Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0232

Regulamentul (UE) nr. 232/2012 al Comisiei din 16 martie 2012 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile și nivelurile de utilizare pentru galben de chinolină (E 104), galben apus de soare ( sunset yellow ) FCF/galben portocaliu S (E 110) și roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A (E 124) Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 78, 17.3.2012, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 242 - 253

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/232/oj

17.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 78/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 232/2012 AL COMISIEI

din 16 martie 2012

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile și nivelurile de utilizare pentru galben de chinolină (E 104), galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S (E 110) și roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A (E 124)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (1), în special articolul 10 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 prevede o listă a Uniunii cu aditivii alimentari autorizați pentru utilizare în produsele alimentare și condițiile de utilizare a acestora.

(2)

Galben de chinolină (E 104), galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S (E 110) și roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A (E 124) sunt coloranți alimentari autorizați în prezent pentru utilizare și enumerați în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008. Aprobarea actuală ține seama de dozele zilnice acceptabile (DZA), stabilite de Comitetul științific pentru alimentație (SCF) în 1983 (2).

(3)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a emis un aviz la 23 septembrie 2009 (3) referitor la reevaluarea privind siguranța galbenului de chinolină (E 104) ca aditiv alimentar. În avizul respectiv, autoritatea recomandă să se scadă nivelul DZA pentru respectivul colorant alimentar de la 10 mg/kg greutate corporală/zi la 0,5 mg/kg greutate corporală/zi. În plus, autoritatea consideră că estimările detaliate privind expunerea (nivelul 2 și nivelul 3) sunt, în general, cu mult peste DZA de 0,5 mg/kg greutate corporală/zi. Prin urmare, este necesar să se modifice condițiile și nivelurile de utilizare pentru galben de chinolină (E 104) pentru a se garanta că noua DZA recomandată de autoritate nu este depășită.

(4)

La 27 septembrie 2009, autoritatea a emis un aviz (4) referitor la reevaluarea privind siguranța galbenului apus de soare (sunset yellow) FCF/galbenului portocaliu S (E 110) ca aditiv alimentar. În avizul respectiv, autoritatea recomandă să se scadă DZA pentru galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S (E 110) de la 2,5 la 1 mg/kg greutate corporală/zi. Mai mult, autoritatea consideră că estimările detaliate privind expunerea (nivelul 3) sunt, în general, mult peste DZA temporară revizuită de 1 mg/kg greutate corporală/zi în rândul copiilor care au un consum ridicat. Prin urmare, este necesar să se modifice condițiile și nivelurile de utilizare pentru galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S (E 110) pentru a se garanta că noua DZA recomandată de autoritate nu este depășită.

(5)

La 23 septembrie 2009, autoritatea a emis un aviz (5) referitor la reevaluarea privind siguranța roșului ponceau 4R, roșului coșenilă A (E 124) ca aditiv alimentar. În avizul respectiv, autoritatea recomandă să se scadă nivelul DZA de la 4 mg/kg greutate corporală/zi la 0,7 mg/kg greutate corporală/zi. Mai mult, autoritatea consideră că estimările detaliate privind expunerea (nivelul 3) sunt, în general, mult peste DZA revizuită de 0,7 mg/kg greutate corporală/zi în rândul copiilor care au un consum ridicat. Prin urmare, este necesar să se modifice condițiile și nivelurile de utilizare pentru roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A (E 124) pentru a se garanta că noua DZA recomandată de autoritate nu este depășită.

(6)

Este necesar să se elimine aceste substanțe din grupa III enumerată în partea C punctul 3 din anexa II. Cu toate acestea, ar trebui menținută limita maximă combinată în cazul în care substanțele sunt utilizate împreună cu celelalte substanțe care fac parte din grupa III.

(7)

Pentru a reduce expunerea sub DZA recomandată, limitele maxime ar trebui revizuite. Mai exact, acestea ar trebui să fie reduse cu același factor ca și reducerea dorită în ceea ce privește doza zilnică. Ar trebui să se permită anumite excepții cu niveluri mai ridicate pentru unele produse tradiționale care nu contribuie în mod semnificativ la expunere. Anumite dispoziții au fost, de asemenea, eliminate.

