EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0054(01)

2014/106/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 20 decembrie 2013 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro și de modificare a Deciziei BCE/2008/3 (BCE/2013/54)

OJ L 57, 27.2.2014, p. 29–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106(3)/oj

27.2.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/29


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 20 decembrie 2013

privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro și de modificare a Deciziei BCE/2008/3

(BCE/2013/54)

(2014/106/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.1, articolul 16 și articolul 34.3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni (1), în special articolul 2,

întrucât:

(1)

Articolul 128 alineatul (1) din tratat și articolul 16 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”) prevăd că Banca Centrală Europeană (BCE) este singura abilitată să autorizeze emisiunea de bancnote euro în Uniune. Acest drept include competența de a adopta măsuri pentru protecția integrității bancnotelor euro ca mijloc de plată.

(2)

BCE a adoptat Decizia BCE/2008/3 din 15 mai 2008 privind procedurile de acreditare a securității pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro pentru bancnotele euro (2) prin care este instituită o procedură de acreditare privind securitatea care să confirme dacă producătorii respectă cerințele minime în materie de securitate ale BCE pentru producerea, procesarea, depozitarea și transportul bancnotelor euro și ale elementelor componente ale acestora, precum și ale altor materiale și informații pentru care trebuie asigurată protecția securității, a căror pierdere, furt sau publicare ar putea afecta integritatea bancnotelor euro sau ar putea contribui la producerea de bancnote euro contrafăcute sau de elemente componente contrafăcute ale acestora. În plus, Decizia BCE/2008/3 a instituit proceduri pentru asigurarea respectării continue a cerințelor de securitate menționate anterior.

(3)

BCE a adoptat Decizia BCE/2010/22 din 25 noiembrie 2010 privind procedura de acreditare a calității pentru producătorii de bancnote euro (3), pentru a asigura că numai producătorii care respectă cerințele minime în materie de calitate ale BCE pentru producerea de bancnote euro și de materii prime pentru bancnote euro sunt acreditați să producă astfel de bancnote și materii prime.

(4)

În conformitate cu articolele 9 și 11 din tratat, BCE a adoptat Decizia BCE/2011/8 din 21 iunie 2011 privind procedurile de acreditare în materie de mediu și de sănătate și securitate pentru producerea de bancnote euro (4) pentru a asigura faptul că sunt acreditați să desfășoare o activitate de producere a bancnotelor euro numai producătorii care respectă cerințele minime ale BCE în materie de mediu și de sănătate și securitate.

(5)

Ca urmare a experienței câștigate de BCE în aplicarea Deciziilor BCE/2008/3, BCE/2010/22 și BCE/2011/8, a rezultat că este necesar să se pună în aplicare un sistem unic și eficient de acreditare care să prevină orice diferențe de fond și procedurale, precum diversitatea disproporționată în materie de validitate a acreditărilor, a procedurilor și a terminologiei utilizate, care ar putea rezulta din aplicarea deciziilor menționate.

(6)

În vederea soluționării problemelor menționate anterior și a reducerii sarcinii administrative care le revine producătorilor, este necesar să se instituie un sistem unic de acreditare care: (a) va permite evaluarea conformității producătorilor cu cerințele relevante stabilite de BCE în materie de securitate, de calitate, de mediu și de sănătate și siguranță; (b) va evalua conformitatea cu aceste cerințe pe baza unei proceduri de inspecție armonizate; (c) în cazul nerespectării cerințelor menționate anterior, va stabili tipuri de sancțiuni adecvate și proporționale, inclusiv sancțiuni financiare; și (d) va asigura că elementele de securitate specifice euro vor putea fi furnizate numai BCN și viitoarelor BCN din Eurosistem, pe baza unei decizii a Consiliului guvernatorilor, precum și altor producători acreditați și/sau BCE.

(7)

Acest nou sistem unic de acreditare ar trebui să graviteze în jurul unei proceduri de evaluare formate din mai multe etape, în cadrul căreia producătorul care solicită acreditarea trebuie evaluat din punctul de vedere al conformității depline cu toate aspectele legate de cerințele pentru acreditare relevante stabilite în prezenta decizie.

(8)

Pentru facilitarea acestei evaluări, inclusiv a oricărei evaluări ulterioare a conformității continue a unui producător acreditat, este necesar să se instituie un regim de inspecții simplificat, care să permită BCE să efectueze inspecții atât la fața locului, cât și din exterior.

(9)

Pentru a se evita actuala multiplicitate a acreditărilor individuale, ar trebui să se prevadă o acreditare provizorie unică, care să poată deveni acreditare unică în cazul în care producătorul relevant demonstrează că a respectat toate cerințele pentru acreditare, inclusiv în cursul producției, în urma unei comenzi oficiale emise de un producător acreditat, de BCE sau de o BCN în conformitate cu acreditarea sa provizorie.

(10)

Pentru a menține flexibilitatea procesului de acreditare, BCE ar trebui să dispună de putere de decizie în ceea ce privește modul în care trebuie organizate etapele evaluării legate de cererea de inițiere pentru acreditarea provizorie.

(11)

În vederea asigurării unei mai bune administrări în contextul procedurii de acreditare, acreditarea provizorie și acreditarea ar trebui să aibă validitate permanentă, cu excepția cazului în care se constată că producătorul nu a respectat cerințele pentru acreditare relevante. În același scop, BCE are competența de a transforma în acreditare o acreditare provizorie dacă producătorul relevant a produs, pe baza unei comenzi oficiale emise de BCE sau de o BCN, elemente de securitate specifice euro și/sau elemente specifice euro în cursul unei perioade neîntrerupte de 36 de luni. De asemenea, în cazul în care un producător nu a produs elemente de securitate specifice euro și/sau elemente specifice euro pentru o perioadă neîntreruptă de 36 de luni, BCE va avea de competența de a retrograda, din proprie inițiativă, o acreditare în acreditare provizorie.

(12)

În consecință, Deciziile BCE/2008/3, BCE/2010/22 și BCE/2011/8 trebuie să fie abrogate și înlocuite prin prezenta decizie. Pentru asigurarea unei tranziții ușoare de la regimurile de acreditare curente la un sistem unic de acreditare în temeiul prezentei decizii, este necesar să se stabilească o perioadă de tranziție de un an de la adoptarea prezentei decizii. Această perioadă de tranziție va permite producătorilor care dețin acreditări individuale în materie de securitate, de calitate, de mediu, de sănătate și siguranță să adopte toate măsurile necesare pentru a fi în conformitate cu cerințele pentru acreditare relevante stabilite în prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii:

1.

„elemente specifice euro” înseamnă bancnotele euro și bancnotele euro tipărite parțial, precum și hârtia, cerneala, folia și firul folosit pentru producerea de bancnote euro sau de bancnote euro tipărite parțial;

2.

„activitate privind elementele specifice euro” înseamnă producerea de elemente specifice euro;

3.

