EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0218

2013/218/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 6 mai 2013 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase [notificat cu numărul C(2013) 2505]

JO L 130, 15.5.2013, p. 26–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/218/oj

15.5.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 130/26


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 6 mai 2013

de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

[notificat cu numărul C(2013) 2505]

(2013/218/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (1), în special articolul 6 alineatele (2) și (4),

întrucât:

(1)

Anexa I secțiunea I.3, anexa II secțiunea II.3 și anexa III secțiunea III.3 din Directiva 2008/68/CE conțin liste de derogări naționale, care permit luarea în considerare a circumstanțelor naționale specifice. Aceste liste trebuie actualizate pentru a include noi derogări naționale.

(2)

Pentru claritate, este oportun ca aceste secțiuni să fie înlocuite în întregime.

(3)

Prin urmare, Directiva 2008/68/CE trebuie modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru transportul de mărfuri periculoase instituit prin Directiva 2008/68/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre enumerate în anexa la prezenta decizie sunt autorizate să implementeze derogările stabilite în anexă cu privire la transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul propriu.

Aceste derogări se aplică fără discriminare.

Articolul 2

Anexa I secțiunea I.3, anexa II secțiunea II.3 și anexa III secțiunea III.3 din Directiva 2008/68/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 mai 2013.

Pentru Comisie

Siim KALLAS

Vicepreședinte


(1)  JO L 260, 30.9.2008, p. 13.


ANEXĂ

Anexa I secțiunea I.3, anexa II secțiunea II.3 și anexa III secțiunea III.3 din Directiva 2008/68/CE se modifică după cum urmează:

1.

În anexa I, secțiunea I.3 se înlocuiește cu următorul text:

„I.3.   Derogări naționale

Derogări pentru statele membre pentru transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul acestora în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/68/CE.

Numerotarea derogărilor: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO= transport rutier

a/bi/bii= articolul 6 alineatul (2) literele (a)/(b) punctul (i)/(b) punctul (ii)

MS= abrevierea pentru statul membru

nn= număr de ordine

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE

BE Belgia

RO–a–BE–1

Subiect: clasa 1 – Cantități mici.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.

Conținutul anexei la directivă: limita prevăzută la punctul 1.1.3.6 pentru cantitatea de explozibili de mină care se poate transporta într-un vehicul obișnuit este de 20 kg.

Conținutul legislației naționale: operatorii depozitelor situate la distanță mare de centrele de aprovizionare pot fi autorizați să transporte cel mult 25 kg de dinamită sau explozibili puternici și 300 de detonatoare în autovehicule obișnuite, sub rezerva respectării condițiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.

Trimitere inițială la legislația națională: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–BE– 2

Subiect: transportul containerelor goale necurățate care au conținut produse din diferite clase.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6.

Conținutul legislației naționale: se menționează pe documentul de transport «ambalaje goale necurățate care au conținut produse din diferite clase».

Trimitere inițială la legislația națională: Dérogation 6-97.

Comentarii: derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în temeiul articolului 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE].

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–BE–3

Subiect: adoptarea RO–a–UK–4.

Trimitere inițială la legislația națională:

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–BE–4

Subiect: exceptarea de la toate cerințele ADR pentru transportul național a maximum 1 000 de detectoare de fum ionice uzate de la gospodării către instalația de tratare din Belgia, prin intermediul punctelor de colectare prevăzute în scenariul de colectare selectivă a detectoarelor de fum.

Trimitere la ADR: toate cerințele.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE:

Conținutul legislației naționale: utilizarea casnică a detectoarelor de fum ionice nu este supusă unui control reglementar din punct de vedere radiologic dacă tipul de detector de fum utilizat este omologat. Transportul acestor detectoare de fum către utilizatorul final este de asemenea exceptat de la cerințele ADR [a se vedea 2.2.7.1.2 litera (d)].

Directiva 2002/96/CE privind DEEE (deșeurile de echipamente electrice și electronice) impune colectarea selectivă a detectoarelor de fum în scopul tratării plăcilor de circuit și, în cazul detectoarelor de fum ionice, în scopul îndepărtării substanțelor radioactive. Pentru a face posibilă această colectare selectivă, s-a creat un scenariu care să stimuleze gospodăriile să predea detectoarele de fum uzate la un punct de colectare, de la care aceste detectoare pot fi transportate către o instalație de tratare, uneori prin intermediul unui al doilea punct de colectare sau al unui loc de depozitare intermediară.

La punctele de colectare se vor pune la dispoziție ambalaje metalice cu capacitatea de maximum 1 000 de detectoare de fum. De la aceste puncte, un astfel de ambalaj conținând detectoare de fum poate fi transportat, împreună cu alte deșeuri, la un punct de depozitare intermediară sau la o instalație de tratare. Ambalajul va purta inscripția «detector de fum».

Trimitere inițială la legislația națională: scenariul pentru colectarea selectivă a detectoarelor de fum face parte din condițiile eliminării aparatelor omologate menționate la articolul 3.1.d.2 din Decretul regal din 20.7.2001 – regulamentul general privind protecția împotriva radiațiilor.

Comentarii: această derogare este necesară pentru a face posibilă colectarea selectivă a detectoarelor de fum ionice uzate.

Data expirării: 30 iunie 2015.

DE Germania

RO–a–DE–1

Subiect: ambalarea mixtă și încărcarea în comun a pieselor de automobile cu clasificarea 1.4G împreună cu anumite mărfuri periculoase (n4).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 4.1.10 și 7.5.2.1.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind ambalarea mixtă și încărcarea în comun.

Conținutul legislației naționale: numerele ONU 0431 și 0503 pot fi încărcate împreună cu anumite mărfuri periculoase (produse destinate construcției de automobile) în anumite cantități, specificate în derogare. Nu trebuie depășit numărul de 1 000 (comparabil cu 1.1.3.6.4).

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Comentarii: derogarea este necesară pentru a se asigura livrarea rapidă a pieselor de siguranță pentru automobile în funcție de cererea locală. Datorită marii diversități a acestei game de produse, nu se obișnuiește depozitarea acestor produse în garajele locale.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–DE–2

Subiect: exceptare de la condiția de a avea asupra sa un document de transport și o declarație de transportator pentru anumite cantități de mărfuri periculoase conform 1.1.3.6 (n1).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 și 5.4.1.1.6.

Conținutul anexei la directivă: conținutul documentului de transport.

Conținutul legislației naționale: pentru toate clasele, cu excepția clasei 7: nu este necesar un document de transport în cazul în care cantitatea de mărfuri transportate nu depășește cantitățile prevăzute la 1.1.3.6.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Comentarii: informațiile furnizate de marcajul și etichetarea ambalajelor sunt considerate suficiente pentru transporturile naționale, deoarece un document de transport nu este întotdeauna corespunzător în cazul distribuției locale.

Derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 22 [în temeiul articolului 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE].

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–DE–3

Subiect: transportul de joje și pompe de carburant (goale, necurățate).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: dispoziții aplicabile numerelor ONU 1202, 1203 și 1223.

Conținutul anexei la directivă: instrucțiuni privind ambalarea, marcarea, documentele, transportul și manipularea, instrucțiuni pentru echipajele vehiculelor.

Conținutul legislației naționale: specificații privind reglementările aplicabile și dispozițiile auxiliare pentru aplicarea derogării; până la 1 000 l: comparabil cu ambalajele goale, necurățate; peste 1 000 l: respectarea anumitor reglementări referitoare la cisterne; transport – doar goale și necurățate.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Comentarii: lista nr. 7, 38, 38a.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–DE–5

Subiect: autorizarea ambalării în comun.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Conținutul anexei la directivă: interzicerea ambalării în comun.

Conținutul legislației naționale: clasele 1.4S, 2, 3 și 6.1; autorizarea ambalării în comun a articolelor din clasa 1.4S (cartușe pentru arme mici), aerosoli (clasa 2) și materiale de curățare și tratare din clasele 3 și 6.1 (numerele ONU indicate) sub formă de seturi care se vând ambalate în comun în ambalaje din grupa II și în cantități mici.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Comentarii: lista nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data expirării: 30 iunie 2015.

DK Danemarca

RO–a–DK–2

Subiect: transportul rutier, în același vehicul, al ambalajelor care conțin substanțe explozibile și al ambalajelor care conțin detonatoare.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 7.5.2.2.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind ambalarea mixtă.

Conținutul legislației naționale: trebuie respectate normele ADR în cazul transportului rutier de mărfuri periculoase.

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Comentarii: există nevoia practică de a putea ambala substanțe explozibile împreună cu detonatoare în același vehicul în momentul transportului acestor mărfuri de la locul de depozitare la locul de utilizare și invers.

La modificarea legislației daneze referitoare la transportul de mărfuri periculoase, autoritățile daneze vor permite aceste transporturi în următoarele condiții:

1.

Transportul a maximum 25 kg de substanțe explozibile din grupa D.

2.

Transportul a maximum 200 de bucăți de detonatoare din grupa B.

3.

Detonatoarele și substanțele explozibile trebuie să fie ambalate separat în ambalaje certificate de ONU în conformitate cu normele stabilite în Directiva 2000/61/CE de modificare a Directivei 94/55/CE.

4.

Distanța dintre ambalajul care conține detonatoare și ambalajul care conține substanțe explozibile trebuie să fie de cel puțin un metru. Această distanță trebuie respectată chiar și în cazul unei frânări bruște. Ambalajul care conține substanțe explozibile și ambalajul care conține detonatoare trebuie să fie amplasate într-un mod care să permită scoaterea rapidă a acestora din vehicul.

5.

Trebuie respectate toate celelalte norme referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–DK–3

Subiect: transportul rutier de ambalaje sau articole care conțin deșeuri sau reziduuri de mărfuri periculoase din anumite clase colectate de la gospodării și întreprinderi în vederea eliminării.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: părțile și capitolele 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 și 8.2.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind clasificarea, dispoziții speciale, dispoziții privind ambalarea, proceduri de transport, cerințe privind construirea și testarea ambalajelor, cerințe generale privind unitățile de transport și echipamentul de la bordul acestora, precum și cerințe în materie de formare.

Conținutul legislației naționale: ambalajele interioare și articolele care conțin deșeuri sau reziduuri de mărfuri periculoase din anumite clase colectate de la gospodării sau întreprinderi private în vederea eliminării pot fi ambalate împreună în anumite ambalaje exterioare și/sau supraambalaje și pot fi transportate în cadrul unor proceduri de transport speciale, care includ inclusiv restricții speciale privind ambalarea și marcarea. Cantitatea de mărfuri periculoase perambalaj interior, per ambalaj exterior și/sau per unitate de transport face obiectul unor restricții.

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Comentarii: nu este posibilă aplicarea de către gestionarii de deșeuri a tuturor dispozițiilor din anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE în cazul în care deșeurile care conțin cantități reziduale de mărfuri periculoase au fost colectate, în scopul eliminării, din gospodării și din întreprinderi private. Deșeurile sunt păstrate de obicei în ambalajele vândute în comerțul cu amănuntul.

Data expirării: 1 ianuarie 2019.

FI Finlanda

RO–a–FI–1

Subiect: transportul de mărfuri periculoase în anumite cantități în autobuze și de materiale radioactive cu radioactivitate scăzută, în cantități mici, destinate îngrijirii medicale și cercetării.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 4.1, 5.4.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind ambalarea, documentele.

Conținutul legislației naționale: se autorizează transportul de mărfuri periculoase în autobuze în cantități inferioare celor prevăzute la 1.1.3.6, cu o masă netă maximă care nu depășește 200 kg, fără document de transport și fără să îndeplinească toate cerințele privind ambalarea. Pentru transportul materialelor radioactive cu radioactivitate scăzută și greutate de cel mult 50 kg, destinate îngrijirii medicale și cercetării, nu este necesară marcarea și echiparea vehiculului în conformitate cu ADR.

Trimitere inițială la legislația națională: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–FI–2

Subiect: descrierea cisternelor goale în documentul de transport.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții speciale privind ambalajele, vehiculele, recipientele, cisternele, vehiculele-baterie și recipientele pentru gaze cu elemente multiple «CGEM»), goale și necurățate.

Conținutul legislației naționale: în cazul vehiculelor-cisternă goale necurățate în care s-au transportat două sau mai multe substanțe cu numerele ONU 1202, 1203 și 1223, descrierea din documentele de transport se poate completa cu cuvintele «ultima încărcătură», împreună cu numele produsului cu cel mai mic punct de aprindere; «Vehicul-cisternă gol, 3, ultima încărcătură: ONU 1203 benzină pentru motoare, II».

Trimitere inițială la legislația națională: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–FI–3

Subiect: etichetarea și marcarea unității de transport pentru explozibili.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale privind marcarea cu placă de culoare portocalie.

Conținutul legislației naționale: unitățile de transport care transportă (în mod normal în camionete) cantități mici de explozibili [maximum 1 000 kg (net)] către cariere și șantiere se pot eticheta pe partea din față și pe cea din spate cu placa din modelul nr. 1.

Trimitere inițială la legislația națională: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Data expirării: 30 iunie 2015.

FR Franța

RO–a–FR–2

Subiect: transportul de deșeuri rezultate din activitățile de îngrijire care implică riscuri de infecție, încadrate la numărul ONU 3291, în greutate mai mică de sau egală cu 15 kg.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul legislației naționale: exceptare de la cerințele ADR pentru transportul de deșeuri rezultate din activitățile de îngrijire, care implică riscuri de infecție, încadrate la numărul ONU 3291, în greutate mai mică de sau egală cu 15 kg.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 12.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–FR–5

Subiect: transportul de mărfuri periculoase în vehicule pentru transportul public de persoane (18).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.3.1.

