Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0759

Regulamentul delegat (UE) nr. 759/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 în ceea ce privește cerințele în materie de informare pentru titlurile de împrumut convertibile și preschimbabile Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 213, 8.8.2013, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; abrogare implicită prin 32019R0980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/759/oj

8.8.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 213/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 759/2013 AL COMISIEI

din 30 aprilie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 în ceea ce privește cerințele în materie de informare pentru titlurile de împrumut convertibile și preschimbabile

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE (1), în special articolul 7 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în prospecte, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar (2) prevede, pentru diferite categorii de valori mobiliare, informațiile minime care trebuie incluse în prospecte pentru a respecta articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/71/CE.

(2)

Schema documentului de înregistrare pentru acțiuni ar trebui să nu se aplice exclusiv acțiunilor și celorlalte valori mobiliare tranzacționabile asimilate acțiunilor, ci și altor titluri care asigură accesul la capitalul emitentului prin conversie sau schimb, dacă acțiunile subiacente nu sunt deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

(3)

Dacă emitentul acțiunilor subiacente aparține aceluiași grup ca și emitentul titlurilor de împrumut convertibile sau preschimbabile, dar acțiunile subiacente nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, investitorii nu au acces cu ușurință la informațiile referitoare la emitent. Prin urmare, schema de înregistrare privind acțiunile ar trebui să fie aplicabilă acțiunilor subiacente în cauză și ar trebui să fie adăugată la combinațiile utilizate pentru elaborarea prospectului.

(4)

Dacă valori mobiliare cu warante sau instrumente derivate conferă dreptul de a achiziționa acțiunile emitentului sau ale grupului, iar respectivele acțiuni nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, informațiile pertinente incluse într-o schemă a notei privind valorile mobiliare pentru instrumente derivate ar trebui furnizate investitorilor.

(5)

În cazul în care titlurile de împrumut sunt preschimbabile sau convertibile în acțiuni deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată, informațiile privind acțiunile subiacente sunt deja disponibile acționarilor și investitorilor în general. Prin urmare, ar trebui clarificat că este suficientă adăugarea în combinațiile utilizate pentru elaborarea notei din prospect referitoare la valorile mobiliare a unei declarații care să menționeze categoria elementelor subiacente și unde pot fi obținute informații privind elementele subiacente.

(6)

Dacă titlurile de împrumut sunt convertibile sau preschimbabile în acțiuni care sunt sau urmează să fie emise de emitentul titlului sau de o entitate care aparține grupului acestuia, iar aceste acțiuni subiacente nu sunt deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată, investitorii ar trebui să primească de asemenea o declarație privind capitalul circulant și o declarație privind capitalizarea și gradul de îndatorare ale emitentului acțiunilor subiacente. Aceste declarații le-ar furniza investitorilor, în nota privind valorile mobiliare, aceleași informații referitoare la capacitatea emitentului acțiunilor subiacente de a-și continua activitatea și privind gradul său de îndatorare raportat la capitalizare ca în cazul investițiilor directe în acțiuni.

(7)

Dacă acțiunile subiacente sunt emise de un terț și nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, investitorii nu au acces cu ușurință la o descriere a respectivelor acțiuni subiacente. Prin urmare, modulul suplimentar care descrie acțiunile subiacente ar trebui adăugat la combinațiile utilizate pentru elaborarea notei privind valorile mobiliare din prospect.

(8)

Din motive de securitate juridică, este necesar să se clarifice, în tabelul din anexa XVIII la Regulamentul (CE) nr. 809/2004, modul în care ar trebui combinate schemele și modulele la elaborarea unui prospect, inclusiv în cazurile în care sunt necesare numai anumite informații din scheme și module, în care este posibil ca anumite informații să nu fie aplicabile din cauza unor combinații specifice de scheme și module în anumite cazuri și în care emitentul, ofertantul sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată poate alege între diverse scheme și module în funcție de anumite praguri specifice, cum ar fi valoarea nominală minimă a titlurilor de împrumut sau condițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 809/2004.

(9)

Termenul „obligațiuni” ar trebui înlocuit cu cel de „titluri de împrumut”, pentru asigurarea consecvenței terminologice în cadrul Regulamentului (CE) nr. 809/2004.

(10)

Aplicarea modulului privind informațiile financiare pro forma care figurează în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 809/2004 depinde de o modificare semnificativă a valorilor brute referitoare la emitent, prin urmare ar trebui adăugată în anexa XVIII mențiunea „(după caz)” la titlul coloanei „MODUL” referitor la documentul de înregistrare, pentru a reflecta caracterul condițional al aplicabilității anexei II în cauză.

