EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0665

Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aspiratoarelor Text cu relevanță pentru SEE

JO L 192, 13.7.2013, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/08/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/665/oj

13.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 665/2013 AL COMISIEI

din 3 mai 2013

de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aspiratoarelor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (1), în special articolul 11,

întrucât:

(1)

Directiva 2010/30/UE impune Comisiei să adopte acte delegate în ceea ce privește etichetarea produselor cu impact energetic care au un potențial semnificativ de economisire a energiei și care prezintă niveluri de performanță foarte diferite pentru funcții echivalente.

(2)

Energia utilizată de aspiratoare reprezintă o parte semnificativă din totalul necesarului de energie la nivelul Uniunii. Potențialul de reducere a consumului de energie al aspiratoarelor este substanțial.

(3)

Aspiratoarele cu apă, aspiratoarele cu apă și uscate, aspiratoarele robot, aspiratoarele industriale, centrale, cu baterii, precum și mașinile de lustruit pardoseala și aspiratoarele de exterior au caracteristici particulare și, prin urmare, trebuie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(4)

Informațiile care figurează pe etichetă trebuie obținute prin proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație recunoscute, inclusiv, dacă există, standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare, potrivit listei din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană (2).

(5)

Prezentul regulament trebuie să specifice un design și un conținut uniforme pentru etichetele aplicabile aspiratoarelor.

(6)

În plus, prezentul regulament trebuie să specifice cerințe privind documentația tehnică și fișa aspiratoarelor.

(7)

Mai mult, prezentul regulament trebuie să stabilească cerințe în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate în cazul tuturor formelor de vânzare la distanță, al materialelor publicitare și al materialelor promoționale tehnice care au ca obiect aspiratoarele.

(8)

Este oportun să se prevadă revizuirea dispozițiilor prezentului regulament ținând seama de progresele tehnologice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

1.   Prezentul regulament stabilește cerințe privind etichetarea și furnizarea de informații suplimentare despre produse aplicabile aspiratoarelor alimentate de la rețeaua de energie electrică, inclusiv aspiratoarelor hibride.

2.   Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

aspiratoarelor cu apă, aspiratoarelor cu apă și uscate, aspiratoarelor robot, aspiratoarelor industriale sau centrale;

(b)

mașinilor de lustruit pardoseala;

(c)

aspiratoarelor de exterior.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, pe lângă definițiile de la articolul 2 din Directiva 2010/30/UE, se aplică următoarele definiții:

1.

„aspirator” înseamnă un aparat care îndepărtează murdăria de pe suprafața care trebuie curățată prin intermediul unui flux de aer creat de o subpresiune formată în interiorul unității;

2.

„aspirator hibrid” înseamnă un aspirator care poate fi alimentat atât de la rețeaua de energie electrică, cât și cu baterii;

3.

„aspirator cu apă” înseamnă un aspirator care înlătură particule uscate și/sau umede (murdăria) de pe suprafață prin aplicarea unui detergent pe bază de apă sau a unui abur pe suprafața care trebuie curățată și prin îndepărtarea acestuia si a murdăriei prin intermediul unui flux de aer creat de o subpresiune formată în interiorul unității, inclusiv tipurile denumite în mod curent aspiratoare cu injecție și extracție;

4.

„aspirator cu apă și uscat” înseamnă un aspirator conceput pentru a îndepărta un volum mai mare de 2,5 litri de lichid, combinat cu funcția unui aspirator uscat;

5.

„aspirator uscat” înseamnă un aspirator conceput pentru a îndepărta murdăria în principal uscată (praf, fibre, fire), inclusiv tipurile echipate cu o duză activă pe bază de baterii;

6.

„duză activă pe bază de baterii” înseamnă un cap de curățare prevăzut cu un dispozitiv de agitare alimentat de baterii pentru a ajuta la îndepărtarea murdăriei;

7.

„aspirator pe bază de baterii” înseamnă un aspirator alimentat numai pe bază de baterii;

8.

„aspirator robot” înseamnă un aspirator pe bază de baterii care poate funcționa fără intervenție umană într-un perimetru definit, alcătuit dintr-o parte mobilă și o stație de andocare și/sau alte accesorii necesare care contribuie la funcționarea sa;

9.

„aspirator industrial” înseamnă un aspirator conceput pentru a face parte dintr-un proces de producție, pentru înlăturarea materialelor periculoase sau pentru înlăturarea unor cantități mari de praf din sectorul construcțiilor, al turnătoriilor, al mineritului sau din industria alimentară, parte dintr-o mașină sau dintr-un instrument industrial(ă) și/sau un aspirator comercial cu un cap de o lățime mai mare de 0,50 m;

10.

„aspirator comercial” înseamnă un aspirator pentru curățare în mediu profesional, conceput pentru a fi utilizat de nespecialiști, de personalul care efectuează servicii de curățenie sau de prestatori de servicii de curățenie în birouri, magazine, spitale și hoteluri, declarate ca atare de producător în declarația de conformitate prevăzută de Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3);

11.

„aspirator central” înseamnă un aspirator cu o sursă de subpresiune cu amplasare fixă (nemobilă) și cu prizele de aspirare situate în locuri fixe din clădire;

12.

