Help Print this page 

Document 32013R0139

Title and reference
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 139/2013 al Comisiei din 7 ianuarie 2013 de stabilire a condițiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Uniune și a condițiilor de carantină Text cu relevanță pentru SEE
  • In force
OJ L 47, 20.2.2013, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 318 - 334

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/139/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 47/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 139/2013 AL COMISIEI

din 7 ianuarie 2013

de stabilire a condițiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Uniune și a condițiilor de carantină

(text codificat)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (1), în special articolul 10 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 10 alineatul (4) al doilea paragraf litera (b),

având în vedere Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute la punctul I din anexa A la Directiva 90/425/CEE (2), în special articolul 17 alineatul (2) litera (b) și articolul 17 alineatul (3), precum și articolul 18 alineatul (1) prima și a patra liniuță,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 318/2007 al Comisiei din 23 martie 2007 de stabilire a condițiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate și a condițiilor de carantină (3) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (4). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2)

În urma izbucnirii gripei aviare asiatice cu patogenitate ridicată în Asia de Sud-Est în 2004, Comisia a adoptat mai multe decizii ce interziceau, pe lângă alte bunuri, și importul de păsări, altele decât păsările de curte, din țările terțe afectate.

(3)

Pentru a întocmi un inventar al riscurilor care decurg din importul de păsări captive, la data de 13 aprilie 2005, Comisia a cerut Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) să prezinte un aviz științific privind riscurile provenind din importurile de păsări prinse în sălbăticie și de păsări din țările terțe crescute în captivitate.

(4)

În urma acestei cereri, Panelul EFSA privind sănătatea și bunăstarea animalelor a adoptat în cadrul reuniunii din 26 și 27 octombrie 2006 un aviz științific privind riscurile pentru sănătatea și bunăstarea animalelor legate de importul în Uniune al păsărilor sălbatice, altele decât păsările de curte. Acest aviz științific identifică mijloacele și opțiunile posibile care pot reduce orice risc recunoscut asupra sănătății animalelor, legat de importurile de păsări, altele decât păsările de curte.

(5)

Una dintre recomandările avizului științific EFSA este legată de controalele desfășurate în țările terțe care exportă păsări, altele decât păsările de curte, în Uniune. Îmbunătățirea situației la locul de export trebuie să aibă cel mai mare impact în reducerea probabilității ca păsările infectate să fie introduse în Uniune. Pentru aceasta, condițiile de import trebuie stabilite în prezentul regulament, astfel încât să fie permise doar importurile din țările terțe autorizate să importe în Uniune astfel de păsări.

(6)

O altă recomandare EFSA este legată de importurile de păsări capturate în sălbăticie. Avizul științific precizează riscul datorat acestor păsări care ar putea fi infectate datorită răspândirii laterale prin intermediul altor păsări sălbatice infectate din mediul contaminat, precum și răspândirea prin păsările de curte infectate. Luând în considerare rolul jucat de păsările sălbatice migratoare în răspândirea gripei aviare din Asia în Europa în 2005 și 2006, este necesară limitarea importurilor de păsări, altele decât păsările de curte, la păsările crescute în captivitate.

(7)

Rareori este posibilă diferențierea sigură a acestor păsări capturate în sălbăticie de păsările crescute în captivitate. Se pot aplica metode de marcare a ambelor tipuri de păsări, fără a fi posibilă deosebirea dintre ele. Prin urmare, trebuie limitate importurile de păsări, altele decât păsările de curte, la unitățile de reproducție autorizate de autoritatea competentă a țării terțe de export și stabilirea unor condiții minime pentru această autorizare.

(8)

Păsările importate trebuie să fie transportate direct la o unitate sau centru de carantină autorizat dintr-un stat membru, unde trebuie să rămână până se exclude orice posibilitate de infecție cu influență aviară sau boala de Newcastle.

(9)

În cazul în care este suspectată existența gripei aviare sau a bolii de Newcastle într-o unitate de carantină acreditată sau într-o unitate a unui centru de carantină acreditat, trebuie să se aștepte confirmarea suspiciunii pentru a exclude orice altă cauză a simptomelor de boală înainte de a începe sacrificarea și distrugerea păsărilor în locurile afectate.

(10)

Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE (5) a fost adoptată pentru a lua în considerare experiența dobândită în ceea ce privește controlul gripei aviare. În baza acelei directive, a fost adoptată Decizia 2006/437/CE a Comisiei din 4 august 2006 de aprobare a unui manual de diagnostic pentru influența aviară în conformitate cu Directiva 2005/94/CE a Consiliului (6) (manualul de diagnostic) și care stabilește la nivelul Uniunii procedurile de diagnostic, metodele de prelevare și criteriile de evaluare a rezultatelor testelor de laborator în vederea confirmării unui focar de gripă aviară. Decizia respectivă trebuie luată în considerare în privința stabilirii regimurilor de testare a gripei aviare în unitățile și centrele de carantină.

(11)

Pentru ca păsările importate să ajungă la unitatea sau la centrul de carantină autorizat într-un timp util, la intrarea în Uniune trebuie stabilite proceduri de import suplimentare cu privire la transferul de la punctul de control de la frontieră către unitățile sau centrele de carantină autorizate.

(12)

Unitățile și centrele de carantină autorizate, a căror listă urmează a fi publicată de către statele membre, trebuie să îndeplinească anumite condiții minime.

(13)

Anumite importuri de păsări sunt reglementate de altă legislație a Uniunii. Prin urmare, acestea trebuie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(14)

Riscul pentru sănătatea animalelor asociat porumbeilor de concurs aduși în Uniune pentru a fi eliberați, astfel încât aceștia să poată zbura înapoi înspre zonele de origine, este de asemenea natură încât aceștia trebuie excluși din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(15)

În plus, anumite țări terțe au condiții privind sănătatea animală echivalente cu cele prevăzute de legislația Uniunii. Prin urmare, importurile de păsări din acele țări trebuie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(16)

De asemenea, trebuie avute în vedere anumite derogări în cazul păsărilor infectate cu gripă aviară cu patogenitate redusă și cu boala de Newcastle din cadrul unităților și al centrelor de carantină și a căror boală nu prezintă riscuri pentru statusul de sănătate a animalelor din Uniune.