(11)

Titlurile de împrumut convertibile sau preschimbabile pot conferi acces la noi acțiuni ale emitentului atunci când titularii acestora își exercită dreptul de subscriere. În consecință, emisiunile de drepturi de preferință asupra titlurilor de împrumut convertibile sau preschimbabile în acțiuni noi ale emitentului ar trebui de asemenea să poată beneficia de sistemul de informare proporționat stabilit la articolul 26a din Regulamentul (CE) nr. 809/2004, cu condiția ca acțiunile subiacente să fie acțiuni noi emise de aceeași entitate care emite titlurile de împrumut. Prospectul pentru oferirea sau admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a titlurilor de împrumut convertibile sau preschimbabile în acțiuni ale emitentului emise de întreprinderi mici și mijlocii și societăți cu capitalizare bursieră redusă ar trebui să beneficieze de asemenea de sistemul de informare proporționat prevăzut la articolul 26b din Regulamentul (CE) nr. 809/2004. În consecință, combinația de scheme și module aplicabile emisiunilor de drepturi de preferință asupra titlurilor de împrumut convertibile sau preschimbabile în acțiuni ale emitentului sau asupra titlurilor de împrumut convertibile sau preschimbabile emise de întreprinderi mici și mijlocii și de societăți cu capitalizare bursieră redusă ar trebui inclusă în anexa XVIII.

(12)

Având în vedere necesitatea de a oferi emitenților o perioadă de tranziție pentru a se adapta noilor cerințe introduse prin prezentul regulament, acesta din urmă trebuie să se aplice doar prospectelor și prospectelor de bază care au fost aprobate de o autoritate competentă la data intrării în vigoare a acestuia sau ulterior.

(13)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 809/2004 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 809/2004

Regulamentul (CE) nr. 809/2004 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6 se adaugă următorul alineat (3):

„(3)   În cazurile în care acțiunile cu warante dau dreptul de achiziționare a acțiunilor emitentului, iar aceste acțiuni nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, sunt de asemenea furnizate informațiile solicitate de schema prevăzută la anexa XII, cu excepția punctului 4.2.2.”

2.

La articolul 8 se adaugă următoarele alineate (3), (4) și (5):

„(3)   În cazul în care titlurile de împrumut sunt preschimbabile sau convertibile în acțiuni deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată, sunt de asemenea furnizate informațiile solicitate la punctul 4.2.2 din schema prevăzută în anexa XII.

(4)   În cazul în care titlurile de împrumut sunt convertibile sau preschimbabile în acțiuni care sunt sau urmează să fie emise de emitentul titlului de împrumut sau de o entitate aparținând grupului acestuia, iar aceste acțiuni subiacente nu sunt deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată, sunt de asemenea furnizate informații privind emitentul acțiunilor subiacente, în conformitate cu punctele 3.1 și 3.2 din schema prevăzută în anexa III sau, după caz, din schema proporționată prevăzută în anexa XXIV.

(5)   În cazurile în care titlurile de împrumut cu warante dau dreptul de achiziționare a acțiunilor emitentului, iar aceste acțiuni nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, sunt de asemenea furnizate informațiile solicitate de schema prevăzută la anexa XII, cu excepția punctului 4.2.2.”

3.

La articolul 15, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Schema se aplică valorilor mobiliare care nu intră în domeniul de aplicare al celorlalte scheme ale notei privind valorile mobiliare menționate la articolele 6, 8 și 16, cu excepția cazurilor menționate la articolul 6 alineatul (3), articolul 8 alineatele (3) și (5) și articolul 16 alineatele (3) și (5). Schema se aplică anumitor valori mobiliare în care obligațiile de plată și/sau livrare sunt corelate cu un element subiacent.”

4.

La articolul 16 se adaugă următoarele alineate (3), (4) și (5):

„(3)   În cazul în care titlurile de împrumut sunt preschimbabile sau convertibile în acțiuni deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată, sunt de asemenea furnizate informațiile solicitate la punctul 4.2.2 din schema prevăzută în anexa XII.

(4)   În cazul în care titlurile de împrumut sunt convertibile sau preschimbabile în acțiuni care sunt sau urmează să fie emise de emitentul titlului de împrumut sau de o entitate aparținând grupului acestuia, iar aceste acțiuni subiacente nu sunt deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată, sunt de asemenea furnizate informații privind emitentul acțiunilor subiacente în conformitate cu punctele 3.1 și 3.2 din schema prevăzută în anexa III sau, după caz, din schema proporționată prevăzută în anexa XXIV.

