Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0872

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 872/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de adoptare a listei cu substanțele aromatizante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului, de introducere a acesteia în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei și a Deciziei 1999/217/CE a Comisiei Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 267, 2.10.2012, p. 1–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 050 P. 152 - 312

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/872/oj

2.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 872/2012 AL COMISIEI

din 1 octombrie 2012

de adoptare a listei cu substanțele aromatizante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului, de introducere a acesteia în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei și a Deciziei 1999/217/CE a Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 1996 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru substanțele aromatizante utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare (1), în special articolul 3 alineatul (2), articolul 4 alineatul (1) și articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CE (2), în special articolul 25 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2232/96 prevede o procedură comunitară de evaluare și autorizare a substanțelor aromatizante. Statele membre au comunicat Comisiei o listă de substanțe aromatizante care pot fi utilizate în sau pe produsele alimentare comercializate pe teritoriul lor.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2232/96 prevede o listă de substanțe aromatizante a căror utilizare este autorizată, prin excluderea tuturor celorlalte. Această listă trebuie să fie întocmită pe baza unui registru care conține substanțele aromatizante notificate de statele membre și pe baza unui program de evaluare specific.

(3)

Substanțele notificate au fost înscrise într-un registru prevăzut în Decizia 1999/217/CE a Comisiei din 23 februarie 1999 de adoptare a unui registru al substanțelor aromatizante folosite în sau pe produsele alimentare, stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei (4) a stabilit măsurile necesare pentru adoptarea unui program de evaluare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2232/96. În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2232/96, substanțele aromatizante care nu sunt incluse în registru au fost, de asemenea, incluse în programul de evaluare.

(5)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a evaluat o serie de substanțe aromatizante (5) printr-o abordare progresivă care integrează informațiile privind relațiile structură-activitate, aportul din utilizările curente, pragurile de alertă toxicologică și datele disponibile cu privire la metabolism și toxicitate. Substanțele aromatizante care nu prezintă preocupări privind siguranța la nivelurile din aportul alimentar ar trebui să fie incluse în lista la care se face referire în Regulamentul (CE) nr. 2232/96.

(6)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1565/2000, substanțele incluse în registru și clasificate deja de către Comitetul științific pentru alimentație (denumit în continuare „SCF”) în categoria 1 (6) sau de către Consiliul Europei în categoria A (7) sau de Comitetul mixt FAO/OMS de experți pentru aditivi alimentari (denumit în continuare „JECFA”) ca substanțe care nu prezintă nicio problemă legată de siguranță, astfel cum se precizează în rapoartele celei de-a 46-a, a 49-a, a 51-a și a 53-a reuniune (8) nu trebuie reevaluate în cadrul programului de evaluare. Aceste substanțe ar trebui să fie incluse în lista menționată în Regulamentul (CE) nr. 2232/96.

(7)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1565/2000, substanțele incluse în registru și clasificate de JECFA, începând cu anul 2000, ca substanțe care nu prezintă nicio preocupare legată de siguranță pe baza abordării standard de estimare a aportului, trebuie să fie luate în considerare de către autoritate. Aceste substanțe, cu privire la care autoritatea a fost de acord cu concluzia JECFA, ar trebui să fie incluse în lista menționată în Regulamentul (CE) nr. 2232/96.

(8)

Substanțele aromatizante pot fi utilizate în sau pe produsele alimentare în conformitate cu bunele practici de fabricație sau, după caz, cu condiții specifice. Lista menționată în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 ar trebui să conțină informații privind numărul unic de identificare a substanței (Nr. FL), denumirea substanței (denumirea chimică), numărul de index „Chemical Abstracts Service”, numărul JECFA, numărul Consiliului Europei, puritatea, condițiile specifice de utilizare și trimiterea la organismul științific care a efectuat sau efectuează evaluarea.

(9)

În sensul prezentului regulament, categoriile de produse alimentare prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (9) ar trebui menționate. După caz, pot fi adoptate decizii privind interpretarea în conformitate cu articolul 13 litera (c) din Regulamentul (CE) nr 1334/2008 pentru a clarifica dacă un anumit produs alimentar aparține sau nu unei anumite categorii de produse alimentare.

(10)

Substanțele aromatizante care nu au primit o evaluare favorabilă cu privire la siguranța lor au fost enumerate în partea A din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 privind substanțele care nu se adaugă ca atare în alimente sau au fost eliminate din registru prin Deciziile Comisiei 2005/389/CE (10), 2006/252/CE (11) și 2008/478/CE (12).

(11)

Substanțele aromatizante pentru care informațiile solicitate nu au fost furnizate și care, prin urmare, nu au fost evaluate de către autoritate în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1565/2000, nu ar trebui să fie incluse în lista menționată în Regulamentul (CE) nr. 2232/96.

(12)

Substanțele aromatizante pentru care persoana responsabilă cu introducerea lor pe piață au retras cererea nu ar trebui să fie incluse în lista la care se face referire în Regulamentul (CE) nr. 2232/96.

(13)

Pentru o serie de substanțe, autoritatea nu a finalizat evaluarea sau aceasta a solicitat date științifice suplimentare care trebuie furnizate pentru finalizarea evaluării. În conformitate cu obiectivele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 și în Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 și pentru a spori securitatea juridică, este necesar să se includă aceste substanțe în lista la care se face referire în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 pentru a permite ca substanțele care sunt în prezent introduse pe piață să poată fi utilizate în continuare în sau pe produsele alimentare până la finalizarea evaluării riscului și a procedurilor de autorizare.

(14)

Pentru gestionarea trimiterilor de date științifice suplimentare solicitate de către autoritate, este necesară stabilirea unor termene în cadrul cărora persoanele responsabile pentru introducerea substanțelor aromatizante pe piață să satisfacă cererile autorității exprimate în avizele publicate. Prin urmare, notele de subsol 2-4 au fost alocate substanțelor pentru care autoritatea a solicitat date științifice suplimentare în lista la care se face referire în Regulamentul (CE) nr. 2232/96. Ar trebui stabilit un termen în cadrul căruia autoritatea să evalueze datele transmise. În cazul în care informațiile necesare nu sunt furnizate în termenul solicitat, substanța aromatizantă în cauză nu poate fi evaluată în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1565/2000 și, prin urmare, va fi retrasă de pe lista Uniunii în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (13).

(15)

Substanțele aromatizante pentru care autoritatea nu a finalizat încă evaluarea și nicio solicitare de informații suplimentare nu se află în curs de desfășurare ar trebui să fie identificate ca atare prin nota de subsol 1 în lista la care se face referire în Regulamentul (CE) nr. 2232/96.

(16)

În cazul în care o substanță aromatizantă autorizată este racemică (un amestec de izomeri optici în proporții egale), ambele forme R- și S- ar trebui, de asemenea, să fie autorizate pentru utilizare. Dacă numai forma R- este autorizată, atunci forma S- nu ar trebui să fie inclusă în autorizația respectivă, și invers.

(17)

Mai mulți aminoacizi D- și D,L- au fost evaluați de către autoritate ca fiind siguri pentru utilizarea ca substanțe aromatizante, cu condiția ca forma substanțelor să rămână neschimbată atunci când sunt consumate. Prin urmare, aminoacizii ar trebui să fie incluși în lista la care se face referire în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 în ceea ce privește utilizarea lor ca substanțe aromatizante.

(18)

Lista la care se face referire în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 are numai scopul de a reglementa utilizarea substanțelor aromatizante care sunt adăugate produselor alimentare pentru a le da sau a le modifica mirosul și/sau gustul. Anumite substanțe de pe listă pot fi, de asemenea, adăugate produselor alimentare pentru alte scopuri decât ca substanțe aromatizante, iar astfel de utilizări fac în continuare obiectul altor reglementări. Pentru anumite substanțe este necesar să se stabilească un nivel de utilizare care se referă la utilizarea acestora ca substanțe aromatizante. Aceste substanțe sunt cafeina (FL 16.016), teobromina (FL 16.032), neohesperidina dihidrocalconă (FL 16.061) și rebaudiozida A (FL 16.113). Pentru clorura de amoniu (FL 16.048) există deja dispoziții naționale în vigoare. Prin urmare, pentru a se asigura funcționarea pieței interne, este necesar să se armonizeze nivelurile de utilizare.

(19)

Autoritatea a recomandat, în avizul său adoptat la 22 mai 2008 (14), că pentru d-camfor (FL 07.215), ar trebui să fie stabilit un nivel maxim de utilizare pentru a se asigura că expunerea la d-camfor nu depășește 2 mg/kg de greutate corporală pe zi în toate grupele de vârstă. Prin urmare, ar trebui să fie stabilite condiții specifice de utilizare pentru d-camfor.

(20)

SCF a concluzionat, în avizul său adoptat la 19 februarie 1988 (15), că nu are nicio obiecție din punct de vedere toxicologic referitor la utilizarea în continuare la nivelurile din prezent (maximum 100 mg/l) a chininei în băuturile cu gust amar. Autoritatea nu contestă această evaluare dar recomandă ca baza de date toxicologică referitoare la chinină ar trebui să fie revizuită (16). Până la reevaluarea chininei, utilizarea a trei săruri de chinină (FL 14.011, FL 14.152 și FL 14.155) ar trebui restricționată la băuturi nealcoolice și alcoolice.

(21)

Autoritatea a examinat acidul glicirizic și forma sa amoniacală în avizul adoptat la 22 mai 2008 (17). Autoritatea a fost de acord cu evaluarea efectuată de SCF (18), care a considerat că aportul de până la 100 mg/persoană/zi nu ar genera preocupări în materie de siguranță. Prin urmare, ar trebui să fie stabilite condițiile specifice de utilizare ca substanțe aromatizante pentru acidul glicirizic (FL 16.012) și forma sa amoniacală (FL 16.060).

(22)

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 abrogă Regulamentul (CE) nr. 2232/96 începând cu data aplicării listei menționate la articolul 2 alineatul (2) din regulamentul respectiv. Prin urmare, este adecvat ca, din motive de certitudine juridică, să se stabilească data aplicării listei respective. Principiul recunoașterii reciproce stipulat în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 ar trebui, totuși, să continue să fie aplicat substanțelor aromatizante incluse în anexa la prezentul regulament pentru care au fost alocate notele de subsol 1-4. Regulamentul (CE) nr. 2232/96 va înceta să fie aplicat și va deveni caduc odată ce evaluarea riscurilor și procedurile de autorizare pentru substanțele aromatizante respective vor fi încheiate.

(23)

Programul de evaluare prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1565/2000 a fost destinat întocmirii listei menționate la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2232/96. Odată cu întocmirea listei respective, Regulamentul (CE) nr. 1565/2000 devine caduc și ar trebui să fie abrogat. Cu toate acestea, ar trebui să fie aplicat în continuare substanțelor aromatizante incluse în anexa la prezentul regulament pentru care au fost alocate notele de subsol 1-4. Regulamentul (CE) nr. 1565/2000 va înceta să fie aplicat și va deveni caduc odată ce evaluarea riscurilor și procedurile de autorizare pentru substanțele aromatizante respective vor fi încheiate.

(24)

Registrul substanțelor aromatizante folosite în sau pe alimente adoptat prin Decizia 1999/217/CE a devenit caduc odată cu întocmirea listei menționate la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2232/96 și ar trebui să fie abrogat.

(25)

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 prevede că lista Uniunii de arome și materiale-sursă se întocmește prin introducerea listei de substanțe aromatizante menționate la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2232/96 în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 la momentul adoptării sale. Lista de substanțe aromatizante menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2232/96 ar trebui să fie introdusă în consecință în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008.

(26)

Lista Uniunii de arome și materiale-sursă trebuie fie aplicată fără a aduce atingere altor dispoziții prevăzute în legislația specifică sectorului.

(27)

Utilizarea aromelor și a materialelor-sursă în preparatele pentru sugari, preparatele de continuare, alimentele prelucrate pe bază de cereale și alimentele pentru sugari și alimentele dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, astfel cum se face referire în Directiva 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind produsele alimentare cu destinație nutrițională specială (19) va fi armonizată în viitor în cadrul normelor specifice care urmează să fie adoptate cu privire la compoziția alimentelor destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică. Între timp, statele membre ar trebui să poată aplica, în acest domeniu, dispoziții naționale mai stricte decât cele prevăzute în lista de substanțe aromatizante menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2232/96.

