EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0119

2012/119/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 10 februarie 2012 de stabilire a normelor privind orientările referitoare la colectarea datelor, precum și la întocmirea documentelor de referință BAT și la asigurarea calității acestora prevăzute în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale [notificată cu numărul C(2012) 613] Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 63, 2.3.2012, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 273 - 311

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/119/oj

2.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 63/1


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 10 februarie 2012

de stabilire a normelor privind orientările referitoare la colectarea datelor, precum și la întocmirea documentelor de referință BAT și la asigurarea calității acestora prevăzute în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale

[notificată cu numărul C(2012) 613]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2012/119/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/75/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (1), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE prevede obligația Comisiei de a organiza un schimb de informații între aceasta și statele membre, industriile implicate și organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului, în scopul facilitării întocmirii documentelor de referință pentru cele mai bune tehnici disponibile (BAT – best available techniques) definite la articolul 3 alineatul (11) din directiva respectivă.

(2)

În temeiul articolului 13 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE, schimbul de informații trebuie să vizeze, între altele, performanțele instalațiilor și ale tehnicilor, monitorizarea aferentă, precum și cele mai bune tehnici disponibile și tehnicile emergente.

(3)

Decizia Comisiei din 16 mai 2011 privind instituirea unui forum pentru schimbul de informații conform articolului 13 din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (2) a stabilit crearea unui grup format din reprezentanți ai statelor membre, industriile implicate și organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului.

(4)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Directiva 2010/75/UE, la 13 septembrie 2011 Comisia a obținut avizul (3) forumului respectiv cu privire la ghiduri referitoare la colectarea datelor și la ghiduri privind întocmirea documentelor de referință BAT și asigurarea calității acestora, inclusiv a caracterului adecvat al conținutului și formatului acestora, și a pus la dispoziția publicului acest aviz.

(5)

Măsurile prevăzute prin prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 75 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa la prezenta decizie se prezintă ghidurile privind colectarea datelor și întocmirea documentelor de referință BAT și asigurarea calității acestora, inclusiv în ceea ce privește caracterul adecvat al conținutului și al formatului acestora, menționate la articolul 13 alineatul (3) literele (c) și (d) din Directiva 2010/75/UE.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 februarie 2012.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

(2)  JO C 146, 17.5.2011, p. 3.

(3)  http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article.


ANEXĂ

GHID

privind modalitățile practice pentru schimbul de informații menționat la articolul 13 alineatul (3) literele (c) și (d) din Directiva 2010/75/UE, inclusiv colectarea datelor și întocmirea documentelor de referință BAT și asigurarea calității acestora

CAPITOLUL 1: PROCEDURA PENTRU ÎNTOCMIREA ȘI REVIZUIREA UNUI DOCUMENT DE REFERINȚĂ PRIVIND CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE (BAT – BEST AVAILABLE TECHNIQUES) (BREF)

1.1.

Context

1.1.1.

Ce este un document BREF și care este scopul acestuia

1.1.2.

Documente BREF „orizontale” și „verticale”

1.2.

Procedura pentru întocmirea și revizuirea documentelor BREF

1.2.1.

Procedura generală pentru întocmirea unui document BREF nou

1.2.2.

Procedura generală pentru revizuirea unui document BREF

1.2.3.

Obiectivul revizuirii unui document BREF

1.2.4.

Flux de activitate tipic pentru întocmirea și revizuirea documentelor BREF

1.3.

Avizul forumului instituit în temeiul articolului 13 din Directiva 2010/75/UE

1.4.

Adoptarea concluziilor BAT și publicarea documentului BREF

CAPITOLUL 2: CUPRINSUL DOCUMENTULUI BREF ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL ACESTUIA

2.1.

Introducere

2.2.

Structura documentului BREF

2.3.

Conținutul documentului BREF

2.3.1.

Informații generale privind conținutul documentului BREF

2.3.2.

Prefață

2.3.3.

Domeniu de aplicare

2.3.4.

Informații generale despre sectorul vizat

2.3.5.

Procese și tehnici aplicate

2.3.6.

Niveluri actuale ale emisiilor și consumului

2.3.7.

Tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT

2.3.7.1.

Informații generale privind tehnicile care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT

2.3.7.2.

Informații furnizate privind fiecare tehnică

2.3.7.2.1.

Descriere

2.3.7.2.2.

Descriere tehnică

2.3.7.2.3.

Beneficii de mediu realizate

2.3.7.2.4.

Performanță de mediu și date operaționale

2.3.7.2.5.

Efecte dintre diverse medii

2.3.7.2.6.

Considerații tehnice relevante pentru aplicabilitate

2.3.7.2.7.

Economie

2.3.7.2.8.

Factori determinanți pentru punerea în aplicare

2.3.7.2.9.

Instalații exemplare

2.3.7.2.10.

Bibliografie de specialitate

2.3.8.

Concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)

2.3.9.

Tehnici emergente

2.3.10.

Observații finale și recomandări pentru activitatea viitoare

2.3.11.

Referințe

2.3.12.

Glosar de termeni și abrevieri

2.3.13.

Anexe

CAPITOLUL 3: CONCLUZII BAT

3.1.

Introducere

3.2.

Elementele unei concluzii privind fiecare BAT în parte

3.2.1.

Generalități

3.2.2.

Descrierea tehnicilor

3.2.3.

Informații pentru evaluarea aplicabilității tehnicilor

3.3.

Concluzii privind fiecare BAT în parte cu niveluri de performanță de mediu asociate

3.3.1.

Concluzii privind fiecare BAT în parte cu niveluri de emisii asociate

3.3.2.

Concluzii privind fiecare BAT în parte cu niveluri de performanță de mediu asociate, altele decât nivelurile de emisii

3.4.

Concluzii privind fiecare BAT în parte fără niveluri de performanță de mediu asociate

CAPITOLUL 4: ORGANIZAREA SCHIMBULUI DE INFORMAȚII

4.1.

Introducere

4.2.

Rolul comitetului instituit în temeiul articolului 75 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE

4.3.

Rolul forumului instituit în temeiul articolului 13 din Directiva 2010/75/UE

4.4.

Rolul grupurilor de lucru pe teme tehnice (TWG)

4.4.1.

Stabilirea grupurilor de lucru pe teme tehnice

4.4.2.

Responsabilitățile și sarcinile grupurilor de lucru pe teme tehnice

4.4.3.

Subgrupuri ale grupurilor de lucru pe teme tehnice

4.4.4.

Vizite la fața locului

4.4.5.

Implicarea furnizorilor de echipamente în schimbul de informații

4.5.

Rolul Biroului European pentru Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării (EIPPCB)

4.6.

Etape de referință în schimbul de informații

4.6.1.

Stabilirea „listei de deziderate”

4.6.2.

Reuniuni ale grupului de lucru pe teme tehnice

4.6.2.1.

Generalități

4.6.2.2.

Reuniunea inițială

4.6.2.3.

Reuniunea finală a grupului de lucru pe teme tehnice

4.6.2.3.1.

Generalități

4.6.2.3.2.

Opinii divergente

4.6.3.

Prima rundă de colectare a datelor în urma reuniunii inițiale

4.6.4.

Solicitări de informații suplimentare (RAI)

4.6.5.

Documente de lucru BREF și proiecte formale de documente BREF

4.6.5.1.

Proiecte formale

4.6.5.2.

Documente de lucru

4.6.6.

Observații privind proiectele formale de documente BREF

4.7.

Instrumente pentru schimbul de informații

4.7.1.

Sistemul de informații BAT (BATIS)

4.7.2.

Site-ul internet al EIPPCB

4.8.

Securitatea datelor cu caracter personal

CAPITOLUL 5: COLECTAREA ȘI COMUNICAREA DATELOR

5.1.

Introducere

5.2.

Principii generale de colectare și comunicare a datelor pentru întocmirea și revizuirea documentelor BREF

5.2.1.

Tipul de date

5.2.2.

Formatul datelor

5.2.3.

Calitatea datelor

5.3.

Aspecte de confidențialitate

5.4.

Performanța de mediu și datele operaționale necesare pentru capitolele documentului BREF intitulate „Tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT” și „Concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)”

5.4.1.

Informații generale privind performanța de mediu și datele operaționale

5.4.2.

Consumul

5.4.2.1.

Informații generale privind consumul

5.4.2.2.

Consumul de materiale brute și secundare/materii prime

5.4.2.3.

Consumul de apă

5.4.2.4.

Consumul de energie

5.4.3.

Emisii în apă

5.4.4.

Emisii în aer

5.4.5.

Reziduuri/deșeuri

5.4.6.

Alte informații

5.4.7.

Informații de referință care trebuie să însoțească datele privind emisiile

5.4.7.1.

Generalități

5.4.7.2.

Monitorizare

5.4.7.3.

Medii, intervale și distribuții ale valorilor de emisii

5.5.

Aspecte specifice de competența fiecărui grup de lucru pe teme tehnice

CAPITOLUL 6: ASIGURAREA CALITĂȚII ELABORĂRII ȘI REVIZUIRII DOCUMENTELOR BREF

APENDICELE 1: SISTEMUL DE EVALUARE A CALITĂȚII DATELOR

APENDICELE 2: FLUX DE ACTIVITATE TIPIC PENTRU ÎNTOCMIREA ȘI REVIZUIREA DOCUMENTELOR BREF

CAPITOLUL 1

Procedura pentru întocmirea și revizuirea unui document de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT – best available techniques) (BREF)

1.1.   Context

1.1.1.   Ce este un document BREF și care este scopul acestuia

Articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE prevede organizarea de către Comisie a unui schimb de informații între aceasta și statele membre, industriile implicate și organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului în scopul elaborării, al revizuirii și, acolo unde este necesar, al actualizării documentelor de referință BAT (denumite în continuare „BREF”).

De asemenea, articolul 13 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE prevede că schimbul de informații vizează, în special, următoarele aspecte:

(a)

performanțele instalațiilor și ale tehnicilor utilizate în ceea ce privește emisiile exprimate, după caz, ca valori medii pe termen scurt și lung, împreună cu condițiile de referință asociate, consumul și natura materiilor prime, consumul de apă, utilizarea energiei și generarea de deșeuri;

(b)

tehnicile utilizate, monitorizarea aferentă, efectele dintre diversele medii, viabilitatea economică și tehnică, precum și evoluțiile acestora;

(c)

cele mai bune tehnici disponibile și tehnicile emergente identificate în urma analizării aspectelor menționate la literele (a) și (b).

La articolul 3 alineatul (11) din Directiva 2010/75/UE este definit un document de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) rezultat în urma schimbului de informații. Acesta este un document elaborat pentru anumite activități și care descrie îndeosebi tehnicile aplicate, nivelurile actuale ale emisiilor și consumului, tehnicile luate în considerare pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile, precum și concluziile BAT și orice tehnici emergente, acordând o atenție specială criteriilor enumerate în anexa III la Directiva 2010/75/UE. Prin urmare, prin definiție, BREF este un document descriptiv și nu prescrie utilizarea unei anumite tehnici sau tehnologii specifice, nici nu interpretează directiva 2010/75/UE.

Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) sunt definite în articolul 3 alineatul (10) din Directiva 2010/75/UE ca fiind stadiul cel mai eficient și mai avansat în dezvoltarea activităților și a metodelor lor de operare, care indică posibilitatea practică a anumitor tehnici de a constitui referința pentru stabilirea valorilor limită de emisie și a altor condiții de autorizare, concepute pentru a preveni și, acolo unde nu este posibil, pentru a reduce emisiile și impactul asupra mediului în ansamblul său:

(a)

„tehnici” înseamnă atât tehnologia utilizată, cât și modul în care instalația este proiectată, construită, întreținută, exploatată și scoasă din funcțiune;

(b)

„tehnici disponibile” înseamnă acele tehnici care sunt dezvoltate la un nivel care permite punerea lor în aplicare în sectorul industrial relevant, în condiții economice și tehnice viabile, luându-se în considerare costurile și avantajele, indiferent dacă aceste tehnici sunt sau nu sunt produse sau utilizate în statul membru respectiv, atâta timp cât acestea sunt accesibile operatorului în condiții acceptabile;

(c)

„cele mai bune” tehnici înseamnă tehnicile cele mai eficiente pentru atingerea unui nivel general înalt de protecție a mediului în ansamblul său.

Articolul 3 alineatul (12) din Directiva 2010/75/UE definește, de asemenea, „concluziile BAT” ca fiind un document care conține părți ale unui document de referință BAT, care stabilește concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile, descrierea acestora, informații pentru evaluarea aplicabilității lor, nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, monitorizarea asociată, nivelurile de consum asociate și, după caz, măsurile relevante de remediere a amplasamentului. Concluziile BAT sunt adoptate prin procedura prevăzută la articolul 75 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE. Acestea constituie referința pentru stabilirea condițiilor de autorizare a instalațiilor reglementate de Directiva 2010/75/UE.

Obiectivul principal al unui document BREF constă în a determina cele mai bune tehnici disponibile (BAT) și a limita dezechilibrele din cadrul Uniunii în ceea ce privește nivelul de emisii din activitățile industriale. Documentele BREF ar trebui să furnizeze informații autorităților competente din statele membre, operatorilor industriali, Comisiei și publicului larg cu privire la ceea ce înseamnă cele mai bune tehnici disponibile și tehnicile emergente pentru activitățile reglementate de Directiva 2010/75/UE. Procesul de determinare a BAT și a tehnicilor emergente ar trebui să fie transparent și obiectiv, pe baza unor informații tehnice și economice concrete. De asemenea, un document BREF ar trebui să servească drept factor determinant pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu pe întreg teritoriul Uniunii.

Pentru a servi scopului său principal și pentru a asigura ușurința în utilizare, conținutul unui document BREF ar trebui să se limiteze la informațiile relevante pentru a permite determinarea BAT și nivelurile de performanță de mediu stabilite în capitolul 3 (1) și a tehnicilor emergente în contextul punerii în aplicare a Directivei 2010/75/UE. Un document BREF nu este menit să servească drept manual de tehnici pentru prevenirea și controlul poluării. Există o bibliografie de specialitate extinsă pe tema la care poate face trimitere documentul BREF atunci când este necesar. Cu toate acestea, este esențial ca documentul BREF să furnizeze informații cu privire la principalele tehnici care au fost luate în considerare de către grupul de lucru pe teme tehnice (TWG) (a se vedea secțiunea (2) 4.4) pentru determinarea BAT și la motivele care stau la baza concluziilor BAT formulate de grupul tehnic de lucru.

1.1.2.   Documente BREF „orizontale” și „verticale”

Documentele BREF pot fi limitate la aspecte legate de anumite activități industriale [(documente BREF „verticale”) sau pot aborda aspecte transsectoriale [documente BREF „orizontale” (3)].

Documentele BREF „orizontale” și „verticale” ar trebui să fie dezvoltate astfel încât să fie complementare, cu scopul de a stabili condițiile de autorizare pentru instalațiile reglementate de Directiva 2010/75/UE. Documentele BREF „verticale” pot include informații privind tehnicile care pot ajuta grupul de lucru pe teme tehnice în determinarea BAT pentru alte sectoare. Documentele BREF „orizontale” includ informații de natură generică care pot fi utilizate în mai multe activități care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2010/75/UE. Informațiile trebuie să fie incluse în documente BREF „orizontale” atunci când acestea completează informațiile cuprinse în documente BREF „verticale” cu privire la aspectele care intervin în mai multe sectoare industriale. Aceasta nu ar trebui să conducă la concluzii contradictorii între documentele BREF „verticale” și „orizontale”. Pentru a facilita utilizarea ambelor tipuri de documente BREF, „verticale” și „orizontale”, într-un mod complementar, într-un document BREF trebuie să se facă trimiteri la alte documente BREF „verticale” și „orizontale” relevante.

1.2.   Procedura pentru întocmirea și revizuirea documentelor BREF

Comisia organizează și coordonează schimbul de informații prin implicarea Biroului European pentru Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării (EIPPCB, în cadrul DG Centrul Comun de Cercetare) și a DG Mediu. Părțile implicate în schimbul de informații în condițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE (statele membre, industriile vizate, ONG-uri de mediu și Comisia) supraveghează procesul prin intermediul forumului instituit în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Directiva 2010/75/UE. Acestea contribuie la întocmirea și revizuirea documentelor BREF prin participarea la grupurile de lucru pe teme tehnice (TWG). Mai multe informații cu privire la rolul părților și funcționarea forumului și grupurilor tehnice de lucru sunt prezentate în capitolul 4.

Decizia de a elabora un document BREF sau de a iniția revizuirea unui document BREF este luată de către Comisie. În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) litera (b), se ia în considerare avizul Forumului privind programul de lucru pentru schimbul de informații.

1.2.1.   Procedura generală pentru întocmirea unui document BREF nou

Având în vedere că anumite activități care nu erau cuprinse în anexa I la Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) sunt cuprinse în anexa I la Directiva 2010/75/UE, este necesară întocmirea de documente BREF noi.

Fluxul de activitate pentru întocmirea unui document BREF nou prezintă numeroase similitudini cu fluxul de activitate pentru revizuirea unui document BREF, descris în secțiunea 1.2.4. Principalele diferențe constau în faptul că, pentru documentele BREF nou elaborate, ar putea să nu fie necesare „deziderate” (a se vedea secțiunea 4.6), că este necesară colectarea mai multor informații și, în general, este de așteptat să se elaboreze două proiecte formale de documente BREF înainte de organizarea reuniunii finale a grupului tehnic de lucru.

1.2.2.   Procedura generală pentru revizuirea unui document BREF

Revizuirea documentelor BREF este un proces continuu, datorită naturii dinamice a BAT. De exemplu, pot apărea noi măsuri și tehnici, știința și tehnologiile se află într-o continuă dezvoltare, iar în industrie sunt introduse cu succes procese noi sau emergente. Pentru a reflecta aceste schimbări și consecințele lor asupra BAT, documentele BREF trebuie revizuite periodic și, dacă este necesar, actualizate în consecință. Acest aspect este prezentat în mod explicit în considerentul 13 din Directiva 2010/75/UE, conform căruia Comisia trebuie să își propună actualizarea documentelor de referință BAT cel târziu în termen de opt ani de la publicarea versiunii anterioare.

Decizia de a revizui un document BREF ar trebui să ia în considerare informațiile din capitolul documentului BREF intitulat „Tehnici emergente” și din secțiunea documentului BREF intitulată „Observații finale și recomandări pentru activitatea viitoare” din documentul BREF (a se vedea secțiunea 2.2), împreună cu alți factori cum ar fi indicarea faptului că ar putea fi disponibile noi tehnici, necesitatea de a extinde domeniul de aplicare al documentului BREF și necesitatea de a include produse/substanțe sau procese care nu au fost încă reglementate.

1.2.3.   Obiectivul revizuirii unui document BREF

Obiectivul revizuirii unui document BREF este de a identifica evoluții în ceea ce privește cele mai bune tehnici disponibile. Aceasta se realizează în primul rând prin examinarea părților documentului BREF care stabilesc concluziile BAT și prin revizuirea sau actualizarea concluziilor respective atunci când sunt disponibile informații noi care permit acest lucru.

Prin urmare, nu este de așteptat ca revizuirea unui document BREF să implice o rescriere completă sau o modificare a documentului BREF în ansamblu. Este totuși adevărat că în unele cazuri primele revizuiri ale documentelor BREF ar putea implica în mod substanțial mai multe modificări față de revizuirile ulterioare.

În mod evident, cele mai relevante informații noi care trebuie identificate, colectate și comunicate în cadrul schimbului de informații pentru revizuirea unui document BREF sunt cele care ar putea conduce la concluzii BAT revizuite sau actualizate. În acest scop, este esențial ca datele să fie colectate pe baza orientărilor prevăzute în capitolul 5.

În plus, revizuirea unui document BREF ar trebui să includă:

1.

actualizarea și completarea informațiilor de fond vechi pe baza unor date mai recente;

2.

înlăturarea informațiilor învechite și depășite;

3.

corectarea erorilor și înlăturarea oricăror neconcordanțe cu alte documente BREF.

Revizuirea unui document BREF se va axa în principal pe capitolele documentului BREF intitulate „Tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT”, „Concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)” și „Tehnici emergente”, precum și, într-o măsură mai mică, pe capitolele documentului BREF intitulate „Procese și tehnici aplicate” (în cazul unor modificări importante în acest capitol) și „Niveluri actuale ale emisiilor și consumului”. Ar trebui să se acorde o prioritate mai mică revizuirii celorlalte capitole ale documentului BREF.

În general, este necesar să se asigure că toate informațiile care rămân în documentul BREF sunt cât mai actuale, mai consistente și mai exacte posibil.

1.2.4.   Flux de activitate tipic pentru întocmirea și revizuirea documentelor BREF

Fluxul tipic de activitate pentru întocmirea și revizuirea documentelor BREF (a se vedea apendicele 2) include ca etape de referință o reuniune inițială, unul sau două proiecte formale de document BREF și o reuniune finală a grupului de lucru pe teme tehnice (TWG) (a se vedea secțiunea 4.6.2.3). În funcție de tipul de proces (întocmire sau revizuire a unui document BREF), există următoarele variante de flux de activitate:

1.

pentru întocmirea unui document BREF nou sau revizuirea unui document BREF cu o extindere importantă a domeniului de aplicare, se consideră, în general, că sunt necesare două proiecte formale; în aceste cazuri, procesul global ar trebui să dureze între 31 și 39 de luni;

2.

pentru prima revizuire a unui document BREF fără o extindere importantă a domeniului de aplicare, ar putea fi necesare două proiecte formale, deși, ca regulă generală, este de așteptat să fie suficient un proiect formal de document BREF; prin urmare, procesul va dura, în general, între 24 și 29 de luni (în cazul unui proiect formal sau între 29 și 39 de luni în cazul a două proiecte formale);

3.

pentru revizuirile ulterioare ale unui document BREF fără o extindere importantă a domeniului de aplicare, este de așteptat să fie suficient un proiect formal, iar procesul ar trebui să dureze între 24 și 29 de luni.

Variantele de flux de activitate menționate mai sus constituie puncte de referință pentru grupurile tehnice de lucru. Acestea pot fi adaptate de către Biroului European pentru Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării (EIPPCB) după consultarea grupului de lucru pe teme tehnice în ceea ce privește specificul documentului BREF respectiv, ținând seama, de asemenea, de experiența dobândită în întocmirea și revizuirea altor documente BREF. În tabelul 1 sunt descrise în detaliu principalele etape pentru întocmirea și revizuirea de documente BREF și termenele acestora.

Etapele țin seama de obiectivul prevăzut în considerentul 13 din Directiva 2010/75/UE, conform căruia documentele BREF ar trebui să fie actualizate în termen de cel mult opt ani de la publicarea versiunii anterioare.

