EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0032

2014/527/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 9 iulie 2014 de abrogare a Deciziei BCE/2013/22 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru și a Deciziei BCE/2013/36 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2014/32)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/527/oj

13.8.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 240/26


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 9 iulie 2014

de abrogare a Deciziei BCE/2013/22 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru și a Deciziei BCE/2013/36 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului

(BCE/2014/32)

(2014/527/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolele 12.1 și 18, precum și articolul 34.1 a doua liniuță,

având în vedere Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1), în special punctele 1.6, 6.3.1 și 6.3.2 din anexa I la aceasta,

întrucât:

(1)

Conținutul Deciziei BCE/2013/22 (2) și al Deciziei BCE/2013/36 (3) ar trebui inclus în Orientarea BCE/2013/4 (4), actul juridic de bază care reglementează măsurile temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului.

(2)

În scopul asigurării clarității și consecvenței și al simplificării regimului aplicabil colateralului în Eurosistem, aceste măsuri sunt implementate cu ocazia reformării Orientării BCE/2013/4.

(3)

Deciziile BCE/2013/22 și BCE/2013/36 ar trebui, prin urmare, abrogate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Abrogarea Deciziilor BCE/2013/22 și BCE/2013/36

(1)   Deciziile BCE/2013/22 și BCE/2013/36 se abrogă de la 20 august 2014.

(2)   Trimiterile la deciziile abrogate se interpretează ca trimiteri la Orientarea BCE/2014/31.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 9 iulie 2014.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 9 iulie 2014.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331, 14.12.2011, p. 1.

(2)  Decizia BCE/2013/22 din 5 iulie 2013 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru (JO L 195, 18.7.2013, p. 27).

(3)  Decizia BCE/2013/36 din 26 septembrie 2013 privind măsuri suplimentare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (JO L 301, 12.11.2013, p. 13).

(4)  Orientarea BCE/2013/4 din 20 martie 2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (JO L 95, 5.4.2013, p. 23).


Top