Conținutul anexei la directivă: transportul de pasageri și mărfuri periculoase.

Conținutul legislației naționale: autorizarea transportului de mărfuri periculoase, altele decât cele din clasa 7, sub formă de bagaje de mână în vehicule pentru transportul public: se aplică doar dispozițiile stabilite la 4.1, 5.2 și 3.4 referitoare la ambalarea, marcarea și etichetarea coletelor.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Comentarii: se permite ca bagajele de mână să conțină doar mărfuri periculoase destinate uzului personal sau profesional propriu. Se permite transportarea de recipiente portabile de gaz pentru pacienții cu probleme respiratorii, în cantitatea necesară pentru un voiaj.

Data expirării: 29 februarie 2016.

RO–a–FR–6

Subiect: transportul pe cont propriu al unor cantități mici de mărfuri periculoase (18).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: obligativitatea deținerii unui document de transport.

Conținutul legislației naționale: transportul pe cont propriu al unor cantități mici de mărfuri periculoase, altele decât cele din clasa 7, care nu depășesc limitele stabilite la 1.1.3.6 nu se supune obligației de a deține un document de transport prevăzut la 5.4.1.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Data expirării: 29 februarie 2016.

RO–a–FR–7

Subiect: transportul rutier de eșantioane de substanțe chimice, amestecuri și articole care conțin mărfuri periculoase, în scopul supravegherii pieței.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: părțile 1-9.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale, clasificare, dispoziții speciale și scutiri referitoare la transportul mărfurilor periculoase ambalate în cantități limitate, dispoziții privind utilizarea ambalajelor și a cisternelor, proceduri de transport, cerințe privind construirea ambalajelor, dispoziții privind condițiile de transport, manipularea, încărcarea și descărcarea, cerințe privind echipamentele de transport și operațiunile de transport, cerințe privind construcția vehiculelor și omologarea acestora.

Conținutul legislației naționale: eșantioanele de substanțe chimice, amestecuri și articole care conțin mărfuri periculoase, care sunt transportate în scopul analizării în cadrul activității de supraveghere a pieței, se ambalează în ambalaje combinate. Acestea respectă normele privind cantitățile maxime pentru ambalajele interioare, în funcție de mărfurile periculoase în cauză. Ambalajele exterioare respectă condițiile prevăzute pentru cutiile din plastic solide (4H2, capitolul 6.1 din anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE). Pe ambalajele exterioare trebuie să figureze marcajul prevăzut la punctul 3.4.7 din anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE și textul «Eșantioane pentru analiză» (în franceză: «Echantillons destinés à l’analyse»). Sub rezerva respectării acestor dispoziții, transportul nu face obiectul dispozițiilor din anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Comentarii: scutirea prevăzută în secțiunea I.1 punctul 1.1.3 din anexa I la Directiva 2008/68/CE nu prevede transportarea de eșantioane de mărfuri periculoase destinate analizei, prelevate de către autoritățile competente sau în numele acestora. Pentru a asigura supravegherea eficace a pieței, Franța a introdus o procedură bazată pe un sistem aplicabil cantităților limitate, în scopul garantării siguranței transportului de eșantioane care conțin mărfuri periculoase. Întrucât nu este întotdeauna posibil să se aplice dispozițiile din tabelul A, limita cantitativă pentru ambalajele interioare a fost definită într-un mod mai operațional.

Data expirării: 1 ianuarie 2019.

IE Irlanda

RO–a–IE–1

Subiect: exceptarea de la cerințele de la 5.4.0 din ADR privind documentul de transport pentru transportul de pesticide din clasa 3 ADR, enumerate la 2.2.3.3 ca pesticide FT2 (punct de aprindere < 23 °C) și din clasa 6.1 ADR, enumerate la 2.2.61.3 ca pesticide lichide T6 (punct de aprindere mai mare de sau egal cu 23 °C), în cazul în care cantitățile de mărfuri periculoase transportate nu depășesc cantitățile indicate la 1.1.3.6 din ADR.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.

Conținutul anexei la directivă: obligația deținerii unui document de transport.

Conținutul legislației naționale: pentru transportul pesticidelor din clasele ADR 3 și 6.1 nu este necesar un document de transport, în cazul în care cantitatea de mărfuri periculoase transportate nu depășește cantitățile stabilite la 1.1.3.6 din ADR.

Trimitere inițială la legislația națională: Regulation 82(9) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Comentarii: cerință inutilă și oneroasă pentru transportul și livrarea pe plan local a unor astfel de pesticide.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–IE–2

Subiect: exceptarea de la anumite dispoziții ale ADR privind ambalarea, marcarea și etichetarea unor cantități mici (sub limitele fixate la 1.1.3.6) de articole pirotehnice expirate având codurile de clasificare 1.3G, 1.4G și 1.4S din clasa 1 ADR, care poartă numerele de identificare a substanțelor respective ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404 sau 0453, transportate până la cazărmile militare cele mai apropiate în vederea eliminării.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 și 6.1.

Conținutul anexei la directivă: eliminarea materialelor pirotehnice expirate.

Conținutul legislației naționale: dispozițiile ADR privind ambalarea, marcarea și etichetarea articolelor pirotehnice expirate care poartă numerele de identificare ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404 sau 0453 transportate până la cazărmile militare cele mai apropiate nu sunt aplicabile, cu condiția respectării dispozițiilor generale ADR privind ambalarea și includerii informațiilor suplimentare în documentul de transport. Această exceptare se aplică doar transportului local, până la cazărmile militare cele mai apropiate, al unor cantități mici de materiale pirotehnice expirate, în vederea eliminării în siguranță.

Trimitere inițială la legislația națională: Regulation 82(10) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Comentarii: transportul până la cazărmile militare al unor cantități mici de rachete de semnalizare marine cu termenul expirat, în special de la proprietarii de ambarcațiuni de agrement și furnizorii de echipamente pentru nave, în vederea eliminării lor în siguranță a creat dificultăți, în special în ceea ce privește cerințele de ambalare. Derogarea se aplică unor cantități mici (inferioare celor specificate la punctul 1.1.3.6) în cadrul transportului local.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–IE–3

Subiect: exceptarea de la cerințele de la 6.7 și 6.8 cu privire la transportul rutier de cisterne nominal goale și necurățate (destinate depozitării în locuri fixe) în vederea curățării, a reparării, a încercării sau a dezmembrării.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 6.7 și 6.8.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la proiectarea, construcția, controlul și încercarea cisternelor.

Conținutul legislației naționale: exceptare de la cerințele 6.7 și 6.8 din ADR pentru transportul rutier de cisterne nominal goale necurățate (pentru depozitarea în locuri fixe) în vederea curățării, a reparării, a încercării sau a dezmembrării, cu următoarele condiții: (a) în măsura în care este posibil, cât mai multe dintre țevile care au fost conectate la cisternă să fi fost îndepărtate; (b) cisterna să fie echipată cu supapă pentru decompresiune care să funcționeze și în timpul transportului; și (c) sub rezerva literei (b) de mai sus, toate deschiderile cisternei și ale țevilor atașate la aceasta să fi fost închise etanș pentru a preveni scăparea de mărfuri periculoase, în măsura în care aceasta se poate realiza în mod rezonabil.

Trimitere inițială la legislația națională: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Comentarii: cisternele respective se utilizează pentru depozitarea substanțelor în locuri fixe, și nu pentru transportul mărfurilor. Acestea conțin cantități foarte mici de mărfuri periculoase în timpul transportării lor (al cisternelor) în vederea curățării, a reparării etc.

Anterior în temeiul articolului 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–IE–4

Subiect: exceptarea de la cerințele de la 5.3, 5.4, 7 și din anexa B la ADR cu privire la transportul buteliilor de gaz pentru dozatoare (de băuturi), în cazul în care acestea sunt transportate în același vehicul cu băuturile (pentru care urmează a fi utilizate).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 și anexa B.

Conținutul anexei la directivă: marcarea vehiculelor, documentele care trebuie să fie deținute și dispozițiile privind echipamentele de transport, precum și operațiunile de transport.

Conținutul legislației naționale: exceptare de la cerințele de la 5.3, 5.4, 7 și din anexa B la ADR pentru buteliile de gaz utilizate pentru dozatoarele de băuturi, în cazul în care buteliile respective sunt transportate în același vehicul cu băuturile (pentru care urmează a fi utilizate).

Trimitere inițială la legislația națională: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Comentarii: principala activitate constă în distribuirea de băuturi ambalate, care nu sunt substanțe relevante pentru ADR, împreună cu cantități reduse de butelii mici care conțin gazele necesare dozării acestora.

Anterior în temeiul articolului 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–IE–5

Subiect: exceptarea, pentru transportul național pe teritoriul Irlandei, de la cerințele privind confecționarea și încercarea și de la dispozițiile privind utilizarea recipientelor, prevăzute la 6.2 și 4.1 din ADR, pentru buteliile și recipientele sub presiune care conțin gaze din clasa 2 și au făcut obiectul unui transport multimodal, incluzând o porțiune de traseu pe cale maritimă, în cazul în care: (i) buteliile și recipientele sub presiune respective sunt construite, încercate și utilizate în conformitate cu codul IMDG; (ii) buteliile și recipientele sub presiune respective nu sunt reumplute în Irlanda, ci sunt returnate nominal goale în țara de origine a transportului multimodal; și (iii) buteliile și recipientele sub presiune respective se distribuie la nivel local în cantități mici.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 și 6.2.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții referitoare la transportul multimodal, incluzând o porțiune de traseu pe cale maritimă, utilizarea buteliilor și a recipientelor sub presiune pentru gazele din clasa 2 ADR, precum și confecționarea și încercarea buteliilor și a recipientelor sub presiune respective pentru gazele din clasa 2 ADR.

Conținutul legislației naționale: dispozițiile de la 4.1 și 6.2 nu se aplică buteliilor și recipientelor sub presiune pentru gazele din clasa 2, cu următoarele condiții: (i) buteliile și recipientele sub presiune respective să fie construite și încercate în conformitate cu codul IMDG; (ii) buteliile și recipientele sub presiune respective să fie utilizate în conformitate cu codul IMDG; (iii) buteliile și recipientele sub presiune respective să fie transportate la expeditor prin intermediul transportului multimodal, incluzând o porțiune de traseu pe cale maritimă; (iv) transportul buteliilor și al recipientelor sub presiune respective până la utilizatorul final să se realizeze într-un singur transport definitivat în aceeași zi de la destinatarul transportului multimodal [menționat la punctul (iii) anterior]; (v) buteliile și recipientele sub presiune respective să nu fie reumplute pe teritoriul statului respectiv și să fie retrimise nominal goale în țara de origine a transportului multimodal [menționat la punctul (iii) anterior]; și (vi) buteliile și recipientele sub presiune respective să fie distribuite la nivel local pe teritoriul statului, în cantități mici.

Trimitere inițială la legislația națională: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Comentarii: gazele conținute în buteliile și recipientele sub presiune menționate respectă specificațiile prevăzute de utilizatorii finali, din care decurge necesitatea de a le importa din exteriorul zonei ADR. După utilizare, buteliile și recipientele sub presiune respective, nominal goale, trebuie să fie returnate în țara de origine pentru reumplere cu gazele specificate în mod expres – reumplerea acestora nu trebuie să aibă loc pe teritoriul Irlandei și nici în orice altă parte din zona ADR. Chiar dacă nu respectă ADR, acestea respectă codul IMDG și sunt acceptate conform acestuia. Transportul multimodal care începe din exteriorul zonei ADR este prevăzut să se finalizeze la sediul importatorului, de unde se intenționează distribuirea la nivel local pe teritoriul Irlandei, în cantități mici, a buteliilor și a recipientelor sub presiune respective către utilizatorul final. Transportul pe teritoriul Irlandei s-ar încadra la dispozițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (9), modificat, din Directiva 94/55/CE.

Data expirării: 30 iunie 2015.

LT Lituania

RO–a–LT–1

Subiect: adoptarea RO–a–UK–6.

Trimitere inițială la legislația națională: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Hotărârea Guvernului nr. 337 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase în Republica Lituania, adoptată la 23 martie 2000).

Data expirării: 30 iunie 2015.

UK Regatul Unit

RO–a–UK–1

Subiect: transportul anumitor produse radioactive cu risc redus, cum ar fi: ceasuri, ceasuri de mână, detectoare de fum, cadrane de busolă (E1).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: majoritatea cerințelor ADR.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la transportul materialelor din clasa 7.

Conținutul legislației naționale: exceptare totală de la reglementările naționale pentru anumite produse comerciale care conțin cantități limitate de materiale radioactive. (Un dispozitiv luminos destinat a fi purtat de persoane; în orice vehicul sau vehicul pe șine, nu mai mult de 500 de detectoare de fum de uz casnic cu o activitate individuală care nu depășește 40 kBq; sau în oricare vehicul sau vehicul pe șine, nu mai mult de cinci dispozitive de iluminare cu tritiu gazos cu o activitate individuală care nu depășește 10 GBq.)

Trimitere inițială la legislația națională: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Comentarii: această derogare este o măsură pe termen scurt, care nu va mai fi necesară atunci când se vor introduce în ADR modificări similare cu reglementările Agenției Internaționale pentru Energie Atomică («AIEA»).