Termenele indicate mai sus ar trebui considerate reprezentative pentru un document BREF „vertical” tipic (a se vedea secțiunea 1.1.2).

Etapele exacte și coordonarea activității pentru fiecare document BREF în parte vor depinde de o serie de factori, inclusiv domeniul de aplicare al documentului BREF (și de posibila extindere a domeniului de aplicare în cazul revizuirii de documente BREF), numărul și complexitatea subiectelor care trebuie să fie abordate, resursele Biroului European pentru Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării (având în vedere rolul central al acestuia în procesul de schimb de informații) și, mai presus de toate, gradul de participare activă și eficientă a grupului tehnic de lucru. Flexibilitatea existentă pentru a adapta fluxul de activitate la specificul unui anumit document BREF se aplică fără a aduce atingere obiectivului global de a finaliza lucrările în termenele indicate mai sus.

Este de așteptat ca, în principiu, în cursul revizuirii unui document BREF să aibă loc două sesiuni plenare ale grupului de lucru pe teme tehnice [reuniunea inițială și reuniunea finală (a se vedea secțiunea 4.6.2)]. Cu toate acestea, în anumite cazuri excepționale (de exemplu, atunci când au fost furnizate multe informații noi sau când determinarea BAT este deosebit de controversată), se poate organiza o sesiune plenară suplimentară. Pe lângă sesiunile plenare ale grupului tehnic de lucru, se pot organiza reuniuni de subgrup pentru a facilita activitatea (a se vedea secțiunea 4.4.3).

De asemenea, se preconizează că, în principiu, va fi publicat un proiect formal înainte de o sesiune plenară finală a grupului de lucru pe teme tehnice (a se vedea secțiunea 4.6.2.3), cu excepția cazului unui document BREF nou sau a unei revizuiri deosebit de complexe, inclusiv, de exemplu, o revizuire cu o extindere importantă a domeniului de aplicare, caz în care este necesar un al doilea proiect formal. În afară de acest(e) proiect(e) formal(e), pot fi distribuite proiecte de lucru pentru facilitarea activității (a se vedea secțiunea 4.6.5).

Pentru a utiliza în cel mai eficient mod resursele oferite de toți cei implicați în întocmirea sau revizuirea unui document BREF, trebuie să existe o limită clară de timp pentru prezentarea celei mai mari părți a informațiilor promise sau identificate în concluziile reuniunii inițiale (a se vedea secțiunea 4.6.2.2). Informațiile transmise după termenul limită vor fi acceptate numai în circumstanțe excepționale, după consultarea cu grupul tehnic de lucru, și vor fi luate în considerare de către Biroul European pentru Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării (EIPPCB) în cazul în care contribuie în mod substanțial la formularea sau actualizarea concluziilor BAT.

Dacă este necesar, Biroul European pentru Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării (EIPPCB) va prezenta grupului de lucru pe teme tehnice solicitări de informații suplimentare (RAI) pentru colectarea oricăror informații care lipsesc, considerate importante și necesare, în special, pentru formularea concluziilor BAT în conformitate cu orientările prevăzute în capitolele 3 și 5 (a se vedea secțiunea 4.6.4).

Tabelul 1

Principalele etape pentru întocmirea și revizuirea unui document BREF

Etapa nr.

Etapa de revizuire BREF

Perioada preconizată pentru etapă

(în luni)

Perioada cumulată

(luni)

Comentarii

0

Pregătire pentru revizuire

 

 

După finalizarea unui document BREF, EIPPCB menține forumul BATIS pentru acest BREF (a se vedea secțiunea 4.7.1), în special în ceea ce privește acțiunile ulterioare recomandărilor pentru activitatea viitoare formulate în documentul BREF (a se vedea secțiunea 2.3.10) și în vederea viitoarei revizuiri a documentului BREF. BATIS ar trebui să servească drept forum de discuții și schimb de informații în sprijinul următorului proces de revizuire.

1

(Re)Activarea grupului de lucru pe teme tehnice și solicitarea de deziderate

2

2

EIPPCB (re)activează grupul de lucru pe teme tehnice (TWG) (solicitând confirmarea apartenenței la grup și date de contact). În cazul revizuirii unui document BREF, EIPPCB solicită membrilor TWG să-și prezinte dezideratele cu privire la informațiile care ar dori să fie luate în considerare în timpul procesului de revizuire sau la modificările/rectificările pe care doresc să le introducă în textul existent (a se vedea secțiunea 4.6.1).

2

Reuniunea inițială

3

5

În cazul revizuirii unui document BREF, EIPPCB structurează și stabilește o listă consolidată de deziderate și, dacă este necesar, elaborează modele standard pentru fiecare punct de pe lista de deziderate, pentru ca TWG să furnizeze informații într-un mod structurat, eficient astfel încât acestea să poată fi utilizate direct.

EIPPCB convoacă o reuniune a TWG (a se vedea secțiunea 4.6.2.2) pentru a clarifica procesul, pentru a discuta lista de deziderate (în cazul reexaminării unui document BREF), pentru a conveni asupra domeniului de aplicare al reexaminării și pentru a conveni cu privire la datele care trebuie colectate și la formatul acestora, pe baza orientărilor privind colectarea datelor prevăzute în capitolul 5.

TWG convine asupra unei proceduri bazate pe orientarea generală a EIPPCB pentru a lua în considerare aspecte cum ar fi informații comerciale confidențiale, informații confidențiale în temeiul legii concurenței, conflict de interese și alte chestiuni conexe.

3

Informații noi (termen limită)

6

11

TWG colectează și prezintă informațiile promise sau identificate în concluziile reuniunii inițiale. Informațiile disponibile sunt transmise EIPPCB fără întârziere, astfel încât elaborarea să poată începe cât mai curând posibil după reuniunea inițială.

În această perioadă, EIPPCB poate:

să participe la vizite la fața locului, care pot fi convenite în cadrul reuniunii inițiale sau ulterior acesteia (a se vedea secțiunea 4.6.2.2);

să cerceteze informații;

să înceapă întocmirea documentului utilizând informațiile disponibile prezentate în etapa inițială.

Informațiile transmise de membrii TWG și colectate de EIPPCB sunt împărtășite cu membrii TWG în „timp real”, prin intermediul BATIS, în conformitate cu secțiunile 4.7.1 și 5.3. Membrii TWG pot prezenta observații cu privire la informațiile transmise și pot împărtăși observațiile prin BATIS.

4

Elaborarea primului proiect formal

4-6

15-17

EIPPCB prezintă un prim proiect formal al documentului BREF (sau al părților revizuite ale documentului BREF, în cazul unei revizuiri) spre consultarea formală a TWG (a se vedea capitolul 2 și secțiunile 4.6.5.1 și 4.6.6).

Se preconizează că informațiile prezentate în cursul perioadei de consultare oferă în mod normal baza necesară pentru atingerea unui grad ridicat de consens cu privire la capitolele documentului BREF intitulate „Nivelurile actuale ale emisiilor și consumului” (a se vedea secțiunea 2.3.6) și „Tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT” (a se vedea secțiunea 2.3.7), prin urmare capitolul documentului BREF intitulat „Concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)” (a se vedea secțiunea 2.3.8) va fi inclus în primul proiect formal al revizuirii unui document BREF.

5

Observații din partea TWG

2-3

17-20

Observațiile din partea TWG cu privire la proiect trebuie să fie primite în termen de două luni. Atunci când consultarea este prevăzută în timpul vacanței de vară sau a celei de sfârșit de an, perioada de consultare poate fi prelungită la maximum trei luni.

6

Elaborarea celui de-al doilea proiect formal

(opțional)

3-7

[20-27]

EIPPCB ia în considerare toate observațiile și informațiile prezentate. EIPPCB elaborează un document de bază care cuprinde o evaluare a principalelor observații primite și prezintă un al doilea proiect formal care trebuie să cuprindă cel puțin o versiune actualizată a capitolului documentului BREF intitulat „Concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)” și cea mai recentă versiune a capitolelor documentului BREF intitulate „Niveluri actuale ale emisiilor și consumului” (a se vedea secțiunea 2.3.6) și „Tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT” (a se vedea secțiunea 2.3.7).

7

Observații din partea TWG

(opțional)

2-3

[22-30]

Al doilea proiect formal este transmis pentru consultare formală astfel încât observațiile din partea TWG să fie primite în termen de două luni. Atunci când consultarea este prevăzută pe parcursul vacanței de vară sau a celei de sfârșit de an, perioada de consultare poate fi prelungită la maximum trei luni.

8

Reuniunea finală

3-5

20-25

[25-35]

EIPPCB analizează toate observațiile și se pregătește pentru o reuniune finală a TWG. EIPPCB elaborează un document de bază care conține cel puțin o evaluare a principalelor observații primite (a se vedea secțiunea 4.6.6) și furnizează cel puțin cea mai recentă versiune a capitolelor documentului BREF intitulate „Nivelurile actuale ale emisiilor și consumului” (a se vedea secțiunea 2.3.6), „Tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT” (a se vedea secțiunea 2.3.7) și „Concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)” (a se vedea secțiunea 2.3.8).

Reuniunea finală a TWG urmărește obținerea consensului asupra unui proiect final (a se vedea secțiunea 4.6.2.3).

9

Proiectul final

4

24-29

[29-39]

Proiectul final este prezentat TWG pentru o perioadă scurtă de observații care ar trebui să se axeze asupra modificărilor efectuate ca urmare a concluziilor reuniunii finale. EIPPCB se asigură că TWG primește feedback cu privire la modul în care au fost luate în considerare observațiile respective.

Proiectul actualizat final și evaluarea observațiilor finale primite sunt puse la dispoziția forumului cu cel puțin opt săptămâni înainte de reuniunea acestuia.

10

Prezentare la o reuniune a forumului

 

 

Proiectul actualizat final este prezentat forumului, căruia i se solicită să furnizeze un aviz cu privire la document (a se vedea secțiunea 1.3).

Comisia pune la dispoziția publicului avizul forumului.

N.B.: Perioadele dintre parantezele pătrate se referă la cazuri în care se distribuie două proiecte formale.

Pentru a spori eficiența în pregătirea lucrărilor, EIPPCB va informa forumul (a se vedea secțiunea 4.3) cu cât de mult timp în avans este posibil în mod rezonabil cu privire la datele/perioadele în care se preconizează reactivarea sau înființarea unui grup de lucru pe teme tehnice (TWG). În același mod, EIPPCB informează membrii TWG cu privire la următoarele etape și termenele limită posibile.

1.3.   Avizul forumului instituit în temeiul articolului 13 din Directiva 2010/75/UE

După finalizarea lucrărilor în cadrul TWG, proiectul final actualizat al unui document BREF va fi transmis forumului instituit în temeiul articolului 13 din Directiva 2010/75/UE (a se vedea secțiunea 4.3), căruia i se solicită să furnizeze un aviz cu privire la document. Documentul va fi discutat în cursul unei reuniuni a forumului. Membrilor forumului li se va solicita să prezinte toate observațiile cu privire la varianta finală a proiectului de document BREF în scris, înaintea reuniunii.

Forumul poate aborda, printre altele:

1.

aspecte ridicate în cadrul TWG pentru care opinia divergentă a membrului TWG în cauză nu este reflectată fidel în textul proiectului final;

2.

propuneri motivate ale membrilor forumului privind eliminarea sau modificarea unei opinii divergente exprimate de către propriul lor reprezentant în TWG;

3.

clarificarea textului, neclar din cauza utilizării stângace a limbii engleze în proiectul final;

4.

revizii ale textului care să reflecte cu mai multă precizie concluzia la care a ajuns TWG;

5.

corectarea erorilor de tipar din proiectul final;

6.

propuneri de a introduce aspecte importante, care sunt deja raportate în corpul documentului BREF, în secțiunea „Observații finale și recomandări pentru activitatea viitoare” (a se vedea secțiunea 2.3.10).

În conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Directiva 2010/75/UE, Comisia pune la dispoziția publicului avizul forumului cu privire la conținutul propus al documentului BREF și ține seama de acesta în cadrul procedurilor de adoptare a deciziilor privind concluziile BAT și în documentul BREF final publicat.

1.4.   Adoptarea concluziilor BAT și publicarea documentului BREF

Proiectul de decizie privind concluziile BAT (a se vedea secțiunea 2.3.8 și capitolul 3) vor fi prezentate de către Comisie comitetului instituit în temeiul articolului 75 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE în vederea emiterii avizului acestuia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 75 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE (a se vedea secțiunea 4.2).

După adoptarea deciziei privind concluziile BAT, EIPPCB va modifica, dacă este necesar, documentul BREF în conformitate cu decizia adoptată cu privire la concluziile BAT și va pune, fără întârziere, la dispoziția publicului versiunea în limba engleză a documentului BREF final. Deciziile cu privire la concluziile BAT sunt publicate în Jurnalul Oficial, în limbile oficiale ale Uniunii.

CAPITOLUL 2

Cuprinsul documentului BREF și domeniul de aplicare al acestuia

2.1.   Introducere

Un document BREF este un document tehnic care prezintă informații tehnice și economice concrete care reflectă rezultatul schimbului de informații în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2010/75/UE și care conține elementele necesare care conduc la concluziile BAT pentru activitățile vizate.

În cazul în care un TWG depistează aspecte care sunt în afara domeniului de aplicare al documentului BREF sau al Directivei 2010/75/UE, aspectele respective nu trebuie să fie incluse în documentul BREF.

Atunci când servește scopul specific de a ajuta cititorul să caute informații suplimentare cu privire la un aspect, într-un document BREF pot fi menționate întreprinderi (de exemplu, instalații sau furnizori), denumiri comerciale, colaboratori sau membri ai TWG, cu excepția cazului în care acest lucru contravine legislației în domeniul concurenței.

2.2.   Structura documentului BREF

Definiția documentului BREF prevăzută la articolul 3 alineatul (11) din Directiva 2010/75/UE stipulează că un astfel de document descrie îndeosebi tehnicile aplicate, nivelurile actuale ale emisiilor și consumului, tehnicile luate în considerare pentru determinarea celor mai bune tehnici disponibile, precum și concluziile BAT și orice tehnici emergente.

Un document BREF ar trebui să conțină, în general, părțile prezentate în tabelul de mai jos:

 

Prefață

 

Domeniu de aplicare

 

Capitolul: Informații generale despre sectorul vizat

 

Capitolul: Procese și tehnici aplicate

 

Capitolul: Niveluri actuale ale emisiilor și consumului

 

Capitolul: Tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT

 

Capitolul: Concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)

 

Capitolul: Tehnici emergente

 

Observații finale și recomandări pentru activitatea viitoare

 

Referințe

 

Glosar de termeni și abrevieri

 

Anexe (în funcție de relevanța pentru sector și disponibilitatea informațiilor)

Structura tuturor documentelor BREF ar trebui să respecte principiile generale prevăzute în prezenta secțiune. Cu toate acestea, ordinea capitolelor dată aici este ilustrativă și orice document BREF poate fi structurat diferit atunci când acest lucru este mai adecvat subiectului tratat în document. Documentele BREF „orizontale” (a se vedea secțiunea 1.1.2) se pot abate în mod substanțial de la acest plan, iar unele capitole ar putea să nu fie deloc relevante. Cu toate acestea, inclusiv pentru documentele BREF „orizontale”, TWG ar trebui să încerce să convină asupra concluziilor BAT, în măsura în care acestea sunt relevante și posibile.

Dacă un document BREF reglementează diferite subsectoare sau etape în mod clar distincte ale procesului în cadrul unui sector, ar putea fi mai adecvat ca acesta să cuprindă capitole separate pentru fiecare dintre respectivele sectoare sau etape ale procesului, aplicând structura de mai sus (de la „Informații generale” până la „Tehnici emergente”) fiecăruia dintre capitole.

2.3.   Conținutul documentului BREF

2.3.1.   Informații generale privind conținutul documentului BREF

Întocmirea și revizuirea documentelor BREF au ca scop publicarea de documente concise, care se axează pe concluziile BAT și mențin părțile descriptive cât mai scurte posibil. Pentru a reduce la minimum duplicarea informațiilor, pot fi făcute trimiteri la alte documente BREF (sau la subiecte din acestea).

2.3.2.   Prefață

Scurta secțiune standard a documentului BREF intitulată „Prefață” descrie structura documentului, reamintește pe scurt contextul legislativ (fără a interpreta Directiva 2010/75/UE) și modul în care a fost întocmit documentul (de exemplu, modul în care au fost colectate și evaluate informațiile). Textul este adaptat pentru a reflecta structura individuală a fiecărui document BREF.

2.3.3.   Domeniu de aplicare

Secțiunea concisă, de regulă, a documentului BREF intitulată „Domeniu de aplicare” descrie cât mai precis posibil activitățile reglementate de document.

Aceasta include cel puțin o trimitere la descrierile activității relevante enumerate în anexa I la Directiva 2010/75/UE. După caz, sunt incluse detalii suplimentare cu privire la procesele și subprocesele de producție care fac obiectul documentului.

Secțiunea indică, de asemenea, activitățile/procesele care sunt în mod intenționat excluse din domeniul de aplicare a documentului BREF, furnizând în același timp motivarea unor astfel de excluderi. Se menționează, de asemenea, principalele activități „direct asociate” reglementate de document,inclusiv atunci când acestea nu sunt activități propriu-zise menționate în anexa I.

Relevanța celorlalte documente BREF ar trebui să fie menționată atunci când se consideră necesar, prin trimiteri încrucișate la aceste documente BREF relevante (sau la subiecte din cadrul acestora).

Ar trebui să fie definit în mod clar cazul în care domeniul de aplicare al unui document BREF este fie mai larg, fie mai restrâns decât domeniul de aplicare al activității/activităților corespunzătoare din anexa I la Directiva 2010/75/UE. Definirea domeniului de aplicare al unui document BREF nu constituie o interpretare juridică a descrierilor activității din anexa I la Directiva 2010/75/UE.

Pentru documentele BREF „orizontale”, vor fi descrise aspectele reglementate, precum și aplicabilitatea acestora în ceea ce privește activitățile menționate în anexa I la Directiva 2010/75/UE.

2.3.4.   Informații generale despre sectorul vizat

Scurtul capitol introductiv al documentului BREF intitulat „Informații generale despre sectorul vizat” furnizează informații generale recente despre sectorul industrial abordat de documentul BREF în ceea ce privește numărul și dimensiunea instalațiilor, distribuția geografică, capacitatea de producție și economie. Acesta oferă o indicare a celor mai importante aspecte de mediu din sector, acolo unde este posibil, menționând o serie de date generale privind emisiile și consumul (cu accent pe cele mai importante aspecte de mediu) ca informații privind contextul.

Acest capitol introductiv nu ar trebui să reprezinte un obiectiv principal în întocmirea sau revizuirea unui document BREF.

2.3.5.   Procese și tehnici aplicate

Capitolul documentului BREF intitulat „Procese și tehnici aplicate” descrie pe scurt procesele de producție aplicate în prezent în sectorul (sectoarele) industrial(e) reglementat(e) de documentul BREF respectiv, împreună cu o indicare a tehnicilor utilizate pentru prevenirea și reducerea emisiilor.

Activitățile reglementate includ activitățile descrise în anexa I la directivă și „activități direct asociate”, notând în același timp relevanța altor documente BREF pentru anumite aspecte ale unor „activități asociate”. Se oferă descrieri ale variantelor de proces, ale tendințelor de dezvoltare și ale proceselor alternative, în măsura în care acestea sunt relevante pentru determinarea BAT. Pentru a scurta descrierea, aceasta va fi însoțită de diagrame sau de scheme.

Capitolul reflectă etapele secvențiale într-o unitate tipică de producție. Sunt incluse unele sau toate aspectele următoare (eventual adaptate pentru a satisface specificul unităților de prelucrare sau al fermelor), întrucât acestea ar putea fi relevante în determinarea BAT:

materii prime (inclusiv secundare/reciclate) și consumabilele utilizate, inclusiv apă și energie;

substanțe/materiale auxiliare utilizate;

pregătirea materiei prime (inclusiv depozitare și manipulare);

prelucrarea materialelor;

fabricarea produsului;

finisarea produsului;

tehnici aplicate pentru prevenirea sau reducerea emisiilor;

depozitarea și manipularea produselor intermediare și finale;

manipularea și destinația produselor secundare și a reziduurilor/deșeurilor.

Sunt descrise relațiile concrete sau posibile și legăturile între diferite activități/etape de proces, în special atunci când acestea pot afecta performanțele de mediu în ansamblu (de exemplu, atunci când produsele secundare sau reziduurile/deșeurile provenite de la o activitate ar putea fi folosite ca materie primă pentru o altă activitate).

2.3.6.   Niveluri actuale ale emisiilor și consumului

Capitolul documentului BREF intitulat „Niveluri actuale ale emisiilor și consumului” prezintă un raport cu privire la intervalul nivelurilor actuale observate ale emisiilor și consumului pentru procesul (procesele) general(e) și subprocesul (subprocesele) acestuia (acestora), împreună cu o indicare a tehnicilor utilizate. Informațiile cuprinse în seturile de date menționate în secțiunea 5.2 pot fi utilizate în acest scop. Pentru a oferi o idee asupra performanței de mediu relative a activităților comparabile, sunt necesare informații cu privire la nivelurile de producție, ceea ce permite exprimarea nivelurilor emisiilor/consumului per unitate de producție.

Informațiile includ consumurile de energie, apă și materii prime observate în mod curent. Datele includ emisiile de poluanți importanți în aer și apă și generarea de reziduuri/deșeuri care rezultă din activități, precum și o indicare a emisiilor de zgomot și miros, dacă este cazul. În măsura în care informațiile sunt disponibile, sunt indicate intrările și ieșirile de la subprocese, subliniind, astfel, subprocesele în mod semnificativ mai ecologice și abordarea opțiunilor pentru reciclarea și reutilizarea materialelor în cadrul întregului proces sau în afara acestuia. Informațiile și datele din acest capitol oferă baza pentru evaluarea efectelor cheie dintre diverse medii și a interdependențelor.

Datele privind emisiile și consumul prezentate în acest capitol al documentului BREF sunt însoțite, pe cât posibil, de detalii privind condițiile de funcționare (de exemplu, procentul de capacitate maximă, includerea sau excluderea condițiilor de funcționare altele decât cele normale, condiții de referință), prelevarea de probe și metode analitice. În acest scop, ar putea fi utilizate prezentări statistice (de exemplu, indicând media, maxima, minima, intervale).

2.3.7.   Tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT

2.3.7.1.   Informații generale privind tehnicile care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT

Capitolul documentului BREF intitulat „Tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT” este esențial pentru dezvoltarea concluziilor BAT, oferind un catalog de tehnici și monitorizare asociată utilizate pentru:

prevenirea emisiilor în aer, apă (inclusiv ape subterane) și în sol sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, reducerea emisiilor;

prevenirea sau reducerea producerii de deșeuri.

