EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0811

Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 239, 6.9.2013, p. 1–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/811/oj

6.9.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 239/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 811/2013 AL COMISIEI

din 18 februarie 2013

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (1), în special articolul 10,

întrucât:

(1)

Directiva 2010/30/UE prevede adoptarea de către Comisie a unor acte delegate privind etichetarea produselor cu impact energetic care prezintă un potențial semnificativ de economisire a energiei, dar și o mare disparitate în ceea ce privește nivelurile de performanță în condiții de funcționalități echivalente.

(2)

Energia consumată de instalațiile pentru încălzirea incintelor și de instalațiile de încălzire cu funcție dublă care încălzesc incintele și apa reprezintă o parte semnificativă a necesarului total de energie din Uniune. Instalațiile de încălzire a incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă cu funcționalitate echivalentă prezintă o mare disparitate în ceea ce privește randamentul energetic. Există foarte multe posibilități de reducere a consumului de energie al acestora, printre care combinarea lor cu regulatoare de temperatură și cu dispozitive solare adecvate. Prin urmare, instalațiile pentru încălzirea incintelor, instalațiile de încălzire cu funcție dublă și pachetele de astfel de instalații de încălzire în combinație cu regulatoare de temperatură și cu dispozitive solare trebuie să facă obiectul unor cerințe în materie de etichetare energetică.

(3)

Instalațiile pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă care sunt proiectate pentru a utiliza cu precădere (peste 50 %) combustibili gazoși și lichizi produși din biomasă au caracteristici tehnice specifice care necesită analize tehnice, economice și de mediu suplimentare. În funcție de rezultatul acestor analize, cerințele în materie de etichetare energetică aplicabile respectivelor instalații de încălzire trebuie stabilite mai târziu, dacă este cazul.

(4)

Trebuie prevăzute dispoziții armonizate privind etichetarea și informațiile standard despre produse referitoare la randamentul energetic al instalațiilor pentru încălzirea incintelor și al instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, pentru a încuraja producătorii să îmbunătățească randamentul energetic al acestor instalații de încălzire, pentru a stimula utilizatorii finali să cumpere produse cu un bun randament energetic și pentru a contribui la funcționarea pieței interne.

(5)

În ceea ce privește economiile importante de energie și de costuri pentru fiecare tip de instalație de încălzire, prezentul regulament trebuie să introducă o nouă scară de etichetare de la A++ la G pentru funcția de încălzire a incintelor a instalațiilor cu cazan pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă și a instalațiilor de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă. În timp ce clasele de la A la G cuprind diversele tipuri de cazane convenționale atunci când acestea nu sunt combinate cu cogenerare sau cu tehnologiile care utilizează energie din surse regenerabile, clasele A+ și A++ trebuie să promoveze utilizarea cogenerării și a energiei din surse regenerabile.

(6)

În plus, trebuie introdusă o nouă scară de etichetare A-G pentru funcția de încălzire a apei a instalațiilor pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă și a instalațiilor de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 812/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar (2).

(7)

Clasele suplimentare A+++ și A+ trebuie adăugate după patru ani la clasele sezoniere pentru încălzirea incintelor și respectiv pentru încălzirea apei, dacă revizuirea regulamentului nu dovedește contrariul, pentru a accelera pătrunderea pe piață a instalațiilor de încălzire a incintelor cu randament sporit și a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă care utilizează energie din surse regenerabile.

(8)

Prezentul regulament trebuie să garanteze că consumatorii primesc mai multe informații comparative exacte despre performanța instalațiilor de încălzire cu pompă de căldură, pe baza unei metode de calcul și de măsurare a randamentului sezonier pentru trei zone climatice din Europa. Comisia a mandatat organismele de standardizare europene să investigheze dacă o metodă similară ar trebui dezvoltată și pentru alte instalații de încălzire. În cadrul revizuirii prezentului regulament ar putea fi luate în considerare sezoanele de încălzire standardizate la nivel european pentru instalațiile de încălzire cu cazan, instalațiile de încălzire cu cogenerare și instalațiile de încălzire solare.

(9)

Nivelul de putere acustică al unei instalații de încălzire poate fi un criteriu important pentru utilizatorii finali. Informațiile cu privire la nivelul de putere acustică trebuie incluse pe etichetele instalațiilor pentru încălzirea incintelor și ale instalațiilor de încălzire cu funcție dublă.

(10)

Se preconizează că, spre deosebire de scenariul statu-quo, efectul combinat al prezentului regulament și al Regulamentului (UE) nr. 813/2013 al Comisiei din 2 august 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă (3) va duce la economii anuale de energie estimate la aproximativ 1 900 PJ (aproximativ 45 Mtep) până în 2020, ceea ce corespunde unei cantități de emisii de aproximativ 110 milioane de tone de CO2.

(11)

Informațiile indicate pe etichete trebuie obținute prin proceduri de măsurare și de calculare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație general recunoscute, inclusiv, după caz, standardele armonizate adoptate de către organismele europene de standardizare, la cererea Comisiei, în conformitate cu procedurile prevăzute în Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (4), în scopul stabilirii de cerințe în materie de proiectare ecologică.

(12)

Prezentul regulament trebuie să specifice un design și un conținut uniforme pentru etichetele produsului în cazul instalațiilor pentru încălzirea incintelor și al instalațiilor de încălzire cu funcție dublă.

(13)

În plus, prezentul regulament trebuie să specifice cerințe privind fișa produsului și documentația tehnică pentru instalațiile pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă.

(14)

De asemenea, prezentul regulament trebuie să specifice cerințe privind informațiile care trebuie furnizate în cazul oricărei forme de vânzare la distanță a instalațiilor pentru încălzirea incintelor și a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă și în orice reclame și materiale tehnice promoționale referitoare la astfel de instalații de încălzire.

(15)

Pe lângă etichetele și fișele pentru instalațiile de încălzire separate și instalațiile de încălzire cu funcție dublă combinate prevăzute în prezentul regulament, o etichetă și o fișă pentru pachetele de produse, bazate pe fișele produselor primite de la furnizori, trebuie să asigure accesul facil al utilizatorului final la informațiile privind performanța energetică a pachetelor de instalații de încălzire combinate cu dispozitive solare și/sau cu regulatoare de temperatură. Clasa cu cel mai bun randament, A+++, poate fi atinsă de aceste pachete de produse.

(16)

Este oportun să se prevadă revizuirea dispozițiilor prezentului regulament ținând seama de progresele tehnologice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințe privind etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă cu o putere termică nominală ≤ 70 kW, a pachetelor de instalație de încălzire ≤ 70 kW, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă ≤ 70 kW, regulator de temperatură și dispozitiv solar, precum și cerințe privind furnizarea de informații suplimentare despre aceste produse.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

instalațiilor de încălzire proiectate în mod special pentru a utiliza cu precădere combustibili gazoși sau lichizi obținuți din biomasă;

(b)

instalațiilor de încălzire care utilizează combustibili solizi;

(c)

instalațiilor de încălzire care intră sub incidența Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (5);

(d)

instalațiilor de încălzire care generează căldură numai în scopul încălzirii apei potabile sau menajere;

(e)

instalațiilor de încălzire pentru încălzirea și distribuirea unor medii gazoase de transfer de căldură, precum vaporii sau aerul;

(f)

instalațiilor cu cogenerare pentru încălzirea incintelor cu o capacitate electrică maximă de minimum 50 kW.

Article 2

Definiții

Pe lângă definițiile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2010/30/CE, în scopul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1.

„instalație de încălzire” înseamnă o instalație pentru încălzirea incintelor sau o instalație de încălzire cu funcție dublă;

2.

„instalație de încălzire a incintelor” înseamnă un dispozitiv care

(a)

furnizează căldură în cadrul unui sistem de încălzire centrală pe bază de apă, pentru a atinge și a menține un nivel dorit de temperatură interioară într-un spațiu închis, cum ar fi o clădire, o locuință sau o cameră; și

(b)

este echipat cu unul sau mai multe generatoare de căldură;

3.

„instalație de încălzire cu funcție dublă” înseamnă o instalație pentru încălzirea incintelor care este proiectată și pentru a furniza căldură în scopul încălzirii apei potabile sau menajere la anumite niveluri de temperatură, în anumite cantități și la anumite debite, pe parcursul anumitor intervale de timp, și care este conectată la o sursă externă de apă potabilă sau menajeră;

4.

„sistem de încălzire centrală pe bază de apă” înseamnă un sistem care utilizează apa ca agent termic pentru a distribui căldura generată la nivel central unor emițători de căldură, în scopul încălzirii incintelor unor clădiri sau a unor părți din acestea;

5.

„generator de căldură” înseamnă componenta unei instalații de încălzire care generează căldură printr-unul sau mai multe dintre următoarele procese:

(a)

arderea unor combustibili fosili și/sau a unor combustibili din biomasă;

(b)

utilizarea efectului Joule în elementele de încălzire cu rezistență electrică;

(c)

captarea căldurii ambiante provenind dintr-o sursă de aer sau de apă sau din sol și/sau captarea a căldurii reziduale;

6.

„putere termică nominală” (Prated) înseamnă puterea termică declarată, exprimată în kW, a instalației de încălzire în momentul în care încălzește incinta și, dacă este cazul, apa, în condiții nominale de funcționare; în cazul instalațiilor cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și al instalațiilor de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, condițiile nominale de funcționare pentru stabilirea puterii termice nominale sunt condițiile de proiectare de referință, stabilite în tabelul 10 din anexa VII;

7.

„condiții nominale de funcționare” înseamnă condițiile de funcționare a instalațiilor de încălzire în condiții climatice medii, utilizate în scopul determinării puterii termice nominale, a randamentului energetic sezonier aferent încălzirii incintelor, a randamentului energetic aferent încălzirii apei și a nivelului de putere acustică;

8.

„biomasă” înseamnă fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor de origine biologică provenite din agricultură (inclusiv substanțe vegetale și animale), din silvicultură și din industriile conexe, inclusiv din pescuit și acvacultură, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor industriale și municipale;

9.

„combustibil din biomasă” înseamnă un combustibil gazos sau lichid produs din biomasă;

10.

„combustibil fosil” înseamnă un combustibil gazos sau lichid de origine fosilă;

11.

„instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor” înseamnă o instalație pentru încălzirea incintelor care generează simultan căldură și electricitate, printr-un singur proces;

12.

„regulator de temperatură” înseamnă echipamentul care afișează, pentru utilizatorul final, valorile și timpii temperaturii interioare dorite, care comunică date relevante unei interfețe a instalației de încălzire, cum ar fi o unitate de procesare centrală, contribuind astfel la reglarea temperaturii sau temperaturilor din interior;

13.

„dispozitiv solar” înseamnă un sistem exclusiv solar, un colector solar, un rezervor de apă caldă solar sau o pompă din circuitul colectorului, care sunt introduse pe piață separat;

14.

„sistem exclusiv solar” înseamnă un dispozitiv care este echipat cu unul sau mai mulți colectori solari și cu unul sau mai multe rezervoare de apă caldă solare și eventual cu pompe în circuitul colectorului și cu alte piese, care este introdus pe piață ca o singură unitate și nu este echipat cu niciun generator de căldură, poate doar cu unul sau mai multe termoplonjoare de rezervă;

15.

„colector solar” înseamnă un dispozitiv proiectat pentru a absorbi radiația solară globală și să transfere energia termică astfel produsă unui fluid care trece prin dispozitiv;

16.

„rezervor de apă caldă” înseamnă un recipient pentru acumularea apei calde în scopul încălzirii apei sau a incintelor, inclusiv eventualii aditivi, care nu este echipat cu niciun generator de căldură, poate doar cu unul sau mai multe termoplonjoare de rezervă;

17.

„rezervor de apă caldă solar” înseamnă un rezervor de apă caldă care stochează energia termică produsă de unul sau mai mulți colectori solari;

18.

„termoplonjor de rezervă” înseamnă o instalație de încălzire cu rezistență electrică ce utilizează efectul Joule, care face parte dintr-un rezervor de apă caldă și generează căldură numai atunci când sursa externă de căldură este întreruptă (inclusiv în perioadele de întreținere) sau nu funcționează, sau care face parte dintr-un rezervor de apă caldă solar și furnizează căldură atunci când sursa de căldură solară nu este suficientă pentru a respecta nivelurile necesare de confort;

19.

„pachet de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar” înseamnă un pachet care îi este oferit utilizatorului final și care conține una sau mai multe instalații pentru încălzirea incintelor, combinat(e) cu unul sau mai multe regulatoare de temperatură și/sau cu unul sau mai multe dispozitive solare;

20.

„pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar” înseamnă un pachet care îi este oferit utilizatorului final și care conține una sau mai multe instalații de încălzire cu funcție dublă combinate cu unul sau mai multe regulatoare de temperatură și/sau unul sau mai multe dispozitive solare;

21.

„randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor” (ηs ) înseamnă raportul, exprimat în %, dintre necesarul de încălzire al unei incinte pentru un anumit sezon de încălzire furnizat de o instalație pentru încălzirea incintei, de o instalație de încălzire cu funcție dublă, de un pachet de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar sau de un pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, și consumul anual de energie necesar pentru satisfacerea acestui necesar;

22.

„randamentul energetic aferent încălzirii apei” (ηwh ) înseamnă raportul, exprimat în %, dintre energia utilă din apa potabilă sau menajeră furnizată de o instalație de încălzire cu funcție dublă sau de un pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, și energia necesară pentru generarea acestei energii;

23.

„nivel de putere acustică” (LWA ) înseamnă nivelul de putere acustică, ponderat cu A, în interior și/sau în exterior, exprimat în dB.

În scopul anexelor II-VIII, sunt stabilite definiții suplimentare în anexa I.

Articolul 3

Responsabilitățile furnizorilor și calendar

(1)   De la 26 septembrie 2015, furnizorii care introduc pe piață și/sau pun în funcțiune instalații pentru încălzirea incintelor, inclusiv cele integrate în pachete de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar, se asigură că:

(a)

pentru fiecare instalație pentru încălzirea incintelor care se conformează claselor de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor, prevăzute la punctul 1 din anexa II, se furnizează o etichetă tipărită care respectă formatul și conținutul informațiilor prevăzute la punctul 1.1 din anexa III, astfel: în cazul instalațiilor cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor, eticheta tipărită se furnizează cel puțin în ambalajul generatorului de căldură; în cazul instalațiilor pentru încălzirea incintelor destinate utilizării în cadrul pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar, se furnizează, pentru fiecare instalație pentru încălzirea incintelor, o a doua etichetă care să respecte formatul și conținutul informațiilor prevăzute la punctul 3 din anexa III;

(b)

pentru fiecare instalație pentru încălzirea incintelor se furnizează o fișă a produsului, în conformitate cu punctul 1 din anexa IV, astfel: în cazul instalațiilor cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor, fișa produsului se furnizează cel puțin pentru generatorul de căldură; în cazul instalațiilor pentru încălzirea incintelor destinate utilizării în cadrul pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar, se furnizează o a doua fișă, în conformitate cu punctul 5 din anexa IV;

(c)

documentația tehnică, astfel cum este stabilită la punctul 1 din anexa V, se transmite, la cerere, autorităților din statele membre și Comisiei;

(d)

toate reclamele referitoare la un anumit model de instalație pentru încălzirea incintelor care conțin informații legate de energie sau de preț includ o mențiune privind clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în condiții climatice medii pentru modelul respectiv;

(e)

toate materialele tehnice promoționale referitoare la un anumit model de instalație pentru încălzirea incintelor, care descriu parametrii tehnici specifici acestuia, includ o mențiune privind clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în condiții climatice medii pentru modelul respectiv.

