Help Print this page 

Document 32012D0696

Title and reference
2012/696/UE: Decizia Comisiei din 6 noiembrie 2012 de modificare a Deciziei 2012/88/UE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă și semnalizare ale sistemului feroviar transeuropean [notificată cu numărul C(2012) 7325] Text cu relevanță pentru SEE
  • No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2016; abrogare implicită prin 32016R0919
OJ L 311, 10.11.2012, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 256 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/696/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/3


DECIZIA COMISIEI

din 6 noiembrie 2012

de modificare a Deciziei 2012/88/UE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă și semnalizare ale sistemului feroviar transeuropean

[notificată cu numărul C(2012) 7325]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/696/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

La 16 aprilie 2012, Agenția Europeană a Căilor Ferate a emis recomandarea ERA/REC/03-2012/ERTMS. Prezenta decizie se bazează pe recomandarea respectivă.

(2)

Dezvoltarea unor funcții suplimentare ale Sistemului european de management al traficului feroviar/Sistemului european de control al trenurilor („ERTMS/ETCS”), pentru a facilita implementarea rapidă a ETCS pe liniile convenționale existente, a fost solicitată de sector și este definită în Memorandumul de înțelegere semnat în iulie 2008 de Comisia Europeană și asociațiile din sector. Prin prezenta decizie aceste funcții suplimentare trebuie cuprinse într-o nouă referință a specificațiilor, denumită „referința 3” (Baseline 3), pe care solicitanții o pot aplica integral în locul specificațiilor ERTMS/ETCS prevăzute în Decizia 2012/88/UE a Comisiei din 25 ianuarie 2012 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă și semnalizare ale sistemului feroviar transeuropean (2) (ultima versiune a referinței 2, cunoscută, de asemenea, ca 2.3.0d). O caracteristică esențială a referinței 3 este că trenurile echipate cu ERTMS/ETCS conforme cu referința 3 trebuie să fie capabile să ruleze pe linii cu ERTMS/ETCS conforme cu referința 2, fără alte restricții tehnice sau operaționale cauzate de ERTMS/ETCS. De asemenea, trebuie să fie posibilă configurarea referinței 3 pentru linii astfel încât să se asigure compatibilitatea cu trenurile echipate cu ERTMS/ETCS conforme cu referința 2 (utilizând numai funcțiile versiunii 2.3.0d). Referința 3 soluționează de asemenea punctele deschise ale ERTMS/ETCS, precum curbele de frânare și aspectele ergonomice ale DMI.

(3)

Este recunoscut faptul că specificațiile referinței 2 au rămas stabile de la adoptarea Deciziei 2008/386/CE a Comisiei din 23 aprilie 2008 de modificare a anexei A la Decizia 2006/679/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional și a anexei A la Decizia 2006/860/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul de control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (3). Prin urmare, acestea trebuie să poată fi utilizate în continuare. Cu toate acestea, pentru echipamentele ERTMS/ETCS de la bord, trebuie aplicate specificațiilor revizuite pentru încercări (menționate în anexa A tabelul A2, la indexurile 37b și 37c). Mai mult, având în vedere că referința 3 soluționează un număr de puncte deschise, implementarea referinței 2 pentru aceste puncte trebuie să se bazeze pe specificațiile aplicabile ale referinței 3 menționate în anexa A.

(4)

Agenția Europeană a Căilor Ferate a revizuit specificațiile ERTMS pentru Sistemul global de comunicații mobile – căi ferate (GSM-R) (menționate în anexa A tabelul A 2, la indexurile 32, 33, 34 și 65). Specificațiile revizuite nu modifică cerințele, însă furnizează o clasificare clară și fără echivoc a cerințelor obligatorii existente în documentele aferente Rețelei Radio Optimizate a Căilor Ferate Europene Integrate (EIRENE), facilitând astfel procesele de certificare, conformare și verificare.

(5)

În ceea ce privește specificațiile indicate ca fiind „rezervate” în tabelul A 2 din anexa A, Memorandumul de înțelegere pentru intensificarea cooperării în administrarea ERTMS, semnat la 16 aprilie 2012 între Comisia Europeană, Agenția Europeană a Căilor Ferate și asociațiile europene din sectorul feroviar, conține dispoziții pentru a asigura validarea specificațiilor pentru încercări și furnizarea în timp util a specificațiilor indicate ca fiind „rezervate” și prevede stabilirea, de către Agenția Europeană a Căilor Ferate, a unui calendar în acest sens.

(6)

Prin urmare, Decizia 2012/88/UE trebuie modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2012/88/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6 se elimină.

2.

Se inserează următorul articol:

„Articolul 6a

La implementarea STI prevăzută în anexa III la prezenta decizie, se aplică unul dintre cele două seturi de specificații menționate în tabelul A 2 din anexa A. Se mențin specificațiile referinței 3 pentru a se garanta că trenurile echipate cu ERTMS/ETCS conforme cu referința 3 sunt capabile să ruleze pe linii cu ERTMS/ETCS conforme cu referința 2, fără alte restricții tehnice sau operaționale.”