(28)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1334/2008, substanțele aromatizante neincluse în lista Uniunii pot fi introduse pe piață ca atare și utilizate în sau pe alimente până la 18 luni după data aplicării listei Uniunii. Având în vedere că substanțele aromatizante sunt prezente deja pe piața statelor membre, au fost emise dispoziții pentru a se asigura buna tranziție către o procedură de autorizare la nivelul Uniunii. În acest scop, în Regulamentul (UE) nr. 873/2012 al Comisiei (20) au fost stipulate perioade de tranziție pentru alimentele care conțin substanțele aromatizante respective.

(29)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

(a)

„lista Uniunii” înseamnă lista de arome și materiale-sursă prezentă în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008;

(b)

„substanțe aromatizante evaluate” înseamnă substanțele pentru care evaluarea și aprobarea au fost finalizate la nivelul Uniunii. Respectivelor substanțe nu le sunt alocate note de subsol în partea A a listei Uniunii de arome și materiale-sursă;

(c)

„substanțe aromatizante în curs de evaluare” înseamnă substanțe pentru care evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii nu a fost finalizată la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament. Respectivelor substanțe le sunt alocate notele de subsol 1-4 în partea A a listei Uniunii de arome și materiale-sursă.

Articolul 2

Adoptarea listei substanțelor aromatizante menționată în Regulamentul (CE) nr. 2232/96

Lista substanțelor aromatizante menționată la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2232/96 se adoptă astfel cum este prezentată în partea A din anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Introducerea listei substanțelor aromatizante în Regulamentul (CE) nr. 1334/2008

Textul anexei la prezentul regulament se introduce în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008.

Articolul 4

Substanțele aromatizante aflate în curs de evaluare

Substanțele aromatizante aflate în curs de evaluare pot fi introduse pe piață și utilizate în sau pe alimente până la includerea lor ca substanțe aromatizante evaluate în partea A a listei Uniunii sau până la eliminarea lor din lista respectivă.

Articolul 5

Actualizarea listei

În cazul în care este necesar, partea A a listei Uniunii se actualizează în conformitate cu procedura menționată la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 6

Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 2232/96

1.   În sensul articolului 24 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1334/2008, în ceea ce privește abrogarea Regulamentului (CE) nr. 2232/96, data aplicării listei de substanțe aromatizante menționate la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2232/96 este 22 aprilie 2013.

2.   Cu toate acestea, articolele 1 și 2, articolul 3 alineatele (1) și (2), articolul 4 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 2232/96 și anexa la acesta continuă să se aplice substanțelor aromatizante aflate în curs de evaluare până la includerea lor ca substanțe evaluate în partea A a listei Uniunii sau până la eliminarea lor din lista respectivă. Trimiterile efectuate în respectivele articole la registrul substanțelor aromatizante se interpretează ca trimiteri la partea A a listei Uniunii.

Articolul 7

Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1565/2000

Regulamentul (CE) nr. 1565/2000 se abrogă începând cu 22 aprilie 2013. Cu toate acestea, regulamentul se aplică în continuare substanțelor aromatizante aflate în curs de evaluare.

Articolul 8

Abrogarea Deciziei 1999/217/CE

Decizia 1999/217/CE se abrogă începând cu 22 aprilie 2013.

Articolul 9

Dispoziții referitoare la alimentele pentru sugari și copii de vârstă mică

Statele membre pot aplica dispozițiile naționale care sunt mai restrictive decât partea A din lista Uniunii în ceea ce privește utilizarea substanțelor aromatizante în preparatele pentru sugari, preparatele de continuare, alimentele prelucrate pe bază de cereale și alimentele pentru sugari și alimentele dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, astfel cum se menționează în Directiva 2009/39/CE. Măsurile naționale respective trebuie să fie esențiale pentru a se asigura protecția adecvată a consumatorilor și trebuie să fie proporționale cu îndeplinirea obiectivului respectiv.

Articolul 10

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu 22 aprilie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 octombrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 23.11.1996, p. 1.

(2)  JO L 354, 31.12.2008, p. 34.

(3)  JO L 84, 27.3.1999, p. 1.

(4)  JO L 180, 19.7.2000, p. 8.

(5)  http://www.efsa.europa.eu/

(6)  Anexa 6 la procesul-verbal al celei de-a 98-a reuniune a Comitetului științific pentru alimentație din 21 și 22 septembrie 1995.

(7)  Flavouring substances and natural sources of flavourings, Volume I, Chemically-defined flavouring substances, Fourth Edition (Substanțe aromatizante și surse naturale de arome, Volumul I, Substanțe aromatizante definite chimic, Ediția a patra). Consiliul Europei, Partial agreement in the social and public health field (Acordul parțial în domeniul politicii sociale și a sănătății publice), Strasbourg, 1992, incluzând și foile volante cu modificările ulterioare până în 1999.

(8)  Evaluarea anumitor aditivi alimentari și impurități. Al 46-lea raport al Comitetului mixt FAO/OMS de experți pentru aditivi alimentari, WHO Technical Report Series nr. 868, 1997.

Al 49-lea raport al Comitetului mixt FAO/OMS de experți pentru aditivi alimentari, WHO Technical Report Series nr. 884, 1999.

Al 51-lea raport al Comitetului mixt FAO/OMS de experți pentru aditivi alimentari, WHO Technical Report Series, No 891, 2000.

Al 53-lea raport al Comitetului mixt FAO/OMS de experți pentru aditivi alimentari, WHO Technical Report Series, No 896, 2000.

(9)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(10)  JO L 128, 21.5.2005, p. 73.

(11)  JO L 91, 29.3.2006, p. 48.

(12)  JO L 163, 24.6.2008, p. 42.

(13)  JO L 354, 31.12.2008, p. 1.

(14)  Scientific opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in contact with Food (AFC) on a request from the Commission on Camphor in flavourings and other food ingredients with flavouring properties [Avizul științific al Grupului pentru aditivi alimentari, arome, adjuvanți tehnologici și materiale în contact cu produsele alimentare (AFC) privind o cerere din partea Comisiei privind camforul din arome și alte ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante]. The EFSA Journal 729, 1-15.

(15)  Report of the Scientific Committee for Food on Quinine (Raportul Comitetului științific pentru alimentație privind chinina). (Aviz exprimat la 19 februarie 1988), în Food – Science and techniques. Reports of the Scientific Committee for Food (Twenty-first series). Internal Market and Industrial Affairs Directorate-General.

(16)  Aviz științific al Grupului pentru aditivi alimentari, arome, adjuvanți tehnologici și materiale în contact cu produsele alimentare, întocmit ca urmare a unei cereri a Comisiei referitoare la evaluarea grupului de substanțe aromatizante 35, (FGE.35). Trei săruri de chinină din lista prioritară a grupei chimice 30. The EFSA Journal (2008) 739, 1-18.

(17)  Aviz științific al Grupului pentru aditivi alimentari, arome, adjuvanți tehnologici și materiale în contact cu produsele alimentare (AFC), întocmit ca urmare a unei cereri a Comisiei referitoare la evaluarea grupului de substanțe aromatizante 36, (FGE.36). Două glicozide triterpenice din lista prioritară. The EFSA Journal (2008) 740, 1-19.

(18)  Avizul Comitetului științific pentru alimentație privind acidul glicirizinic și sarea sa de amoniu (exprimat la 4 aprilie 2003). Comitetul științific pentru alimentație. SCF/CS/ADD/EDUL/225 Final. 10 aprilie 2003. Comisia Europeană, Direcția Generală Sănătate și Consumatori.

(19)  JO L 124, 20.5.2009, p. 21.

(20)  A se vedea pagina 162 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXĂ

LISTA UNIUNII DE AROME ȘI MATERIALE-SURSĂ

PARTEA A

Lista Uniunii cu substanțe aromatizante.

SECȚIUNEA 1

Conținutul listei

Tabelul 1 conține următoarele informații:

 

Coloana 1 (Nr. FL): numărul unic de identificare al substanței

 

Coloana 2 (Denumirea chimică): denumirea substanței

 

Coloana 3 (Nr. CAS): numărul de înregistrare Chemical Abstracts Service (CAS)

 

Coloana 4 (Nr. JECFA): Numărul atribuit de Comitetul mixt de experți FAO/OMS pentru aditivii alimentari (JECFA)

 

Coloana 5 (Nr. CoE): Numărul atribuit de Consiliul Europei (CoE)

 

Coloana 6 (Puritatea substanței respective de cel puțin 95%, cu excepția cazului în care se specifică altfel). Puritatea substanței aromatizante denumite trebuie să fie de cel puțin 95%. Dacă este mai mică, compoziția substanțelor aromatizante este menționată în această coloană.

 

Coloana 7 (Restricții de utilizare): Utilizarea substanțelor aromatizante este permisă în conformitate cu bunele practici de fabricare, cu excepția cazului în care în această coloană sunt menționate restricții specifice. Substanțele aromatizante cu restricții de utilizare pot fi adăugate doar la categoriile de alimente incluse în listă și în condițiile de utilizare specificate. În sensul restricțiilor, următoarele categorii de alimente, astfel cum sunt menționate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, fac obiectul trimiterilor:

Numărul categoriei

Categoria de alimente

1

Produse lactate și analogi

2

Grăsimi și uleiuri și emulsii de grăsimi și uleiuri

3

Înghețată

4.2

Fructe și legume prelucrate

5

Produse de cofetărie

5.3

Gumă de mestecat

6

Cereale și produse pe bază de cereale

7

Produse de panificație

8

Carne

9

Pește și produse de pescărie

10

Ouă și produse din ouă

11

Zaharuri, siropuri, miere și îndulcitori de masă

12

Săruri, condimente, supe, sosuri, salate și produse proteice

13

Alimente cu destinație nutrițională specială, astfel cum sunt definite în Directiva 2009/39/CE (1)

14.1

Băuturi nealcoolice

14.2

Băuturi alcoolice, inclusiv omologi fără alcool sau cu conținut mic de alcool

15

Aperitive condimentate și gustări gata de consum

16

Deserturi, cu excepția produselor din categoriile 1, 3 și 4

17

Suplimente alimentare, astfel cum sunt definite în Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), cu excepția suplimentelor alimentare pentru sugari și copii cu vârstă mică

18

Alimente prelucrate care nu se încadrează în categoriile 1-17, cu excepția alimentelor pentru sugari și copii cu vârstă mică

 

Coloana 8 (Note de subsol): Nota de subsol „1” este alocată substanțelor aromatizante pentru care evaluarea trebuie să fie realizată de către autoritate. Notele de subsol „2” – „4” se referă la termenele stabilite pentru solicitanți pentru a respecta cererile autorității, astfel cum sunt exprimate în avizele publicate. În cazul în care informațiile necesare nu sunt furnizate în termenul solicitat, substanța aromatizantă în cauză va fi retrasă de pe lista Uniunii. Autoritatea evaluează datele transmise în termen de 9 luni de la primirea lor. Substanțele care au fost deja evaluate de JECFA pot fi recunoscute prin intermediul numărului JECFA prezent în coloana 4.

(1)

evaluare de realizat de către autoritate

(2)

datele științifice suplimentare se transmit până la data de 31 decembrie 2012

(3)

datele științifice suplimentare se transmit până la data de 30 iunie 2013

(4)

datele științifice suplimentare se transmit până la data de 31 decembrie 2013

 

Coloana 9 (Trimitere): Trimitere la organismul științific care a efectuat evaluarea.

SECȚIUNEA 2

Note

Nota 1: Sărurile de amoniu, sodiu, potasiu și calciu, precum și clorurile, carbonații și sulfații sunt acoperiți de substanțele generice, cu condiția să prezinte proprietăți aromatizante.

Nota 2: În cazul în care substanța aromatizantă autorizată este un amestec racemic (un amestec de izomeri optici în cantitate egală), ambele forme R- și S- sunt, de asemenea, autorizate pentru utilizare. Dacă numai forma R- a fost autorizată, atunci forma S- nu face obiectul autorizației și invers.

Nota 3: Nivelurile maxime se referă la nivelurile prezente în sau pe alimente, astfel cum sunt comercializate. Prin derogare de la principiul respectiv, pentru alimentele deshidratate și/sau concentrate care trebuie reconstituite, nivelurile maxime se aplică alimentelor în forma reconstituită conform instrucțiunilor de pe etichetă, ținând seama de factorul de diluare minimă.

Nota 4: Prezența unei substanțe aromatizante este permisă:

(a)

într-un aliment compus, altul decât cele prevăzute în anexă, în cazul în care substanța aromatizantă este permisă într-unul dintre ingredientele alimentului compus;

(c)

într-un aliment destinat exclusiv preparării unui aliment compus, cu condiția ca acesta din urmă să fie în conformitate cu prezentul regulament.