(17)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește condițiile de sănătate a animalelor pentru importul anumitor păsări în Uniune din țările terțe și părți ale acestora menționate în anexa I, precum și condițiile de carantină pentru astfel de importuri.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică animalelor din speciile aviare.

Cu toate acestea, regulamentul nu se aplică următoarelor:

(a)

păsări de curte;

(b)

păsări importate pentru programele de conservare autorizate de autoritatea competentă din statul membru de destinație;

(c)

animale de companie menționate la articolul 1 al treilea paragraf din Directiva 92/65/CEE, care își însoțesc proprietarul;

(d)

păsări destinate grădinilor zoologice, circurilor, parcurilor de distracție sau experimentelor;

(e)

păsări destinate organismelor, institutelor sau centrelor autorizate în conformitate cu articolul 13 din Directiva 92/65/CEE;

(f)

porumbei de concurs introduși pe teritoriul Uniunii dintr-o țară terță vecină, unde aceștia trăiesc în mod obișnuit, și ulterior eliberați imediat pentru a zbura înapoi spre acea țară terță;

(g)

păsări importate din Andorra, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Elveția și Statul Vatican.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile din Directiva 2005/94/CE, cu excepția definiției termenului „păsări de curte” de la articolul 2 punctul 4 din respectiva directivă. În sensul prezentului regulament, „păsări de curte” înseamnă găini, curci, bibilici, rațe, gâște, prepelițe, porumbei, fazani, potârnichi și păsări alergătoare (Ratitae) crescute sau ținute în captivitate pentru reproducție, pentru producția de carne sau de ouă pentru consum sau pentru completarea stocului de vânat.

De asemenea, se aplică următoarele definiții:

(a)

„păsări” înseamnă animale din specia aviară, altele decât cele menționate la articolul 2 al doilea paragraf;

(b)

„unitate de reproducție autorizată” înseamnă:

(i)

o unitate folosită în mod exclusiv pentru reproducția păsărilor; și

(ii)

inspectată și autorizată de o autoritate competentă din țara terță exportatoare pentru conformitatea cu condițiile prevăzute la articolul 4 și în anexa II;

(c)

„păsări crescute în captivitate” înseamnă păsări care nu au fost capturate în sălbăticie, ci crescute în captivitate din părinți împerecheați sau din însămânțare artificială efectuată în captivitate;

(d)

„inel montat pe picior fără sudură” înseamnă inelul sau banda sub formă de cerc continuu, fără discontinuități sau sudură, care nu a suferit nicio manipulare, a cărui mărime nu permite îndepărtarea lui de la piciorul păsării mature, fixat în decursul primelor zile de viață ale păsării, fiind fabricat special în acest scop;

(e)

„unitate de carantină autorizată” înseamnă clădirile, altele decât centrele de carantină:

(i)

unde se realizează carantina păsărilor importate;

(ii)

care au fost inspectate și autorizate de autoritatea competentă pentru conformitatea cu condițiile minime prevăzute la articolul 6 și în anexa IV;

(f)

„centru de carantină autorizat” înseamnă clădirile:

(i)

unde se realizează carantina păsărilor importate;

(ii)

care au un număr de unități separate fizic și operațional între ele și unde fiecare unitate conține doar păsări din cadrul aceluiași transport, cu aceeași stare de sănătate și care, prin urmare, cuprind o singură unitate epidemiologică;

(iii)

care au fost inspectate și autorizate de autoritatea competentă pentru conformitatea cu condițiile minime prevăzute la articolul 6 și la anexa IV;

(g)

„păsări-santinelă” înseamnă păsări care urmează a fi folosite ca ajutor în diagnosticarea din timpul carantinei;

(h)

„manual de diagnostic” înseamnă manualul de diagnostic al gripei aviare definit în anexa la Decizia 2006/437/CE.

Articolul 4

Unități de reproducție autorizate

Unitățile de reproducție autorizate respectă următoarele condiții:

(a)

unitatea de reproducție trebuie să fie autorizată de către autoritatea competentă, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa II, și să primească un număr de autorizare;

(b)

numărul respectiv de autorizare trebuie să fi fost comunicat Comisiei de către autoritatea în cauză;

(c)

numele și numărul de autorizare al unității de reproducție trebuie să apară pe o listă cu unitățile de reproducție întocmită de către Comisie;

(d)

autorizarea unității de reproducție trebuie imediat retrasă sau suspendată de către autoritatea competentă și trebuie anunțată Comisia, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite cerințele definite în anexa II.

Articolul 5

Condiții de import

Importurile de păsări sunt autorizate numai dacă păsările sunt în conformitate cu următoarele condiții:

(a)

păsările sunt păsări crescute în captivitate;

(b)

păsările trebuie să provină din țări terțe sau părți ale acestora menționate în anexa I;

(c)

păsările provin de la unități de reproducție autorizate care respectă condițiile prevăzute la articolul 4;

(d)

păsările au fost supuse unui test de laborator pentru detectarea virusului între 7 și 14 zile înainte de expediere, iar rezultatele au fost negative pentru gripa aviară și pentru virusul bolii de Newcastle;

(e)

păsările nu au fost vaccinate împotriva gripei aviare;

(f)

păsările sunt însoțite de un certificat de sănătate animală în conformitate cu modelul definit în anexa III („certificatul de sănătate animală”);

(g)

păsările sunt identificate cu un număr de identificare individual cu ajutorul unui inel montat pe picior fără sudură, cu semn distinctiv, sau cu un microcip, în conformitate cu articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei (7);

(h)

numărul de identificare individual sau microcipurile prevăzute la litera (g) trebuie să conțină cel puțin următoarele:

codul ISO al țării exportatoare care efectuează identificarea;

un număr de serie unic;

(i)

numărul de identificare individual prevăzut la litera (g) trebuie să fie înregistrat în certificatul de sănătate animală;

(j)

păsările sunt transportate în containere noi, identificate individual cu un număr de identificare la exterior ce trebuie să corespundă cu numărul de identificare din certificatul de sănătate animală.