„elemente de securitate specifice euro” înseamnă elementele enumerate în cadrul cerințelor de fond în materie de securitate, inclusiv bancnotele euro care sunt: (a) în circulație; (b) în curs de dezvoltare în vederea înlocuirii bancnotelor euro aflate în circulație; sau (c) retrase din circulație, împreună cu elementele componente ale acestora și cu informațiile aferente, pentru care trebuie asigurată protecția securității întrucât pierderea, furtul sau publicarea neautorizată a acestora ar putea afecta integritatea bancnotelor euro ca mijloc de plată;

4.

„activitate privind securitatea euro” înseamnă oricare dintre următoarele: originarea, producerea, procesarea, distrugerea, depozitarea, deplasarea internă în cadrul unei unități de producție sau transportul elementelor de securitate specifice euro;

5.

„originare” înseamnă transformarea modelului de bază al bancnotelor euro aflat în dezvoltare în formate, separarea culorilor, producția în linie și executarea plăcilor de imprimare, precum și pregătirea formatelor și prototipurilor pentru elementele componente propuse în aceste modele de bază;

6.

„producător” înseamnă orice entitate care este sau dorește să fie implicată într-o activitate privind securitatea euro și/sau o activitate privind elementele specifice euro, cu excepția entităților care doar sunt sau doar doresc să fie implicate în transportul elementelor de securitate specifice euro sau în punerea la dispoziție a unei instalații de distrugere specializate;

7.

„unitate de producție” înseamnă orice incintă pe care producătorul o folosește sau dorește să o folosească pentru originarea, producerea, procesarea, distrugerea și depozitarea elementelor de securitate specifice euro și/sau a elementelor specifice euro;

8.

„cerințe pentru acreditare” înseamnă cerințele de fond ale BCE, procedura de acreditare și cerințele privind amplasamentul, precum și obligațiile continue prevăzute în prezenta decizie, pe care producătorul trebuie să le respecte pentru a i se acorda sau pentru a-și menține acreditarea provizorie sau acreditarea;

9.

„producător acreditat” înseamnă un producător care deține o acreditare provizorie sau o acreditare;

10.

„cerințe de fond” înseamnă cerințele relevante în materie de securitate, de calitate, de mediu și de sănătate și siguranță, astfel cum sunt stabilite separat de BCE, pe care producătorul trebuie să le respecte pentru a putea să desfășoare o activitate privind securitatea euro și/sau o activitate privind elementele specifice euro;

11.

„aranjamente” înseamnă măsurile în materie de securitate, de calitate, de mediu sau de sănătate și siguranță adoptate de un producător în vederea respectării cerințelor de fond relevante;

12.

„acreditări acordate în temeiul regimului anterior” înseamnă acreditările temporare sau depline valide, în special acreditările în materie de securitate, calitate, mediu sau sănătate și siguranță acordate de BCE unui producător pentru a desfășura o activitate privind securitatea euro și/sau o activitate privind elementele specifice euro în conformitate cu Deciziile BCE/2008/3, BCE/2010/22 și BCE/2011/8;

13.

„deciziile BCE privind acreditarea abrogate” înseamnă, în mod colectiv, Deciziile BCE/2008/3, BCE/2010/22 și BCE/2011/8;

14.

„BCN” înseamnă banca centrală națională a unui stat membru a cărui monedă este euro;

15.

„viitoare BCN din Eurosistem” înseamnă banca centrală națională a unui stat membru care face obiectul unei derogări și care a îndeplinit condițiile stabilite pentru adoptarea euro și în legătură cu care a fost luată o decizie de a pune capăt derogării în temeiul articolului 140 alineatul (2) din tratat;

16.

„autoritate de certificare” înseamnă o autoritate independentă de certificare care evaluează sistemele de management al calității, al mediului sau al sănătății și siguranței ale unui producător și care are dreptul să certifice faptul că producătorul îndeplinește cerințele seriei de standarde ISO 9001 sau ISO 14000 sau a seriei de standarde OHSAS 18000;

17.

„zi lucrătoare” înseamnă o zi lucrătoare BCE, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale aplicabile BCE, astfel cum sunt publicate pe website-ul BCE;

18.

„inspecție” înseamnă o procedură de acreditare care are drept scop evaluarea conformității unui producător cu cerințele pentru acreditare, care se desfășoară fie sub forma unei inspecții la fața locului, fie sub forma unei inspecții din exterior, și care se încheie cu un raport de inspecție corespunzător cu privire la rezultatul acestei evaluări;

19.

„inspecție la fața locului” înseamnă vizita efectuată de către o echipă de inspectori BCE la o unitate de producție în vederea evaluării conformității aranjamentelor aplicate la respectiva unitate de producție cu cerințele pentru acreditare relevante;

20.

„inspecție din exterior” înseamnă evaluarea de BCE a documentației prezentate de un producător în contextul unei inspecții, efectuată în afara unității sale de producție, pentru a identifica dacă producătorul îndeplinește cerințele pentru acreditare relevante;

21.

„verificări specifice privind securitatea efectuate de BCN” înseamnă verificările stocurilor, verificările privind distrugerea sau verificările privind transportul efectuate de o BCN ordonatoare la o unitate de producție acreditată în legătură cu comanda oficială de producție dată unui producător acreditat în conformitate cu articolul 11;

22.

„verificarea stocurilor” înseamnă vizita efectuată de o BCN ordonatoare la o unitate de producție acreditată în vederea evaluării exactității inventarului stocurilor de elemente de securitate specifice euro ținut de producătorul relevant;

23.

„verificare privind distrugerea” înseamnă vizita efectuată de o BCN ordonatoare la o unitate de producție acreditată, în vederea monitorizării distrugerii elementelor de securitate specifice euro și a verificării stocurilor în cursul distrugerii elementelor de securitate specifice euro în conformitate cu articolul 11;

24.

„verificare privind transportul” înseamnă evaluarea conformității aranjamentelor pentru transportul de bancnote euro și/sau de hârtie pentru bancnote euro aplicate de un producător acreditat cu cerințele relevante în materie de securitate a transportului;

25.

„producere” înseamnă producerea de elemente de securitate specifice euro sau de elemente specifice euro în conformitate cu o comandă oficială dată de un alt producător acreditat, de o BCN sau de BCE, cu excepția producerii în scopul cercetării și dezvoltării și în scopul testării, în cazul cărora produsele care trebuie livrate nu sunt destinate emisiunii, precum și cu excepția producerii de stocuri interne.

Articolul 2

Principii generale privind acreditarea

(1)   Producătorul poate desfășura o activitate privind securitatea euro și/sau o activitate privind elementele specifice euro în legătură cu un element de securitate specific euro și/sau cu un element specific euro doar într-o unitate de producție pentru care BCE i-a acordat o acreditare sau o acreditare provizorie.

(2)   În cazul în care producătorul nu a desfășurat o activitate de producție, BCE poate să îi acorde o acreditare provizorie pentru activitatea relevantă privind securitatea euro și/sau pentru activitatea privind elementele specifice euro în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 4, 5 și 6.