„mașină de lustruit pardoseala” înseamnă un aparat electric conceput pentru a proteja, a netezi și/sau a lustrui anumite tipuri de pardoseli, folosit, de regulă, în combinație cu un agent de lustruit cu care aparatul freacă pardoseala și prevăzut, de obicei, și cu funcția auxiliară a unui aspirator;

13.

„aspirator de exterior” înseamnă un aparat conceput pentru utilizarea în exterior pentru a colecta resturi, precum cele produse în urma tunderii gazonului, și frunze într-un colector prin intermediul unui flux de aer creat de o subpresiune formată în interiorul unității, care poate conține un dispozitiv de tocare și poate funcționa și ca o suflantă;

14.

„aspirator pe bază de baterii cu capacitate mare” înseamnă un aspirator pe bază de baterii, care, atunci când bateriile sunt încărcate complet, poate curăța o suprafață de pardoseală de 15 m2 prin aplicarea a 2 curse duble pe fiecare parte a pardoselii, fără reîncărcare;

15.

„aspirator cu filtrare prin apă” înseamnă un aspirator uscat care utilizează ca mediu de filtrare principal mai mult de 0,5 litri de apă, aerul aspirat fiind forțat să treacă prin apa care reține particulele uscate înlăturate atunci când aerul trece prin ea;

16.

„aspirator de uz casnic” înseamnă un aspirator destinat utilizării în gospodării sau în scopuri casnice, declarat ca atare de producător în declarația de conformitate prevăzută de Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4);

17.

„aspirator de uz general” înseamnă un aspirator echipat cu o duză fixă sau cu cel puțin o duză detașabilă, conceput pentru curățarea covoarelor și a pardoselilor tari sau echipat cu cel puțin o duză detașabilă concepută special pentru curățarea covoarelor și cu cel puțin o duză detașabilă pentru curățarea pardoselilor tari;

18.

„aspirator pentru pardoseli tari” înseamnă un aspirator echipat cu o duză fixă concepută special pentru curățarea pardoselilor tari sau doar cu una sau mai multe duze detașabile concepute special pentru curățarea pardoselilor tari;

19.

„aspirator pentru covoare” înseamnă un aspirator echipat cu o duză fixă concepută special pentru curățarea covoarelor sau doar cu una sau mai multe duze detașabile concepute special pentru curățarea covoarelor;

20.

„aspirator echivalent” înseamnă un model de aspirator introdus pe piață, care are aceeași putere de intrare, același consum anual de energie, același nivel de absorbție a prafului pe covoare și pe pardoseli tari, aceeași cantitate de emisii de praf și același nivel de putere acustică ca un alt model de aspirator introdus pe piață de același producător, cu un cod comercial diferit.

Articolul 3

Responsabilitățile furnizorilor și calendar

1.   Furnizorii se asigură că, începând cu 1 septembrie 2014:

(a)

fiecare aspirator este prevăzut cu o etichetă imprimată conform formatului din anexa II și conținând informațiile stabilite în anexa respectivă;

(b)

este pusă la dispoziție o fișă a produsului, astfel cum este stabilită în anexa III;

(c)

documentația tehnică prevăzută în anexa IV este pusă la dispoziția autorităților statelor membre și a Comisiei, la cerere;

(d)

toate materialele publicitare pentru un model specific de aspirator includ clasa de eficiență energetică, dacă materialele respective prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(e)

toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de aspirator care descriu parametrii tehnici specifici acestuia includ clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

2.   Formatul etichetei prevăzut în anexa II se aplică conform următorului calendar:

(a)

pentru aspiratoarele introduse pe piață începând cu 1 septembrie 2014, etichetele trebuie să fie conforme cu eticheta 1 din anexa II;

(b)

pentru aspiratoarele introduse pe piață începând cu 1 septembrie 2017, etichetele trebuie să fie conforme cu eticheta 2 din anexa II.

Articolul 4

Responsabilitățile distribuitorilor

Distribuitorii se asigură că începând cu 1 septembrie 2014:

(a)

fiecare model prezentat la punctul de vânzare poartă eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu articolul 3, afișată pe partea exterioară a aparatului sau agățată de acesta, astfel încât să poată fi văzută în mod clar;

(b)

aspiratoarele oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate fără ca utilizatorul final să aibă posibilitatea de a vedea produsul expus, astfel cum se precizează la articolul 7 din Directiva 2010/30/UE, sunt însoțite la comercializare de informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament;

(c)

toate materialele publicitare pentru un model specific de aspirator conțin o referire la clasa de eficiență energetică, dacă materialele respective prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț;

(d)

toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de aspirator care descriu parametrii tehnici specifici acestuia, includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

Articolul 5

Metode de măsurare

Informațiile care trebuie furnizate în temeiul articolelor 3 și 4 se obțin prin metode de măsurare și de calcul fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație recunoscute, după cum se prevede în anexa VI.

Articolul 6

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Statele membre aplică procedura prevăzută în anexa VII atunci când evaluează conformitatea clasei de eficiență energetică, a claselor de performanță de curățare, a clasei de emisii de praf, a consumului anual de energie și a nivelului de putere acustică declarate.