Articolul 6

Unități și centre de carantină autorizate

Unitățile și centrele de carantină autorizate îndeplinesc condițiile minime stabilite în anexa IV.

Fiecare stat membru întocmește și actualizează o listă a unităților și centrelor de carantină autorizate și a numerelor de autorizare ale acestora și pune această listă la dispoziția Comisiei, a celorlalte state membre și a publicului.

Articolul 7

Transportul direct al păsărilor până la unitățile sau centrele de carantină autorizate

Păsările sunt transportate în cuști sau în lăzi direct de la punctul de control de la frontieră la o unitate sau un centru de carantină autorizat.

Timpul total de călătorie de la respectivul punct de control la unitatea sau centrul de carantină nu trebuie să depășească, în mod normal, nouă ore.

Vehiculele folosite pentru călătorie sunt sigilate de către autoritățile competente cu un sigiliu inviolabil.

Articolul 8

Confirmare

Importatorii sau reprezentanții acestora aduc o confirmare scrisă într-o limbă oficială a statului membru de intrare, semnată de persoana responsabilă de unitatea sau centrul de carantină, care certifică faptul că păsările vor fi acceptate în carantină.

Confirmarea trebuie:

(a)

să indice clar numele, adresa și numărul de autorizare ale unității sau ale centrului de carantină;

(b)

să ajungă la punctul de control de la frontieră prin e-mail sau fax înainte de sosirea transportului la acel punct sau să fie arătată de către importator sau reprezentantul acestuia înainte ca păsările să fi trecut de punctul de control de la frontieră.

Articolul 9

Tranzitarea păsărilor în Uniune

În cazul păsărilor introduse în Uniune printr-un stat membru, altul decât cel de destinație, se iau toate măsurile ca transportul să ajungă la destinația din statul membru destinatar.

Articolul 10

Supravegherea transportului de păsări

(1)   Dacă legislația Uniunii prevede supravegherea păsărilor de la trecerea punctului de control de la frontieră până la unitatea sau centrul de carantină autorizat, se prevăd următoarele schimburi de informații:

(a)

medicul veterinar oficial al punctului de control de la frontieră înștiințează autoritatea competentă responsabilă de unitatea sau de centrul de carantină autorizat privind locul de destinație al transportului, locul de plecare și locul de destinație al păsărilor prin rețeaua Traces;

(b)

persoana responsabilă de unitatea sau de centrul de carantină autorizat înștiințează prin e-mail sau fax medicul veterinar oficial responsabil de unitatea sau de centrul de carantină autorizat din locul de destinație cu privire la sosirea transportului și a destinației acestuia, în termen de o zi lucrătoare de la data de sosire a transportului la unitatea sau centrul de carantină;

(c)

în termen de trei zile de la sosirea transportului la unitatea sau centrul de carantină, medicul veterinar oficial responsabil de unitatea sau de centrul de carantină autorizat din locul de destinație al transportului înștiințează prin rețeaua Traces medicul veterinar oficial responsabil de controlul de la frontieră, care a anunțat livrarea transportului, că transportul a ajuns la destinație.

(2)   În cazul în care autoritățile competente responsabile de punctul de control la frontieră primesc confirmarea că păsările declarate ca fiind destinate unității sau centrului de carantină autorizat nu au ajuns în trei zile lucrătoare de la data estimată a sosirii transportului la unitatea sau centrul de carantină, autoritatea competentă ia măsurile necesare față de persoana responsabilă de transport.

Articolul 11

Dispoziții privind carantina

(1)   Păsările sunt ținute în carantină timp de cel puțin 30 de zile într-o unitate sau un centru de carantină autorizat („carantină”).

(2)   Medicul veterinar oficial verifică condițiile de carantină, cel puțin la începutul și la sfârșitul carantinei fiecărui transport, efectuând inclusiv o examinare a înregistrării mortalităților și o examinare clinică a păsărilor din unitatea de carantină autorizată sau din fiecare unitate a centrului de carantină autorizat.

Cu toate acestea, medicul veterinar oficial efectuează verificări mai dese, dacă este necesar.

Articolul 12

Examinarea, prelevarea probelor și testele efectuate privind transportul în perioada de carantină

(1)   Examinarea, prelevarea probelor și procedurile de testare pentru gripa aviară și boala de Newcastle, stabilite în anexa V, sunt efectuate după sosirea păsărilor în carantină.

(2)   În cazul utilizării păsărilor-santinelă se folosesc cel puțin 10 păsări din unitatea de carantină autorizată sau din fiecare unitate a centrului de carantină autorizat.

(3)   Păsările-santinelă folosite pentru examinare, prelevare de probe și testări:

(a)

au vârsta de cel puțin trei săptămâni și sunt folosite doar o singură dată în acest scop;

(b)

au inel montat la picior, în scopul identificării, sau alt mecanism de identificare nedemontabil;

(c)

sunt nevaccinate și au fost găsite seronegative pentru gripa aviară și pentru boala de Newcastle cu 14 zile înainte de data debutului carantinei;

(d)

sunt plasate în unitatea de carantină autorizată sau într-o unitate a centrului de carantină autorizat, înainte de sosirea păsărilor în spațiul comun și cât mai aproape de celelalte păsări, astfel încât să existe contact între excrementele de la păsările din carantină și păsările-santinelă.

Articolul 13

Intervenție în cazul suspiciunii de boală într-o unitate sau centru de carantină autorizat

(1)   Dacă, în timpul carantinei, într-o unitate de carantină autorizată se suspectează că una sau mai multe păsări și/sau păsări-santinelă sunt infectate cu gripa aviară sau cu boala de Newcastle, se iau următoarele măsuri:

(a)

autoritatea competentă pune unitatea de carantină autorizată sub supraveghere oficială;

(b)

se prelevează probe pentru examinare virusologică în conformitate cu punctul 2 din anexa V de la păsările aflate în carantină și de la păsările-santinelă suspectate și se analizează în consecință;

(c)

este interzisă introducerea sau scoaterea păsărilor din unitatea de carantină autorizată până în momentul în care se infirmă suspiciunea de boală.

