EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0612

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 612/2013 al Comisiei din 25 iunie 2013 privind funcționarea registrului operatorilor economici și al antrepozitelor fiscale, statisticile conexe și raportarea în temeiul Regulamentului (UE) nr. 389/2012 al Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor

OJ L 173, 26.6.2013, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 003 P. 5 - 29

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/612/oj

26.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 173/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 612/2013 AL COMISIEI

din 25 iunie 2013

privind funcționarea registrului operatorilor economici și al antrepozitelor fiscale, statisticile conexe și raportarea în temeiul Regulamentului (UE) nr. 389/2012 al Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (1), în special articolul 22 și articolul 34 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 389/2012 stabilește un cadru pentru simplificarea și consolidarea cooperării administrative între statele membre în domeniul accizelor.

(2)

Articolul 21 din Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE (2) prevede verificarea datelor din proiectul de document administrativ electronic de către statul membru de expediere înainte ca produsele accizabile să poată fi deplasate în regim suspensiv de accize. Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize (3) precizează conținutul proiectului de document administrativ electronic. Întrucât informațiile din acest document administrativ referitoare la autorizațiile privind accizele fac obiectul unei verificări în raport cu detaliile din registrele naționale corespunzătoare, detaliile din fiecare registru național ar trebui puse la dispoziția fiecărui stat membru de expediere periodic și ar trebui să fie actualizate.

(3)

Informațiile conținute în registrele naționale cu privire la operatorii economici implicați în deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize vor face obiectul unui schimb automat prin intermediul unui registru central al operatorilor economici („registrul central”), care urmează să fie gestionat de Comisie, astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012.

(4)

Pentru a facilita schimbul de informații prin registrul central este necesar să se stabilească structura și conținutul formularelor standard care urmează a fi utilizate, inclusiv codurile care trebuie introduse în aceste formulare.

(5)

Pentru a garanta că datele disponibile în registrul central sunt corecte și actualizate automat, biroul central de legătură pentru accize sau departamentul de legătură ar trebui să notifice și să transmită modificările din registrele lor naționale către registrul central.

(6)

Pentru ca datele stocate în registrele naționale să fie corecte și la zi, biroul central de legătură pentru accize sau departamentul de legătură ar trebui să actualizeze registrul național în aceeași zi în care apare o modificare a unei autorizații și să transmită fără întârziere modificările către registrul central.

(7)

Pentru a garanta că statele membre au o copie exactă a detaliilor din alte registre naționale, biroul central de legătură pentru accize sau departamentul de legătură desemnat ar trebui să asigure primirea periodică și în timp util a noilor modificări de la registrul central.

(8)

Este nevoie ca agenții economici să aibă un mijloc de a verifica dacă datele lor de autorizare au fost corect prelucrate și distribuite de către registrul central și de a verifica datele unui partener comercial înainte de a depune un proiect de document administrativ electronic. Pentru a permite o astfel de verificare a validității codurilor de acciză așa cum se prevede la articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012, Comisia ar trebui să furnizeze informațiile esențiale necesare privind o autorizație, păstrate în registrul central, pe baza prezentării unui cod unic de acciză valabil. În plus, ar trebui stabilite reguli pentru corectarea informațiilor inexacte legate de autorizarea unui operator economic.

(9)

Pentru a garanta că registrul central este folosit eficient și pentru a garanta un timp maxim pentru prelucrarea informațiilor dintr-o notificare privind modificarea unui registru național sau o cerere obișnuită, este necesar să se stabilească nivelul de disponibilitate a registrului central și a registrelor naționale, precum și circumstanțele în care disponibilitatea sau performanța registrului central sau a registrelor naționale poate fi lăsată să scadă sub aceste niveluri.

(10)

Pentru a efectua evaluarea utilizării registrului central, Comisia ar trebui să extragă informațiile statistice din registru și să le transmită lunar statelor membre.

(11)

Pentru a acorda timp suficient Comisiei și statelor membre să ia măsuri pentru a putea să își îndeplinească obligațiile care le revin în ceea ce privește termenele și disponibilitatea serviciilor prevăzute de prezentul regulament, aplicarea articolelor 8, 9 și 10 ar trebui amânată până la 1 ianuarie 2015.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru accize,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Schimbul de mesaje referitoare la registrul central și la registrele naționale prin intermediul sistemului informatizat

(1)   Structura și conținutul mesajelor referitoare la înregistrarea operatorilor economici și a antrepozitelor fiscale în registrele naționale și în registrul central trebuie să fie conforme cu anexa I.

Schimbul acestor mesaje se face prin intermediul sistemului informatizat.

(2)   Mesajele menționate la alineatul (1) se transmit în următoarele scopuri:

(a)

notificarea modificărilor din registrele naționale, transmisă registrului central de către birourile centrale de legătură pentru accize și departamentele de legătură;

(b)

notificarea modificărilor din registrul central, transmisă registrelor naționale;

(c)

cererile de detalii privind modificările, înaintate registrului central de către birourile centrale de legătură pentru accize și de departamentele de legătură;

(d)

cererile de informații statistice extrase din registrul central, înaintate de birourile centrale de legătură pentru accize și de departamentele de legătură;

(e)

transmiterea de informații statistice extrase din registrul central, efectuată de Comisie către statele membre solicitante.

(3)   Atunci când sunt necesare coduri pentru completarea anumitor câmpuri de date din mesajele menționate la alineatul (1), se utilizează codurile enumerate în anexa II la prezentul regulament sau în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„înregistrare” înseamnă o intrare într-un registru național sau în registrul central menționat la articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012;

2.

„modificare” înseamnă crearea, actualizarea sau anularea unei înregistrări;

3.

„data de activare” înseamnă data dintr-o înregistrare, stabilită de statul membru responsabil, de la care înregistrarea poate fi utilizată la verificarea electronică în toate statele membre și de la care detaliile extrase pot fi consultate de către operatorii economici.

Articolul 3

Transmiterea modificărilor către registrul central de către birourile centrale de legătură pentru accize și departamentele de legătură

(1)   Fiecare birou central de legătură pentru accize sau departament de legătură, desemnat în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 389/2012, este responsabil cu transmiterea modificărilor din registrul național propriu către registrul central și cu aplicarea modificărilor în registrul național propriu, modificări care au fost transmise de la registrul central sau care au fost extrase din registrul central sau ambele.

(2)   Comisia întocmește și ține la zi o listă a birourilor centrale de legătură pentru accize sau a departamentelor de legătură responsabile, pe baza informațiilor furnizate de statele membre și pune această listă la dispoziția statelor membre.

