Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0235

2013/235/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 23 mai 2013 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce privește listele conținând punctele de control la frontieră și unitățile veterinare din Traces [notificat cu numărul C(2013) 2905] Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 139, 25.5.2013, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 261 - 266

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogare implicită prin 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/235/oj

25.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 139/29


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 23 mai 2013

de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce privește listele conținând punctele de control la frontieră și unitățile veterinare din Traces

[notificat cu numărul C(2013) 2905]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2013/235/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 20 alineatele (1) și (3),

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (2), în special articolul 6 alineatul (4) paragraful al doilea teza a doua,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (3), în special articolul 6 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Decizia 2009/821/CE a Comisiei din 28 septembrie 2009 de stabilire a unei liste de puncte de control la frontieră, de fixare a anumitor reguli privind controalele efectuate de către experții veterinari ai Comisiei și de determinare a unităților veterinare în cadrul sistemului TRACES (4) conține o listă cu punctele de control la frontieră autorizate în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE. Lista respectivă figurează în anexa I la decizia respectivă.

(2)

Danemarca a comunicat faptul că un nou centru de inspecție a fost adăugat punctului de control la frontieră din portul Esbjerg. Prin urmare, lista cu rubricile statului membru menționat prevăzută în anexa I la Decizia 2009/821/CE ar trebui modificată în consecință.

(3)

Ca urmare a comunicărilor din partea Germaniei, Spaniei, Franței, Italiei, Letoniei, Țărilor de Jos și Regatului Unit, rubricile pentru punctele de control la frontieră din statele membre respective ar trebui modificate în lista care figurează în anexa I la Decizia 2009/821/CE.

(4)

Serviciul de audit al Comisiei (denumit anterior serviciul de inspecție al Comisiei), Oficiul Alimentar și Veterinar, a efectuat un audit în Spania, în urma căruia a formulat o serie de recomandări pentru statul membru respectiv. Spania a comunicat că un port și mai multe puncte de control la frontieră din aeroporturi ar trebui să fie suspendate temporar. Prin urmare, rubricile corespunzătoare punctelor de control la frontieră respective menționate în anexa I la Decizia 2009/821/CE ar trebui să fie modificate în consecință.

(5)

Italia a comunicat faptul că punctul de control la frontieră din portul Brindisi ar trebui eliminat din lista pentru respectivul stat membru. Portugalia a comunicat faptul că punctul de control la frontieră din portul Viana do Castelo ar trebui eliminat din lista pentru respectivul stat membru. Prin urmare, listele cu rubricile statelor membre menționate prevăzute în anexa I la Decizia 2009/821/CE ar trebui modificate în consecință.

(6)

Regatul Unit a comunicat faptul că punctul de control la frontieră din Hull ar trebui să fie suspendat temporar. Prin urmare, lista cu rubricile statului membru menționat prevăzută în anexa I la Decizia 2009/821/CE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Ca urmare a unui audit satisfăcător efectuat de către Oficiul Alimentar și Veterinar în Lituania, aprobarea punctului de control la frontieră rutier din Kybartai, care se deschide oficial la 21 mai 2013, poate fi extinsă la animale vii pentru toate categoriile (U, E și O). Prin urmare, rubrica relevantă pentru statul membru menționat prevăzută în anexa I la Decizia 2009/821/CE ar trebui modificată în consecință.

(8)

Anexa II la Decizia 2009/821/CE conține lista cu unitățile centrale, regionale și locale din sistemul veterinar computerizat integrat (Traces).

(9)

Ca urmare a unor comunicări din partea Danemarcei, Germaniei, Irlandei, Țărilor de Jos, Austriei și Regatului Unit, ar trebui operate anumite modificări în lista conținând unitățile centrale, regionale și locale din Traces pentru statele membre respective din anexa II la Decizia 2009/821/CE.

(10)

Prin urmare, Decizia 2009/821/CE ar trebui modificată în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexele I și II la Decizia 2009/821/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Modificarea prevăzută la punctul 1 litera (g) din anexă se va aplica de la 21 mai 2013.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 mai 2013.

Pentru Comisie

Tonio BORG

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56.

(3)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

(4)  JO L 296, 12.11.2009, p. 1.


ANEXĂ

Anexele I și II la Decizia 2009/821/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

în partea privind Danemarca, rubrica pentru portul Esbjerg se înlocuiește cu următorul text:

„Esbjerg

DK EBJ 1

P

Intercargo Coldstores ApS

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)

 

E D & F Man Terminals Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(6)(11)”

 

(b)

partea privind Germania se modifică după cum urmează:

(i)

rubrica pentru portul Cuxhaven se înlocuiește cu următorul text:

„Cuxhaven

DE CUX 1

P

 

HC-T(FR)(2)(3)”

 

(ii)

rubrica pentru portul Hannover-Langenhagen se înlocuiește cu următorul text:

„Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(10)”

(iii)

rubrica pentru portul Jade-Weser-Port Wilhelmshaven se înlocuiește cu următorul text:

„JadeWeserPort Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT”

 

(c)

partea privind Spania se modifică după cum urmează:

(i)

rubrica pentru aeroportul din Almeria se înlocuiește cu următorul text:

„Almeria (*)

ES LEI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)”

(ii)

rubrica pentru aeroportul din Bilbao se înlocuiește cu următorul text:

„Bilbao (*)

ES BIO 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)”

(iii)

rubrica pentru aeroportul din Gerona se înlocuiește cu următorul text:

„Gerona (*)

ES GRO 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)”

 