(2)   Dacă în unitatea de carantină autorizată suspiciunea de gripă aviară sau de boală de Newcastle, așa cum se menționează la alineatul (1), este confirmată, se iau următoarele măsuri:

(a)

toate păsările și păsările-santinelă din unitatea de carantină autorizată sunt ucise și distruse;

(b)

unitatea de carantină autorizată este curățată și dezinfectată;

(c)

nicio pasăre nu se introduce în unitatea de carantină autorizată timp de 21 de zile după efectuarea curățeniei și a dezinfecției finale.

(3)   Dacă, în timpul carantinei, într-un centru de carantină autorizat se suspectează că una sau mai multe păsări și/sau păsări-santinelă din cadrul unei unități a centrului de carantină sunt infectate cu gripă aviară sau cu boala de Newcastle, se iau următoarele măsuri:

(a)

autoritatea competentă pune centrul de carantină autorizat sub supraveghere oficială;

(b)

se prelevează probe pentru examinare virusologică în conformitate cu punctul 2 din anexa V de la păsările și păsările-santinelă suspectate și se analizează în consecință;

(c)

este interzisă introducerea sau scoaterea păsărilor din centrul de carantină autorizat până în momentul în care suspiciunea de infecție este infirmată.

(4)   Dacă suspiciunea de infecție cu gripă aviară sau cu boala de Newcastle în unitatea afectată a centrului de carantină autorizat, menționată la alineatul (3), este confirmată, se iau următoarele măsuri:

(a)

toate păsările și păsările-santinelă din unitatea afectată a centrului de carantină autorizat sunt ucise și distruse;

(b)

unitatea în cauză este curățată și dezinfectată;

(c)

se prelevează următoarele probe:

(i)

în cazul în care se folosesc păsări-santinelă, trebuie prelevate probe pentru examinare serologică în conformitate cu anexa V de la păsările-santinelă din celelalte unități de carantină, nu mai devreme de 21 de zile după curățenia și dezinfectarea finală a unității respective; sau

(ii)

în cazul în care nu se folosesc păsări-santinelă, trebuie prelevate probe pentru examinare virusologică în conformitate cu punctul 2 din anexa V de la păsările-santinelă din celelalte unități de carantină, în timpul celor 7-15 zile după curățenia și dezinfecția finală;

(d)

este interzisă scoaterea pasărilor din centrul de carantină autorizat până la confirmarea faptului că rezultatele prelevării de probe descrise la litera (c) sunt negative.

(5)   Statele membre informează Comisia cu privire la măsurile luate în conformitate cu prezentul articol.

Articolul 14

Derogări privind rezultatele pozitive în cazul gripei aviare cu patogenitate redusă sau a bolii de Newcastle într-o unitate sau centru de carantină autorizat

(1)   În cazul în care în timpul carantinei se descoperă că una sau mai multe păsări și/sau păsări-santinelă sunt infectate cu gripa aviară cu patogenitate redusă (LPAI) sau cu boala de Newcastle, autoritatea competentă poate acorda, pe baza unei evaluări a riscurilor, derogări de la măsurile prevăzute la articolul 13 alineatul (2) litera (a) și alineatul (4) litera (a), atât timp cât aceste derogări nu pun în pericol combaterea bolii („derogarea”).

Statele membre informează imediat Comisia cu privire la orice astfel de derogări.

(2)   Dacă un medic veterinar oficial verifică o unitate sau un centru de carantină autorizat unde s-a acordat o derogare și descoperă că una sau mai multe păsări și/sau păsări-santinelă sunt infectate cu LPAI sau cu boala de Newcastle, se aplică măsurile definite la alineatele (3)-(7).

Statele membre informează imediat Comisia cu privire la orice astfel de măsuri.

(3)   În cazul detectării LPAI, în locul probelor standard prevăzute în manualul de diagnostic, sunt prelevate următoarele probe, la 21 de zile după data ultimei detectări LPAI în cadrul unității de carantină autorizate sau la interval de 21 de zile din fiecare unitate a centrului de carantină autorizat:

(a)

probe ale oricăror păsări-santinelă sau ale altor păsări prezente în timpul prelevării;

(b)

tampoane traheale/orofaringiene și cloacale de la cel puțin 60 de păsări sau de la toate păsările, în cazul în care sunt mai puțin de 60 de păsări în unitatea de carantină autorizată sau în unitatea în cauză din centrul de carantină autorizat; sau trebuie colectate probe de fecale proaspete dacă păsările sunt mici, exotice și nu sunt obișnuite cu atingerea sau mânuirea acestora ar fi periculoasă pentru om; prelevarea și testarea în laborator a probelor de acest gen trebuie să continue până la obținerea a două rezultate de laborator negative consecutive, la un interval de cel puțin 21 de zile.

Totuși, în baza rezultatelor unei evaluări de risc, autoritatea competentă poate acorda derogări în privința mărimii probei prevăzute la prezentul alineat.

(4)   În cazul rezultatului pozitiv pentru boala de Newcastle, autoritatea competentă poate acorda o derogare doar dacă în decursul a 30 de zile după moartea sau vindecarea clinică a ultimului caz de boală s-au obținut rezultate negative în urma prelevării în conformitate cu punctele 1 și 2 din anexa V, fără a se ține cont de perioada de timp specificată.

(5)   Păsările nu sunt scoase din carantină până la sfârșitul perioadei de testare prevăzută la alineatul (3).

(6)   Unitatea de carantină autorizată sau unitatea centrului de carantină autorizat sunt curățate și dezinfectate după golire. Toate substanțele sau deșeurile care ar fi putut fi contaminate, precum și toate deșeurile acumulate în timpul perioadei de testare în laborator prevăzute la alineatul (3) sunt înlăturate și sunt distruse astfel încât să se împiedice răspândirea agentului patogen si să se garanteze distrugerea virusului LPAI sau al bolii de Newcastle prezent.