(8)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 ar trebui modificată în consecință.

(9)

Pentru a-i permite industriei alimentare timpul necesar pentru a-și adapta producția la noile condiții și niveluri de utilizare prevăzute în prezentul regulament, este oportun să se prevadă dispoziții tranzitorii.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament se aplică de la 1 iunie 2013.

Produsele alimentare care conțin galben de chinolină (E 104), galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S (E 110) și roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A (E 124) care au fost introduse pe piață în mod legal înainte de 1 iunie 2013, dar care nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament, pot continua să fie comercializate până la epuizarea stocurilor.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 martie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  Rapoartele Comitetului științific pentru alimentație, Seria paisprezece, 1983.

(3)  Avizul științific al Comitetului pentru aditivi alimentari și surse de substanțe nutritive (ANS) privind o cerere din partea Comisiei referitoare la reevaluarea privind siguranța galbenului de chinolină (E 104), atunci când este utilizat ca aditiv alimentar, The EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

(4)  Avizul științific al Comitetului pentru aditivi alimentari și surse de substanțe nutritive (ANS) privind o cerere din partea Comisiei referitoare la reevaluarea privind siguranța galbenului apus de soare (sunset yellow) (E 110), ca aditiv alimentar, The EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

(5)  Avizul științific al Comitetului pentru aditivi alimentari și surse de substanțe nutritive (ANS) privind o cerere din partea Comisiei referitoare la reevaluarea privind roșului ponceau 4R ca aditiv alimentar, The EFSA Journal 2009; 7(11):1328.


ANEXĂ

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică după cum urmează:

1.

În partea C, la punctul 3, se elimină următoarele poziții:

„E 104

Galben de chinolină”

„E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S”

„E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A”

2.

Partea E se modifică după cum urmează:

(a)

la categoriile 03, 05.2, 05.3, 05.4, 07.2 și 14.1.4, nota de subsol nr. (25) se înlocuiește cu următorul text:

„(25):

Cantitățile din fiecare dintre coloranții E 122 și E 155 nu pot depăși 50 mg/kg sau mg/l”

(b)

la categoria 1.7.5 nota de subsol (33) se înlocuiește cu următorul text:

„(33):

Maxim individual sau pentru o combinație de E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e și E 161b”

(c)

la categoriile 04.2.1, 04.2.2, 04.2.3 și 04.2.4.1 nota de subsol (34) se înlocuiește cu următorul text:

„(34):

Maxim individual sau pentru o combinație de E 120, E 122, E 129, E 131și E 133”

(d)

la categoriile 04.2.5.2 și 04.2.5.3 nota de subsol (31) se înlocuiește cu următorul text:

„(31):

Maxim individual sau pentru o combinație de E 120, E 142, E 160d și E 161b”

(e)

la categoria 9.2 notele de subsol (35), (36) și (37) se înlocuiesc cu următorul text:

„(35):

Maxim individual sau pentru o combinație de E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b”

„(36):

Maxim individual sau pentru o combinație de E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b”

„(37):

Maxim individual sau pentru o combinație de E 102, E 120, E 151, E 160e”

(f)

următoarele poziții pentru E 104, E 110, E 124 se introduc în ordine numerică la categoriile de produse alimentare la care se face referire:

Numărul categoriei

Numărul E

Denumire

Nivel maxim

(mg/l sau mg/kg, după caz)

Note de subsol

restricții/excepții

01.4

Produse lactate fermentate aromatizate, inclusiv produse tratate termic

E 104

Galben de chinolină

10

(61)

 

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

5

(61)

 

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

5

(61)

 

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

01.6.3

Alte tipuri de smântână

E 104

Galben de chinolină

10

(61)

Numai smântâna aromatizată

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

5

(61)

Numai smântâna aromatizată

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

5

(61)

Numai smântâna aromatizată

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

01.7.3

Crustă de brânză comestibilă

E 104

Galben de chinolină

10

(62)

 

(62):