3.

Anexa A se înlocuiește cu anexa I la prezenta decizie.

4.

Anexa G se înlocuiește cu anexa II la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2013.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 noiembrie 2012.

Pentru Comisie

Siim KALLAS

Vicepreședinte


(1)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 51, 23.2.2012, p. 1.

(3)  JO L 136, 24.5.2008, p. 11.


ANEXA I

„ANEXA A

Referințe

Următorul tabel indică, pentru fiecare referință menționată la parametrii de bază (capitolul 4 din prezenta STI), specificațiile obligatorii corespunzătoare, cu ajutorul indexului din tabelul A 2.

Tabelul A 1

Referință din capitolul 4

Numărul indexului (a se vedea tabelul A 2)

4.1

4.1a

1, 4

4.1b

32

4.1c

3

 

 

4.2.1

4.2.1a

27, 78

4.2.1b

28

 

 

4.2.2

4.2.2a

14

4.2.2b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2c

31, 37 b, c, d

4.2.2d

18, 20

4.2.2e

6

4.2.2f

7

 

 

4.2.3

4.2.3a

14

4.2.3b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3c

31, 37 b, c, d

4.2.3d

18, 21

 

 

4.2.4

4.2.4a

64, 65

4.2.4b

66

4.2.4c

67

4.2.4d

68

4.2.4e

73, 74

4.2.4f

32, 33

4.2.4g

48

4.2.4h

69, 70

4.2.4j

71, 72

4.2.4k

75, 76

 

 

4.2.5

4.2.5a

64, 65

4.2.5b

10, 39, 40

4.2.5c

19, 20

4.2.5d

9, 43

4.2.5e

16, 50

 

 

4.2.6

4.2.6a

8, 25, 26, 36 c, 49, 52

4.2.6b

29, 45

4.2.6c

46

4.2.6d

34

4.2.6e

20

4.2.6f

44

 

 

4.2.7

4.2.7a

12

4.2.7b

62, 63

4.2.7c

34

4.2.7d

9

4.2.7e

16

 

 

4.2.8

4.2.8a

11, 79

 

 

4.2.9

4.2.9a

23

 

 

4.2.10

4.2.10a

77 (punctul 3.1)

 

 

4.2.11

4.2.11a

77 (punctul 3.2)

 

 

4.2.12

4.2.12a

6, 51

 

 

4.2.13

4.2.13a

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14

4.2.14a

5

 

 

4.2.15

4.2.15a

38

Specificații

Se aplică unul dintre cele două seturi de specificații menționate în tabelul A 2 din prezenta anexă.

Documentele menționate într-o specificație prevăzută în tabelul A 2 trebuie considerate pur informative dacă nu se specifică altfel în tabelul A 2.

Notă:

specificațiile indicate ca fiind «Rezervate» în tabelul A 2 sunt de asemenea menționate ca puncte deschise în anexa G în cazurile în care, pentru soluționarea punctelor deschise respective, este necesară notificarea normelor naționale. Documentele rezervate care nu apar menționate ca puncte deschise au scopul de a aduce îmbunătățiri sistemului.

Tabelul A 2

Lista specificațiilor obligatorii

Index N

Set de specificații nr. 1

(ETCS referința 2 și GSM-R referința 0)

Set de specificații nr. 2

(ETCS referința 3 și GSM-R referința 0)

Referință

Numele specificației

Versiune

Note

Referință

Numele specificației

Versiune

Note

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

2

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

3.0.0

 

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

3.3.0

 

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.3.0

Nota 1

UNISIG SUBSET-027

FIS Juridical Recording

3.0.0

 

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

ETCS Driver Machine interface

3.3.0

 

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-034

Train Interface FIS

3.0.0

 

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

3.0.0

 

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

 

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

3.0.0

 

10

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

3.0.0

 

11

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

3.0.0

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.3.0

 

Rezervată

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

 

 

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

3.2.0

 

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

3.1.0

 

15

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents

1.2.0

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.4.0

 

17

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

19

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

3.0.0

 

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

3.0.0

 

21

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

22

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

3.0.0

 

24

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

3.0.0

 

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

3.0.0

 

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

2.5.0

 

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

3.2.0

 

28

Rezervată

Reliability – availability requirements

 

 

Rezervată

Reliability – availability requirements

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface «K»

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface «K»

2.0.0

 

30

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an on-board reference test facility

2.0.2

 

Rezervată

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an on-board reference test facility

 

 

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

33

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

34

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

35

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

36 a

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

36 b

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

36 c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

 

Rezervată

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

 

 

37 a

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

37 b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.3.3

 

Rezervată

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

 

 

37 c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.3.3

 

Rezervată

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

 

 

37 d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2

 

Rezervată

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

 

 

37 e

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

38

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

3.0.0

 

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

3.0.0

 

41

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

42

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

 

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

3.0.0

 

44

Rezervată

Odometry FIS

 

 