Articolul 7

Revizuire

Comisia revizuiește prezentul regulament în lumina progreselor tehnologice, în termen de maximum cinci ani de la intrarea în vigoare a acestuia. Revizuirea evaluează, în special, toleranțele de verificare prevăzute în anexa VII, oportunitatea includerii aspiratoarelor pe bază de baterii cu capacitate mare în domeniul de aplicare și posibilitatea stabilirii de cerințe privind consumul anual de energie, nivelul de absorbție a prafului și nivelul emisiilor de praf care să se bazeze pe măsurători realizate cu un recipient mai degrabă parțial încărcat decât gol.

Articolul 8

Dispoziție tranzitorie

Prezentul regulament se aplică aspiratoarelor cu filtrare prin apă începând cu 1 septembrie 2017.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 mai 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 153, 18.6.2010, p. 1.

(2)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

(3)  JO L 157, 9.6.2006, p. 24.

(4)  JO L 374, 27.12.2006, p. 10.


ANEXA I

Clasele de eficiență energetică, de performanța de curățare și de emisii de praf

1.   Clase de eficiență energetică

Clasa de eficiență energetică a unui aspirator se determină în funcție de consumul anual de energie al acestuia, după cum se indică în tabelul 1. Consumul anual de energie al unui aspirator se determină în conformitate cu anexa VI.

Tabelul 1

Clase de eficiență energetică

Clasa de eficiență energetică

Consumul anual de energie (AE) [kWh/an]

Eticheta 1

Eticheta 2

A+++

n/a

AE ≤ 10,0

A++

n/a

10,0 < AE ≤ 16,0

A+

n/a

16,0 < AE ≤ 22,0

A

AE ≤ 28,0

22,0 < AE ≤ 28,0

B

28,0 < AE ≤ 34,0

28,0 < AE ≤ 34,0

C

34,0 < AE ≤ 40,0

34,0 < AE ≤ 40,0

D

40,0 < AE ≤ 46,0

AE > 40,0

E

46,0 < AE ≤ 52,0

n/a

F

52,0 < AE ≤ 58,0

n/a

G

AE > 58,0

n/a

2.   Clasele de performanță de curățare

Clasa de performanță de curățare a unui aspirator se determină în funcție de capacitatea sa de absorbție a prafului (dpu), după cum se indică în tabelul 2. Capacitatea unui aspirator de absorbție a prafului se determină în conformitate cu anexa VI.

Tabelul 2

Clasele de performanță de curățare

Clasa de performanță de curățare

Capacitatea de absorbție a prafului pe covor (dpuc )

Capacitatea de absorbție a prafului pe pardoseli tari (dpuhf )

A

dpuc ≥ 0,91

dpuhf ≥ 1,11

B

0,87 ≤ dpuc < 0,91

1,08 ≤ dpuhf < 1,11

C

0,83 ≤ dpuc < 0,87

1,05 ≤ dpuhf < 1,08

D

0,79 ≤ dpuc < 0,83

1,02 ≤ dpuhf < 1,05

E

0,75 ≤ dpuc < 0,79

0,99 ≤ dpuhf < 1,02

F

0,71 ≤ dpuc < 0,75

0,96 ≤ dpuhf < 0,99

G

dpuc < 0,71

dpuhf < 0,96

3.   Emisii de praf

Clasa emisiilor de praf a unui aspirator se determină în funcție de nivelul emisiilor de praf generate de acesta, după cum se indică în tabelul 3. Nivelul emisiilor de praf al unui aspirator se determină în conformitate cu anexa VI.

Tabelul 3

Clase ale emisiilor de praf

Clasa emisiilor de praf

Emisii de praf (dre)

A

dre ≤ 0,02 %

B

0,02 % < dre ≤ 0,08 %

C

0,08 % < dre ≤ 0,20 %

D

0,20 % < dre ≤ 0,35 %

E

0,35 % < dre ≤ 0,60 %

F

0,60 % < dre ≤ 1,00 %

G

dre > 1,00 %


ANEXA II

Eticheta

1.   ETICHETA 1

1.1.   Aspiratoare de uz general

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

Image

I.

Denumirea sau marca furnizorului;

II.

Identificatorul de model al furnizorului, unde „identificator de model” înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care diferențiază un anumit model de aspirator de alte modele cu aceeași marcă sau cu același nume de furnizor;

III.

Clasa de eficiență energetică, conform definiției din anexa I; vârful săgeții care conține clasa de eficiență energetică a aspiratorului este plasat la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare;

IV.

Consumul anual mediu de energie, conform definiției din anexa VI;

V.

Clasa de emisii de praf, determinată în conformitate cu anexa I;

VI.

Clasa de performanță a curățării covoarelor, determinată în conformitate cu anexa IV.

VII.

Clasa de performanță a curățării pardoselilor tari, determinată în conformitate cu anexa I;

VIII.

Nivelul de putere acustică, conform definiției din anexa VI.

Designul etichetelor este în conformitate cu punctul 4.1 din prezenta anexă. Prin derogare, atunci când unui model i s-a acordat „eticheta ecologică a UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1), poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice a UE.

1.2.   Aspiratoare pentru pardoseli tari

Image

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

Denumirea sau marca furnizorului;

II.

