EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0062(01)

Decizia (UE) 2015/32 a Băncii Centrale Europene din 29 decembrie 2014 privind derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1073/2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2013/38) (BCE/2014/62)

OJ L 5, 9.1.2015, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/32/oj

9.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 5/17


DECIZIA (UE) 2015/32 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 29 decembrie 2014

privind derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1073/2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2013/38)

(reformare)

(BCE/2014/62)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2013/38) (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul BCE/2013/38 stabilește că pot fi acordate derogări de la cerințele de raportare statistică fondurilor de investiții (FI) care sunt supuse normelor contabile naționale care permit evaluarea activelor acestora cu o frecvență mai mică decât cea trimestrială. În plus, conform acestui alineat, categoriile de FI cărora băncile centrale naționale (BCN) pot decide să le acorde derogări urmează să fie stabilite de Consiliul guvernatorilor.

(2)

Întrucât Decizia BCE/2009/4 (2) trebuie modificată substanțial, pentru claritate aceasta ar trebui reformată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Derogări

Categoriile de FI cărora BCN pot decide să le acorde derogări în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38) sunt prevăzute în anexa la prezenta decizie. Consiliul guvernatorilor revizuiește aceste categorii cel puțin la fiecare trei ani.

Articolul 2

Abrogare

(1)   Decizia BCE/2009/4 se abrogă.

(2)   Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Articolul 3

Producerea de efecte

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării sale către destinatari.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta decizie se adresează BCN din statele membre a căror monedă este euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 29 decembrie 2014.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 297, 7.11.2013, p. 73.

(2)  Decizia BCE/2009/4 din 6 martie 2009 cu privire la derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 958/2007 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2007/8) (JO L 72, 18.3.2009, p. 21).


ANEXĂ

CATEGORII DE FONDURI DE INVESTIȚII CĂRORA LE POT FI ACORDATE DEROGĂRI ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 8 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1073/2013 (BCE/2013/38)

Stat membru

Denumirea categoriei de FI

Actul juridic referitor la categorie

Actul juridic care stabilește frecvența evaluării

Frecvența evaluării în temeiul legislației naționale

Titlul actului juridic

Numărul/data actului juridic

Dispoziții relevante

Titlul actului juridic

Numărul/data actului juridic

Dispoziții relevante

Franța

Fonds commun de placement à risque

(Fonduri de investiții cu capital de risc)

Code monétaire et financier

(Codul monetar și financiar)

 

capitolul IV secțiunea 2 alineatul (2), L214-28 până la L214-32

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Regulamentul general al Autorității piețelor financiare)

 

cartea IV, titlul II, articolul 422-120-13

Semestrial

Franța

Sociétés civiles de placement immobilier

(Societăți de investiții imobiliare)

Code monétaire et financier

(Codul monetar și financiar)

 

capitolul IV secțiunea 2 alineatul (4) L214-86 până la L214-126

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Regulamentul general al Autorității piețelor financiare)

 

cartea IV, articolul 422-234

Anual

Franța

Organismes de placement collectif immobilier

(Organisme de plasament colectiv în bunuri imobile)

Code monétaire et financier

(Codul monetar și financiar)

 

capitolul IV secțiunea 2 alineatul (3) L214-33 până la L214-85

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Regulamentul general al Autorității piețelor financiare)

 

cartea IV, articolul 422-186

Semestrial

Italia

Fondi chiusi

(Fonduri închise)

Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Decret legislativ — toate dispozițiile din domeniul intermedierii financiare)

nr. 58 din 24 februarie 1998

partea I articolul 1

partea II articolele 36, 37 și 39

Provvedimento della Banca d'Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Act al Banca d'Italia — Regulament privind gestionarea colectivă a economiilor)

8 mai 2012

titlul V capitolul 1 secțiunea II alineatul (4).6)

Semestrial

Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(Decret ministerial — Regulament de punere în aplicare a articolului 37 din Decretul legislativ nr. 58 din 24 februarie 1998)

nr. 228 din 24 mai 1999

capitolul II articolul 12

Lituania

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(Organisme de plasament colectiv destinate investitorilor avizați)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Lege privind organismele de plasament colectiv destinate investitorilor avizați)

nr. XII-376 din 18 iunie 2013

articolul 2 alineatul (4)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Lege privind organismele de plasament colectiv destinate investitorilor avizați)

nr. XII-376 din 18 iunie 2013

articolul 31 alineatul (2)

Semetrial/anual

Portugalia

Fundos de capital de risco

(Fonduri de capital de risc)

Decreto-Lei

(Decret-lege)

nr. 375/2007 din 8 noiembrie 2007

Articolul 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Regulament al Comisiei privind piața titlurilor de valoare)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Orientare a Comisiei privind piața titlurilor de valoare)

nr. 1/2008 din 14 februarie 2008

nr. 2/2013 din 30 mai 2013

articolele 4 și 11

regula 1

Semestrial


Top