(3)   Acreditarea provizorie poate fi transformată în acreditare în cazul în care producătorul a trecut inspecțiile relevante din cursul producției în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7.

(4)   În cazul în care un producător acreditat nu a desfășurat activități de producție pentru o perioadă neîntreruptă de 36 de luni, BCE poate să transforme acreditarea sa în acreditare provizorie, astfel cum se prevede la articolul 8.

(5)   Pentru a primi și pentru a menține o acreditare provizorie sau o acreditare emisă de BCE, pe lângă cerințele stabilite în prezenta decizie, producătorul trebuie să respecte:

(a)

cerințele de fond relevante, care reprezintă cerințele minime. Producătorii pot să adopte și să pună în aplicare aranjamente mai stricte în materie de securitate, calitate, mediu și sănătate și siguranță;

(b)

următoarele cerințe privind amplasamentul:

(i)

în cazul în care nu este o imprimerie, unitatea de producție este localizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb; sau

(ii)

în cazul în care este o imprimerie, unitatea de producție este localizată într-un stat membru al Uniunii Europene.

(6)   În cazul în care împrejurările justifică acest lucru, Comitetul executiv poate să acorde o derogare de la cerința privind amplasamentul prevăzută la alineatul (5) litera (b) de mai sus. În cazul în care Comitetul executiv acordă o astfel de derogare, acesta își va motiva decizia în mod corespunzător.

(7)   Producătorii care dețin o acreditare provizorie sau o acreditare sunt în egală măsură eligibili să participe la licitații.

(8)   Producătorul acreditat poate să producă și/sau să livreze elemente de securitate specifice euro doar pentru a onora o comandă oficială dată de unul dintre următoarele:

(a)

un alt producător acreditat care solicită elementele de securitate specifice euro pentru activitatea sa privind securitatea euro;

(b)

o BCN;

(c)

sub rezerva unei decizii a Consiliului guvernatorilor, o viitoare BCN din Eurosistem; și

(d)

BCE.

(9)   Producătorul suportă toate costurile și pierderile aferente înregistrate în legătură cu aplicarea prezentei decizii.

Articolul 3

Decizii adoptate de Comitetul Executiv

(1)   Comitetul executiv are competența de a adopta toate deciziile cu privire la acreditarea unui producător, astfel cum sunt prevăzute la articolele 6, 16-18 și 20.

(2)   Comitetul executiv poate decide să subdelege competențele de acordare a unei acreditări provizorii, astfel cum este prevăzută la articolul 6, unuia sau mai multora dintre membrii acestuia.

SECȚIUNEA II

PROCEDURA DE ACREDITARE

Articolul 4

Cererea de inițiere pentru acreditarea provizorie

(1)   Producătorul care nu beneficiază de niciun tip de acreditare și care dorește să desfășoare o activitate privind securitatea euro și/sau o activitate privind elementele specifice euro trebuie să transmită BCE o cerere scrisă pentru inițierea procedurii de acreditare provizorie.

(2)   Această cerere de inițiere trebuie:

(a)

să specifice activitatea privind securitatea euro și elementul (elementele) de securitate specific(e) euro și/sau activitatea privind elementele specifice euro și elementul (elementele) specific(e) euro, precum și adresa exactă a unității de producție pentru care se solicită acreditarea provizorie;

(b)

să includă o declarație a producătorului solicitant că va păstra confidențialitatea conținutului cerințelor de fond;

(c)

să includă un angajament scris că producătorul va respecta toate dispozițiile relevante din prezenta decizie.

(3)   În cazul în care producătorul solicită să desfășoare o activitate privind elementele specifice euro, acesta prezintă BCE copii ale certificatelor ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001 emise de autoritățile de certificare competente, care atestă că respectă standardele aplicabile în unitatea de producție relevantă pentru activitatea privind elementele specifice euro planificată.

(4)   BCE evaluează informațiile și documentația prezentate de producător în cererea sa de inițiere și, în cazul în care este necesar, poate solicita informații suplimentare sau clarificări.

(5)   BCE poate respinge cererea de inițiere în cazul în care aceasta nu este completată după formularea de către BCE a unei cereri de furnizare a unor informații suplimentare sau a unor clarificări, potrivit alineatului (4), sau în cazul în care producătorul nu respectă dispozițiile articolului 2 alineatul (5) litera (b).

Articolul 5

Evaluarea preliminară a cerințelor de fond

(1)   Cu ocazia admiterii cererii de inițiere, BCE pune la dispoziția producătorului o copie a cerințelor de fond relevante. BCE furnizează de asemenea documente în cuprinsul cărora producătorul trebuie să precizeze modul în care aranjamentele puse în aplicare de acesta respectă cerințele de fond relevante. Producătorul completează și returnează aceste documente pentru a permite BCE să realizeze o evaluare preliminară a posibilității producătorului respectiv de a respecta cerințele de fond relevante.

(2)   În cazul în care un producător care solicită acreditare provizorie pentru o activitate privind securitatea euro este obligat, în temeiul legislației sale naționale, să utilizeze instalații de distrugere specializate și în cazul în care nu este posibil ca aceste instalații să fie disponibile în unitatea de producție, producătorul respectiv va furniza de asemenea informații cu privire la unitatea de distrugere specializată pe care propune să o utilizeze, inclusiv informații complete cu privire la:

(a)

dispozițiile relevante din legislația națională și o explicație a motivului pentru care nu este posibilă amplasarea instalațiilor de distrugere în unitatea de producție;

(b)

instalația de distrugere specializată pe care producătorul propune să o utilizeze;

(c)

elementul (elementele) de securitate specific(e) euro pe care producătorul intenționează să le distrugă la instalația de distrugere specializată relevantă;

(d)

aranjamentele pentru asigurarea securității propuse pentru protecția elementului (elementelor) de securitate specific(e) euro în cursul întregului proces de transport către și de la instalație și în cursul distrugerii în cadrul instalației.

(3)   BCE evaluează informațiile și documentația prezentate de producător menționate la alineatele (1) și (2) și poate solicita informații suplimentare sau clarificări. BCE poate respinge orice cerere de acreditare provizorie care nu este completată după formularea de către BCE a unei cereri de furnizare a unor informații suplimentare sau a unor clarificări sau care nu îndeplinește cerințele prevăzute în prezentul articol.

Articolul 6

Acordarea unei acreditări provizorii

(1)   BCE poate acorda unui producător o acreditare provizorie în cazul în care, înainte de a începe să desfășoare o activitate privind securitatea euro sau o activitate privind elementele specifice euro, producătorul a demonstrat cu succes că a stabilit procedurile și că deține infrastructura necesară pentru respectarea cerințelor pentru acreditare relevante în unitatea de producție.

(2)   În conformitate cu articolul 9, BCE efectuează inspecții pentru evaluarea conformității unui producător cu toate cerințele pentru acreditare.