Identificatorul de model al furnizorului, unde „identificator de model” înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care diferențiază un anumit model de aspirator de alte modele cu aceeași marcă sau cu același nume de furnizor;

III.

Clasa de eficiență energetică, conform definiției din anexa I; vârful săgeții care conține clasa de eficiență energetică a aspiratorului este plasat la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare;

IV.

Consumul anual mediu de energie, conform definiției din anexa VI;

V.

Clasa de emisii de praf, determinată în conformitate cu anexa I;

VI.

Semnul de excludere;

VII.

Clasa de performanță a curățării pardoselilor tari, determinată în conformitate cu anexa I;

VIII.

Nivelul de putere acustică, conform definiției din anexa VI.

Designul etichetelor este în conformitate cu punctul 4.2 din prezenta anexă. Prin derogare, atunci când unui model i s-a acordat „eticheta ecologică a UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice a UE.

1.3.   Aspiratoare pentru covoare

Image

Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

I.

Denumirea sau marca furnizorului;

II.

Identificatorul de model al furnizorului, unde „identificator de model” înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care diferențiază un anumit model de aspirator de alte modele cu aceeași marcă sau cu același nume de furnizor;

III.

Clasa de eficiență energetică, conform definiției din anexa I; vârful săgeții care conține clasa de eficiență energetică a aspiratorului este plasat la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare;

IV.

Consumul anual mediu de energie, conform definiției din anexa VI;

V.

Clasa de emisii de praf, determinată în conformitate cu anexa I;

VI.

Clasa de performanță a curățării covoarelor, determinată în conformitate cu anexa I.

VII.

Semnul de excludere;

VIII.

Nivelul de putere acustică, conform definiției din anexa VI.

Designul etichetelor este în conformitate cu punctul 4.3 din prezenta anexă. Prin derogare, atunci când unui model i s-a acordat „eticheta ecologică a UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice a UE.

2.   ETICHETA 2

2.1.   Aspiratoare de uz general

Image

Eticheta trebuie să conțină informațiile enumerate la punctul 1.1.

Designul etichetelor este în conformitate cu punctul 4.1 din prezenta anexă. Prin derogare, atunci când unui model i s-a acordat „eticheta ecologică a UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice a UE.

2.2.   Aspiratoare pentru pardoseli tari

Image

Această etichetă trebuie să conțină informațiile enumerate la punctul 1.2.

Designul etichetelor este în conformitate cu punctul 4.2 din prezenta anexă. Prin derogare, atunci când unui model i s-a acordat „eticheta ecologică a UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice a UE.

2.3.   Aspiratoare pentru covoare

Image

Informațiile enumerate la punctul 1.3 se includ în această etichetă.

Designul etichetelor este conform cu punctul 4.3 din prezenta anexă. Prin derogare, dacă un model a primit „eticheta ecologică a UE” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice a UE.

3.   DESIGNUL ETICHETEI

3.1.   Designul etichetei pentru aspiratoarele de uz general este următorul:

Image

Unde:

(a)

Eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 75 mm și o înălțime de cel puțin 150 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său trebuie să rămână totuși proporțional cu specificațiile de mai sus.

(b)

Fondul este alb.

(c)

Culorile sunt codificate ca CMYK — cyan, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru.

(d)

Eticheta trebuie să îndeplinească toate cerințele următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

Image

Conturul etichetei UE: 3,5 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 2,5 mm

Image

Logoul UE: Culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Image

Logoul energetic: Culoare: X-00-00-00. Pictograma, așa cum este reprezentată: logoul UE + logoul energetic: lățime: 62 mm, înălțime: 12 mm

Image

Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cyan 100 % – lungime: 62 mm

Image

Scările A-G și A+++-D:

Săgeată: înălțime: 6 mm, spațiu liber: 1 mm – culori:

Clasa superioară: X-00-X-00

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Ultima clasă: 00-X-X-00,

Text: Calibri aldine 13 pt, majuscule, alb.

Image

Clasa de eficiență energetică

Săgeată: lățime: 17 mm, înălțime: 9 mm, 100 % negru;

Text: Calibri aldine 18,5 pt, majuscule, alb; simbolurile „+”: Calibri aldine 11 pt, de culoare albă, aliniate pe un singur rând.

Image

Energie

Text: Calibri normale 6 pt, majuscule, negru.

Image

Consumul anual de energie în kWh/annum:

Valoare „YZ”: Calibri bold 20 pt, 100 % negru;

Mențiunea „kWh/annum”: Calibri aldine 12 pt, 100 % negru.

Image

Performanță de curățare pe covor:

Chenar: 1,5 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 2,5 mm;

Litere: Calibri normale 13,5 pt, 100 % negru și Calibri aldine 18 pt, 100 % negru.

Image

Performanță de curățare pe pardoseli tari:

Chenar: 1,5 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 2,5 mm;

Litere: Calibri normale 13,5 pt, 100 % negru și Calibri aldine 18 pt, 100 % negru.

Image

Emisii de praf

Chenar: 1,5 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 2,5 mm;

Litere: Calibri normale 13,5 pt, 100 % negru și Calibri aldine 18 pt, 100 % negru.