Tehnicile descrise în acest capitol al documentului BREF sunt considerate cele mai relevante pentru determinarea BAT pentru activitățile vizate. Acestea includ atât tehnologia utilizată, cât și modul în care instalațiile sunt proiectate, construite, întreținute, exploatate și scoase din funcțiune.

Tehnicile descrise cuprind tehnicile care reduc utilizarea de materii prime, apă și energie, precum și măsurile utilizate pentru a preveni sau pentru a limita consecințele asupra mediului ale accidentelor și incidentelor și măsurile de remediere a amplasamentului. Acestea cuprind, de asemenea, măsurile adoptate pentru prevenirea sau reducerea poluării în condiții de funcționare altele decât cele normale (cum ar fi operațiunile de pornire și oprire, scurgerile, defecțiunile, opririle temporare și încetarea definitivă a operațiunilor).

Nu sunt prezentate tehnici învechite.

Din moment ce documentele BREF nu sunt menite să servească drept manuale pentru prevenirea și controlul poluării, tehnicile din acest capitol sunt descrise într-un mod concis.

Dacă o tehnică este deja descrisă în mod adecvat într-un alt document BREF, se poate face o trimitere la documentul BREF respectiv. Atunci când există variații specifice sectorului, acestea sunt raportate în cadrul rubricii „Descriere tehnică” din documentul BREF în curs de actualizare. Documentul BREF include, de asemenea, informații specifice sectorului în cadrul rubricilor „Performanță de mediu și date operaționale,”„Aplicabilitate” și „Instalații exemplare”.

Gama de tehnici posibile include atât prevenirea poluării, cât și măsurile de control al poluării, recunoscând faptul că prevenirea emisiilor, atunci când este posibilă, este de preferat față de reducerea acestora. Sunt abordate bunele practici de operare și se acordă atenție sistemelor de întreținere (de prevenire), metodelor de control procesului și dispozițiilor privind situații neprevăzute. Sunt incluse, atunci când este cazul, tehnicile care sunt în curs de punere în aplicare practică în cadrul sectorului și care sunt tehnici stabilite în alte sectoare.

Acest capitol al documentului BREF urmărește să includă cât de multe informații sunt necesare pentru a evalua dacă tehnica se poate sau nu califica, singură sau în combinație cu altele, ca BAT pentru sectorul vizat, precum și pentru a evalua aplicabilitatea acesteia în cadrul sectorului. În acest capitol, fiecare tehnică este discutată fără a porni de la premisa că îndeplinește sau nu toate criteriile BAT [cf. articolul 3 alineatul (10) din Directiva 2010/75/UE și anexa III la aceasta].

Se specifică dacă tehnicile prezentate sunt aplicabile instalațiilor existente sau dacă sunt aplicabile numai instalațiilor noi sau atât instalațiilor noi, cât și celor existente. Se urmărește ca gama de tehnici prezentate să includă tehnici atât cu costuri reduse, cât și cu costuri ridicate.

2.3.7.2.   Informații furnizate privind fiecare tehnică

Informațiile cu privire la fiecare tehnică ar trebui, de preferință, să includă toate elementele prezentate în următorul tabel.

 

Descriere

 

Descriere tehnică

 

Beneficii de mediu realizate

 

Performanță de mediu și date operaționale

 

Efecte dintre diverse medii

 

Considerații tehnice relevante pentru aplicabilitate

 

Economie

 

Factori determinanți pentru punerea în aplicare

 

Instalații exemplare

 

Bibliografie de specialitate

Principiile generale pentru colectarea datelor incluzând informațiile menționate anterior sunt prevăzute în capitolul 5.

2.3.7.2.1.   Descriere

Este inclusă o scurtă descriere a tehnicii avute în vedere pentru a fi utilizată în concluziile BAT (a se vedea secțiunea 3.2).

2.3.7.2.2.   Descriere tehnică

Este inclusă o descriere tehnică mai detaliată însă concisă utilizând, după caz, ecuații chimice sau de altă natură, imagini, diagrame și scheme.

2.3.7.2.3.   Beneficii de mediu realizate

Sunt raportate principalele beneficii de mediu potențiale care urmează să fie dobândite prin punerea în aplicare a tehnicii (inclusiv consumul redus de energie; emisii reduse în apă, aer și sol; economii de materii prime; precum și creșteri de producție, deșeuri reduse etc.).

2.3.7.2.4.   Performanță de mediu și date operaționale

Se menționează date concrete privind performanța specifice unor instalații (5) [inclusiv niveluri ale emisiilor (6)], niveluri ale consumului – de materii prime, apă, energie – și cantitățile de reziduuri/deșeuri generate) pentru instalații care funcționează bine (în ceea ce privește mediul înconjurător în ansamblu) aplicând tehnica respectivă, însoțite de informații contextuale relevante, așa cum sunt indicate în secțiunea 5.4.

Sunt incluse orice alte informații utile cu privire la următoarele elemente:

modul în care se realizează proiectarea, exploatarea, întreținerea, verificarea și dezafectarea tehnicii respective (a se vedea, de asemenea, secțiunea 5.4);

aspecte privind monitorizarea emisiilor legate de utilizarea tehnicii (a se vedea, de asemenea, secțiunea 5.4.7);

sensibilitatea și durabilitatea tehnicii;

aspecte privind prevenirea accidentelor ecologice.

Se evidențiază legăturile dintre intrări (de exemplu, natura și cantitatea de materii prime și de combustibil, de energie, de apă) și ieșiri (emisii, reziduuri/deșeuri, produse), în special atunci când acestea sunt relevante pentru a îmbunătăți cunoașterea diferitelor impacturi de mediu și a interacțiunii lor, de exemplu, atunci când s-a făcut un compromis între diferite rezultate, astfel încât nu pot fi atinse în același timp anumite niveluri de performanță de mediu.

Datele privind emisiile și consumul sunt însoțite, pe cât posibil de detalii privind condițiile de exploatare relevante (de exemplu, procentul de capacitate maximă, compoziția combustibilului, renunțarea la tehnică (la tehnica de reducere), includerea sau excluderea condițiilor de funcționare, altele decât cele normale, condiții de referință), prelevarea probelor și metode analitice și prezentări statistice (de exemplu, medii pe termen scurt și lung, maxima, intervale și distribuții, a se vedea în special secțiunea 5.4.7).

Sunt incluse informații privind condițiile/circumstanțele care împiedică utilizarea tehnicii (de reducere) la capacitate maximă și/sau care necesită renunțarea totală sau parțială la tehnică (la tehnica de reducere), precum și măsurile luate pentru a restabili capacitatea (de reducere).

Informațiile din această parte a documentului BREF sunt esențiale pentru obținerea nivelurilor de performanță de mediu asociate BAT (a se vedea secțiunea 3.3).

2.3.7.2.5.   Efecte dintre diverse medii

Se menționează efectele negative asupra mediului ca urmare a punerii în aplicare a tehnicii, permițând o comparație între tehnici pentru a evalua impactul asupra mediului în ansamblul său. Acestea pot include aspecte precum:

consumul și natura materiilor prime și a apei;

consumul de energie și contribuția la schimbările climatice;

potențialul de epuizare a stratului de ozon stratosferic;

potențialul de creare fotochimică a ozonului;

acidificare rezultată din emisiile în aer;

pulberi în aerul înconjurător (inclusiv microparticule și metale);

eutrofizarea solului și a apelor rezultate din emisiile în aer sau apă;

potențialul de sărăcire a oxigenului în apă;

componente persistente/toxice/bioacumulabile (inclusiv metale);

generarea de reziduuri/deșeuri;

limitarea capacității de a reutiliza sau recicla reziduuri/deșeuri;

generarea de zgomot și/sau miros;

risc crescut de accidente.

Documentul de referință privind „Aspecte economice și efectele între diverse medii” (ECM) este un document care trebuie luat în considerare atunci când efectele dintre diverse medii sunt semnificative.

2.3.7.2.6.   Considerații tehnice relevante pentru aplicabilitate

Atunci când tehnica poate fi aplicată în întreg sectorul industrial reglementat de un document BREF (a se vedea secțiunea 2.3.3), se indică acest lucru. În caz contrar, sunt indicate principalele restricții tehnice generale cu privire la utilizarea tehnicii în cadrul sectorului.

Principalele restricții specifice sectorului de menționat sunt:

indicarea tipului de instalații sau procese din cadrul sectorului la care tehnica nu poate fi aplicată;

constrângeri pentru punerea în aplicare în anumite cazuri generice, având în vedere, de exemplu:

dacă aceasta se referă la o instalație nouă sau la una existentă, luând în considerare factorii implicați în retehnologizare (de exemplu, disponibilitatea spațiului) și interacțiunile cu tehnici deja instalate;

mărimea instalației, capacitatea (mare sau mică) sau factorul de sarcină;

cantitatea, tipul sau calitatea produselor fabricate;

tipul de combustibil sau de materie primă utilizată;

bunăstarea animalelor;

condițiile climatice.

Restricțiile ar trebui să fie indicate împreună cu motivarea acestora.

Restricțiile nu sunt menite să constituie o listă de posibile condiții locale care ar putea afecta aplicabilitatea tehnicii pentru o anumită instalație.

2.3.7.2.7.   Economie

Sunt incluse informații cu privire la costurile tehnicilor (capital/investiții, exploatare și întreținere, inclusiv detalii cu privire la modul în care au fost calculate/estimate costurile), precum și orice posibile economii ca urmare a utilizării acestora (de exemplu, consumul redus de materie primă sau de energie, taxe pentru deșeuri, timp redus de recuperare în comparație cu alte tehnici), venituri sau alte beneficii, inclusiv detalii privind modul în care acestea au fost calculate/estimate.

Este preferabil ca datele privind costurile să fie exprimate în euro (EUR). În cazul în care se face conversia din altă monedă, sunt indicate datele în moneda originală și anul în care au fost colectate datele. Acest aspect este important, întrucât ratele de conversie variază în timp. Prețul/costul echipamentului sau serviciului va fi însoțit de anul achiziționării.

Este preferabil ca datele privind costurile să fie exprimate în forma unor costuri marginale pentru a se permite evaluarea modificării costurilor totale.

Atunci când sunt disponibile, sunt indicate informații privind piața de sector pentru a pune costurile tehnicilor în context.

Trebuie să fie incluse informații relevante atât pentru instalații noi, cât și pentru cele existente. Acestea ar trebui să permită, atunci când este posibil, evaluarea viabilității economice a tehnicii pentru sectorul vizat și posibilele limitări economice ale aplicabilității acesteia.

Informațiile cu privire la raportul cost-eficacitate al tehnicii (de exemplu, în euro pe masă redusă de poluant) ar trebui să fie raportate acolo unde este cazul, pentru a permite evaluarea viabilității economice, în conformitate cu articolul 3 alineatul (10) litera (b) din Directiva 2010/75/UE.

Trebuie luate în considerare documentul de referință „Aspecte economice și efectele între diverse medii” (ECM) și documentul de referință „Principii generale de monitorizare” (MON) în ceea ce privește aspectele economice și, respectiv, costurile de monitorizare.

Eventualele aspecte legate de confidențialitate ar trebui tratate așa cum se precizează în secțiunea 5.3.

2.3.7.2.8.   Factori determinanți pentru punerea în aplicare

După caz, sunt incluse condițiile specifice locale, cerințele (de exemplu, legislație, măsuri de siguranță) sau factorii determinanți alții decât cei de mediu (de exemplu, randament crescut, calitate îmbunătățită a produselor, stimulente economice – de exemplu, subvenții, scutiri de taxe), care au determinat sau au stimulat punerea în aplicare a tehnicii până la data respectivă.

