Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1270

Regulamentul (UE) nr. 1270/2013 al Consiliului din 15 noiembrie 2013 privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc

OJ L 328, 7.12.2013, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1270/oj

7.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/40


REGULAMENTUL (UE) NR. 1270/2013 AL CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2013

privind alocarea posibilităților de pescuit în temeiul protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 22 mai 2006, Consiliul a aprobat Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc (1) (denumit în continuare „acordul de parteneriat”) prin adoptarea Regulamentului (CE) nr. 764/2006 (2).

(2)

Uniunea a negociat cu Regatul Maroc un nou protocol la acordul de parteneriat care acordă navelor din Uniune posibilități de pescuit în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția Regatului Maroc în sectorul pescuitului. Noul protocol a fost parafat la 24 iulie 2013.

(3)

La 15 noiembrie 2013, Consiliul a adoptat Decizia nr. 2013/1270/UE (3) privind semnarea noului protocol.

(4)

Este nevoie să se definească metoda de repartizare a posibilităților de pescuit între statele membre pentru perioada de aplicare a noului protocol.

(5)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului (4), în cazul în care se constată că posibilitățile de pescuit acordate Uniunii în temeiul noului protocol nu sunt utilizate pe deplin, Comisia informează statele membre în cauză. Se consideră că absența unui răspuns într-un termen care se stabilește de către Consiliu echivalează cu confirmarea faptului că navele statului membru în cauză nu utilizează pe deplin posibilitățile de pescuit care le-au fost alocate în perioada respectivă. Consiliul ar trebui să stabilească termenul respectiv.

(6)

Este necesar ca prezentul regulament să se aplice începând cu intrarea în vigoare a noului protocol.

(7)

Având în vedere caracterul urgent al acestei chestiuni, ar trebui să se aplice o derogare de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Posibilitățile de pescuit stabilite în temeiul protocolului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Regatul Maroc (denumit în continuare „protocolul”) sunt alocate statelor membre după cum urmează:

Categoria de pescuit

Tipul navei

Stat membru

Licențe sau cote

Pescuit artizanal în nord, specii pelagice

Nave cu plasă-pungă < 100 GT

Spania

20

Pescuit artizanal în nord

Nave de pescuit cu paragate de fund < 40 GT

Spania

25

Portugalia

7

Nave de pescuit cu paragate de fund, ≥ 40 GT < 150 GT

Portugalia

3

Pescuit artizanal în sud

Linii și undițe < 80 GT

Spania

10

Pescuit demersal

Nave de pescuit cu paragate de fund

Spania

7

Portugalia

4

Traulere

Spania

5

Italia

0

Pescuitul tonului

Nave de pescuit cu undițe

Spania

23

Franța

4

Pescuit pelagic industrial

80 000 de tone pe an

în limita a 10 000 de tone pe lună pentru întreaga flotă,

cu excepția lunilor august-octombrie în care plafonul lunar al capturilor este de 15 000 de tone

Repartizarea navelor autorizate să pescuiască:

 

10 nave cu un tonaj mai mare de 3 000 GT

 

3 nave cu un tonaj cuprins între 150 și 3 000 GT

 

5 nave cu un tonaj mai mic de 150 GT

Germania

6 467 t

Lituania

20 693 t

Letonia

11 640 t

Țările de Jos

24 567 t

Irlanda

2 917 t

Polonia

4 525 t

Regatul Unit

4 525 t

Spania

467 t

Portugalia

1 555 t

Franța

2 644 t

(2)   Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 se aplică fără a se aduce atingere acordului de parteneriat.

(3)   În cazul în care, în urma cererilor de autorizare a pescuitului din partea statelor membre menționate la alineatul (1) din prezentul articol, nu se epuizează posibilitățile de pescuit stabilite prin protocol, Comisia ia în considerare cererile de autorizare a pescuitului din partea oricărui alt stat membru, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008.

(4)   Termenul în care statele membre sunt obligate să confirme că nu utilizează pe deplin posibilitățile de pescuit care le-au fost acordate, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1006/2008, se stabilește la zece zile lucrătoare de la data la care Comisia informează statele membre că posibilitățile de pescuit nu sunt epuizate complet.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la data intrării în vigoare a protocolului.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 noiembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

R. ŠADŽIUS


(1)  JO L 141, 29.5.2006, p. 4.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 764/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Regatul Maroc (JO L 141, 29.5.2006, p. 1).

(3)  A se vedea pagina 40 din prezentul Jurnal Oficial.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 privind autorizațiile pentru activitățile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare și accesul navelor țărilor terțe în apele comunitare, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93 și (CE) nr. 1627/94 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3317/94 (JO L 286, 29.10.2008, p. 33).


Top