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–UK–2

Subiect: exceptare de la condiția de dispune de un document de transport pentru anumite cantități de mărfuri periculoase (altele decât cele din clasa 7) conform 1.1.3.6 (E2).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.2 și 1.1.3.6.3.

Conținutul anexei la directivă: exceptări de la anumite cerințe pentru anumite cantități per unitate de transport.

Conținutul legislației naționale: documentul de transport nu este necesar pentru cantități limitate, cu excepția cazului în care acestea constituie o parte a unei încărcături mai mari.

Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Comentarii: exceptarea menționată este adecvată transportului național, în cadrul căruia un document de transport nu este întotdeauna adecvat în cazul distribuției locale.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–UK–3

Subiect: Exceptare de la aplicarea cerinței pentru vehiculele care transportă materiale cu nivel scăzut de radioactivitate de a avea la bord echipamente de stingere a incendiilor (E4).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.1.4.

Conținutul anexei la directivă: cerința ca vehiculele să poarte la bord echipamente de stingere a incendiilor.

Conținutul legislației naționale: elimină cerința de a purta stingătoare de incendiu atunci când se transportă numai ambalaje exceptate (ONU 2908, 2909, 2910 și 2911).

Restricționează cerința de a transporta doar un număr mic de pachete.

Trimitere inițială la legislația națională: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Comentarii: dotarea cu echipament pentru stingerea incendiilor nu este relevantă în practică pentru transporturile de ONU 2908, 2909, 2910 și 2911, care adesea pot fi transportate în vehicule mici.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–UK–4

Subiect: distribuția de mărfuri în ambalaje interioare către comercianții cu amănuntul sau utilizatori (cu excepția celor din clasele 1, 4.2, 6.2 și 7) de la depozitele de distribuție locale către comercianții cu amănuntul sau utilizatori și de la comercianții cu amănuntul către utilizatorii finali (N1).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 6.1.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la confecționarea și încercarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale: nu este necesară alocarea unui marcaj RID/ADR sau ONU ambalajelor sau marcarea lor în alt mod în cazul în care conțin mărfurile prevăzute în anexa 3.

Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Comentarii: cerințele ADR sunt inadecvate pentru etapele finale ale transportului de la un depozit de distribuție până la un comerciant cu amănuntul sau un utilizator sau de la un comerciant cu amănuntul la un utilizator final. Scopul acestei derogări este de a autoriza ca recipientele interioare cu mărfuri destinate distribuției cu amănuntul să fie transportate fără ambalaj exterior pe tronsonul final al traseului de distribuție locală.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–UK–5

Subiect: să permită «cantități totale maxime per unitatea de transport» pentru mărfurile din clasa 1 din categoriile 1 și 2 din tabelul de la 1.1.3.6.3 (N10).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.3 și 1.1.3.6.4.

Conținutul anexei la directivă: exceptări referitoare la cantitățile transportate per unitate de transport.

Conținutul legislației naționale: stabilește norme referitoare la exceptările pentru cantități limitate și încărcarea în comun a explozibililor.

Trimitere inițială la legislația națională: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Comentarii: pentru a permite limitări cantitative diferite pentru mărfurile din clasa 1, respectiv «50» pentru categoria 1 și «500» pentru categoria 2. Pentru calcularea încărcăturilor mixte, factorii de multiplicare sunt «20» pentru categoria de transport 1 și «2» pentru categoria de transport 2.

Anterior în temeiul articolului 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–UK–6

Subiect: creșterea masei nete maxime autorizate de articole explozibile în vehiculele EX/II (N13).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 7.5.5.2.

Conținutul anexei la directivă: limitări privind cantitățile de substanțe și articole explozibile transportate.

Conținutul legislației naționale: limitări privind cantitățile de substanțe și articole explozibile transportate.

Trimitere inițială la legislația națională: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Comentarii: reglementările din Regatul Unit autorizează o masă netă maximă de 5 000 kg în vehicule de tipul II pentru grupele de compatibilitate 1.1C, 1.1D, 1.1E și 1.1J.

Multe dintre articolele din clasa 1.1C, 1.1D, 1.1E și 1.1J care sunt transportate în Europa sunt mari sau voluminoase și au o lungime de peste 2,5 m. Acestea sunt în principal articole explozibile de uz militar. Limitele impuse construcției de vehicule EX/III (care sunt obligatoriu vehicule închise) fac dificilă încărcarea și descărcarea acestor articole. Pentru unele articole ar fi necesar un echipament specializat de încărcare și descărcare la începutul și la sfârșitul călătoriei. În practică, rareori există acest tip de echipament. Nu există decât câteva vehicule EX/III în uz în Regatul Unit și pentru acest sector ar fi extrem de costisitor să solicite construirea altor vehicule speciale de tipul EX/III pentru transportul tipului de explozibil menționat.

În Regatul Unit, explozibilii militari se transportă în majoritatea cazurilor de transportatori comerciali care, astfel, nu pot beneficia de exceptarea acordată vehiculelor militare conform directivei-cadru. Pentru a rezolva această problemă, Regatul Unit a permis întotdeauna transportul a până la 5 000 kg din aceste articole cu vehicule EX/II. Limita actuală nu este întotdeauna suficientă, deoarece un articol poate să conțină mai mult de 1 000 kg de explozibil.

Din anul 1950 au fost doar două incidente (ambele în anii 1950) care au implicat explozibili minieri cu o greutate mai mare de 5 000 kg. Incidentele au fost provocate de explozia unei anvelope și de supraîncălzirea sistemului de eșapament, care a aprins blindajul. Incendiile s-ar fi putut produce și în cazul unei încărcături mai mici. Nu s-au înregistrat victime sau vătămări.

Dovezile empirice sugerează că, în cazul articolelor explozibile ambalate corect, este improbabilă amorsarea acestora la impact, de exemplu în cazul coliziunii vehiculelor. Dovezile din rapoartele militare și din datele încercărilor de impact ale rachetelor arată că pentru amorsarea cartușelor este necesară o viteză de impact mai mare decât cea creată la încercarea la șoc prin cădere de la înălțimea de 12 m.

Standardele de siguranță actuale nu ar fi afectate.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–UK–7

Subiect: exceptarea de la cerințele de supraveghere pentru anumite mărfuri din clasa 1 (N12) în cantități mici.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.4 și 8.5 S1(6).

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la supravegherea vehiculelor care transportă anumite cantități de mărfuri periculoase.

Conținutul legislației naționale: prevede instalații de staționare și de supraveghere sigure, dar nu impune supravegherea în permanență a anumitor încărcături din clasa 1, așa cum prevede 8.5 S1(6) din ADR.

Trimitere inițială la legislația națională: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Comentarii: cerințele de supraveghere din ADR nu sunt întotdeauna fezabile în context național.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–UK–8

Subiect: reducerea restricțiilor privind transportul încărcăturilor mixte de explozibili și transportul explozibililor împreună cu alte mărfuri periculoase în vagoane, vehicule și containere (N4/5/6).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 și 7.5.2.2.

Conținutul anexei la directivă: restricții privind anumite tipuri de încărcături mixte.

Conținutul legislației naționale: legislația națională este mai puțin restrictivă cu privire la încărcarea în comun a explozibililor, cu condiția ca un astfel de transport să se poată efectua fără riscuri.

Trimitere inițială la legislația națională: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Comentarii: Regatul Unit dorește să permită unele variații ale regulilor de grupare a explozibililor între ei și a explozibililor cu alte mărfuri periculoase. Orice modificare va comporta o limitare cantitativă pentru una sau mai multe părți componente ale încărcăturii și ar fi admisă doar cu condiția «să fi fost luate toate măsurile care se pot aplica în mod rezonabil pentru a preveni aducerea în contact a explozibililor cu aceste mărfuri sau de a le pune altminteri în pericol ori de a fi puși chiar aceștia în pericol de respectivele mărfuri».

Exemple de variații pe care Regatul Unit ar putea dori să le permită sunt:

1.

Explozibilii cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 sau 0361 pot fi transportați în același vehicul cu mărfurile periculoase cărora li s-a alocat la clasificare numărul ONU 1942. Cantitatea de ONU 1942 admisă la transport se limitează prin asimilare cu un explozibil de tipul 1.1D.

2.

Explozibilii cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 sau 0453 pot fi transportați în același vehicul cu mărfuri periculoase (cu excepția gazelor inflamabile, a substanțelor infecțioase și a substanțelor toxice) din categoria de transport 2 sau cu mărfuri periculoase din categoria de transport 3 sau cu orice combinație a acestora, cu condiția ca masa totală sau volumul total al mărfurilor periculoase din categoria de transport 2 să nu depășească 500 de kilograme sau litri, iar masa netă totală a acestor explozibili să nu depășească 500 kg.

3.

Explozibilii de tipul 1.4G pot fi transportați în același vehicul cu lichide inflamabile și gaze inflamabile din categoria de transport 2 sau cu gaze netoxice, neinflamabile din categoria de transport 3 sau cu orice combinație a acestora, cu condiția ca masa totală sau volumul total al tuturor mărfurilor periculoase să nu depășească 200 de kg sau litri, iar masa totală netă a explozibililor să nu depășească 20 kg.

4.

Articolele explozibile cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0106, 0107 sau 0257 pot fi transportate împreună cu articolele explozibile din grupele de compatibilitate D, E sau F în compoziția cărora intră. Cantitatea totală de explozibili cu numerele ONU 0106, 0107 sau 0257 nu trebuie să depășească 20 de kg.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–UK–9

Subiect: alternativă la aplicarea de plăci portocalii pentru transportul în cantități mici de materiale radioactive în vehicule mici.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.3.2.

Conținutul anexei la directivă: cerința privind aplicarea plăcilor portocalii pe vehiculele mici care transportă materiale radioactive.

Conținutul legislației naționale: permite orice derogare aprobată în conformitate cu această procedură. Derogarea solicitată este:

Vehiculul trebuie să fie:

(a)

semnalizat cu o placă în conformitate cu dispozițiile aplicabile prevăzute la punctul 5.3.2 din ADR; sau

(b)

în cazul unui vehicul care transportă mai puțin de zece ambalaje care conțin materiale radioactive nefisile sau fisile exceptate și dacă suma indicilor de transport ai acestor ambalaje nu este mai mare de 3, acesta poate, ca alternativă, să prezinte un aviz în conformitate cu cerințele prevăzute în legislația internă.

Trimitere inițială la legislația națională: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Comentarii:

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–a–UK–10

Subiect: transportul de deșeuri rezultate din activitățile de îngrijire care implică riscuri de infecție, încadrate la numărul ONU 3291, în greutate mai mică de sau egală cu 15 kg.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: toate dispozițiile.

Conținutul legislației naționale: exceptare de la cerințele anexei I secțiunea I.1 pentru transportul de deșeuri rezultate din activitățile de îngrijire care implică riscuri de infecție, încadrate la numărul ONU 3291, în greutate mai mică de sau egală cu 15 kg.

Trimitere inițială la legislația națională: această derogare urmează a fi introdusă în cadrul constituit de The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Data expirării: 1 ianuarie 2017.

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Directiva 2008/68/CE

BE Belgia

RO–bi–BE–3

Subiect: formarea profesională a conducătorilor auto.

Transportul local de mărfuri încadrate la numerele ONU 1202, 1203 și 1223, în ambalaje și în cisterne (în Belgia, pe o rază de 75 km de la sediul social).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.2.

Conținutul anexei la directivă:

Structura formării:

1.

formare profesională în sectorul ambalajelor;

2.

formare profesională în sectorul cisternelor;

3.

formare profesională specială Cl 1;

4.

formare profesională specială Cl 7.

Conținutul legislației naționale: definiții – certificat – eliberare – copii – valabilitate și prelungire – organizarea cursurilor și examinare – derogări – sancțiuni – dispoziții finale.

Trimitere inițială la legislația națională: urmează să se precizeze în regulamentele viitoare.

Comentarii: se propune predarea unui curs inițial, urmat de un examen limitat la transportul mărfurilor cu numerele ONU 1202, 1203 și 1223 în ambalaje și în cisterne pe o rază de 75 km de la locul sediului social – durata formării trebuie să satisfacă cerințele ADR – după 5 ani, conducătorul auto trebuie să urmeze un curs de perfecționare și să susțină un examen – certificatul va stipula «transport național de ONU 1202, 1203 și 1223 în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2008/68/CE».

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–BE–4

Subiect: transportul de mărfuri periculoase în cisterne în vederea eliminării prin incinerare.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 3.2.

Conținutul legislației naționale: prin derogare de la tabelul de la 3.2, este permisă utilizarea, în anumite condiții, a unui container-cisternă cu codul de cisternă L4BH în locul codului de cisternă L4DH pentru transportul de lichid hidroreactiv, toxic, III, nespecificat altfel.

Trimitere inițială la legislația națională: Dérogation 01 – 2002.

Comentarii: regulamentul menționat se poate aplica doar la transportul deșeurilor periculoase pe o distanță scurtă.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–BE–5

Subiect: transportul deșeurilor la instalațiile de eliminare a deșeurilor.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (regulamentul vechi: A5, 2X14, 2X12).

Conținutul anexei la directivă: clasificarea, marcarea și cerințele referitoare la ambalare.

Conținutul legislației naționale: în locul clasificării deșeurilor în conformitate cu ADR, deșeurile sunt clasificate în diferite grupe (solvenți inflamabili, vopsele, acizi, baterii etc.) pentru a evita reacții periculoase în cadrul unei grupe. Cerințele privind fabricarea ambalajelor sunt mai puțin restrictive.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Comentarii: acest regulament se poate utiliza pentru transportul la instalațiile de eliminare al unor cantități mici de deșeuri.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–BE–6

Subiect: adoptarea RO–bi–SE–5.