Image

Nivelul de putere acustică:

Chenar: 1,5 pt – culoare: cyan 100 % – colțuri rotunjite: 2,5 mm;

Valoare: Calibri bold 16 pt, 100 % negru;

mențiunea „dB”: Calibri normal 11 pt, 100 % negru.

Image

Denumirea sau marca furnizorului

Image

Identificatorul de model al furnizorului

Image

Denumirea sau marca furnizorului și identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze într-un spațiu de 62 × 10 mm.

Image

Numărul regulamentului și al etichetei:

Text: Calibri aldine 8.

3.2.   Designul etichetei pentru aspiratoarele pentru pardoseli tari este următorul:

Image

Unde:

Descrierea designului etichetei este în conformitate cu punctul 4.1 din prezenta anexă, cu excepția numărului 9, în cazul căruia se aplică următoarele:

Image

Performanță de curățare pe covor:

Semnul de excludere: Chenar: 3 pt – culoare: 00-X-X-00 (100 % roșu) – diametru 16 mm.

3.3.   Designul etichetei pentru aspiratoarele pentru covoare este următorul:

Image

Unde:

Descrierea designului etichetei este în conformitate cu punctul 4.1 din prezenta anexă, cu excepția numărului 10, în cazul căruia se aplică următoarele:

Image

Performanță de curățare pe pardoseli tari:

Semnul de excludere: Chenar: 3 pt – culoare: 00-X-X-00 (100 % roșu) – diametru 16 mm.


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.


ANEXA III

Fișa

1.

Informațiile din fișa de produs a aspiratorului trebuie furnizate în ordinea indicată în continuare și trebuie să figureze în broșura produsului sau în alte documente furnizate împreună cu produsul:

(a)

denumirea sau marca furnizorului;

(b)

identificatorul de model al furnizorului, care înseamnă codul, de obicei alfanumeric, care diferențiază un anumit model de aspirator de alte modele cu aceeași marcă sau denumire a furnizorului;

(c)

clasa de eficiență energetică, determinată în conformitate cu anexa I;

(d)

consumul anual de energie, exprimat în kWh/an, rotunjit la o zecimală, astfel cum este definit în anexa VI; acesta este descris drept: „consum anual de energie indicativ (kWh per an), bazat pe 50 de sarcini de curățare. Consumul anual real de energie va depinde de condițiile de utilizare a aparatului.”;

(e)

în cazul aspiratoarelor de uz general și al aspiratoarelor pentru covoare, clasa de performanță de curățare determinată în conformitate cu anexa I; în cazul aspiratoarelor pentru pardoseli tari, mențiunea „a nu se folosi pe covoare cu duza furnizată”;

(f)

în cazul aspiratoarelor de uz general și al aspiratoarelor pentru pardoseli tari, clasa de performanță de curățare a pardoselii tari, determinată în conformitate cu anexa I; în cazul aspiratoarelor pentru covoare, mențiunea „a nu se folosi pe pardoseli tari cu duza furnizată”;

(g)

clasa de emisii de praf, determinată în conformitate cu anexa I;

(h)

nivelul de putere acustică, astfel cum este definit în anexa VI;

(i)

puterea nominală de intrare, astfel cum este definită în anexa VI;

(j)

în cazul în care aspiratorul a primit o etichetă ecologică UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, se poate include această informație.

2.

O fișă poate avea ca obiect mai multe modele de aspiratoare furnizate de același furnizor.

3.

Informațiile cuprinse în fișă pot fi prezentate sub forma unei copii a etichetei, fie color, fie în alb și negru. În acest caz, se includ și informațiile enumerate la punctul 1 care nu apar deja pe etichetă.


ANEXA IV

Documentația tehnică

1.

Documentația tehnică menționată la articolul 3 cuprinde:

(a)

denumirea și adresa furnizorului;

(b)

o descriere generală a tipului și/sau a modelului de aspirator și/sau a codului comercial al aspiratorului, suficientă pentru ca acesta să fie identificat cu ușurință și fără echivoc;

(c)

după caz, trimiterile la standardele armonizate aplicate;

(d)

după caz, celelalte standarde și specificații tehnice utilizate;

(e)

identificarea și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

(f)

parametrii tehnici măsurați și calculați în conformitate cu anexa VI:

(i)

consumul specific de energie în timpul testului pe covoare, dacă este cazul;

(ii)

consumul specific de energie în timpul testului pe pardoseli tari, dacă este cazul;

(iii)

capacitatea de aspirare a prafului pe covor sau pe pardoseala tare, după caz;

(iv)

emisiile de praf;

(v)

nivelul de putere acustică;

(vi)

puterea de intrare nominală;

(vii)

valori specifice, astfel cum sunt indicate, după caz, la punctele 3 și 4 din anexa VI.

(g)

rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa VI.

2.

În cazul în care informațiile incluse în fișa de documentație tehnică pentru un anumit model de aspirator au fost obținute prin calcule pe baza unui aspirator echivalent, documentația tehnică include detaliile acestor calcule și ale testelor efectuate de furnizori pentru a verifica precizia calculelor realizate. Informațiile tehnice includ și o listă a tuturor celorlalte modele de aspirator echivalente pentru care aceste informații au fost obținute pe aceeași bază.