De la 26 septembrie 2019, pentru fiecare instalație pentru încălzirea incintelor care se conformează claselor de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor, prevăzute la punctul 1 din anexa II, se furnizează o etichetă tipărită care respectă formatul și conținutul informațiilor prevăzute la punctul 1.2 din anexa III, astfel: în cazul instalațiilor cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor, eticheta tipărită se furnizează cel puțin în ambalajul generatorului de căldură.

(2)   De la 26 septembrie 2015, furnizorii care introduc pe piață și/sau pun în funcțiune instalații de încălzire cu funcție dublă, inclusiv cele integrate în pachete de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, se asigură că:

(a)

pentru fiecare instalație de încălzire cu funcție dublă care se conformează claselor de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și claselor de randament energetic aferent încălzirii apei, prevăzute la punctele 1 și 2 din anexa II, se furnizează o etichetă tipărită care respectă formatul și conținutul informațiilor prevăzute la punctul 2.1 din anexa III, astfel: în cazul instalațiilor de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, eticheta tipărită se furnizează cel puțin în ambalajul generatorului de căldură; în cazul instalațiilor de încălzire cu funcție dublă destinate utilizării în pachete de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, se furnizează, pentru fiecare instalație de încălzire cu funcție dublă, o a doua etichetă care să respecte formatul și conținutul informațiilor prevăzute la punctul 4 din anexa III;

(b)

pentru fiecare instalație de încălzire cu funcție dublă se furnizează o fișă a produsului, în conformitate cu punctul 2 din anexa IV, astfel: în cazul instalațiilor de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, fișa produsului se furnizează cel puțin pentru generatorul de căldură; în cazul instalațiilor de încălzire cu funcție dublă destinate utilizării în pachete de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, se furnizează o a doua fișă, în conformitate cu punctul 6 din anexa IV;

(c)

documentația tehnică, astfel cum este stabilită la punctul 2 din anexa V, se transmite, la cerere, autorităților din statele membre și Comisiei;

(d)

toate reclamele referitoare la un anumit model de instalație de încălzire cu funcție dublă care conțin informații legate de energie sau de preț includ o mențiune privind clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și clasa de randament energetic aferent încălzirii apei în condiții climatice medii pentru modelul respectiv;

(e)

toate materialele tehnice promoționale referitoare la un anumit model de instalație de încălzire cu funcție dublă, care descriu parametrii tehnici specifici acestuia, includ o mențiune privind clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și clasa de randament energetic aferent încălzirii apei în condiții climatice medii pentru modelul respectiv.

De la 26 septembrie 2019, pentru fiecare instalație de încălzire cu funcție dublă care se conformează claselor de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și claselor de randament energetic aferent încălzirii apei, prevăzute la punctele 1 și 2 din anexa II, se furnizează o etichetă tipărită care respectă formatul și conținutul informațiilor prevăzute la punctul 2.2 din anexa III, astfel: în cazul instalațiilor de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, eticheta tipărită se furnizează cel puțin în ambalajul generatorului de căldură.

(3)   De la 26 septembrie 2015, furnizorii care introduc pe piață și/sau pun în funcțiune regulatoare de temperatură se asigură că:

(a)

se furnizează o fișă a produsului, astfel cum este prevăzută la punctul 3 din anexa IV;

(b)

documentația tehnică, astfel cum este stabilită la punctul 3 din anexa V, se transmite, la cerere, autorităților din statele membre și Comisiei.

(4)   De la 26 septembrie 2015, furnizorii care introduc pe piață și/sau pun în funcțiune dispozitive solare se asigură că:

(a)

se furnizează o fișă a produsului, astfel cum este prevăzută la punctul 4 din anexa IV;

(b)

documentația tehnică, astfel cum este stabilită la punctul 4 din anexa V, se transmite, la cerere, autorităților din statele membre și Comisiei.

(5)   De la 26 septembrie 2015, furnizorii care introduc pe piață și/sau pun în funcțiune pachete de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar se asigură că:

(a)

o etichetă tipărită care respectă formatul și conținutul informațiilor stabilite la punctul 3 din anexa III este furnizată pentru fiecare pachet de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar care respectă clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor stabilite la punctul 1 din anexa II;

(b)

se furnizează o fișă a produsului, astfel cum este prevăzută la punctul 5 din anexa IV, pentru fiecare pachet de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar;

(c)

documentația tehnică, astfel cum este stabilită la punctul 5 din anexa V, se transmite, la cerere, autorităților din statele membre și Comisiei;

(d)

toate reclamele referitoare la un anumit model de pachet de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar care conțin informații legate de energie sau de preț includ o mențiune privind clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în condiții climatice medii pentru modelul respectiv;

(e)

toate materialele tehnice promoționale referitoare la un anumit model de pachet de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar care descriu parametrii tehnici specifici acestuia, includ o mențiune privind clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în condiții climatice medii pentru modelul respectiv.

(6)   De la 26 septembrie 2015, furnizorii care introduc pe piață și/sau pun în funcțiune pachete de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar se asigură că:

(a)

o etichetă tipărită care respectă formatul și conținutul informațiilor stabilite la punctul 4 din anexa III este furnizată pentru fiecare pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar care respectă clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și clasele de randament energetic aferent încălzirii apei stabilite la punctele 1 și 2 din anexa II;

(b)

se furnizează o fișă a produsului, astfel cum este prevăzută la punctul 6 din anexa IV, pentru fiecare pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar;

(c)

documentația tehnică, astfel cum este stabilită la punctul 6 din anexa V, se transmite, la cerere, autorităților din statele membre și Comisiei;

(d)

toate reclamele referitoare la un anumit model de pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar care conțin informații legate de energie sau de preț includ o mențiune privind clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și clasa de randament energetic aferent încălzirii apei în condiții climatice medii pentru modelul respectiv;

(e)

toate materialele tehnice promoționale referitoare la un anumit model de pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar care descriu parametrii tehnici specifici acestuia, includ o mențiune privind clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și clasa de randament energetic aferent încălzirii apei în condiții climatice medii pentru modelul respectiv.

Articolul 4

Responsabilitățile comercianților

(1)   Comercianții de instalații pentru încălzirea incintelor se asigură că:

(a)

la punctul de vânzare, fiecare instalație pentru încălzirea incintelor poartă eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 alineatul (1), astfel cum este stabilită la punctul 1 din anexa III, pe partea exterioară frontală a aparatului, astfel încât să fie clar vizibilă;

(b)

instalațiile pentru încălzirea incintelor oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate, în condițiile în care utilizatorul final nu poate vedea instalația pentru încălzirea incintelor expusă, se comercializează împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu punctul 1 din anexa VI;

(c)

toate reclamele referitoare la un anumit model de instalație pentru încălzirea incintelor care conțin informații legate de energie sau de preț includ o mențiune privind clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în condiții climatice medii pentru modelul respectiv;

(d)

toate materialele tehnice promoționale referitoare la un anumit model de instalație pentru încălzirea incintelor, care descriu parametrii tehnici specifici acestuia, includ o mențiune privind clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în condiții climatice medii pentru modelul respectiv.

(2)   Comercianții de instalații de încălzire cu funcție dublă se asigură că:

(a)

la punctul de vânzare, fiecare instalație de încălzire cu funcție dublă poartă eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 alineatul (2), astfel cum este stabilită la punctul 2 din anexa III, pe partea exterioară frontală a aparatului, astfel încât să fie clar vizibilă;

(b)

instalațiile de încălzire cu funcție dublă oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate, în condițiile în care utilizatorul final nu poate vedea instalația de încălzire cu funcție dublă expusă, se comercializează împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu punctul 2 din anexa VI;

(c)

toate reclamele referitoare la un anumit model de instalație de încălzire cu funcție dublă care conțin informații legate de energie sau de preț includ o mențiune privind clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și clasa de randament energetic aferent încălzirii apei în condiții climatice medii pentru modelul respectiv;

(d)

toate materialele tehnice promoționale referitoare la un anumit model de instalație de încălzire cu funcție dublă, care descriu parametrii tehnici specifici acestuia, includ o mențiune privind clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și clasa de randament energetic aferent încălzirii apei în condiții climatice medii pentru modelul respectiv.

(3)   Comercianții de pachete de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar se asigură, pe baza etichetei și a fișelor puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 alineatele (1), (3) (4) și (5), că:

(a)

orice ofertă referitoare la un anumit pachet include randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor pentru pachetul respectiv în condiții climatice medii, mai reci sau mai calde, după caz, prin aplicarea pe pachetul de produse a etichetei prevăzute la punctul 3 din anexa III și prin furnizarea fișei prevăzute la punctul 5 din anexa IV, completate corespunzător, în conformitate cu caracteristicile pachetului respectiv;

(b)

pachetele de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate, în condițiile în care utilizatorul final nu poate vedea expus pachetul de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar, se comercializează împreună cu informațiile puse la dispoziție în conformitate cu punctul 3 din anexa VI;

(c)

toate reclamele referitoare la un anumit model de pachet de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar care conțin informații legate de energie sau de preț includ o mențiune privind clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în condiții climatice medii pentru modelul respectiv;

(d)

toate materialele tehnice promoționale referitoare la un anumit model de pachet de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar, care descriu parametrii tehnici specifici acestuia, includ o mențiune privind clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în condiții climatice medii pentru modelul respectiv.

(4)   Comercianții de pachete de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar se asigură, pe baza etichetei și a fișelor puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3 alineatele (2), (3), (4) și (6), că:

(a)

orice ofertă referitoare la un anumit pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar include randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor, randamentul energetic aferent încălzirii apei, clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și clasa de randament energetic aferent încălzirii apei pentru pachetul respectiv în condiții climatice medii, mai reci sau mai calde, după caz, prin aplicarea pe pachetul de produse a etichetei prevăzute la punctul 4 din anexa III și prin furnizarea fișei prevăzute la punctul 6 din anexa IV, completate corespunzător, în conformitate cu caracteristicile pachetului respectiv;

(b)

pachetele de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate, în condițiile în care utilizatorul final nu poate vedea expus pachetul de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, se comercializează împreună cu informațiile puse la dispoziție în conformitate cu punctul 4 din anexa VI;

(c)

toate reclamele referitoare la un anumit model de pachet de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, care conțin informații legate de energie sau de preț, includ o mențiune privind clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și clasa de randament energetic aferent încălzirii apei în condiții climatice medii pentru modelul respectiv;

(d)

toate materialele tehnice promoționale referitoare la un anumit model de pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, care descriu parametrii tehnici specifici acestuia, includ o mențiune privind clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și clasa de randament energetic aferent încălzirii apei în condiții climatice medii pentru modelul respectiv.

Articolul 5

Metode de măsurare și de calcul

Informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolelor 3 și 4 se obțin prin metode de măsurare și de calcul fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație recunoscute, după cum se prevede în anexa VII.

Articolul 6

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura prevăzută în anexa VIII atunci când evaluează conformitatea clasei de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor, a clasei de randament energetic aferent încălzirii apei, a randamentului energetic sezonier aferent încălzirii incintelor, a randamentului energetic aferent încălzirii apei și a nivelului de putere acustică declarate ale instalațiilor de încălzire.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice, în termen de maximum cinci ani de la intrarea în vigoare a acestuia. Concret, revizuirea evaluează eventualele modificări relevante ale cotelor de piață ale diverselor tipuri de instalații de încălzire legate de etichetele stabilite la punctele 1.2 și 2.2 din anexa III, fezabilitatea și utilitatea indicării randamentului instalațiilor de încălzire care nu se referă la randamentul pompei de căldură pe baza sezoanelor de încălzire standardizate, adecvarea fișelor și a etichetelor pachetelor de produse, prevăzute la punctele 3 și 4 din anexa III și la punctele 5 și 6 din anexa IV, precum și oportunitatea includerii dispozitivelor pasive de recuperare a căldurii din gazele de ardere în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Articolul 8

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 februarie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 153, 18.6.2010, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 83 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  A se vedea pagina 136 din prezentul Jurnal Oficial.

(4)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(5)  JO L 334, 17.12.2010, p. 17.


ANEXA I

Definiții aplicabile anexelor II-VIII

În scopul anexelor II-VIII, se aplică următoarele definiții:

 

Definiții legate de instalațiile de încălzire:

1.

„instalație cu cazan pentru încălzirea incintelor”, în sensul figurilor 1-4 din anexa IV, unde se face referire la „cazan”, înseamnă o instalație pentru încălzirea incintelor care generează căldură prin arderea de combustibili fosili și/sau de combustibili din biomasă și/sau utilizând efectul Joule în elementele de încălzire cu rezistență electrică;

2.

„instalație pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă”, în sensul figurilor 1 și 4 din anexa IV, unde se face referire la „cazan”, înseamnă o instalație cu cazan pentru încălzirea incintelor care este proiectată și pentru a furniza căldură în scopul încălzirii apei potabile sau menajere la anumite niveluri de temperatură, în anumite cantități și la anumite debite, pe parcursul anumitor intervale de timp, și care este conectată la o sursă externă de apă potabilă sau menajeră;

3.

„instalație cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor”, în sensul figurilor 1 și 3 din anexa IV, unde se face referire la „pompă de căldură”, înseamnă o instalație pentru încălzirea incintelor care generează căldură utilizând căldura ambiantă provenind dintr-o sursă de aer sau de apă sau din sol și/sau căldura reziduală; o instalație cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor poate fi echipată cu unul sau mai multe instalații de încălzire suplimentare care utilizează efectul Joule în elemente de încălzire cu rezistență electrică sau arderea de combustibili fosili și/sau de combustibili din biomasă;

4.

„instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă”, în sensul figurilor 1 și 3 din anexa IV, unde se face referire la „pompă de căldură”, înseamnă o instalație cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor care este proiectată și pentru a furniza căldură în scopul încălzirii apei potabile sau menajere la anumite niveluri de temperatură, în anumite cantități și la anumite debite, pe parcursul anumitor intervale de timp, și care este conectată la o sursă externă de apă potabilă sau menajeră;

5.

„instalație de încălzire suplimentară” înseamnă o instalație de încălzire nepreferențială care generează căldură în cazul în care necesarul de căldură este mai mare decât puterea termică nominală a instalației de încălzire preferențiale;

6.

„puterea termică nominală a instalației de încălzire suplimentare” (Psup) înseamnă puterea termică declarată a instalației de încălzire suplimentare atunci când furnizează căldură și, dacă este cazul, apă caldă, în condiții nominale de funcționare, exprimată în kW; dacă instalația de încălzire suplimentară este o instalație cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau o instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, condiția nominală de funcționare utilizată în vederea determinării puterii termice nominale a instalației de încălzire suplimentare este temperatura exterioară Tj = + 7 °C;

7.

„temperatură exterioară” (Tj ) înseamnă temperatura termometrului uscat a aerului exterior, exprimată în grade Celsius; umiditatea relativă poate fi indicată de o temperatură corespunzătoare a termometrului umed;

8.

„consum anual de energie” (QHE ) înseamnă consumul anual de energie al unei instalații de încălzire, necesar pentru ca încălzirea incintelor să satisfacă necesarul anual de încălzire de referință în cazul unui anumit sezon de încălzire, exprimat în kWh în termeni de energie finală și/sau în GJ în termeni de PCS;

9.

„mod standby” înseamnă starea în care instalația de încălzire este conectată la rețeaua electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură numai următoarele funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită: funcția de reactivare, sau funcția de reactivare și doar o indicație a faptului că funcția de reactivare este activată și/sau afișarea unor informații sau a stării;

10.

„consumul de energie electrică în standby” (PSB ) înseamnă consumul de energie electrică al unei instalații de încălzire aflate în standby, exprimat în kW;

11.

„coeficient de conversie” (CC) înseamnă un coeficient care reflectă media randamentului de generare, estimată la 40 % la nivelul UE, la care se face referire în Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1); valoarea coeficientului de conversie este CC = 2,5;

12.

„putere calorifică superioară” (PCS) înseamnă cantitatea totală de căldură eliberată de o cantitate unitară de combustibil atunci când este ars complet cu oxigen și când produsele de ardere au revenit la temperatura ambiantă; această cantitate include condensarea eventualilor vapori de apă conținuți în combustibil și a vaporilor de apă formați prin arderea eventualului hidrogen conținut în combustibil;

 

Definițiile legate de instalațiile cu cazan pentru încălzirea incintelor, instalațiile de încălzire cu cazan cu funcție dublă și instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor:

13.

„randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în modul activ” (ηson ) înseamnă

în cazul instalațiilor cu cazan care utilizează combustibil pentru încălzirea incintelor și al instalațiilor cu cazan cu funcție dublă care utilizează combustibil, media ponderată între randamentul util la puterea termică nominală și randamentul util la 30 % din puterea termică nominală, exprimată în %;

în cazul instalațiilor electrice cu cazan pentru încălzirea incintelor și al instalațiilor electrice de încălzire cu cazan cu funcție dublă, randamentul util la puterea termică nominală, exprimat în %;

în cazul instalațiilor cu cogenerare pentru încălzirea incintelor care nu sunt echipate cu instalații de încălzire suplimentare, randamentul util la puterea termică nominală, exprimat în %;

în cazul instalațiilor cu cogenerare pentru încălzirea incintelor care sunt echipate cu instalații de încălzire suplimentare, media ponderată între randamentul util la puterea termică nominală, instalația de încălzire suplimentară fiind dezactivată, și randamentul util la puterea termică nominală, instalația de încălzire suplimentară fiind activată, exprimată în %;

14.

„randamentul util” (η) înseamnă raportul dintre puterea termică utilă și energia absorbită totală a unei instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor, a unei instalații pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă sau a unei instalații cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, exprimat în %, unde energia absorbită totală este exprimată în termeni de PCS și/sau de energie finală înmulțită cu coeficientul de conversie (CC);

15.

„putere termică utilă” (P) înseamnă puterea termică a unei instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor, a unei instalații pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă sau a unei instalații cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, transmisă agentului termic, exprimată în kW;

16.

„randament electric” (ηel ) înseamnă raportul dintre puterea electrică și energia absorbită totală a unei instalații cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, exprimat în %, unde energia absorbită totală este exprimată în termeni de PCS și/sau de energie finală înmulțită cu coeficientul de conversie (CC);

17.

„consumul de energie electrică a arzătorului de aprindere” (Pign ) înseamnă consumul de energie electrică al unui arzător destinat să aprindă arzătorul principal, exprimat în W în termeni de PCS;

18.

„cazan cu condensare” înseamnă o instalație cu cazan pentru încălzirea incintelor sau o instalație pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă în care, în condiții normale de funcționare și la anumite temperaturi operaționale ale apei, vaporii de apă din produsele de ardere sunt condensați parțial astfel încât căldura latentă a acestor vapori de apă să poată fi utilizată pentru încălzire;

19.

„consum auxiliar de energie electrică” înseamnă energia electrică anuală, exprimată în kWh în termeni de energie finală, necesară pentru funcționarea corespunzătoare a unei instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor, a unei instalații pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă sau a unei instalații cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, calculată pornind de la consumul de energie electrică la sarcină completă (elmax), la sarcină parțială (elmin), în mod standby și la ore de funcționare stabilite implicit pentru fiecare mod;

20.

„pierdere de căldură în standby” (Pstby ) înseamnă pierderea de căldură, exprimată în kW, a unei instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor, a unei instalații pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă sau a unei instalații cu cogenerare pentru încălzirea incintelor în moduri de operare fără necesar de energie termică;

 

Definiții legate de instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și de instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă:

21.

„coeficient nominal de performanță” (COPrated ) sau „coeficient nominal al energiei primare” (PERrated ) înseamnă capacitatea de încălzire declarată, exprimată în kW, împărțită la energia absorbită, exprimată în kW în termeni de PCS și/sau în kW în termeni de energie finală înmulțită cu CC, pentru încălzirea furnizată în condiții nominale de funcționare;

22.

„condiții de proiectare de referință” înseamnă combinația dintre temperatura de proiectare de referință, temperatura bivalentă maximă și temperatura limită maximă de funcționare, stabilite în tabelul 10 din anexa VII;

23.

„temperatura de proiectare de referință” (Tdesignh) înseamnă temperatura exterioară, exprimată în grade Celsius, stabilită în tabelul 10 din anexa VII, la care raportul sarcinii parțiale este egal cu 1;

24.

„raportul sarcinii parțiale” [pl(Tj)] înseamnă temperatura exterioară minus 16 °C împărțită la temperatura de proiectare de referință minus 16 °C;

25.

„sezon de încălzire” înseamnă un set de condiții de operare pentru condiții climatice medii, mai reci și mai calde, care descriu, pentru fiecare interval, combinația dintre temperaturile exterioare și numărul de ore în care sunt atinse aceste temperaturi în fiecare sezon;

26.

„interval” (binj ) înseamnă o combinație dintre o temperatură exterioară și orele per interval, în conformitate cu tabelul 12 din anexa VII;

27.

„ore per interval” (Hj ) înseamnă numărul de ore pe sezon de încălzire, exprimate în ore pe an, în care se atinge o anumită temperatură exterioară pentru fiecare interval, în conformitate cu tabelul 12 din anexa VII;

28.

„sarcina parțială de încălzire” [Ph(Tj)] înseamnă sarcina de încălzire la o anumită temperatură exterioară, calculată prin înmulțirea sarcinii nominale cu raportul sarcinii parțiale, exprimată în kW;

29.

„coeficient sezonier de performanță” (SCOP) sau „coeficient sezonier al energiei primare” (SPER) înseamnă coeficientul global de performanță al unei instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau al unei instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă care utilizează energie electrică sau coeficientul global al energiei primare al unei instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau al unei instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă care utilizează combustibili, reprezentativ pentru sezonul de încălzire dat, calculat prin împărțirea necesarului anual de încălzire de referință la consumul anual de energie;

30.

„necesarul anual de încălzire de referință” (QH ) înseamnă cererea de referință pentru încălzire pentru un anumit sezon de încălzire, exprimată în kWh, care trebuie utilizată ca bază pentru calcularea SCOP sau SPER și calculată ca produsul dintre sarcina nominală de încălzire și numărul anual de ore echivalente în modul activ;

31.

„numărul anual de ore echivalente în modul activ” (HHE ) înseamnă numărul anual presupus de ore, exprimat în h, în care o instalație cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau o instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă trebuie să producă sarcina nominală de încălzire pentru a satisface necesarul anual de încălzire de referință;

32.

„coeficientul de performanță în modul activ” (SCOPon ) sau coeficientul energiei primare în modul activ ” (SPERon ) înseamnă coeficientul mediu de performanță al instalației cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau al instalației de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă care utilizează energie electrică în modul activ sau coeficientul mediu al energiei primare al instalației cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau al instalației de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă care utilizează combustibili în modul activ, pentru un anumit sezon de încălzire;

33.

„capacitate de încălzire suplimentară” [sup(Tj)] înseamnă puterea termică nominală Psup, exprimată în kW, a unei instalații de încălzire suplimentare care completează capacitatea de încălzire declarată pentru a atinge sarcina parțială de încălzire, în cazul în care capacitatea de încălzire declarată este mai mică decât sarcina parțială de încălzire;

34.

„coeficient de performanță specific unui interval” [COPbin(Tj)] sau „coeficientul energiei primare specific unui interval” [PERbin(Tj)] înseamnă coeficientul de performanță al instalației cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau al instalației de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă care utilizează energie electrică, sau coeficientul energiei primare al instalației cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau al instalației de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă care utilizează combustibil, specific pentru fiecare interval dintr-un sezon, derivat din sarcina parțială de încălzire, din capacitatea de încălzire declarată și din coeficientul de performanță declarat pentru intervalele specificate și calculat pentru alte intervale prin interpolare sau extrapolare, corectat dacă este necesar cu coeficientul de degradare;

35.

„capacitatea de încălzire declarată” [Pdh(Tj)] înseamnă capacitatea de încălzire, exprimată în kW, pe care o poate produce o instalație cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau o instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, pentru o temperatură exterioară;

36.

„controlul capacității” înseamnă caracteristica unei instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau a unei instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă care constă în modificarea capacității prin modificarea debitului volumetric al cel puțin unuia dintre fluidele necesare pentru funcționarea ciclului de refrigerare, care trebuie indicată ca fiind „fixă” dacă debitului volumetric nu poate fi modificat sau „variabilă” dacă debitul volumetric se modifică sau variază în serii de două sau mai multe etape;

37.

„sarcina nominală de încălzire” (Pdesignh) înseamnă puterea termică nominală (Prated), exprimată în kW, a unei instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau a unei instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă la temperatura de proiectare de referință, unde sarcina nominală de încălzire este egală cu sarcina parțială de încălzire, în condițiile unei temperaturi exterioare egale cu temperatura de proiectare de referință;

38.

„coeficientul de performanță declarat” [COPd(Tj)] sau „coeficientul declarat al energiei primare” [PERd(Tj)] înseamnă coeficientul de performanță sau coeficientul energiei primare pentru un număr limitat de intervale specificate;

39.

„temperatură bivalentă” (Tbiv ) înseamnă temperatura exterioară declarată de producător pentru încălzire, exprimată în grade Celsius, la care capacitatea de încălzire declarată este egală cu sarcina parțială de încălzire și sub care capacitatea de încălzire declarată necesită capacitate de încălzire suplimentară pentru a atinge sarcina parțială de încălzire;

40.

„temperatura limită de funcționare” (TOL) înseamnă temperatura exterioară declarată de furnizor pentru încălzire, exprimată în grade Celsius, sub care instalația cu pompă de căldură aer-apă pentru încălzirea incintelor sau instalația de încălzire cu pompă de căldură aer-apă cu funcție dublă nu poate produce nicio capacitate de încălzire, iar capacitatea de încălzire declarată este egală cu zero;

41.

„temperatura limită de funcționare pentru încălzirea apei” (WTOL) înseamnă temperatura de ieșire a apei declarată de furnizor pentru încălzire, exprimată în grade Celsius, peste care instalația cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau instalația de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă nu poate produce nicio capacitate de încălzire, iar capacitatea de încălzire declarată este egală cu zero;

42.

„capacitate de încălzire în cursul unui interval ciclic” (Pcych) înseamnă capacitatea de încălzire integrată în cursul intervalului de testare ciclic pentru încălzire, exprimată în kW;

43.

„randamentul în cursul unui interval ciclic” (COPcyc sau PERcyc) înseamnă coeficientul mediu de performanță sau coeficientul mediu al energiei primare în cursul intervalului de testare ciclic, calculat prin împărțirea capacității de încălzire integrate în cursul intervalului respectiv, exprimat în kWh, la energia consumată integrată în cursul aceluiași interval, exprimată în kWh în termeni de PCS și/sau în kWh în termeni de energie finală înmulțită cu CC;

44.

„coeficient de degradare” (Cdh) înseamnă măsura pierderii de randament datorate ciclurilor a instalațiilor cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau a instalațiilor de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă; dacă Cdh nu este determinat prin măsurare, atunci coeficientul de degradare implicit este Cdh = 0,9;

45.

„modul activ” înseamnă starea care corespunde orelor în care, în incintă, se produce o sarcină de încălzire, funcția de încălzire fiind activată; această stare poate implica parcurgerea de cicluri de către instalația cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau de către instalația de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, pentru a se atinge sau a se menține temperatura interioară a aerului necesară;

46.

„modul oprit” înseamnă o stare în care instalația cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau instalația de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă este conectată la rețeaua electrică și nu realizează nicio funcție, inclusiv stările în care este disponibilă numai o indicație a stării în „modul oprit” și stările în care sunt disponibile numai funcționalitățile destinate să asigure compatibilitatea electromagnetică în temeiul Directivei 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2);

47.

„modul oprit prin termostat” înseamnă starea care corespunde orelor în care funcția de încălzire este activată, dar în care nu se produce nicio sarcină de încălzire, în care funcția de încălzire este pornită, dar instalația cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau instalația de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă nu funcționează; ciclurile din modul activ nu sunt considerate ca făcând parte din modul oprit prin termostat;

48.

„modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter” înseamnă o stare în care dispozitivul de încălzire este activat pentru a se evita migrarea agentului frigorific către compresor, cu scopul de a se limita concentrația de agent frigorific în ulei la pornirea compresorului;

49.

