EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0384

2012/384/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 12 iulie 2012 de modificare a Deciziei 2009/11/CE privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Spania [notificată cu numărul C(2012) 4711]

OJ L 186, 14.7.2012, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/384/oj

14.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 186/32


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 12 iulie 2012

de modificare a Deciziei 2009/11/CE privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Spania

[notificată cu numărul C(2012) 4711]

(Numai textul în limba spaniolă este autentic)

(2012/384/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 litera (m) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2009/11/CE a Comisiei (2) s-a autorizat utilizarea a patru metode de clasificare a carcaselor de porc în Spania.

(2)

Spania a declarat că, datorită noilor evoluții tehnologice și a elaborării unor noi versiuni pentru două dispozitive autorizate în Spania, este necesară calibrarea acestor dispozitive noi în vederea obținerii de noi formule pentru utilizarea lor în Spania.

(3)

Într-un grup semnificativ de abatoare din Spania numărul de sacrificări nu depășește 500 de porci pe săptămână în medie anuală. Prin urmare, este necesară o metodă de clasificare a carcaselor de porc adaptată în funcție de capacitatea de sacrificare a acestor abatoare.

(4)

Spania a solicitat Comisiei să autorizeze trei noi metode de clasificare a carcaselor de porc pe teritoriul său și a prezentat o descriere detaliată a testului de disecție, indicând principiile pe care se bazează metodele respective, rezultatele testului de disecție și ecuațiile folosite pentru estimarea procentului de carne macră în protocolul prevăzut la articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 al Comisiei din 10 decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a grilelor comunitare de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine și privind raportarea prețurilor acestora (3).

(5)

Din examinarea acestei solicitări reiese că sunt îndeplinite condițiile de autorizare a metodelor de clasificare respective. Prin urmare, metodele de clasificare respective ar trebui să fie autorizate în Spania.

(6)

Prin urmare, Decizia 2009/11/CE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Modificările aparatelor sau ale metodelor de clasificare ar trebui permise numai dacă sunt autorizate în mod explicit printr-o decizie de punere în aplicare a Comisiei.

(8)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2009/11/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

În conformitate cu secțiunea B.IV punctul 1 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (4) al Consiliului, în Spania este autorizată utilizarea următoarelor metode de clasificare a carcaselor de porc:

(a)

aparatul «Fat-O-Meater (FOM)» și metodele de estimare aferente, ale căror caracteristici sunt prezentate în partea 1 din anexă;

(b)

aparatul «Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)» și metodele de estimare aferente, ale căror caracteristici sunt prezentate în partea 2 din anexă;

(c)

aparatul «Ultrafom 300» și metodele de estimare aferente, ale căror caracteristici sunt prezentate în partea 3 din anexă;

(d)

aparatul «Automatic vision system (VCS2000)» și metodele de estimare aferente, ale căror caracteristici sunt prezentate în partea 4 din anexă;

(e)

aparatul «Fat-O-Meat’er II (FOM II)» și metodele de estimare aferente, ale căror caracteristici sunt prezentate în partea 5 din anexă;

(f)

aparatul «AutoFOM III» și metodele de estimare aferente, ale căror caracteristici sunt prezentate în partea 6 din anexă;

(g)

«Metoda manuală (ZP)» de măsurare cu ajutorul unei rigle și metodele de estimare aferente, ale căror caracteristici sunt prezentate în partea 7 din anexă.

Metoda manuală ZP de măsurare cu ajutorul unei rigle, menționată la litera (g) din primul paragraf, este autorizată numai pentru abatoarele:

(a)

în care numărul de sacrificări nu depășește 500 de porci pe săptămână în medie anuală; și

(b)

care au o linie de sacrificare cu o capacitate de a prelucra cel mult 40 de porci pe oră.

2.

Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Spaniei.

Adoptată la Bruxelles, 12 iulie 2012.

Pentru Comisie

Dacian CIOLOȘ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 6, 10.1.2009, p. 79.

(3)  JO L 337, 16.12.2008, p. 3.

(4)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.”


ANEXĂ

În anexa la Decizia 2009/11/CE se adaugă părțile 5, 6 și 7, după cum urmează:

Partea 5

FAT-O-MEAT’ER (FOM II)

1.