Tabel 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Nr. FL

Denumire chimică

Nr. CAS

Nr. JECFA

Nr. CoE

Puritatea substanței menționate de cel puțin 95%, cu excepția cazului în care se specifică altfel

Restricții de utilizare

Notă de subsol

Trimitere

01.001

Limonen

138-86-3

 

491

 

 

 

EFSA

01.002

1-Izopropil-4-metilbenzen

99-87-6

1325

620

 

 

 

EFSA

01.003

Pin-2(10)-enă

127-91-3

1330

2114

 

 

2

EFSA

01.004

Pin-2(3)-enă

80-56-8

1329

2113

 

 

2

EFSA

01.005

Terpinolenă

586-62-9

1331

2115

 

 

 

EFSA

01.006

alfa-Felandren

99-83-2

1328

2117

Cel puțin 85%; componente secundare 10-12% cimen și alte hidrocarburi terpenice

 

 

EFSA

01.007

beta-Cariofilen

87-44-5

1324

2118

80-92% beta-cariofilen și 15-19% hidrocarburi terpenice C15H24 (de ex. valencen)

 

2

EFSA

01.008

Mircen

123-35-3

1327

2197

Cel puțin 90%; componente secundare C15H24 hidrocarburi terpenice (de ex. valencen); Valoarea minimă în teste poate include urme de limonen, alfa- și beta-pinen și alte terpene comune C10H16.

 

4

EFSA

01.009

Camfen

79-92-5

1323

2227

Cel puțin 80%; componente secundare 15-19% C15H24 hidrocarburi terpenice (de ex. valencen)

 

2

EFSA

01.010

1-Izopropenil-4-metilbenzen

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

EFSA

01.014

1-Metilnaftalenă

90-12-0

1335

11009

 

 

4

JECFA/EFSA

01.015

Vinilbenzen

100-42-5

 

11022

 

 

1

EFSA

01.016

1,4(8),12-bisabolatrien

495-62-5

1336

10979

 

 

 

EFSA

01.017

Valencen

4630-07-3

1337

11030

Cel puțin 94%; componente sescundare 1-4% alte sesquiterpene C15H24

 

2

EFSA

01.018

beta-Ocimen

13877-91-3

1338

11015

Cel puțin 80%; componentă secundară 15-17% cis-beta-ocimen

 

4

EFSA

01.019

alfa-Terpinen

99-86-5

1339

11023

Cel puțin 89%; componente secundare 6-7% 1,4- și 1,8-cineol

 

 

EFSA

01.020

gama-Terpinen

99-85-4

1340

11025

 

 

 

EFSA

01.024

beta-Burbonen

5208-59-3

1345

11931

 

 

2

EFSA

01.026

1(5),7(11)-Guaiadien

88-84-6

1347

 

 

 

2

EFSA

01.027

Bisabola-1,8,12-trien

17627-44-0

 

 

 

 

 

EFSA

01.028

beta-Bisabolen

495-61-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.029

delta-3-Carenă

13466-78-9

1342

10983

Cel puțin 92%; componente secundare 2-3% beta-pinen; 1-2% limonen; 1-2% mircen; 0-1% p-cimen

 

2

EFSA

01.033

2,2-Dimetilhexan

590-73-8

 

 

 

 

 

EFSA

01.034

2,4-Dimetilhexan

589-43-5

 

 

 

 

 

EFSA

01.035

2,6-Dimetilocta-2,4,6-trien

673-84-7

 

 

 

 

2

EFSA

01.038

Dodecan

112-40-3

 

 

 

 

 

EFSA

01.039

delta-Elemen

20307-84-0

 

10996

 

 

 

EFSA

01.040

alfa-Farnesen

502-61-4

1343

10998

Cel puțin 38% alfa și 29% beta (sumă de izomeri cis/trans); componente secundare 20% bisabolen, până la 10% alți izomeri (valencen, burbonen, cadinen, guaien)

 

4

EFSA

01.045

d-Limonen

5989-27-5

1326

491

 

 

 

EFSA

01.046

l-Limonen

5989-54-8

 

491

 

 

 

EFSA

01.054

Pentadecan

629-62-9

 

 

 

 

 

EFSA

01.057

Tetradecan

629-59-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.059

4(10)-Tujen

3387-41-5

 

11018

 

 

2

EFSA

01.061

Undeca-1,3,5-trienă

16356-11-9

1341

 

Cel puțin 94% (sumă de izomeri cis/trans); componentă secundară 2,4,6-undecatrien (Z, Z,E)

 

4

EFSA

01.064

cis-3,7-Dimetil-1,3,6-octatrien

3338-55-4

 

 

 

 

2

EFSA

01.070

1-Octenă

111-66-0

 

 

 

 

2

EFSA

01.077

1-Metil-1,3-ciclohexadienă

1489-56-1

1344

 

 

 

 

EFSA

02.001

2-Metilpropan-1-ol

78-83-1

251

49

 

 

 

JECFA

02.002

Propan-1-ol

71-23-8

82

50

 

 

 

JECFA

02.003

Izopentanol

123-51-3

52

51

 

 

 

JECFA

02.004

Butan-1-ol

71-36-3

85

52

 

 

 

JECFA

02.005

Hexan-1-ol

111-27-3

91

53

 

 

 

JECFA

02.006

Octan-1-ol

111-87-5

97

54

 

 

 

JECFA

02.007

Nonan-1-ol

143-08-8

100

55

 

 

 

JECFA

02.008

Dodecan-1-ol

112-53-8

109

56

 

 

 

JECFA

02.009

Hexadecan-1-ol

36653-82-4

114

57

 

 

 

JECFA

02.010

Alcool benzilic

100-51-6

25

58

 

 

 

EFSA

02.011

Citronelol

106-22-9

1219

59

Cel puțin 90%; componente secundare 5-8% alcooli C10 di-nesaturați și saturați, 1% acetat de citronelil, 1% citronelal

 

 

EFSA

02.012

Geraniol

106-24-1

1223

60

 

 

 

EFSA

02.013

Linalol

78-70-6

356

61

 

 

 

JECFA

02.014

alfa-Terpinol

98-55-5

366

62

 

 

 

JECFA

02.015

Mentol

89-78-1

427

63

 

 

 

JECFA

02.016

DL-Borneol

507-70-0

1385

64

 

 

 

EFSA

02.017

Alcool cinamilic

104-54-1

647

65

 

 

 

EFSA

02.018

Nerolidol

7212-44-4

1646

67

 

 

 

EFSA

02.019

2-Feniletan-1-ol

60-12-8

987

68

 

 

 

EFSA

02.020

Hex-2-en-1-ol

2305-21-7

1354

 

 

 

2

EFSA

02.021

Heptan-1-ol

111-70-6

94

70

 

 

 

JECFA

02.022

Octan-2-ol

123-96-6

289

71

 

 

 

JECFA

02.023

Oct-1-en-3-ol

3391-86-4

1152

 

 

 

1

EFSA

02.024

Decan-1-ol

112-30-1

103

73

 

 

 

JECFA

02.026

3,7-Dimetiloctan-1-ol

106-21-8

272

75

Cel puțin 90%; componente secundare 5-7% geraniol și citronelol

 

 

JECFA

02.027

(-)-Rodinol

6812-78-8

1222

76

 

 

 

EFSA

02.028

3,7-Dimetiloctan-3-ol

78-69-3

357

77

 

 

 

JECFA

02.029

3,7,11-Trimetildodeca-2,6,10-trien-1-ol

4602-84-0

1230

78

 

 

 

EFSA

02.030

Alcool alfa-pentilcinamilic

101-85-9

674

79

 

 

 

EFSA

02.031

3-Fenilpropan-1-ol

122-97-4

636

80

 

 

 

EFSA

02.033

1-Fenilpropan-1-ol

93-54-9

822

82

 

 

 

EFSA

02.034

1-Fenilpentan-2-ol

705-73-7

825

83

 

 

 

EFSA

02.035

2-Metil-1-fenilpropan-2-ol

100-86-7

1653

84

 

 

 

EFSA

02.036

4-Fenilbutan-2-ol

2344-70-9

815

85

 

 

 

EFSA

02.037

3-Metil-1-fenilpentan-3-ol

10415-87-9

1649

86

 

 

 

EFSA

02.038

Alcool fenchilic

1632-73-1

1397

87

 

 

 

EFSA

02.039

Alcool 4-izopropilbenzilic

536-60-7

864

88

 

 

 

EFSA

02.040

Pentan-1-ol

71-41-0

88

514

 

 

 

JECFA

02.041

2-Metilbutan-2-ol

75-85-4

 

515

 

 

 

EFSA

02.042

2-(4-Metilfenil)propan-2-ol

1197-01-9

1650

530

Cel puțin 90%; componentă secundară 9-11% p-izopropeniltoluen

 

 

EFSA

02.043

2-Etilbutan-1-ol

97-95-0

 

543

 

 

 

SCF/CoE

02.044

Heptan-3-ol

589-82-2

286

544

 

 

 

JECFA

02.045

Heptan-2-ol

543-49-7

284

554

 

 

 

JECFA

02.047

3,7-Dimetiloctan-1,7-diol

107-74-4

610

559

 

 

 

JECFA

02.049

Nona-2,6-dien-1-ol

7786-44-9

1184

589

 

 

2

EFSA

02.050

Pent-2-en-1-ol

20273-24-9

1793

665

 

 

2

EFSA

02.051

5-Fenilpentan-1-ol

10521-91-2

675

674

 

 

 

EFSA

02.052

2-Metilpropan-2-ol

75-65-0

 

698

 

 

 

EFSA

02.054

p-Mentan-1,8-diol

80-53-5

 

701

 

 

 

EFSA

02.055

3,5,5-Trimetilhexan-1-ol

3452-97-9

268

702

 

 

 

JECFA

02.056

Hex-3(cis)-en-1-ol

928-96-1

315

750c

 

 

 

JECFA

02.057

Undecan-1-ol

112-42-5

106

751

 

 

 

JECFA

02.058

(Z)-Nerol

106-25-2

1224

2018

 

 

 

EFSA

02.059

DL-Izoborneol

124-76-5

1386

2020

Cel puțin 92%; componentă secundară 3-5% borneol

 

 

EFSA

02.060

p-Menta-1,8-dienă-7-ol

536-59-4

974

 

 

 

2

EFSA

02.061

Dihidrocarveol

619-01-2

378

2025

 

 

 

JECFA

02.062

Carveol

99-48-9

381

2027

 

 

 

JECFA

02.063

d-Neomentol

2216-52-6

428

2028

 

 

 

JECFA

02.064

1-Feniletan-1-ol

98-85-1

799

2030

 

 

 

EFSA

02.065

4-Metil-1-fenilpentan-2-ol

7779-78-4

827

2031

 

 

 

EFSA

02.066

4-Fenilbut-3-en-2-ol

17488-65-2

819

 

 

 

2

EFSA

02.067

1R,2S,5R-izopulegol

89-79-2

755

2033

 

 

4

EFSA

02.070

Ciclohexanol

108-93-0

 

2138

 

 

 

EFSA

02.071

p-Mentan-2-ol

499-69-4

376

2228

 

 

 

JECFA

02.072

4-Terpinenol

562-74-3

439

2229

 

 

 

JECFA

02.073

2-Fenilpropan-1-ol

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

EFSA

02.074

Hex-4-en-1-ol

6126-50-7

318

2295

 

 

 

JECFA

02.075

(1R,2S,5S)-neo-Dihidrocarveol

18675-33-7

 

2296

 

 

 

EFSA

02.076

2-Metilbutan-1-ol

137-32-6

1199

2346

 

 

 

EFSA

02.077

Pentan-3-ol

584-02-1

 

2349

 

 

 

EFSA

02.078

Etanol

64-17-5

41

11891

 

 

 

JECFA

02.079

Izopropanol

67-63-0

277

 

 

 

 

JECFA

02.080

1-(p-Tolil)etan-1-ol

536-50-5

805

10197

 

 

 

EFSA

02.081

2,6-Dimetilheptan-4-ol

108-82-7

303

11719

Cel puțin 90%; componentă secundară 8-9% 2-heptanol

 

 

JECFA

02.082

2-Etilhexan-1-ol

104-76-7

267

11763

 

 

 

JECFA

02.083

p-Ment-1-en-3-ol

491-04-3

434

10248

 

 

 

JECFA

02.085

Hidrat de sabinenă

546-79-2

441

10309

 

 

 

JECFA

02.086

Undecan-2-ol

1653-30-1

297

11826

 

 

 

JECFA

02.087

Nonan-2-ol

628-99-9

293

11803

 

 

 

JECFA

02.088

Pentan-2-ol

6032-29-7

280

11696

 

 

 

JECFA

02.089

Hexan-3-ol

623-37-0

282

11775

 

 

 

