EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0699

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 699/2013 al Comisiei din 19 iulie 2013 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

OJ L 198, 23.7.2013, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/699/oj

23.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/36


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 699/2013 AL COMISIEI

din 19 iulie 2013

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a aceluiași tabel.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (2), pentru o perioadă de trei luni, a informațiilor tarifare obligatorii care au fost furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre în ceea ce privește clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a aceluiași tabel.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care sunt furnizate de autoritățile vamale ale statelor membre și care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament pot fi invocate în continuare pentru o perioadă de trei luni, în temeiul articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 iulie 2013.

Pentru Comisie, pentru președinte

Algirdas ŠEMETA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

1.

Litieră pentru pisici compusă din bentonită naturală care a fost uscată și tratată cu un agent antibacterian și amestecată cu cărbune activ pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor și mirosurile. Bentonita constituie mai mult de 94 % din greutatea produsului.

Produsul este vândut consumatorilor în ambalaje de diferite dimensiuni.

3824 90 97

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textelor codurilor NC 3824, 3824 90 și 3824 90 97.

Produsul a fost obținut prin amestecarea bentonitei cu un agent antibacterian și cu cărbune activ. Clasificarea ca alte argile la poziția 2508 este așadar exclusă (nota 1 de la capitolul 25).

Adăugarea unui agent antibacterian și a cărbunelui activ nu modifică forma sau caracterul materialului constitutiv. În consecință, este exclusă clasificarea produsului la poziția 6815, ca articol din piatră sau din alte minerale nedenumite și necuprinse în altă parte (a se vedea, de asemenea, notele explicative ale Sistemului armonizat de la capitolul 68, considerații generale, al treilea paragraf).

Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 3824 90 97, în categoria produselor chimice și preparatelor industriei chimice sau industriilor conexe, nedenumite și necuprinse în altă parte.

2.

Litieră pentru pisici compusă din granule de dioxid de siliciu (silicagel) translucide, cu formă rotundă și ovală. Produsul include o cantitate vizibilă de granule colorate.

Granulele colorate sunt obținute prin adăugarea unui colorant albastru.

Produsul este vândut consumatorilor în ambalaje de diferite dimensiuni.

3824 90 97

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textelor codurilor NC 3824, 3824 90 și 3824 90 97.

Culoarea albastră se adaugă numai în scop comercial sau promoțional, nu pentru identificarea dioxidului de siliciu. În plus, dioxidul de siliciu sub formă de granule nu prezintă niciun pericol din punct de vedere al siguranței. Clasificarea la poziția 2811 este așadar exclusă [nota 1 litera (e) de la capitolul 28].

Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 3824 90 97, în categoria produselor chimice și preparatelor industriei chimice sau industriilor conexe, nedenumite și necuprinse în altă parte.


Top