Această parte a documentului BREF trebuie să fie foarte scurtă, utilizând liste cu liniuțe.

Exemplele de informații care ar trebui să fie prezentate aici includ:

informații cu privire la tipul/calitatea apelor receptoare (de exemplu, temperatură, salinitate);

informații privind standardele de calitate a mediului;

informații cu privire la creșterea producției sau a productivității.

2.3.7.2.9.   Instalații exemplare

Sunt enumerate referința (referințele) la o instalație (instalațiile) unde a fost pusă în aplicare tehnica și de la care au fost colectate și utilizate informațiile pentru redactarea secțiunii documentului BREF privind tehnica respectivă, inclusiv o indicare a gradului în care tehnica este în uz în Uniune sau în întreaga lume.

Citarea numelor de instalații în această secțiune a documentului BREF este considerată foarte utilă și nu ar trebui să pună în general dificultăți în ceea ce privește aspectele legate de confidențialitate (a se vedea secțiunea 5.3).

2.3.7.2.10.   Bibliografie de specialitate

Sunt incluse bibliografia de specialitate sau alte materiale de referință (de exemplu, cărți, rapoarte, studii) care au fost utilizate în elaborarea secțiunii și care conțin informații mai detaliate cu privire la tehnica respectivă. Atunci când materialul de referință constă într-un număr mare de pagini, se va face trimitere la pagina (paginile) sau secțiunea (secțiunile) relevantă (relevante).

Atunci când este posibil, bibliografia de specialitate este pusă la dispoziție prin intermediul BATIS.

2.3.8.   Concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)

Capitolul documentului BREF intitulat „Concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)” stabilește concluzii asupra a ceea ce constituie BAT pentru sector pe baza schimbului de informații așa cum se reflectă în capitolele anterioare și ținând seama de definiția noțiunii de „cele mai bune tehnici disponibile” din articolul 3 alineatul (10), împreună cu criteriile enumerate în anexa III la Directiva 2010/75/UE. În procesul de stabilire a concluziilor BAT, criteriile generale referitoare la performanța de mediu a tehnicilor, inclusiv efectele între diverse medii, precum și costurile acestora, sunt luate în considerare în raport cu sectorul industrial.

Acest capitol va fi elaborat astfel încât nu să nu fie necesară nici o modificare substanțială pentru includerea sa într-un document corespunzător care urmează să fie adoptat în conformitate cu articolul 13 alineatul (5) din Directiva 2010/75/UE și utilizat în calitate de „concluzii BAT”, definite în articolul 3 alineatul (12) din Directiva 2010/75/UE.

Trebuie remarcat faptul că dovezile (de exemplu, informații tehnice și economice solide) în sprijinul prezentării unei tehnici ca fiind BAT pot proveni de la una sau mai multe instalații care utilizează tehnica undeva în lume. În cazurile în care informațiile cu privire la tehnică provin de la o singură instalație și/sau numai de la instalații situate în regiuni terțe, TWG efectuează o evaluare detaliată a aplicabilității în cadrul sectorului.

Mai multe informații privind concluziile BAT și elementele pe care acestea ar trebui să le conțină, în conformitate cu articolul 3 alineatul (12) din Directiva 2010/75/UE, sunt oferite în capitolul 3.

2.3.9.   Tehnici emergente

Articolul 3 alineatul (14) din Directiva 2010/75/UE definește o „tehnică emergentă” ca fiind o tehnică nouă pentru o activitate industrială care, dacă s-ar dezvolta la scară comercială, ar putea asigura fie un nivel general mai ridicat de protecție a mediului, fie cel puțin același nivel de protecție a mediului și economii de costuri mai mari decât cele asigurate de cele mai bune tehnici disponibile existente.

Capitolul documentului BREF intitulat „Tehnici emergente” descrie astfel de tehnici emergente. Este indicat să se includă doar tehnici care se află într-un stadiu suficient de avansat de dezvoltare pentru a exista o posibilitate ridicată ca acestea să devină BAT în viitor (viitorul apropiat).

Ca un minimum, informațiile pentru fiecare tehnică emergentă vor include descrierea acesteia, performanța potențială în comparație cu cele mai bune tehnici disponibile existente, o estimare preliminară de cost-beneficiu și o indicare a perioadei de timp în care tehnica ar putea deveni „disponibilă” din punct de vedere comercial.

Capitolul poate include, de asemenea, tehnici pentru a aborda aspectele de mediu cărora li s-a acordat importanță abia recent în legătură cu sectorul vizat.

Tehnicile deja aplicate la scară industrială vor fi prezentate în capitolul documentului BREF intitulat „Tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT” (a se vedea secțiunea 2.3.7) și nu în capitolul „Tehnici emergente”.

2.3.10.   Observații finale și recomandări pentru activitatea viitoare

Scurta secțiune a documentului BREF intitulată „Observații finale și recomandări privind activitatea viitoare” precizează data de începere și durata procesului de întocmire sau revizuire a documentului BREF, precum și etapele-cheie ale acestuia (de exemplu, reuniuni TWG, proiecte formale de documente emise).

Se menționează instituțiile și organizațiile reprezentate în TWG care au contribuit activ la schimbul de informații și principalele surse de informații pe care s-a bazat documentul BREF, subliniind orice rapoarte sau prezentări demne de menționat în mod special și care au contribuit la încrederea în rezultatele obținute.

Gradul de consens atins pe parcursul schimbului de informații este indicat prin raportarea opiniilor divergente valide (7) exprimate de membrii TWG și a gradului de susținere a acestora de către membrii TWG.

În această secțiune se face o referire la avizul forumului cu privire la conținutul propus al documentului BREF și se indică aspectele care au trebuit soluționate în cursul procedurii de adoptare a concluziilor BAT.

Se vor descrie orice aspecte-cheie rămase nesoluționate sau lacune în cunoștințe. Se vor include recomandări pentru cercetări ulterioare sau pentru colectarea de informații în vederea următoarei revizuiri a documentului.

2.3.11.   Referințe

Secțiunea documentului BREF intitulată „Referințe” enumeră sursele de informații utilizate de EIPPCB în întocmirea documentului, în special, documentele furnizate de către membrii TWG în cadrul schimbului de informații. Documentele respective sunt, de asemenea, puse la dispoziția membrilor TWG prin intermediul BATIS (a se vedea secțiunea 4.7.1), cu excepția cazului în care acestea conțin informații confidențiale (a se vedea secțiunea 5.3) sau nu pot fi distribuite mai departe din cauza drepturilor de autor.

2.3.12.   Glosar de termeni și abrevieri

Secțiunea documentului BREF intitulată „Glosar de termeni și abrevieri”, având o structură standard și o introducere, sintetizează și definește termenii tehnici de specialitate și explică toate acronimele utilizate în document.

2.3.13.   Anexe

În funcție de relevanța pentru sector și de disponibilitatea informațiilor, partea principală a documentului BREF poate fi completată cu anexe care conțin informații justificative preluate din bibliografia de specialitate și/sau studii de caz.

În BREF nu sunt incluse rezumate ale legislației. Rezumate ale referinței la legislația națională transmise de membrii TWG pot fi deveni disponibile prin intermediul site-ului EIPPCB.

CAPITOLUL 3

Concluzii BAT

3.1.   Introducere

„Concluziile BAT” sunt definite la articolul 3 alineatul (12) din Directiva 2010/75/UE astfel: „un document care conține părți ale unui document de referință BAT, stabilește concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile, descrierea acestora”, informații pentru evaluarea aplicabilității lor, nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, monitorizarea asociată, nivelurile de consum asociate și, după caz, măsurile relevante de remediere a amplasamentului.

Capitolul documentului BREF intitulat „Concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)” va fi, prin urmare, elaborat astfel încât să acopere toate aspectele menționate anterior, fără a fi necesară nicio modificare substanțială pentru includerea acestuia într-un document adecvat care urmează să fie adoptat în conformitate cu articolul 13 alineatul (5) din Directiva 2010/75/UE și utilizat în calitate de concluzii BAT, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (12) din Directiva 2010/75/UE (a se vedea secțiunea 2.3.8).

Din motive de claritate, activitățile care fac obiectul concluziilor BAT vor fi definite fără echivoc în document. În plus, se va menționa faptul că lista tehnicilor descrise în concluziile BAT nu este nici prescriptivă, nici exhaustivă. Pot fi utilizate alte tehnici pentru a se asigura un nivel de protecție a mediului cel puțin echivalent. Dacă este necesar, pot fi incluse, de asemenea, definițiile specifice sectorului pentru „instalație/centrală nouă” și „instalație/centrală existentă”.

Concluziile BAT vor consta dintr-un număr de concluzii individuale care indică tehnica (tehnicile) sau combinație (combinațiile) de tehnici care constituie BAT pentru atingerea unui anumit obiectiv de mediu. Tehnicile trebuie să fi fost menționate în capitolul documentului BREF intitulat „Tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT”.

Fiecare concluzie BAT în parte poate fi prezentată cu sau fără un nivel asociat de performanță de mediu. Nivelul asociat de performanță de mediu poate să fie un nivel al emisiilor sau un alt tip de nivel de performanță.

Concluziile BAT pot conține, de asemenea, atunci când se consideră că acest lucru este util pentru autoritățile competente și pentru operatori, declarații care arată că anumite tehnici nu sunt BAT și, prin urmare, au fost în mod deliberat excluse din concluziile BAT din cauza unor factori cum ar fi performanță de mediu scăzută sau neplauzibilă, lipsă de disponibilitate, economie, considerente tehnice și/sau economice pentru retehnologizare, efecte între diverse medii sau fiabilitate operațională.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (12) din Directiva 2010/75/UE, concluziile BAT ar trebui să abordeze, de asemenea, monitorizarea asociată cu BAT (frecvența și metodele de monitorizare). Acest lucru poate fi realizat fie prin includerea unor concluzii separate cu privire la monitorizare, fie ca parte a altor concluzii, de exemplu atunci când se furnizează un interval de performanță de mediu.

Concluziile BAT ar trebui să abordeze condiții de funcționare altele decât condițiile normale (cum ar fi operațiunile de pornire și de oprire, scurgerile, defecțiunile, opririle temporare și încetarea definitivă a operațiunilor), atunci când se consideră că acestea sunt îngrijorătoare în ceea ce privește protecția mediului.

Concluziile BAT sunt structurate astfel încât mai multe concluzii individuale să fie grupate în funcție de caracteristici comune, de exemplu aspecte de mediu, etape ale procesului de producție sau produs (produse) final(e), după cum se consideră necesar.

3.2.   Elementele unei concluzii privind fiecare BAT în parte

3.2.1.   Generalități

Fiecare concluzie BAT în parte ar trebui să fie prezentată utilizând un format standard, a cărui structură depinde, în esență, de existența sau lipsa unui nivel de performanță de mediu asociat cu BAT.

Fiecare concluzie BAT individuală va fi numerotată astfel încât să faciliteze trimiterile și va începe cu indicarea obiectivului (obiectivelor)/beneficiului (beneficiilor) de mediu urmărit(e) (de exemplu, prevenirea/reducerea emisiilor de praf, prevenirea/reducerea consumului de apă, prevenirea/reducerea generării de deșeuri), urmată de „BAT trebuie să utilizeze” și tehnica sau combinația de tehnici care pot fi utilizate pentru a realiza acest(e) obiectiv(e).