„consum de energie electrică în modul oprit” (POFF ) înseamnă consumul de energie electrică, exprimat în kW, al unei instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau al unei instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă aflate în modul oprit;

50.

„consum de energie electrică în modul oprit prin termostat” (PTO ) înseamnă consumul de energie electrică, exprimat în kW, al unei instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau al unei instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă aflate în modul oprit prin termostat;

51.

„consum de energie electrică în modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter” (PCK ) înseamnă consumul de energie electrică, exprimat în kW, al unei instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau al unei instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă aflate în modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter;

52.

„pompă de căldură la temperatură scăzută” înseamnă o instalație cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor care este proiectată în mod special pentru o aplicare la temperatură scăzută și care, în condițiile de proiectare de referință pentru climă medie, nu poate produce apă pentru încălzire cu o temperatură de ieșire de 52 °C la o temperatură de intrare a termometrului uscat de – 7 °C (– 8 °C);

53.

„aplicare la temperatură scăzută” înseamnă o aplicare în care instalația cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor produce capacitatea sa de încălzire declarată la o temperatură de ieșire a schimbătorului de căldură interior de 35 °C;

54.

„aplicare la temperatură medie” înseamnă o aplicare în care instalația cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau instalația de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă produce capacitatea sa de încălzire declarată la o temperatură de ieșire a schimbătorului de căldură interior de 55 °C;

 

Definiții legate de încălzirea apei în instalații de încălzire cu funcție dublă:

55.

„profil de sarcină” înseamnă o anumită secvență de prelevări de apă, după cum se specifică în tabelul 15 din anexa VII; fiecare instalație de încălzire cu funcție dublă respectă cel puțin un profil de sarcină;

56.

„prelevări de apă” înseamnă o anumită combinație de debit de apă util, temperatură utilă a apei, conținut energetic util și temperatură maximă, după cum se specifică în tabelul 15 din anexa VII;

57.

„debit de apă util” (f) înseamnă debitul minim, exprimat în litri pe minut, la care apa caldă contribuie la energia de referință, după cum se specifică în tabelul 15 din anexa VII;

58.

„temperatura utilă a apei” (Tm ) înseamnă temperatura apei, exprimată în grade Celsius, la care începe apă caldă care contribuie la energia de referință, după cum se specifică în tabelul 15 din anexa VII;

59.

„conținut energetic util” (Qtap ) înseamnă conținutul energetic al apei calde, exprimat în kWh, furnizat la o temperatură cel puțin egală cu cea a temperaturii utile a apei și la debite cel puțin egale cu debitul de apă util, după cum se specifică în tabelul 15 din anexa VII;

60.

„conținutul energetic al apei calde” înseamnă produsul dintre capacitatea calorică specifică a apei, diferența medie de temperatură dintre apa caldă în ieșire și apa rece în intrare, și masa totală de apă caldă furnizată;

61.

„temperatura de vârf” (Tp ) înseamnă temperatura minimă a apei, exprimată în grade Celsius, care trebuie atinsă în timpul prelevării de apă, după cum se specifică în tabelul 15 din anexa VII;

62.

„energie de referință” (Qref ) înseamnă conținutul energetic util total al prelevărilor de apă, exprimat în kWh, într-un anumit profil de sarcină, după cum se specifică în tabelul 15 din anexa VII;

63.

„profil de sarcină maxim” înseamnă profil de sarcină cu cea mai mare energie de referință pe care este în măsură să o furnizeze o instalație de încălzire cu funcție dublă și condițiile de debit ale profilului de sarcină respectiv;

64.

„profil de sarcină declarat” înseamnă profilul de sarcină aplicat în vederea evaluării conformității;

65.

„consum zilnic de energie electrică” (Qelec ) înseamnă consumul de energie electrică într-o perioadă de 24 de ore consecutive cu profilul de sarcină declarat, exprimat în kWh în ceea ce privește energia finală;

66.

„consum zilnic de combustibil” (Qfuel ) înseamnă consumul de combustibili într-o perioadă de 24 de ore consecutive cu profilul de sarcină declarat, exprimat în kWh în termeni de PCS și, în sensul punctului 5 litera (f) din anexa VII, exprimat în GJ în termeni de PCS;

67.

„consum anual de energie electrică” (AEC) înseamnă consumul anual de energie electrică al unei instalații de încălzire cu funcție dublă pentru încălzirea apei, cu profilul de sarcină declarat și în anumite condiții climatice, exprimat în kWh în termeni de energie finală;

68.

„consum anual de combustibil” (AFC) înseamnă consumul anual de combustibil fosil și/sau de combustibil din biomasă al unei instalații de încălzire cu funcție dublă pentru încălzirea apei, cu profilul de sarcină declarat și în anumite condiții climatice, exprimat în GJ în termeni de PCS;

 

Definiții referitoare la dispozitivele solare:

69.

„contribuție calorică anuală non-solară” (Qnonsol ) înseamnă contribuția anuală de energie electrică (exprimată în kWh în termeni de energie primară) și/sau de combustibil (exprimat în kWh în termeni de PCS) la puterea termică utilă a unui pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, luând în calcul cantitatea anuală de căldură captată de colectorul solar și pierderile de căldură ale rezervorului de apă caldă solar;

70.

„zona de deschidere a colectorului” (Asol ), în sensul figurilor 1-4 din anexa IV, unde se face referire la „dimensiunea colectorului”, înseamnă suprafața maximă proiectată prin care radiația solară neconcentrată intră în colector, exprimată în m2;

71.

„randamentul colectorului” (ηcol ) înseamnă randamentul colectorului solar la o diferență de temperatură între colectorul solar și aerul înconjurător de 40 K și la o radiație solară globală de 1 000 W/m2, exprimat în %;

72.

„pierdere de căldură” (S) înseamnă puterea termică pierdută de un rezervor de apă caldă solar la anumite temperaturi ale apei și ambiante, exprimată în W;

73.

„volum de depozitare” (V), în sensul figurilor 1-4 din anexa IV, unde se face referire la „volumul rezervorului”, înseamnă volumul nominal al unui rezervor de apă caldă solar, exprimat în litri sau m3;

74.

„consum auxiliar de energie electrică” (Qaux ), în sensul figurii 5 din anexa IV, unde se face referire la „energie electrică auxiliară”, înseamnă consumul anual de energie electrică al unui sistem exclusiv solar care se datorează consumului de energie electrică al pompei și consumului de energie electrică în standby, exprimat în kWh în termeni de energie finală;

75.

„consumul de energie electrică al pompei” (solpump) înseamnă consumul nominal de energie electrică al pompei în circuitul colector al unui sistem exclusiv solar, exprimat în W;

76.

„consumul de energie electrică în standby” (solstandby) înseamnă consumul nominal de energie electrică, exprimat în W, al unui sistem exclusiv solar atunci când pompa și generatorul de căldură sunt inactive;

 

Alte definiții:

77.

„condiții climatice medii”, „condiții climatice mai reci” și „condiții climatice mai calde” înseamnă condițiile de temperatură și radiație solară globală caracteristice pentru orașele Strasbourg, Helsinki și, respectiv, Atena;

78.

„identificator de model” înseamnă codul, de obicei alfanumeric, prin care un anumit model de instalație pentru încălzirea incintelor, de instalație de încălzire cu funcție dublă, de regulator de temperatură, de dispozitiv solar, de pachet de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de tmperatură și dispozitiv solar sau de pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar se distinge de alte modele cu aceeași marcă comercială sau denumire a furnizorului ori a comerciantului.


(1)  JO L 315, 14.11.2012, p. 1.

(2)  JO L 390, 31.12.2004, p. 24.


ANEXA II

Clase de randament energetic

1.   CLASELE DE RANDAMENT ENERGETIC SEZONIER AFERENT ÎNCĂLZIRII INCINTELOR

Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor a unei instalații de încălzire, cu excepția pompelor de căldură la temperatură scăzută și a instalațiilor cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor pentru aplicare la temperatură scăzută, se determină pe baza randamentului energetic sezonier al aparatului respectiv aferent încălzirii incintelor, după cum se prevede în tabelul 1.

Clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor ale unei pompe de căldură la temperatură scăzută și ale unei instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor pentru aplicare la temperatură scăzută se determină pe baza randamentului energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al instalației respective, după cum se prevede în tabelul 2.

În cazul instalațiilor cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor, al instalațiilor de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă și al pompelor de căldură la temperatură scăzută în condiții climatice medii, randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al unei instalații de încălzire se calculează în conformitate cu punctele 3 și 4 din anexa VII.

Tabelul 1

Clasele de randament energetic sezonier al instalațiilor de încălzire aferent încălzirii incintelor, cu excepția pompelor de căldură la temperatură scăzută și a instalațiilor cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor pentru aplicare la temperatură scăzută

Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor ηs în %

A+++

ηs ≥ 150

A++

125 ≤ ηs < 150

A+

98 ≤ ηs < 125

A

90 ≤ ηs < 98

B

82 ≤ ηs < 90

C

75 ≤ ηs < 82

D

36 ≤ ηs < 75

E

34 ≤ ηs < 36

F

30 ≤ ηs < 34

G

ηs < 30


Tabelul 2

Clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al pompelor de căldură la temperatură scăzută și al instalațiilor cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor pentru aplicare la temperatură scăzută

Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor ηs în %

A+++

ηs ≥ 175

A++

150 ≤ ηs < 175

A+

123 ≤ ηs < 150

A

115 ≤ ηs < 123

B

107 ≤ ηs < 115

C

100 ≤ ηs < 107

D

61 ≤ ηs < 100

E

59 ≤ ηs < 61

F

55 ≤ ηs < 59

G

ηs < 55

2.   CLASELE DE RANDAMENT ENERGETIC AFERENT ÎNCĂLZIRII APEI

Clasa de randament energetic aferent încălzirii apei a unei instalații de încălzire cu funcție dublă se determină pe baza randamentului energetic aferent încălzirii apei, după cum se prevede în tabelul 3.

Randamentul energetic aferent încălzirii apei al unei instalații de încălzire cu funcție dublă se calculează în conformitate cu punctul 5 din anexa VII.

Tabelul 3

Clasele de randament energetic aferent încălzirii apei ale instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, defalcate pe categorii în funcție de profilurile de sarcină declarate, ηwh în %

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 69

ηwh ≥ 90

ηwh ≥ 163

ηwh ≥ 188

ηwh ≥ 200

ηwh ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh < 62

53 ≤ ηwh < 62

61 ≤ ηwh < 69

72 ≤ ηwh < 90

130 ≤ ηwh < 163

150 ≤ ηwh < 188

160 ≤ ηwh < 200

170 ≤ ηwh < 213

A+

44 ≤ ηwh < 53

44 ≤ ηwh < 53

53 ≤ ηwh < 61

55 ≤ ηwh < 72

100 ≤ ηwh < 130

115 ≤ ηwh < 150

123 ≤ ηwh < 160

131 ≤ ηwh < 170

A

35 ≤ ηwh < 44

35 ≤ ηwh < 44

38 ≤ ηwh < 53

38 ≤ ηwh < 55

65 ≤ ηwh < 100

75 ≤ ηwh < 115

80 ≤ ηwh < 123

85 ≤ ηwh < 131

B

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

35 ≤ ηwh < 38

35 ≤ ηwh < 38

39 ≤ ηwh < 65

50 ≤ ηwh < 75

55 ≤ ηwh < 80

60 ≤ ηwh < 85

C

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

36 ≤ ηwh < 39

37 ≤ ηwh < 50

38 ≤ ηwh < 55

40 ≤ ηwh < 60

D

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

33 ≤ ηwh < 36

34 ≤ ηwh < 37

35 ≤ ηwh < 38

36 ≤ ηwh < 40

E

22 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

30 ≤ ηwh < 33

30 ≤ ηwh < 34

30 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 36

F

19 ≤ ηwh < 22

20 ≤ ηwh < 23

23 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

28 ≤ ηwh < 32

G

ηwh < 19

ηwh < 20

ηwh < 23

ηwh < 23

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 28

3.   CLASELE DE RANDAMENT ENERGETIC ALE REZERVOARELOR DE APĂ CALDĂ SOLARE, DACĂ ACESTEA SUNT (PARTE A UNUI) DISPOZITIV SOLAR

Clasa de randament energetic a unui rezervor de apă caldă solar, dacă acesta este (parte a unui) dispozitiv solar, se determină pe baza pierderii de căldură a acestuia, astfel cum se prevede în tabelul 4.

Tabelul 4

Clasele de randament energetic ale rezervoarelor de apă caldă solare, dacă acestea sunt (parte a unui) dispozitiv solar

Clasa de randament energetic

Pierderea de căldură S în wați, cu volum de depozitare V în litri

A+

Formula

A

Formula

B

Formula

C

Formula

D

Formula

E

Formula

F

Formula

G

Formula


ANEXA III

Etichetele

1.   INSTALAȚII PENTRU ÎNCĂLZIREA INCINTELOR

1.1.   Eticheta 1

1.1.1.   Instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor încadrate în clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor de la A++ la G

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

II.

identificatorul de model al furnizorului;

III.

funcția de încălzire a incintelor;

IV.

clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor, determinată în conformitate cu punctul 1 din anexa II; vârful săgeții care conține clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor a instalației cu cazan pentru încălzirea incintelor trebuie să se afle la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de randament energetic corespunzătoare;

V.

puterea termică nominală în kW, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

VI.

nivelul de putere acustică LWA , în interior, în dB, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg.

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei pentru instalațiile cu cazan pentru încălzirea incintelor trebuie să fie în conformitate cu punctul 5 din prezenta anexă.

1.1.2.   Instalații cu cogenerare pentru încălzirea incintelor încadrate în clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor de la A++ la G

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

II.

identificatorul de model al furnizorului;

III.

funcția de încălzire a incintelor;

IV.

clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor, determinată în conformitate cu punctul 1 din anexa II; vârful săgeții care conține clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor a instalației cu cogenerare pentru încălzirea incintelor trebuie să se afle la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de randament energetic corespunzătoare;

V.

puterea termică nominală, inclusiv puterea termică nominală a oricărei instalații de încălzire suplimentare, în kW, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

VI.

nivelul de putere acustică LWA , în interior, în dB, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

VII

funcția suplimentară de producere de energie electrică.

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei pentru instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor trebuie să fie în conformitate cu punctul 6 din prezenta anexă.

