Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1040

Regulamentul (UE) nr. 1040/2012 al Consiliului din 7 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 754/2009 în ceea ce privește excluderea anumitor grupuri de nave din regimul efortului de pescuit prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 43/2012 și (UE) nr. 44/2012 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit

OJ L 310, 9.11.2012, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1040/oj

9.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 310/13


REGULAMENTUL (UE) NR. 1040/2012 AL CONSILIULUI

din 7 noiembrie 2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 754/2009 în ceea ce privește excluderea anumitor grupuri de nave din regimul efortului de pescuit prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 43/2012 și (UE) nr. 44/2012 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Evaluarea din 2011 a stocului de hering nordic din Marea Irlandei s-a bazat pe evaluarea exclusivă a tendințelor și a fost adoptată o captură totală admisibilă (TAC) de precauție redusă. Analiza comparativă ulterioară din 2012 cu privire la acest stoc a îmbunătățit metodologia de evaluare și poate fi furnizată acum o prognoză a capturilor pe baza unei abordări a producției maxime durabile (MSY). Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) a fost invitat să se exprime cu privire la creșterea retroactivă a oportunităților de pescuit pentru acest stoc și să explice impactul unei astfel de creșteri asupra avizului științific pentru 2013. Pe baza analizei CSTEP, poate fi adoptată o creștere a oportunităților de pescuit stabilite pentru 2012, sub rezerva efectuării revizuirii necesare a TAC pentru 2013 în vederea menținerii mortalității prin pescuit la nivelul de producție maximă durabilă (MSY). Regulamentul (UE) nr. 43/2012 al Consiliului din 17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit disponibile pentru navele din UE în privința anumitor stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care nu fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (1) ar trebui modificat în consecință.

(2)

Franța a furnizat informații privind capturile de cod de Atlantic pentru trei pescării și în care sunt implicate trei grupuri de nave: un grup de traulere de fund care pescuiesc cod saithe în Marea Nordului, un grup de traulere de fund care pescuiesc cod saithe și specii de adâncime în vestul Scoției și un grup de nave care pescuiesc merluciu cu paragate în vestul Scoției. Pe baza acestor informații, conform evaluării CSTEP, se poate stabili că, pentru cele trei grupuri de nave, capturile de cod de Atlantic, inclusiv capturile aruncate înapoi în mare, nu au depășit 1,5 % din totalul capturilor pentru fiecare grup de nave pentru fiecare dintre cele trei zone. În plus, ținând cont de măsurile care se aplică pentru a se asigura monitorizarea și controlul activităților de pescuit ale respectivelor grupuri de nave și având în vedere că includerea respectivelor grupuri ar constitui o sarcină administrativă disproporționată în raport cu impactul global al acestora asupra rezervelor de cod, este oportună excluderea celor trei grupuri de nave de la aplicarea regimului efortului de pescuit prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan pe termen lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve (2). Regulamentul (CE) nr. 754/2009 al Consiliului din 27 iulie 2009 de excludere a anumitor grupuri de nave din regimul efortului de pescuit prevăzut la capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1342/2008 (3), Regulamentul (UE) nr. 43/2012 și Regulamentul (UE) nr. 44/2012 al Consiliului din 17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (4) ar trebui modificate în consecință.

(3)

În octombrie 2012, Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) a publicat un aviz științific privind stocul de merluciu norvegian din Marea Nordului, Skagerrak și Kattegat. Avizul ICES indică faptul că, în 2012, capturile nu ar trebui să depășească 101 000 tone. În ceea ce privește cotele, 75 % din TAC-ul pentru merluciu norvegian din această zonă corespunde cotei Uniunii, din care 5 000 de tone ar trebui alocate Norvegiei. Restul cotei Uniunii ar trebui alocat statelor membre.