Cantitatea totală de E 104 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

04.2.4.1

Preparate din fructe și legume, cu excepția compoturilor

E 104

Galben de chinolină

30

(61)

Numai mostarda di frutta

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

35

(61)

Numai mostarda di frutta

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

20

(61)

Numai mostarda di frutta

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

05.2

Alte produse de cofetărie, inclusiv dropsuri pentru împrospătarea respirației

E 104

Galben de chinolină

30

(61)

cu excepția fructelor și legumelor confiate; produse tradiționale de cofetărie glasate pe bază de nuci sau de cacao, în formă de migdală sau hostie, în mod normal nu mai lungă de 2 cm și consumată, în general, cu ocazii festive, și anume nunți, comuniuni etc.

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

35

(61)

cu excepția fructelor și legumelor confiate; produse tradiționale de cofetărie glasate pe bază de nuci sau de cacao, în formă de migdală sau hostie, în mod normal nu mai lungă de 2 cm și consumată, în general, cu ocazii festive, și anume nunți, comuniuni etc.

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

20

(61)

cu excepția fructelor și legumelor confiate; produse tradiționale de cofetărie glasate pe bază de nuci sau de cacao, în formă de migdală sau hostie, în mod normal nu mai lungă de 2 cm și consumată, în general, cu ocazii festive, și anume nunți, comuniuni etc.

E 104

Galben de chinolină

30

(61)

numai fructe și legume confiate

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

10

(61)

numai fructe și legume confiate

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

10

(61)

numai fructe și legume confiate

E 104

Galben de chinolină

300

(61)

numai produse tradiționale de cofetărie glasate pe bază de nuci sau de cacao, în formă de migdală sau hostie, în mod normal nu mai lungă de 2 cm și consumată, în general, cu ocazii festive, și anume nunți, comuniuni etc.

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

50

(61)

numai produse tradiționale de cofetărie glasate pe bază de nuci sau de cacao, în formă de migdală sau hostie, în mod normal nu mai lungă de 2 cm și consumată, în general, cu ocazii festive, și anume nunți, comuniuni etc.

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

50

(61)

numai produse tradiționale de cofetărie glasate pe bază de nuci sau de cacao, în formă de migdală sau hostie, în mod normal nu mai lungă de 2 cm și consumată, în general, cu ocazii festive, și anume nunți, comuniuni etc.

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

05.3

Gumă de mestecat

E 104

Galben de chinolină

30

(61)

 

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

10

(61)

 

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

10

(61)

 

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

05.4

Decorațiuni, învelișuri și umpluturi, cu excepția umpluturilor pe bază de fructe de la categoria 4.2.4

E 104

Galben de chinolină

50

(61)

numai decorațiuni, învelișuri și sosuri, cu excepția umpluturilor

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

35

(61)

numai decorațiuni, învelișuri și sosuri, cu excepția umpluturilor

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

55

(61)

numai decorațiuni, învelișuri și sosuri, cu excepția umpluturilor

E 104

Galben de chinolină

50

(61)

numai umpluturi

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

35

(61)

numai umpluturi

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

55

(61)

numai umpluturi

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

06.6

Aluaturi

E 104

Galben de chinolină

50

(61)

 

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

35

(61)

 

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

55

(61)

 

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

08.2.3

Membrane și învelișuri și decorațiuni pentru carne

E 104

Galben de chinolină

50

(61)

numai decorațiuni și învelișuri, cu excepția învelișului exterior comestibil al umpluturilor

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

35

(61)

numai decorațiuni și învelișuri, cu excepția învelișului exterior comestibil al umpluturilor

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

55

(61)

numai decorațiuni și învelișuri, cu excepția învelișului exterior comestibil al umpluturilor

E 104

Galben de chinolină

10

(62)

numai membrane comestibile

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

(62):

Cantitatea totală de E 104 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

09.2

Pește și produse pescărești prelucrate, inclusiv moluște și crustacee

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

200

(63)

numai în înlocuitorii de somon pe bază de Theragra chalcogramma și Pollachius virens

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

200

(63)

numai în înlocuitorii de somon pe bază de Theragra chalcogramma și Pollachius virens

(63):