1.1.3.   Instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor, cu excepția pompelor de căldură la temperatură scăzută, încadrate în clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor de la A++ la G

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

II.

identificatorul de model al furnizorului;

III.

funcția de încălzire a incintelor pentru aplicarea la temperatură medie, respectiv la temperatură scăzută;

IV.

clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în condiții climatice medii pentru aplicarea la temperatură medie, respectiv scăzută, determinată în conformitate cu punctul 1 din anexa II; vârful săgeții care conține clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor a instalației cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor pentru aplicarea la temperatură medie, respectiv scăzută, trebuie să se afle la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de randament energetic corespunzătoare;

V.

puterea termică nominală, inclusiv puterea termică nominală a oricărei instalații de încălzire suplimentare, în kW, în condiții climatice medii, mai reci și mai calde, pentru aplicarea la temperatură medie, respectiv scăzută, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

VI.

harta temperaturilor în Europa, prezentând trei zone de temperatură indicative;

VII.

nivelul de putere acustică LWA , în interior (dacă este cazul) și în exterior, în dB, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg.

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor trebuie să fie în conformitate cu punctul 7 din prezenta anexă. În mod excepțional, atunci când unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1), poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice UE.

1.1.4.   Pompele de căldură la temperatură scăzută încadrate în clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor de la A++ la G

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

II.

identificatorul de model al furnizorului;

III.

funcția de încălzire a incintelor pentru aplicarea la temperatură scăzută;

IV.

clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în condiții climatice medii, determinată în conformitate cu punctul 1 din anexa II; vârful săgeții care conține clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor a pompei de căldură la temperatură scăzută trebuie să se afle la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de randament energetic corespunzătoare;

V.

puterea termică nominală, inclusiv puterea termică nominală a oricărei instalații de încălzire suplimentare, în kW, în condiții climatice medii, mai reci și mai calde, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

VI.

harta temperaturilor în Europa, prezentând trei zone de temperatură indicative;

VII.

nivelul de putere acustică LWA , în interior (dacă este cazul) și în exterior, în dB, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei pentru pompele de căldură la temperatură scăzută trebuie să fie în conformitate cu punctul 8 din prezenta anexă. În mod excepțional, atunci când unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice UE.

1.2.   Eticheta 2

1.2.1.   Instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor încadrate la clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor de la A+++ la D

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină informațiile enumerate la punctul 1.1.1 litera (a) din prezenta anexă.

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei pentru instalațiile cu cazan pentru încălzirea incintelor trebuie să fie în conformitate cu punctul 5 din prezenta anexă.

1.2.2.   Instalații cu cogenerare pentru încălzirea incintelor încadrate în clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor de la A+++ la D

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină informațiile enumerate la punctul 1.1.2 litera (a) din prezenta anexă.

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei pentru instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor trebuie să fie în conformitate cu punctul 6 din prezenta anexă.

1.2.3.   Instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor, cu excepția pompelor de căldură la temperatură scăzută, încadrate la clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor de la A+++ la D

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină informațiile enumerate la punctul 1.1.3 litera (a) din prezenta anexă.

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor trebuie să fie în conformitate cu punctul 7 din prezenta anexa.

1.2.4.   Pompe de căldură pentru temperatură scăzută încadrate în clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor de la A+++ la D

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină informațiile enumerate la punctul 1.1.4 litera (a) din prezenta anexă.

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei pentru pompele de căldură pentru temperaturi scăzute trebuie să fie în conformitate cu punctul 8 din prezenta anexă.

2.   INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CU FUNCȚIE DUBLĂ

2.1.   Eticheta 1

2.1.1.   Instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor încadrate la clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor de la A++ la G și încadrate la clasele de randament energetic aferent încălzirii apei de la A la G

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

II.

identificatorul de model al furnizorului;

III.

funcția de încălzire a incintelor și funcția de încălzire a apei, inclusiv profilul de sarcină declarat, exprimat prin litera corespunzătoare, în conformitate cu tabelul 15 din anexa VII;

IV.

clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și clasa de randament energetic aferent încălzirii apei, determinate în conformitate cu punctele 1 și 2 din anexa II; vârfurile săgeților care conțin clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și clasa de randament energetic aferent încălzirii apei ale instalației cu cazan pentru încălzirea incintelor trebuie să se afle la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de randament energetic corespunzătoare;

V.

puterea termică nominală în kW, rotunjită la cel mai apropiat număr întreg;

VI.

nivelul de putere acustică LWA , în interior, în dB, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg.

VII.

în cazul instalațiilor cu cazan pentru încălzirea incintelor care pot funcționa doar în afara orelor de vârf, se poate adăuga pictograma menționată la punctul 9 litera (d) subpunctul 11 din prezenta anexă.

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei pentru instalațiile cu cazan pentru încălzirea incintelor trebuie să fie în conformitate cu punctul 9 din prezenta anexă.

2.1.2.   Instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă încadrate la clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor de la A++ la G și încadrate la clasele de randament energetic aferent încălzirii apei de la A la G

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

II.

identificatorul de model al furnizorului;

III.

funcția de încălzire a incintelor pentru aplicarea la temperatură medie și funcția de încălzire a apei, inclusiv profilul de sarcină declarat, exprimat prin litera corespunzătoare, în conformitate cu tabelul 15 din anexa VII;

IV.

clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în condiții climatice medii pentru aplicarea la temperatură medie și clasa de randament energetic aferent încălzirii apei în condiții climatice medii, determinate în conformitate cu punctele 1 și 2 din anexa II; vârfurile săgeților care conțin clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și clasa de randament energetic aferent încălzirii apei, ale instalației de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă trebuie să se afle la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de randament energetic corespunzătoare;

V.

puterea termică nominală, inclusiv puterea termică nominală a oricărei instalații de încălzire suplimentare, în kW, în condiții climatice medii, mai reci și mai calde, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

VI.

harta temperaturilor în Europa, prezentând trei zone de temperatură indicative;

VII.

nivelul de putere acustică LWA , în interior (după caz) și în exterior, în dB, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

VIII.

în cazul instalațiilor de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă care pot funcționa doar în afara orelor de vârf, se poate adăuga pictograma menționată la punctul 10 litera (d) subpunctul 12 din prezenta anexă.

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei pentru instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă trebuie să fie în conformitate cu punctul 10 din prezenta anexă.

2.2.   Eticheta 2

2.2.1.   Instalațiile cu cazan pentru încălzirea incintelor încadrate la clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor de la A+++ la D și încadrate la clasele de randament energetic aferent încălzirii apei de la A+ la F

Image

(a)

Informațiile enumerate la punctul 2.1.1 litera (a) din prezenta anexă trebuie să fie incluse pe etichetă.

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei pentru instalațiile cu cazan pentru încălzirea incintelor trebuie să fie în conformitate cu punctul 9 din prezenta anexă.

2.2.2.   Instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă încadrate la clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor de la A+++ la D și încadrate la clasele de randament energetic aferent încălzirii apei de la A+ la F

Image

(a)

Informațiile enumerate la punctul 2.1.2 litera (a) din prezenta anexă trebuie să fie incluse pe etichetă.

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei pentru instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă trebuie să fie în conformitate cu punctul 10 din prezenta anexă.

3.   PACHETELE DE INSTALAȚIE PENTRU ÎNCĂLZIREA INCINTELOR, REGULATOR DE TEMPERATURĂ ȘI DISPOZITIV SOLAR

Etichetă pentru pachetele de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar încadrate la clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor de la A+++ la G

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

denumirea sau marca comercială a comerciantului și/sau a furnizorului;

II.

identificatorul de model al comerciantului și/sau al furnizorului;

III.

funcția de încălzire a incintelor în cazul aplicării la temperatură medie, respectiv scăzută;

IV.

clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor a instalației pentru încălzirea incintelor, determinată în conformitate cu punctul 1 din anexa II;

V.

indicarea posibilității de a include un colector solar, un rezervor de apă caldă, un regulator de temperatură și/sau o instalație suplimentară pentru încălzirea incintelor în pachetul de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar;

VI.

clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor a pachetului de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar, determinată în conformitate cu punctul 5 din anexa IV; vârful săgeții care conține clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor a pachetului de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar trebuie să se afle la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de randament energetic corespunzătoare.

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei pentru pachetele de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar trebuie să fie în conformitate cu punctul 11 din prezenta anexă. În cazul pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar încadrate în clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor de la A+++ la D, pot fi omise ultimele clase, de la E la G, din scara de la A+++ la G.

4.   PACHETELE DE INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE CU FUNCȚIE DUBLĂ, REGULATOR DE TEMPERATURĂ ȘI DISPOZITIV SOLAR

Etichetă pentru pachetele de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar încadrate în clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și a apei de la A+++ la G

Image

(a)

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

denumirea sau marca comercială a comerciantului și/sau a furnizorului;

II.

identificatorul de model al comerciantului/și/sau al furnizorului;

III.

funcția de încălzire a incintelor și funcția de încălzire a apei, inclusiv profilul de sarcină declarat, exprimat prin litera corespunzătoare, în conformitate cu tabelul 15 din anexa VII;

IV.

clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și de randament energetic aferent încălzirii apei ale instalației de încălzire cu funcție dublă, determinate în conformitate cu punctele 1 și 2 din anexa II;

V.

indicarea posibilității de a include un colector solar, un rezervor de apă caldă, un regulator de temperatură, sau o instalație suplimentară de încălzire în pachetul de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar;

VI.

clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor a pachetului de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, determinată în conformitate cu punctul 6 din anexa IV; vârful săgeții care conține clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor a pachetului de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar trebuie să se afle la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de randament energetic corespunzătoare;

VII.

clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii apei a pachetului de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, determinată în conformitate cu punctul 6 din anexa IV; vârful săgeții care conține clasa de randament energetic aferent încălzirii apei a pachetului de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar trebuie să se afle la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de randament energetic corespunzătoare.

(b)

Caracteristicile de design ale etichetei pentru pachetele de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar trebuie să fie în conformitate cu punctul 12 din prezenta anexă. În cazul pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar încadrate în clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și/sau de randament energetic aferent încălzirii apei de la A+++ la D, pot fi omise ultimele clase, de la E la G, din scara de la A+++ la G.

5.   Modelul etichetei pentru instalațiile cu cazan pentru încălzirea incintelor este următorul:

Image

Unde:

(a)

Eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 105 mm și o înălțime de cel puțin 200 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său rămâne totuși proporțional cu specificațiile de mai sus.

(b)

Fondul este alb.

(c)

Culorile sunt codificate ca CMYK — cyan, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru.

(d)

Eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

Conturul etichetei UE: 4 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Logoul UE: Culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Image

Eticheta energetică: Culoare: X-00-00-00. Pictograma, așa cum este reprezentată: Logoul UE + eticheta energetică: lățime: 86 mm, înălțime: 17 mm.

Image

Linia de sub logouri: 1 pt, culoare: cyan 100 %, lungime: 86 mm.

Image

Funcția de încălzire a incintelor:

Pictograma, așa cum este reprezentată.

Image

Scările A++-G și, respectiv, A+++-D:

Săgeată: înălțime: 5 mm, spațiu liber: 1,3 mm, culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Clasa a șaptea: 00-X-X-00,

Clasa a opta: 00-X-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00,

Text: Calibri aldine 14 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând;

Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 1 mm, culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00,

Text: Calibri aldine 16 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând.

Image

Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor:

Săgeată: lățime: 22 mm, înălțime: 12 mm, 100 % negru,

Text: Calibri aldine 24 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând.

Image

Nivelul de putere acustică, în interior:

Pictograma, așa cum este reprezentată,

Chenar: 2 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm,

Valoare „YZ”: Calibri aldine 20 pt, 100 % negru,

Text „dB”: Calibri normale 15 pt, 100 % negru.

Image

Putere termică nominală:

Chenar: 2 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm,

Valoare „YZ”: Calibri aldine 45 pt, 100 % negru,

Textul „kW”: Calibri normale 30 pt, 100 % negru.

Image

Anul introducerii etichetei și numărul regulamentului:

Text: Calibri aldine 10 pt.

Image

Denumirea sau marca comercială a furnizorului.

Image

Identificatorul de model al furnizorului:

Denumirea sau marca comercială a furnizorului și identificatorul de model al acestuia se încadrează într-un spațiu de 86 × 12 mm.

6.   Modelul etichetei pentru instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor este următorul:

Image

Unde:

(a)

Eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 105 mm și o înălțime de cel puțin 200 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său rămâne totuși proporțional cu specificațiile de mai sus.

(b)

Fondul este alb.

(c)

Culorile sunt codificate ca CMYK — cyan, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru.

(d)

Eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

Conturul etichetei UE: 4 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Logoul UE: Culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Image

Eticheta energetică: Culoare: X-00-00-00. Pictograma, așa cum este reprezentată: Logoul UE + eticheta energetică: lățime: 86 mm, înălțime: 17 mm.

Image

Linia de sub logouri: 1 pt, culoare: cyan 100 %, lungime: 86 mm.

Image

Funcția de încălzire a incintelor:

Pictograma, așa cum este reprezentată.

Image

Scările A++-G și, respectiv, A+++-D:

Săgeată: înălțime: 5 mm, spațiu liber: 1,3 mm, culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Clasa a șaptea: 00-X-X-00,

Clasa a opta: 00-X-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00,

Text: Calibri aldine 14 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând;

Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 1 mm, culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00,

Text: Calibri aldine 16 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând.

Image

Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor:

Săgeată: lățime: 22 mm, înălțime: 12 mm, 100 % negru,

Text: Calibri aldine 24 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând.

Image

Nivelul de putere acustică, în interior:

Pictograma, așa cum este reprezentată,

Chenar: 2 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm,

Valoare „YZ”: Calibri aldine 20 pt, 100 % negru,

Text „dB”: Calibri normale 15 pt, 100 % negru.

Image

Putere termică nominală:

Chenar: 2 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm,

Valoare „YZ”: Calibri aldine 45 pt, 100 % negru,

Textul „kW”: Calibri normale 30 pt, 100 % negru.

Image

Funcția de energie electrică:

Pictograma, așa cum este reprezentată,

Chenar: 2 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Anul introducerii etichetei și numărul regulamentului:

Text: Calibri aldine 10 pt.

Image

Denumirea sau marca comercială a furnizorului.

Image

Identificatorul de model al furnizorului:

Denumirea sau marca comercială a furnizorului și identificatorul de model al acestuia se încadrează într-un spațiu de 86 × 12 mm.

7.   Modelul etichetei pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor este următorul:

Image

Unde:

(a)

Eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 105 mm și o înălțime de cel puțin 200 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său rămâne totuși proporțional cu specificațiile de mai sus.

(b)

Fondul este alb.

(c)

Culorile sunt codificate ca CMYK — cyan, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru.

(d)

Eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

Conturul etichetei UE: 4 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Logoul UE: Culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Image

Eticheta energetică: Culoare: X-00-00-00. Pictograma, așa cum este reprezentată: Logoul UE + eticheta energetică: lățime: 86 mm, înălțime: 17 mm.