(3)   Fiecare birou central de legătură pentru accize sau departament de legătură transmite la registrul central notificări cu privire la eventualele modificări din registrul național propriu, cel târziu la data de activare a modificării. Mesajul care trebuie utilizat pentru modificări în registrele naționale este „Operațiuni în registrul operatorilor economici”, mesaj specificat în tabelul 2 din anexa I.

Articolul 4

Întreținerea registrului central și transmiterea modificărilor la registrele naționale

(1)   La primirea unui mesaj de tipul „Operațiuni la registrul operatorilor economici” de la un birou central de legătură pentru accize sau un departament de legătură, care conține o notificare referitoare la o modificare adusă unui registru național, Comisia verifică dacă structura și conținutul mesajului sunt în conformitate cu tabelul 2 din anexa I.

(2)   În cazul în care structura și conținutul mesajului menționat la alineatul (1) sunt în conformitate cu tabelul 2 din anexa I, se efectuează următoarele acțiuni:

(a)

Comisia înregistrează fără întârziere modificarea în registrul central;

(b)

se trimite o notificare fiecărui stat membru al cărui birou central de legătură pentru accize sau departament de legătură este înregistrat să primească notificări cu privire la modificări, utilizând mesajul „Operațiuni în registrul operatorilor economici” specificat în tabelul 2 din anexa I.

(3)   În cazul în care structura sau conținutul mesajului „Operațiuni în registrul operatorilor economici” menționat la alineatul (1) nu este în conformitate cu tabelul 2 din anexa I, Comisia returnează notificarea biroului central de legătură pentru accize sau departamentului de legătură care a transmis notificarea, utilizând mesajul „Refuz de actualizare a operatorilor economici” stabilit în tabelul 3 din anexa I, împreună cu un cod al motivului care să precizeze motivul refuzului.

(4)   La primirea unui mesaj de tipul „Refuz de actualizare a operatorilor economici”, biroul central de legătură pentru accize sau departamentul de legătură ia măsurile corective necesare fără întârziere și retrimite notificarea.

(5)   Biroul central de legătură pentru accize sau departamentul de legătură din fiecare stat membru care nu este înregistrat să primească notificări din partea Comisiei privind modificările solicită un extras cu modificările efectuate în registrul central cel puțin de două ori pe zi, utilizând mesajul „Cerere obișnuită” stabilit în tabelul 1 din anexa I.

Articolul 5

Integrarea modificărilor în registrele naționale

(1)   Cel puțin de două ori pe zi, biroul central de legătură pentru accize sau departamentul de legătură din fiecare stat membru integrează modificările primite de la registrul central în registrul național propriu.

(2)   Modificările menționate la alineatul (1) sunt disponibile pentru consultare de către biroul central de legătură pentru accize sau departamentul de legătură de îndată ce au fost integrate în registrul național și pot fi utilizate la verificarea electronică începând de la data de activare a modificării.

Articolul 6

Consultarea registrului central de către operatorii economici

(1)   Cel puțin de două ori pe zi, Comisia pregătește un extras din registrul central cu toate înregistrările active. La pregătirea extrasului respectiv Comisia elimină orice înregistrare care nu este disponibilă pentru consultare de către public. Comisia elimină, de asemenea, din înregistrarea rămasă toate detaliile pentru fiecare tip de operator economic sau sediul acestuia care nu corespund descrierilor din detaliile extrase din intrările prevăzute la literele (a), (b) și (c) de la alineatul (3).

(2)   Operatorii economici pot solicita Comisiei informații extrase dintr-o înregistrare, prin prezentarea codului unic de acciză menționat la articolul 19 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012.

(3)   În cazul în care codul unic de acciză prezentat corespunde unui cod de acciză existent în extrasul din registrul central, informațiile extrase din registru se returnează operatorului economic care a făcut cererea, în următoarele situații:

(a)

în cazul în care codul unic de acciză prezentat corespunde unei înregistrări de antrepozitar autorizat, destinatar înregistrat sau expeditor înregistrat, extrasul conține oricare dintre următoarele elemente:

(i)

descrierea textuală a codului tipului de operator (grup de date 2 e stabilit în tabelul 2 din anexa I);

(ii)

cel puțin un cod de categorie de produse accizabile (grup de date 2.4 a în mesajul „Operațiuni în registrul operatorilor economici”) sau cel puțin un cod de produs accizabil (grup de date 2.5 a stabilit în tabelul 2 din anexa I);

(iii)

o combinație a grupurilor de date 2.4 a și 2.5 a care să fie în conformitate cu regulile din descrierea inclusă în tabelul 2 din anexa I;

(b)

în cazul în care codul unic de acciză prezentat corespunde unei înregistrări de antrepozit fiscal, extrasul indică oricare dintre următoarele elemente:

(i)

cel puțin un cod al categoriei de produse accizabile (grup de date 3.4 a stabilit în tabelul 2 din anexa I);

(ii)

cel puțin un cod al produsului accizabil (grup de date 3.5 a stabilit în tabelul 2 din anexa I);

(iii)

o combinație a grupurilor de date 3.4 a și 3.5 a care să fie în conformitate cu regulile din descrierea inclusă în tabelul 2 din anexa I;

(c)

în cazul în care codul unic de acciză prezentat corespunde unui destinatar înregistrat care se încadrează la articolul 19 alineatul (2) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012, extrasul trebuie să conțină, în plus față de datele prevăzute la litera (a), următoarele informații:

(i)

data de expirare a autorizației (grup de date 4 c stabilit în tabelul 2 din anexa I);

(ii)

dacă autorizația poate fi folosită pentru mai mult de un transport (grup de date 4 D stabilit în tabelul 2 din anexa I);

(iii)

cel puțin un set de informații privind autorizația temporară (grup de date 4.3 stabilit în tabelul 2 din anexa I).

(4)   În cazul în care nu există o corespondență între codul unic de acciză prezentat și extrasul din registrul central, trebuie informat operatorul economic care a efectuat cererea.

(5)   În cazul în care un operator economic susține că o înregistrare referitoare la autorizația sa lipsește sau este incorectă, Comisia îl informează la cerere cum trebuie să procedeze pentru a depune o cerere de corectare a înregistrării și îi furnizează datele de contact ale biroului central de legătură pentru accize sau ale departamentului de legătură din statul membru competent.