(7)   Repopularea unității sau a centrului de carantină autorizat se poate realiza după o perioadă de 21 de zile de la data finalizării curățeniei și a dezinfecției finale, conform alineatului (6).

Articolul 15

Intervenție în cazul suspiciunii de Chlamydiosis

Dacă, în timpul carantinei, în cadrul unei unități sau al unui centru de carantină aprobat se suspectează sau se confirmă că psitaciformele sunt infectate cu Chlamydophila psittaci, toate păsările din cadrul transportului respectiv sunt tratate printr-o metodă aprobată de autoritatea competentă, iar carantina este prelungită timp de cel puțin două luni după data ultimului caz înregistrat.

Articolul 16

Eliberarea din carantină

Păsările din unitatea sau centrul de carantină autorizat sunt eliberate din carantină pe baza unei autorizații scrise de un medic veterinar oficial.

Articolul 17

Cerințe de notificare și raportare

(1)   Statele membre comunică Comisiei, în termen de 24 de ore, orice caz de gripă aviară sau boală de Newcastle detectat în cadrul unității sau al centrului de carantină autorizat.

(2)   Statele membre comunică Comisiei anual următoarele informații:

(a)

numărul de păsări importate prin unitățile și centrele de carantină autorizate per specie și per unitate de reproducție autorizată de proveniență;

(b)

informațiile legate de rata mortalității păsărilor importate, după procedura de certificare sanitar-veterinară din țara de origine până la sfârșitul perioadei de carantină;

(c)

numărul de cazuri de rezultate pozitive de gripă aviară, boală de Newcastle și Chlamydophila psittaci în unitățile sau centrele de carantină autorizate.

Articolul 18

Costurile legate de carantină

Toate costurile de carantină datorate aplicării prezentului regulament sunt suportate de către importator.

Articolul 19

Abrogare

Se abrogă Regulamentul (CE) nr. 318/2007.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VII.

Articolul 20

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 ianuarie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 268, 14.9.1992, p. 54.

(3)  JO L 84, 24.3.2007, p. 7.

(4)  A se vedea anexa VI.

(5)  JO L 10, 14.1.2006, p. 16.

(6)  JO L 237, 31.8.2006, p. 1.

(7)  JO L 166, 19.6.2006, p. 1.


ANEXA I

Lista țărilor terțe din care importurile de păsări crescute în captivitate sunt autorizate

1.

Țările terțe sau părți ale acestora enumerate în coloanele 1 și 3 din tabelul prevăzut în Partea 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei (1), unde coloana 4 a tabelului respectiv oferă un model de certificat veterinar pentru păsările de reproducție sau de producție, altele decât ratitele (BPP);

2.

Argentina;

3.

Filipine: National Capital Region.


(1)  JO L 226, 23.8.2008, p. 1.


ANEXA II

Condiții pentru autorizarea unităților de reproducție din țările terțe de origine conform articolului 4

CAPITOLUL 1

Autorizarea unităților de reproducție

Pentru a primi autorizarea conform articolului 4, o unitate de reproducție îndeplinește condițiile definite în prezentul capitol.

1.

Unitatea de reproducție trebuie să fie clar delimitată și separată de mediul său înconjurător, sau animalele trebuie să fie închise și situate astfel încât să nu prezinte un risc pentru sănătatea animalelor din exploatații a căror stare de sănătate ar putea fi pusă în pericol.

2.

Trebuie să dețină mijloace corespunzătoare pentru prinderea, închiderea și izolarea animalelor și să dispună de unități de carantină autorizate adecvate, precum și de proceduri autorizate adecvate pentru animalele ce provin din alte unități neautorizate.

3.

Persoana responsabilă pentru unitatea de reproducție trebuie să dețină experiența necesară în creșterea și reproducția păsărilor.

4.

Unitatea de reproducție trebuie să fie indemnă de gripă aviară, boală de Newcastle și Chlamydophila psittaci; pentru ca unitatea să fie declarată indemnă de aceste boli, autoritatea competentă evaluează registrele sanitar-veterinare din perioada de cel puțin trei ani dinainte de data aplicării pentru autorizare, precum și rezultatele testelor clinice și de laborator efectuate pe animalele unității. Cu toate acestea, noile unități de reproducție sunt aprobate numai pe baza rezultatelor testelor clinice și de laborator efectuate pe animalele din astfel de unități.

5.

Trebuie să țină o evidență la zi care să arate:

(a)

numărul și identitatea (vârsta, sexul, specia și numărul individual de identificare, unde este aplicabil) animalelor din fiecare specie prezentă în unitatea de reproducție;

(b)

numărul și identitatea (vârsta, sexul, specia și numărul individual de identificare, unde este aplicabil) animalelor care vin în unitatea de reproducție sau o părăsesc, împreună cu informațiile referitoare la locul de origine sau destinație, transportul de la sau către unitatea de reproducție și starea de sănătate a animalelor;

(c)

rezultatele testelor de sânge sau ale altor proceduri de diagnostic;

(d)

cazurile de boală și, acolo unde este cazul, tratamentul administrat;

(e)

rezultatele examinărilor post mortem ale animalelor care au murit în cadrul unității de reproducție, inclusiv ale embrionilor morți în coajă;

(f)

observațiile efectuate în orice perioadă de izolare sau carantină.

6.

Unitatea de reproducție trebuie fie să aibă un acord cu un laborator competent pentru a efectua examinările post mortem, fie să dețină locuri în care se pot face astfel de examinări de către o persoană competentă sub autoritatea medicului veterinar acreditat.

7.

Unitatea de reproducție trebuie să aibă fie acorduri corespunzătoare, fie amenajări la fața locului în vederea distrugerii cadavrelor provenite de la animale moarte datorită bolii sau care sunt eutanasiate.

8.