3.

Informațiile conținute în această documentație tehnică pot fi comasate cu documentația tehnică furnizată în conformitate cu măsurile luate în temeiul Directivei 2009/125/CE.


ANEXA V

Informații care trebuie furnizate în cazul în care utilizatorii finali nu au posibilitatea să vadă produsul expus

1.

Informațiile menționate la articolul 4 litera (b) trebuie prezentate în următoarea ordine:

(a)

clasa de eficiență energetică, determinată în conformitate cu anexa I;

(b)

consumul anual de energie, astfel cum este definit în anexa VI;

(c)

în cazul aspiratoarelor de uz general și al aspiratoarelor pentru covoare, clasa de performanță de curățare determinată în conformitate cu anexa I; în cazul aspiratoarelor pentru pardoseli tari, mențiunea „a nu se folosi pe covoare”;

(d)

în cazul aspiratoarelor de uz general și al aspiratoarelor pentru pardoseli tari, clasa de performanță de curățare a pardoselii tari, determinată în conformitate cu anexa I; în cazul aspiratoarelor pentru covoare, mențiunea „a nu se folosi pe pardoseli tari”;

(e)

clasa de emisii de praf, determinată în conformitate cu anexa I;

(f)

nivelul de putere acustică, astfel cum este definit în anexa VI.

2.

În cazul în care se furnizează și alte informații cuprinse în fișa produsului, acestea respectă forma și ordinea indicate în anexa III.

3.

Dimensiunea și caracterele folosite pentru imprimarea sau afișarea informațiilor menționate în prezenta anexă trebuie să asigure lizibilitatea acestor informații.


ANEXA VI

Metode de măsurare și de calcul

1.   În vederea respectării și verificării conformității cu cerințele din prezentul regulament, măsurătorile și calculele se efectuează prin metode de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul general recunoscute de ultimă generație, inclusiv standardele armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea trebuie să respecte definițiile, condițiile, ecuațiile și parametrii tehnici stabiliți în prezenta anexă.

2.   Definiții tehnice

(a)

„test pe pardoseală tare” înseamnă un test de două cicluri de curățare în care capul de curățare al unui aspirator care funcționează la capacitatea maximă de absorbție trece pe o suprafață de testare constând într-o placă de testare din lemn cu lățimea egală cu cea a capului de curățare și cu o lungime corespunzătoare, comportând o fisură de testare aplicată în diagonală (45°), pe parcursul căruia sunt măsurate și înregistrate încontinuu cu o frecvență adecvată de eșantionare timpul scurs, consumul de energie electrică și poziția relativă a centrului capului de curățare față de zona de testare și în cadrul căruia, la sfârșitul fiecărui ciclu de curățare, scăderea masei fisurii de testare este evaluată în mod corespunzător;

(b)

„fisură de testare” înseamnă o inserție în formă de U care poate fi înlăturată, cu dimensiuni corespunzătoare, umplută la începutul unui ciclu de curățare cu un praf artificial corespunzător;

(c)

„test pe covor” înseamnă o testare cu un număr corespunzător de cicluri de curățare pe o platformă de testare constând într-un covor Wilton în care capul de curățare al unui aspirator care funcționează la capacitatea maximă de absorbție trece pe suprafața de testare cu lățimea egală cu cea a capului de curățare și cu o lungime corespunzătoare, murdărită cu o cantitate egal distribuită și încorporată în mod adecvat de praf de testare cu o compoziție corespunzătoare, pe parcursul căruia sunt măsurate și înregistrate încontinuu cu o frecvență adecvată de eșantionare timpul scurs, consumul de energie electrică și poziția relativă a centrului capului de curățare față de zona de testare și în cadrul căruia, la sfârșitul fiecărui ciclu de curățare, creșterea masei recipientului de praf este evaluată în mod corespunzător;

(d)

„lățimea capului de curățare” în metri, cu o precizie de trei zecimale, înseamnă lățimea exterioară maximă a capului de curățare;

(e)

„ciclu de curățare” înseamnă o secvență de cinci curse duble ale aspiratorului pe o suprafață de testare constând într-un anumit tip de pardoseală („covor” sau „pardoseală tare”);

(f)

„cursă dublă” înseamnă o mișcare înainte și o mișcare înapoi a capului de curățare după o schemă paralelă, efectuate la o viteză uniformă a cursei de testare și având o lungime specificată a cursei de testare;

(g)

„viteza cursei de testare” în m/oră înseamnă viteza adecvată pentru testare a capului de curățare, realizată, de preferință, cu un dispozitiv de comandă electromecanic. Produsele cu capete de curățare autopropulsate trebuie să încerce să se apropie cât mai mult de viteza corespunzătoare, însă este permisă o abatere atunci când aceasta este specificată în mod clar în documentația tehnică;

(h)

„lungimea cursei de testare” în metri înseamnă lungimea suprafeței de testare plus distanța parcursă de centrul capului de curățare atunci când se deplasează pe zonele de accelerare corespunzătoare înainte și după zona de testare;

(i)