(3)   Producătorul care solicită acreditare provizorie pentru o activitate privind securitatea euro planificată face, mai întâi, obiectul unei inspecții privind conformitatea cu cerințele în materie de securitate. Până ce acest producător nu trece cu succes inspecția de securitate, nu mai poate fi începută nicio altă inspecție.

Articolul 7

Transformarea unei acreditări provizorii în acreditare

BCE poate transforma acreditarea provizorie a unui producător în acreditare, cu condiția ca producătorul respectiv să treacă cu succes inspecțiile relevante în cursul activității de producție și să demonstreze, prin aceasta, că în cursul desfășurării efective a activității privind securitatea euro și/sau a activității privind elementele specifice euro relevante a stabilit procedurile necesare și deține infrastructura necesară și că respectă în mod efectiv cerințele pentru acreditare relevante în unitatea de producție.

Articolul 8

Transformarea unei acreditări în acreditare provizorie

BCE poate transforma acreditarea unui producător în acreditare provizorie în cazul în care producătorul nu a desfășurat activitate de producție pe baza unei comenzi oficiale date de BCE sau de o BCN în cursul unei perioade neîntrerupte de 36 de luni.

SECȚIUNEA III

INSPECȚII ȘI VERIFICĂRI SPECIFICE PRIVIND SECURITATEA EFECTUATE DE BCN

Articolul 9

Inspecții

(1)   BCE evaluează dacă un producător respectă cerințele pentru acreditare relevante prin intermediul inspecțiilor. Acestea se pot desfășura sub forma inspecțiilor la fața locului și/sau a inspecțiilor din exterior.

(2)   Inspecția (inspecțiile) din exterior se desfășoară în legătură cu orice documentație furnizată de un producător care este relevantă pentru evaluarea respectării de către acesta a cerințelor pentru acreditare.

(3)   Inspecția (inspecțiile) la fața locului evaluează respectarea de către producător a cerințelor de fond relevante în unitatea de producție, în special în ceea ce privește cerințele în materie de securitate și de calitate. BCE poate decide să realizeze astfel de inspecții la fața locului ori de câte ori consideră că acest lucru este necesar, însă cel puțin la interval de 36 de luni în ceea ce privește cerințele de fond în materie de securitate și de calitate referitoare la o activitate privind elementele specifice euro și/sau o activitate privind securitatea euro.

(4)   Inspecțiile la fața locului în legătură cu cerințele de fond în materie de securitate și de calitate pot fi anunțate în prealabil. Inspecțiile la fața locului privind securitatea și calitatea care au fost anunțate în prealabil încep la o dată care a fost stabilită de comun acord de producător și de BCE. Din momentul în care producătorul a început să desfășoare o activitate privind securitatea euro și/sau o activitate privind elementele specifice euro, inspecțiile la fața locului privind securitatea și calitatea pot fi efectuate și fără a fi anunțate în prealabil.

(5)   Nu mai târziu de 10 zile lucrătoare înainte de data la care trebuie să înceapă o inspecție la fața locului anunțată, BCE poate să furnizeze producătorului, în vederea completării, o documentație prealabilă inspecției la fața locului. Producătorul va returna BCE această documentație cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data la care trebuie să înceapă inspecția la fața locului.

(6)   În cazul în care producătorul este obligat, în conformitate cu legislația sa națională, să utilizeze o instalație de distrugere specializată, echipa de inspecție la fața locului poate vizita și această instalație pentru a evalua dacă aranjamentele propuse de producător sunt suficiente pentru a proteja integritatea elementelor de securitate specifice euro în cauză.

Articolul 10

Scrisoarea de constatare și raportul privind inspecția

(1)   În cazul în care în cursul inspecției este identificat un caz de neconformitate cu cerințele pentru acreditare relevante, BCE trimite producătorului o scrisoare de constatare în care precizează cazul (cazurile) de neconformitate respectiv(e), în următoarele intervale de timp:

(a)

15 zile lucrătoare de la data finalizării inspecției relevante la fața locului;

(b)

40 de zile lucrătoare de la primirea de către BCE a oricărei documentații relevante în baza unei inspecții din exterior, în special cu privire la obligațiile continue prevăzute la articolul 12;

(c)

15 zile lucrătoare de la primirea de către BCE a raportului BCN, în cazul în care au fost efectuate de BCN verificări specifice privind securitatea în conformitate cu articolul 11.

(2)   Producătorul are la dispoziție 15 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de constatare pentru a comunica în scris BCE comentariile sale și informațiile cu privire la orice aranjamente sau îmbunătățiri pe care intenționează să le aplice în legătură cu conținutul scrisorii de constatare.

(3)   BCE pregătește un proiect de raport privind inspecția în termen de 25 de zile lucrătoare: (a) de la finalizarea unei inspecții, în cazul în care nu a fost identificat niciun caz de neconformitate; (b) de la primirea de către BCE a comentariilor scrise ale producătorului cu privire la scrisoarea de constatare; sau (c) de la expirarea termenului pentru formularea unor astfel de comentarii, în cazul în care acestea nu au fost primite. Acest proiect de raport privind inspecția conține constatările inspecției și comentariile relevante primite de la producător. Proiectul de raport privind inspecția conține de asemenea concluzii cu privire la îndeplinirea de către producător a cerințelor pentru acreditare.

(4)   Producătorul are la dispoziție 15 zile lucrătoare de la primirea proiectului de raport privind inspecția pentru a comunica în scris BCE comentariile sale și informațiile cu privire la orice aranjamente sau îmbunătățiri pe care intenționează să le aplice în legătură cu conținutul proiectului de raport privind inspecția. În termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea comentariilor formulate de producător sau de la data expirării termenului limită pentru transmiterea acestor comentarii, BCE finalizează proiectul de raport privind inspecția și îl transmite producătorului în cauză.

(5)   Pot fi efectuate inspecții suplimentare la fața locului pentru a se verifica dacă, după punerea în aplicare a aranjamentelor sau a îmbunătățirilor menționate, producătorul îndeplinește cerințele pentru acreditare relevante. Inspecțiile suplimentare la fața locului pot întârzia finalizarea proiectului de raport privind inspecția.

(6)   În cazul unor neconformități majore cu cerințele pentru acreditare care necesită adoptarea unei decizii urgente de către BCE și în legătură cu care s-ar putea considera în mod rezonabil că impun adoptarea unei decizii de suspendare în conformitate cu articolul 17 sau a unei decizii de revocare în conformitate cu articolul 18, BCE poate decide să scurteze procedura descrisă la alineatele (1), (2) și (3), în acest caz producătorul având la dispoziție maximum 5 zile lucrătoare pentru a formula comentarii cu privire la neconformitatea în cauză. BCE expune motivele pentru care a acționat în regim de urgență.

(7)   BCE poate decide să extindă termenele prevăzute în prezentul articol.

