EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1050

Regulamentul (UE) nr. 1050/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește siropul de poliglicitol Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 310, 9.11.2012, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1050/oj

9.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 310/45


REGULAMENTUL (UE) NR. 1050/2012 AL COMISIEI

din 8 noiembrie 2012

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 231/2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește siropul de poliglicitol

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (1), în special articolul 14,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (2), în special articolul 7 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei (3) stabilește specificații pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

(2)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a emis un aviz privind siguranța siropului de poliglicitol, luând în considerare specificațiile propuse de solicitant la 24 noiembrie 2009 pentru utilizarea ca aditiv alimentar (4). Aditivul alimentar a fost autorizat ulterior pe baza unor utilizări specifice și i s-a atribuit numărul E 964 prin Regulamentul (UE) nr. 1049/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea siropului de poliglicitol în mai multe categorii de produse alimentare (5). Prin urmare, ar trebui adoptate specificații pentru acest aditiv alimentar.

(3)

Este necesar să se țină seama de specificațiile și tehnicile analitice pentru aditivi propuse de Comitetul mixt FAO/OMS de experți pentru aditivii alimentari.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 231/2012 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354, 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 83, 22.3.2012, p. 1.

(4)  Grupul pentru aditivi alimentari și surse nutritive adăugate în alimente al EFSA (ANS); Aviz științific privind utilizarea siropului de poliglicitol ca aditiv alimentar ca urmare a unei solicitări din partea Comisiei Europene. EFSA Journal 2009; 7(12):1413.

(5)  A se vedea pagina 41 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

În anexa la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 se introduce următoarea rubrică pentru E 964 după rubrica pentru E 962:

E 964 SIROP DE POLIGLICITOL

Sinonime

Hidrolizat de amidon hidrogenat, sirop de glucoză hidrogenat și poliglicitol.

Definiție

Un amestec constituit în principal din maltitol și sorbitol și cantități mai mici de oligo- și polizaharide hidrogenate și maltrotriitol. Se fabrică prin hidrogenarea catalitică a unui amestec de hidrolizați ai amidonului, constând în glucoză, maltoză și polimeri ai glucozei cu masă moleculară mai mare, în mod similar cu procesul de hidrogenare catalitică utilizat pentru fabricarea siropului de maltitol. Siropul rezultat se desărează prin schimb de ioni și se concentrează la nivelul dorit.

Einecs

 

Denumire chimică

Sorbitol: D-glucitol

Maltitol: (α)-D-Glucopiranozil-1,4-D-glucitol

Formulă chimică

Sorbitol: C6H14O6

Maltitol: C12H24O11

Masă moleculară

Sorbitol: 182,2

Maltitol: 344,3

Compoziție

Conține nu mai puțin de 99 % zaharide hidrogenate totale raportat la substanța anhidră, nu mai puțin de 50 % polioli cu masă moleculară superioară, nu mai mult de 50 % maltitol și nu mai mult de 20 % sorbitol raportat la substanța anhidră.

Descriere

Lichid vâscos, limpede, incolor și inodor

Identificare

 

Solubilitate

Foarte solubil în apă și ușor solubil în etanol

Testul pentru maltitol

Test pozitiv

Testul pentru sorbitol

La 5 g probă se adaugă 7 ml metanol, 1 ml benzaldehidă și 1 ml acid clorhidric. Se amestecă și se agită cu un agitator mecanic până se formează cristale. Se filtrează cristalele și se dizolvă în 20 ml de apă adusă la fierbere conținând 1 g de bicarbonat de sodiu. Se filtrează cristalele, se spală cu 5 ml de amestec de apă cu metanol (1 parte la 2 părți) și se usucă la aer. Cristalele de derivat de monobenziliden al sorbitolului astfel obținute se topesc între 173 și 179 °C.

Puritate

 

Conținut de apă

Nu mai mult de 31 % (metoda Karl Fischer)

Cloruri

Nu mai mult de 50 mg/kg

Sulfați

Nu mai mult de 100 mg/kg

Zaharuri reducătoare

Nu mai mult de 0,3 %

Nichel

Nu mai mult de 2 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg”


Top