Trimitere inițială la legislația națională:

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–BE–7

Subiect: adoptarea RO–bi–SE–6.

Trimitere inițială la legislația națională:

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–BE–8

Subiect: adoptarea RO–bi–UK–2.

Trimitere inițială la legislația națională:

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–BE–9

Subject: adoptarea RO–bi–SE–3.

Trimitere inițială la legislația națională: -

Data expirării: 15 ianuarie 2018.

RO–bi–BE–10

Subiect: transportul în imediata apropiere a amplasamentelor industriale, care include transportul pe un drum public.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: anexele A și B.

Conținutul legislației naționale: derogările se referă la documenția referitoare la ambalaje, la etichetarea și marcarea acestora, precum și la certificatul conducătorului auto.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté royal relative au transport des marchandises dangereuses par route.

Comentarii: lista de mai jos conține numărul derogării din legislația națională, distanța permisă și mărfurile periculoase implicate.

 

derogarea 2-89: traversarea unei autostrăzi publice (produse chimice ambalate)

 

derogarea 4-97: distanță de 2 km (lingouri de fontă brută la temperatură înaltă)

 

derogarea 2-2001: distanță de 300 m (clasele 3, 6.1 și 8)

 

derogarea 6-2004: distanță de maximum 5 km (substanțe chimice ambalate)

 

derogarea 12-2004: distanță de 800 m (ONU 3082)

 

derogarea 16-2004: distanță de maximum 55 km (cantități limitate)

 

derogarea 7-2005: traversarea unei autostrăzi publice (ONU 1202)

 

derogarea 9-2005: distanță de 1 200 m (ONU 3077)

 

derogarea 1-2006: distanță de 600 m (substanțe chimice ambalate)

 

derogarea 13-2007: distanță de 8 km (substanțe chimice ambalate)

 

derogarea 7-2008: distanță de maximum 1,5 km (cisterne goale necurățate și cisterne pentru clasa 9)

 

derogarea 8-2008: distanță de 800 m (ONU 2735 și 3082)

 

derogarea 2-2009: distanță de 350 m (substanțe chimice ambalate)

 

derogarea 3-2009: distanță de maximum 4,5 km (substanțe chimice ambalate)

 

derogarea 5-2009: distanță de maximum 4,5 km (substanțe chimice ambalate)

 

derogarea 9-2009: distanță de maximum 20 km (clasa 2 în ambalaje)

 

derogarea 16-2009: distanță de 200 m [container intermediar de transport în vrac (IBC – Intermediate Bulk Container)]

Data expirării: 15 ianuarie 2018.

DE Germania

RO–bi–DE–1

Subiect: renunțarea la anumite mențiuni din documentul de transport (n2).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Conținutul anexei la directivă: conținutul documentului de transport.

Conținutul legislației naționale: pentru toate clasele, cu excepția claselor 1 (cu excepția 1.4S), 5.2 și 7:

Nu este necesară nicio mențiune în documentul de transport:

(a)

referitoare la destinatar, în cazul distribuției locale (cu excepția încărcăturii complete și a transportului pe anumite rute);

(b)

referitoare la numărul și tipul ambalajelor, în cazul în care nu se aplică dispozițiile prevăzute la 1.1.3.6 și în cazul în care vehiculul este în conformitate cu toate dispozițiile din anexele A și B;

(c)

pentru cisternele goale necurățate, este suficient documentul de transport pentru ultima încărcătură.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Comentarii: aplicarea tuturor dispozițiilor nu ar fi realizabilă în ceea ce privește tipul de trafic în cauză.

Derogarea a fost înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 22 [în temeiul articolului 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE].

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–DE–2

Subiect: transportul în vrac al materialelor din clasa 9 contaminate cu PCB.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 7.3.1.

Conținutul anexei la directivă: transportul în vrac.

Conținutul legislației naționale: autorizarea transportului în vrac, în cutii mobile sau recipiente închise etanș pentru a nu permite pătrunderea fluidelor sau a prafului.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Comentarii: derogarea 11 până la 31.12.2004; începând cu 2005, aceleași dispoziții în ADR și RID.

A se vedea și Acordul multilateral M137.

Lista nr. 4*.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–DE–3

Subiect: transportul de deșeuri periculoase ambalate.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1-5.

Conținutul anexei la directivă: clasificare, ambalare și marcare.

Conținutul legislației naționale: clasele 2-6.1, 8 și 9: ambalarea mixtă și transportul deșeurilor periculoase în ambalaje și IBC-uri; deșeurile trebuie să fie ambalate în ambalaje interioare (astfel cum au fost colectate) și clasificate în grupe de deșeuri specifice (pentru evitarea reacțiilor periculoase în cadrul unei grupe de deșeuri); utilizarea instrucțiunilor scrise speciale pentru grupele de deșeuri, de asemenea sub forma unei scrisori de trăsură; colectarea deșeurilor casnice și de laborator etc.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Comentarii: Lista nr. 6*.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–DE–4

Subiect: adoptarea RO–bi–BE–1.

Trimitere inițială la legislația națională: -

Data expirării: 1 ianuarie 2017.

RO–bi–DE–5

Subiect: transportul local de ONU 3343 (amestec de nitroglicerină, desensibilizat, lichid, inflamabil, care nu este inclus la nicio altă categorie, cu un conținut masic de nitroglicerină de maximum 30 %) în recipiente-cisternă, cu derogare de la dispozițiile 4.3.2.1.1 din anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind utilizarea containerelor-cisternă.

Conținutul legislației naționale: transportul local de nitroglicerină (ONU 3343) în containere-cisternă, pe distanțe scurte, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

1.   Cerințe privind containerele-cisternă

1.1.

Se pot utiliza numai containere-cisternă autorizate în mod expres pentru acest scop și care respectă, totodată, dispozițiile privind construcția, echipamentele, autorizarea modelului de construcție, încercările, etichetarea și exploatarea prevăzute în capitolul 6.8 din anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE.

1.2.

Mecanismul de închidere a containerului-cisternă trebuie să prezinte o supapă care să reziste la o presiune internă de 300 kPa (3 bari) peste presiunea normală și astfel eliberează o deschidere în partea superioară cu o zonă de eliberare a presiunii de cel puțin 135 cm2 (diametru de 132 mm). Deschiderea respectivă nu trebuie să se închidă la loc după activare. Ca instalație de siguranță, se pot folosi unul sau mai multe elemente cu același model de activare și cu o zonă corespunzătoare de eliberare a presiunii. Tipul de construcție al instalației de siguranță trebuie să treacă cu succes testarea de tip și omologarea de tip de către autoritatea responsabilă.

2.   Etichetarea

Fiecare container-cisternă trebuie etichetat pe ambele fețe cu o etichetă de pericol în conformitate cu modelul 3 de la subpunctul 5.2.2.2.2 din anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE.

3.   Dispoziții privind operarea

3.1.

Trebuie asigurat faptul că, pe parcursul transportului, nitroglicerina este distribuită în mod uniform în mediul de gelatinizare și că nu se poate produce separarea amestecului.

3.2.

Pe parcursul încărcării și descărcării, nu este permis să se rămână în vehicul decât în scopul operării echipamentelor de încărcare și descărcare.

3.3.

Containerele-cisternă trebuie complet golite la locul de descărcare. Dacă nu pot fi golite complet, ele trebuie închise ermetic după descărcare până când sunt umplute din nou.

Trimiterile inițiale la dispozițiile legale naționale: derogation North Rhine-Westphalia

Observații: aceasta vizează transportul rutier local în containere-cisternă pe distanțe scurte ca parte a unui proces industrial între două locuri fixe de producție. În scopul producerii unui produs farmaceutic, de la locul de producție A se livrează către locul de producție B, ca parte a unui transport conform cu normele, în containere-cisternă de 600 litri, o soluție de rășini inflamabilă (ONU 1866), grupul de ambalare II. Acolo se adaugă o soluție de nitroglicerină și se realizează amestecul, producându-se un amestec gelatinos care conține nitroglicerină, desensibilizat, lichid, inflamabil, care nu este inclus la nicio altă categorie, cu un conținut masic de nitroglicerină de maximum 30 % (ONU 3343) pentru utilizări ulterioare. Transportul de întoarcere a substanței la locul de producție A se realizează, de asemenea, în containerele-cisternă menționate, care au fost verificate și aprobate în mod expres de către autoritatea competentă pentru această operațiune specifică de transport și poartă codul de container L10DN.

Sfârșitul perioadei de valabilitate: 1 ianuarie 2017.

RO–bi–DE–6

Subiect: adoptarea RO–bi–SE–6.

Trimitere inițială la legislația națională: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB).

Data expirării: 30 June 2015.

DK Danemarca

RO–bi–DK–1

Subiect: numerele ONU 1202, 1203, 1223 și clasa 2 – fără document de transport.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: documentul de transport necesar.

Conținutul legislației naționale: în cazul în care se transportă produse din uleiuri minerale din clasa 3, ONU 1202, 1203 și 1223, și gaze din clasa 2 în vederea distribuirii (mărfuri care urmează să fie livrate către doi sau mai mulți destinatari și colectarea mărfurilor returnate în situații similare), nu este necesar un document de transport, cu condiția ca instrucțiunile scrise, în afara informațiilor cerute în conformitate cu ADR, să conțină informații cu privire la numărul ONU, nume și clasă.

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods.

Comentarii: derogarea națională menționată anterior este justificată de dezvoltarea unui echipament electronic care permite, de exemplu pentru companiile petroliere care îl utilizează, transmiterea continuă către vehicule de informații cu privire la clienți. Deoarece aceste informații nu sunt disponibile la începutul transportului și vor fi transmise vehiculului în timpul transportului, nu este posibilă întocmirea documentelor de transport înainte de începerea transportului. Aceste tipuri de transport sunt limitate la zone restrânse.

Danemarca beneficiază de o derogare pentru o dispoziție similară în temeiul articolului 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–DK–2

Subiect: adoptarea RO–bi–SE–6.

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, cu modificările ulterioare.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–DK–3

Subiect: adoptarea RO–bi–UK–1.

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, cu modificările ulterioare.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–DK–4

Subiect: transportul rutier de mărfuri periculoase din anumite clase, colectate de la gospodării și întreprinderi private, spre punctele de colectare a deșeurilor sau spre instalațiile de prelucrare intermediare din apropiere, în vederea eliminării.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: părțile 1-9.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale, dispoziții privind clasificarea, dispoziții speciale, dispozițiii privind ambalarea, proceduri de transport, cerințe privind construirea și testarea ambalajelor, dispoziții privind condițiile de transport, încărcarea, descărcarea și manipularea, cerințe privind echipajul, echipamentele, operațiunile și documentele vehiculelor, precum și cerințe privind construcția vehiculelor și omologarea acestora.

Conținutul legislației naționale: în anumite condiții, mărfurile periculoase provenind de la gospodării și întreprinderi private pot fi transportate spre punctele de colectare a deșeurilor sau spre instalațiile de prelucrare intermediare din apropiere, în vederea eliminării. Trebuie respectate dispoziții diferite, în funcție de natura transportului și de riscurile aferente, cum ar fi cantitatea de mărfuri periculoase per ambalaj interior, per ambalaj exterior și/sau per unitate de transport, precum și de caracterul auxiliar sau nu al transportului de mărfuri periculoase în raport cu activitatea principală a întreprinderii.

Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Comentarii: nu este posibilă aplicarea de către gestionarii și întreprinderile de deșeuri a tuturor dispozițiilor din anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE în cazul în care deșeuri care pot conține reziduuri de mărfuri periculoase sunt transportate de la gospodării și întreprinderi private spre punctele de colectare a deșeurilor aflate în apropiere, în scopul eliminării. Deșeurile constau, în mod normal, în ambalaje care au fost transportate inițial în conformitate cu scutirea prevăzută la secțiunea I.1 punctul 1.1.3.1 litera (c) din anexa I la Directiva 2008/68/CE și/sau vândute cu amănuntul. Cu toate acestea, scutirea de la punctul 1.1.3.1 litera (c) nu se aplică transportului spre punctele de colectare a deșeurilor, iar dispozițiile de la secțiunea I.1 capitolul 3.4 din anexa I la Directiva 2008/68/CE nu sunt se aplică transportului de ambalaje interioare.

Data expirării: 1 ianuarie 2019.

EL Grecia

RO–bi–EL–1

Subiect: derogare de la cerințele de siguranță pentru cisternele fixe (vehicule-cisternă), înmatriculate înainte de 31.12.2001, pentru transportul local de anumite categorii de mărfuri periculoase în cantități mici.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind construcția, echipamentul, omologarea de tip, controalele și încercările, precum și marcarea cisternelor fixe (vehicule-cisternă), a cisternelor demontabile, a recipientelor-cisternă și a cutiilor mobile ale cisternelor, ale căror carcase sunt construite din materiale metalice, precum și a vehiculelor-baterie și a CGEM-urilor.

Conținutul legislației naționale: dispoziție tranzitorie: cisternele fixe (vehiculele-cisternă), cisternele demontabile și recipientele-cisternă înmatriculate pentru prima dată în Grecia între 1.1.1985 și 31.12.2001 se mai pot utiliza până la 31.12.2010. Dispoziția tranzitorie menționată se referă la vehiculele utilizate pentru transportul următoarelor materiale periculoase (ONU: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Este destinată să acopere transportul în cantități mici sau transportul local pentru vehiculele înmatriculate în perioada menționată mai sus. Dispoziția tranzitorie menționată se aplică după cum urmează vehiculelor-cisternă adaptate:

1.