JECFA

02.090

Non-2(trans)-en-1-ol

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

EFSA

02.091

Mirtenol

515-00-4

981

10285

 

 

2

EFSA

02.092

Dehidrodihidroionol

57069-86-0

397

10195

Cel puțin 70%; componentă secundară 25-27% tetrahidroiononă

 

 

JECFA

02.093

Non-6-en-1-ol

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA

02.094

Oct-3-en-1-ol

20125-84-2

321

10296

 

 

 

JECFA

02.095

2-Etilfencol

18368-91-7

440

10208

 

 

 

JECFA

02.096

1-Terpinenol

586-82-3

373

10252

 

 

 

JECFA

02.097

beta-Terpineol

138-87-4

374

10254

 

 

 

JECFA

02.098

Octan-3-ol

589-98-0

291

11715

 

 

 

JECFA

02.099

Pent-1-en-3-ol

616-25-1

1150

11717

 

 

1

EFSA

02.100

Pinocarveol

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

EFSA

02.101

Pin-2-en-4-ol

473-67-6

1404

10304

 

 

 

EFSA

02.102

Oct-3-en-2-ol

76649-14-4

1140

 

 

 

1

EFSA

02.103

Decan-3-ol

1565-81-7

295

10194

 

 

 

JECFA

02.104

Hex-1-en-3-ol

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

EFSA

02.105

4-(2,6,6-Trimetil-2-ciclohexenil)but-3-en-2-ol

25312-34-9

391

 

 

 

2

JECFA

02.106

4-(2,2,6-Trimetil-1-ciclohexenil)but-3-en-2-ol

22029-76-1

392

 

Cel puțin 92%; componente secundare 3-8% ionol și iononă

 

2

JECFA

02.107

Dihidro-beta-ionol

3293-47-8

395

 

 

 

 

JECFA

02.108

2-Metil-4-fenilbutan-2-ol

103-05-9

1477

10281

 

 

 

EFSA

02.109

3-Metilbut-2-en-1-ol

556-82-1

1200

11795

 

 

 

EFSA

02.110

2,6-Dimetilhept-6-en-1-ol

36806-46-9

348

 

Cel puțin 90%; componentă secundară 5-10% 6-metil-5-hepten-2-onă

 

 

JECFA

02.111

3-Metilbutan-2-ol

598-75-4

300

 

 

 

 

JECFA

02.112

Non-2(cis)-en-1-ol

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

EFSA

02.113

Oct-5(cis)-en-1-ol

64275-73-6

322

 

Cel puțin 90%; componentă secundară 7-9% trans-5-octen-1-ol

 

 

JECFA

02.114

2-(2,2,3-Trimetilciclopent-3-enil)etan-1-ol

1901-38-8

970

 

 

 

 

EFSA

02.115

3-Metilpentan-1-ol

589-35-5

263

10275

 

 

 

JECFA

02.119

Cedrenol

28231-03-0

 

10189

 

 

 

EFSA

02.120

(+)-Cedrol

77-53-2

 

10190

 

 

 

EFSA

02.121

Butan-2-ol

78-92-2

 

11735

 

 

 

SCF/CoE

02.122

p-Menta-1,8(10)-dien-9-ol

3269-90-7

 

 

 

 

2

EFSA

02.123

2-Metilbut-3-en-2-ol

115-18-4

 

11794

 

 

 

EFSA

02.124

6-Metilhept-5-en-2-ol

1569-60-4

 

10264

 

 

 

EFSA

02.125

Undec-10-en-1-ol

112-43-6

 

10319

 

 

 

EFSA

02.126

Tetradecan-1-ol

112-72-1

 

10314

 

 

 

EFSA

02.128

Alcool p-anisilic

105-13-5

871

66

 

 

 

EFSA

02.129

(l)-alfa-Bisabolol

23089-26-1

 

10178

Sumă de izomeri cel puțin 95%

 

 

EFSA

02.131

But-3-en-2-ol

598-32-3

 

 

 

 

1

EFSA

02.132

Butan-1,3-diol

107-88-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.133

Butan-2,3-diol

513-85-9

 

10181

 

 

 

EFSA

02.134

2-Ciclohexiletan-1-ol

4442-79-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.135

Ciclopentanol

96-41-3

 

10193

 

 

 

EFSA

02.136

Dec-1-en-3-ol

51100-54-0

1153

 

 

 

1

EFSA

02.137

Dec-2-en-1-ol

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

EFSA

02.138

Dec-9-en-1-ol

13019-22-2

 

 

 

 

 

EFSA

02.139

Deca-2,4-dien-1-ol

18409-21-7

1189

 

 

 

2

EFSA

02.140

1,2-Dihidrolinalol

2270-57-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.141

2-(6,6-Dimetilbiciclo[3.1.1]hept-2-en-2-il)etan-1-ol

128-50-7

986

 

 

 

 

EFSA

02.142

3,3-Dimetilbutan-2-ol

464-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.144

2,6-Dimetiloct-7-en-2-ol

18479-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.145

2,6-Dimetilocta-1,5,7-trien-3-ol

29414-56-0

 

 

 

 

1

EFSA

02.146

(E)-3,7-Dimetilocta-1,5,7-trien-3-ol

53834-70-1

 

10202

Cel puțin 93%; componente secundare 2-3% linalol, 1-2% oxid de linalol și până la 1% oxid de nerol

 

4

EFSA

02.147

3,6-Dimetiloctan-3-ol

151-19-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.148

Dodecan-2-ol

10203-28-8

 

11760

 

 

 

EFSA

02.149

(-)-alfa-Elemol

639-99-6

 

10205

 

 

 

EFSA

02.150

(E,E)-geranil linalol

1113-21-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.152

Hept-3-en-1-ol

10606-47-0

 

10219

 

 

 

EFSA

02.153

Hepta-2,4-dien-1-ol

33467-79-7

1784

 

 

 

2

EFSA

02.154

Heptadecan-1-ol

1454-85-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.155

1-Hepten-3-ol

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

EFSA

02.156

Hex-2(cis)-en-1-ol

928-94-9

1374

69

Cel puțin 92%; componentă secundară 3-4% hex-2(trans)-en-1-ol

 

2

EFSA

02.159

Hex-3-en-1-ol

544-12-7

315

750

 

 

 

SCF/CoE

02.162

Hexa-2,4-dien-1-ol

111-28-4

1174

 

 

 

2

EFSA

02.164

Alcool 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzilic

530-56-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.165

Alcool 4-hidroxibenzilic

623-05-2

955

 

 

 

 

EFSA

02.166

2-(4-Hidroxifenil)etan-1-ol

501-94-0

 

10226

 

 

 

EFSA

02.167

(1R,2R,5S)-Izodihidrocarveol

18675-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.168

Izofitol

505-32-8

 

10233

 

 

 

EFSA

02.170

(R)-(-)-Lavandulol

498-16-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.171

p-Mentan-8-ol

498-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.173

3-(4-Metoxifenil)propan-1-ol

5406-18-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.174

2-Metilbut-2-en-1-ol

4675-87-0

 

10258

 

 

1

EFSA

02.175

2-Metilbut-3-en-1-ol

4516-90-9

 

10259

 

 

 

EFSA

02.176

3-Metilbut-3-en-1-ol

763-32-6

 

10260

 

 

 

EFSA

02.177

2-Metilhexan-3-ol

617-29-8

 

10266

 

 

 

EFSA

02.178

2-Metiloctan-1-ol

818-81-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.180

4-Metilpentan-1-ol

626-89-1

 

10278

 

 

 

EFSA

02.181

2-Metilpentan-2-ol

590-36-3

 

10274

 

 

 

EFSA

02.182

3-Metilpentan-2-ol

565-60-6

 

10276

 

 

 

EFSA

02.183

4-Metilpentan-2-ol

108-11-2

 

10279

 

 

 

EFSA

02.184

3-Metilpentan-3-ol

77-74-7

 

10277

 

 

 

EFSA

02.186

Mirtanol

514-99-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.187

Non-1-en-3-ol

21964-44-3

 

10291

 

 

1

EFSA

02.188

Nona-2,4-dien-1-ol

62488-56-6

1183

11802

Cel puțin 92%; componentă secundară 3-4% 2-nonen-1-ol

 

2

EFSA

02.189

(Z,Z)-Nona-3,6-dien-1-ol

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

EFSA

02.190

Nonan-3-ol

624-51-1

 

10290

 

 

 

EFSA

02.192

Oct-2-en-1-ol

22104-78-5

 

 

 

 

2

EFSA

02.193

Oct-2-en-4-ol

4798-61-2

1141

 

 

 

1

EFSA

02.194

Octa-1,5-dien-3-ol

83861-74-9

 

 

 

 

1

EFSA

02.195

Octa-(3Z,5E)-dien-1-ol

70664-96-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.196

Octadecan-1-ol

112-92-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.197

1,2,3,4,4a,5,6,7-Octahidro-2,5,5-trimetilnaftalen-2-ol

41199-19-3

 

10173

 

 

 

EFSA

02.198

Octan-1,3-diol

23433-05-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.201

Pent-4-en-1-ol

821-09-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.202

Pentadecan-1-ol

629-76-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.203

2-Fenilpropan-2-ol

617-94-7

 

11704

 

 

 

EFSA

02.204

Fitol

150-86-7

1832

10302

 

 

 

EFSA

02.205

Alcool piperonilic

495-76-1

 

10306

 

 

 

EFSA

02.206

(-)-Sclareol

515-03-7

 

10311

 

 

 

EFSA

02.207

Alcool tujilic

21653-20-3

1865

 

 

 

 

EFSA

02.209

3,3,5-Trimetilciclohexan-1-ol

116-02-9

1099

 

 

 

 

EFSA

02.210

Undec-2-en-1-ol

37617-03-1

1384

 

 

 

2

EFSA

02.211

Undeca-1,5-dien-3-ol

56722-23-7

 

 

 

 

1

EFSA

02.213

Alcool vanililic

498-00-0

886

690

 

 

 

EFSA

02.214

Vetiverol

89-88-3

1866

10321

 

 

2

EFSA

02.216

12-beta-Santalen-14-ol

77-42-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.217

12-alfa-Santalen-14-ol

115-71-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.219

2,6-Dimetil-2-heptanol

13254-34-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.222

3-Pentenol-1

39161-19-8

 

10298

 

 

 

EFSA

02.224

3-(1-Mentoxi)propan-1,2-diol

87061-04-9

1408

 

 

 

 

EFSA

02.226

[S-(cis)]-3,7,11-Trimetil-1,6,10-dodecatrien-3-ol

142-50-7

 

67

 

 

 

EFSA

02.229

(-)-3,7-Dimetil-6-octen-1-ol

7540-51-4

 

 

Cel puțin 90% izomer cis; componente secundare 2-6% alcooli C10 di-nesaturați și saturați, 2-4% acetat de citronelil și 2-3% citronelal

 

1

EFSA

02.230

Terpineol

8000-41-7

 

 

Sumă de izomeri: 91-99 %. Contribuția relativă a fiecărui izomer: 55-75% alfa, 16-23% gama, 1-10% cis-beta, 1-13% trans-beta, 0-1% delta

 

 

EFSA

02.231

trans-2, cis-6-Nonadien-1-ol

28069-72-9

 

 

 

 

2

EFSA

02.234

(Z)-Non-3-en-1-ol

10340-23-5

 

10293

 

 

 

EFSA

02.242

2-Butoxietan-1-ol

111-76-2

 

10182

 

 

 

EFSA

02.243

(E,Z)-3,6-Nonadien-1-ol

56805-23-3

1284

 

Cel puțin 92%; componentă secundară 6% (E,E)-3,6-nonadien-1-ol

 

 

EFSA

02.245

2,3,4-Trimetil-3-pentanol

3054-92-0

1643

 

 

 

 

EFSA

02.246

p-Mentan-3,8-diol

42822-86-6

1416

 

 

 

 

EFSA

02.247

l-Mentoxietanol

38618-23-4

1853

 

 

 

 

EFSA

02.248

Vanilin 3-(l-mentoxi)propan-1,2-diol acetal

180964-47-0

1879

 

 

 

 

EFSA

02.249

(4Z)-Hepten-1-ol

6191-71-5

1280

 

 

 

 

EFSA

02.250

2,4,8-Trimetil-7-nonen-2-ol

437770-28-0

1644

 

 

 

 

EFSA

02.251

2,4,8-Trimetil-3,7-nonadien-2-ol

479547-57-4

1645

 

 

 

 

EFSA

02.252

4,8-Dimetil-3,7-nonadien-2-ol

67845-50-5

1841

 

 

 

1

EFSA

02.253

2,4-Dimetil-4-nonanol

74356-31-3

1850

 

 

 

 

EFSA

02.254

(1R, 2S, 5S)-3-Mentoxi-2-metilpropan-1,2-diol

195863-84-4

1411

 

 

 

 

EFSA

02.255

(Z)-4-Hepten-2-ol

66642-85-1

 

 

Cel puțin 91%; componente secundare (E)-4-hepten-2-ol (4-5%), 2-heptanol (până la 1%), trans-3-hepten-2-ol (până la 1%), cis-3-hepten-2-ol (până la 1%).