(5)   În cazurile în care titlurile de împrumut cu warante dau dreptul de achiziționare a acțiunilor emitentului, iar aceste acțiuni nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, sunt de asemenea furnizate informațiile solicitate de schema prevăzută la anexa XII, cu excepția punctului 4.2.2.”

5.

La articolul 17 alineatul (2), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

acțiunile subiacente sau alte valori transferabile asimilate acțiunilor subiacente sunt sau vor fi emise de către emitentul acestor titluri, de către o entitate aparținând grupului emitentului sau de către un terț și nu sunt încă tranzacționate pe o piață reglementată sau pe o piață echivalentă aflată în afara Uniunii în momentul aprobării prospectului pentru titlurile în cauză și pot fi livrate în cadrul unei regularizări fizice.”

6.

Titlul anexei XIV se înlocuiește cu următorul text:

Modulul de informații suplimentare privind acțiunile subiacente”.

7.

Anexa XVIII se înlocuiește cu textul inclus în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Dispoziție tranzitorie

(1)   Prezentul regulament nu se aplică în ceea ce privește aprobarea unui supliment la un prospect sau un prospect de bază în cazul în care prospectul sau prospectul de bază a fost aprobat înainte de data menționată la articolul 3.

(2)   Atunci când, în conformitate cu articolul 18 din Directiva 2003/71/CE, autoritatea competentă din statul membru de origine transmite autorității competente din statul membru gazdă certificatul de aprobare pentru un prospect sau un prospect de bază aprobat înainte de data menționată la articolul 3, autoritatea competentă din statul membru de origine precizează în mod clar și explicit în certificat faptul că prospectul sau prospectul de bază a fost aprobat înainte de data menționată la articolul 3.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 aprilie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 345, 31.12.2003, p. 64.

(2)  JO L 149, 30.4.2004, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXA XVIII

PARTEA I

Tabelul de combinații

Nr.

ANEXA XVIII

Partea I

DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE

SCHEME

MODUL

SCHEME

CATEGORII DE VALORI MOBILIARE

Acțiuni

Titluri de împrumut și instrumente derivate

(< 100 000 de euro)

Titluri de împrumut și instrumente derivate

(> sau = 100 000 de euro)

Titluri garantate cu active

Titluri de împrumut și instrumente derivate ale băncilor

Informații financiare pro forma

(după caz)

Organisme de plasament colectiv de tip închis

State sau autoritățile lor regionale sau locale

Organisme publice internaționale/titluri de împrumut garantate de către o țară membră a OECD

1

Acțiuni (privilegiate, amortizabile, cu drepturi preferențiale de subscriere etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Titluri de împrumut (standard, cu venit variabil, structurate etc.) cu o valoare nominală mai mică de 100 000 EUR

 

SAU

 

 

SAU

 

 

 

 

3

Titluri de împrumut (standard, cu venit variabil, structurate etc.) cu o valoare nominală de cel puțin 100 000 EUR

 

 

SAU

 

SAU

 

 

 

 

4

Titluri de împrumut garantate de un terț

 

SAU

SAU

 

SAU

 

 

 

 

5

Instrumente derivate garantate de un terț

 

SAU

SAU

 

SAU

 

 

 

 

6

Titluri garantate cu active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Titluri de împrumut preschimbabile sau convertibile în acțiuni ale unor terți sau ale emitentului sau în acțiuni ale grupului, admise la tranzacționare pe o piață reglementată

 

SAU

SAU

 

SAU

 

 

 

 

8

Titluri de împrumut preschimbabile sau convertibile în acțiuni ale unor terți care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Emitent de titluri de împrumut preschimbabile sau convertibile

 

SAU

SAU

 

SAU

 

 

 

 

Emitent de acțiuni (subiacente)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Titluri de împrumut preschimbabile sau convertibile în acțiuni ale emitentului care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Titluri de împrumut preschimbabile sau convertibile în acțiuni ale grupului care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Emitent de titluri de împrumut preschimbabile sau convertibile

 

SAU

SAU

 

SAU

 

 

 

 