Articolul 11

Verificări specifice privind securitatea efectuate de BCN

(1)   Orice BCN care a emis o comandă oficială pentru producția de bancnote euro poate efectua, în legătură cu astfel de comenzi, verificări ale stocurilor și verificări privind distrugerea elementelor de securitate specifice euro fie la unitatea de producție în care sunt produse bancnotele euro, fie la orice altă unitate de producție în care sunt produse, procesate, depozitate sau distruse părțile componente ale acestor bancnote euro.

(2)   BCN menționată la alineatul (1) poate efectua verificări și cu privire la transportul bancnotelor euro și al hârtiei pentru bancnote euro.

(3)   În cazul în care constată că producătorul încalcă normele de transport ale BCE prevăzute în cerințele de fond sau în cazul în care descoperă o neconcordanță în cursul verificării stocurilor sau al verificărilor privind distrugerea, BCN transmite BCE un raport scris în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea verificărilor.

(4)   BCE poate desemna o echipă specială de inspecție a securității la fața locului în vederea efectuării unor inspecții la fața locului în unitatea de producție respectivă pentru a verifica încălcările sau neconcordanțele identificate de BCN. Orice constatări ale BCE întemeiate pe rezultatul inspecției efectuate de către echipa specială de inspecție a securității sunt raportate în conformitate cu articolul 10.

SECȚIUNEA IV

OBLIGAȚII CONTINUE

Articolul 12

Obligațiile continue ale producătorilor acreditați

(1)   Producătorul acreditat furnizează BCE, în legătură cu unitatea de producție relevantă, o copie a certificatului relevant menționat la articolul 4 alineatul (3) cu ocazia fiecărei reînnoiri sau modificări a acestui certificat în termen de trei luni de la data reînnoirii sau a modificării respective.

(2)   Producătorul acreditat informează imediat BCE cu privire la revocarea oricărui certificat necesar.

(3)   Producătorul acreditat informează BCE imediat și în scris cu privire la oricare dintre următoarele:

(a)

deschiderea oricăror proceduri de lichidare sau de reorganizare a producătorului sau a oricăror proceduri similare;

(b)

desemnarea unui lichidator, judecător sindic, administrator sau a oricărei persoane cu funcție echivalentă, în privința producătorului;

(c)

orice intenție de a subcontracta sau de a implica terți într-o activitate privind elementele specifice euro sau într-o activitate privind securitatea euro pentru care producătorul este acreditat;

(d)

orice modificare în ceea ce privește aranjamentele din cadrul unității de producție, care apare după acordarea acreditării și care afectează sau poate afecta respectarea cerințelor pentru acreditare relevante, inclusiv modificările aduse informațiilor menționate la articolul 5 alineatul (2) literele (a)-(d);

(e)

orice intenție de modificare a controlului asupra producătorului acreditat sau de modificare a structurii de proprietate asupra acestuia;

(f)

trecerea unei perioade neîntrerupte de 34 de luni de la ultima sa activitate de producție.

(4)   Producătorul acreditat nu poate transfera sau cesiona acreditările sale unui terț, inclusiv oricare dintre filialele sau societățile sale asociate.

(5)   Producătorul acreditat nu poate transfera către o altă unitate deținută în proprietate, închiriată sau aflată sub altă formă sub controlul său nicio parte a activității privind securitatea euro sau a activității privind elementele specifice euro și niciun element de securitate specific euro sau element specific euro decât dacă unității respective i s-a acordat acreditarea necesară în conformitate cu articolul 2, iar BCE și-a exprimat acordul prealabil scris cu privire la transferul în cauză.

(6)   Producătorul acreditat nu poate externaliza sau transfera către un terț, inclusiv filialele și societățile asociate ale acestuia, nicio parte a activității privind securitatea euro sau a activității privind elementele specifice euro și niciun element de securitate specific euro sau element specific euro decât dacă terțului respectiv i s-a acordat acreditarea necesară în conformitate cu articolul 2, iar BCE și-a exprimat acordul prealabil scris cu privire la externalizarea sau transferul în cauză.

(7)   Pentru ca un producător acreditat să poată să externalizeze către o altă unitate de producție orice parte a activității privind securitatea euro sau a activității privind elementele specifice euro este necesar acordul prealabil scris al BCE.

(8)   Producătorul cu acreditare provizorie informează imediat BCE în momentul în care primește o comandă oficială de producție din partea unui alt producător acreditat, a unei BCN sau a BCE, astfel încât să poată fi organizate inspecțiile relevante cât mai curând posibil. Notificarea include informații despre comanda oficială de producție și datele planificate pentru începerea și pentru finalizarea producției.

(9)   Producătorul cu acreditare provizorie comunică BCE informațiile cu privire la aspectele de mediu și de sănătate și siguranță, astfel cum se solicită în cerințele de fond relevante.

(10)   În cazul în care producătorul acreditat este o imprimerie, acesta va face toate aranjamentele necesare pentru realizarea analizei substanțelor chimice utilizate pentru bancnotele euro finalizate și transmite BCE rapoarte în conformitate cu cerințele în materie de mediu și de sănătate și siguranță relevante.

(11)   Producătorul acreditat păstrează confidențialitatea cerințelor de fond.

Articolul 13

Obligațiile continue ale BCE

BCE informează producătorii acreditați cu privire la orice actualizări ale cerințelor de fond care se referă la activitatea privind securitatea euro și/sau activitatea privind elementele specifice euro pentru care au primit o acreditare sau o acreditare provizorie.

SECȚIUNEA V

CONSECINȚELE NECONFORMITĂȚII

Articolul 14

Cazuri de neconformitate

(1)   Oricare dintre următoarele fapte ale unui producător constituie un caz de neconformitate:

(a)

nerespectarea cerințelor pentru acreditare relevante;

(b)

nepunerea în aplicare a îmbunătățirilor convenite cu BCE;

(c)

refuzul de a acorda acces imediat în unitatea de producție echipei de inspecție la fața locului sau personalului desemnat de o BCN pentru a efectua verificări ale stocurilor, verificări privind distrugerea sau verificări privind transportul;

(d)

prezentarea unei declarații false sau înșelătoare ori a unui document falsificat către BCE și, dacă este cazul, către o BCN, conform oricăreia dintre procedurile prevăzute în prezenta decizie;

(e)

încălcarea obligației de păstrare a confidențialității conținutului cerințelor de fond.

(2)   Orice caz de neconformitate cu cerințele pentru acreditare relevante este notificat producătorului care nu și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) sau într-un alt mod. Orice caz de neconformitate trebuie corectat într-un termen convenit. Acest termen este proporțional cu gravitatea cazului de neconformitate.

(3)   Este considerat un caz major de neconformitate acel caz care are sau a avut un impact negativ imediat și considerabil asupra securității activității privind securitatea euro și/sau un impact negativ imediat și considerabil asupra aspectelor privind calitatea, mediul sau sănătatea și siguranța unei activități privind elementele specifice euro.

(4)   BCE poate adresa producătorului o recomandare prin care să sugereze îmbunătățirea unui aranjament care respectă cerințele pentru acreditare.