Fiecare concluzie BAT va conține o descriere a tehnicii (tehnicilor) sau a combinației de tehnici pentru îndeplinirea obiectivului (obiectivelor)/beneficiului (beneficiilor) de mediu menționat(e) și va include informații pentru evaluarea aplicabilității acesteia în sectorul vizat.

3.2.2.   Descrierea tehnicilor

Descrierea tehnicilor va fi scurtă, dar suficient de informativă pentru a fi utilă pentru autoritățile competente și operatori. Se vor evita acronimele nedefinite și jargonul tehnic. Descrierile scurte ale tehnicilor incluse în capitolul documentului BREF intitulat „Tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT” (a se vedea secțiunea 2.3.7) ar trebui să ofere baza pentru descrierile din concluziile BAT.

Atunci când este relevant, descrierea va include, de asemenea, aspecte menționate în definiția BAT (de exemplu, întreținere, proiectare, exploatare, dezafectare).

3.2.3.   Informații pentru evaluarea aplicabilității tehnicilor

Cu excepția cazului în care există indicații contrare, tehnicile menționate în concluziile BAT sunt în general aplicabile pentru activitatea vizată. Atunci când există restricții privind aplicabilitatea pentru o anumită tehnică, acest aspect va fi menționat în mod explicit. Informațiile cuprinse în capitolul documentului BREF intitulat „Tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT” (a se vedea secțiunea 2.3.7), în special informațiile din cadrul rubricilor „Considerații tehnice relevante pentru aplicabilitate”, „Economie” și „Efecte între diverse medii”) ar trebui să ofere baza pentru indicarea aspectelor de aplicabilitate în concluziile BAT.

Informațiile pentru evaluarea aplicabilității anumitor tehnici vor aborda în special, după caz, următoarele: fabrici/instalații „noi” versus „existente”, dimensiunea fabricii/instalației, tipul de proces utilizat, tipul de combustibil sau de materie primă utilizată, nivelurile consumului, factor de sarcină, randament sau productivitate, condiții climatice și cerințe de spațiu. Nu va fi menționat niciun efect dintre diverse medii, cu excepția cazului în care acesta conduce la restricții privind aplicabilitatea.

3.3.   Concluzii privind fiecare BAT în parte cu niveluri de performanță de mediu asociate

Nivelurile de performanță de mediu asociate cu BAT pot include:

niveluri ale emisiilor;

niveluri ale consumului;

alte niveluri (de exemplu, eficiența reducerii).

Va fi inclus un nivel de performanță de mediu asociat cu BAT atunci când există o bază solidă pentru stabilirea acestuia. Acesta se stabilește pe baza informațiilor schimbate de către TWG, ținând seama de cantitatea și calitatea datelor specifice instalației primite în cadrul schimbului de informații.

Nivelurile de performanță de mediu asociate cu BAT vor fi exprimate sub formă de intervale, mai degrabă decât sub formă de valori unice. Un interval poate reflecta diferențele din cadrul unui anumit tip de instalație (de exemplu, diferențe privind categoria/puritatea și calitatea produsului final, diferențe privind proiectarea, construcția, dimensiunea și capacitatea instalației), care au ca rezultat variații ale performanțelor de mediu realizate atunci când se aplică BAT.

Este preferabil să se utilizeze un interval adevărat, mai degrabă decât o expresie de tipul „<X” deoarece aceasta oferă mai puține informații. Este acceptabil să se utilizeze o expresie de tipul „<de la X la Y” (și anume, „<X” pentru limita inferioară a intervalului, Y pentru limita superioară), atunci când limita inferioară a intervalului nu poate fi definită precis, de exemplu atunci când datele raportate în schimbul de informații sunt aproape de limita de detectare.

EIPPCB și TWG vor evalua datele colectate în timpul schimbului de informații (a se vedea capitolul 5) pentru a obține atât valoarea inferioară, cât și cea superioară a intervalului.

Pentru definirea valorii inferioare a intervalului, este necesar să se ia în calcul performanța instalației (instalațiilor) realizată în condiții normale de funcționare ale BAT care obțin cele mai bune performanțe de mediu, astfel cum este prevăzut în schimbul de informații (capitolul documentului BREF intitulat „Tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT”), cu excepția cazului în care performanța respectivă este exclusă din interval de către TWG. În acest caz, documentul BREF va conține o explicație pentru respingerea acesteia, având în vedere că instalația care realizează mai bună performanță pentru un indicator de mediu dat poate să nu fie cel mai bun executant pentru alți indicatori.

Valoarea superioară a intervalului nivelului de performanță de mediu asociat cu BAT este obținută luând în considerare intervalul de performanță asociat cu aplicarea BAT (8) în condiții normale de funcționare.

Atunci când se definesc nivelurile de performanță de mediu asociate cu BAT, pot fi utilizate valori rotunjite pentru a lua în considerare limitările colectării datelor sau aspectele tehnice (de exemplu, utilizarea de metode de monitorizare diferite, incertitudinea măsurătorilor).

3.3.1.   Concluzii privind fiecare BAT în parte cu niveluri de emisii asociate

Articolul 3 alineatul (13) din Directiva 2010/75/UE definește „nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile” astfel: „nivelurile de emisii obținute în condiții normale de funcționare cu ajutorul uneia dintre cele mai bune tehnici disponibile sau al unei asocieri de astfel de tehnici, exprimate ca o medie pentru o anumită perioadă de timp, în condiții de referință prestabilite.”

Articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2010/75/UE definește „emisia” astfel: „evacuarea directă sau indirectă de substanțe, vibrații, căldură sau zgomot din surse punctiforme sau difuze dintr-o instalație în aer, apă sau sol.”

Articolul 14 alineatul (1) litera (f) indică operațiunile de pornire și de oprire, scurgerile, defecțiunile, opririle temporare ca exemple de condiții „altele decât condițiile normale de funcționare”.

O concluzie BAT individuală cu niveluri de emisie asociate BAT (BAT-AEL), va conține un interval numeric al nivelurilor de emisii. Unitățile, condițiile de referință (de exemplu, nivelul de oxigen în gazele de evacuare, temperatura, presiunea) – dacă este cazul – și perioada de calculare a mediei (de exemplu, media pe oră/zi/săptămână/lună/an) trebuie definite fără ambiguitate. Dacă se consideră necesar și dacă datele comunicate permit acest lucru, BAT-AEL pot fi exprimate ca medii pe termen scurt și pe termen lung (a se vedea, de asemenea, secțiunea 5.4.7).

Pot fi adăugate informații pentru a explica în ce condiții pot fi realizate valorile inferioare ale BAT AEL sau pentru a reflecta performanțele diferite ale unor tehnici diferite.

Un exemplu de concluzie BAT care include niveluri de emisie asociate BAT este furnizat în figura 3.1.

Figura 3.1

Exemplu de concluzie BAT care include niveluri de emisii asociate cu BAT (BAT-AEL)

42.

Pentru reducerea emisiilor de COV rezultate din procesul AA, BAT trebuie să utilizeze una dintre tehnicile menționate mai jos sau o combinație a acestora.

 

Tehnică

Descriere

Aplicabilitate

a

aa

[descriere]

instalații noi

b

bb

 

instalații existente

c

cc

 

 

BAT-AEL pentru COV sunt:

pentru instalații noi: 10-20 mg C/Nm3 ca medie zilnică în condițiile de referință xx, yy, …

pentru instalații existente: 20-30 mg C/Nm3 ca medie zilnică în condițiile de referință xx, yy, …

BAT-AEL pot fi exprimate într-unul sau mai multe moduri, în funcție de informațiile disponibile, inclusiv modalitățile de mai jos:

sub formă de concentrații (masă de poluant eliberat pe volum). Acesta este, în general, cel mai comun mod de exprimare a nivelurilor de emisii, dar condițiile de referință și perioadele de calculare a mediei sunt esențiale pentru comparabilitate;

sub formă de sarcini specifice (masă de poluant evacuat pe masă de produs fabricat sau masă de materie primă utilizată). În anumite cazuri, sarcinile specifice reprezintă un indicator mai bun al performanței decât concentrațiile, de exemplu atunci când concentrațiile cresc ca urmare a unor măsuri de reducere a volumelor apelor uzate și de economisire a energiei, cum ar fi prin închiderea circuitelor de apă. Și în acest caz, perioadele de calculare a mediei sunt esențiale pentru comparabilitate.

3.3.2.   Concluzii privind fiecare BAT în parte cu niveluri de performanță de mediu asociate, altele decât nivelurile de emisii

Nivelurile de performanță de mediu, altele decât nivelurile de emisie, pot fi asociate cu anumite BAT. Exemplele includ consumul de materiale, apă sau energie, generarea de deșeuri, eficiența reducerii asupra poluanților și durata emisiilor vizibile.

Nivelurile de consum asociate BAT ar trebui să fie exprimate, de preferință, sub formă de consum (de exemplu, de materii prime, de energie, de apă) pe masa de produs fabricat (de exemplu, în kg/t, MJ/t).

Pentru consumul de energie și de apă, nivelurile de performanță asociate BAT pot fi exprimate, de asemenea, sub formă de consum pe masa de materie primă (de exemplu, MJ/t, m3/t).

În ceea ce privește generarea de deșeuri, nivelurile de performanță ecologică asociate BAT ar trebui să fie exprimate, de preferință, sub formă de masă de deșeuri generate pe masa de produs fabricat (de exemplu, în kg/t de produs). Acestea pot fi exprimate și în alte moduri, cum ar fi masa de deșeuri generate pe masa de materie primă (de exemplu, în kg/t).

Concluziile privind fiecare BAT în parte, inclusiv niveluri de performanță de mediu asociate, altele decât nivelurile de emisii, vor avea o structură similară astfel cum se arată în figura 3.1. Exemplu de concluzie BAT care include niveluri de emisii asociate cu BAT (BAT-AEL) (cu alte niveluri de performanță de mediu în loc de BAT-AEL).

3.4.   Concluzii privind fiecare BAT în parte fără niveluri de performanță de mediu asociate

Concluziile privind fiecare BAT în parte fără niveluri de performanță de mediu asociate BAT, de exemplu în ceea ce privește monitorizarea, remedierea amplasamentului sau sistemele de management de mediu, vor fi structurate în mod similar, astfel cum se arată în figura 3.1. Exemplu de concluzie BAT care include niveluri de emisii asociate cu BAT (BAT-AEL), cu excepția informațiilor referitoare la nivelurile de performanță de mediu asociate BAT.

CAPITOLUL 4

Organizarea schimbului de informații

4.1.   Introducere

În secțiunea 1.2.4 sunt descrise diferitele etape ale procesului de schimb de informații și de adoptare a concluziilor BAT prevăzute în articolul 13 din Directiva 2010/75/UE.

Procesul de schimb de informații este adesea numit „procesul Sevilla” datorită faptului că acesta este coordonat de EIPPCB cu sediul în Sevilia, Spania.

În secțiunile 4.2-4.5 sunt descrise rolurile principalilor participanți implicați în proces.

În secțiunile 4.6-4.8 sunt descrise etapele importante ale procesului de schimb de informații, instrumentele schimbului de informații și aspectele privind securitatea datelor cu caracter personal.

4.2.   Rolul comitetului instituit în temeiul articolului 75 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE

Articolul 75 din Directiva 2010/75/UE prevede instituirea unui comitet compus din reprezentanți din toate statele membre, care să asiste Comisia în cadrul punerii în aplicare a Directivei Directiva 2010/75/UE.