Unitatea de reproducție trebuie să asigure, fie prin contract, fie printr-un instrument juridic, serviciile unui medic veterinar autorizat de o autoritate competentă din țara terță exportatoare, care:

(a)

se asigură că supravegherea corespunzătoare a bolii și măsurile de control privind situația bolii în țara în cauză sunt aprobate de către autoritatea competentă și aplicate în cadrul unității de reproducție. Astfel de măsuri includ:

(i)

un plan anual de supraveghere, inclusiv controlul animalelor privind zoonozele;

(ii)

testarea clinică, de laborator și post mortem a animalelor suspectate a fi infectate cu boli transmisibile;

(iii)

vaccinarea animalelor susceptibile împotriva bolilor infecțioase, dacă este cazul, în conformitate cu Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE);

(b)

se asigură că orice moarte suspectă sau prezența oricărui simptom ce sugerează că animalele ar fi contaminate cu gripă aviară, boală de Newcastle sau Chlamydophila psittaci este notificată fără întârziere autorității competente din țara terță;

(c)

se asigură că animalele care intră în unitatea de reproducție au fost izolate timp suficient și conform cerințelor prezentului regulament și instrucțiunilor, dacă este cazul, date de autoritatea competentă;

(d)

este responsabilă pentru îndeplinirea zilnică a cerințelor privind sănătatea animală prevăzute în prezentul regulament și în legislația Uniunii privind bunăstarea animalelor în timpul transportului.

9.

Dacă unitățile de reproducție cresc animale pentru laboratoarele de experimente, îngrijirea și adăpostirea acestor animale trebuie să fie în conformitate cu cerințele articolului 33 din Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1).

CAPITOLUL 2

Menținerea autorizării unităților de reproducție

Unitățile de reproducție rămân autorizate numai dacă îndeplinesc condițiile definite în prezentul capitol.

1.

Incintele se află sub controlul unui medic veterinar oficial al autorității competente, care:

(a)

se asigură că sunt îndeplinite condițiile definite în prezentul regulament;

(b)

vizitează incintele unității de reproducție cel puțin o dată pe an;

(c)

verifică activitatea medicului veterinar autorizat și punerea în aplicare a planului anual de monitorizare a bolilor;

(d)

verifică faptul că rezultatele testelor clinice, post mortem și de laborator sunt negative pentru gripa aviară, boala de Newcastle sau Chlamydophila psittaci.

2.

Conform condițiilor definite în prezentul regulament, numai animalele care provin dintr-o altă unitate de reproducție autorizată sunt introduse în unitatea de reproducție.

3.

Unitatea de reproducție ține evidențele menționate la punctul 5 din capitolul 1 începând cu data autorizării, pentru o perioadă de cel puțin 10 ani.

CAPITOLUL 3

Carantina păsărilor provenite din alte surse decât unitățile de reproducție autorizate

Prin derogare de la capitolul 2 punctul 2, păsările provenite din alte surse decât unitățile de reproducție autorizate pot fi introduse într-o unitate de reproducție după autorizarea în acest sens dată de autoritatea competentă, cu condiția ca astfel de animale să fie supuse în prealabil carantinei în conformitate cu instrucțiunile date de autoritatea competentă. Perioada de carantină trebuie să fie de cel puțin 30 de zile.

CAPITOLUL 4

Suspendarea, retragerea sau reacordarea autorizării pentru unitățile de reproducție

Procedurile de suspendare, retragere sau reacordare parțială a autorizării pentru unitățile de reproducție îndeplinesc condițiile definite în prezentul capitol.

1.

Dacă autoritatea competentă descoperă că o unitate de reproducție nu mai îndeplinește condițiile definite în capitolele 1 și 2 sau dacă a intervenit o schimbare astfel încât unitatea nu mai servește doar pentru reproducția păsărilor, aceasta suspendă sau retrage autorizarea respectivei unități.

2.

Dacă autoritatea competentă primește înștiințare privind suspiciunea de gripă aviară, boală de Newcastle sau Chlamydophila psittaci, aceasta suspendă autorizarea unității de reproducție până ce suspiciunea este înlăturată în mod oficial. Autoritatea competentă se asigură că se iau măsurile necesare pentru eliminarea suspiciunii sau confirmarea acesteia și evitarea răspândirii bolii, în conformitate cu cerințele legislației Uniunii ce trebuie respectate în privința bolii în cauză și a comerțului cu animale.

3.

Dacă se confirmă boala suspectată, autoritatea competentă poate reacorda autorizarea unității de reproducție numai în conformitate cu capitolul 1, în urma:

(a)

eradicării bolii și a sursei de infecție din unitatea de reproducție;

(b)

curățării și dezinfecției corespunzătoare a unității de reproducție;

(c)

îndeplinirii condițiilor prevăzute în capitolul 1, cu excepția punctului 4.

4.

Autoritatea competentă informează imediat Comisia cu privire la suspendarea, retragerea sau reacordarea autorizării oricărei unități de reproducție.


(1)  JO L 276, 20.10.2010, p. 33.


ANEXA III

Certificat de sănătate animală în conformitate cu articolul 5 litera (f) pentru importul anumitor păsări, altele decât păsările de curte, destinate expedierii în Uniune

Image

Image

Image


ANEXA IV

Condițiile minime pentru unitățile și centrele de carantină pentru păsări autorizate în conformitate cu articolul 6

Unitățile și centrele de carantină autorizate îndeplinesc condițiile definite în capitolele 1 și 2.

CAPITOLUL 1

Clădirea și echipamentul unităților sau ale centrelor de carantină

1.

Unitatea sau centrul de carantină trebuie să fie situat într-o clădire separată sau în clădiri separate de alte ferme de păsări de curte și de alte păsări, la o distanță stabilită de autoritatea competentă, pe baza evaluării de risc care ia în considerare epidemiologia gripei aviare și a bolii de Newcastle. Ușile de intrare/ieșire trebuie să aibă încuietoare și semne ce indică: „CARANTINĂ – Interzis persoanelor neautorizate”.

2.

Fiecare unitate a centrului de carantină trebuie să ocupe un spațiu separat.

3.