(4)

Limitele de captură prevăzute de prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu 1 ianuarie 2012, cu excepția dispozițiilor referitoare la limitele efortului de pescuit, care ar trebui să se aplice de la 1 februarie 2012. Această aplicare retroactivă nu aduce atingere principiului securității juridice și protecției încrederii legitime în ceea ce privește posibilitățile de pescuit vizate care nu au fost încă epuizate. Fiindcă limitele de captură au o influență asupra activităților economice și asupra planificării campaniilor de pescuit ale navelor din Uniune, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicarea sa.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 754/2009, Regulamentul (UE) nr. 43/2012 și Regulamentul (UE) nr. 44/2012 ar trebui modificate în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări la Regulamentul (CE) nr. 754/2009

La articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 754/2009 se adaugă următoarele litere:

„(j)

grupul de nave care arborează pavilionul Franței, indicat în cererea acesteia din 8 iunie 2012, nave care pescuiesc cod saithe în Marea Nordului (zona ICES IV) cu ajutorul traulelor de fund cu o dimensiune a ochiurilor mai mare sau egală cu 100 mm (tip de echipamente TR1);

(k)

grupul de nave care arborează pavilionul Franței, indicat în cererea acesteia din 8 iunie 2012, nave care pescuiesc cod saithe și specii de adâncime în vestul Scoției (zona ICES VI) cu ajutorul traulelor de fund cu o dimensiune a ochiurilor mai mare sau egală cu 100 mm (tip de echipamente TR1);

(l)

grupul de nave care arborează pavilionul Franței, indicat în cererea acesteia din 8 iunie 2012, nave care pescuiesc merluciu în vestul Scoției (zona ICES VI) cu ajutorul paragatelor (tip de echipamente LL).”

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 43/2012

Anexele I și IIA la Regulamentul (UE) nr. 43/2012 se modifică în conformitate cu textul din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 3

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 44/2012

Anexele IA și IIA la Regulamentul (UE) nr. 44/2012 se modifică în conformitate cu textul din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Anexa I punctul (1) și anexa II punctul (1) se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Articolul 1, anexa I punctul (2) și anexa II punctul (2) se aplică de la 1 februarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 noiembrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO L 25, 27.1.2012, p. 1.

(2)  JO L 348, 24.12.2008, p. 20.

(3)  JO L 214, 19.8.2009, p. 16.

(4)  JO L 25, 27.1.2012, p. 55.


ANEXA I

1.

În partea B din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 43/2012, rubrica pentru hering nordic din zona VIIa se înlocuiește cu:

„Specie

:

Hering nordic

Clupea harengus

Zona

:

VIIa (1)

(HER/07A/MM)

Irlanda

1 374

TAC analitică

Regatul Unit

3 906

Uniunea

5 280

TAC

5 280

2.

În apendicele 1 la anexa IIA la Regulamentul (UE) nr. 43/2012, tabelul (d), coloana referitoare la Franța (FR) se înlocuiește cu:

„FR

1 057 828

34 926

0

0

0

302 917

0

184 354”


(1)  Din această zonă se scade suprafața delimitată:

la nord de latitudinea 52° 30′ N;

la sud de latitudinea 52° 00′ N;

la vest de coasta Irlandei;

la est de coasta Regatului Unit.”


ANEXA II

1.

În anexa IA la Regulamentul (UE) nr. 44/2012, rubrica pentru merluciu norvegian și capturi accidentale asociate din zona IIIA; apele UE din IIa și IV se înlocuiește cu:

„Specie

:

Merluciu norvegian și capturi accidentale asociate

Trisopterus esmarki

Zona

:

IIIa; apele UE din IIa și IV

(NOP/2A3A4.)

Danemarca

70 684 (1)

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Germania

14 (1)  (2)

Țările de Jos

52 (1)  (2)

Uniunea

75 750 (1)  (3)

TAC

Nu se aplică

2.

În apendicele 1 la anexa IIA la Regulamentul (UE) nr. 44/2012, coloana referitoare la Franța (FR) se înlocuiește cu:

„FR

533 451

6 496 811

101 316

0

1 202 818

342 579

4 338 315

125 141”


(1)  Cel puțin 95 % din debarcări calculate în raport cu această cotă trebuie să fie de merluciu norvegian. Capturile accidentale de eglefin și merlan se calculează în raport cu procentul rămas de 5 % din cotă.

(2)  Cota poate fi pescuită numai în apele UE din zonele ICES IIa, IIIa și IV.

(3)  Din care 5 000 de tone sunt alocate Norvegiei.”


Top