EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0011

2013/212/UE: Orientarea Băncii Centrale Europene din 19 aprilie 2013 de modificare a Orientării BCE/2003/5 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (BCE/2013/11)

OJ L 118, 30.4.2013, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 273 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/212/oj

30.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/43


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 19 aprilie 2013

de modificare a Orientării BCE/2003/5 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro

(BCE/2013/11)

(2013/212/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.1, 14.3 și 16,

având în vedere Decizia BCE/2013/10 din 19 aprilie 2013 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (1),

întrucât:

(1)

În baza experienței câștigate în aplicarea și interpretarea Orientării BCE/2003/5 din 20 martie 2003 privind aplicarea unor măsuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum și schimbul și retragerea bancnotelor euro (2) și în scopul unei trimiteri consecvente la bancnotele euro autentice care au statutul de mijloace legale de plată, este oportun să se utilizeze doar termenul „deteriorat”.

(2)

Prin urmare, Orientarea BCE/2003/5 ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificare

Articolul 4 din Orientarea BCE/2003/5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Schimbul bancnotelor euro deteriorate

(1)   BCN pun în aplicare în mod corespunzător Decizia BCE/2013/10 (3).

(2)   La punerea în aplicare a Deciziei BCE/2013/10 și sub rezerva oricărei constrângeri juridice, BCN pot distruge bancnotele euro deteriorate sau părți din acestea, cu excepția cazurilor în care există motive legale pentru care trebuie să le păstreze sau să le restituie solicitantului.

(3)   BCN desemnează un organism unic care adoptă deciziile privind preschimbarea bancnotelor euro deteriorate în cazurile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Decizia BCE/2013/10 și informează BCE cu privire la aceasta.

Articolul 2

Producerea de efecte

Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta orientare se adresează băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 19 aprilie 2013.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  A se vedea pagina 37 din prezentul Jurnalul Oficial.

(2)  JO L 78, 25.3.2003, p. 20.

(3)  JO L 118, 30.4.2013, p. 37.”


Top