Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0011

Directiva 2012/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 aprilie 2012 de modificare a Directivei 2004/40/CE privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

OJ L 110, 24.4.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 007 P. 280 - 281

No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2013; abrogat prin 32013L0035

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/11/oj

24.4.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 110/1


DIRECTIVA 2012/11/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 19 aprilie 2012

de modificare a Directivei 2004/40/CE privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 153 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

În urma intrării în vigoare a Directivei 2004/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), părțile interesate, în special cele din comunitatea medicală, au exprimat preocupări serioase legate de impactul pe care l-ar putea avea punerea în aplicare a respectivei directive asupra procedurilor medicale bazate pe imagistică medicală, precum și cu privire la impactul directivei asupra anumitor activități industriale.

(2)

Comisia a examinat argumentele prezentate de către părțile interesate și a hotărât să revizuiască unele dispoziții din Directiva 2004/40/CE, pe baza unor noi dovezi științifice.

(3)

Termenul de transpunere a Directivei 2004/40/CE a fost amânat prin Directiva 2008/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) până la 30 aprilie 2012, pentru a permite adoptarea, până la acea dată, a unei noi directive bazate pe cele mai recente elemente de probă.

(4)

La 14 iunie 2011, Comisia a adoptat o propunere pentru o nouă directivă care să înlocuiască Directiva 2004/40/CE. Obiectivul noii directive este asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății și a siguranței lucrătorilor și menținerea și dezvoltarea activităților medicale și a altor activități industriale care utilizează câmpurile electromagnetice. În consecință, anticipând adoptarea noii directive înainte de 30 aprilie 2012, majoritatea statelor membre nu au transpus Directiva 2004/40/CE.

(5)

Cu toate acestea, având în vedere complexitatea tehnică a subiectului, este puțin probabil ca noua directivă să fie adoptată înainte de 30 aprilie 2012.

(6)

În consecință, termenul de 30 aprilie 2012 ar trebui prelungit. Prin urmare, este necesar ca prezenta directivă să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

La articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2004/40/CE, data „30 aprilie 2012” se înlocuiește cu data „31 octombrie 2013”.

Articolul 2

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 19 aprilie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

M. BØDSKOV


(1)  Avizul din 22 februarie 2012 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 29 martie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 11 aprilie 2012.

(3)  JO L 159, 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 114, 26.4.2008, p. 88.


Top