Articolul 7

Informații statistice și rapoarte

(1)   Informațiile statistice care urmează să fie extrase de Comisie din registrul central în conformitate cu articolul 34 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012 sunt următoarele:

(a)

numărul de înregistrări ale operatorilor economici activi și inactivi;

(b)

numărul de expirări iminente ale autorizațiilor, adică numărul total de autorizații care vor expira în luna următoare sau în trimestrul următor;

(c)

tipurile de operatori economici, numărul de operatori economici pe tip și numărul de antrepozite fiscale;

(d)

numărul de operatori economici autorizați pe produs și pe categorie de produse;

(e)

numărul de modificări ale autorizațiilor privind accizele.

Pe baza informațiilor statistice menționate în primul paragraf, Comisia pregătește un raport lunar destinat statelor membre.

(2)   Orice birou central de legătură pentru accize sau departament de legătură poate solicita Comisiei să pregătească un raport statistic specific privind registrul central. Această solicitare se face utilizând mesajul de „Cerere obișnuită” stabilit în tabelul 1 din anexa I. Comisia răspunde prin utilizarea mesajului „Statistici SEED” stabilit în tabelul 4 din anexa I.

Articolul 8

Termenul pentru prelucrarea notificărilor privind modificarea registrului național și a cererilor obișnuite

(1)   În termen de două ore de la primirea unei notificări cu privire la o modificare a unui registru național, Comisia prelucrează modificarea respectivă în conformitate cu articolul 4.

(2)   În termen de două ore de la primirea unui mesaj de „Cerere obișnuită” stabilit în tabelul 1 din anexa I, Comisia furnizează informațiile solicitate biroului central de legătură pentru accize sau departamentului de legătură.

Articolul 9

Disponibilitate

Registrul central și registrele naționale sunt disponibile în permanență.

Articolul 10

Limita obligațiilor de serviciu

Obligațiile de serviciu ale Comisiei și ale statelor membre stabilite la articolele 8 și 9 nu se aplică în situațiile următoare justificate corespunzător:

(a)

registrul central sau un registru național nu este disponibil din cauza unor defecțiuni la nivel de hardware sau de telecomunicații;

(b)

în caz de probleme de rețea care nu se află sub controlul direct al Comisiei sau al statului membru în cauză;

(c)

în caz de forță majoră;

(d)

atunci când întreținerea programată este notificată cu cel puțin 48 de ore înainte de data planificată pentru începerea perioadei de întreținere.

Articolul 11

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolele 8, 9 și 10 se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 iunie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 121, 8.5.2012, p. 1.

(2)  JO L 9, 14.1.2009, p. 12.

(3)  JO L 197, 29.7.2009, p. 24.


ANEXA I

MESAJE ELECTRONICE UTILIZATE PENTRU ÎNTREȚINEREA REGISTRULUI OPERATORILOR ECONOMICI — NOTE EXPLICATIVE

1.

Elementele de date din mesajele electronice utilizate în sistemul informatizat sunt structurate în grupuri de date și, după caz, în subgrupuri de date. Detaliile privind elementele de date și utilizarea lor sunt prezentate în tabelele din prezenta anexă, în care:

(a)

coloana A conține codul numeric (numărul) atribuit fiecărui grup și subgrup de date; fiecare subgrup preia numărul secvențial al (sub)grupului de date din care face parte (de exemplu: dacă numărul grupului de date este 1, un subgrup al acestui grup de date este 1.1, iar un subgrup de date al acestui subgrup este 1.1.1);

(b)

coloana B conține codul alfabetic (litera) atribuit fiecărui element de date dintr-un (sub)grup de date;

(c)

coloana C identifică (sub)grupul de date sau elementul de date;

(d)

coloana D atribuie fiecărui (sub)grup de date sau element de date un cod care precizează dacă introducerea datelor corespunzătoare este:

(i)

„R” (necesară), respectiv datele trebuie furnizate. Când un (sub)grup de date este „O” (opțional) sau „C” (condițional), elementele de date din cadrul grupului pot fi, cu toate acestea, „R” (necesare) dacă autoritățile competente ale statului membru decid că datele din (sub)grupul respectiv trebuie completate sau dacă este aplicabilă condiția;

(ii)

„O” (opțională), respectiv introducerea datelor este opțională pentru persoana care trimite mesajul (expeditorul sau destinatarul), cu excepția cazului în care un stat membru a decis că datele respective sunt necesare în conformitate cu opțiunea înscrisă în coloana E pentru unele dintre (sub)grupurile de date sau elementele de date opționale;

(iii)

„C” (condițională), respectiv utilizarea (sub)grupului de date sau a elementului de date depinde de alte (sub)grupuri de date sau elemente de date din cadrul aceluiași mesaj;

(iv)

„D” (dependentă), respectiv utilizarea (sub)grupului de date sau a elementului de date depinde de o condiție care nu poate fi verificată de sistemul informatizat, astfel cum reiese din coloanele E și F;

(e)

coloana E cuprinde condiția sau condițiile aplicabile datelor a căror introducere este condițională, specifică modul de utilizare, după caz, a datelor opționale și dependente și indică datele care trebuie furnizate de autoritățile competente;

(f)

coloana F cuprinde explicații privind completarea mesajului, dacă acestea sunt necesare;

(g)

coloana G conține:

(i)

pentru anumite (sub)grupuri de date, un număr urmat de caracterul „x” care indică de câte ori poate fi repetat în mesaj (sub)grupul de date (implicit = 1);

(ii)

pentru fiecare element de date, cu excepția elementelor de date care indică ora sau data sau ambele, caracteristicile care identifică tipul de date și lungimea datelor. Codurile referitoare la tipul de date sunt următoarele:

a alfabetic;

n numeric;

an alfanumeric.

Numărul care urmează după cod indică lungimea admisibilă a datelor pentru elementul de date în cauză. Cele două puncte opționale care preced indicația privind lungimea semnifică faptul că datele nu au lungime fixă, dar pot avea un număr de caractere care nu depășește numărul maxim de caractere specificat de indicația privind lungimea. O virgulă în câmpul alocat lungimii datelor semnifică faptul că datele pot conține zecimale; cifra care precede virgula indică lungimea totală a atributului, iar cifra care urmează după virgulă indică numărul maxim de zecimale;

(iii)

pentru elementele de date care indică ora și/sau data, mențiunea „date”, „time” sau „dateTime”, ceea ce înseamnă că data, ora sau data și ora trebuie precizate utilizând standardul ISO 8601 pentru reprezentarea datelor și orelor.

2.