Unitatea sau centrul de carantină trebuie să nu permită accesul altor păsări, muște și viermi și să poată fi etanșeizată pentru a permite fumigația.

4.

Unitatea de carantină autorizată și fiecare unitate a centrului de carantină autorizat trebuie să fie echipate cu facilități pentru spălarea mâinilor.

5.

Ușile de intrare și ieșire din unitatea de carantină autorizată și fiecare unitate a centrului de carantină autorizat trebuie să fie duble.

6.

Barierele de igienă trebuie să fie instalate la toate intrările/ieșirile din unitatea de carantină și din unitățile centrului de carantină autorizat.

7.

Toată aparatura trebuie să fie astfel construită încât să poată fi curățată și dezinfectată.

8.

Depozitul de furaje trebuie să fie protejat împotriva păsărilor și rozătoarelor, precum și împotriva insectelor.

9.

Trebuie deținut un container pentru gunoaie, protejat împotriva păsărilor și rozătoarelor.

10.

Trebuie să existe un frigider și/sau congelator pentru păstrarea cadavrelor.

CAPITOLUL 2

Cerințe administrative

1.

Unitățile și centrele de carantină autorizate trebuie:

(a)

să dețină un sistem de control eficient, astfel încât să asigure supravegherea corespunzătoare a animalelor;

(b)

să fie sub controlul și responsabilitatea unui medic veterinar oficial;

(c)

să fie curățate și dezinfectate în conformitate cu programul aprobat de autoritatea competentă și reutilizat numai după o perioadă de pauză; substanțele dezinfectante folosite trebuie aprobate în acest scop de către autoritatea competentă.

2.

Pentru fiecare transport de păsări în carantină:

(a)

unitatea de carantină autorizată sau unitatea unui centru de carantină autorizat trebuie curățată și dezinfectată, urmând ca apoi să fie menținută fără păsări timp de cel puțin șapte zile înainte de introducerea păsărilor importate;

(b)

lotul de păsări trebuie să provină de la o singură unitate de reproducție autorizată din țara terță de origine și să fie introdus într-un interval mai mic de 48 de ore;

(c)

perioada de carantină trebuie să înceapă în momentul introducerii ultimei păsări;

(d)

unitatea de carantină autorizată sau unitatea unui centru de carantină autorizat trebuie să fie golită de păsări, curățată și dezinfectată la sfârșitul fiecărei perioade de carantină.

3.

Se iau măsuri de precauție pentru prevenirea contaminării reciproce între transporturile ce vin și pleacă.

4.

Nicio persoană neautorizată nu poate intra în unitatea sau centrul de carantină autorizat.

5.

Persoanele care intră în unitatea sau centrul de carantină autorizat trebuie să poarte haine de protecție, inclusiv încălțăminte de protecție.

6.

Să nu existe niciun contact între membrii personalului ce ar putea cauza contaminarea dintre unitățile de carantină autorizate sau unitățile centrelor de carantină autorizate.

7.

Va fi disponibil echipamentul adecvat pentru curățare și dezinfectare.

8.

Dacă se folosește identificarea cu ajutorul microcipului, în cadrul unității sau al centrului de carantină autorizat va exista un cititor de microcipuri.

9.

Curățarea și dezinfectarea cuștilor sau a lăzilor folosite pentru transport trebuie efectuată în cadrul unității sau al centrului de carantină autorizat, în cazul în care nu sunt distruse. În cazul refolosirii, acestea trebuie să fie confecționate dintr-un material ce permite curățarea și dezinfecția eficientă. Cuștile și lăzile trebuie distruse astfel încât să se evite răspândirea agenților ce cauzează boala.

10.

Gunoiul și deșeurile sunt colectate în mod regulat, stocate în containerul de gunoaie și ulterior tratate astfel încât să se evite răspândirea agenților ce cauzează boala.

11.

Cadavrele păsărilor trebuie examinate în cadrul unui laborator oficial, desemnat de autoritatea competentă.

12.

Analizele și tratamentele necesare pentru păsări trebuie efectuate în cooperare cu și sub controlul unui medic veterinar oficial.

13.

Medicul veterinar oficial trebuie informat cu privire la bolile și moartea păsărilor și/sau a păsărilor-santinelă în perioada carantinei.

14.

Persoana responsabilă pentru unitatea sau centrul de carantină autorizat trebuie să țină evidența următoarelor:

(a)

data, numărul și speciile de păsări ce intră și ies cu ocazia fiecărui transport;

(b)

copiile certificatelor de sănătate animală și documentele sanitar-veterinare comune de intrare ce însoțesc păsările importate;

(c)

numerele de identificare individuală a păsărilor importate, iar, în cazul identificării cu ajutorul microcipului, se vor înregistra detaliile tipului de microcip și cititorul folosit;

(d)

numărul și plasarea păsărilor-santinelă în cadrul unității sau al centrului de carantină, dacă sunt folosite păsări-santinelă în unitatea sau centrul de carantină;

(e)

orice observație importantă: cazuri de boală sau numărul de mortalități zilnice;

(f)

datele la care au fost efectuate testele și rezultatele acestora;

(g)

tipurile de tratamente și datele la care acestea au fost efectuate;

(h)

persoanele ce intră și ies din unitatea sau centrul de carantină.

15.

Evidențele menționate la punctul 14 sunt păstrate timp de cel puțin 10 ani.

CAPITOLUL 3

Suspendarea, retragerea sau reacordarea autorizării pentru unitățile și centrele de carantină

Procedurile de suspendare, retragere sau reacordare parțială a autorizării pentru unitățile sau centrele de carantină îndeplinesc condițiile definite în prezentul capitol.

1.

Dacă autoritatea competentă stabilește că unitatea sau centrul de carantină nu mai îndeplinește condițiile definite în capitolele 1 și 2 sau dacă a intervenit o schimbare în utilizare ce nu mai face obiectul articolului 3 literele (e) și (f), aceasta informează Comisia cu privire la acest fapt. Conform prezentului regulament, astfel de unități sau centre de carantină nu se folosesc pentru importuri.

