EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0005(01)

2013/168/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 20 martie 2013 de abrogare a Deciziei BCE/2011/4 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul irlandez, a Deciziei BCE/2011/10 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul portughez, a Deciziei BCE/2012/32 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă, precum și a Deciziei BCE/2012/34 privind modificarea temporară a normelor de eligibilitate a garanțiilor exprimate în monedă străină (BCE/2013/5)

OJ L 95, 5.4.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/168(1)/oj

5.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 95/21


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 20 martie 2013

de abrogare a Deciziei BCE/2011/4 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul irlandez, a Deciziei BCE/2011/10 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul portughez, a Deciziei BCE/2012/32 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă, precum și a Deciziei BCE/2012/34 privind modificarea temporară a normelor de eligibilitate a garanțiilor exprimate în monedă străină

(BCE/2013/5)

(2013/168/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolele 12.1 și 18, precum și articolul 34.1 a doua liniuță,

având în vedere Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1), în special punctele 1.6, 6.3.1 și 6.3.2 din anexa I la aceasta,

întrucât:

(1)

Conținutul Deciziei BCE/2012/34 din 19 decembrie 2012 privind modificarea temporară a normelor de eligibilitate a garanțiilor exprimate în monedă străină (2) ar trebui inclus în Orientarea BCE/2012/18 din 2 august 2012 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (3), principalul act normativ care guvernează măsurile temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului.

(2)

Pentru claritate și consecvență și pentru simplificarea cadrului aplicabil colateralului în Eurosistem, conținutul Deciziei BCE/2011/4 din 31 martie 2011 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul irlandez (4), al Deciziei BCE/2011/10 din 7 iulie 2011 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul portughez (5), precum și cel al Deciziei BCE/2012/32 din 19 decembrie 2012 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă (6) ar trebui inclus într-o orientare care să acopere măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea colateralului pentru operațiunile de refinanțare din Eurosistem.

(3)

Aceste etape, care sunt puse în aplicare prin intermediul unei reformări a Orientării BCE/2012/18, ar trebui totodată să permită băncilor centrale naționale din statele membre a căror monedă este euro să pună în aplicare măsurile suplimentare pentru intensificarea susținerii creditării în cadrul normativ sau contractual aplicabil contrapărților acestora.

(4)

Deciziile BCE/2011/4, BCE/2011/10, BCE/2012/32 și BCE/2012/34 ar trebui prin urmare abrogate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Abrogarea Deciziilor BCE/2011/4, BCE/2011/10, BCE/2012/32 și BCE/2012/34

(1)   Începând cu 3 mai 2013 Deciziile BCE/2011/4, BCE/2011/10, BCE/2012/32 și BCE/2012/34 se abrogă.

(2)   Trimiterile la deciziile abrogate se interpretează ca trimiteri la Orientarea BCE/2013/4.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 22 martie 2013.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 20 martie 2013.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331, 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 14, 18.1.2013, p. 22.

(3)  JO L 218, 15.8.2012, p. 20.

(4)  JO L 94, 8.4.2011, p. 33.

(5)  JO L 182, 12.7.2011, p. 31.

(6)  JO L 359, 29.12.2012, p. 74.


Top