Image

Linia de sub logouri: 1 pt, culoare: cyan 100 %, lungime: 86 mm.

Image

Funcția de încălzire a incintelor:

Pictograma, așa cum este reprezentată.

Image

Aplicare la temperatură medie și scăzută:

Textul „55 °C” și „35 °C”: Calibri normal 14 pt, 100 % negru.

Image

Scările A++-G și, respectiv, A+++-D:

Săgeată: înălțime: 5 mm, spațiu liber: 1,3 mm, culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Clasa a șaptea: 00-X-X-00,

Clasa a opta: 00-X-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00,

Text: Calibri aldine 14 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând;

Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 1 mm, culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00,

Text: Calibri aldine 16 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând.

Image

Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor:

Săgeată: lățime: 19 mm, înălțime: 12 mm, 100 % negru,

Text: Calibri aldine 24 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând.

Image

Nivelul de putere acustică, în interior (dacă este cazul) și în exterior:

Pictograma, așa cum este reprezentată,

Chenar: 2 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm,

Valoare „YZ”: Calibri aldine 20 pt, 100 % negru,

Text „dB”: Calibri normale 15 pt, 100 % negru.

Image

Putere termică nominală:

Chenar: 2 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm,

Valori „YZ”: Calibri cel puțin 15 pt, 100 % negru,

Textul „kW”: Calibri normale 15 pt, 100 % negru.

Image

Harta temperaturilor în Europa și pătrățelele colorate:

Pictograma, așa cum este reprezentată,

Culori:

albastru închis: 86-51-00-00,

albastru mediu: 53-08-00-00,

albastru deschis: 25-00-02-00.

Image

Anul introducerii etichetei și numărul regulamentului:

Text: Calibri aldine 10 pt.

Image

Denumirea sau marca comercială a furnizorului.

Image

Identificatorul de model al furnizorului:

Denumirea sau marca comercială a furnizorului și identificatorul de model al acestuia se încadrează într-un spațiu de 86 × 12 mm.

8.   Modelul etichetei pentru pompele de căldură pentru temperatură scăzută este următorul:

Image

Unde:

(a)

Eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 105 mm și o înălțime de cel puțin 200 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său rămâne totuși proporțional cu specificațiile de mai sus.

(b)

Fondul este alb.

(c)

Culorile sunt codificate ca CMYK — cyan, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru.

(d)

Eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

Conturul etichetei UE: 4 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Logoul UE: Culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Image

Eticheta energetică: Culoare: X-00-00-00. Pictograma, așa cum este reprezentată: Logoul UE + eticheta energetică: lățime: 86 mm, înălțime: 17 mm.

Image

Linia de sub logouri: 1 pt, culoare: cyan 100 %, lungime: 86 mm.

Image

Funcția de încălzire a incintelor:

Pictograma, așa cum este reprezentată.

Image

Aplicare la temperatură scăzută:

Textul „35 °C”: Calibri normal 14 pt, 100 % negru.

Image

Scările A++-G și, respectiv, A+++-D:

Săgeată: înălțime: 5 mm, spațiu liber: 1,3 mm, culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Clasa a șaptea: 00-X-X-00,

Clasa a opta: 00-X-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00,

Text: Calibri aldine 14 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând;

Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 1 mm – culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00,

Text: Calibri aldine 16 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând.

Image

Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor:

Săgeată: lățime: 22 mm, înălțime: 12 mm, 100 % negru,

Text: Calibri aldine 24 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând.

Image

Nivelul de putere acustică, în interior (dacă este cazul) și în exterior:

Pictograma, așa cum este reprezentată,

Chenar: 2 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm,

Valoare „YZ”: Calibri aldine 20 pt, 100 % negru,

Text „dB”: Calibri normale 15 pt, 100 % negru.

Image

Putere termică nominală:

Chenar: 2 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm,

Valori „YZ”: Calibri cel puțin 20 pt, 100 % negru,

Textul „kW”: Calibri normale 13,5 pt, 100 % negru.

Image

Harta temperaturilor în Europa și pătrățelele colorate:

Pictograma, așa cum este reprezentată,

Culori:

albastru închis: 86-51-00-00,

albastru mediu: 53-08-00-00,

albastru deschis: 25-00-02-00.

Image

Anul introducerii etichetei și numărul regulamentului:

Text: Calibri aldine 10 pt

Image

Denumirea sau marca comercială a furnizorului.

Image

Identificatorul de model al furnizorului:

Denumirea sau marca comercială a furnizorului și identificatorul de model al acestuia se încadrează într-un spațiu de 86 × 12 mm.

9.   Modelul etichetei pentru instalațiile pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă este următorul:

Image

Unde:

(a)

Eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 105 mm și o înălțime de cel puțin 200 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său rămâne totuși proporțional cu specificațiile de mai sus.

(b)

Fondul este alb.

(c)

Culorile sunt codificate ca CMYK — cyan, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70% magenta, 100 % galben, 0 % negru.

(d)

Eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

Conturul etichetei UE: 4 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Logoul UE: Culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Image

Eticheta energetică: Culoare: X-00-00-00. Pictograma, așa cum este reprezentată: Logoul UE + eticheta energetică: lățime: 86 mm, înălțime: 17 mm.

Image

Linia de sub logouri: 1 pt, culoare: cyan 100 %, lungime: 86 mm.

Image

Funcția de încălzire a incintelor:

Pictograma, așa cum este reprezentată.

Image

Funcția de încălzire a apei:

Pictograma, așa cum este reprezentată, inclusiv profilul de sarcină declarat, exprimat prin litera corespunzătoare, în conformitate cu tabelul 15 din anexa VII. Calibri aldine 16 pt, 100 % negru.

Image

Scările A++-G și A-G, respectiv A+++-D sau A+-F:

Săgeată: înălțime: 5 mm, spațiu liber: 1,3 mm, culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Clasa a șaptea: 00-X-X-00,

Clasa a opta: 00-X-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00,

Text: Calibri aldine 14 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând;

Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 1 mm, culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00,

Text: Calibri aldine 16 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând.

Image

Clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și încălzirii apei:

Săgeată: lățime: 14 mm, înălțime: 9 mm, 100 % negru,

Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând.

Image

Putere termică nominală:

Chenar: 2 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm,

Valoare „YZ”: Calibri aldine 37,5 pt, 100 % negru,

Textul „kW”: Calibri normale 18 pt, 100 % negru.

Image

Nivelul de putere acustică, în interior:

Pictograma, așa cum este reprezentată,

Chenar: 2 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm,

Valoare „YZ”: Calibri aldine 20 pt, 100 % negru,

Text „dB”: Calibri normale 15 pt, 100 % negru.

Image

Dacă este cazul, capacitatea de funcționare în afara orelor de vârf:

Pictograma, așa cum este reprezentată,

Chenar: 2 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Anul introducerii etichetei și numărul regulamentului:

Text: Calibri aldine 10 pt.

Image

Denumirea sau marca comercială a furnizorului.

Image

Identificatorul de model al furnizorului:

Denumirea sau marca comercială a furnizorului și identificatorul de model al acestuia se încadrează într-un spațiu de 86 × 12 mm.

10.   Modelul etichetei pentru instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă este următorul:

Image

Unde:

(a)

Eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 105 mm și o înălțime de cel puțin 200 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său rămâne totuși proporțional cu specificațiile de mai sus.

(b)

Fondul este alb.

(c)

Culorile sunt codificate ca CMYK — cyan, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru.

(d)

Eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

Conturul etichetei UE: 4 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Logoul UE: Culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Image

Eticheta energetică: Culoare: X-00-00-00. Pictograma, așa cum este reprezentată: Logoul UE + eticheta energetică: lățime: 86 mm, înălțime: 17 mm.

Image

Linia de sub logouri: 1 pt, culoare: cyan 100 %, lungime: 86 mm.

Image

Funcția de încălzire a incintelor:

Pictograma, așa cum este reprezentată.

Image

Funcția de încălzire a apei:

Pictograma, așa cum este reprezentată, inclusiv profilul de sarcină declarat, exprimat prin litera corespunzătoare, în conformitate cu tabelul 15 din anexa VII. Calibri aldine 16 pt, 100 % negru.

Image

Scările A++-G și A-G, respectiv A+++-D sau A+-F:

Săgeată: înălțime: 5 mm, spațiu liber: 1,3 mm, culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Clasa a șaptea: 00-X-X-00,

Clasa a opta: 00-X-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00,

Text: Calibri aldine 14 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând;

Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 1 mm, culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00,

Text: Calibri aldine 16 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând.

Image

Clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și încălzirii apei:

Săgeată: lățime: 14 mm, înălțime: 9 mm, 100 % negru,

Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând.

Image

Putere termică nominală:

Chenar: 2 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm,

Valori „YZ”: Calibri cel puțin 12 pt, 100 % negru,

Textul „kW”: Calibri normale 10 pt, 100 % negru.

Image

Harta temperaturilor în Europa și pătrățelele colorate:

Pictograma, așa cum este reprezentată;

Culori:

Albastru închis: 86-51-00-00;

Albastru mediu: 53-08-00-00;

Albastru deschis: 25-00-02-00.

Image

Nivelul de putere acustică, în interior (dacă este cazul) și în exterior:

Pictograma, așa cum este reprezentată,

Chenar: 2 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm,

Valoare „YZ”: Calibri aldine 15 pt, 100 % negru,

Text „dB”: Calibri normale 10 pt, 100 % negru.

Image

Dacă este cazul, capacitatea de funcționare în afara orelor de vârf:

Pictograma, așa cum este reprezentată,

Chenar: 2 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Anul introducerii etichetei și numărul regulamentului:

Text: Calibri aldine 10 pt.

Image

Denumirea sau marca comercială a furnizorului.

Image

Identificatorul de model al furnizorului:

Denumirea sau marca comercială a furnizorului și identificatorul de model al acestuia se încadrează într-un spațiu de 86 × 12 mm.

11.   Modelul etichetei pentru pachetele de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar este următorul:

Image

Unde:

(a)

Eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 210 mm și o înălțime de cel puțin 297 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său rămâne totuși proporțional cu specificațiile de mai sus.

(b)

Fondul este alb.

(c)

Culorile sunt codificate ca CMYK — cyan, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru.

(d)

Eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

Conturul etichetei UE: 6 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Logoul UE: Culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Image

Eticheta energetică: Culoare: X-00-00-00. Pictograma, așa cum este reprezentată: Logoul UE + eticheta energetică: lățime: 191 mm, înălțime: 37 mm.

Image

Linia de sub logouri: 2 pt, culoare: cyan 100 %, lungime: 191 mm.

Image

Funcția de încălzire a incintelor:

Pictograma, așa cum este reprezentată.

Image

Instalație pentru încălzirea incintelor:

Pictograma, așa cum este reprezentată,

Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor a instalației pentru încălzirea incintelor:

Săgeată: lățime: 24 mm, înălțime: 14 mm, 100 % negru;

Text: Calibri aldine 28 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând,

Chenar: 3 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Pachet cu colector solar, rezervor de apă caldă, regulator de temperatură și/sau instalație suplimentară de încălzire:

Pictogramele, așa cum sunt reprezentate,

Simbolurile „+”: Calibri aldine 50 pt, cyan 100 %,

Căsuțe: lățime: 12 mm, înălțime: 12 mm, chenar: 4 pt, cyan 100 %,

Chenar: 3 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Scara A+++-G cu chenar:

Săgeată: înălțime: 15 mm, spațiu liber: 3 mm, culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Clasa a șaptea: 00-X-X-00,

Dacă este cazul, ultimele clase: 00-X-X-00,

Text: Calibri aldine 30 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând,

Chenar: 3 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor a pachetului de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar:

Săgeată: lățime: 33 mm, înălțime: 19 mm, 100 % negru,

Text: Calibri aldine 40 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând.

Image

Anul introducerii etichetei și numărul regulamentului:

Text: Calibri aldine 12 pt.

Image

Denumirea sau marca comercială a comerciantului și/sau a furnizorului.

Image

Identificatorul de model al comerciantului și/sau al furnizorului:

Denumirea sau marca comercială a comerciantului și/sau a furnizorului și identificatorul de model al acestuia (acestora) se încadrează într-un spațiu de 191 × 19 mm.

12.   Modelul etichetei pentru pachetele de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar este următorul:

Image

Unde:

(a)

Eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 210 mm și o înălțime de cel puțin 297 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său rămâne totuși proporțional cu specificațiile de mai sus.

(b)

Fondul este alb.

(c)

Culorile sunt codificate ca CMYK — cyan, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru.

(d)

Eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

Conturul etichetei UE: 6 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Logoul UE: Culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Image

Eticheta energetică: Culoare: X-00-00-00. Pictograma, așa cum este reprezentată: Logoul UE + eticheta energetică: lățime: 191 mm, înălțime: 37 mm.

Image

Linia de sub logouri: 2 pt, culoare: cyan 100 %, lungime: 191 mm.

Image

Instalație de încălzire cu funcție dublă:

Pictogramele, așa cum sunt reprezentate, pentru funcția de încălzire a apei, inclusiv profilul de sarcină declarat, exprimat prin litera corespunzătoare, în conformitate cu tabelul 15 din anexa VII. Calibri aldine 16 pt, 100 % negru;

Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintei și încălzirii apei a instalației de încălzire cu funcție dublă:

Săgeată: lățime: 19 mm, înălțime: 11 mm, 100 % negru,

Text: Calibri aldine 23 pt, majuscule, alb, simbol „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând,

Chenar: 3 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Pachet cu colector solar, rezervor de apă caldă, regulator de temperatură, și/sau instalație de încălzire suplimentară:

Pictogramele, așa cum sunt reprezentate,

Simbolurile „+”: Calibri aldine 50 pt, cyan 100 %,

Căsuțe: lățime: 12 mm, înălțime: 12 mm, chenar: 4 pt, cyan 100 %,

Chenar: 3 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Funcția de încălzire a incintei:

Pictograma, așa cum este reprezentată.

Image

Scara A+++-G cu chenar:

Săgeată: înălțime: 6,5 mm, spațiu liber: 1 mm, culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Clasa a șaptea: 00-X-X-00,

Dacă este cazul, ultimele clase: 00-X-X-00,

Text: Calibri aldine 16 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând,

Chenar: 3 pt, culoare: cyan 100 %, colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Image

Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintei și, respectiv, încălzirii apei a pachetului de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar:

Săgeată: lățime: 24 mm, înălțime: 14 mm, 100 % negru,

Text: Calibri aldine 28 pt, majuscule, alb, simboluri „+”: exponenți, aliniate pe un singur rând.