În tabelele din prezenta anexă sunt utilizate următoarele abrevieri:

(a)   e-AD: document administrativ electronic;

(b)   CRA: cod de referință administrativ;

(c)   SEED: Sistemul de schimb de date privind accizele [baza de date electronică menționată la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012];

(d)   cod NC: codul din Nomenclatura combinată.

3.

În tabelele din prezenta anexă sunt utilizate următoarele definiții:

(a)

„data de începere” înseamnă „data de începere a autorizației” sau „data de începere a valabilității”;

(b)

„data de încetare” înseamnă „data de încetare a autorizației” sau „data de încetare a valabilității”;

(c)

„data de începere a autorizației” înseamnă data de la care un operator economic este autorizat de către statul membru responsabil să producă, să stocheze, să trimită sau să primească produse accizabile în regim suspensiv de accize;

(d)

„data de încetare a autorizației” înseamnă data de la care un operator economic nu mai este autorizat de către statul membru responsabil;

(e)

„data de începere a valabilității” înseamnă data de la care sediul unui operator economic a fost declarat de către statul membru responsabil ca fiind valid ca loc pentru a produce, a trimite sau a primi produse accizabile în regim suspensiv de accize;

(f)

„data de încetare a valabilității” înseamnă data de la care sediul unui operator economic nu mai este valid.

Tabelul 1

Cerere obișnuită

(menționată la articolele 4, 7 și 8)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTE

R

 

 

 

 

a

Tipul cererii

R

 

Valorile posibile sunt:

=

2

=

cerere de extragere a datelor de referință

=

3

=

cerere de recuperare a datelor de referință

=

4

=

cerere de extragere a operatorilor economici

=

5

=

cerere de recuperare a operatorilor economici

=

6

=

cerere de listă cu birourile pentru accize

=

7

=

cerere de recuperare a unei liste de e-AD-uri

=

8

=

cerere de statistici SEED

n1

 

b

Denumirea mesajului cererii

C

„R” dacă <Tipul cererii> este „2” sau „3”

Nu se aplică altfel

(a se vedea Tipul cererii din căsuța 1a)

Valorile posibile sunt:

—   „C_COD_DAT”= listă comună de coduri

—   „C_PAR_DAT”= parametrii comuni ai sistemului

—   „ALL”= pentru o structură completă

a..9

 

c

Biroul solicitant

R

 

Un identificator existent <Numărul de referință al biroului> în setul <BIROU>

an8

 

d

Identificator de corelare a cererii

C

„R” dacă <Tipul cererii> este „2”, „3”, „4”, „5”, „7” sau „8”

Nu se aplică altfel

(a se vedea Tipul cererii din căsuța 1a)

Valoarea atributului <Identificator de corelare a cererii> este unică pentru fiecare stat membru.

an..16

 

e

Data de începere

C

Pentru 1 e și f:

„R” dacă <Tipul cererii> este „3” sau „5”

Nu se aplică altfel

(a se vedea Tipul cererii din căsuța 1a)

 

date

 

f

Data de încetare

C

 

date

 

g

Data unică

C

„R” dacă <Tipul cererii> este „2” sau „4”

Nu se aplică altfel

(a se vedea Tipul cererii din căsuța 1a)

 

date

2

CEREREA LISTEI e-AD

C

„R” dacă <Tipul cererii> este „7”

Nu se aplică altfel

(a se vedea Tipul cererii din căsuța 1a)

 

 

 

a

Codul statului membru

R

 

[a se vedea lista de coduri 3 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009]

a2

2.1

AC_CRITERIU PRIMAR

R

 

 

99x

 

a

Codul tipului de criteriu primar

R

 

Valorile posibile sunt:

=

1

=

CRA

=

2

=

marca comercială a produsului

=

3

=

categorii de produse accizabile de circulație

=

4

=

(rezervat)

=

5

=

(rezervat)

=

6

=

(rezervat)

=

7

=

(rezervat)

=

8

=

orașul destinatarului

=

9

=

orașul expeditorului

=

10

=

orașul garantului

=

11

=

(rezervat)

=

12

=

orașului locului de livrare

=

13

=

orașul antrepozitului fiscal de expediere

=

14

=

orașului transportatorului

=

15

=

codul NC al produsului

=

16

=

data facturii

=

17

=

codul de acciză al destinatarului

=

18

=

codul de acciză al expeditorului

=

19

=

codul de acciză al garantului

=

20

=

(rezervat)

=

21

=

(rezervat)

=

22

=

codul de acciză al antrepozitului fiscal de destinație

=

23

=

codul de acciză al antrepozitului fiscal de expediere

=

24

=

(rezervat)

=

25

=

codul produsului accizabil

=

26

=

durata transportului

=

27

=

statul membru de destinație

=

28

=

statul membru de expediere

=

29

=

numele destinatarului

=

30

=

numele expeditorului

=

31

=

numele garantului

=

32

=

(rezervat)

=

33

=

numele locului de livrare

=

34

=

numele antrepozitului fiscal de expediere

=

35

=

numele transportatorului

=

36

=

numărul facturii

=

37

=

codul poștal al destinatarului

=

38

=

codul poștal al expeditorului

=

39

=

codul poștal al garantului

=

40

=

(rezervat)

=

41

=

codul poștal al locului de livrare

=

42

=

codul poștal al antrepozitului fiscal de expediere

=

43

=

codul poștal al transportatorului

=

44

=

cantitatea de produse (în corpul e-AD)

=

45

=

numărul de referință local, adică un număr de serie atribuit de expeditor

=

46

=

tip de transport

=

47

=

(rezervat)

=

48

=

(rezervat)

=

49

=

numărul de TVA al destinatarului

=

50

=

(rezervat)

=

51

=

numărul de TVA al transportatorului

=

52

=

schimbare a destinației (numărul de ordine ≥ 2)

n..2

2.1.1

AC_VALOARE PRIMARĂ

O

 

 

99x

 

a

Valoare

R

 

 

an..255

3

CERERE_STA

C

„R” dacă <Tipul cererii> este „8”

Nu se aplică altfel

(a se vedea Tipul cererii din căsuța 1a)

 

 

 

a

Tip de statistică

R

 

Valorile posibile sunt:

=

1

=

operatori economici activi și inactivi

=

2

=

expirări iminente

=

3

=

operatori economici pe tip și antrepozite fiscale

=

4

=

activitate legată de accize

=

5

=

modificări ale autorizațiilor de accize

n1

3.1

CODUL LISTA STATELOR MEMBRE

R

 

 

99x

 

a

Codul statului membru

R

 