Emitent de acțiuni (subiacente)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Titluri de împrumut însoțite de warante care conferă dreptul de a achiziționa acțiuni ale emitentului care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Acțiuni însoțite de warante care conferă dreptul de a achiziționa acțiuni ale emitentului care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Instrumente derivate care conferă dreptul de a subscrie sau a achiziționa acțiuni ale emitentului care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Instrumente derivate care conferă dreptul de a achiziționa acțiuni ale grupului care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

 

SAU

SAU

 

SAU

 

 

 

 

15

Instrumente derivate care conferă dreptul de a subscrie sau a achiziționa acțiuni ale emitentului sau acțiuni ale grupului admise la tranzacționare pe o piață reglementată și instrumente derivate cu alte elemente subiacente decât acțiuni ale emitentului sau acțiuni ale grupului care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (inclusiv orice instrument derivat care conferă dreptul la o regularizare în numerar)

 

SAU

SAU

 

SAU

 

 

 

 


Nr.

ANEXA XVIII

Partea I

NOTĂ PRIVIND VALORILE MOBILIARE

SCHEME

MODULE SUPLIMENTARE

CATEGORII DE VALORI MOBILIARE

Acțiuni

Titluri de împrumut

(< 100 000 de euro)

Titluri de împrumut

(> sau = 100 000 de euro)

Instrumente derivate

Garanții

Titluri garantate cu active

Acțiuni subiacente

1

Acțiuni (privilegiate, amortizabile, cu drepturi preferențiale de subscriere etc.)

 

 

 

 

 

 

 

2

Titluri de împrumut (standard, cu venit variabil, structurate etc.) cu o valoare nominală mai mică de 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

3

Titluri de împrumut (standard, cu venit variabil, structurate etc.) cu o valoare nominală de cel puțin 100 000 EUR

 

 

 

 

 

 

 

4

Titluri de împrumut garantate de un terț

 

SAU

SAU

 

 

 

 

5

Instrumente derivate garantate de un terț

 

 

 

 

 

 

 

6

Titluri garantate cu active

 

SAU

SAU

 

 

 

 

7

Titluri de împrumut preschimbabile sau convertibile în acțiuni ale unor terți sau ale emitentului sau în acțiuni ale grupului, admise la tranzacționare pe o piață reglementată

 

SAU

SAU

ȘI numai punctul 4.2.2

 

 

 

8

Titluri de împrumut preschimbabile sau convertibile în acțiuni ale unor terți care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Titluri de împrumut preschimbabile sau convertibile

 

SAU

SAU

 

 

 

 

Acțiuni subiacente

 

 

 

 

 

 

ȘI cu excepția punctului 2

9

Titluri de împrumut preschimbabile sau convertibile în acțiuni ale emitentului care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

ȘI numai punctele 3.1 și 3.2

SAU

SAU

 

 

 

 

10

Titluri de împrumut preschimbabile sau convertibile în acțiuni ale grupului care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Titluri de împrumut preschimbabile sau convertibile

 

SAU

SAU

 

 

 

 

Acțiuni subiacente

ȘI numai punctele 3.1 și 3.2

 

 

 

 

 

 

11

Titluri de împrumut însoțite de warante care conferă dreptul de a achiziționa acțiuni ale emitentului care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

 

SAU

SAU

ȘI cu excepția punctului 4.2.2

 

 

 

12

Acțiuni însoțite de warante care conferă dreptul de a achiziționa acțiuni ale emitentului care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

 

 

 

ȘI cu excepția punctului 4.2.2

 

 

 

13

Instrumente derivate care conferă dreptul de a subscrie sau a achiziționa acțiuni ale emitentului care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

 

 

 

ȘI cu excepția punctului 4.2.2

 

 

 

14

Instrumente derivate care conferă dreptul de a achiziționa acțiuni ale grupului care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

 

 

 

ȘI cu excepția punctului 4.2.2

 

 

 

15

Instrumente derivate care conferă dreptul de a subscrie sau a achiziționa acțiuni ale emitentului sau acțiuni ale grupului admise la tranzacționare pe o piață reglementată și instrumente derivate cu alte elemente subiacente decât acțiuni ale emitentului sau acțiuni ale grupului care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (inclusiv orice instrument derivat care conferă dreptul la o regularizare în numerar)

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA II

Tabel cu combinațiile privind emisiunile de drepturi de preferință asupra titlurilor de împrumut convertibile sau preschimbabile în acțiuni ale emitentului sau titluri de împrumut preschimbabile sau convertibile în acțiuni ale emitentului în cazurile în care astfel de emisiuni de drepturi și titluri de împrumut sunt efectuate de întreprinderi mici și mijlocii («IMM») sau societăți cu capitalizare bursieră redusă (sistemul de informare proporționat)

Cu toate acestea, emitenții pot alege să elaboreze prospectul în conformitate cu sistemul de informare completă.

