EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1336

Regulamentul (UE) nr. 1336/2013 al Comisiei din 13 decembrie 2013 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 335, 14.12.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1336/oj

14.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/17


REGULAMENTUL (UE) NR. 1336/2013 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2013

de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (1), în special articolul 69,

având în vedere Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (2), în special articolul 78,

având în vedere Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE (3), în special articolul 68,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 94/800/CE (4), Consiliul a încheiat Acordul privind achizițiile publice (denumit în continuare „acordul”). Acordul ar trebui să se aplice în cazul oricărui contract de achiziții cu o valoare egală cu sau mai mare decât sumele (denumite în continuare „praguri”) stabilite în acord și exprimate în drepturi speciale de tragere.

(2)

Unul dintre obiectivele Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE este de a permite entităților contractante și autorităților contractante care aplică directivele menționate anterior să respecte, în același timp, obligațiile prevăzute în acord. În acest sens, pragurile prevăzute de respectivele directive pentru contractele de achiziții publice care fac, de asemenea, obiectul acordului ar trebui aliniate astfel încât să corespundă contravalorii în euro, rotunjită la mia inferioară, a pragurilor stabilite în acord.

(3)

Din motive de coerență, este oportun să se alinieze și pragurile prevăzute de Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE, care nu fac obiectul acordului. În același timp, pragurile stabilite de Directiva 2009/81/CE ar trebui aliniate la pragurile revizuite prevăzute la articolul 16 din Directiva 2004/17/CE.

(4)

Prin urmare, Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ar trebui modificate în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru contracte de achiziții publice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Directiva 2004/17/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), valoarea de „400 000 EUR” se înlocuiește cu „414 000 EUR”;

(b)

la litera (b), valoarea de „5 000 000 EUR” se înlocuiește cu „5 186 000 EUR”.

2.

Articolul 61 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), valoarea de „400 000 EUR” se înlocuiește cu „414 000 EUR”;

(b)

la alineatul (2), valoarea de „400 000 EUR” se înlocuiește cu „414 000 EUR”.

Articolul 2

Directiva 2004/18/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), valoarea de „130 000 EUR” se înlocuiește cu „134 000 EUR”;

(b)

la litera (b), valoarea de „200 000 EUR” se înlocuiește cu „207 000 EUR”;

(c)

la litera (c), valoarea de „5 000 000 EUR” se înlocuiește cu „5 186 000 EUR”.

2.

Articolul 8 primul paragraf se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), valoarea de „5 000 000 EUR” se înlocuiește cu „5 186 000 EUR”;

(b)

la litera (b), valoarea de „200 000 EUR” se înlocuiește cu „207 000 EUR”.

3.

La articolul 56, valoarea de „5 000 000 EUR” se înlocuiește cu „5 186 000 EUR”.

4.

La articolul 63 alineatul (1) primul paragraf, valoarea de „5 000 000 EUR” se înlocuiește cu „5 186 000 EUR”.

5.

Articolul 67 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), valoarea de „130 000 EUR” se înlocuiește cu „134 000 EUR”;

(b)

la litera (b), valoarea de „200 000 EUR” se înlocuiește cu „207 000 EUR”;

(c)

la litera (c), valoarea de „200 000 EUR” se înlocuiește cu „207 000 EUR”.

Articolul 3

Articolul 8 din Directiva 2009/81/CE se modifică după cum urmează:

1.

La litera (a), valoarea de „400 000 EUR” se înlocuiește cu „414 000 EUR”.

2.

La litera (b), valoarea de „5 000 000 EUR” se înlocuiește cu „5 186 000 EUR”.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 134, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 134, 30.4.2004, p. 114.

(3)  JO L 216, 20.8.2009, p. 76.

(4)  Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, 23.12.1994, p. 1).


Top