Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D1413

Decizia nr. 1413/2013/UE a Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

OJ L 353, 28.12.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1413/oj

28.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 353/13


DECIZIA NR. 1413/2013/UE A CONSILIULUI

din 17 decembrie 2013

de modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 349,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Decizia 2002/546/CE a Consiliului (2) autorizează Spania să aplice scutiri sau reduceri ale taxei „Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias” (denumită în continuare „AIEM”) pentru anumite produse fabricate în Insulele Canare. În anexa la decizia menționată figurează o listă de produse pentru care se pot aplica scutiri și reduceri fiscale.Diferența dintre impozitul pentru produsele fabricate în Insulele Canare și cel pentru alte produse nu poate depăși 5, 15 sau 25 de puncte procentuale, în funcție de produse.

(2)

Scutirile și reducerile referitoare la AIEM stabilesc o impozitare diferențiată, în beneficiul producției locale de anumite produse, constituind ajutor de stat care necesită aprobarea Comisiei.

(3)

Decizia 2002/546/CE a Consiliului era inițial aplicabilă până la 31 decembrie 2011. La sfârșitul anului 2011, Decizia 895/2011/UE a Consiliului (3) a modificat Decizia 2002/546/CE, prelungind perioada sa de aplicare până la 31 decembrie 2013, pe baza confirmării Comisiei că situația structurală, socială și economică specifică a Insulelor Canare, caracterizată prin constrângerile deosebite menționate la articolul 349 din TFUE care justifică autorizarea scutirilor totale și reducerilor parțiale ale taxei AIEM la pentru produsele fabricate în acea regiune îndepărtată, există în continuare.

(4)

Având în vedere că situația structurală, socială și economică specifică există încă, este necesară prelungirea perioadei de aplicare a Deciziei 2002/546/CE.

(5)

La 28 iunie 2013, Comisia a adoptat orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014 - 2020, care stabilesc modalitățile prin care statele membre pot acorda ajutoare societăților, cu scopul de a sprijini dezvoltarea regiunilor defavorizate din Uniune în perioada 2014 - 2020. Aceste orientări, care vor intra în vigoare la 1 iulie 2014, fac parte dintr-o strategie mai amplă de modernizare a controlului în materie de ajutoare de stat, care vizează stimularea creșterii economice în cadrul pieței unice prin încurajarea unor măsuri mai eficiente în acest domeniu și prin concentrarea eforturilor Comisiei în materie de aplicare a legii asupra cazurilor cu cel mai mare impact asupra concurenței.

(6)

Prin urmare, este oportună prelungirea cu șase luni a perioadei de aplicare a Deciziei 2002/546/CE pentru ca data expirării sale să coincidă cu data intrării în vigoare a orientărilor privind ajutorul regional acordat de stat pentru perioada 2014 - 2020.

(7)

Prin urmare, Decizia 2002/546/CE ar trebui modificată în consecință.

(8)

Având în vedere necesitate aurgentă de a prelungi valabilitatea Deciziei 2002/546/CE a Consiliului înainte de sfârșitul anului 2013, ar trebui să se aplice o excepție la perioada de opt săptămâni menționată la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În prima teză de la articolul 1 alineatul (1) din Decizia 2002/546/CE, data de „31 decembrie 2013” se înlocuiește cu „30 iunie 2014”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Regatului Spaniei.

Adoptată la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

L. LINKEVIČIUS


(1)  Avizul din 11 decembrie 2013 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Decizia 2002/546/CE a Consiliului din 20 iunie 2002 privind taxa AIEM aplicabilă în Insulele Canare (JO L 179, 9.7.2002, p. 22).

(3)  Decizia nr. 895/2011/UE a Consiliului din 19 decembrie 2011 de modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia (JO L 345, 29.12.2011, p. 17).


Top