Articolul 15

Deciziile BCE privind neconformitatea

(1)   BCE adoptă oricare dintre deciziile menționate la articolele 16-18 și 20 în formă scrisă. Aceste decizii includ:

(a)

cazul de neconformitate și, dacă este cazul, comentariile formulate de producător;

(b)

unitatea de producție, elementul de securitate specific euro și/sau elementul specific euro și activitatea privind securitatea euro și/sau activitatea privind elementele specifice euro la care se referă decizia;

(c)

data de la care decizia produce efecte;

(d)

termenul pentru remedierea neconformității, dacă este cazul;

(e)

motivele care au stat la baza deciziei.

(2)   În toate cazurile în care BCE adoptă o decizie în conformitate cu articolele 16-18 și 20, aceasta va fi proporțională cu gravitatea cazului de neconformitate și cu istoricul producătorului referitor la producerea și remedierea altor cazuri de neconformitate.

(3)   BCE poate înștiința BCN și pe toți producătorii acreditați cu privire la orice decizie adoptată în conformitate cu prezentul articol, domeniul său de aplicare și durata acesteia și, în acest caz, BCE menționează faptul că BCN vor fi notificate în cazul în care intervin modificări ulterioare ale statutului producătorului.

Articolul 16

Decizia de avertizare

(1)   BCE poate adopta o decizie de avertizare în legătură cu un producător acreditat în cazul:

(a)

unei neconformități majore cu privire la aspectele de securitate ale unei activități privind securitatea euro sau la aspectele privind calitatea, mediul sau sănătatea și siguranța unei activități privind elementele specifice euro;

(b)

unei repetări a cazurilor de neconformitate;

(c)

neremedierii eficiente și în timp util a oricărui caz de neconformitate.

(2)   BCE ia în considerare toate explicațiile relevante prezentate de producător.

(3)   Decizia de avertizare poate menționa de asemenea că, în cazul în care neconformitatea nu a fost remediată în termenul stabilit, se va aplica articolul 17 sau articolul 18.

(4)   În cazul în care BCE apreciază că doar o decizie de avertizare nu este suficientă dată fiind gravitatea cazului de neconformitate identificat, aceasta poate adopta o decizie în conformitate cu articolul 17 sau cu articolul 18.

Articolul 17

Suspendarea cu privire la noi comenzi

(1)   BCE poate adopta o decizie de suspendare cu privire la un producător acreditat în sensul că producătorul respectiv are dreptul să finalizeze orice comandă de producție în curs, însă nu mai are dreptul să accepte comenzi noi până la ridicarea deciziei de suspendare. Decizia de suspendare poate fi adoptată în cazul:

(a)

producerii unei neconformități majore cu impact negativ imediat și considerabil asupra securității activității privind securitatea euro, însă atunci când producătorul a fost în măsură să demonstreze că nu s-a înregistrat nicio pierdere sau nici un furt al elementelor de securitate specifice euro sau vreo publicare neautorizată de informații care ar putea afecta integritatea elementelor de securitate specifice euro;

(b)

neremedierii de către producător a cazului de neconformitate indicat într-o decizie de avertizare.

(2)   BCE ia în considerare toate explicațiile relevante prezentate de producătorul în cauză.

(3)   Decizia de suspendare poate menționa de asemenea că, în cazul în care neconformitatea nu a fost remediată în termenul stabilit, se va aplica articolul 18.

(4)   În cazul în care BCE apreciază că decizia de suspendare nu este suficientă dată fiind gravitatea cazului de neconformitate identificat, aceasta poate adopta o decizie de revocare în conformitate cu articolul 18.

(5)   Decizia de suspendare poate fi ridicată numai în situația în care toate cazurile de neconformitate relevante au fost corectate și s-a constatat corectarea lor prin intermediul unei inspecții.

Articolul 18

Revocarea acreditării

(1)   BCE poate adopta o decizie de revocare în cazul:

(a)

neadoptării de măsuri ulterioare conform deciziei de suspendare de către producător;

(b)

nerespectării articolului 19 de către producător;

(c)

nerespectării cerinței de informare imediată a BCE cu privire la producerea oricărui caz menționat la articolul 12 alineatul (3) literele (c)-(f);

(d)

formulării de către un producător acreditat a unei cereri de transfer, în totalitate sau în parte, a activității sale privind securitate euro și/sau a activității sale privind elementele specifice euro către o nouă unitate de producție. Obiectul acestei revocări include unitatea de producție anterioară de la care este transferată activitatea relevantă;

(e)

formulării de către un producător acreditat a unei cereri de retragere a acreditării sale provizorii sau a acreditării.

(2)   BCE poate adopta o decizie de revocare în cazul în care apreciază că o astfel de revocare este proporțională cu:

(a)

gravitatea cazului (cazurilor) de neconformitate;

(b)

amploarea actuală sau potențială a pierderii, a furtului sau a oricărui prejudiciu financiar sau reputațional suferit în legătură cu publicarea neautorizată de informații privind elementele de securitate specifice euro;

(c)

caracterul adecvat al răspunsului producătorului, al capacității și al mijloacelor sale de atenuare a neconformității.

(3)   BCE ia în considerare toate explicațiile relevante prezentate de producătorul respectiv.

(4)   În cazul în care, ulterior revocării, posesia de către producător a unor elemente de securitate specifice euro ar putea pune în pericol integritatea bancnotelor euro ca mijloc de plată, BCE poate solicita producătorului să ia măsuri, precum livrarea la BCE sau la o BCN a elementelor de securitate specifice euro specificate sau distrugerea acestora, pentru a asigura că acesta nu mai posedă astfel de elemente de securitate specifice euro după intrarea în vigoare a revocării.

(5)   Decizia de revocare stabilește data după care producătorul poate solicita din nou o acreditare provizorie. Această dată va fi stabilită pe baza împrejurărilor care au determinat revocarea și va fi după cel puțin un an de la data deciziei de revocare.

Articolul 19

Oprirea imediată a activității privind securitatea euro

(1)   În circumstanțe excepționale, în cazul în care este identificată o neconformitate majoră care ar putea determina pierderea sau furtul elementelor de securitate specifice euro sau publicarea neautorizată de informații care ar putea afecta integritatea bancnotelor euro ca mijloc de plată dacă nu se acționează imediat pentru remedierea situației, echipa de inspecție la fața locului poate solicita producătorului care nu și-a îndeplinit obligațiile să oprească cu efect imediat activitatea privind securitatea euro în cauză până la remedierea neconformității. Într-un astfel de caz, producătorul nu poate să reia această activitate fără aprobarea scrisă prealabilă din partea BCE.

(2)   Producătorul în cauză furnizează BCE informații referitoare la orice alt producător care, în calitate de client sau de furnizor, poate fi afectat în mod indirect de oprirea activității privind securitatea euro sau a activității privind elementele specifice euro. Echipa de inspecție la fața locului poate solicita de asemenea producătorului acreditat să ia măsurile prevăzute la articolul 18 alineatul (4) pentru a se asigura că acesta nu posedă elementele de securitate specifice euro specificate în perioada în care a fost oprită activitatea privind securitatea euro.