[a se vedea lista de coduri 3 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009]

a2

4

PERIOADĂ_STA

C

„R” dacă <Tipul cererii> este „8”

Nu se aplică altfel

(a se vedea Tipul cererii din căsuța 1a)

 

 

 

a

Anul

R

 

 

n4

 

b

Semestrul

C

Pentru 4 b, c și d:

Următoarele trei câmpuri de date sunt opționale și exclusive:

<Semestru>

<Trimestru>

<Lună>

Și anume, dacă unul dintre aceste câmpuri de date este completat, atunci celelalte două câmpuri de date nu se aplică

Valorile posibile sunt:

=

1

=

primul semestru

=

2

=

al doilea semestru

n1

 

c

Trimestrul

C

Valorile posibile sunt:

=

1

=

primul trimestru

=

2

=

al doilea trimestru

=

3

=

al treilea trimestru

=

4

=

al patrulea trimestru

n1

 

d

Luna

C

Valorile posibile sunt:

=

1

=

ianuarie

=

2

=

februarie

=

3

=

martie

=

4

=

aprilie

=

5

=

mai

=

6

=

iunie

=

7

=

iulie

=

8

=

august

=

9

=

septembrie

=

10

=

octombrie

=

11

=

noiembrie

=

12

=

decembrie

n..2

5

REF_CERERE

C

„R” dacă <Tipul cererii> este „2” sau „3”

Nu se aplică altfel

(a se vedea Tipul cererii din căsuța 1a)

 

 

5.1

CODUL LISTA CODURILOR

O

 

 

99x

 

a

Lista codurilor solicitate

O

 

Valorile posibile sunt:

=

1

=

unități de măsură

=

2

=

tipuri de evenimente

=

3

=

tipuri de dovezi

=

4

=

(rezervat)

=

5

=

(rezervat)

=

6

=

coduri lingvistice

=

7

=

state membre

=

8

=

coduri de țară

=

9

=

coduri de ambalaje

=

10

=

motivele recepției nesatisfăcătoare sau ale raportului de control

=

11

=

motive de întrerupere

=

12

=

(rezervat)

=

13

=

moduri de transport

=

14

=

unități de transport

=

15

=

zone vitivinicole

=

16

=

coduri de manipulare a vinului

=

17

=

categorii de produse accizabile

=

18

=

produse accizabile

=

19

=

coduri NC

=

20

=

corespondențe cod NC — produs accizabil

=

21

=

motive de anulare

=

22

=

motive de alertă sau de respingere a e-AD

=

23

=

justificări privind întârzierea

=

24

=

(rezervat)

=

25

=

persoane care prezintă evenimentul

=

26

=

istoricul motivelor de refuz

=

27

=

motive privind întârzierea rezultatului

=

28

=

acțiuni de cooperare administrativă

=

29

=

motivele cererii de cooperare administrativă

=

30

=

(rezervat)

=

31

=

(rezervat)

=

32

=

(rezervat)

=

33

=

(rezervat)

=

34

=

motive care împiedică acțiunea de cooperare administrativă

=

35

=

motivele respingerii cererii obișnuite

=

36

=

(rezervat)

n..2

Tabelul 2

Operațiuni în registrul operatorilor economici

(menționate la articolele 3, 4 și 6)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTE

R

 

 

 

 

a

Tipul mesajului

R

 

Valorile posibile sunt:

=

1

=

actualizarea operatorilor economici (notificarea modificărilor în DC/DR)

=

2

=

difuzarea actualizărilor referitoare la operatorii economici

=

3

=

recuperarea operatorilor economici

=

4

=

extragerea operatorilor economici

n1

 

b

Identificator de corelare a cererii

C

„R” dacă <Tipul mesajului> este „3” sau „4”

Nu se aplică altfel

(a se vedea Tipul mesajului din căsuța 1a)

Valoarea <identificatorul de corelare a cererii> este unică pentru fiecare stat membru

an..16

2

AUTORIZAȚIA OPERATORULUI

O

 

 

999999x

 

a

Codul de acciză al operatorului

R

 

(a se vedea lista de coduri 1 din anexa II) <Codul de acciză al operatorului> trebuie să fie unic în lista <AUTORIZAȚIA OPERATORULUI>.

an13

 

b

Numărul TVA

O

 

 

an..14

 

c

Data de începere a autorizației

R

 

 

date

 

d

Data de încetare a autorizației

O

 

 

date

 

e

Codul tipului de operator

R

 

Valorile posibile sunt:

=

1

=

antrepozitar autorizat

=

2

=

destinatar înregistrat

=

3

=

expeditor înregistrat

Valoarea elementului de date <codul tipului de operator> nu poate fi modificată după crearea atributului AUTORIZAȚIA OPERATORULUI.

n1

 

f

Numărul de referință al biroului pentru accize

R

 

[a se vedea lista de coduri 5 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009]

an8

2.1

ACȚIUNE

R

 

 

 

 

a

Operațiune

R

 

Valorile posibile sunt:

—   C= creare

—   U= actualizare

—   I= anulare

a1

 

b

Date de activare

C

„R” dacă atributul <Operațiune> este „C” sau „U”

„O” în celelalte cazuri

(a se vedea atributul Operațiune din căsuța 2.1a)

Dacă <data de activare> nu este introdusă, data de activare a operațiunii Anulare se consideră a fi data la care operațiunea Anulare este integrată în registrul central.

date

 

c

Administratorul de date responsabil

O

 

 

an..35

2.2

NUMELE ȘI ADRESA

R

 

 

99x

 

a

Nume

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

[a se vedea lista de coduri 1 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009]

a2

2.2.1

ADRESĂ

R

 

 

 

 

a

Strada

R

 

 

an..65

 

b

Numărul

O

 

 

an..11

 

c

Codul poștal

R

 

 

an..10

 

d

Localitatea

R

 

 

an..50

 

e

Codul statului membru

R

 

[a se vedea lista de coduri 3 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009]

a2

2.3

CODUL PENTRU ROLUL OPERATORULUI

O

 

 

9x

 

a

Codul pentru rolul operatorului

R

 

Valorile posibile sunt:

=

1

=

permisiune de a efectua livrări directe

=

2

=

permisiune de a lăsa goale câmpurile cu destinația în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012.

