Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0040

Directiva 2012/40/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a anexei I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 327, 27.11.2012, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 050 P. 222 - 223

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; abrogare implicită prin 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/40/oj

27.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 327/26


DIRECTIVA 2012/40/UE A COMISIEI

din 26 noiembrie 2012

de modificare a anexei I la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind comercializarea produselor biodestructive

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (1), în special articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Directiva 2009/91/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește includerea tetraboratului disodic ca substanță activă în anexa I la directivă (2) alocă tetraboratului disodic trei numere CAS aferente celor trei forme diferite ale substanței. Numerele CAS se bazează pe un raport pe care Țările de Jos l-au transmis Comisiei la 7 iulie 2006 și care a fost aprobat de Comitetul permanent pentru produse biocide la 20 februarie 2009.

(2)

Țările de Jos au comunicat Comisiei faptul că numărul CAS alocat formei pentahidrat în raportul inițial este incorect și au transmis Comisiei un raport revizuit în care acestei forme i se alocă numărul CAS 12179-04-3. Raportul revizuit a fost aprobat de Comitetul permanent pentru produse biocide la 25 mai 2012.

(3)

Prin urmare, anexa I la Directiva 98/8/CE trebuie modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 98/8/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 martie 2013. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 201, 1.8.2009, p. 39.


ANEXĂ

În anexa I la Directiva 98/8/CE, a treia coloană a rubricii nr. 24 se înlocuiește cu următorul text:

Denumirea IUPAC

Numere de identificare

„tetraborat disodic

Nr. CE: 215-540-4

Nr. CAS (anhidru): 1330-43-4

Nr. CAS (pentahidrat): 12179-04-3

Nr. CAS (decahidrat): 1303-96-4”


Top