 

 

EFSA

03.001

1,8-Cineol

470-82-6

1234

182

 

 

 

EFSA

03.003

Benziletil eter

539-30-0

1252

521

 

 

 

EFSA

03.004

Dibenzil eter

103-50-4

1256

11856

 

 

 

EFSA

03.005

2-Butiletil eter

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

EFSA

03.006

2-Metoxietilbenzen

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

EFSA

03.007

1,4-Cineol

470-67-7

1233

11225

Cel puțin 75%; componentă secundară 20-25% 1,8-cineol.

 

 

EFSA

03.008

2-Acetoxi-1,8-cineol

57709-95-2

 

 

 

 

 

EFSA

03.010

Benzilbutil eter

588-67-0

1253

520

Cel puțin 93%; componentă secundară 2-5% alcool benzilic

 

 

EFSA

03.011

Benzilmetil eter

538-86-3

 

10910

 

 

 

EFSA

03.012

Benziloctil eter

54852-64-1

 

 

 

 

 

EFSA

03.015

Etilgeranil eter

40267-72-9

 

 

 

 

 

EFSA

03.016

Hexilmetil eter

4747-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

03.019

Preniletil eter

22094-00-4

1232

 

 

 

 

EFSA

03.020

alfa-Terpinilmetil eter

14576-08-0

 

 

 

 

 

EFSA

03.022

1-Metoxi-1-decen

79930-37-3

1802

 

 

 

 

EFSA

03.023

Acetat de 1-etoxietil

1608-72-6

 

 

 

 

 

EFSA

03.024

Digeranil eter

31147-36-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.002

6-Etoxiprop-3-enilfenol

94-86-0

1264

170

 

 

 

EFSA

04.003

Eugenol

97-53-0

1529

171

 

 

 

EFSA

04.004

Izoeugenol

97-54-1

1260

172

 

 

 

EFSA

04.005

2-Metoxifenol

90-05-1

713

173

 

 

 

EFSA

04.006

Timol

89-83-8

709

174

 

 

 

EFSA

04.007

2-Metoxi-4-metilfenol

93-51-6

715

175

 

 

 

EFSA

04.008

4-Etilguaiacol

2785-89-9

716

176

 

 

 

EFSA

04.009

2-Metoxi-4-vinilfenol

7786-61-0

725

177

 

 

 

EFSA

04.010

1-Metoxi-4-[prop-1(trans)-enil]benzen

4180-23-8

217

183

 

 

 

JECFA

04.013

1,2-Dimetoxi-4-(prop-1-enil)benzen

93-16-3

1266

186

 

 

 

EFSA

04.014

1-Metoxi-2-metilbenzen

578-58-5

1242

187

 

 

 

EFSA

04.015

1-Metoxi-4-metilbenzen

104-93-8

1243

188

 

 

 

EFSA

04.016

1,3-Dimetoxibenzen

151-10-0

1249

189

 

 

 

EFSA

04.017

1-Etoxi-2-metoxi-4-(prop-1-enil)benzen

7784-67-0

1267

190

 

 

 

EFSA

04.018

Benzilizoeugenil eter

120-11-6

1268

522

 

 

 

EFSA

04.019

2,5-Dimetilfenol

95-87-4

706

537

 

 

 

EFSA

04.020

3,5-Dimetilfenol

108-68-9

 

538

 

 

 

EFSA

04.021

3-Etilfenol

620-17-7

 

549

 

 

 

EFSA

04.022

4-Etilfenol

123-07-9

694

550

 

 

 

EFSA

04.026

3-Metilfenol

108-39-4

692

617

 

 

 

EFSA

04.027

2-Metilfenol

95-48-7

691

618

 

 

 

EFSA

04.028

4-Metilfenol

106-44-5

693

619

 

 

 

EFSA

04.029

Benzen-1,2-diol

120-80-9

 

680

 

 

 

SCF/CoE

04.031

Carvacrol

499-75-2

710

2055

 

 

 

EFSA

04.032

Anizol

100-66-3

1241

2056

 

 

 

EFSA

04.033

beta-Naftiletil eter

93-18-5

1258

2058

 

 

 

EFSA

04.034

1,4-Dimetoxibenzen

150-78-7

1250

2059

 

 

 

EFSA

04.035

Difenil eter

101-84-8

1255

2201

 

 

 

EFSA

04.036

2,6-Dimetoxifenol

91-10-1

721

2233

 

 

 

EFSA

04.037

4-Etoxifenol

622-62-8

720

2258

 

 

 

EFSA

04.038

Carvacriletil eter

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

EFSA

04.039

1-Metoxi-4-propilbenzen

104-45-0

1244

11835

 

 

 

EFSA

04.040

1,2-Dimetoxi-4-vinilbenzen

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

EFSA

04.041

Fenol

108-95-2

690

11811

 

 

 

EFSA

04.042

2,6-Dimetilfenol

576-26-1

707

11261

 

 

 

EFSA

04.043

1-Izopropil-2-metoxi-4-metilbenzen

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

EFSA

04.044

2-Izopropilfenol

88-69-7

697

11234

 

 

 

EFSA

04.045

2-(Etoximetil)fenol

20920-83-6

714

11905

 

 

 

EFSA

04.046

2-Propilfenol

644-35-9

695

11908

 

 

 

EFSA

04.047

Benzen-1,3-diol

108-46-3

712

11250

 

 

 

EFSA

04.048

3,4-Dimetilfenol

95-65-8

708

11262

 

 

 

EFSA

04.049

2-Metoxi-4-propilfenol

2785-87-7

717

 

 

 

 

EFSA

04.050

4-Propilfenol

645-56-7

696

 

 

 

 

EFSA

04.051

4-Alil-2,6-dimetoxifenol

6627-88-9

726

11214

 

 

 

EFSA

04.052

4-Etil-2,6-dimetoxifenol

14059-92-8

723

11231

 

 

 

EFSA

04.053

4-Metil-2,6-dimetoxifenol

6638-05-7

722

 

 

 

 

EFSA

04.054

Izobutil beta-naftil eter

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

EFSA

04.055

2,6-Dimetoxi-4-prop-1-enilfenol

20675-95-0

1265

 

 

 

 

EFSA

04.056

2,6-Dimetoxi-4-propilfenol

6766-82-1

724

 

 

 

 

EFSA

04.057

4-Vinilfenol

2628-17-3

711

11257

 

 

 

EFSA

04.058

4-Alilfenol

501-92-8

1527

11218

 

 

 

EFSA

04.059

Carvacrilmetil eter

6379-73-3

 

11224

 

 

 

EFSA

04.061

2,6-Dimetoxi-4-vinilfenol

28343-22-8

 

11229

 

 

 

EFSA

04.062

1,2-Dimetoxibenzen

91-16-7

1248

10320

 

 

 

EFSA

04.063

1,3-Dimetil-4-metoxibenzen

6738-23-4

1245

 

 

 

 

EFSA

04.064

4-(1,1-Dimetiletil)fenol

98-54-4

733

 

 

 

 

EFSA

04.065

2,3-Dimetilfenol

526-75-0

 

11258

 

 

 

EFSA

04.066

2,4-Dimetilfenol

105-67-9

 

11259

 

 

 

EFSA

04.067

1-Etoxi-2-metoxibenzen

17600-72-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.068

1-Etoxi-4-metoxibenzen

5076-72-2

 

 

 

 

 

EFSA

04.069

1-Etil-4-metoxibenzen

1515-95-3

 

 

 

 

 

EFSA

04.070

2-Etilfenol

90-00-6

 

11232

 

 

 

EFSA

04.072

3-Izopropilfenol

618-45-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.073

4-Izopropilfenol

99-89-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.074

2-Metoxinaftalenă

93-04-9

1257

 

 

 

 

EFSA

04.075

1-Metoxinaftalenă

2216-69-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.076

3-Metoxifenol

150-19-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.077

4-Metoxifenol

150-76-5

 

11241

 

 

 

EFSA

04.078

5-Metil-2-(terț-butil)fenol

88-60-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.079

Metil 4-metoxibenzil eter

1515-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

04.084

1,2,3-Trimetoxibenzen

634-36-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.085

2,3,6-Trimetilfenol

2416-94-6

737

 

 

 

 

EFSA

04.088

1-Metoxi-4-(1-propenil)benzen

104-46-1

 

183

 

 

 

CoE

04.091

Etil-4-hidroxibenzil eter

57726-26-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.092

4-Hidroxibenzilmetil eter

5355-17-9

 

 

 

 

 

EFSA

04.093

Butilvanilil eter

82654-98-6

888

 

 

 

 

EFSA

04.094

Etil-4-hidroxi-3-metoxibenzil eter

13184-86-6

887

 

 

 

 

EFSA

04.095

2,4,6-Trimetilfenol

527-60-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.096

2-Metoxi-6-(2-propenil)fenol

579-60-2

1528

 

 

 

 

EFSA

04.097

4-Prop-1-enilfenol

539-12-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.001

Acetaldehidă

75-07-0

80

89

 

 

 

JECFA

05.002

Propanal

123-38-6

83

90

 

 

 

JECFA

05.003

Butanal

123-72-8

86

91

 

 

 

JECFA

05.004

2-Metilpropanal

78-84-2

252

92

 

 

 

JECFA

05.005

Pentanal

110-62-3

89

93

 

 

 

JECFA

05.006

3-Metilbutanal

590-86-3

258

94

 

 

 

JECFA

05.007

2-Etilbutanal

97-96-1

256

95

 

 

 

JECFA

05.008

Hexanal

66-25-1

92

96

 

 

 

JECFA

05.009

Octanal

124-13-0

98

97

Cel puțin 92%; componentă secundară 4-7% 2-metilheptanal

 

 

JECFA

05.010

Decanal

112-31-2

104

98

Cel puțin 92%; componentă secundară 4-7% 2-metilnonanal

 

 

JECFA

05.011

Dodecanal

112-54-9

110

99

Cel puțin 92%; componente secundare 3-6% tetradecanal; 2-5% decanal; 1-2% hexadecanal

 

 

JECFA

05.012

3,7-Dimetil-7-hidroxioctanal

107-75-5

611

100

 

 

 

JECFA

05.013

Benzaldehidă

100-52-7

22

101

 

 

 

EFSA

05.014

Aldehidă cinamică

104-55-2

656

102

 

 

 

EFSA

05.015

4-Metoxibenzaldehidă

123-11-5

878

103

 

 

 

EFSA

05.016

Piperonal

120-57-0

896

104

 

 

 

EFSA

05.017

Veratraldehidă

120-14-9

877

106

 

 

 

EFSA

05.018

Vanilină

121-33-5

889

107

 

 

 

EFSA

05.019

Etil vanilină

121-32-4

893

108

 

 

 

EFSA

05.020

Citral

5392-40-5

1225

109

 

 

 

EFSA

05.021

Citronelal

106-23-0

1220

110

Cel puțin 85%; componente secundare 12-14% amestec de substanțe terpenoidice (în principal 1,8-cineol, 2-izopropiliden-5-metilciclohexanol, linalol, acetat de citronelil și alte terpene naturale)

 

 

EFSA

05.022

4-Izopropilbenzaldehidă

122-03-2

868

111

 

 

 

EFSA

05.023

2,6-Dimetiloctanal

7779-07-9

273

112

 

 

 

JECFA

05.024

2-Metiloctanal

7786-29-0

270

113

 

 

 

JECFA

05.025

Nonanal

124-19-6

101

114

Cel puțin 92%; componentă secundară 4-8% 2-metiloctanal

 

 

JECFA

05.026

o-Tolualdehidă

529-20-4

 

 

 

 

1

EFSA

05.027

Tolualdehidă

1334-78-7

866

115

Cel puțin 95% (sumă de izomeri o,m,p)

 

 

EFSA

05.028

m-Tolualdehidă

620-23-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.029

p-Tolualdehidă

104-87-0

 

 

 

 

1

EFSA

05.030

Fenilacetaldehidă

122-78-1

1002

116

 

 

 

EFSA

05.031

Heptanal

111-71-7

95

117

Cel puțin 92%; componentă secundară 4-7% 2-metilhexanal

 