Nr.

ANEXA XVIII

Partea II: Sistemul de informare proporționat

DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE

SCHEME

MODUL

SCHEME

CATEGORII DE VALORI MOBILIARE

Acțiuni

Titluri de împrumut și instrumente derivate

(< 100 000 de euro)

Titluri de împrumut și instrumente derivate

(> sau = 100 000 de euro)

Titluri garantate cu active

Titluri de împrumut și instrumente derivate ale băncilor

Informații financiare pro forma

(după caz)

Organisme de plasament colectiv de tip închis

State sau autoritățile lor regionale sau locale

Organisme publice internaționale/titluri de împrumut garantate de către o țară membră a OECD

1

Emisiuni de drepturi de preferință asupra unor titluri de împrumut convertibile sau preschimbabile în acțiuni ale emitentului, în cazul în care acțiuni ale emitentului din aceeași categorie sunt deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau într-un sistem multilateral de tranzacționare (MTF) dacă sunt îndeplinite condițiile de la articolul 26a alineatul (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Titlurile de împrumut emise de IMM-uri sau de societăți cu capitalizare bursieră redusă convertibile în acțiuni ale unor terți sau ale emitentului sau în acțiuni ale grupului admise la tranzacționare pe o piață reglementată

 

SAU

SAU

 

SAU

 

 

 

 

3

Titluri de împrumut emise de IMM-uri sau de societăți cu capitalizare bursieră redusă convertibile în acțiuni ale unor terți care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Titluri de împrumut preschimbabile sau convertibile

 

SAU

SAU

 

SAU

 

 

 

 

Acțiuni subiacente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Titluri de împrumut emise de IMM-uri sau de societăți cu capitalizare bursieră redusă convertibile în acțiuni ale emitentului care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Titluri de împrumut emise de IMM-uri sau de societăți cu capitalizare bursieră redusă convertibile în acțiuni ale grupului care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Titluri de împrumut preschimbabile sau convertibile

 

SAU

SAU

 

SAU

 

 

 

 

Acțiuni subiacente

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr.

ANEXA XVIII

Partea II: Sistemul de informare proporționat

NOTĂ PRIVIND VALORILE MOBILIARE

SCHEME

MODULE SUPLIMENTARE

CATEGORII DE VALORI MOBILIARE

Acțiuni

Titluri de împrumut

(< 100 000 de euro)

Titluri de împrumut

(> sau = 100 000 de euro)

Instrumente derivate

Garanții

Titluri garantate cu active

Acțiuni subiacente

1

Emisiuni de drepturi de preferință asupra unor titluri de împrumut convertibile sau preschimbabile în acțiuni ale emitentului, în cazul în care acțiuni ale emitentului din aceeași categorie sunt deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau într-un sistem multilateral de tranzacționare (MTF) sau dacă sunt îndeplinite condițiile de la articolul 26a alineatul (2)

ȘI numai punctele 3.1 și 3.2

SAU

SAU

 

 

 

ȘI cu excepția punctului 2

2

Titlurile de împrumut emise de IMM-uri sau de societăți cu capitalizare bursieră redusă convertibile în acțiuni ale unor terți sau ale emitentului sau în acțiuni ale grupului admise la tranzacționare pe o piață reglementată

 

SAU

SAU

ȘI numai punctul 4.2.2

 

 

 

3

Titluri de împrumut emise de IMM-uri sau de societăți cu capitalizare bursieră redusă preschimbabile sau convertibile în acțiuni ale unor terți care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Titluri de împrumut preschimbabile sau convertibile

 

SAU

SAU

 

 

 

 

Acțiuni subiacente

 

 

 

 

 

 

ȘI cu excepția punctului 2

4

Titluri de împrumut emise de IMM-uri sau de societăți cu capitalizare bursieră redusă preschimbabile sau convertibile în acțiuni ale emitentului care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

ȘI numai punctele 3.1 și 3.2

SAU

SAU

 

 

 

 

5

Titluri de împrumut emise de IMM-uri sau de societăți cu capitalizare bursieră redusă preschimbabile sau convertibile în acțiuni ale grupului care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Titluri de împrumut

 

SAU

SAU

 

 

 

 

Acțiuni subiacente

ȘI numai punctele 3.1 și 3.2”

 

 

 

 

 

 


Top