Punctele din ADR referitoare la inspecții și încercări: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

Grosimea minimă a peretelui rezervorului de 3 mm pentru cisternele cu o capacitate a compartimentelor rezervorului de până la 3 500 l și de cel puțin 4 mm în cazul oțelului moale pentru cisterne ale căror compartimente au o capacitate de până la 6 000 l, indiferent de tipul sau grosimea pereților despărțitori.

3.

În cazul în care materialul utilizat este aluminiu sau alt metal, cisternele trebuie să îndeplinească cerințele privind grosimea și alte specificații tehnice care decurg din desenele tehnice avizate de autoritatea locală din țara în care au fost înmatriculate anterior. În absența desenelor tehnice, cisternele trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la 6.8.2.1.17 (211.127).

4.

Cisternele trebuie îndeplinească prevederile 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), 6.8.2.2 cu subpunctele 6.8.2.2.1 și 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Mai exact, se autorizează utilizarea vehiculelor-cisternă cu o masă mai mică de 4 tone numai în scopul transportului local al motorinei (ONU 1202), înmatriculate pentru prima dată înainte de 31.12.2002, cu pereți a căror grosime este mai mică de 3 mm, doar dacă sunt transformate în conformitate cu 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Trimitere inițială la legislația națională: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Dispoziții privind construcția, echipamentele, inspecțiile și încercările cisternelor fixe (vehicule-cisternă) și cisternelor demontabile aflate în circulație, pentru anumite categorii de mărfuri periculoase].

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–EL–2

Subiect: derogare de la dispozițiile privind construcția vehiculelor de bază, referitoare la vehiculele proiectate pentru transportul local de mărfuri periculoase care au fost înmatriculate pentru prima dată înainte de 31 decembrie 2001.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții referitoare la construcția vehiculelor de bază.

Conținutul legislației naționale: derogarea se aplică vehiculelor destinate transportului local de mărfuri periculoase (categoriile ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 și 3257), care au fost înmatriculate prima dată înainte de 31 decembrie 2001.

Vehiculele menționate anterior trebuie să respecte cerințele prevăzute la punctul 9 (9.2.1-9.2.6) din anexa B la Directiva 94/55/CE, cu următoarele excepții.

Respectarea cerințelor de la 9.2.3.2 este necesară doar în cazul în care vehiculul a fost echipat de către producătorul acestuia cu sistem de frânare antiblocare; vehiculul trebuie prevăzut cu un sistem de frânare de anduranță definit la 9.2.3.3.1, dar care nu respectă în mod necesar dispozițiile de la 9.2.3.3.2 și 9.2.3.3.3.

Alimentarea electrică a tahografului trebuie asigurată prin intermediul unui dispozitiv de siguranță conectat direct la baterie (220 514) și echipamentul electric al mecanismului pentru ridicarea osiei boghiului trebuie instalat în poziția în care a fost instalat inițial de către producătorul vehiculului și trebuie să fie protejat într-o carcasă închisă etanș corespunzătoare (220 517).

Mai precis, vehiculele-cisternă cu o masă maximă mai mică de 4 tone destinate transportului local de motorină pentru încălzire (ONU 1202) trebuie să respecte condițiile de la 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 și 9.2.4.5, dar respectarea celorlalte nu este neapărat necesară.

Trimitere inițială la legislația națională: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Cerințe tehnice pentru vehiculele aflate în uz, destinate a fi utilizate în transportul local de anumite categorii de mărfuri periculoase).

Comentarii: numărul vehiculelor menționate anterior este mic în comparație cu numărul total de vehicule deja înmatriculate și, în afară de aceasta, sunt destinate doar transportului local. Forma derogării solicitate, dimensiunea parcului de vehicule în cauză și tipul mărfurilor transportate nu creează o problemă de siguranță rutieră.

Data expirării: 30 iunie 2015.

ES Spania

RO–bi–ES–2

Subiect: echipament special pentru distribuirea amoniacului anhidru.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Conținutul anexei la directivă: pentru a evita orice pierdere de conținut în cazul unei avarii la instalațiile exterioare (conducte, dispozitive laterale de închidere), vana interioară de închidere și suportul acesteia trebuie să fie protejate contra riscului de smulgere sub efectul presiunilor exterioare sau să fie proiectate astfel încât să reziste la aceste presiuni. Dispozitivele de umplere și de golire (inclusiv flanșele sau bușoanele filetate) și capacele de protecție (dacă există) trebuie să poată fi asigurate împotriva oricărei deschideri accidentale.

Conținutul legislației naționale: cisternele utilizate în scopuri agricole pentru distribuirea și aplicarea amoniacului anhidru care au fost puse în funcțiune înainte de 1 ianuarie 1997 pot fi echipate cu dispozitive de siguranță exterioare în locul celor interioare, cu condiția să asigure o protecție cel puțin echivalentă cu protecția oferită de peretele cisternei.

Trimitere inițială la legislația națională: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Comentarii: înainte de 1 ianuarie 1997, un tip de cisternă echipată cu dispozitive de siguranță externe a fost utilizat exclusiv în agricultură pentru aplicarea amoniacului anhidru direct pe sol. În prezent, se află încă în funcțiune diverse cisterne de acest tip. Acestea sunt rareori conduse încărcate pe drumurile publice, utilizându-se doar pentru împrăștierea îngrășămintelor în exploatările agricole mari.

Data expirării: 29 februarie 2016.

FI Finlanda

RO–bi–FI–1

Subiect: modificarea informațiilor din documentul de transport referitor la substanțe explozibile.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1(a).

Conținutul anexei la directivă: dispoziții speciale pentru clasa 1.

Conținutul legislației naționale: în documentul de transport, se permite indicarea numărului de detonatoare (1 000 detonatoare corespund la 1 kg explozibil) în locul masei nete reale a substanțelor explozibile.

Trimitere inițială la legislația națională: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Comentarii: informația se consideră a fi suficientă pentru transportul național. Prezenta derogare se utilizează în principal pentru transportul local de cantități mici de explozibili pentru sectorul minier.

Derogarea este înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 31.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–FI–2

Subiect: adoptarea RO–bi–SE–10.

Trimitere inițială la legislația națională:

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–FI–3

Subiect: adoptarea RO–bi–DE–1.

Trimitere inițială la legislația națională:

Data expirării: 29 februarie 2016.

FR Franța

RO–bi–FR–1

Subiect: utilizarea documentului maritim ca document de transport pentru călătorii pe distanțe scurte după descărcarea navei.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: informații care trebuie să figureze în documentul utilizat ca document de transport pentru mărfuri periculoase.

Conținutul legislației naționale: documentul maritim se utilizează ca document de transport pe o rază de 15 km.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, article 23-4.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–FR–3

Subiect: transportul cisternelor fixe pentru GPL (18).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul legislației naționale: transportul cisternelor fixe pentru GPL se supune unor norme speciale. Se aplică doar pe distanțe scurte.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–FR–4

Subiect: condiții speciale referitoare la formarea conducătorilor auto și omologarea vehiculelor utilizate la transportul agricol (distanțe scurte).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 6.8.3.2; 8.2.1 și 8.2.2.

Conținutul anexei la directivă: echipamentele cisternei și formarea conducătorilor auto.

Conținutul legislației naționale:

 

Dispoziții specifice referitoare la omologarea vehiculelor.

 

Formare specială pentru conducătorii auto.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 29-2 – Annex D4.

Data expirării: 30 iunie 2015.

IE Irlanda

RO–bi–IE–1

Subiect: exceptarea de la cerințele de la 5.4.1.1.1, care prevede ca (i) numele și adresele destinatarilor; (ii) numărul și descrierea ambalajelor; și (iii) cantitatea totală de mărfuri periculoase să fie specificate în documentul de transport, în cazul în care se transportă la utilizatorul final kerosen, motorină, sau gaz petrolier lichefiat care poartă numerele de identificare ONU 1223, 1202 și, respectiv, 1965.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.

Conținutul anexei la directivă: documente.

Conținutul legislației naționale: în cazul în care kerosenul, motorina sau gazul petrolier lichefiat care poartă numerele de identificare ONU 1223, 1202 și, respectiv, 1965, specificate în apendicele B.5 la anexa B la ADR, sunt transportate la utilizatorul final, nu este necesară indicarea pe unitatea de transport a numelui și adresei destinatarului, a numărului și descrierii ambalajelor, IBC-urilor sau recipientelor și nici cantitatea totală transportată.

Trimitere inițială la legislația națională: Regulation 82(2) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Comentarii: în cazul livrării de motorină pentru încălzirea gospodăriei la clienții casnici, practica curentă constă în umplerea la maximum a rezervorului clientului, astfel că, în momentul în care cisterna încărcată își începe cursa, nu se cunoaște cantitatea livrată efectiv și, de asemenea, nici numărul clienților (la o cursă). În cazul livrării de butelii cu GPL la gospodării, practica curentă constă în înlocuirea buteliilor goale cu unele pline, astfel că numărul clienților și cantitățile livrate fiecăruia dintre ei sunt necunoscute la începutul operațiunii de transport.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–IE–2

Subiect: exceptare pentru a permite ca documentul de transport, impus de 5.4.1.1.1, să fie cel folosit pentru ultima încărcătură în cazul transportului de cisterne goale necurățate.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.

Conținutul anexei la directivă: documente.

Conținutul legislației naționale: pentru cisternele goale necurățate, este suficient documentul de transport pentru ultima încărcătură.

Trimitere inițială la legislația națională: Regulation 82(3) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Comentarii: în special în cazul livrării de benzină și/sau motorină la benzinării, autocisterna se întoarce direct la depozitul de carburant (pentru a fi reîncărcată pentru livrările următoare) imediat după livrarea ultimei încărcături.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–IE–3

Subiect: exceptare pentru a permite încărcarea și descărcarea într-un loc public, fără permisiunea specială a autorităților competente, a mărfurilor periculoase cărora li se aplică dispoziția specială CV1 de la 7.5.11 sau S1 de la 8.5.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 7.5 și 8.5.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții suplimentare referitoare la încărcare, descărcare și manipulare.

Conținutul legislației naționale: se autorizează încărcarea și descărcarea mărfurilor periculoase într-un loc public fără permisiunea specială a autorității competente, prin derogare de la cerințele de la 7.5.11 sau 8.5.

Trimitere inițială la legislația națională: Regulation 82(5) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Comentarii: pentru transportul național pe teritoriul statului, această dispoziție constituie o sarcină oneroasă pentru autoritățile competente.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–IE–5

Subiect: exceptarea de la interdicția de încărcare în comun prevăzută la 7.5.2.1 pentru articolele din grupa de compatibilitate B și substanțele și articolele din grupa de compatibilitate D în același vehicul (în cisterne) cu mărfurile periculoase din clasele 3, 5.1 și 8.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 7.5.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții referitoare la încărcare, descărcare și manipulare.

Conținutul legislației naționale: ambalajele care conțin articole din grupa de compatibilitate B a clasei 1 ADR și ambalajele care conțin substanțe și articole din grupa de compatibilitate D a clasei 1 ADR pot fi transportate în același vehicul cu mărfuri periculoase din clasele 3, 5.1 sau 8 ADR, cu condiția ca: (a) ambalajele respective din clasa 1 ADR să fie transportate în recipiente/compartimente separate, cu design omologat de autoritatea competentă și în condițiile cerute de această autoritate; și (b) substanțele respective din clasele 3, 5.1 sau 8 ADR să fie transportate în recipiente care satisfac cerințele autorității de resort în ceea ce privește concepția, construcția, încercarea, controlul, funcționarea și utilizarea.

Trimitere inițială la legislația națională: Regulation 82(7) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Comentarii: să permită, în condițiile aprobate de autoritatea competentă, încărcarea articolelor și substanțelor din clasa 1, grupele de compatibilitate B și D, în același vehicul, în cisterne (camioane-pompă), cu mărfuri periculoase din clasele 3, 5.1 și 8.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–IE–6

Subiect: exceptare de la cerința de la 4.3.4.2.2, care prevede ca tuburile flexibile de umplere și golire care nu sunt conectate permanent la rezervorul unui vehicul-cisternă să fie goale în timpul transportului.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 4.3.

Conținutul anexei la directivă: utilizarea vehiculelor-cisternă.

Conținutul legislației naționale: furtunurile flexibile rulate (inclusiv conductele fixe asociate acestora) instalate pe vehiculele-cisternă utilizate la distribuția cu amănuntul a produselor petroliere cu numerele de identificare a substanțelor ONU 1011, 1202, 1223, 1863 și 1978 nu este obligatoriu să fie goale în timpul transportului rutier, cu condiția adoptării de măsuri specifice pentru a preveni orice pierdere de conținut.

Trimitere inițială la legislația națională: Regulation 82(8) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Comentarii: furtunurile flexibile instalate pe vehiculele-cisternă care livrează la domiciliu trebuie să rămână pline în permanență, chiar și în timpul transportului. Sistemul de golire este cunoscut sub numele de sistem «țeavă umedă» și impune ca furtunul și contorul vehiculului-cisternă să fie amorsate, astfel încât să asigure primirea de către client a cantității corecte de produs.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–IE–7

Subiect: exceptarea de la unele cerințe de la 5.4.0, 5.4.1.1.1 și 7.5.11 din ADR pentru transportul în vrac a îngrășământului nitrat de amoniu ONU 2067 din porturi până la destinatari.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 și 7.5.11.

