EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0280

Regulamentul (UE) nr. 280/2013 al Comisiei din 22 martie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 62/2006 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul „aplicații telematice pentru transportul de marfă” al sistemului feroviar transeuropean convențional Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 84, 23.3.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 132 - 133

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogat prin 32014R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/280/oj

23.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 84/17


REGULAMENTUL (UE) NR. 280/2013 AL COMISIEI

din 22 martie 2013

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 62/2006 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul „aplicații telematice pentru transportul de marfă” al sistemului feroviar transeuropean convențional

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Articolul 4b din Regulamentul (CE) nr. 62/2006 al Comisiei din 23 decembrie 2005 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul „aplicații telematice pentru transportul de marfă” al sistemului feroviar transeuropean convențional (2) prevede că Agenția Europeană a Căilor Ferate trebuie să actualizeze documentele menționate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 62/2006, pe baza solicitărilor de modificare validate înainte de 13 mai 2012.

(2)

Comisia a primit Recomandarea Agenției Europene a Căilor Ferate ERA/REC/06a-2012/INT din 24 iulie 2012 privind actualizarea anexei A la Regulamentul (CE) nr. 62/2006 pentru a face trimitere la documentele tehnice modificate conform procesului de gestionare a modificărilor („Final Baseline 5.2”).

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 62/2006 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa A la Regulamentul (CE) nr. 62/2006 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 martie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 13, 18.1.2006, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXA A

LISTA DOCUMENTELOR ÎNSOȚITOARE

Lista specificațiilor obligatorii

Index nr.

Referință

Denumirea documentului

Versiune

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_ 5.doc

STI ATTM – ANEXA A.5: Ilustrații și diagrame secvențiale privind mesajele STI ATTM

1.0


Apendice

Referință

Denumirea documentului

Versiune

A

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_A.doc

STI ATTM – ANEXA D.2: APENDICELE A (PLANIFICAREA PARCURSULUI VAGOANELOR/UNITĂȚILOR INTERMODALE DE ÎNCĂRCARE)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_B.doc

STI ATTM – ANEXA D.2: APENDICELE B – BAZA DE DATE DE EXPLOATARE PRIVIND VAGOANELE ȘI UNITĂȚILE INTERMODALE (WIMO)

1.1

C

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_C.doc

STI ATTM – ANEXA D.2: APENDICELE C – FIȘIERE DE REFERINȚĂ

1.1

D

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_D.doc

STI ATTM – ANEXA D.2: APENDICELE D – BAZA DE DATE PRIVIND AVIZELE DE RESTRICȚIE DE INFRASTRUCTURĂ

1.1

E

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_E.doc

STI ATTM – ANEXA D.2: APENDICELE E – INTERFAȚA COMUNĂ

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_F.doc

STI ATTM – ANEXA D.2: APENDICELE F – MODELUL DE MESAJ ȘI DE DATE STI ATTM

1.1”


Top