Normele prevăzute în această parte a anexei se aplică la clasificarea carcaselor de porc cu ajutorul aparatului „Fat-O-Meat’er (FOM II)”.

2.

Aparatul este o nouă versiune a sistemului de măsurare Fat-O-Meat’er. FOM II este format dintr-o sondă optică dotată cu un cuțit, un dispozitiv de măsurare a grosimii având o distanță de operare cuprinsă între 0 și 125 mm și o consolă de colectare și analiză a datelor – Carometec Touch Panel i15 computer (Ingress Protection IP69K). Rezultatele măsurătorilor sunt convertite în conținutul estimat de carne macră chiar de aparatul FOM II.

3.

Conținutul de carne macră al unei carcase se calculează după următoarea formulă:

Ŷ = 64,53 – 0,876 × X1 + 0,181 × X2

unde:

Ŷ

=

procentul estimat de carne macră în carcasă,

X1

=

grosimea slăninii dorsale (inclusiv șoriciul) în milimetri, măsurată perpendicular pe partea posterioară a carcasei, la 6 cm de la linia mediană, între a treia și a patra ultimă coastă,

X2

=

grosimea mușchiului dorsal în milimetri, măsurată în același timp, în același loc și în același mod ca X1.

Această formulă este valabilă pentru carcasele cu o masă cuprinsă între 60 și 120 de kilograme (masa la cald).

Partea 6

AUTOFOM III

1.

Normele prevăzute în această parte a anexei se aplică pentru clasificarea carcaselor de porc cu ajutorul aparatului „AutoFOM III”.

2.

Aparatul este dotat cu șaisprezece transductoare ultrasonice de 2 MHz (Carometec A/S), distanța de operare între transductoare fiind de 25 mm. Datele ultrasonice includ măsurători ale grosimii grăsimii dorsale și ale grosimii mușchiului, precum și ale altor parametri asociați. Rezultatele măsurătorilor se convertesc în estimări ale procentajului de carne macră cu ajutorul unui computer.

3.

Conținutul de carne macră al unei carcase se calculează după următoarea formulă:

Ŷ = 68,44293415 – (0,35254288 × R2P10) – (0,31514342 × R2P15) – (0,19383319 × R2P16) + (0,02067879 × R3P3) + (0,03303812 × R3P5) + (0,02479771 × R3P6) + (0,02710736 × R3P7) + (0,02310621 × R3P9) – (0,07075210 × R4P10)

unde:

Ŷ

=

procentul estimat de carne macră în carcasă,

R2P10, R2P15, R2P16,R3P3, R3P5, R3P6, R3P7, R3P9 și R4P10 sunt variabilele măsurate de AutoFOM III,

4.

Punctele de măsurare sunt descrise în partea II a protocolului prezentat Comisiei de către Spania în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1249/2008 al Comisiei (1).

Această formulă este valabilă pentru carcasele cu o masă cuprinsă între 60 și 120 kg (masa la cald).

Partea 7

METODA MANUALĂ (ZP)

1.

Normele prevăzute în această parte a anexei se aplică la clasificarea carcaselor de porc prin „metoda manuală (ZP)” de măsurare cu ajutorul unei rigle.

2.

Metoda poate fi aplicată utilizând o riglă, clasificarea fiind făcută pe baza ecuației de predicție. Metoda se bazează pe măsurarea manuală, pe linia mediană a carcasei despicate, a grosimii grăsimii și a grosimii mușchiului.

3.

Conținutul de carne macră al carcaselor se calculează după următoarea formulă:

Ŷ = 59,89 – 0,821 × F + 0,157 × M

unde:

Ŷ

=

procentul estimat de carne macră în carcasă,

F

=

grosimea minimă a grăsimii vizibile (inclusiv șoriciul), exprimată în milimetri, pe linia mediană a carcasei despicate în milimetri, care acoperă mușchiul M. gluteus medius,

M

=

grosimea mușchiului lombar, exprimată în milimetri, vizibilă pe linia mediană a carcasei despicate, măsurată ca distanța cea mai scurtă între partea anterioară (cranială) a mușchiului M. gluteus medius și marginea superioară (dorsală) a canalului rahidian.

Această formulă este valabilă pentru carcasele cu o masă cuprinsă între 60 și 120 de kilograme (masa la cald).


(1)  JO L 337, 16.12.2008, p. 3.”


Top