 

EFSA

05.032

Tetradecanal

124-25-4

112

118

Cel puțin 85%; componente secundare 10-12% dodecanal, hexadecanal și octadecanal

 

 

JECFA

05.033

2-Etilhept-2-enal

10031-88-6

1216

120

 

 

1

EFSA

05.034

Undecanal

112-44-7

107

121

Cel puțin 92%; componentă secundară 4-8% 2-metildecanal

 

 

JECFA

05.035

Undec-10-enal

112-45-8

330

122

 

 

 

JECFA

05.036

Undec-9-enal

143-14-6

329

123

 

 

 

JECFA

05.037

2-Dodecenal

4826-62-4

1350

124

Cel puțin 93%; componentă secundară 3-4% acid 2-dodecenoic

 

2

EFSA

05.038

2-Fenilpropanal

93-53-8

1467

126

 

 

 

EFSA

05.039

alfa-Butilcinamaldehidă

7492-44-6

684

127

 

 

 

EFSA

05.040

alfa-Pentilcinamaldehidă

122-40-7

685

128

 

 

 

EFSA

05.041

alfa-Hexilcinamaldehidă

101-86-0

686

129

 

 

 

EFSA

05.042

p-Tolilacetaldehidă

104-09-6

1023

130

 

 

 

EFSA

05.043

2-(p-Tolil)propionaldehidă

99-72-9

1471

131

 

 

 

EFSA

05.044

p-Izopropil fenilacetaldehidă

4395-92-0

1024

132

 

 

 

EFSA

05.045

3-(p-Cumenil)-2-metilpropionaldehidă

103-95-7

1465

133

Cel puțin 90%; componentă secundară 5% acid 3-(p-cumenil)-2-metilpropionic

 

 

EFSA

05.046

2-Metil-4-fenilbutiraldehidă

40654-82-8

1462

134

 

 

 

EFSA

05.047

4-Hidroxibenzaldehidă

123-08-0

956

558

 

 

 

EFSA

05.048

2-Metoxicinamaldehidă

1504-74-1

688

571

Cel puțin 94%; componentă secundară 3% acid o-metoxicinamic

 

 

EFSA

05.049

2-Metilbutiraldehidă

96-17-3

254

575

 

 

 

JECFA

05.050

Aldehidă alfa-metilcinamică

101-39-3

683

578

 

 

 

EFSA

05.051

3-(4-Metoxifenil)-2-metilprop-2-enal

65405-67-6

689

584

 

 

 

EFSA

05.052

2-Metil-3-(p-tolil)propionaldehidă

41496-43-9

1466

587

 

 

 

EFSA

05.053

2,4,6-Trimetil-1,3,5-trioxan

123-63-7

 

594

 

 

 

SCF/CoE

05.055

Aldehidă salicilică

90-02-8

897

605

 

 

 

EFSA

05.056

4-Etoxibenzaldehidă

10031-82-0

879

626

 

 

 

EFSA

05.057

Hexa-2(trans),4(trans)-dienal

142-83-6

1175

640

 

 

2

EFSA

05.058

Nona-2(trans),6(cis)-dienal

557-48-2

1186

659

Cel puțin 92%; componentă secundară 4-7% (E,E)-2,6-nonadienal

 

2

EFSA

05.059

Non-6(cis)-enal

2277-19-2

325

661

Cel puțin 90%; componentă secundară 6-9% trans-6-nonenal

 

 

JECFA

05.060

Oct-2-enal

2363-89-5

1363

663

Cel puțin 92%; componente secundare 3-4% acid 2-octenoic și octanoat de etil

 

2

EFSA

05.061

Oct-6-enal

63826-25-5

 

664

 

 

 

EFSA

05.062

2-Fenilcrotonaldehidă

4411-89-6

1474

670

 

 

2

EFSA

05.064

Trideca-2(trans),4(cis),7(cis)-trienal

13552-96-0

1198

685

Cel puțin 71%; componente secundare 14% 4-cis-7-cis-tridecadienol; 6% 3-cis-7-cis-tridecadienol; 5% 2-trans-7-cis-tridecadienal; 3% 2-trans-4-trans-7-cis-tridecatrienal

 

2

EFSA

05.066

4-Etoxi-3-metoxibenzaldehidă

120-25-2

 

703

 

 

 

EFSA

05.068

4-Etilbenzaldehidă

4748-78-1

865

705

 

 

 

EFSA

05.069

2-Metilpentanal

123-15-9

260

706

 

 

 

JECFA

05.070

2-Heptenal

2463-63-0

1360

730

 

 

2

SCF/CoE

05.071

Nona-2,4-dienal

6750-03-4

1185

732

Cel puțin 89%; componente secundare 5-6% 2,4-nonadien-1-ol și 1-2% 2-nonen-1-ol

 

2

EFSA

05.072

trans-2-Nonenal

18829-56-6

 

733

Cel puțin 92%; componentă secundară 3-4% acid 2-nonenoic

 

2

CoE

05.073

Hex-2(trans)-enal

6728-26-3

1353

748

Cel puțin 92%; componentă secundară 3-4% acid 2-hexenoic

 

2

CoE

05.074

2,6-Dimetilhept-5-enal

106-72-9

349

2006

Cel puțin 85%; componente secundare 9-10% 6-metil-5-hepten-2-onă; 1-2% 2,6-dimetil-6-heptenal

 

 

JECFA

05.075

Hex-3(cis)-enal

6789-80-6

316

2008

 

 

 

JECFA

05.076

Dec-2-enal

3913-71-1

1349

2009

Cel puțin 92%; componentă secundară 3-4% acid 2-decenoic

 

2

EFSA

05.077

2-Metilundecanal

110-41-8

275

2010

 

 

 

JECFA

05.078

Tridec-2-enal

7774-82-5

1359

2011

Cel puțin 92%; componente secundare 3-4% acid 2-tridecenoic

 

2

EFSA

05.079

Citronelil oxiacetaldehidă

7492-67-3

592

2012

Cel puțin 75%; componente secundare 20-21% geraniloxiacetaldehidă; 1-2% citronelol

 

 

EFSA

05.080

3-Fenilpropanal

104-53-0

645

2013

 

 

 

EFSA

05.081

2,4-Decadienal

2363-88-4

 

 

Cel puțin 89%; componente secundare: amestec de (cis, cis)-; (cis, trans)- și (trans, cis)- 2,4-decadienali (sumă a tuturor izomerilor 95%); acetonă și izopropanol

 

2

EFSA

05.082

(Z,Z)-3,6-Dodecadienal

13553-09-8

 

2121

 

 

 

EFSA

05.084

Hepta-2,4-dienal

4313-03-5

1179

729

Cel puțin 92%; componente secundare 2-4% (E,Z)-2,4-heptadienal și 2-4% acid 2,4-heptadienoic

 

2

EFSA

05.085

Hept-4-enal

6728-31-0

320

2124

 

 

 

JECFA

05.090

2-Metilpent-2-enal

623-36-9

1209

2129

Cel puțin 92%; componente secundare 1,5-2,5% propionaldehidă și 3,5-4,5% acid propionic

 

1

EFSA

05.091

2-Hidroxi-4-metilbenzaldehidă

698-27-1

898

2130

 

 

 

EFSA

05.094

3-(4-Izopropilfenil)propionaldehidă

7775-00-0

680

2261

85-90% p-izomer și 5-10% o-izomer

 

 

EFSA

05.095

2-Metilcrotonaldehidă

497-03-0

1201

2281

 

 

1

EFSA

05.096

4-Decenal

30390-50-2

326

2297

 

 

 

JECFA

05.097

3-Metil-2-fenilbutiraldehidă

2439-44-3

1463

135

 

 

 

EFSA

05.098

p-Ment-1-en-9-al

29548-14-9

971

10347

 

 

 

EFSA

05.099

5-Metil-2-fenilhex-2-enal

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

EFSA

05.100

4-Metil-2-fenilpent-2-enal

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

EFSA

05.101

Penta-2,4-dienal

764-40-9

1173

11695

 

 

2

EFSA

05.102

Pent-2-enal

764-39-6

1364

10375

 

 

2

EFSA

05.103

3-Fenilpent-4-enal

939-21-9

679

10378

 

 

 

EFSA

05.104

2,6,6-Trimetilciclohexa-1,3-dien-1-carbaldehidă

116-26-7

977

10383

 

 

 

EFSA

05.105

2-Butilbut-2-enal

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

EFSA

05.106

Mirtenal

564-94-3

980

10379

 

 

2

EFSA

05.107

2-Izopropil-5-metilhex-2-enal

35158-25-9

1215

10361

 

 

1

EFSA

05.108

Undeca-2,4-dienal

13162-46-4

1195

10385

 

 

2

EFSA

05.109

2-Undecenal

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

EFSA

05.110

2,4-Dimetilbenzaldehidă

15764-16-6

869

 

 

 

 

EFSA

05.111

Octa-2(trans),6(trans)-dienal

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

EFSA

05.112

2,6,6-Trimetilciclohex-1-en-1-acetaldehidă

472-66-2

978

10338

Cel puțin 92%; componente secundare 2-3% beta-ciclocitral; 0,5-1% beta-iononă; 2-4% metil beta-homociclogeranat; 0,6-1% etil beta-homociclogeranat

 

 

EFSA

05.113

Hex-4-enal

4634-89-3

319

10337

 

 

 

JECFA

05.114

4-Metilpent-2-enal

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

EFSA

05.115

2-Fenilpent-4-enal

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

EFSA

05.116

3,5,5-Trimetilhexanal

5435-64-3

269

10384

 

 

 

JECFA

05.117

p-Menta-1,8-dien-7-al

2111-75-3

973

11788

 

 

2

EFSA

05.118

4-Metoxicinamaldehidă

1963-36-6

687

11919

 

 

 

EFSA

05.119

(1R) 2,2,3-Trimetilciclopent-3-en-1-il acetaldehidă

4501-58-0

967

10325

 

 

 

EFSA

05.120

Dodeca-2,6-dienal

21662-13-5

1197

 

 

 

2

EFSA

05.121

2,6,6-Trimetil-1-ciclohexen-1-carboxaldehidă

432-25-7

979

2133

 

 

2

EFSA

05.122

p-Metilcinamaldehidă

1504-75-2

682

10352

 

 

 

EFSA

05.123

(1R,2R,5S) 5-Izopropenil-2-metilciclopentancarboxaldehidă

55253-28-6

968

 

 

 

 

EFSA

05.124

3-Metilcrotonaldehidă

107-86-8

1202

10354

 

 

 

EFSA

05.125

Dodeca-2,4-dienal

21662-16-8

1196

11758

Cel puțin 85%; componentă secundară 11-12% izomer 2-trans-4-cis

 

2

EFSA

05.126

2-Metiloct-2-enal

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

EFSA

05.127

Octa-2(trans),4(trans)-dienal

30361-28-5

1181

11805

 

 

2

EFSA

05.128

Oct-5(cis)-enal

41547-22-2

323

 

Cel puțin 85%; componentă secundară 10-15% trans-5-octenal

 

 

JECFA

05.129

2-Metoxibenzaldehidă

135-02-4

 

10350

 

 

 

EFSA

05.134

2-Metil-3-tolipropionaldehidă (amestec de o,m,p-)

 

 

587

Cel puțin 95% (sumă de izomeri p-80%; o-10%; m-5% )

 

 

CoE

05.137

Dec-4(cis)-enal

21662-09-9

 

 

Cel puțin 90%; componentă secundară cel puțin 5% izomer trans

 

1

EFSA

05.139

Dec-9-enal

39770-05-3

1286

 

 

 

 

EFSA

05.140

Deca-2(trans),4 (trans)-dienal

25152-84-5

1190

2120

Cel puțin 89%; componente secundare 3-4% amestec de (cis-cis)-, (cis-trans)- și (trans-cis)- 2,4-decadienali; 3-4% acetonă și urme de izopropanol

 

2

EFSA

05.141

Deca-2,4,7-trienal

51325-37-2

1786

 

 

 

2

EFSA

05.142

3,4-Dihidroxibenzaldehidă

139-85-5

 

10328

 

 

 

EFSA

05.143

2,5-Dimetil-2-vinilhex-4-enal

56134-05-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.144

Dodec-2(trans)-enal

20407-84-5

 

 

Cel puțin 93%; componentă secundară 2-3% acid 2-dodecenoic

 

2

EFSA

05.147

2-Etilhexanal

123-05-7

 

10331

 

 

 

EFSA

05.148

Farnesal

19317-11-4

1228

 

 

 

 

EFSA

05.149

Glutaraldehidă

111-30-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.150

Hept-2(trans)-enal

18829-55-5

1360

730

 