Image

Funcția de încălzire a apei:

Pictograma, așa cum este reprezentată, inclusiv profilul de sarcină declarat, exprimat prin litera corespunzătoare, în conformitate cu tabelul 15 din anexa VII: Calibri aldine 22 pt, 100 % negru.

Image

Anul introducerii etichetei și numărul regulamentului:

Text: Calibri aldine 12 pt.

Image

Denumirea sau marca comercială a comerciantului și/sau a furnizorului.

Image

Identificatorul de model al comerciantului și/sau al furnizorului:

Denumirea sau marca comercială a comerciantului și/sau a furnizorului și identificatorul de model al acestuia (acestora) se încadrează într-un spațiu de 191 × 19 mm.


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.


ANEXA IV

Fișa produsului

1.   INSTALAȚII PENTRU ÎNCĂLZIREA INCINTELOR

1.1.

Informațiile din fișa de produs a instalației pentru încălzirea incintelor trebuie furnizate în ordinea indicată în continuare și trebuie să figureze în broșura produsului sau în alte documente furnizate împreună cu produsul:

(a)

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

(b)

identificatorul de model al furnizorului;

(c)

clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor, determinată în conformitate cu punctul 1 din anexa II;

(d)

puterea termică nominală, inclusiv puterea termică nominală a oricărei instalații de încălzire suplimentare, în kW, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg (pentru instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor în condiții climatice medii);

(e)

randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în %, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctele 3 și 4 din anexa VII (pentru instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor în condiții climatice medii);

(f)

consumul anual de energie în kWh în termeni de energie finală și/sau în GJ în termeni de PCS, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctele 3 și 4 din anexa VII (pentru instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor în condiții climatice medii);

(g)

nivelul de putere acustică LWA , în interior, în dB, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg (pentru instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor, dacă este cazul);

(h)

orice măsură de precauție specifică ce trebuie luată la asamblarea, instalarea sau efectuarea unei lucrări de întreținere a instalației pentru încălzirea incintelor;

în plus, pentru instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor:

(i)

randamentul electric în %, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

în plus, pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor:

(j)

puterea termică nominală, inclusiv puterea termică nominală a oricărei instalații de încălzire suplimentare, în kW, în condiții climatice mai reci și mai calde, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

(k)

randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în %, în condiții climatice mai reci și mai calde, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 4 din anexa VII;

(l)

consumul anual de energie în kWh în termeni de energie finală și/sau în GJ în termeni de PCS, în condiții climatice mai reci și mai calde, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 4 din anexa VII;

(m)

nivelul de putere acustică LWA , în exterior, în dB, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg.

1.2.

O fișă poate avea ca obiect mai multe modele de instalații pentru încălzirea incintelor furnizate de același furnizor.

1.3.

Informațiile cuprinse în fișă pot fi prezentate sub forma unei copii a etichetei, fie color, fie în alb și negru. În acest caz, se includ și informațiile enumerate la punctul 1.1 care nu apar deja pe etichetă.

2.   INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CU FUNCȚIE DUBLĂ

2.1.

Informațiile din fișa de produs a instalației de încălzire cu funcție dublă trebuie furnizate în ordinea indicată în continuare și trebuie să figureze în broșura produsului sau în alte documente furnizate împreună cu produsul:

(a)

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

(b)

identificatorul de model al furnizorului;

(c)

pentru încălzirea incintelor, aplicarea la temperatură medie (și pentru instalațiile de încălzit cu pompă de căldură cu funcție dublă, aplicarea la temperatură scăzută, dacă este cazul); pentru încălzirea apei, profilul de sarcină declarat, exprimat prin litera corespunzătoare și utilizarea tipică în conformitate cu tabelul 15 din anexa VII;

(d)

clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și clasa de randament energetic aferent încălzirii apei ale modelului, determinate în conformitate cu punctele 1 și 2 din anexa II;

(e)

puterea termică nominală, inclusiv puterea termică nominală a oricărei instalații de încălzire suplimentare, în kW, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg (pentru instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă în condiții climatice medii);

(f)

pentru încălzirea incintelor, consumul anual de energie în kWh în termeni de energie finală și/sau în GJ în termeni de PCS, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctele 3 și 4 din anexa VII (pentru instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă în condiții climatice medii); pentru încălzirea apei, consumul anual de energie electrică în kWh în termeni de energie finală și/sau consumul anual de combustibil în GJ în termeni de PCS, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 5 din anexa VII (pentru instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă în condiții climatice medii);

(g)

randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în %, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctele 3 și 4 din anexa VII (pentru instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă în condiții climatice medii); randamentul energetic aferent încălzirii apei în %, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg și calculată în conformitate cu punctul 5 din anexa VII (pentru instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă în condiții climatice medii);

(h)

nivelul de putere acustică LWA , în interior, în dB, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg (pentru instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, dacă este cazul);

(i)

dacă este cazul, o indicație că instalația de încălzire cu funcție dublă poate funcționa doar în afara orelor de vârf;

(j)

orice măsură de precauție specifică ce trebuie luată la asamblarea, instalarea sau efectuarea unei lucrări de întreținere a instalației de încălzire cu funcție dublă;

în plus, pentru instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă:

(k)

puterea termică nominală, inclusiv puterea termică nominală a oricărei instalații de încălzire suplimentară, în kW, în condiții climatice mai reci și mai calde, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

(l)

pentru încălzirea incintelor, consumul anual de energie în kWh în termeni de energie finală și/sau în GJ în termeni de PCS, în condiții climatice mai reci și mai calde, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 4 din anexa VII; pentru încălzirea apei, consumul anual de energie electrică în kWh în termeni de energie finală și/sau consumul anual de combustibil în GJ în termeni de PCS, în condiții climatice mai reci și mai calde, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 5 din anexa VII;

(m)

randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în %, în condiții climatice mai reci și mai calde, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 4 din anexa VII; randamentul energetic aferent încălzirii apei în %, în condiții climatice mai reci și mai calde, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctul 5 din anexa VII;

(n)

nivelul de putere acustică LWA , în exterior, în dB, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg.

2.2.

O fișă poate avea ca obiect mai multe modele de instalații de încălzire cu funcție dublă furnizate de același furnizor.

2.3.

Informațiile cuprinse în fișă pot fi prezentate sub forma unei copii a etichetei, fie color, fie în alb și negru. În acest caz, se includ și informațiile enumerate la punctul 2.1 care nu apar deja pe etichetă.

3.   REGULATOARE DE TEMPERATURĂ

3.1.

Informațiile din fișa de produs a regulatorului de temperatură trebuie furnizate în ordinea indicată în continuare și trebuie să figureze în broșura produsului sau în alte documente furnizate împreună cu produsul:

(a)

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

(b)

identificatorul de model al furnizorului;

(c)

clasa regulatorului de temperatură;

(d)

contribuția regulatorului de temperatură la randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în %, cu rotunjire la o zecimală.

3.2.

O fișă poate avea ca obiect mai multe modele de regulatoare de temperatură furnizate de același furnizor.

4.   DISPOZITIVE SOLARE

4.1.

Informațiile din fișa de produs a dispozitivului solar trebuie furnizate în ordinea indicată în continuare și trebuie să figureze în broșura produsului sau în alte documente furnizate împreună cu produsul (pentru pompe din circuitul colectorului, dacă este cazul):

(a)

denumirea sau marca comercială a furnizorului;

(b)

identificatorul de model al furnizorului;

(c)

zona de deschidere a colectorului, în m2, la două zecimale;

(d)

randamentul colectorului în %, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

(e)

clasa de randament energetic a rezervorului de apă caldă solar, determinată în conformitate cu punctul 3 al anexei II;

(f)

pierderea de căldură a rezervorului de apă caldă solar în W, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

(g)

volumul de depozitare al rezervorului de apă caldă solar în litri și m3;

(h)

contribuția termică anuală non-solară Qnonsol în kWh în termeni de energie primară pentru energie electrică și/sau în kWh în termeni de PCS pentru combustibili, pentru profilurile de sarcină M, L, XL și XXL, în condiții climatice medii, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

(i)

consumul de energie electrică al pompei în W, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

(j)

consumul de energie electrică în standby în W, la două zecimale;

(k)

consumul anual auxiliar de energie electrică Qaux în kWh în termeni de energie finală, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg.

4.2.

O fișă poate avea ca obiect mai multe modele de dispozitive solare furnizate de același furnizor.

5.   PACHETE DE INSTALAȚIE PENTRU ÎNCĂLZIREA INCINTELOR, REGULATOR DE TEMPERATURĂ ȘI DISPOZITIV SOLAR

În scopul evaluării randamentului energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al unui pachet de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar, fișa pentru pachetele de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar trebuie să conțină elementele prevăzute în figura 1, figura 2, figura 3 și, respectiv, figura 4, inclusiv următoarele informații:

I: valoarea randamentului energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al instalației pentru încălzirea incintelor preferențiale, exprimată în %;

II: factorul de ponderare a puterii termice a instalațiilor de încălzire preferențiale și suplimentare din cadrul unui pachet, în conformitate cu tabelele 5 și, respectiv, 6 din prezenta anexă;

III: valoarea expresiei matematice: Formula, unde Prated se referă la instalația pentru încălzirea incintelor preferențială;

IV: valoarea expresiei matematice Formula, unde Prated se referă la instalația pentru încălzirea incintelor preferențială;

în plus, pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor preferențiale:

V: valoarea diferenței dintre randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în condiții climatice medii și mai reci, exprimată în %;

VI: valoarea diferenței dintre randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în condiții climatice mai calde și medii, exprimată în %.

6.   PACHETE DE INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE CU FUNCȚIE DUBLĂ, REGULATOR DE TEMPERATURĂ ȘI DISPOZITIV SOLAR

Fișa pentru pachetele de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar trebuie să conțină elementele prevăzute la literele (a) și (b):

(a)

elementele prevăzute în figura 1 și, respectiv, figura 3, pentru evaluarea randamentului energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al unui pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, inclusiv următoarele informații:

I: valoarea randamentului energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al instalației de încălzire cu funcție dublă preferențiale, exprimată în %;

II: factorul de ponderare a puterii termice a instalațiilor de încălzire preferențiale și suplimentare din cadrul unui pachet, în conformitate cu tabelele 5 și, respectiv, 6 din prezenta anexă;

III: valoarea expresiei matematice: Formula, unde Prated se referă la instalația de încălzire cu funcție dublă preferențială;

IV: valoarea expresiei matematice Formula, unde Prated se referă la instalația de încălzire cu funcție dublă preferențială;

în plus, pentru instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă preferențiale:

V: valoarea diferenței dintre randamentele energetice sezoniere aferente încălzirii incintelor în condiții climatice medii și mai reci, exprimată în %;

VI: valoarea diferenței dintre randamentele energetice sezoniere aferente încălzirii incintelor în condiții climatice mai calde și medii, exprimată în %;

(b)

elementele prevăzute în figura 5, pentru evaluarea randamentului energetic aferent încălzirii apei al unui pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, unde trebuie incluse următoarele informații:

I: valoarea randamentului energetic aferent încălzirii apei al instalației de încălzire cu funcție dublă, exprimată în %;

II: valoarea expresiei matematice Formula, unde Qref se ia din tabelul 15 din anexa VII, iar Qnonsol din fișa de produs a dispozitivului solar pentru profilul de sarcină declarat M, L, XL și XXL al instalației de încălzire cu funcție dublă;

III: valoarea expresiei matematice Formula, exprimată în %, unde Qaux se ia din fișa de produs a dispozitivului solar, iar Qref din tabelul 15 din anexa VII pentru profilul de sarcină declarat M, L, XL și XXL.

Tabelul 5

În sensul figurii 1 din prezenta anexă, ponderarea instalației cu cazan pentru încălzirea incintelor preferențiale sau a instalației pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă și a instalației de încălzire suplimentare  (1)

Formula

 (2)

II, pachet fără rezervor de apă caldă

II, pachet cu rezervor de apă caldă

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00


Tabelul 6

În sensul figurilor 2-4 din prezenta anexă, ponderarea instalației cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, a instalației cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor, a instalației cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor sau pompei de căldură pentru temperatură scăzută și a instalației de încălzire suplimentare preferențiale  (3)

Formula

 (4)

II, pachet fără rezervor de apă caldă

II, pachet cu rezervor de apă caldă

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

Figura 1

Pentru instalațiile cu cazan pentru încălzirea incintelor preferențiale și instalațiile pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă preferențiale, element al fișei pentru un pachet de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și, respectiv, pentru un pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, cu indicarea randamentului energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al pachetului oferit

Image

Figura 2

Pentru instalații cu cogenerare pentru încălzirea incintelor preferențiale, element al fișei pentru un pachet de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar, cu indicarea randamentului energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al pachetului oferit

Image

Figura 3

Pentru instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor preferențiale și instalații de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă preferențiale, element al fișei pentru un pachet de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și, respectiv, pentru un pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, cu indicarea randamentului energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al pachetului oferit

Image

Figura 4

Pentru pompe de căldură pentru temperatură scăzută preferențiale, element al fișei pentru un pachet de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar, cu indicarea randamentului energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al pachetului oferit

Image

Figura 5

Pentru instalațiile pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă preferențiale și instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă preferențiale, element al fișei pentru un pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, cu indicarea randamentului energetic aferent încălzirii apei al pachetului oferit

Image

(1)  Valorile intermediare se calculează prin interpolare liniară între cele două valori adiacente.

(2)  Prated se referă la instalația pentru încălzirea incintelor preferențială sau la instalația de încălzire cu funcție dublă.

(3)  Valorile intermediare se calculează prin interpolare liniară între cele două valori adiacente.

(4)  Prated se referă la instalația pentru încălzirea incintelor preferențială sau la instalația de încălzire cu funcție dublă.


ANEXA V

Documentația tehnică

1.   INSTALAȚII PENTRU ÎNCĂLZIREA INCINTELOR

În cazul instalațiilor pentru încălzirea incintelor, documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (c) trebuie să cuprindă:

(a)

denumirea și adresa furnizorului;

(b)

o descriere a modelului de instalație pentru încălzirea incintelor suficientă pentru identificarea neambiguă a acestuia;

(c)

după caz, trimiterile la standardele armonizate aplicate;

(d)

după caz, celelalte standarde și specificații tehnice utilizate;

(e)

datele de identificare și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

(f)

parametri tehnici:

pentru instalațiile cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, parametrii tehnici stabiliți în tabelul 7, măsurați și calculați în conformitate cu anexa VII;

pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor, parametrii tehnici stabiliți în tabelul 8, măsurați și calculați în conformitate cu anexa VII;

pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor în cazul în care informațiile referitoare la un anumit model care cuprinde o combinație de unități de interior și de exterior au fost obținute prin calcul pe baza proiectării și/sau extrapolării de la alte combinații, detaliile acestor calcule și/sau extrapolări, și orice teste efectuate pentru a se verifica exactitatea calculelor, inclusiv detaliile privind modelul matematic pentru calcularea performanței unor astfel de combinații și detaliile măsurătorilor efectuate pentru a verifica acest model;

(g)

orice măsură de precauție specifică ce trebuie luată la asamblarea, instalarea sau efectuarea unei lucrări de întreținere a instalații pentru încălzirea incintelor.