Conținutul anexei la directivă: cerința privind existența unui document de transport separat care să indice cantitatea totală corectă a încărcăturii individuale, pentru fiecare operațiune de transport, precum și cerința privind curățarea vehiculului înainte și după fiecare transport.

Conținutul legislației naționale: derogare propusă pentru a permite modificări ale cerințelor ADR privind documentul de transport și curățarea vehiculului pentru a ține seama de aspectele practice ale transportului în vrac între port și destinatar.

Trimitere inițială la legislația națională: Proposed amendment to „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Comentarii: dispozițiile ADR impun: (a) un document de transport separat care să indice masa totală a mărfurilor periculoase transportate în încărcătura respectivă; și (b) dispoziția specială «CV24» privind curățarea pentru fiecare încărcătură transportată între port și destinatar în timpul descărcării unui vrachier. Deoarece transportul are caracter local și implică descărcarea unui vrachier, care presupune transportul mai multor încărcături din aceeași substanță (în aceeași zi sau în zile consecutive) între vrachier și destinatar, un document de transport unic care să indice o masă totală aproximativă pentru fiecare încărcătură ar trebui să fie suficient, iar respectarea dispoziției speciale «CV24» nu ar mai trebui să fie necesară.

Data expirării: 30 iunie 2015.

LT Lituania

RO–bi–LT–1

Subiect: adoptarea RO–bi–EL–1.

Trimitere inițială la legislația națională: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Hotărârea Guvernului nr. 337 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase în Republica Lituania, adoptată la 23 martie 2000).

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–LT–2

Subiect: adoptarea RO–bi–EL–2.

Trimitere inițială la legislația națională: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje” (Hotărârea Guvernului nr. 337 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase în Republica Lituania, adoptată la 23 martie 2000).

Data expirării: 30 iunie 2015.

NL Țările de Jos

RO–bi–NL–13

Subiect: programul din 2004 privind transportul deșeurilor menajere periculoase.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 și 9.

Conținutul anexei la directivă: exceptări pentru anumite cantități, dispoziții speciale, utilizarea ambalajelor, utilizarea supraambalajelor, documentarea; confecționarea și încercarea ambalajelor, încărcarea, descărcarea și manipularea, personalul, echipamentele; exploatarea, vehiculele și documentele, construirea și omologarea vehiculelor.

Conținutul legislației naționale: 17 dispoziții de fond privind transportul de mici cantități de deșeuri casnice periculoase colectate. Date fiind cantitățile reduse transportate și dată fiind natura diferită a diverselor substanțe, nu este posibil ca operațiunile de transport să fie realizate cu respectarea deplină a normelor ADR. În consecință, în cadrul programului menționat mai sus se stipulează o variantă simplificată, bazată pe o serie de dispoziții din ADR.

Trimitere inițială la legislația națională: Programul din 2004 privind transportul deșeurilor menajere periculoase.

Comentarii: programul a fost instituit pentru a permite persoanelor fizice să depoziteze micile lor deșeuri chimice într-un amplasament unic. Prin urmare, substanțele respective constau în reziduuri cum ar fi deșeurile de vopsele. Gradul de risc este redus prin alegerea unui mijloc de transport care include, inter alia, utilizarea unor elemente speciale de transport și avize de tipul «fumatul interzis», plus un girofar galben, clar vizibile publicului. În ceea ce privește transportul, ideea de bază este ca siguranța să fie garantată. Aceasta se poate realiza, de exemplu, prin transportarea substanțelor în ambalaje sigilate, astfel încât să se evite dispersia sau riscul emiterii sau acumulării de vapori toxici în vehicul. Vehiculul este dotat cu unități adecvate pentru depozitarea diverselor categorii de deșeuri, care oferă protecție împotriva deplasării accidentale sau în cursul manevrelor, precum și împotriva deschiderii din neatenție. În același timp, deși cantitățile de deșeuri sunt reduse, operatorul de transport trebuie să dețină un certificat de competențe profesionale, dată fiind diversitatea substanțelor respective. Din cauza lipsei de cunoștințe a persoanelor fizice în ceea ce privește nivelurile de pericol aferente acestor substanțe, ar trebui să se pună la dispoziție instrucțiuni scrise, conform celor prevăzute în anexa la program.

Data expirării: 30 iunie 2015.

PT Portugalia

RO–bi–PT–1

Subiect: documentație de transport pentru ONU 1965.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la documentele de transport.

Conținutul legislației naționale: denumirea corectă pentru expediție care trebuie indicată în documentul de transport, astfel cum este prevăzut în secțiunea 5.4.1 din RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), pentru gazele butan și propan din comerț, prevăzute la rubrica colectivă «Nr. ONU 1965 hidrocarburi gazoase, lichefiate, n.s.a.», transportate în butelii, poate fi înlocuită cu alte denumiri comerciale, după cum urmează:

«ONU 1965 Butan» în cazul amestecurilor A, A01, A02 și A0, descrise în subsecțiunea 2.2.2.3 din RPE, transportate în butelii;

«ONU 1965 Propan» în cazul amestecului C, descris în subsecțiunea 2.2.2.3 din RPE, transportat în butelii.

Trimitere inițială la legislația națională: Despacho DGTT 7560/2004 din 16 aprilie 2004, în temeiul articolului 5, nr. 1, din Decreto-Lei No 267-A/2003 din 27 octombrie.

Comentarii: se recunoaște importanța faptului de a face mai ușoară completarea documentelor de transport pentru mărfuri periculoase de către operatorii economici, cu condiția ca siguranța acestor operații să nu fie afectată.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–PT–2

Subiect: documentele de transport pentru cisterne și recipiente goale necurățate.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la documentele de transport.

Conținutul legislației naționale: pentru călătoriile dus-întors ale cisternelor și recipientelor goale în care au fost transportate mărfuri periculoase, documentul de transport menționat în secțiunea 5.4.1 a RPE poate fi înlocuit cu documentul de transport eliberat pentru călătoria imediat anterioară, efectuată pentru livrarea mărfurilor.

Trimitere inițială la legislația națională: Despacho DGTT 15162/2004 din 28 iulie 2004, în temeiul articolului 5, nr. 1, din Decreto-Lei No 267-A/2003 din 27 octombrie.

Comentarii: obligația ca transportul cisternelor și recipientelor goale care au conținut mărfuri periculoase să fie însoțite de un document de transport în conformitate cu RPE creează, în anumite cazuri, dificultăți practice, care pot fi minimalizate fără a aduce atingere siguranței.

Data expirării: 30 iunie 2015.

SE Suedia

RO–bi–SE–1

Subiect: transportul de deșeuri periculoase la instalațiile de eliminare a deșeurilor periculoase.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 2, 5.2 și 6.1.

Conținutul anexei la directivă: clasificarea, marcarea și etichetarea, precum și cerințe privind confecționarea și încercarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale: legislația conține criterii de clasificare simplificate, cerințe mai puțin restrictive pentru confecționarea și încercarea ambalajelor și cerințe de etichetare și marcare modificate.

În locul clasificării deșeurilor periculoase conform ADR, acestea sunt încadrate în grupe diferite de deșeuri. Fiecare grupă de deșeuri conține substanțe care pot, conform ADR, să fie ambalate împreună (ambalare mixtă).

Fiecare ambalaj trebuie să fie marcat cu codul grupei de deșeuri corespunzătoare în locul numărului ONU.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Comentarii: aceste dispoziții nu se pot utiliza decât pentru transportul deșeurilor periculoase de la locurile publice de reciclare la instalațiile de eliminare a deșeurilor periculoase.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–SE–2

Subiect: numele și adresa expeditorului în documentul de transport.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Conținutul anexei la directivă: informații generale care trebuie să figureze în documentul de transport.

Conținutul legislației naționale: legislația națională precizează că numele și adresa expeditorului nu sunt necesare în cazul în care ambalajele goale necurățate sunt returnate în cadrul unui sistem de distribuție.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Comentarii: ambalajele goale necurățate care sunt returnate vor conține, în majoritatea cazurilor, cantități mici de mărfuri periculoase.

Prezenta derogare este utilizată în principal de către uzine la returnarea recipientelor de gaz goale necurățate în schimbul celor pline.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–SE–3

Subiect: transportul mărfurilor periculoase în imediata apropiere a amplasamentelor industriale, care include transportul pe drumurile publice între diferitele zone ale amplasamentelor.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind transportul mărfurilor periculoase pe drumurile publice.

Conținutul legislației naționale: transportul mărfurilor periculoase în imediata apropiere a amplasamentelor industriale, care include transportul pe drumurile publice între diferitele zone ale amplasamentelor. Derogările se referă la etichetarea și marcarea ambalajelor, la documentele de transport, certificatul conducătorului auto și certificatul de omologare conform părții 9.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Comentarii: există câteva situații în care mărfurile periculoase se transferă între locații situate pe laturile opuse ale unui drum public. Această formă de transport nu constituie transport de mărfuri periculoase pe un drum privat și, prin urmare, ar trebui să i se aplice cerințele specifice. A se compara și cu articolul 6 alineatul (14) din Directiva 96/49/CE.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–SE–4

Subiect: transportul mărfurilor periculoase confiscate de autorități.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.

Conținutul legislației naționale: se pot autoriza abateri de la reglementări, în cazul în care acestea se justifică din motive de protecția muncii, prevenirea riscurilor aferente descărcării, depunerea de dovezi etc.

Abaterile de la reglementări se autorizează doar în cazul în care se asigură nivele de securitate satisfăcătoare în timpul transportului în condiții normale.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Comentarii: aceste derogări se pot aplica doar de către autoritățile care confiscă mărfuri periculoase.

Prezenta derogare este destinată transportului local, de exemplu de mărfuri care au fost confiscate de poliție, precum explozibili sau bunuri furate. Problema care apare în cazul acestor tipuri de mărfuri este că nu se poate face o clasificare sigură a acestora. În plus, adesea mărfurile nu sunt ambalate, marcate sau etichetate în conformitate cu ADR. În fiecare an poliția efectuează câteva sute de astfel de transporturi. În cazul băuturilor alcoolice de contrabandă, acestea trebuie să fie transportate de la locul confiscării la un depozit unde se păstrează probele și apoi la o instalație de eliminare, ultimele două locații putându-se afla la distanțe mari una de alta. Abaterile permise sunt: (a) nu este necesară etichetarea fiecărui ambalaj; și (b) nu este necesară utilizarea ambalajelor autorizate. Cu toate acestea, fiecare palet care conține astfel de ambalaje trebuie corect etichetat. Toate celelalte cerințe trebuie îndeplinite. În fiecare an se efectuează aproximativ 20 de transporturi de acest tip.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–SE–5

Subiect: transportul mărfurilor periculoase în imediata apropiere a porturilor.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Conținutul anexei la directivă: documentele care trebuie să se afle la bordul unității de transport; fiecare unitate de transport care transportă mărfuri periculoase trebuie să fie dotată cu echipamentele specificate; omologarea vehiculelor.

Conținutul legislației naționale:

Nu sunt necesare documente la bordul unității de transport (cu excepția certificatului conducătorului auto).

Nu este necesară dotarea unității de transport cu echipamentele specificate la 8.1.5.

Pentru tractoare nu este necesar certificat de omologare.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Comentarii: a se compara cu articolul 6 alineatul (14) din Directiva 96/49/CE.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–SE–6

Subiect: certificatul de formare ADR al inspectorilor.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.2.1.

Conținutul anexei la directivă: conducătorii vehiculelor trebuie să urmeze cursuri de formare.

Conținutul legislației naționale: nu este necesar ca inspectorii care efectuează inspecția tehnică anuală a vehiculelor să frecventeze cursurile de formare menționate la 8.2 sau să dețină un certificat de formare ADR.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Comentarii: în unele cazuri, este posibil ca vehiculele verificate în cadrul inspecției tehnice să transporte o încărcătură de mărfuri periculoase, de exemplu cisterne goale necurățate.

Dispozițiile de la 1.3 și 8.2.3 sunt încă în vigoare.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–SE–7

Subiect: distribuția locală a produselor cu numerele ONU 1202, 1203 și 1223 în autocisterne.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Conținutul anexei la directivă: pentru cisternele și containerele-cisternă goale necurățate, descrierea se face în conformitate cu 5.4.1.1.6. Numele și adresele destinatarilor multipli pot fi menționate în alte documente.

Conținutul legislației naționale: pentru cisternele și recipientele-cisternă goale necurățate, nu este necesară descrierea în documentul de transport în conformitate cu 5.4.1.1.6, în cazul în care cantitatea de substanță din planul de încărcare este marcată cu 0 (zero). Numele și adresa destinatarilor nu sunt necesare în niciun document aflat la bordul vehiculului.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–SE–9

Subiect: transportul local către terenurile agricole sau șantierele de construcții.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 și 9.1.2.

Conținutul anexei la directivă: documentul de transport; construcția cisternelor; certificatul de omologare.