 

2

EFSA

05.152

Hexadecanal

629-80-1

 

10336

 

 

 

EFSA

05.153

4-Hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehidă

134-96-3

1878

10340

 

 

 

EFSA

05.154

(E)-4-Hidroxi-3,5-dimetoxicinamaldehidă

4206-58-0

 

10341

 

 

 

EFSA

05.155

4-Hidroxi-3-metoxicinamaldehidă (amestec de izomeri)

458-36-6

 

10342

 

 

 

EFSA

05.156

3-(4-Hidroxi-3-metoxifenil)propanal

80638-48-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.157

Izociclocitral

1335-66-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.158

3-Metoxibenzaldehidă

591-31-1

 

10351

 

 

 

EFSA

05.159

p-Metoxifenilacetaldehidă

5703-26-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.160

2-Metildecanal

19009-56-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.164

2-Metilhexanal

925-54-2

 

 

 

 

 

EFSA

05.166

4-Metilpentanal

1119-16-0

 

10369

 

 

 

EFSA

05.167

12-Metiltetradecanal

75853-50-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.169

12-Metiltridecanal

75853-49-5

1229

 

 

 

 

EFSA

05.170

Neral

106-26-3

 

 

 

 

1

EFSA

05.171

Non-2-enal

2463-53-8

1362

733

Cel puțin 92%; componentă secundară 3-4% acid 2-nonenoic

 

2

EFSA

05.172

Nona-2(trans),6(trans)-dienal

17587-33-6

1187

 

 

 

2

EFSA

05.173

Nona-2,4,6-trienal

57018-53-8

1785

 

 

 

2

EFSA

05.174

Pent-4-enal

2100-17-6

1619

 

 

 

 

EFSA

05.175

2-Fenilpent-2-enal

3491-63-2

 

 

 

 

2

EFSA

05.179

(E)-Tetradec-2-enal

51534-36-2

1803

 

 

 

2

EFSA

05.182

2,6,6-Trimetilciclohex-2-en-1-carboxaldehidă

432-24-6

 

 

 

 

1

EFSA

05.183

4-(2,6,6-Trimetilciclohexenil)-2-metilbutanal

73398-85-3

 

 

 

 

 

EFSA

05.184

Undec-2(trans)-enal

53448-07-0

 

 

 

 

2

EFSA

05.186

2,4-Octadienal

5577-44-6

 

 

 

 

2

EFSA

05.188

trans-3,7-Dimetilocta-2,6-dienal

141-27-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.189

2-Hexenal

505-57-7

 

 

Cel puțin 92%; componentă secundară 3-4% acid 2-hexenoic

 

2

EFSA

05.190

trans-2-Octenal

2548-87-0

 

 

Cel puțin 92%; componente secundare 3-4% acid 2-octenoic și octanoat de etil

 

2

EFSA

05.191

trans-2-Decenal

3913-81-3

 

 

Cel puțin 92%; componentă secundară 3-4% acid 2-decenoic

 

2

EFSA

05.192

3-Hexenal

4440-65-7

1271

 

Cel puțin 80% (totalul izomerilor cis și trans); componentă secundară 18-20% trans-2-hexenal.

 

 

EFSA

05.194

trans-2, trans-4-Nonadienal

5910-87-2

 

 

Cel puțin 89%; componente secundare cel puțin 5% 2,4-nonadien-1-ol și 2-nonen-1-ol și alți izomeri ai 2,4-nonadienalului

 

2

EFSA

05.195

trans-2-Tridecenal

7069-41-2

 

 

Cel puțin 92%; componente secundare 2-5% acid 2-tridecenoic și 3-5% cis-2-tridecenal

 

2

EFSA

05.196

trans-2, trans-4-Undecadienal

30361-29-6

 

10385

 

 

2

EFSA

05.198

3-Butenal, 2-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-

58102-02-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.203

9-Octadecenal

5090-41-5

1641

 

 

 

 

EFSA

05.208

Z-8-Tetradecenal

169054-69-7

1640

 

 

 

 

EFSA

05.211

6-Metiloctanal

30689-75-9

 

 

 

 

 

EFSA

05.217

(Z)-5-Decenal

21662-08-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.218

16-Octadecenal

56554-87-1

 

 

 

 

 

EFSA

05.219

3-Metilhexanal

19269-28-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.220

4Z-Dodecenal

21944-98-9

1636

 

Cel puțin 94% (4Z)-dodecenal; componentă secundară 3-4% dodecanal

 

 

EFSA

05.221

6,6'-Dihidroxi-5,5'-dimetoxi-bifenil-3,3'-dicarbaldehidă

2092-49-1

1881

 

 

 

 

EFSA

05.222

2-Fenil-4-metil-2-hexenal

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

05.223

4-Etiloctanal

58475-04-0

1819

 

 

 

 

EFSA

05.224

(4E)-hexenal

25166-87-4

1622

 

 

 

 

EFSA

05.225

6-Metilheptanal

63885-09-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.226

E-4-Undecenal

68820-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.001

1,1-Dietoxietan

105-57-7

941

35

 

 

 

EFSA

06.002

5-Hidroxi-2-fenil-1,3-dioxan

1708-40-3

838

36

Cel puțin 98% (sumă de 5-hidroxi-2-fenil-1,3-dioxan și 2-fenil-4-hidroximetil-1,3-dioxalan)

 

 

EFSA

06.003

alfa,alfa-Dimetoxitoluen

1125-88-8

837

37

 

 

 

EFSA

06.004

Citral dietil acetal

7492-66-2

948

38

Cel puțin 98% (sumă de izomeri + hemiacetali + citral)

 

 

EFSA

06.005

Citral dimetil acetal

7549-37-3

944

39

Cel puțin 98% (sumă de izomeri + hemiacetali + citral)

 

 

EFSA

06.006

1,1-Dimetoxi-2-feniletan

101-48-4

1003

40

 

 

 

EFSA

06.007

Fenilacetaldehidă gliceril acetal

29895-73-6

1004

41

57% 5-hidroximetil-2-fenil-1,3-dioxolan; 38% 5-hidroxi-2-fenil-1,3-dioxan

 

 

EFSA

06.008

1,1-Dimetoxioctan

10022-28-3

942

42

 

 

 

EFSA

06.009

1,1-Dimetoxidecan

7779-41-1

945

43

 

 

 

EFSA

06.010

1,1-Dietoxi-3,7-dimetiloctan-7-ol

7779-94-4

613

44

 

 

 

JECFA

06.011

1,1-Dimetoxi-3,7-dimetiloctan-7-ol

141-92-4

612

45

 

 

 

JECFA

06.012

Tolualdehidă gliceril acetal

1333-09-1

867

46

40% 5-hidroxidioxan; 60% 5-hidroximetildioxalan

 

 

EFSA

06.013

alfa-Pentilcinamaldehidă-dimetilacetal

91-87-2

681

47

 

 

 

EFSA

06.014

Cinamaldehidă etilenglicol acetal

5660-60-6

648

48

 

 

 

EFSA

06.015

1,1-Dimetoxietan

534-15-6

940

510

 

 

 

EFSA

06.016

1-Feniletoxi-1-propoxietan

7493-57-4

1000

511

 

 

 

EFSA

06.017

(Dietoximetil)benzen

774-48-1

 

517

 

 

 

EFSA

06.019

1-Benziloxi-1-(2-metoxietoxi)etan

7492-39-9

840

523

 

 

 

EFSA

06.020

1,1-Dietoxidecan

34764-02-8

 

531

 

 

 

SCF/CoE

06.021

1,1-Dietoxiheptan

688-82-4

 

553

 

 

 

SCF/CoE

06.023

1,1-Dietoxihexan

3658-93-3

 

557

 

 

 

SCF/CoE

06.024

1,1-Di-izobutoxi-2-feniletan

68345-22-2

1006

595

 

 

 

EFSA

06.025

1,1-Dietoxinona-2,6-dien

67674-36-6

946

660

 

 

2

EFSA

06.027

4,5-Dimetil-2-benzil-1,3-dioxolan

5468-06-4

1005

669

Cel puțin 93%; componentă secondară 2-3% butan-2,3-diol

 

 

EFSA

06.028

1,1-Dimethoxiheptan

10032-05-0

947

2015

 

 

 

EFSA

06.029

Heptanal gliceril acetal (amestec de acetali 1,2 și 1,3)

72854-42-3

912

2016

Amestec de acetali (56-58% dioxolan; 37-39% dioxan) și 1-2% heptanal nereacționat

 

 

EFSA

06.030

1,1-Dimetoxi-2-fenilpropan

90-87-9

1468

2017

 

 

 

EFSA

06.031

1,1-Dietoxihex-2-enă

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

EFSA

06.032

4-Metil-2-fenil-1,3-dioxolan

2568-25-4

839

2226

 

 

 

EFSA

06.033

1,1-Dibutoxietan

871-22-7

 

2341

 

 

 

SCF/CoE

06.034

1,1-Dipropoxietan

105-82-8

 

2342

 

 

 

SCF/CoE

06.035

Citral propilen glicol acetal

10444-50-5

 

2343

 

 

 

SCF/CoE

06.036

1-Butoxi-1-(2-feniletoxi)etan

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

EFSA

06.037

1,1-Dietoxihept-4-enă (cis și trans)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

EFSA

06.038

4,4-Dimetoxibutan-2-onă

5436-21-5

593

10029

 

 

 

JECFA

06.039

1,2-Di[(1’-etoxi)-etoxo]propan

67715-79-1

927

 

 

 

 

EFSA

06.040

1,2,3-Tris[(1’-etoxi)-etoxi]propan

67715-82-6

913

11930

 

 

 

EFSA

06.041

1-Izobutoxi-1-etoxi-2-metilpropan

 

 

10055

 

 

 

EFSA

06.042

1-Izobutoxi-1-etoxi-3-metilbutan

85136-40-9

 

10057

 

 

 

EFSA

06.043

1-Izoamiloxi-1-etoxipropan

238757-30-7

 

10038

 

 

 

EFSA

06.044

1-Izobutoxi-1-etoxipropan

67234-04-2

 

10058

 

 

 

EFSA

06.045

1-Izobutoxi-1-izopentiloxi-2-metilpropan

 

 

10061

 

 

 

EFSA

06.046

1-Izobutoxi-1-izopentiloxi-3-metilbutan

 

 

10060

 

 

 

EFSA

06.047

1-Izopentiloxi-1-propoxietan

238757-63-6

 

10065

 

 

 

EFSA

06.048

1-Izopentiloxi-1-propoxipropan

238757-65-8

 

10066

 

 

 

EFSA

06.049

1-Butoxi-1-(2-metilbutoxi)etan

77249-20-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.050

1-Butoxi-1-etoxietan

57006-87-8

 

10003

 

 

 

EFSA

06.051

1,1-Di-(2-metilbutoxi)etan

13535-43-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.052

1,1-Di-izobutoxi-2-metilpropan

13262-24-3

 

10025

 

 

 

EFSA

06.053

1,1-Di-izobutoxietan

5669-09-0

 

10023

 

 

 

EFSA

06.054

1,1-Di-izobutoxipentan

13262-27-6

 

10026

 

 

 

EFSA

06.055

1,1-Di-izopentiloxietan

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

EFSA

06.057

1,1-Dietoxi-2-metilbutan

3658-94-4

 

10013

 

 

 

EFSA

06.058

1,1-Dietoxi-2-metilpropan

1741-41-9

 

10015

 

 

 

EFSA

06.059

1,1-Dietoxi-3-metilbutan

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

EFSA

06.061

1,1-Dietoxibutan

3658-95-5

 

10009

 

 

 

EFSA

06.062

1,1-Dietoxidodecan

53405-98-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.063

(Z)-1,1-dietoxihex-3-enă

73545-18-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.064

Dietoximetan

462-95-3

 

10012

 

 

 

EFSA

06.065

1,1-Dietoxinonan

54815-13-3

 

10016

 

 

 

EFSA

06.066

1,1-Dietoxioctan

54889-48-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.067

1,1-Dietoxipentan

3658-79-5

 

10017

 

 

 

EFSA

06.069

1,1-Dietoxipropan

4744-08-5

 

10018

 

 

 

EFSA

06.070

1,1-Dietoxiundecan

53405-97-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.071

1,1-Dihexiloxietan

5405-58-3

 

10022

 

 

 

EFSA

06.072

1,1-Dimetoxihex-2(trans)-enă

18318-83-7

1728

 

 

 

2

EFSA

06.073

1,1-Dimetoxihexan

1599-47-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.074

Dimetoximetan

109-87-5

 

10031

 

 

 