(3)   În cazul în care o activitate privind securitatea euro desfășurată de un producător acreditat este oprită în conformitate cu alineatul (1), BCE informează toți producătorii terți menționați la alineatul (2) potențial afectați și, în acest caz, precizează că producătorii terți potențial afectați vor fi notificați dacă intervin modificări ale statutului producătorului.

(4)   Cât mai curând posibil după ce echipa BCE de inspecție la fața locului a solicitat oprirea unei activități privind securitatea euro și fără a aduce atingere tuturor celorlalte decizii adoptate în temeiul articolelor 16-18, BCE abrogă imediat această decizie de oprire a activității în cazul în care o inspecție ulterioară concluzionează că neconformitatea în cauză a fost remediată.

Articolul 20

Sancțiuni financiare în caz de neconcordanțe privind cantitățile de bancnote euro sau de hârtie pentru bancnote

(1)   În conformitate cu cerințele de fond în materie de securitate, producătorul care desfășoară o activitate de producere a hârtiei pentru bancnote euro sau a bancnotelor euro transmite BCE rapoarte cu privire la orice neconcordanță privind cantitățile de hârtie pentru bancnote euro sau cantitățile de bancnote euro imprimate parțial sau integral care este identificată în cursul oricărei activități privind securitatea euro în cadrul unității sale de producție acreditate.

(2)   În cazul în care un astfel de producător identifică o neconcordanță privind o cantitate de hârtie pentru bancnote euro sau o neconcordanță privind cantitățile de bancnote euro imprimate parțial sau integral în cursul unei activități privind securitatea euro în cadrul unității de producție acreditate și nu transmite rapoarte în conformitate cu cerințele de fond în materie de securitate, iar această neconcordanță este adusă în atenția BCE prin alte mijloace, BCE aplică producătorului o sancțiune financiară de minimum 50 000 EUR. În cazul în care valoarea nominală echivalentă a neconcordanței depășește 50 000 EUR, BCE aplică producătorului o sancțiune financiară în cuantum egal cu valoarea nominală echivalentă, până la maximum 500 000 EUR.

(3)   În cazul în care un producător transmite BCE rapoarte cu privire la o neconcordanță privind o cantitate de hârtie pentru bancnote euro sau privind cantitățile de bancnote euro imprimate parțial sau integral identificată în cursul unei activități privind securitatea euro în cadrul unității de producție acreditate, însă ulterior nu identifică și nu transmite BCE rapoarte cu privire la cauza neconcordanței în termenele prevăzute în cerințele de fond în materie de securitate, BCE ia în considerare aplicarea unei sancțiuni financiare de minimum 50 000 EUR. În cazul în care valoarea nominală echivalentă a neconcordanței depășește 50 000 EUR, BCE aplică producătorului o sancțiune financiară în cuantum egal cu valoarea nominală echivalentă, până la maximum 500 000 EUR.

(4)   În cazul în care un producător nu identifică o neconcordanță privind o cantitate de hârtie pentru bancnote euro sau privind o cantitate de bancnote euro imprimate parțial sau integral în cursul unei activități privind securitatea euro în cadrul unității de producție acreditate, iar neconcordanța este identificată și adusă în atenția BCE prin alte mijloace, BCE aplică producătorului o sancțiune financiară de minimum 50 000 EUR. În cazul în care valoarea nominală echivalentă a neconcordanței depășește 50 000 EUR, BCE aplică producătorului o sancțiune financiară în cuantum egal cu valoarea nominală echivalentă, până la maximum 500 000 EUR.

(5)   Gravitatea neconcordanței se evaluează în fiecare caz specific atunci când se adoptă o decizie cu privire la cuantumul sancțiunii financiare și aceasta justifică sancțiunea financiară mai mare sau mai mică decât cuantumul de 50 000 EUR. Gravitatea neconcordanței este evidențiată prin valoarea nominală echivalentă a neconcordanței relevante. Sancțiunile financiare nu depășesc în niciun caz 500 000 EUR.

(6)   Deciziile privind sancțiunile financiare se adoptă în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2532/98 și în Regulamentul (CE) nr. 2157/1999 al Băncii Centrale Europene din 23 septembrie 1999 privind competența Băncii Centrale Europene de a impune sancțiuni (BCE/1999/4) (5).. Pe lângă sancțiunile financiare, BCE poate decide să emită o decizie de avertizare sau să revoce ori să suspende acreditarea provizorie sau acreditarea.

Articolul 21

Procedura de revizuire

(1)   BCE evaluează orice cereri și informații care sunt furnizate de producător în legătură cu prezenta decizie și informează producătorul în scris cu privire la decizia sa de admitere sau de respingere a cererii sau cu privire la validitatea informațiilor primite în termen de 50 de zile lucrătoare de la primirea:

(a)

cererii de inițiere; sau

(b)

a oricăror informații suplimentare sau clarificări solicitate de BCE.

(2)   În cazul în care BCE a adoptat o decizie:

(a)

de respingere a cererii de inițiere a oricărei proceduri de acreditare;

(b)

de refuz cu privire la: (i) acordarea unei acreditări provizorii; (ii) transformarea unei acreditări provizorii în acreditare; sau (iii) transformarea unei acreditări în acreditare provizorie;

(c)

de transformare a unei acreditări acordate în temeiul regimului anterior în acreditare provizorie sau în acreditare;

(d)

în temeiul articolelor 16-19,

producătorul poate transmite Consiliului guvernatorilor, în termen de 30 de zile lucrătoare de la notificarea unei astfel de decizii, o cerere scrisă pentru revizuirea deciziei relevante. Producătorul include motivele sale pentru o asemenea cerere și toate informațiile justificative.

(3)   Revizuirea nu are efect suspensiv. În cazul în care producătorul solicită explicit și motivat acest lucru în cererea sa de revizuire, Consiliul guvernatorilor poate suspenda aplicarea deciziei aflate în curs de revizuire.

(4)   Consiliul guvernatorilor revizuiește decizia din perspectiva cererii de revizuire a producătorului. În cazul în care Consiliul guvernatorilor consideră că decizia încalcă prezenta decizie, acesta fie va dispune repetarea procedurii în cauză, fie va adopta o decizie finală. În caz contrar, cererea de revizuire a producătorului este respinsă. Producătorul este notificat în scris cu privire la rezultatul revizuirii în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea cererii de revizuire. Decizia Consiliului guvernatorilor precizează motivele pe care se întemeiază.

(5)   Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competența exclusivă de a soluționa orice litigiu dintre BCE și un producător referitor la prezenta decizie. În cazul în care este disponibilă o procedură de revizuire în temeiul alineatului (2), producătorul așteaptă decizia BCE cu privire la revizuire înainte de a formula o acțiune în fața Curții de Justiție. Termenele prevăzute în tratat încep să curgă de la data primirii deciziei cu privire la revizuire.