Rezervată

Odometry FIS

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface «K» Specification

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-101

Interface «K» Specification

2.0.0

 

46

UNISIG SUBSET-100

Interface «G» Specification

1.0.1

 

UNISIG SUBSET-100

Interface «G» Specification

2.0.0

 

47

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

48

Rezervată

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

Rezervată

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

3.0.0

 

50

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.1.0

 

51

Rezervată

Ergonomic aspects of the DMI

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

3.0.0

 

53

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

54

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

55

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

56

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

57

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

58

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

59

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

60

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

UNISIG SUBSET-104

ETCS System Version Management

3.1.0

 

61

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

62

Rezervată

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

 

Eliminată în mod intenționat

 

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

3.0.0

 

64

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Nota 2

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Nota 2

65

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Nota 3

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Nota 3

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

68

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4

 

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

78

Rezervată

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

Rezervată

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

79

Nu se aplică

Nu se aplică

 

 

UNISIG SUBSET-114

KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS

1.0.0

 

80

Nu se aplică

Nu se aplică

 

 

Rezervată

GSM-R Driver Machine Interface

 

 

Nota 1:

numai descrierea funcțională a informațiilor care urmează să fie înregistrate este obligatorie, nu și caracteristicile tehnice ale interfeței.

Nota 2:

specificațiile prevăzute la punctul 2.1 din EN 301 515 sunt obligatorii.

Nota 3:

solicitările de modificare (CR-uri) prevăzute în tabelele 1 și 2 din TR 102 281 sunt obligatorii.

Tabelul A 3

Lista standardelor obligatorii

Standardele menționate în prezentul tabel trebuie aplicate în procesul de certificare, fără a se aduce atingere dispozițiilor capitolelor 4 și 6 din prezenta STI.

Nr.

Referință

Denumirea documentului și observații

Versiune

A1

EN 50126

Aplicații feroviare — Specificarea și demonstrarea fiabilității, disponibilității, mentenabilității și siguranței (FDMS)

1999

A2

EN 50128

Aplicații feroviare — Sisteme de semnalizare, telecomunicații și de prelucrare de date — Software pentru sisteme de comandă și de protecție feroviare

2001

A3

EN 50129

Aplicații feroviare — Sisteme de semnalizare, telecomunicații și de prelucrare de date — Sisteme electronice de siguranță pentru semnalizare

2003

A4

EN 50159-1

Aplicații feroviare — Sisteme de semnalizare, telecomunicații și de prelucrare de date — Partea 1: Comunicații de siguranță prin sisteme de transmisie închise

2001

A5

EN 50159-2

Aplicații feroviare — Sisteme de semnalizare, telecomunicații și de prelucrare de date — Partea 2: Comunicații de siguranță prin sisteme de transmisie deschise

2001”


ANEXA II

„ANEXA G

PUNCTE DESCHISE

Punct deschis

Note

Aspecte privind frânarea

Se aplică numai în cazul ERTMS/ETCS referința 2 (a se vedea anexa A tabelul A 2 indexul 15).

Soluționat pentru ERTMS/ETCS referința 3 (a se vedea anexa A tabelul A 2 indexurile 4 și 13).

Indexul 28 – Cerințele de fiabilitate/disponibilitate

Frecvența mare a situațiilor de avarie cauzate de defectarea echipamentelor de control-comandă și semnalizare va diminua siguranța sistemului.

Diametrul minim al roților pentru o viteză mai mare de 350 km/h

A se vedea anexa A tabelul A 2 indexul 77

Distanța minimă între osii pentru o viteză mai mare de 350 km/h

A se vedea anexa A tabelul A 2 indexul 77

Spațiu fără componente metalice sau inductive între roți

A se vedea anexa A tabelul A 2 indexul 77

Acesta nu este un punct deschis pentru vagoanele de marfă

Caracteristicile nisipului aplicat pe șine

A se vedea anexa A tabelul A 2 indexul 77

Masa metalică a vehiculului

A se vedea anexa A tabelul A 2 indexul 77

Combinația de caracteristici ale materialului rulant care influențează impedanța de manevră

A se vedea anexa A tabelul A 2 indexul 77

Interferențe electromagnetice (curent de tracțiune)

A se vedea anexa A tabelul A 2 indexul 77

Interferențe electromagnetice (câmpuri electromagnetice)

A se vedea anexa A tabelul A 2 indexul 77

Acesta nu este un punct deschis pentru sistemele energetice care nu sunt de curent continuu

Impedanța vehiculului

A se vedea anexa A tabelul A 2 indexul 77

Componente de curent continuu și de joasă frecvență ale curentului de tracțiune

A se vedea anexa A tabelul A 2 indexul 77

Folosirea frânelor magnetice/cu curenți turbionari

A se vedea anexa A tabelul A 2 indexul 77

Indexul 78 – Cerințe de siguranță pentru funcțiile DMI ETCS

Acest punct deschis este legat de interfața dintre ETCS de la bord și mecanic, de exemplu, erori de afișare a informațiilor și de introducere a datelor și a comenzilor.”


Top