EFSA

06.075

1,1-Dimetoxipentan

26450-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.076

1,1-Dimetoxipropan

4744-10-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.077

2,4-Dimetil-1,3-dioxolan

3390-12-3

1711

 

 

 

 

EFSA

06.078

1,1-Difenetoxietan

122-71-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.079

1-Etoxi-1-(2-metilbutoxi)etan

13602-09-0

 

10040

 

 

 

EFSA

06.080

1-Etoxi-1-(2-feniletoxi)etan

2556-10-7

 

10049

 

 

 

EFSA

06.081

(Z)-1-Etoxi-1-(3-hexeniloxi)etan

28069-74-1

943

10034

 

 

 

EFSA

06.082

1-Etoxi-1-hexiloxietan

54484-73-0

 

11948

 

 

 

EFSA

06.083

1-Etoxi-1-izopentiloxietan

13442-90-5

 

10037

 

 

 

EFSA

06.084

1-Etoxi-1-metoxietan

10471-14-4

 

10039

 

 

 

EFSA

06.085

1-Etoxi-1-pentiloxietan

13442-89-2

 

10046

 

 

 

EFSA

06.086

1-Etoxi-1-propoxietan

20680-10-8

 

10050

 

 

 

EFSA

06.087

2,4-Dimetil-1,3-dioxolan-2-acetat de etil

6290-17-1

1715

 

 

 

 

EFSA

06.088

2-Etil-4-metil-1,3-dioxolan

4359-46-0

 

 

 

 

 

EFSA

06.089

2-Hexil-4,5-dimetil-1,3-dioxolan

6454-22-4

1712

 

 

 

 

EFSA

06.090

4-Hidroximetil-2-metil-1,3-dioxolan

3773-93-1

 

 

 

 

 

EFSA

06.091

1-Izobutoxi-1-etoxietan

6986-51-2

 

10054

 

 

 

EFSA

06.092

1-Izobutoxi-1-izopentiloxietan

75048-15-6

 

10059

 

 

 

EFSA

06.094

4-Metil-2-pentil-1,3-dioxolan

1599-49-1

928

 

 

 

 

EFSA

06.095

4-Metil-2-propil-1,3-dioxolan

4352-99-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.096

Trietoximetan

122-51-0

 

10903

 

 

 

EFSA

06.097

1,1,3-Trietoxipropan

7789-92-6

 

10075

 

 

 

EFSA

06.098

2,2,4-Trimetil-1,3-dioxolan

1193-11-9

929

11423

 

 

 

EFSA

06.100

1,1-Dipentiloxietan

13002-08-9

 

10032

 

 

 

EFSA

06.102

2-Hexil-5-hidroxi-1,3-dioxan

1708-36-7

 

2016

 

 

 

EFSA

06.104

Vanilin propilenglicol acetal

68527-74-2

1882

 

 

 

 

EFSA

06.105

3-Metil-1,1-di-izopentiloxibutan

13285-51-3

 

10070

 

 

 

EFSA

06.106

2-Metil-1,1-di-izopentiloxipropan

13112-63-5

 

10071

 

 

 

EFSA

06.107

1-(2-Metilbutoxi)-1-izopentiloxietan

13548-84-0

 

10068

 

 

 

EFSA

06.109

8,8-Dietoxi-2,6-dimetiloct-2-enă

71662-17-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.111

1-Etoxi-1-metoxipropan

127248-84-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.114

1-Hexiloxi-1-izopentiloxietan

233665-90-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.115

1-Izopentiloxi-1-pentiloxietan

13442-92-7

 

 

 

 

 

EFSA

06.120

DL-Menton-1,2-glicerol cetal

63187-91-7

446

 

 

 

 

JECFA

06.123

1-Butoxi-1-izopentiloxietan

238757-27-2

 

10004

 

 

 

EFSA

06.124

1,1-Di-izobutoxi-3-metilbutan

13439-98-0

 

10024

 

 

 

EFSA

06.125

1,1-Di-izobutoxipropan

13002-11-4

 

10027

 

 

 

EFSA

06.128

1-Etoxi-1-pentiloxibutan

3658-92-2

 

10045

 

 

 

EFSA

06.129

1-Etoxi-2-metil-1-izopentiloxipropan

253679-74-2

 

10043

 

 

 

EFSA

06.130

1-Etoxi-2-metil-1-propoxipropan

238757-42-1

 

10044

 

 

 

EFSA

06.131

1-Etoxi-1-(3-metilbutoxi)-3-metilbutan

238757-35-2

 

10042

 

 

 

EFSA

06.132

Vanilin butan-2,3-diol acetal (amestec de stereoizomeri)

63253-24-7

960

 

 

 

 

EFSA

06.133

l-Menton-1,2-glicerol cetal

563187-91-7

445

 

 

 

 

JECFA

06.135

2-Izobutil-4-metil-1,3-dioxolan

18433-93-7

1732

 

 

 

 

EFSA

06.136

6-Izopropil-3,9-dimetil-1,4-dioxispiro[4.5]decan-2-onă

831213-72-0

1859

 

Sumă de izomeri 98% cu cel puțin 60-70% (3S,5R,6S,9R)- 6-izopropil-3,9-dimetil-1,4-dioxispiro[4.5]decan-2-onă.

 

 

EFSA

06.137

Acetaldehidă etil izopropil acetal

25334-93-4

 

 

 

 

 

EFSA

07.001

2-Oxopropanal

78-98-8

937

105

 

 

 

EFSA

07.002

Heptan-2-onă

110-43-0

283

136

 

 

 

JECFA

07.003

Heptan-3-onă

106-35-4

285

137

 

 

 

JECFA

07.004

Acetofenonă

98-86-2

806

138

 

 

 

EFSA

07.005

Vanilil acetonă

122-48-5

730

139

 

 

 

EFSA

07.007

alfa-Iononă

127-41-3

388

141

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.008

beta-Iononă

14901-07-6

389

142

 

 

2

JECFA/EFSA

07.009

Metil-alfa-iononă

7779-30-8

398

143

Cel puțin 90%; componentă secundară 5-6% metil-beta-iononă

 

2

JECFA/ EFSA

07.010

Metil-beta-iononă

127-43-5

399

144

Cel puțin 88%; componentă secundară 7-10% alfa- și beta-izometiliononă

 

2

JECFA/ EFSA

07.011

4-(2,5,6,6-Tetrametil-2-ciclohexenil)-3-buten-2-onă

79-69-6

403

145

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.012

Carvonă

99-49-0

380

146

 

 

 

SCF/CoE

07.013

Metil 2-naftil cetonă

93-08-3

811

147

 

 

 

EFSA

07.014

Maltol

118-71-8

1480

148

 

 

2

EFSA

07.015

6-Metilhept-5-en-2-onă

110-93-0

1120

149

 

 

 

EFSA

07.016

Undecan-2-onă

112-12-9

296

150

 

 

 

JECFA

07.017

4-Metilpentan-2-onă

108-10-1

301

151

 

 

 

JECFA

07.018

Hexan-2,3-dionă

3848-24-6

412

152

Cel puțin 93%; componente secundare 2-3% hexandione

 

 

JECFA

07.019

Octan-2-onă

111-13-7

288

153

 

 

 

JECFA

07.020

Nonan-2-onă

821-55-6

292

154

 

 

 

JECFA

07.021

Undeca-2,3-dionă

7493-59-6

417

155

 

 

 

JECFA

07.022

4-Metilacetofenonă

122-00-9

807

156

 

 

 

EFSA

07.023

2,4-Dimetilacetofenonă

89-74-7

809

157

 

 

 

EFSA

07.024

4-Fenilbut-3-en-2-onă

122-57-6

820

158

 

 

2

EFSA

07.025

4-Metil-1-fenilpentan-2-onă

5349-62-2

828

159

 

 

 

EFSA

07.026

4-(p-Tolil)butan-2-onă

7774-79-0

817

160

 

 

 

EFSA

07.027

3-Metil-4-fenilbut-3-en-2-onă

1901-26-4

821

161

 

 

2

EFSA

07.028

Benzoină

119-53-9

836

162

 

 

 

EFSA

07.029

4-(4-Metoxifenil)butan-2-onă

104-20-1

818

163

 

 

 

EFSA

07.030

1-(4-Metoxifenil)pent-1-en-3-onă

104-27-8

826

164

 

 

2

EFSA

07.031

Piperonil acetonă

55418-52-5

 

165

 

 

 

SCF/CoE

07.032

Benzofenonă

119-61-9

831

166

 

 

 

EFSA

07.033

Izojasmonă

11050-62-7

1115

167

 

 

2

EFSA

07.034

2-Hexilidenciclopentan-1-onă

17373-89-6

1106

 

 

 

 

EFSA

07.035

Tetrametil etilciclohexenonă (amestec de izomeri)

17369-60-7

1111

168

 

 

 

EFSA

07.036

alfa-Izometil iononă

127-51-5

404

169

 

 

2

JECFA

07.038

4-Metoxiacetofenonă

100-06-1

810

570

 

 

 

EFSA

07.040

1-Fenilpropan-1-onă

93-55-0

824

599

 

 

 

EFSA

07.041

beta-Izometil iononă

79-89-0

 

650

 

 

2

EFSA

07.042

4-Izopropilacetofenonă

645-13-6

808

651

 

 

 

EFSA

07.044

Pent-3-en-2-onă

625-33-2

1124

666

 

 

1

EFSA

07.045

2,2,6-Trimetilciclohexanonă

2408-37-9

1108

686

 

 

 

EFSA

07.046

Vanililiden acetonă

1080-12-2

732

691

 

 

2

EFSA

07.047

Etil maltol

4940-11-8

1481

692

 

 

 

EFSA

07.048

4-Hexen-3-onă

2497-21-4

1125

718

 

 

1

EFSA

07.049

1-(4-Metoxifenil)-4-metilpent-1-en-3-onă

103-13-9

829

719

 

 

2

EFSA

07.050

Acetonă

67-64-1

139

737

 

 

 

JECFA

07.051

3-Hidroxibutan-2-onă

513-86-0

405

749

 

 

 

JECFA

07.052

Diacetil

431-03-8

408

752

 

 

 

JECFA

07.053

Butan-2-onă

78-93-3

278

753

 

 

 

JECFA

07.054

Pentan-2-onă

107-87-9

279

754

 

 

 

JECFA

07.055

4-(p-Hidroxifenil)butan-2-onă

5471-51-2

728

755

 

 

 

EFSA

07.056

3-Metilciclopentan-1,2-dionă

80-71-7

418

758

 

 

 

JECFA

07.057

3-Etilciclopentan-1,2-dionă

21835-01-8

419

759

Cel puțin 90%; componentă secundară 5-10% 3-etilciclopentan-1,2-dionă (forma enolică)

 

 

JECFA

07.058

Heptan-4-onă

123-19-3

287

2034

 

 

 

JECFA

07.059

p-Mentan-3-onă

10458-14-7

 

 

 

 

1

EFSA

07.060

Pentan-2,3-dionă

600-14-6

410

2039

Cel puțin 93%; componentă secundară 2-3% 2,5-dietilciclohexadien-1,4-dionă (dimer al 2,3-pentadionei)

 

 

JECFA

07.061

Alil alfa-iononă

79-78-7

401

2040

 

 

2

JECFA/EFSA

07.062

Octan-3-onă

106-68-3

290

2042

 

 

 

JECFA

07.063

4-Metilpentan-2,3-dionă

7493-58-5

411

2043

 

 

 

JECFA

07.064

Heptan-2,3-dionă

96-04-8

415

2044

 

 

 

JECFA

07.065

5-Hidroxioctan-4-onă

496-77-5

416

2045

 

 

 

JECFA

07.067

2R,5S-izopulegon

29606-79-9

754

2051

 

 

4

EFSA

07.069

Tetrahidro-pseudo-iononă

4433-36-7

1121

2053

 

 

 

EFSA

07.070

3-Benzilheptan-4-onă

7492-37-7

830

2140

 

 

 

EFSA

07.071

Octan-4,5-dionă

5455-24-3

 

2141

 

 

 

EFSA

07.072

6-Metilheptan-3-onă

624-42-0

 

2143

 

 

 

EFSA

07.075

3,4-Dimetilciclopentan-1,2-dionă

13494-06-9

420

2234

 

 

 

JECFA

07.076

3,5-Dimetilciclopentan-1,2-dionă

13494-07-0

421

2235

 

 

 

JECFA

07.077

Hexan-3,4-dionă

4437-51-8

413

2255

 

 

 

JECFA

07.078

D,L-Izomentonă

491-07-6

430

2259

 

 

 

JECFA

07.079

1-Fenilpropan-1,2-dionă

579-07-7