„nivelul de absorbție a prafului” (dpu), cu o precizie de trei zecimale, înseamnă raportul dintre masa de praf artificial îndepărtat, stabilită pentru covoare prin creșterea masei recipientului de praf și pentru pardoseli tari prin scăderea masei fisurii de testare, după o serie de curse duble ale capului de curățare, și masa de praf artificial aplicat inițial unei zone de testare, corectată, pentru covoare, în funcție de condițiile specifice de testare, iar pentru pardoseli tari, în funcție de lungimea și poziționarea fisurii de testare;

(j)

„sistem de aspirare de referință” înseamnă un echipament electric de laborator utilizat pentru a măsura nivelul de absorbție a prafului calibrat și de referință pe covoare cu parametri dați referitori la aer, cu scopul de a ameliora reproductibilitatea rezultatelor testului;

(k)

„puterea nominală de intrare” în W înseamnă puterea electrică de intrare declarată de producător, în timp ce în cazul aparatelor care pot îndeplini și altă funcție decât cea de aspirare se aplică numai puterea electrică de intrare relevantă pentru aspirare;

(l)

„emisiile de praf” înseamnă raportul, exprimat în procente cu o precizie de două zecimale, dintre numărul tuturor particulelor de praf cu o dimensiune de 0,3-10 μm emise de un aspirator și numărul tuturor particulelor de praf de aceeași dimensiune care pătrund în orificiul de admisie atunci când în acesta se introduce o cantitate anume de praf de dimensiunile respective. Valoarea include nu numai praful măsurat la orificiul de evacuare al aspiratorului, ci și praful emis în altă parte fie din pierderi, fie produs de aspirator;

(m)

„nivel de putere acustică” înseamnă emisiile de zgomot transmise prin aer, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg.

3.   Consumul anual de energie

Consumul anual de energie AE se calculează în kWh/an și se rotunjește la o zecimală, după cum urmează:

 

pentru aspiratoarele de covoare:

Formula

 

pentru aspiratoarele de pardoseli tari:

Formula

 

pentru aspiratoarele de uz general:

Formula

unde:

ASEc este consumul mediu specific de energie în Wh/m2 în timpul efectuării testului pe covoare, calculat conform indicațiilor de mai jos;

ASEhf este consumul mediu specific de energie în Wh/m2 în timpul efectuării testului pe pardoseli tari, calculat conform indicațiilor de mai jos;

dpuc este nivelul de absorbție a prafului pe covoare, stabilit în conformitate cu punctul 4 din prezenta anexă;

dpuhf este nivelul de absorbție a prafului pe pardoseli tari, stabilit în conformitate cu punctul 4 din prezenta anexă;

50 este numărul standard de operațiuni de curățare pe an;

87 este suprafața standard, în m2, a unei locuințe care trebuie curățată;

4 este numărul standard care indică de câte ori trece un aspirator pe deasupra fiecărui punct de pe pardoseală (două curse duble);

0,001 este factorul de conversie din Wh în kWh;

1 este nivelul standard de absorbție a prafului;

0,20 este diferența standard dintre nivelul de absorbție a prafului după cinci și după două curse duble.

Consumul mediu specific de energie (ASE)

Consumul mediu specific de energie în timpul realizării testului pe covoare (ASEc ) și în timpul realizării testului pe pardoseli tari (ASEhf ) se stabilește ca fiind media consumului specific de energie (SE) din numărul de cicluri de curățare care constituie testul pe covoare și respectiv pe pardoseli tari. Ecuația generală pentru consumul specific de energie SE în Wh/m2 de suprafață de testare, cu o precizie de trei zecimale, aplicabilă pentru aspiratoarele de covoare, de pardoseli tari și de uz general cu sufixele corespunzătoare este:

Formula

unde:

P este puterea medie în W, cu o precizie de două zecimale, dintr-un ciclu de curățare pe durata în care centrul capului de curățare se mișcă pe suprafața de testare;

NP este puterea medie echivalentă în W, cu o precizie de două zecimale, a duzei active pe bază de baterii, dacă există, a aspiratorului, calculată conform indicațiilor de mai jos;

t este timpul total în ore, cu o precizie de patru zecimale, dintr-un ciclu de curățare în care centrul capului de curățare, și anume un punct situat la jumătatea distanței dintre partea laterală, partea din față și cea din spate a capului de curățare, se mișcă pe suprafața de testare;

A este suprafața în m2, cu o precizie de trei zecimale, peste care trece un cap de curățare în timpul unui ciclu de curățare, calculată ca de 10 ori produsul dintre lățimea capului de curățare și lungimea corespunzătoare a suprafeței de testare. Dacă un aspirator de uz casnic are un cap cu o lățime mai mare de 0,320 m, atunci cifra de 0,320 m înlocuiește lățimea capului în acest calcul.

Pentru testele pe pardoseli tari, în ecuația de mai sus se folosesc sufixul hf și denumirile de parametri SEhf, Phf, NPhf, thf și Ahf . Pentru testele pe covoare, în ecuația de mai sus se folosesc sufixul c și denumirile de parametri SEc, Pc, NPc, tc și Ac . Pentru fiecare ciclu de curățare, valorile parametrilor SEhf, Phf, NPhf, thf , Ahf și/sau SEc, Pc, NPc, tc , Ac , după caz, trebuie incluse în documentația tehnică.