Asocierile <tip de operator/codul pentru rolul operatorului> sunt următoarele:

TIP OP/OR / ROL OP/OR

ANTREPOZITAR AUTORIZAT

DEST. ÎNREGSITRAT

EXP. ÎNREGSITRAT

Permisiune de a efectua livrări directe

X

X

 

Permisiune de a lăsa goale câmpurile cu destinația în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 389/2012

X

 

 

n1

2.4

CODUL CATEGORIEI DE PRODUSE ACCIZABILE

C

Cel puțin unul dintre grupurile de date <codul CATEGORIEI DE PRODUSE ACCIZABILE> sau <codul PRODUSULUI ACCIZABIL> trebuie să fie completat

 

999x

 

a

Codul categoriei de produse accizabile

R

 

(a se vedea lista de coduri 3 din anexa II)

<Codul categoriei de produse accizabile> trebuie să fie unic în lista <codul CATEGORIEI DE PRODUSE ACCIZABILE> pentru aceeași <AUTORIZAȚIE A OPERATORULUI> sau același <ANTREPOZIT FISCAL>.

a1

2.5

CODUL PRODUSULUI ACCIZABIL

C

Cel puțin unul dintre grupurile de date <codul CATEGORIEI DE PRODUSE ACCIZABILE> sau <codul PRODUSULUI ACCIZABIL> trebuie să fie completat

 

999x

 

a

Codul produsului accizabil

R

 

[a se vedea lista de coduri 11 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009]

<Codul categoriei de produse accizabile> de la <codul produsului accizabil> nu trebuie să existe în cadrul aceluiași atribut <AUTORIZAȚIA OPERATORULUI> sau <ANTREPOZIT FISCAL>.

<Codul produsului accizabil> trebuie să fie unic în lista <codul PRODUSULUI ACCIZABIL> pentru același atribut <AUTORIZAȚIA OPERATORULUI>, <ANTREPOZIT FISCAL> sau <AUTORIZAȚIE TEMPORARĂ>.

an..4

2.6

ANTREPOZITUL FISCAL (UTILIZAT)

C

„R” dacă <Codul tipului de operator> este „Antrepozitar autorizat”

Nu se aplică altfel

(a se vedea Codul tipului de operator în căsuța 2e)

 

99x

 

a

Numărul de referință al antrepozitului fiscal

R

 

(a se vedea lista de coduri 1 din anexa II)

„Numărul de referință al antrepozitului fiscal” se regăsește în lista <ANTREPOZIT FISCAL. Numărul de referință al antrepozitului fiscal> pentru ca perioada de valabilitate a cel puțin unei versiuni active să coincidă cu perioada de valabilitate a <AUTORIZAȚIEI OPERATORULUI>, după data de activare a acestuia din urmă, pentru cel puțin o zi.

<Numărul de referință al antrepozitului fiscal> trebuie să fie unic în lista <ANTREPOZIT FISCAL>.

an13

3

ANTREPOZIT FISCAL

O

 

 

999999x

 

a

Numărul de referință al antrepozitului fiscal

R

 

(a se vedea lista de coduri 1 din anexa II)

<Numărul de referință al antrepozitului fiscal> trebuie să fie unic în lista <ANTREPOZIT FISCAL>.

„Numărul de referință al antrepozitului fiscal” este același ca cel al unui <ANTREPOZIT FISCAL (UTILIZAT). Numărul de referință al antrepozitului fiscal> din unul sau mai multe grupuri de date <AUTORIZAȚIA OPERATORULUI> de tipul „antrepozitar autorizat” și respectă de asemenea regula 204.

an13

 

b

Data de începere a valabilității

R

 

 

date

 

c

Data de încetare a valabilității

O

 

 

date

 

d

Numărul de referință al biroului pentru accize

R

 

[a se vedea lista de coduri 5 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009]

an8

3.1

ACȚIUNE

R

 

 

 

 

a

Operațiune

R

 

Valorile posibile sunt:

—   C= creare

—   U= actualizare

—   I= anulare

a1

 

b

Data de activare

C

„R” dacă <Operațiune> este „C” sau „U”

„O” în celelalte cazuri

(a se vedea atributul Operațiune din căsuța 3.1a)

Dacă <data de activare> nu este introdusă, data de activare a operațiunii Anulare se consideră a fi data la care operațiunea Anulare este integrată în registrul central.

date

 

c

Administratorul de date responsabil

O

 

 

an..35

3.2

NUMELE ȘI ADRESA

R

 

 

99x

 

a

Nume

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

[a se vedea lista de coduri 1 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009]

a2

3.2.1

ADRESĂ

R

 

 

 

 

a

Strada

R

 

 

an..65

 

b

Numărul

O

 

 

an..11

 

c

Codul poștal

R

 

 

an..10

 

d

Localitatea

R

 

 

an..50

 

e

Codul statului membru

R

 

[a se vedea lista de coduri 3 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009]

a2

3.4

CODUL CATEGORIEI DE PRODUSE ACCIZABILE

C

Cel puțin unul dintre grupurile de date <codul CATEGORIEI DE PRODUSE ACCIZABILE> sau <codul PRODUSULUI ACCIZABIL> trebuie să fie completat

 

999x

 

a

Codul categoriei de produse accizabile

R

 

(a se vedea lista de coduri 3 din anexa II)

<Codul categoriei de produse accizabile> trebuie să fie unic în lista <codul CATEGORIEI DE PRODUSE ACCIZABILE> pentru aceeași <AUTORIZAȚIE A OPERATORULUI> sau același <ANTREPOZIT FISCAL>.

an1

3.5

CODUL PRODUSULUI ACCIZABIL

C

Cel puțin unul dintre grupurile de date <codul CATEGORIEI DE PRODUSE ACCIZABILE> sau <codul PRODUSULUI ACCIZABIL> trebuie să fie completat

 

999x

 

a

Codul produsului accizabil

R

 

[a se vedea lista de coduri 11 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009]

<Codul categoriei de produse accizabile> de la <codul produsului accizabil> nu trebuie să existe în cadrul aceluiași atribut <AUTORIZAȚIA OPERATORULUI> sau <ANTREPOZIT FISCAL>.