Conținutul legislației naționale: nu este necesar ca transportul local către terenurile agricole sau șantierele de construcții să respecte dispozițiile anumitor reglementări:

(a)

nu este necesară declararea mărfurilor periculoase;

(b)

se pot utiliza în continuare cisternele/recipientele mai vechi care nu au fost construite în conformitate cu dispozițiile prevăzute la 6.8, ci în conformitate cu vechea legislație națională și sunt instalate pe rulote de șantier;

(c)

autocisternele mai vechi, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la 6.7 sau 6.8, destinate transportului substanțelor cu numerele ONU 1268, 1999, 3256 și 3257, cu sau fără echipamente pentru acoperirea suprafeței de drum, se pot utiliza în continuare pentru transporturi locale și în imediata apropiere a șantierelor de construcții de drumuri;

(d)

nu sunt necesare certificate de omologare pentru rulotele de șantier și autocisternele cu sau fără echipament de acoperire a suprafeței de drum.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Comentarii: o rulotă de șantier este un tip de caravană pentru o echipă de lucru, cu o cabină pentru echipă și dotată cu o cisternă/un rezervor pentru motorină, neomologat(ă), destinată funcționării tractoarelor forestiere.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–SE–10

Subiect: transportul de explozibili în cisterne.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 4.1.4.

Conținutul anexei la directivă: explozibilii se pot ambala doar în conformitate cu 4.1.4.

Conținutul legislației naționale: autoritatea națională de resort va omologa vehiculele destinate transportului explozibililor în cisterne. Transportul în cisterne este permis doar pentru explozibilii enumerați în regulament sau printr-o autorizație specială eliberată de autoritatea competentă.

Un vehicul încărcat cu explozibili în cisterne trebuie marcat și etichetat în conformitate cu 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 și 5.3.1.4. Doar un singur vehicul din unitatea de transport poate conține mărfuri periculoase.

Trimitere inițială la legislația națională: Apendicele S – Norme speciale pentru transportul rutier național de mărfuri periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase și regulamentul suedez SÄIFS 1993:4.

Comentarii: această derogare se aplică doar transportului național, iar transportul respectiv are, de regulă, un caracter local. Dispozițiile în cauză erau în vigoare în Suedia înaintea aderării acesteia la Uniunea Europeană.

Doar două companii efectuează transporturi de explozibili în vehicule-cisternă. În viitorul apropiat se prevede trecerea la emulsii.

Vechea derogare nr. 84.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–SE–11

Subiect: permisul de conducere.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.2.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la formarea echipajului vehiculului.

Conținutul legislației naționale: formarea conducătorilor auto nu este permisă pe vehiculele menționate la 8.2.1.1.

Trimitere inițială la legislația națională: Apendicele S – Norme speciale pentru transportul rutier național de mărfuri periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase.

Comentarii: transportul local.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–SE–12

Subiect: transportul de artificii cu numărul ONU 0335.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexa B, 7.2.4, V2 (1).

Conținutul anexei la directivă: dispoziții pentru utilizarea vehiculelor EX/II și EX/III.

Conținutul legislației naționale: în cazul transportului de artificii ONU 0335, dispoziția specială V2 (1) de la 7.2.4 se aplică numai pentru un conținut net de explozibili mai mare de 3 000 kg (4 000 kg cu remorcă), în condiția în care artificiile au fost incluse în categoria ONU 0335 conform tabelului de clasificări predefinite a artificiilor prezentat la 2.1.3.5.5 din cadrul ediției a paisprezecea revizuită a Recomandărilor ONU privind transportul de mărfuri periculoase.

O astfel de includere se efectuează de comun acord cu autoritatea competentă. Verificarea acesteia se realizează la bordul unității de transport.

Trimitere inițială la legislația națională: Apendicele S – Norme speciale pentru transportul rutier național de mărfuri periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase.

Comentarii: transportul de artificii este limitat în timp la două perioade scurte ale anului, și anume în momentul trecerii de la un an la altul și la trecerea de la luna aprilie la luna mai. Transportul de la expeditor la terminale poate fi efectuat fără prea mari probleme de vehiculele omologate EX din actualul parc auto. Totuși, distribuția atât a artificiilor de la terminale la zonele de achiziționare, cât și a surplusurilor înapoi la terminal este limitată, din cauza numărului mic de vehicule omologate EX. Companiile de transport nu sunt interesate să investească în astfel de aprobări, deoarece se află în imposibilitatea de a-și recupera costurile. Acest lucru pune în pericol întreaga existență a producătorilor de artificii, deoarece produsele acestora nu pot ajunge pe piață.

În caz de utilizare a prezentei derogări, clasificarea artificiilor trebuie efectuată în baza listei predefinite în cadrul Recomandărilor ONU, pentru a beneficia de cea mai actualizată clasificare posibilă.

O excepție similară există și pentru artificiile ONU 0336, încorporată în Dispoziția specială 651, 3.3.1 din ADR 2005.

Data expirării: 30 iunie 2015.

UK Regatul Unit

RO–bi–UK–1

Subiect: traversarea drumurilor publice de către vehiculele care transportă mărfuri periculoase (N8).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind transportul mărfurilor periculoase pe drumurile publice.

Conținutul legislației naționale: neaplicarea normelor privind transportul de mărfuri periculoase între amplasamente private separate de un drum public. Pentru clasa 7, prezenta derogare nu se aplică la niciuna dintre dispozițiile Regulamentului privind materialele radioactive 2002 (transport rutier).

Trimitere inițială la legislația națională: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Comentarii: poate apărea cu ușurință o situație în care mărfurile sunt transferate între amplasamente private situate pe ambele părți ale unui drum public. Acesta nu constituie un transport de mărfuri periculoase pe un drum public în sensul normal al termenului și, în acest caz, nu este necesar să se aplice niciuna dintre dispozițiile regulamentului referitor la mărfuri periculoase.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–UK–2

Subiect: exceptare de la interdicția pentru conducătorul auto sau însoțitorul conducătorului auto de a deschide ambalajele de mărfuri periculoase într-un lanț de distribuție locală, de la depozitul de distribuție locală până la un comerciant cu amănuntul sau până la un utilizator final și de la comerciantul cu amănuntul până la utilizatorul final (cu excepția clasei 7) (N 11).

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.3.3.

Conținutul anexei la directivă: interdicția pentru conducătorul auto sau însoțitorul conducătorului auto de a deschide ambalajele de mărfuri periculoase.

Conținutul legislației naționale: interdicția de a deschide ambalajele este restricționată de clauza «cu excepția cazului în care conducătorul auto sau însoțitorul conducătorului auto este autorizat de către operatorul vehiculului».

Trimitere inițială la legislația națională: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3).

Comentarii: luată ad litteram, interdicția astfel formulată în anexă poate să creeze probleme serioase în cadrul distribuției pentru comercializare cu amănuntul.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–UK–3

Subiect: dispoziții de transport alternative pentru cutiile de lemn care conțin substanțe ONU 3065 din grupul de ambalare III.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.4, 4.1, 5.2 și 5.3.

Conținutul anexei la directivă: cerințe de ambalare și etichetare.

Conținutul legislației naționale: permise de transport pentru băuturile alcoolice cu un conținut de alcool în volum mai mare de 24 %, însă mai mic de 70 % (grup de ambalare III) în cutii de lemn neomologate cu număr ONU, fără etichete de periculozitate, ce se supun unor cerințe mai stricte privind încărcarea și vehiculul.

Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Comentarii: acestea sunt produse cu valoare ridicată aflate sub rezerva accizelor guvernamentale și care trebuie transportate între distilerii și depozitele aferente în vehicule sigilate riguros, purtând sigiliul autorităților guvernamentale. În cadrul cerințelor suplimentare privind asigurarea siguranței se iau în considerare cerințe mai puțin stricte privitoare la ambalare și etichetare.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–UK–4

Subiect: adoptarea RO–bi–SE–12.

Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RO–bi–UK–5

Subiect: colectarea de baterii uzate pentru eliminare sau reciclare.

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.

Conținutul anexei la directivă: dispoziția specială 636.

Conținutul legislației naționale: permite următoarele condiții alternative pentru dispoziția specială 636 din capitolul 3.3:

Acumulatorii și bateriile de litiu uzate (ONU 3090 și 3091), colectate și prezentate pentru transport în vederea eliminării între punctul de colectare de la consumator și instalația de prelucrare intermediară, precum și alte baterii sau acumulatori care nu conțin litiu (ONU 2800 și 3028) nu intră sub incidența celorlalte dispoziții ADR în cazul în care îndeplinesc următoarele condiții:

 

Acestea sunt ambalate în butoaie IH2 sau cutii 4H2, corespunzând nivelului de performanță al grupului de ambalare II pentru solide.

 

Fiecare ambalaj conține maximum 5 % de baterii cu litiu și cu litiu-ion.

 

Masa brută maximă a fiecărui ambalaj nu depășește 25 kg.

 

Cantitatea totală de ambalaje pe unitatea de transport nu depășește 333 kg.

 

Nu se poate transporta nicio altă marfă periculoasă.

Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Comentarii: punctele de colectare de la consumatori se află, în general, în puncte de vânzare cu amănuntul și este dificil să se instruiască publicul larg în privința trierii și ambalării bateriilor uzate în conformitate cu ADR. Sistemul britanic ar funcționa în temeiul orientărilor stabilite prin Programul de acțiune privind deșeurile și resursele al Regatului Unit și ar implica furnizarea de ambalaje conforme cu prevederile ADR și a instrucțiunilor corespunzătoare.

Data expirării: 30 iunie 2015.”

2.

În anexa II, secțiunea II.3 se înlocuiește cu următorul text:

„II.3.   Derogări naționale

Derogări pentru statele membre pentru transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul acestora în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/68/CE.

Numerotarea derogărilor: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA= transport feroviar

a/bi/bii= articolul 6 alineatul (2) literele (a)/(b) punctul (i)/(b) punctul (ii)

MS= abrevierea pentru statul membru

nn= număr de ordine

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–a–DE–2

Subiect: autorizarea ambalării în comun.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Conținutul anexei la directivă: interzicerea ambalării în comun.

Conținutul legislației naționale: clasele 1.4S, 2, 3 și 6.1; autorizarea ambalării în comun a articolelor din clasa 1.4S (cartușe pentru arme mici), a aerosolilor (clasa 2) și a materialelor de curățare și tratare din clasele 3 și 6.1 (numerele ONU indicate) sub formă de seturi care se vând ambalate în comun în ambalaje din grupa II și în cantități mici.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Comentarii: lista nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data expirării: 30 iunie 2015.

FR Franța

RA–a–FR–3

Subiect: transportul pentru necesitățile proprii ale transportatorului feroviar.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Conținutul anexei la directivă: informații referitoare la materialele periculoase care trebuie să figureze în scrisoarea de trăsură.

Conținutul legislației naționale: transportul pentru necesitățile proprii ale transportatorului feroviar al unor cantități care nu depășesc limitele stabilite la punctul 1.1.3.6 nu se supune obligației de declarare a încărcăturii.

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RA–a–FR–4

Subiect: exceptare de la etichetare a anumitor vagoane de mesagerie.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Conținutul anexei la directivă: obligația de a aplica etichete pe pereții vagoanelor.

Conținutul legislației naționale: se etichetează numai vagoanele de mesagerie care transportă mai mult de 3 tone dintr-un material din aceeași clasă (alta decât 1, 6.2 sau 7).

Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Data expirării: 30 iunie 2015.

SE Suedia

RA–a–SE–1

Subiect: nu este necesară marcarea cu etichete a unui vagon de cale ferată care transportă mărfuri periculoase sub formă de mesagerie expres.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Conținutul anexei la directivă: este necesară afișarea etichetelor pe vagoanele de cale ferată încărcate cu mărfuri periculoase.

Conținutul legislației naționale: nu este necesară marcarea cu etichete a unui vagon de cale ferată care transportă mărfuri periculoase sub formă de mesagerie expres.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Comentarii: există limite cantitative în RID pentru mărfurile desemnate ca mărfuri expres. Prin urmare, este vorba de cantități mici.

Data expirării: 30 iunie 2015.

UK Regatul Unit

RA–a–UK–1

Subiect: transportul unor produse cu nivel scăzut de radioactivitate, cum ar fi: ceasuri, ceasuri de mână, detectoare de fum, cadrane de busolă.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE: majoritatea cerințelor RID.

Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la transportul materialelor din clasa 7.

Conținutul legislației naționale: exceptare totală de la reglementările naționale pentru anumite produse comerciale care conțin cantități limitate de materiale radioactive.

Trimitere inițială la legislația națională: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Comentarii: prezenta derogare este o măsură pe termen scurt, care nu va mai fi necesară atunci când se vor introduce în RID modificări similare cu reglementările AIEA.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RA–a–UK–2

Subiect: reducerea restricțiilor privind transportul încărcăturilor mixte de explozibili și transportul explozibililor împreună cu alte mărfuri periculoase în vagoane, vehicule și recipiente (N4/5/6).

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 și 7.5.2.2.

Conținutul anexei la directivă: restricții privind anumite tipuri de încărcături mixte.

Conținutul legislației naționale: legislația națională este mai puțin restrictivă cu privire la încărcarea în comun a explozibililor, cu condiția ca un astfel de transport să se poată efectua fără riscuri.

Trimitere inițială la legislația națională: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Comentarii: Regatul Unit dorește să permită unele variații ale regulilor de grupare a explozibililor între ei și a explozibililor cu alte mărfuri periculoase. Orice modificare va comporta o limitare cantitativă pentru una sau mai multe părți componente ale încărcăturii și ar fi admisă doar cu condiția «să fi fost luate toate măsurile care se pot aplica în mod rezonabil pentru a preveni aducerea în contact a explozibililor cu aceste mărfuri sau de a le pune altminteri în pericol sau de a fi puși chiar aceștia în pericol de respectivele mărfuri».

Exemple de variații pe care Regatul Unit ar putea dori să le permită sunt:

1.