Cantitatea totală de E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

09.3

Icre

E 104

Galben de chinolină

200

(61)

cu excepția icrelor de sturioni (caviar)

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

200

(61)

cu excepția icrelor de sturioni (caviar)

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

200

(61)

cu excepția icrelor de sturioni (caviar)

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

12.2.2

Produse de asezonare și condimente

E 104

Galben de chinolină

10

(62)

numai produse de asezonare, de exemplu pudra de curry, tandoori

(62):

Cantitatea totală de E 104 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

12.4

Muștar

E 104

Galben de chinolină

10

(61)

 

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

50

(61)

 

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

35

(61)

 

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

12.6

Sosuri

E 104

Galben de chinolină

20

(64)

inclusiv murături, «relish», «chutney» și «picalilli»; cu excepția sosurilor pe bază de tomate

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

30

(64)

numai în murături și «picalilli»

(64):

Cantitatea totală de E 104 și E 110 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

12.9

Produse proteice, cu excepția produselor de la categoria 1.8

E 104

Galben de chinolină

10

(61)

numai înlocuitori de carne și de pește pe bază de proteine vegetale

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

20

(61)

numai înlocuitori de carne și de pește pe bază de proteine vegetale

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

10

(61)

numai înlocuitori de carne și de pește pe bază de proteine vegetale

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

13.2

Alimente dietetice destinate unor scopuri medicale speciale, astfel cum sunt definite în Directiva 1999/21/CE (cu excepția produselor din categoria de produse alimentare 13.1.5)

E 104

Galben de chinolină

10

(61)

 

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

10

(61)

 

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

10

(61)

 

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

13.3

Alimente dietetice pentru controlul greutății, destinate să înlocuiască complet aportul alimentar zilnic sau o masă individuală (în total sau parțial aportul alimentar zilnic total)

E 104

Galben de chinolină

10

(61)

 

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

10

(61)

 

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

10

(61)

 

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

14.1.4

Băuturi aromatizate

E 104

Galben de chinolină

10

(61)

cu excepția ciocolatei cu lapte și produselor din malț

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

20

(61)

cu excepția ciocolatei cu lapte și produselor din malț

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

10

(61)

cu excepția ciocolatei cu lapte și produselor din malț

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

14.2.3

Cidru de mere și de pere

E 104

Galben de chinolină

25

(64)

cu excepția cidre bouché

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

10

(64)

cu excepția cidre bouché

(64):

Cantitatea totală de E 104, E 110 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

14.2.4

Vin din fructe și made wine

E 104

Galben de chinolină

20

(61)

 

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

10

(61)

 

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

1

(61)

 

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

14.2.7.1

Vinuri aromatizate

E 104

Galben de chinolină

50

(61)

cu excepția americano, bitter vino

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

50

(61)

cu excepția americano, bitter vino

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

50

(61)

cu excepția americano, bitter vino

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

14.2.7.2

Băuturi aromatizate pe bază de vin

E 104

Galben de chinolină

50

(61)

cu excepția bitter soda, sangria, claria, zurra

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

50

(61)

cu excepția bitter soda, sangria, claria, zurra

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

50

(61)

cu excepția bitter soda, sangria, claria, zurra

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

14.2.7.3

Cocteiluri aromatizate din produse vitivinicole

E 104

Galben de chinolină

50

(61)

 

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

50

(61)

 

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

50

(61)

 

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

14.2.8

Alte băuturi alcoolice, inclusiv amestecuri de băuturi alcoolice cu băuturi nealcoolice și băuturi spirtoase cu mai puțin de 15 % alcool

E 104

Galben de chinolină

180

(61)

numai băuturi alcoolice cu un conținut de alcool de mai puțin de 15 %

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

100

(61)

numai băuturi alcoolice cu un conținut de alcool de mai puțin de 15 %

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

170

(61)

numai băuturi alcoolice cu un conținut de alcool de mai puțin de 15 %

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

16.