2.

Autorizarea se reacordă unei unități sau unui centru de carantină numai atunci când sunt îndeplinite din nou condițiile menționate în capitolele 1 și 2.


ANEXA V

Examinările, prelevarea probelor și procedurile de testare pentru gripa aviară și boala de Newcastle

1.

În perioada de carantină, păsările-santinelă sau păsările importate, dacă nu se folosesc păsările-santinelă, sunt supuse următoarelor proceduri:

(a)

dacă se folosesc păsări-santinelă:

(i)

probele de sânge pentru examinarea serologică trebuie luate de la toate păsările-santinelă în nu mai puțin de 21 de zile după intrarea acestora în carantină și cel puțin cu cinci zile înainte de sfârșitul carantinei;

(ii)

dacă păsările-santinelă prezintă rezultate serologice pozitive sau neconcludente pentru probele menționate la punctul (i), păsările importate trebuie supuse unei examinări virusologice; în acest scop se prelevează tampoane cloacale (sau fecale) și tampoane traheale/orofaringiene de la cel puțin 60 de păsări sau de la toate păsările, dacă transportul este mai mic de 60 de păsări;

(b)

dacă nu se folosesc păsări-santinelă, păsările importate trebuie examinate virusologic (testarea serologică nefiind adecvată). În timpul primelor 7-15 zile de la introducerea în carantină, trebuie prelevate tampoane cloacale (sau fecale) și/sau tampoane traheale/orofaringiene de la cel puțin 60 de păsări sau de la toate păsările, dacă transportul este mai mic de 60 de păsări.

2.

În afara testelor definite la punctul 1 se prelevează următoarele probe pentru examinarea virusologică:

(a)

tampoane cloacale (sau fecale) și tampoane traheale/orofaringiene, dacă este posibil, de la păsările clinic bolnave sau păsările-santinelă bolnave;

(b)

conținutul intestinelor, al creierului, al traheilor, al plămânilor, al ficatului, al splinei și al altor organe afectate, cât mai repede după moartea oricărei păsări; fie de la

(i)

păsările-santinelă moarte sau păsările moarte la sosire, precum și cele moarte în timpul carantinei; sau

(ii)

în cazul mortalității crescute la păsările mici din loturi mari, la cel puțin 10 % din păsările moarte.

3.

Toate testele virusologice și serologice ale probelor din timpul carantinei trebuie efectuate în cadrul laboratoarelor oficiale desemnate de autoritatea competentă prin folosirea procedurilor de diagnostic în conformitate cu manualul de diagnostic al gripei aviare și cu Manualul de teste de diagnostic și vaccinuri pentru animale terestre al OIE, în cazul bolii de Newcastle. Atunci când examenul virusologic se efectuează pe mai multe probe colectate, acestea trebuie să provină de la maximum cinci păsări de la care s-au recoltat probe individuale. Materiile fecale trebuie prelevate separat de alte probe de organe și țesuturi.

4.

Izolatele de virus trebuie să fie trimise la laboratorul național de referință.


ANEXA VI

Regulamentul abrogat și lista modificărilor ulterioare

Regulamentul (CE) nr. 318/2007 al Comisiei

(JO L 84, 24.3.2007, p. 7)

Regulamentul (CE) nr. 1278/2007 al Comisiei

(JO L 284, 30.10.2007, p. 20)

Regulamentul (CE) nr. 86/2008 al Comisiei

(JO L 27, 31.1.2008, p. 8)

Regulamentul (CE) nr. 311/2008 al Comisiei

(JO L 93, 4.4.2008, p. 3)

Regulamentul (CE) nr. 607/2008 al Comisiei

(JO L 166, 27.6.2008, p. 18)

Regulamentul (CE) nr. 754/2008 al Comisiei

(JO L 205, 1.8.2008, p. 6)

Regulamentul (CE) nr. 1219/2008 al Comisiei

(JO L 330, 9.12.2008, p. 4)

Regulamentul (CE) nr. 1294/2008 al Comisiei

(JO L 340, 19.12.2008, p. 41)

Regulamentul (CE) nr. 201/2009 al Comisiei

(JO L 71, 17.3.2009, p. 3)

Regulamentul (CE) nr. 555/2009 al Comisiei

(JO L 164, 26.6.2009, p. 37)

Regulamentul (CE) nr. 1118/2009 al Comisiei

(JO L 307, 21.11.2009, p. 3)

Regulamentul (UE) nr. 239/2010 al Comisiei

(JO L 75, 23.3.2010, p. 18)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 66/2012 al Comisiei

(JO L 23, 26.1.2012, p. 1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2012 al Comisiei

(JO L 121, 8.5.2012, p. 18)


ANEXA VII

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 318/2007

Prezentul regulament

Articolele 1 și 2

Articolele 1 și 2

Articolul 3 primul paragraf

Articolul 3 primul paragraf

Articolul 3 al doilea paragraf literele (a)-(h)

Articolul 3 al doilea paragraf literele (a)-(h)

Articolul 3 al doilea paragraf litera (i)

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5 partea introductivă

Articolul 5 partea introductivă

Articolul 5 litera (a)

Articolul 5 litera (a)

Articolul 5 litera (b)

Articolul 5 litera (b)

Articolul 5 litera (ba)

Articolul 5 litera (c)

Articolul 5 litera (c)

Articolul 5 litera (d)

Articolul 5 litera (d)

Articolul 5 litera (e)

Articolul 5 litera (e)

Articolul 5 litera (f)

Articolul 5 litera (f)

Articolul 5 litera (g)

Articolul 5 litera (g)

Articolul 5 litera (h)

Articolul 5 litera (h)

Articolul 5 litera (i)

Articolul 5 litera (i)

Articolul 5 litera (j)

Articolele 6-18

Articolele 6-18

Articolul 19

Articolul 19

Articolul 20 primul paragraf

Articolul 20

Articolul 20 al doilea paragraf

Anexele I-IV

Anexele I-IV

Anexa VI

Anexa V

Anexa VI

Anexa VII


Top