Puterea echivalentă a duzelor active pe bază de baterii (NP)

Ecuația generală pentru puterea echivalentă medie a duzelor active pe bază de baterii (NP) în W, aplicabile pentru aspiratoarele de covoare, de pardoseli tari și de uz general cu sufixele corespunzătoare, este:

Formula

unde:

E este consumul de energie electrică în Wh cu o precizie de trei zecimale al duzei active pe bază de baterii a aspiratorului, necesar pentru revenirea bateriei complet încărcate inițial la starea inițială de încărcare completă după un ciclu de curățare;

tbat este timpul total în ore, cu o precizie de patru zecimale, dintr-un ciclu de curățare în care este activată duza activă pe bază de baterii a aspiratorului, în conformitate cu instrucțiunile producătorului;

Dacă aspiratorul nu este echipat cu o duză activă pe bază de baterii, valoarea NP este egală cu zero.

Pentru testele pe pardoseli tari, în ecuația de mai sus se folosesc sufixul hf și denumirile de parametri NPhf, Ehf, tbathf . Pentru testele pe covoare, în ecuația de mai sus se folosesc sufixul c și denumirile de parametri NPc, Ec, tbatc . Pentru fiecare ciclu de curățare, valorile Ehf, tbathf și/sau Ec, tbatc , după caz, trebuie incluse în documentația tehnică.

4.   Nivelul de absorbție a prafului

Nivelul de absorbție a prafului pe pardoseli tari (dpuhf ) se stabilește ca media rezultatelor celor două cicluri de curățare dintr-un test pe pardoseală tare.

Nivelul de absorbție a prafului pe covoare (dpuhf ) se stabilește ca media rezultatelor ciclurilor de curățare dintr-un test pe covoare. Pentru a se corecta abaterile de la proprietățile inițiale ale unui test pe covoare, nivelul de absorbție a prafului pe covoare (dpuc ) se calculează după cum urmează:

Formula

unde:

dpum este nivelul măsurat de absorbție a prafului de către aspirator;

dpucal este nivelul de absorbție a prafului al sistemului de aspirare de referință, măsurat atunci când covorul pe care se efectuează testul se află în stare inițială;

dpuref este nivelul măsurat de absorbție a prafului al sistemului de aspirare de referință.

Valorile dpum pentru fiecare ciclu de curățare, dpuc, dpucal și dpuref se includ în documentația tehnică.

5.   Emisiile de praf

Nivelul emisiilor de praf se stabilește în timp ce aspiratorul funcționează la fluxul maxim de aer.

6.   Nivelul de putere acustică

Nivelul de putere acustică se stabilește pe covoare.

7.   Aspiratoarele hibride

Pentru aspiratoarele hibride, toate măsurătorile se efectuează numai cu aspiratorul alimentat de la rețeaua electrică și cu eventuala duză activă pe bază de baterii.


ANEXA VII

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

În scopul evaluării conformității cu cerințele stabilite la articolele 3 și 4, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură de verificare:

1.

Autoritățile din statele membre testează o singură unitate pentru fiecare model.

2.

Se consideră că modelul de aspirator respectă cerințele aplicabile dacă valorile și clasele de pe etichetă și din fișa produsului corespund valorilor din documentația tehnică și dacă testarea parametrilor relevanți ai modelului enumerați în tabelul 4 demonstrează că se respectă toți parametri respectivi.

3.

În cazul în care nu se obține rezultatul menționat la punctul 2, autoritățile din statele membre aleg în mod aleatoriu pentru testare încă trei unități din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare selecționate pot aparține unuia sau mai multor modele clasificate ca aspiratoare echivalente în documentația tehnică a producătorului.

4.

Se consideră că modelul de aspirator respectă cerințele aplicabile dacă testarea parametrilor relevanți ai modelului enumerați în tabelul 4 demonstrează că se respectă toți parametri respectivi.

5.

Dacă nu se obțin rezultatele menționate la punctul 4, modelul și toate modelele de aspiratoare echivalente sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

Autoritățile statelor membre utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa VI.

Toleranțele de verificare definite în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor măsurați de autoritățile statelor membre și nu trebuie utilizate de producător ca toleranță pentru stabilirea valorilor din documentația tehnică. Valorile și clasele de pe etichetă sau din fișa produsului nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

Tabelul 4

Parametrul

Toleranțele de verificare

Consumul anual de energie

Valoarea stabilită (1) nu depășește valoarea declarată cu mai mult de 10%.

Nivelul de absorbție a prafului pe covoare

Valoarea stabilită (1) este cu maximum 0,03 mai mică decât valoarea declarată.

Nivelul de absorbție a prafului pe pardoseli tari

Valoarea stabilită (1) este cu maximum 0,03 mai mică decât valoarea declarată.

Emisiile de praf

Valoarea stabilită (1) nu depășește valoarea declarată cu mai mult de 15%.

Nivelul de putere acustică

Valoarea stabilită (1) nu este mai mare decât valoarea declarată.


(1)  media aritmetică a valorilor stabilite în cazul a trei unități suplimentare testate în conformitate cu punctul 3.


Top