Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0780

2013/780/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 decembrie 2013 de prevedere a unei derogări de la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din Directiva 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește lemnul tăiat decojit de Quercus L., Platanus L. și Acer saccharum Marsh. provenind din Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2013) 9166]

OJ L 346, 20.12.2013, p. 61–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/780/oj

20.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/61


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 18 decembrie 2013

de prevedere a unei derogări de la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din Directiva 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește lemnul tăiat decojit de Quercus L., Platanus L. și Acer saccharum Marsh. provenind din Statele Unite ale Americii

[notificată cu numărul C(2013) 9166]

(2013/780/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 15 alineatul (1) a doua liniuță,

întrucât:

(1)

Directiva 2000/29/CE prevede măsuri de protecție împotriva introducerii în Uniune din țări terțe a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale.

(2)

Lemnul tăiat decojit de Quercus L., Platanus L. și Acer saccharum Marsh. care provine din Statele Unite ale Americii și care se încadrează la unul dintre codurile și una dintre descrierile din Nomenclatura combinată stabilite în partea B secțiunea I punctul 6 din anexa V la Directiva 2000/29/CE nu poate fi introdus în Uniune decât dacă este însoțit de un certificat fitosanitar astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din directiva în cauză.

(3)

Directiva 2000/29/CE permite derogări de la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) în cazul lemnului dacă sunt asigurate garanții echivalente prin intermediul unor documente sau marcaje alternative.

(4)

Comisia a luat notă, pe baza unor informații furnizate de Statele Unite ale Americii, de faptul că Serviciul de inspecție a sănătății plantelor și animalelor din cadrul Departamentului de Agricultură al Statelor Unite ale Americii a aprobat un program oficial denumit Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program (Programul de certificare a uscării în cuptor a lemnului tăiat de esență tare pentru construcții), program ce va fi gestionat de National Hardwood Lumber Association (NHLA) din Statele Unite ale Americii.

(5)

Programul de certificare a uscării în cuptor a lemnului tăiat de esență tare pentru construcții garantează că instalațiile pentru lemnul de esență tare aprobate din Statele Unite ale Americii funcționează în cadrul standardului referitor la uscarea în cuptor a lemnului tăiat de esență tare (Kiln Drying Sawn Hardwood Standard). Prin standardul respectiv se asigură că toate părțile lemnului tăiat de esență tare pentru construcții exportate în cadrul programului respectiv sunt uscate în cuptor până ce se atinge un conținut de umiditate mai mic de 20 % din greutate conform programelor de uscare în cuptor și că sunt decojite.

(6)

|Prin standardul respectiv se asigură de asemenea că toți baloții de lemn de esență tare uscat în cuptor sunt prinși cu o clemă NHLA de oțel cu un număr de identificare marcată cu cuvintele „NHLA – KD”, împreună cu un număr unic atribuit fiecărui balot. Fiecare număr este menționat în certificatul corespunzător de uscare în cuptor a lemnului de esență tare pentru construcții („certificat de uscare în cuptor”).

(7)

Prin urmare, statele membre trebuie autorizate să permită introducerea pe teritoriul lor a lemnului tăiat decojit de Quercus L., Platanus L. și Acer saccharum Marsh. provenind din Statele Unite ale Americii atunci când acesta este însoțit de un certificat de uscare în cuptor ca alternativă la certificatul fitosanitar, numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

(8)

Comisia trebuie să se asigure că Statele Unite ale Americii pun la dispoziție toate informațiile tehnice necesare pentru evaluarea funcționării programului. În plus, statele membre trebuie să evalueze în permanență utilizarea clemelor NHLA cu numere de identificare și a certificatului asociat de uscare în cuptor.

(9)

Derogarea prevăzută în prezenta decizie trebuie să se încheie dacă se stabilește că condițiile specifice prevăzute în prezenta decizie sunt insuficiente pentru a împiedica introducerea de organisme dăunătoare în Uniune sau nu au fost îndeplinite ori dacă există dovezi care ar putea indica faptul că programul nu funcționează în mod eficace.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din Directiva 2000/29/CE, statele membre sunt autorizate să permită introducerea pe teritoriul lor a lemnului tăiat decojit de Quercus L., Platanus L. și Acer saccharum Marsh. provenind din Statele Unite ale Americii, care se încadrează la unul dintre codurile și una dintre descrierile din Nomenclatura combinată stabilite în partea B secțiunea I punctul 6 din anexa V la directiva menționată, fără a fi însoțit de un certificat fitosanitar, cu condiția ca lemnul respectiv să îndeplinească condițiile stabilite în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Statele membre informează Comisia și celelalte state membre în scris în cazul în care au făcut uz de derogarea prevăzută la articolul 1.