2.   INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CU FUNCȚIE DUBLĂ

Pentru instalații de încălzire cu funcție dublă, documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (2) litera (c) trebuie să cuprindă:

(a)

denumirea și adresa furnizorului;

(b)

o descriere a modelului de instalație de încălzire cu funcție dublă suficientă pentru identificarea neambiguă a acestuia;

(c)

după caz, trimiterile la standardele armonizate aplicate;

(d)

după caz, celelalte standarde și specificații tehnice utilizate;

(e)

datele de identificare și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

(f)

parametri tehnici:

pentru instalațiile pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă, parametrii tehnici stabiliți în tabelul 7, măsurați și calculați în conformitate cu anexa VII;

pentru instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, parametrii tehnici stabiliți în tabelul 8, măsurați și calculați în conformitate cu anexa VII;

pentru instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă în cazul în care informațiile referitoare la un anumit model care cuprinde o combinație de unități de interior și de exterior au fost obținute prin calcul pe baza proiectării și/sau extrapolării de la alte combinații, detaliile acestor calcule și/sau extrapolări, și orice teste efectuate pentru a se verifica exactitatea calculelor, inclusiv detaliile privind modelul matematic pentru calcularea performanței unor astfel de combinații și detaliile măsurătorilor efectuate pentru a verifica acest model;

(g)

orice măsură de precauție specifică ce trebuie luată la asamblarea, instalarea sau efectuarea unei lucrări de întreținere a instalației de încălzire cu funcție dublă.

Tabelul 7

Parametri tehnici pentru instalațiile cu cazan pentru încălzirea incintelor; instalațiile pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă și instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor

Model(e): [informații pentru identificarea modelului (modelelor) la care se referă informațiile]

Cazan cu condensare: [da/nu]

Cazan pentru temperatură scăzută (2): [da/nu]

Cazan de tip B11: [da/nu]

Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: [da/nu]

Dacă da, echipat cu o instalație de încălzire suplimentară: [da/nu]

Instalație de încălzire cu funcție dublă: [da/nu]

Parametru

Simbol

Valoare

Unitate

 

Parametru

Simbol

Valoare

Unitate

Puterea termică nominală

Prated

x

kW

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor

ηs

x

%

Pentru instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalații pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă: puterea termică utilă

Pentru instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalații pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă: randamentul util

La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (1)

P4

x,x

kW

La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (1)

η4

x,x

%

La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (2)

P1

x,x

kW

La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (2)

η1

x,x

%

Pentru instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: puterea termică utilă

Pentru instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: randamentul util

La puterea termică nominală a instalației cu cogenerare pentru încălzirea incintelor cu instalație de încălzire suplimentară dezactivată

PCHP100+Sup0

x,x

kW

La puterea termică nominală a instalației cu cogenerare pentru încălzirea incintelor cu instalație de încălzire suplimentară dezactivată

ηCHP100+Sup0

x,x

%

La puterea termică nominală a instalației cu cogenerare pentru încălzirea incintelor cu instalație de încălzire suplimentară activată

PCHP100+Sup100

x,x

kW

La puterea termică nominală a instalației cu cogenerare pentru încălzirea incintelor cu instalație de încălzire suplimentară activată

ηCHP100+Sup100

x,x

%

Pentru instalațiile cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: randamentul electric

Instalația de încălzire suplimentară

La puterea termică nominală a instalației cu cogenerare pentru încălzirea incintelor cu instalație de încălzire suplimentară dezactivată

ηel,CHP100+Sup0

x,x

%

Puterea termică nominală

Psup

x,x

kW

La puterea termică nominală a instalației cu cogenerare pentru încălzirea incintelor cu instalație de încălzire suplimentară activată

ηel,CHP100+Sup100

x,x

%

Tipul de energie consumată

 

Consumul auxiliar de energie electrică

Alți parametri

La sarcină completă

elmax

x,x

kW

Pierderea de căldură în mod standby

Pstby

x,x

kW

La sarcină parțială

elmin

x,x

kW

Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere

Pign

x,x

kW

În mod standby

PSB

x,xxx

kW

Consumul anual de energie

QHE

x

kWh sau GJ

Nivelul de putere acustică, în interior

LWA

x

dB

Pentru instalații de încălzire cu funcție dublă:

Profilul de sarcină declarat

 

 

Randamentul energetic aferent încălzirii apei

ηwh

x

%

Consumul zilnic de energie electrică

Qelec

x,xxx

kWh

Consumul zilnic de combustibil

Qfuel

x,xxx

kWh

Consumul anual de energie electrică

AEC

x

kWh

Consumul anual de combustibil

AFC

x

GJ

Date de contact

Denumirea și adresa furnizorului.


Tabelul 8

Parametri tehnici pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă

Model(e): [informații pentru identificarea modelului (modelelor) la care se referă informațiile]

Pompă de căldură aer-apă: [da/nu]

Pompă de căldură apă-apă: [da/nu]

Pompă de căldură apă sărată-apă: [da/nu]

Pompă de căldură pentru temperatură scăzută: [da/nu]

Echipat cu o instalație de încălzire suplimentară: [da/nu]

Instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă: [da/nu]

Parametrii trebuie declarați pentru aplicarea la temperatură medie, cu excepția pompelor de căldură pentru temperatură scăzută. În ceea ce privește pompele de căldură pentru temperatură scăzută, parametrii trebuie declarați pentru aplicarea la temperatură scăzută.

Parametrii trebuie declarați pentru condiții climatice medii, mai reci și mai calde.

Parametru

Simbol

Valoare

Unitate

 

Parametru

Simbol

Valoare

Unitate

Puterea termică nominală  (3)

Prated

x

kW

Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor

ηs

x

%

Capacitatea termică declarată pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară Tj

Coeficientul de performanță declarat sau coeficientul declarat al energiei primare pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd sau PERd

x,xx sau x,x

– sau %

Tj = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 2 °C

COPd sau PERd

x,xx sau x,x

– sau %

Tj = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 7 °C

COPd sau PERd

x,xx sau x,x

– sau %

Tj = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 12 °C

COPd sau PERd

x,xx sau x,x

– sau %

Tj = temperatură bivalentă

Pdh

x,x

kW

Tj = temperatură bivalentă

COPd sau PERd

x,xx sau x,x

– sau %

Tj = temperatura-limită de funcționare

Pdh

x,x

kW

Tj = temperatura-limită de funcționare

COPd sau PERd

x,xx sau x,x

– sau %

Pentru pompele de căldură aer-apă: Tj = – 15 °C (dacă TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

Pentru pompele de căldură aer-apă: Tj = – 15 °C (dacă TOL < – 20 °C)

COPd sau PERd

x,xx sau x,x

– sau %

Temperatura bivalentă

Tbiv

x

°C

Pentru pompele de căldură aer-apă: temperatura limită de funcționare

TOL

x

°C

Capacitatea termică a intervalului ciclic

Pcych

x,x

kW

Randamentul intervalului ciclic

COPcyc sau PERcyc

x,xx sau x,x

– sau %

Coeficient de degradare (4)

Cdh

x,x

Temperatura limită de funcționare pentru încălzirea apei

WTOL

x

°C

Consumul de energie electrică în alte moduri decât în modul activ

Instalația de încălzire suplimentară

Modul oprit

POFF

x,xxx

kW

Puterea termică nominală (4)

Psup

x,x

kW

Modul oprit prin termostat

PTO

x,xxx

kW

 

 

Modul standby

PSB

x,xxx

kW

Tipul de energie consumată

Modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter

PCK

x,xxx

kW

 

Alți parametri

 

Controlul capacității

fix/variabil

Pentru pompele de căldură aer-apă: Debitul nominal de aer, în exterior

x

m3/h

Nivelul de putere acustică (în interior/în exterior)

LWA

x / x

dB

Pentru pompele de căldură apă-apă/apă sărată-apă: Debitul nominal de apă sau de apă sărată, schimbător de căldură exterior

x

m3/h

Consumul anual de energie

QHE

x

kWh sau GJ

Pentru instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă:

Profilul de sarcină declarat

x

 

Randamentul energetic aferent încălzirii apei

ηwh

x

%

Consumul zilnic de energie electrică

Qelec

x,xxx

kWh

Consumul zilnic de combustibil

Qfuel

x,xxx

kWh

Consumul anual de energie electrică

AEC

x

kWh

Consumul anual de combustibil

AFC

x

GJ

Date de contact

Denumirea și adresa furnizorului.

3.   REGULATOARE DE TEMPERATURĂ

În cazul regulatoarelor de temperatură, documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (3) litera (c) trebuie să cuprindă:

(a)

denumirea și adresa furnizorului;

(b)

o descriere a modelului de regulator de temperatură suficientă pentru identificarea neambiguă a acestuia;

(c)

după caz, trimiterile la standardele armonizate aplicate;

(d)

după caz, celelalte standarde și specificații tehnice utilizate;

(e)

datele de identificare și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

(f)

parametri tehnici:

clasa regulatorului de temperatură;

contribuția regulatorului de temperatură la randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în %, cu rotunjire la o zecimală;

(g)

orice măsură de precauție specifică ce trebuie luată la asamblarea, instalarea sau efectuarea unei lucrări de întreținere a regulatorului de temperatură.

4.   DISPOZITIVE SOLARE

În cazul dispozitivelor solare, documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (4) litera (c) trebuie să cuprindă:

(a)

denumirea și adresa furnizorului;

(b)

o descriere a modelului de dispozitiv solar suficientă pentru identificarea neambiguă a acestuia;

(c)

după caz, trimiterile la standardele armonizate aplicate;

(d)

după caz, celelalte standarde și specificații tehnice utilizate;

(e)

datele de identificare și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

(f)

parametri tehnici (pentru pompe din circuitul colectorului, dacă este cazul):

zona de deschidere a colectorului Asol , în m2, la două zecimale;

randamentul colectorului în ηcol %, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

clasa de randament energetic al rezervorului de apă caldă solar, determinată în conformitate cu punctul 3 al anexei II;

pierderea de căldură S a rezervorului de apă caldă solar în W, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

volumul de depozitare V al rezervorului de apă caldă solar în litri și m3;

contribuția termică anuală non-solară Qnonsol în kWh în termeni de energie primară pentru energie electrică și/sau în kWh în termeni de PCS pentru combustibili, pentru profilurile de sarcină M, L, XL și XXL în condiții climatice medii, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

consumul de energie electrică al pompei solpump în W, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

consumul de energie electrică în standby solstandby în W, la două zecimale;

consumul anual auxiliar de energie electrică Qaux în kWh în termeni de energie finală, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg;

(g)

orice măsură de precauție specifică ce trebuie luată la asamblarea, instalarea sau efectuarea unei lucrări de întreținere a dispozitivului solar.

5.   PACHETE DE INSTALAȚIE PENTRU ÎNCĂLZIREA INCINTELOR, REGULATOR DE TEMPERATURĂ ȘI DISPOZITIV SOLAR

Pentru pachetele de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar, documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (5) litera (c) trebuie să cuprindă:

(a)

denumirea și adresa furnizorului;

(b)

o descriere a modelului de pachet de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar, suficientă pentru identificarea neambiguă a acestuia;

(c)

dacă este cazul, trimiteri la standardele armonizate aplicate;

(d)

dacă este cazul, alte standarde și specificații tehnice utilizate;

(e)

identificarea și semnătura persoanei împuternicite să îl angajeze răspunderea furnizorului;

(f)

parametri tehnici:

randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor, exprimat în %, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

parametrii tehnici stabiliți la punctele 1, 3 și 4 din prezenta anexă;

(g)

eventualele măsuri speciale de precauție care trebuie luate la asamblarea, instalarea sau întreținerea pachetului de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar.

6.   PACHETE DE INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE CU FUNCȚIE DUBLĂ, REGULATOR DE TEMPERATURĂ ȘI DISPOZITIV SOLAR

Pentru pachetele de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (6) litera (c) include:

(a)

denumirea și adresa furnizorului;

(b)

o descriere a modelului de pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, suficientă pentru identificarea neambiguă a acestuia;

(c)

după caz, trimiterile la standardele armonizate aplicate;

(d)

după caz, celelalte standarde și specificații tehnice utilizate;

(e)

datele de identificare și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

(f)

parametri tehnici:

randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și randamentul energetic aferent încălzirii apei, exprimate în %, rotunjite la cel mai apropiat număr întreg;

parametrii tehnici stabiliți la punctele 2, 3 și 4 din prezenta anexă;

(g)

orice măsură de precauție specifică ce trebuie luată la asamblarea, instalarea sau întreținerea pachetului de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar.


(1)  Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de retur de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire.

(2)  Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de retur de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

(3)  Pentru instalațiile cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă, puterea termică nominală Prated este egală cu sarcina termică nominală Pdesignh, iar puterea termică nominală a unei instalații de încălzire suplimentare Psup este egală cu capacitatea termică suplimentară sup(Tj).

(4)  Dacă Cdh nu este determinat prin măsurare, atunci coeficientul de degradare implicit este Cdh = 0,9.


ANEXA VI

Informații care trebuie furnizate în cazul în care utilizatorii finali nu au posibilitatea să vadă produsele expuse

1.   INSTALAȚII PENTRU ÎNCĂLZIREA INCINTELOR

1.1.

Informațiile menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b) trebuie furnizate în următoarea ordine:

(a)

clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor, determinată în conformitate cu punctul 1 din anexa II;

(b)

puterea termică nominală, inclusiv puterea termică nominală a oricărei instalații de încălzire suplimentare, în kW, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg (pentru instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor, în condiții climatice medii);

(c)

randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor în %, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctele 3 și 4 din anexa VII (pentru instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor, în condiții climatice medii);

(d)

consumul anual de energie în kWh în termeni de energie finală și/sau în GJ în termeni de PCS, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu punctele 3 și 4 din anexa VII (pentru instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor, în condiții climatice medii);

(e)

nivelul de putere acustică LWA , în interior, în dB, cu rotunjire la cel mai apropiat număr întreg (pentru instalații cu pompă de căldură pentru încălzirea incintelor, dacă este cazul);

în plus, pentru instalațiile cu cogenerare pentru încălz