(6)   Prin derogare de la alineatele (1)-(4), procedura de revizuire pentru deciziile privind sancțiunile financiare prevăzute la articolul 20 se desfășoară în conformitate cu procedura stabilită în Regulamentul (CE) nr. 2532/98 și în Regulamentul (CE) nr. 2157/1999 (BCE/1999/4).

Articolul 22

Registrul acreditărilor menținut BCE

(1)   BCE menține un registru al acreditărilor în care:

(a)

sunt enumerați toți producătorii cărora le-a fost acordată o acreditare provizorie sau o acreditare;

(b)

se indică, pentru fiecare unitate de producție, activitatea privind securitatea euro și/sau activitatea privind elementele specifice euro, elementele de securitate specifice euro și elementele specifice euro pentru care a fost acordată o acreditare provizorie sau o acreditare.

(2)   BCE pune informațiile din registrul acreditărilor la dispoziția tuturor BCN, a viitoarelor BCN din Eurosistem și a producătorilor acreditați. BCE actualizează în mod regulat registrul acreditărilor în conformitate cu informațiile furnizate în temeiul prezentei decizii de către producătorii acreditați și de către BCN. În scopul realizării unor actualizări regulate ale registrului acreditărilor, BCE poate colecta de la producătorii acreditați, de la BCN și de la viitoare BCN din Eurosistem informații relevante suplimentare, pe care BCE le consideră necesare pentru menținerea exactității și corectitudinii informațiilor din registrul acreditărilor.

(3)   În cazul în care adoptă o decizie de suspendare în temeiul articolului 17, BCE înregistrează obiectul și durata măsurii și toate modificările aplicate situației producătorului în privința denumirii acestuia, a unității de producție afectate și a elementelor de securitate specifice euro, a elementelor specifice euro, a activității privind securitatea euro și a activității privind elementele specifice euro în cauză, în conformitate cu termenii deciziei de suspendare respective.

(4)   În cazul în care adoptă o decizie de revocare în temeiul articolului 18, BCE elimină din registrul acreditărilor numele producătorului, unitatea de producție, elementul de securitate specific euro și activitatea privind securitatea euro și/sau elementul specific euro și activitatea privind elementele specifice euro, în conformitate cu termenii deciziei de revocare respective.

SECȚIUNEA VI

MODIFICARE ȘI DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 23

Modificare

Articolul 1 litera (c) din Decizia BCE/2008/3 se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

«elemente de securitate specifice euro» înseamnă elementele enumerate în cadrul normelor de securitate, inclusiv bancnotele euro care sunt: (a) în circulație; (b) în curs de dezvoltare în vederea înlocuirii bancnotelor euro aflate în circulație; sau (c) retrase din circulație, împreună cu elementele componente ale acestora și cu informațiile aferente, pentru care trebuie asigurată protecția securității întrucât pierderea, furtul sau publicarea neautorizată a acestora ar putea afecta integritatea bancnotelor euro ca mijloc de plată;”.

Articolul 24

Abrogare

Deciziile BCE/2008/3, BCE/2010/22 și BCE/2011/8 sunt abrogate la data prevăzută la articolul 26 alineatul (3). Trimiterile la Deciziile BCE/2008/3, BCE/2010/22 și BCE/2011/8 sunt înțelese ca fiind trimiteri la prezenta decizie.

Articolul 25

Dispoziții tranzitorii

(1)   Producătorii cu acreditări acordate în temeiul regimului anterior au dreptul să desfășoare activități privind securitatea euro și/sau activități privind elementele specifice euro până la data indicată la articolul 26 alineatul (3).

(2)   Cu două luni înainte de data indicată la articolul 26 alineatul (3), producătorii cu acreditări acordate în temeiul regimului anterior informează BCE dacă au desfășurat activități privind securitatea euro și/sau activități privind elementele specifice euro în cursul ultimelor 36 de luni.

(3)   Acreditările în temeiul regimului anterior care au fost acordate prin deciziile BCE de acreditare abrogate fie sunt supuse transformării în conformitate cu alineatele (4) și (5), fie expiră după data indicată la articolul 26 alineatul (3), indiferent de perioada de validitate rămasă sau de statutul lor permanent.

(4)   Producătorul cu acreditări valide în materie de securitate, de calitate, de mediu și de sănătate și siguranță care a produs, în cursul ultimelor 36 de luni anterioare datei indicate la articolul 26 alineatul (3), elemente de securitate specifice euro și/sau materii prime pentru bancnotele euro în baza deciziilor BCE de acreditare abrogate beneficiază de transformarea acreditărilor sale în acreditare conform articolului 7 din prezenta decizie și cerințelor pentru acreditare relevante menționate în acest articol.

(5)   Producătorul cu acreditări valide în materie de securitate, de calitate, de mediu și de sănătate și siguranță care nu a produs, în cursul ultimelor 36 de luni anterioare datei indicate la articolul 26 alineatul (3), elemente de securitate specifice euro și/sau materii prime pentru bancnotele euro în baza deciziilor BCE de acreditare abrogate beneficiază de transformarea acreditărilor sale în acreditare provizorie conform articolului 8 din prezenta decizie și cerințelor pentru acreditare relevante menționate în acest articol.

(6)   Toate procedurile inițiate sau aflate în curs de desfășurare în temeiul deciziilor BCE de acreditare abrogate care privesc acreditări acordate în temeiul regimului anterior, în special:

(a)

inspecțiile de securitate inițiale sau cu privire la măsurile ulterioare unor astfel de inspecții, inclusiv audituri ale calității sau audituri prealabile ale calității;

(b)

acordarea unei (unor) acreditări;

(c)

emiterea unei decizii de avertizare, suspendarea sau revocarea acreditării (acreditărilor); sau

(d)

revizuirea acțiunilor sau a deciziilor prevăzute la literele (a)-(c),

sunt finalizate în conformitate cu dispozițiile deciziilor BCE de acreditare abrogate pentru perioada de până la data indicată la articolul 26 alineatul (3).

(7)   Începând cu producția de bancnote euro aferentă anului 2016, BCN nu validează nicio bancnotă euro imprimată cu substanțe chimice care depășesc limitele admisibile stabilite în cerințele în materie de mediu și sănătate și siguranță.

Articolul 26

Dispoziții finale

(1)   Prezenta decizie produce efecte din ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Articolele 23 și 25 se aplică din ziua următoare datei publicării prezentei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   Celelalte dispoziții din prezenta decizie se aplică după 12 luni de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 27

Destinatari

Prezenta decizie se adresează producătorilor de elemente de securitate specifice euro și de elemente specifice euro, precum și BCN, ori de câte ori acestea din urmă realizează verificări ale stocurilor, verificări privind distrugerea sau verificări ale transporturilor.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 20 decembrie 2013.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 4.

(2)  JO L 140, 30.5.2008, p. 26.

(3)  JO L 330, 15.12.2010, p. 14.

(4)  JO L 176, 5.7.2011, p. 52.

(5)  JO L 264, 12.10.1999, p. 21.


Top