Deserturi, cu excepția produselor din categoriile 1, 3 și 4

E 104

Galben de chinolină

10

(61)

 

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

5

(61)

 

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

10

(61)

 

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

17.1

Suplimente alimentare furnizate sub formă solidă, inclusiv sub formă de capsule și de tablete și sub alte forme similare, cu excepția formelor masticabile

E 104

Galben de chinolină

35

(61)

 

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

10

(61)

 

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

35

(61)

 

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

17.2

Suplimente alimentare furnizate sub formă lichidă

E 104

Galben de chinolină

10

(61)

 

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

10

(61)

 

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

10

(61)

 

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III

17.3

Suplimente alimentare furnizate sub formă de sirop sau masticabile

E 104

Galben de chinolină

10

(61)

 

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

10

(61)

 

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

10

(61)

 

(61):

Cantitatea totală de E 104, E 110, E 124 și coloranții din grupa III nu trebuie să depășească limitele maxime prevăzute pentru grupa III”

(g)

categoria 08.2.1. se modifică după cum urmează:

(i)

mențiunea referitoare la articolul E 110 se înlocuiește cu următorul text:

 

„E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

15

 

numai sobrasada

(ii)

mențiunea referitoare la articolul E 124 se înlocuiește cu următorul text:

 

„E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

50

 

numai cârnat chorizo/salchichon

(h)

categoria 14.2.7.1 se modifică după cum urmează:

(i)

mențiunile referitoare la E 104 și E 110 se înlocuiesc cu următorul text:

 

„E 104

Galben de chinolină

50

(26) (27)

numai americano, bitter vino

 

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

50

(27)

numai bitter vino

(ii)

mențiunea referitoare la articolul E 124 se înlocuiește cu următorul text:

 

„E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

50

(26) (27)

numai americano, bitter vino

(i)

categoria 14.2.7.2 se modifică după cum urmează:

(i)

mențiunile referitoare la E 104 și E 110 se înlocuiesc cu următorul text:

 

„E 104

Galben de chinolină

50

(28)

numai bitter soda

 

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

50

(28)

numai bitter soda

(ii)

mențiunea referitoare la articolul E 124 se înlocuiește cu următorul text:

 

„E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

50

(28)

numai bitter soda

(j)

următoarele poziții pentru E 104, E 110, E 124 se elimină din categoriile de produse alimentare la care se face referire:

01.7.5

Brânză topită

E 104

Galben de chinolină

100

(33)

numai brânză topită aromatizată

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

100

(33)

numai brânză topită aromatizată

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

100

(33)

numai brânză topită aromatizată

04.2.1

Fructe și legume uscate

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

200

(34)

numai conservele din fructe roșii

04.2.2

Fructe și legume în oțet, ulei sau saramură

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

200

(34)

numai conservele din fructe roșii

04.2.3

Fructe și legume conservate în cutii sau borcane

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

200

(34)

numai conservele din fructe roșii

04.2.4.1

Preparate din fructe și legume, cu excepția compoturilor

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

200

(34)

numai conservele din fructe roșii

04.2.5.2

Gemuri, jeleuri și marmelade și piure de castane îndulcit, astfel cum sunt definite în Directiva 2001/113/CE

E 104

Galben de chinolină

100

(31)

cu excepția piureului de castane

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

100

(31)

cu excepția piureului de castane

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

100

(31)

cu excepția piureului de castane

04.2.5.3

Alte paste tartinabile similare din fructe sau legume

E 104

Galben de chinolină

100

(31)

cu excepția crème de pruneaux

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

100

(31)

cu excepția crème de pruneaux

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

100

(31)

cu excepția crème de pruneaux

08.2.1

Carne prelucrată netratată termic

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

200

 

numai sobrasada

09.2

Pește și produse pescărești prelucrate, inclusiv moluște și crustacee

E 104

Galben de chinolină

100

(35)

numai pastă de pește și pastă de crustacee

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

100

(35)

numai pastă de pește și pastă de crustacee

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

100

(35)

numai pastă de pește și pastă de crustacee

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

250

(36)

numai crustacee semipreparate

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

250

(36)

numai crustacee semipreparate

E 110

Galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S

100

(37)

numai pește afumat

E 124

Roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A

100

(37)

numai pește afumat”


Top