Statele membre care au făcut uz de derogare furnizează Comisiei și celorlalte state membre, înainte de data de 15 iulie a fiecărui an, informații referitoare la numărul de transporturi importate în anul anterior în temeiul articolului 1 din prezenta decizie, precum și un raport detaliat al tuturor cazurilor de interceptare după cum se menționează la alineatul (2) din prezentul articol.

(2)   Statele membre informează Comisia și celelalte state membre în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data interceptării fiecărui transport care este introdus pe teritoriul lor în temeiul articolului 1 și care nu este în conformitate cu condițiile stabilite în anexă.

(3)   Comisia solicită Statelor Unite ale Americii să îi furnizeze informațiile tehnice necesare care să ii permită Comisiei să evalueze funcționarea Programului de certificare a uscării în cuptor a lemnului tăiat de esență tare pentru construcții.

Articolul 3

Prezenta decizie expiră la 30 noiembrie 2016.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.


ANEXĂ

PARTEA I

Condiții menționate la articolul 1

Condițiile menționate la articolul 1 în care statele membre sunt autorizate să permită introducerea pe teritoriul lor a lemnului tăiat decojit de Quercus L., Platanus L. și Acer saccharum Marsh. provenind din Statele Unite ale Americii, care se încadrează la unul dintre codurile și una dintre descrierile din Nomenclatura combinată stabilite în partea B secțiunea I punctul 6 din anexa V la Directiva 2000/29/CE fără a fi însoțit de un certificat fitosanitar, sunt următoarele:

1.

pentru a putea participa la Programul de certificare a uscării în cuptor a lemnului tăiat de esență tare pentru construcții („programul”), lemnul trebuie să fie produs în fabrici de cherestea sau să fie tratat în localuri adecvate, aprobate și auditate de US Hardwood Lumber Association (NHLA);

2.

lemnul trebuie să fie supus procesului de uscare în cuptor până la atingerea unui conținut de umiditate mai mic de 20 %, exprimat ca procent de substanță uscată, obținut conform unui program corespunzător în ceea ce privește durata și temperatura;

3.

odată îndeplinită condiția prevăzută la punctul 2, fiecărui balot îi este atașată o clemă standard de oțel cu număr de identificare de către funcționarul desemnat al fabricii menționate la punctul 1 sau sub supravegherea acestuia. Fiecare clemă cu număr de identificare este marcată cu cuvintele „NHLA – KD” împreună cu un număr unic atribuit fiecărui balot;

4.

pentru a se asigura că sunt îndeplinite condițiile stabilite la punctele 2 și 3, lemnul face obiectul unui sistem de verificare instituit în cadrul programului care include o inspecție înainte de expediere și monitorizarea la fabricile de cherestea aprobate, realizate de auditori terți independenți calificați și autorizați în acest scop. Serviciul de inspecție a sănătății plantelor și animalelor din cadrul Departamentului de Agricultură al Statelor Unite ale Americii efectuează inspecții ocazionale înainte de expediere și audituri din șase în șase luni ale evidențelor NHLA și ale procedurilor referitoare la program, ale auditorilor terți independenți, ale fabricilor de cherestea și alte altor localuri adecvate care participă la program;

5.

lemnul trebuie să fie însoțit de un „certificat de uscare în cuptor” standard conform modelului prevăzut în partea II din prezenta anexă, care este eliberat de către o persoană sau de către persoane autorizată (autorizate) să participe la program și este validat de un inspector al NHLA. Certificatul de uscare în cuptor trebuie completat și trebuie să includă informații referitoare la cantitatea de lemn tăiat decojit în picioare cubice și metri cubi. Pe certificat se menționează de asemenea numărul total de baloți și fiecare dintre numele de pe clemele cu număr de identificare atribuite baloților respectivi.

PARTEA II

Model de certificat de uscare în cuptor

Agreement No 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


Top