(iv)

rubrica pentru portul Las Palmas de Gran Canaria se înlocuiește cu următorul text:

„Las Palmas de Gran Canaria

ES LPA 1

P

Produse

HC, NHC

 

Animale (*)

 

U (*), E (*), O (*)”

(v)

rubrica pentru aeroportul din Madrid se înlocuiește cu următorul text:

„Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O”

(vi)

rubrica pentru portul Málaga se înlocuiește cu următorul text:

„Málaga

ES AGP 1

P

 

HC, NHC (*)

U (*), E (*), O”

(vii)

rubrica pentru aeroportul din Palma de Mallorca se înlocuiește cu următorul text:

„Palma de Mallorca (*)

ES PMI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)”

(viii)

rubricile pentru aeroportul și portul din Santander se înlocuiesc cu următorul text:

„Santander (*)

ES SDR 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

 

Santander (*)

ES SDR 1

P

 

HC (*), NHC (*)”

 

(ix)

rubrica pentru aeroportul din Santiago de Compostela se înlocuiește cu următorul text:

„Santiago de Compostela

ES SCQ 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)”

 

(x)

rubrica pentru aeroportul din Vigo se înlocuiește cu următorul text:

„Vigo (*)

ES VGO 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)”

 

(xi)

rubrica pentru aeroportul din Vitoria se înlocuiește cu următorul text:

„Vitoria (*)

ES VIT 4

A

 

HC(2) (*), NHC-NT(2) (*), NHC-T(CH)(2) (*)

U (*), E (*), O (*)”

(d)

în partea privind Franța, rubrica pentru portul din Sète se înlocuiește cu următorul text:

„Sète

FR SET 1

P

 

HC(1)(2), NHC-NT”

 

(e)

partea privind Italia se modifică după cum urmează:

(i)

se șterge rubrica pentru portul Brindisi;

(ii)

rubrica pentru portul Livorno-Pisa se înlocuiește cu următorul text:

„Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Comerciale

HC, NHC-NT

 

Sintemar (*)

HC (*), NHC (*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC”

 

(iii)

rubrica pentru portul Taranto se înlocuiește cu următorul text:

„Taranto

IT TAR 1

P

 

HC, NHC-NT”

 

(f)

în partea privind Letonia, rubrica pentru portul Riga (BFT) se înlocuiește cu următorul text:

„Riga (BFT)

LV RIX 1b

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)”

 

(g)

în partea privind Lituania, rubrica pentru drumul din Kybartai se înlocuiește cu următorul text:

„Kybartai(13)

LT KBK 3

R

 

HC, NHC

U, E, O”

(h)

în partea privind Țările de Jos, rubrica pentru aeroportul din Amsterdam se înlocuiește cu următorul text:

„Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U(8), E

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)”

(i)

partea privind Portugalia se modifică după cum urmează:

(i)

rubrica pentru aeroportul din Porto se înlocuiește cu următorul text:

„Porto

PT OPO 4

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)”

 

(ii)

rubrica pentru portul Viana do Castelo se elimină;

(j)

în partea privind Regatul Unit, rubrica pentru portul din Hull se înlocuiește cu următorul text:

„Hull (*)

GB HUL 1

P

 

HC-T(1,3) (*), HC-NT(1,3) (*)”

 

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

în partea privind Danemarca, rubrica pentru unitatea locală „DK00100 RØDOVRE” se înlocuiește cu următorul text:

„DK00100

GLOSTRUP”

(b)

în partea privind Germania, rubrica pentru unitatea locală „DE32403 Osnabrueck, Stadt” se elimină;

(c)

partea privind Italia se modifică după cum urmează:

(i)

rubrica pentru unitatea locală „IT00410 TERNI-AREA ORVIETANA” se înlocuiește cu următorul text:

„IT00410

TERNI”

(ii)

rubricile următoare pentru unitatea regională „IT00010 UMBRIA” se elimină:

„IT00110

CITTA’ DI CASTELLO

IT00310

FOLIGNO”

(d)

partea privind Țările de Jos se modifică după cum urmează:

(i)

rubrica pentru unitatea centrală „NL00000 VWA” se înlocuiește cu următorul text:

„NL00000

NVWA”

(ii)

rubricile pentru actualele cinci unități regionale VWA NOORD, VWA NOORDWEST, VWA OOST, VWA ZUID și VWA ZUIDWEST se înlocuiesc cu următorul text:

„NL00001

NVWA NOORD

NL00002

NVWA NOORDWEST

NL00003

NVWA OOST

NL00004

NVWA ZUID

NL00005

NVWA ZUIDWEST”

(e)

partea privind Austria se modifică după cum urmează:

(i)

rubrica pentru unitatea locală „AT00602 BRUCK AN DER MUR” se înlocuiește cu următorul text:

„AT00602

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG”

(ii)

rubrica pentru unitatea locală „AT00604 FELDBACH” se înlocuiește cu următorul text:

„AT00604

SÜDOSTSTEIERMARK”

(iii)

rubrica pentru unitatea locală „AT00608 HARTBERG” se înlocuiește cu următorul text:

„AT00608

HARTBERG-FÜRSTENFELD”

(iv)

rubricile următoare pentru unitatea regională „IT00600 STEIERMARK” se elimină:

„AT00605

FÜRSTENFELD

AT00615

MÜRZZUSCHLAG

AT00616

RADKERSBURG”

(f)

în partea privind Regatul Unit, rubrica pentru unitatea locală „GB07104 LARNE” se înlocuiește cu următorul text:

„GB07104

MALLUSK”


Top