<Codul produsului accizabil> trebuie să fie unic în lista <codul PRODUSULUI ACCIZABIL> pentru același atribut <AUTORIZAȚIA OPERATORULUI>, <ANTREPOZIT FISCAL> sau <AUTORIZAȚIE TEMPORARĂ>.

an..4

4

AUTORIZAȚIE TEMPORARĂ

O

 

 

999999x

 

a

Referința autorizației temporare

R

 

(a se vedea lista de coduri 2 din anexa II)

an13

 

b

Numărul de referință al biroului care a eliberat-o

R

 

[a se vedea lista de coduri 5 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009]

an8

 

c

Data de expirare

R

 

 

date

 

d

Indicator al autorizației temporare reutilizabile

R

 

Valorile posibile sunt:

=

0

=

nu sau fals

=

1

=

da sau adevărat

n1

 

e

Numărul TVA

O

 

 

an..14

 

f

Data de începere a autorizației

R

 

 

date

 

g

Indicator de mic producător de vin

O

 

Valorile posibile sunt:

=

0

=

nu sau fals

=

1

=

da sau adevărat

n1

4.1

ACȚIUNE

R

 

 

 

 

a

Operațiune

R

 

Valorile posibile sunt:

—   C= creare

—   U= actualizare

—   I= anulare

a1

 

b

Data de activare

C

„R” dacă <Operațiune> este „C” sau „U”

„O” în celelalte cazuri

(a se vedea atributul Operațiune din căsuța 4.1a)

Dacă <data de activare> nu este introdusă, data de activare a operațiunii Anulare se consideră a fi data la care operațiunea Anulare este integrată în registrul central.

date

 

c

Administratorul de date responsabil

O

 

 

an..35

4.2

OPERATOR EXPEDITOR

R

 

 

 

 

a

Codul de acciză al operatorului

C

„R” dacă atributul <Autorizație temporară — Indicatorul de mic producător de vin> nu este completat sau este fals

„O” în celelalte cazuri

Pentru OPERATOR Expeditor

Un identificator existent <codul de acciză al operatorului> în setul <AUTORIZAȚIA OPERATORULUI>.

<Codul tipului de operator> de la atributul <OPERATOR> menționat trebuie să fie:

„antrepozitar autorizat”; SAU

„expeditor înregistrat”.

an13

 

b

Numele operatorului

R

 

 

an..182

 

c

Strada

R

 

 

an..65

 

d

Numărul

O

 

 

an..11

 

e

Codul poștal

R

 

 

an..10

 

f

Localitatea

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

[a se vedea lista de coduri 1 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009]

a2

4.3

DETALII PRIVIND AUTORIZAȚIA TEMPORARĂ

R

 

 

999x

 

a

Codul produsului accizabil

R

 

[a se vedea lista de coduri 11 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009]

<Codul produsului accizabil> trebuie să fie unic în lista <codul PRODUSULUI ACCIZABIL> pentru același atribut <AUTORIZAȚIA OPERATORULUI>, <ANTREPOZIT FISCAL> sau <AUTORIZAȚIE TEMPORARĂ>.

Dacă atributul <Autorizație temporară – Mic producător de vin> este completat și este adevărat ATUNCI

<codul produsului accizabil> trebuie să fie:

ori „W200”; ORI

„W300”.

an..4

 

b

Cantitate

R

 

 

n..15,3

4.4

NUMELE ȘI ADRESA

R

 

 

99x

 

a

Nume

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

[a se vedea lista de coduri 1 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009]

a2

4.4.1

ADRESĂ

R

 

 

 

 

a

Strada

R

 

 

an..65

 

b

Numărul

O

 

 

an..11

 

c

Codul poștal

R

 

 

an..10

 

d

Localitatea

R

 

 

an..50

 

e

Codul statului membru

R

 

[a se vedea lista de coduri 3 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009]

a2

Tabelul 3

Refuz de actualizare a operatorilor economici

(menționat la articolul 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

Prezentarea mesajului „Operațiuni în registrul operatorilor economici”

R

 

(pentru detalii, a se vedea tabelul 2)

 

2

RESPINGERE

R

 

 

9999x

 

a

Data și ora respingerii

R

 

 

dateTime

 

b

Codul motivului de respingere

R

 

Valorile posibile sunt:

=

1

=

operațiune lipsă

=

2

=

operațiune necunoscută

=

3

=

format incorect al codului de acciză al operatorului economic

=

4

=

format incorect al referinței antrepozitului fiscal

=

5

=

format incorect al referinței autorizației temporare

=

6

=

format incorect al numărului de referință al biroului

=

7

=

nume lipsă

=

8

=

operatorul economic există deja (creare)

=

9

=

antrepozitul fiscal există deja (creare)

=

10

=

autorizația temporară există deja (creare)

=

11

=

operator economic negăsit (actualizare/eliminare)

=

12

=

antrepozit fiscal negăsit (actualizare/eliminare)

=

13

=

autorizație temporară negăsită (actualizare/eliminare)

=

14

=

operator economic necunoscut

=

18

=

tipul de operator lipsește

=

19

=

tipul de operator necunoscut

=

20

=

rolul operatorului lipsește

=

21

=

rolul operatorului necunoscut

=

22

=

neconcordanțe între tipul de operator și rolul operatorului

=

23

=

data de începere a autorizației lipsește sau e în format incorect

=

24

=

format incorect de dată de încetare a autorizației

=

25

=

data de expirare lipsește sau e în format incorect

=

26

=

numărul de referință al biroului lipsește sau nu se cunoaște

=

27

=

inconsecvență între codul de acciză și biroul pentru accize

=

28

=

un antrepozit fiscal nu poate aparține mai multor antrepozitari autorizați

=

29

=

codul de acciză al unui antrepozitar autorizat nu poate fi același cu numărul de acciză al unui operator economic, cu excepția cazului în care acesta din urmă este propriul său antrepozitar autorizat

=

30

=

categorie de produse accizabile lipsă

=

31

=

categorie de produse accizabile necunoscută

=

32

=

produs accizabil lipsă

=

33

=

produs accizabil necunoscut

=

34

=

adresă incompletă

=

35

=

cod lingvistic lipsă

=

36

=

cod lingvistic necunoscut

=

37

=

trebuie furnizate cel puțin numărul de telefon, numărul de fax sau adresa de e-mail

=

38

=

proprietar/director al antrepozitului fiscal lipsă

=

39

=

proprietar/director al antrepozitului fiscal necunoscut

=

40

=

proprietarul/directorul antrepozitului fiscal trebuie să fie un antrepozitar

=

41

=

Numai un antrepozitar are dreptul de a folosi un antrepozit fiscal

=

42

=

referință nevalabilă a antrepozitului fiscal (încălcare regula 204)

=

43

=

referința antrepozitarului autorizat al antrepozitului fiscal lipsă (încălcare regula 205)

=

44

=

<codul de acciză al operatorului> lipsește (încălcare condiția 157)

=

45

=

valoare nevalabilă pentru <codul produsului accizabil> (încălcare regula 212 )

n..2

Tabelul 4

Statistici SEED

(menționate la articolul 7)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTE

R

 

 

 

 

a

Identificator de corelare a cererii

R

 

Valoarea <identificatorului de corelare a cererii> este unică pentru fiecare stat membru.

an..16

2

PERIOADĂ_STA

R

 

 

 

 

a

Anul

R

 

 

n4

 

b

Semestrul

C

Pentru 2 b, c și d:

Următoarele trei câmpuri de date sunt opționale și exclusive:

<Semestru>

<Trimestru>

<Lună>

Și anume, dacă unul dintre aceste câmpuri de date este completat, atunci celelalte două câmpuri de date nu se aplică

Valorile posibile sunt:

=

1

=

primul semestru

=

2

=

al doilea semestru

n1

 

c

Trimestrul

C

Valorile posibile sunt:

=

1

=

primul trimestru

=

2

=

al doilea trimestru

=

3

=

al treilea trimestru

=

4

=

al patrulea trimestru

n1

 

d

Luna

C

Valorile posibile sunt:

=

1

=

ianuarie

=

2

=

februarie

=

3

=

martie

=

4

=

aprilie

=

5

=

mai

=

6

=

iunie

=

7

=

iulie

=

8

=

august

=

9

=

septembrie

=

10

=

octombrie

=

11

=

noiembrie

=

12

=

decembrie

n..2

3

STA_PER_SM

O

 

 

99x

 

a

Codul statului membru

R

 

[a se vedea lista de coduri 3 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009]

a2

 

b

Numărul de operatori economici activi

O

 

 

n..15

 

c

Numărul de operatori economici inactivi

O

 

 

n..15

 

d

Numărul de expirări iminente

O

 

 

n..15

 

e

Numărul de antrepozite fiscale

O

 

 

n..15

 

f

Numărul de modificări ale autorizației de accize

O

 

 

n..15

3.1

TIP_OPERATOR

O

 

 

9x

 

a

Codul tipului de operator

R

 

Valorile posibile sunt:

=

1

=

antrepozitar autorizat

=

2

=

destinatar înregistrat

=

3

=

expeditor înregistrat

n1

 

b

Numărul de operatori economici

R

 

 

n..15

3.2

ACTIVITATE_CATEGORIE_PRODUS_ACCIZABIL

O

 

 

9x

 

a

Codul categoriei de produse accizabile

R

 

(a se vedea lista de coduri 3 din anexa II)

a1

 

b

Numărul de operatori economici

R

 

 

n..15

3.3

ACTIVITATE_PRODUS_ACCIZABIL

O

 

 

9999x

 

a

Codul produsului accizabil

R

 

[a se vedea lista de coduri 11 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009]

an..4

 

b

Numărul de operatori economici

R

 

 

n..15

4

STA_TOATE_SM

O

 

 

 

 

a

Numărul total de operatori economici activi

O

 

 

n..15

 

b

Numărul total de operatori economici inactivi

O

 

 

n..15

 

c

Numărul total de expirări iminente

O

 

 

n..15

 

d

Numărul total de antrepozite fiscale

O

 

 

n..15

 

e

Numărul total de modificări ale autorizației de accize

O

 

 

n..15

4.1

TIP_OPERATOR_TOATE_SM

O

 

 

9x

 

a

Codul tipului de operator

R

 

Valorile posibile sunt:

=

1

=

antrepozitar autorizat

=

2

=

destinatar înregistrat

=

3

=

expeditor înregistrat

n1

 

b

Numărul total de operatori economici

R

 

 

n..15

4.2

ACTIVITATE_CATEGORIE_PRODUS_ACCIZABIL_TOATE_SM

O

 

 

9x

 

a

Codul categoriei de produse accizabile

R

 

(a se vedea lista de coduri 3 din anexa II)

a1

 

b

Numărul total de operatori economici

R

 

 

n..15

4.3

ACTIVITATE_PRODUS_ACCIZABIL_TOATE_SM

O

 

 

9999x

 

a

Codul produsului accizabil

R

 

[a se vedea lista de coduri 11 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009]

an..4

 

b

Numărul total de operatori economici

R

 

 

n..15


ANEXA II

LISTA DE CODURI

Lista de coduri 1: Codul de acciză al operatorului/numărul de referință al antrepozitului fiscal

Câmp

Conținut

Tipul câmpului

Exemple

1

Identificatorul statului membru în care este înregistrat operatorul economic sau antrepozitul fiscal

Alfabetic 2

PL

2

Cod unic atribuit la nivel național

Alfanumeric 11

2005764CL78

Câmpul 1 este preluat din lista de <STATE MEMBRE> [punctul 3 din lista de coduri, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009].

Câmpul 2 trebuie completat cu un identificator unic pentru operatorul de accize înregistrat (antrepozitar autorizat, destinatar înregistrat și expeditor înregistrat) sau pentru antrepozitul fiscal. Modul în care se atribuie această valoare intră în responsabilitatea autorităților din statele membre, dar fiecare operator de accize înregistrat (antrepozitar autorizat, destinatar înregistrat și expeditor înregistrat) și fiecare antrepozit fiscal trebuie să aibă un cod unic de acciză.

Lista de coduri 2: Referința autorizației temporare

Câmp

Conținut

Tipul câmpului

Exemple

1

Identificatorul statului membru în care este înregistrat operatorul economic sau antrepozitul fiscal

Alfabetic 2

PL

2

Cod unic atribuit la nivel național

Alfanumeric 11

2005764CL78

Referința autorizației temporare are aceeași structură precum codul de acciză al operatorului/referința antrepozitului fiscal

Câmpul 1 este preluat din lista de <STATE MEMBRE> [punctul 3 din lista de coduri, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 684/2009].

Câmpul 2 trebuie completat cu un identificator unic pentru operatorul de accize înregistrat (antrepozitar autorizat, destinatar înregistrat și expeditor înregistrat) sau pentru antrepozitul fiscal. Modul în care se atribuie această valoare intră în responsabilitatea autorităților din statele membre, dar fiecare operator de accize înregistrat (antrepozitar autorizat, destinatar înregistrat și expeditor înregistrat) și fiecare antrepozit fiscal trebuie să aibă un cod unic de acciză.

Lista de coduri 3: Categoria de produse accizabile

Codul categoriei de produse accizabile

Descriere

T

Produse din tutun prelucrat

B

Bere

W

Vin și băuturi fermentate altele decât vin și bere

I

Produse intermediare

S

Alcool etilic și băuturi spirtoase

E

Produse energizante


Top