Explozibilii cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 sau 0361 pot fi transportați în același vehicul cu mărfurile periculoase cărora li s-a alocat la clasificare numărul ONU 1942. Cantitatea de explozibil cu numărul ONU 1942 care poate fi transportată se limitează prin asimilare cu un explozibil de tipul 1.1D.

2.

Explozibilii cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 sau 0453 pot fi transportați în același vehicul cu mărfuri periculoase (cu excepția gazelor inflamabile, a substanțelor infecțioase și a substanțelor toxice) din categoria de transport 2 sau cu mărfuri periculoase din categoria de transport 3 sau cu orice combinație a acestora, cu condiția ca masa totală sau volumul total al mărfurilor periculoase din categoria de transport 2 să nu depășească 500 kg sau litri, iar masa netă totală a acestor explozibili să nu depășească 500 kg.

3.

Explozibilii de tipul 1.4G pot fi transportați în același vehicul cu lichide inflamabile și gaze inflamabile din categoria de transport 2 sau cu gaze netoxice, neinflamabile din categoria de transport 3 sau cu orice combinație a acestora, cu condiția ca masa totală sau volumul total al tuturor mărfurilor periculoase să nu depășească 200 kg sau litri, iar masa totală netă a explozibililor să nu depășească 20 kg.

4.

Articolele explozibile cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0106, 0107 sau 0257 pot fi transportate împreună cu articolele explozibile din grupele de compatibilitate D, E sau F în compoziția cărora intră. Cantitatea totală de explozibili cu numerele ONU 0106, 0107 sau 0257 nu trebuie să depășească 20 de kg.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RA–a–UK–3

Subiect: să se permită cantități totale maxime per unitate de transport pentru mărfurile din clasa 1 din categoriile 1 și 2 din tabelul de la 1.1.3.1.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.1.3.1.

Conținutul anexei la directivă: exceptări legate de natura operațiunii de transport.

Conținutul legislației naționale: stabilește norme referitoare la exceptările pentru cantități limitate și încărcarea în comun a explozibililor.

Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Comentarii: pentru a permite limite diferite pentru cantitățile limită și factori de multiplicare diferiți pentru încărcăturile mixte în cazul mărfurilor din clasa 1, respectiv «50» pentru categoria 1 și «500» pentru categoria 2. Pentru calcularea încărcăturilor mixte, factorii de multiplicare sunt «20» pentru categoria de transport 1 și «2» pentru categoria de transport 2.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RA–a–UK–4

Subiect: adoptarea RA–a–FR–6.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.3.1.3.2.

Conținutul anexei la directivă: relaxarea cerințelor de placardare pentru transportul cu vagoane purtătoare (de tip piggy-back).

Conținutul legislației naționale: cerința de placardare nu se aplică în cazurile în care plăcile vehiculelor sunt clar vizibile.

Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Comentarii: aceasta a fost întotdeauna o dispoziție națională în Regatul Unit.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RA–a–UK–5

Subiect: distribuția de mărfuri în ambalaje interioare către comercianții cu amănuntul sau utilizatori (cu excepția celor din clasele 1, 4.2, 6.2 și 7) de la depozitele de distribuție locale către comercianții cu amănuntul sau utilizatori și de la comercianții cu amănuntul către utilizatorii finali.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE: 6.1.

Conținutul anexei la directivă: cerințe privind confecționarea și încercarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale: nu este necesar ca ambalajelor să li se fi alocat un marcaj RID/ADR sau ONU.

Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Comentarii: cerințele RID sunt inadecvate pentru etapele finale ale transportului de la un depozit de distribuție până la un comerciant cu amănuntul sau utilizator sau de la un comerciant cu amănuntul la un utilizator final. Scopul acestei derogări este de a autoriza ca recipientele interioare cu mărfuri destinate distribuției cu amănuntul să fie transportate fără ambalaj exterior pe traseul feroviar al distribuției locale.

Data expirării: 30 iunie 2015.

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Directiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–bi–DE–2

Subiect: transportul de deșeuri periculoase ambalate.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE: 1-5.

Conținutul anexei la directivă: clasificare, ambalare și marcare.

Conținutul legislației naționale: clasele 2-6.1, 8 și 9: ambalarea mixtă și transportul deșeurilor periculoase în ambalaje și IBC-uri; deșeurile trebuie să fie ambalate în ambalaje interioare (așa cum au fost colectate) și clasificate în grupe de deșeuri specifice (evitarea reacțiilor periculoase în cadrul unei grupe de deșeuri); utilizarea instrucțiunilor scrise speciale pentru grupele de deșeuri, de asemenea sub forma unei scrisori de trăsură; colectarea deșeurilor casnice și de laborator etc.

Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Comentarii: lista nr. 6*.

Data expirării: 30 iunie 2015.

RA–bi–DE–3

Subiect: transportul local de ONU 1381 (fosfor, galben, în apă), clasa 4.2, grupă de ambalaje I, în vagoane-cisternă de cale ferată.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind construcția de cisterne și de vagoane-cisternă. capitolul 6.8 subsecțiunea 6.8.2.3 prevede omologare de tip pentru cisternele care transportă ONU 1381 (fosfor, galben, în apă).

Conținutul legislației naționale: transportul local de ONU 1381 (fosfor, galben, în apă), clasa 4.2, grupă de ambalaje I, pe distanțe scurte (de la Sassnitz-Mukran la Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz și Bitterfeld) în vagoane-cisternă de cale ferată construite în conformitate cu standarde rusești. Transportul mărfurilor face obiectul unor dispoziții operaționale suplimentare, stabilite de autoritățile de siguranță competente.

Trimitere inițială la legislația națională: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Data expirării: 1 ianuarie 2014.

DK Danemarca

RA–bi–DK–1

Subiect: transportul mărfurilor periculoase în tuneluri.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE: 7.5.

Conținutul anexei la directivă: încărcare, descărcare și distanțe de protecție.

Conținutul legislației naționale: legislația include prevederi alternative la cele stipulate în anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE cu privire la transportul prin tunelul feroviar care face parte din legătura fixă ce traversează strâmtoarea Great Belt (Storebælt). Aceste dispoziții alternative sunt legate doar de volumul încărcăturii și de distanța dintre încărcăturile de mărfuri periculoase.

Trimitere inițială la legislația națională: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Comentarii:

Data expirării: 30 iunie 2015.

RA–bi–DK–2

Subiect: transportul mărfurilor periculoase în tuneluri.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE: 7.5.

Conținutul anexei la directivă: încărcare, descărcare și distanțe de protecție.

Conținutul legislației naționale: legislația include prevederi alternative la cele stipulate în anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE cu privire la transportul prin tunelul feroviar care face parte din legătura fixă ce traversează strâmtoarea Øresund. Aceste dispoziții alternative sunt legate doar de volumul încărcăturii și de distanța dintre încărcăturile de mărfuri periculoase.

Trimitere inițială la legislația națională: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 February 2005.

Comentarii:

Data expirării: 29 februarie 2016.

CZ Republica Cehă

RA–bi–CZ–1

Subiect: transportul local de ONU 1381 (FOSFOR, ALB sau GALBEN, ÎN APĂ sau ÎN SOLUȚIE, clasa 4.2, cod de clasificare ST3, grupă de ambalaje I), pe distanțe scurte, în vagoane-cisternă.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind construcția de vagoane-cisternă. Capitolul 6.8, subsecțiunea 6.8.2.3, cerințe privind aprobarea vagoanelor-cisternă care transportă ONU 1381 (FOSFOR, ALB sau GALBEN, ÎN APĂ sau ÎN SOLUȚIE, clasa 4.2, cod de clasificare ST3, grupă de ambalaje I).

Conținutul legislației naționale: transportul de ONU 1381 (FOSFOR, ALB sau GALBEN, ÎN APĂ sau ÎN SOLUȚIE, clasa 4.2, cod de clasificare ST3, grupă de ambalaje I) între stațiile Petrovice u Karviné, situată la frontiera de stat CZ/PL, și Boří Les, în vagoane-cisternă de cale ferată construite în conformitate cu cerințele Convenției privind traficul internațional feroviar de mărfuri (SMGS). Transportul face obiectul unor măsuri operaționale suplimentare luate în special la nivelul societății feroviare, al gestionarului de infrastructură și al filialelor relevante ale sistemului de salvare integrat.

Trimitere la legislația națională: exceptare emisă de Ministerul Transporturilor.

Data expirării: 1 ianuarie 2014.

SE Suedia

RA–bi–SE–1

Subiect: transportul de deșeuri periculoase la instalațiile de eliminare a deșeurilor periculoase.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE: 2, 5.2 și 6.1.

Conținutul anexei la directivă: clasificarea, marcarea și etichetarea, precum și cerințe privind confecționarea și încercarea ambalajelor.

Conținutul legislației naționale: legislația conține criterii de clasificare simplificate, cerințe mai puțin restrictive pentru confecționarea și încercarea ambalajelor și cerințe de etichetare și marcare modificate. În locul clasificării deșeurilor periculoase conform RID, acestea sunt încadrate în grupe diferite de deșeuri. Fiecare grupă de deșeuri conține substanțe care pot, conform RID, să fie ambalate împreună (ambalare mixtă). Fiecare ambalaj trebuie să fie marcat cu codul grupei de deșeuri corespunzătoare în locul numărului ONU.

Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Comentarii: aceste dispoziții nu se pot utiliza decât pentru transportul deșeurilor periculoase de la locurile publice de reciclare la instalațiile de eliminare a deșeurilor periculoase.

Data expirării: 30 iunie 2015.

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din Directiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–bi–DE–1

Subiect: transportul local de ONU 1051 cianură de hidrogen, stabilizată, lichidă, cu un conținut masic de maximum 1 % apă, în vagoane-cisternă de cale ferată, cu derogare de la subpunctul 4.3.2.1.1 din anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 din Directiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Conținutul anexei la directivă: interzicere a transportului de ONU 1051 (cianură de hidrogen), stabilizată, lichidă, cu un conținut masic de maximum 1 % apă.

Conținutul legislației naționale: transportul feroviar local pe anumite rute desemnate, care face parte dintr-un procedeu industrial specific și care este strict controlat în condiții clar definite. Transportul se efectuează în vagoane-cisternă care sunt autorizate expres în acest scop și ale căror construcție și echipamente sunt adaptate constant în conformitate cu cele mai recente tehnologii de siguranță (de exemplu echiparea cu aparate de ciocnire conform TE 22). Procesul de transport este reglementat în detaliu prin dispoziții suplimentare de siguranță în conformitate cu autoritățile competente din domeniul siguranței și prevenirii pericolelor și este monitorizat de autoritățile de supraveghere.

Trimiterile inițiale la dispozițiile legale naționale: derogation No E 1/97 (4th amended version), Federal Office for Railways.

Sfârșitul perioadei de valabilitate: 1 ianuarie 2017.

DE Germania

RA–bii–DE–2

Subiect: transportul local pe rute stabilite de ONU 1402 (carbonat de calciu), grupă de ambalaje I, în containere amplasate pe vagoane.

Trimitere la anexa II secțiunea II.1 din Directiva2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1.

Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale privind transportul în vrac. Capitolul 3.2 tabelul A interzice transportul în vrac al carbonatului de calciu.

Conținutul legislației naționale: transportul local pe calea ferată de ONU 1402 (carbonat de calciu), grupă de ambalaje I, pe rute special stabilite, în cadrul unui proces industrial definit și controlat îndeaproape și în condiții specificate clar. Încărcăturile se transportă în containere special construite, în vagoane. Transportul mărfurilor face obiectul unor dispoziții operaționale suplimentare stabilite de autoritățile de siguranță competente.

Trimitere inițială la legislația națională: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Data expirării: 15 ianuarie 2018.”

3.

În anexa III, secțiunea III.3 se înlocuiește cu următorul text:

„III.3.   Derogări naționale

Derogări pentru statele membre pentru transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul acestora, în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 2008/68/CE.

Numerotarea derogărilor: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW= căi navigabile interioare

a/bi/bii= articolul 6 alineatul (2) a/bi/bii

MS= abrevierea pentru statul membru

nn= număr de ordine

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Directiva 2008/68/CE

BG Bulgaria

IW–bi–BG–1

Subiect: clasificarea și inspectarea navelor de buncherare

Trimitere la anexa III secțiunea III.1 din Directiva 2008/68/CE: capitolul 1.15

Conținutul anexei la directivă: în conformitate cu dispozițiile capitolului 1.15, recunoașterea societăților de clasificare, se prevede că o societate de clasificare care urmează să fie recunoscută în temeiul dispozițiilor trebuie să parcurgă procedura de recunoaștere indicată în secțiunea 1.15.2.

Conținutul legislației naționale: Clasificarea și inspectarea navelor de buncherare cu produse petroliere care operează în apele porturilor fluviale din Bulgaria sau în alte zone aflate sub jurisdicția directă a acestor porturi, efectuate de o societate de clasificare nerecunoscută în conformitate cu anexa III secțiunea III.1 capitolul 1.15 din Directiva 2008/68/CE sunt autorizate cu condiția să nu fie compromisă siguranța.

Trimitere inițială la legislația nețională: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (Ordonanța nr. 16 din 20 iunie 2006 privind manipularea mărfurilor periculoase și transportul acestora pe mare și pe căile navigabile interioare; Ordonanța nr. 4 din 9 ianuarie 2004 privind recunoașterea societăților responsabile cu supravegherea și inspectarea navelor și a armatorilor).

Observații: derogarea se aplică exclusiv navelor care operează în zonele portuare sau în alte zone aflate sub jurisdicția directă a porturilor respective.

Data expirării: 15 ianuarie 2018.”


Top