Articolul 13 alineatul (5) din Directiva 2010/75/UE prevede că deciziile privind concluziile BAT se adoptă în conformitate cu procedura de examinare stabilită în Regulamentul (UE) nr. 182/2011 (9). Prin urmare, comitetul instituit în temeiul articolului 75 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE trebuie să fie implicat în adoptarea de decizii privind concluziile BAT care rezultă din schimbul de informații.

În temeiul articolului 13 alineatul (3), comitetul respectiv este, de asemenea, implicat în discutarea și adoptarea de „ghiduri privind colectarea datelor” și de „ghiduri privind întocmirea documentelor de referință BAT și asigurarea calității acestora, inclusiv a caracterului adecvat al conținutului și formatului acestora” (de exemplu, prezentul document).

4.3.   Rolul forumului instituit în temeiul articolului 13 din Directiva 2010/75/UE

Forumul instituit în temeiul articolului 13 din Directiva 2010/75/UE este un grup de experți instituit și prezidat de Comisie și este alcătuit din reprezentanți ai statelor membre, ai industriilor implicate și ai organizațiilor neguvernamentale care promovează protecția mediului. Numirea membrilor în forum este efectuată în conformitate cu Decizia 2011/C 146/03 a Comisiei din 16 mai 2011 privind instituirea forumului (10), care stabilește, de asemenea atribuțiile forumului.

Rolul forumului, astfel cum este descris în considerentul 14 și în articolul 13 din Directiva 2010/75/UE, este de a asigura un schimb de informații eficient, activ și transparent al cărui rezultat să fie întocmirea de documente BREF de înaltă calitate, prin discutarea și prezentarea avizului cu privire la modalitățile practice pentru schimbul de informații.

Funcția principală a forumului este de a evalua rezultatul schimbului de informații BAT, luând în considerare prezentul ghid și de a își prezenta avizul cu privire la conținutul propus al documentelor BREF care rezultă din activitatea desfășurată la nivel tehnic (a se vedea în special secțiunea 1.3). Membrii forumului răspund de nominalizarea reprezentanților acestora în grupurile tehnice de lucru (a se vedea, în special, secțiunea 4.4.2 care se referă la sarcinile și la profilul membrilor grupurilor tehnice de lucru), precum și de menținerea legăturii cu aceștia pe parcursul procesului de elaborare pentru a asigura un schimb activ și eficient de informații.

În special, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Directiva 2011/75/UE, forumul își va prezenta avizul cu privire la:

1.

regulile de procedură ale forumului;

2.

programul de lucru pentru schimbul de informații;

3.

ghiduri privind colectarea datelor;

4.

ghiduri privind întocmirea documentelor de referință BAT și asigurarea calității acestora, inclusiv cu privire la caracterul adecvat al conținutului și formatului acestora.

Forumul este, de asemenea, cadrul în care sunt discutate aspecte generale referitoare la schimbul de informații. Prin intermediul forumului, părțile interesate își pot exprima opiniile cu privire la procesul de schimb de informații. Forumul poate sugera, dacă se consideră necesar, aspecte specifice care ar trebui să fie abordate în timpul elaborării sau revizuirii unui document BREF.

4.4.   Rolul grupurilor de lucru pe teme tehnice (TWG)

4.4.1.   Stabilirea grupurilor de lucru pe teme tehnice

Pentru întocmirea sau revizuirea unui document BREF, Comisia instituie (sau reactivează) un TWG. Fiecare TWG este format din experți tehnici care reprezintă statele membre, sectoarele industriile implicate, organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) care promovează protecția mediului și Comisia.

Membrii grupului de lucru pe teme tehnice sunt desemnați pentru a participa la schimbul de informații în principal pe baza experienței lor tehnice, economice, de mediu sau de reglementare (în special în autorizarea sau inspectarea instalațiilor industriale), precum și pe baza capacității de a aduce în procesul de schimb de informații perspectiva utilizatorului final al documentului BREF.

Experții pentru fiecare grup TWG sunt desemnați de către reprezentanții din cadrul forumului. În acest scop, membrii forumului transmit către EIPPCB numele și datele de contact ale candidaților lor pentru grupul tehnic de lucru.

Pentru a spori eficiența participării în grupul de lucru pe teme tehnice a sectoarelor industriale implicate, desemnarea membrilor poate fi coordonată de către asociațiile industriale europene.

4.4.2.   Responsabilitățile și sarcinile grupurilor de lucru pe teme tehnice

Grupul de lucru pe teme tehnice întocmește sau revizuiește un document BREF care înregistrează rezultatul schimbului de informații pentru un sector dat.

Grupul de lucru pe teme tehnice este principala sursă de informații pentru întocmirea și revizuirea unui document BREF. Prin urmare, este esențial ca membrii grupului de lucru pe teme tehnice să fie activi în schimbul de informații. Prin aderarea la TWG, membrii se angajează să colecteze și furnizeze în mod activ informații până la termenele-limită convenite de către grup sau propuse de către EIPPCB, respectând în același timp normele în domeniul concurenței.

Membrii unui grup de lucru pe teme tehnice răspund de raportarea către reprezentantul din cadrul forumului care i-a desemnat, în special atunci când apar probleme cu privire la schimbul de informații.

Principalele sarcini ale unui membru TWG sunt:

1.

să conștientizeze și să înțeleagă orientările din prezentul document;

2.

să identifice și să inventarieze date esențiale noi/actualizate și aspectele relevante pentru întocmirea sau actualizarea de concluzii BAT pentru sector;

3.

să colecteze în mod activ informații specifice tehnice și economice importante pentru întocmirea/revizuirea unui document BREF, inclusiv, în special, date privind nivelul de emisii și consum noi/actualizate de la instalațiile care sunt reglementate de documentul BREF (pentru sectorul/statul membru pe care îl reprezintă), în conformitate cu procesul convenit de către TWG și bazat pe o orientare generală a EIPPCB, în conformitate cu principiile stabilite în capitolul 5 din prezentul document, de asemenea, pentru abordarea unor aspecte cum ar fi informații comerciale confidențiale, informații sensibile în temeiul legislației în domeniul concurenței, conflicte de interese și alte chestiuni;

4.

să verifice calitatea datelor și a informațiilor colectate înainte de a le comunica la EIPPCB, în special, datele conținute în șabloane/chestionare completate care au fost utilizate pentru a colecta informații specifice instalațiilor/fabricilor (a se vedea secțiunile 5.4 și 5.5);

5.

să împărtășească datele colectate cu alți membrii ai grupului de lucru pe teme tehnice și cu EIPPCB prin postarea informațiilor direct pe BATIS (a se vedea secțiunea 4.7.1), cu posibila excepție a informațiilor comerciale confidențiale sau a informațiilor sensibile în conformitate cu legislația în domeniul concurenței;

6.

să răspundă în timp util la solicitările de informații suplimentare sau clarificări din partea EIPPCB (a se vedea secțiunea 1.2.4);

7.

să prezinte observații în termenul stabilit asupra proiectelor formale de documente BREF și asupra altor documente întocmite de EIPPCB;

8.

să asiste la reuniunile grupului de lucru pe teme tehnice și să participe activ la acestea;

9.

să împărtășească experiențe cu EIPPCB și cu alți membri ai grupului de lucru pe teme tehnice (de exemplu, în timpul vizitelor la fața locului);

10.

să identifice și să stabilească contacte/rețele cu persoane din afara grupului de lucru pe teme tehnice (de exemplu, grupuri de experți din umbră, autorități competente, operatori sau grupuri de operatori, grupuri naționale) pentru a câștiga mai multă experiență care să fie împărtășită cu restul membrilor grupului de lucru pe teme tehnice și cu EIPPCB.

Membrii unui grup de lucru pe teme tehnice sunt responsabili pentru încărcarea pe BATIS a tuturor informațiilor pe care le-au colectat și comunicat pentru procesul de întocmire sau revizuire a documentului BREF (a se vedea secțiunea 4.7.1), cu excepția posibilă a informațiilor comerciale confidențiale sau a datelor sensibile în temeiul legislației în domeniul concurenței (a se vedea secțiunea 5.3). În mod excepțional, datele pot fi transmise prin alte mijloace electronice, de exemplu, prin poșta electronică.

Este de așteptat ca cea mai mare parte a activității membrilor grupului de lucru pe teme tehnice să aibă loc în afara sesiunilor plenare, prin prezentarea informațiilor și revizuirea textelor propunerilor de proiect. În special, dezvoltarea cu succes a unui documentului BREF necesită ca grupul de lucru pe teme tehnice să răspundă în detaliu la proiecte de documente substanțiale într-o perioadă de timp limitată. În timp ce consensul prin întreaga activitate se urmărește la ajungerea unui consens în cadrul grupului tehnic de lucru, acesta nu este o condiție necesară și este sarcina EIPPCB să reflecte informațiile disponibile relevante în documentul BREF.

4.4.3.   Subgrupuri ale grupurilor de lucru pe teme tehnice

Pentru a aborda aspecte specifice din domeniul de aplicare a activității, TWG poate decide să înființeze subgrupuri care să îndeplinească anumite sarcini, cum ar fi colectarea, analiza, structurarea și discutarea informațiilor și a datelor, discutarea observațiilor la textele proiectelor propuse sau pregătirea și dezvoltarea de șabloane sau documente. Funcționarea unor astfel de subgrupuri este gestionată într-un mod transparent de EIPPCB, permițând tuturor membrilor grupului de lucru pe teme tehnice să aibă acces la subgrupuri și să urmărească și să înțeleagă activitățile subgrupului și rezultatele acestuia (de exemplu, ordinile de zi și procesele-verbale ale reuniunilor și rapoartele sunt încărcate pe BATIS în timp util).

Reuniunile subgrupurilor TWG pot avea loc la sediul Comisiei, în Sevilla, Spania, sau în alte locuri.

Discuțiile și activitatea în cadrul subgrupurilor nu vor înlocui sesiunile plenare TWG în care se iau decizii care implică întregul TWG.

4.4.4.   Vizite la fața locului

Vizitele la fața locului pot fi utile în colectarea și validarea informațiilor pentru întocmirea și revizuirea documentelor BREF. Membrii grupului de lucru pe teme tehnice pot propune EIPPCB și altor membri ai grupului aceste vizite la fața locului. Informațiile cu privire la vizitele la fața locului sunt transmise, în măsura în care este posibil, întregului grup de lucru pe teme tehnice cu suficient timp înainte de datele vizitelor, pentru a permite participarea reprezentanților autorităților competente locale și a membrilor TWG interesați și pentru a evita orice conflict de interese. Prin intermediul BATIS (a se vedea secțiunea 4.7.1) se pun la dispoziția întregului grup de lucru pe teme tehnice scurte rapoarte ale unor astfel de vizite la fața locului.

4.4.5.   Implicarea furnizorilor de echipamente în schimbul de informații

„Furnizorii de echipamente” care pot furniza date și informații tehnice și economice valoroase pentru întocmirea și revizuirea documentelor BREF ar trebui să fie invitați să participe activ la schimbul de informații, fie direct în calitate de membri TWG, fie indirect în calitate de experți care furnizează informații pentru EIPPCB sau pentru alți membri TWG.

Termenul „furnizori de echipamente” ar trebui să fie înțeles într-un sens destul de larg pentru a extinde limitele de competență ale schimbului de informații. Principalul criteriu pentru implicarea acestora în procesul de schimb de informații constă în faptul că „furnizorii de echipamente” ar trebui să dețină cunoștințe/informații tehnice și economice relevante care ar putea fi benefice pentru schimbul de informații privind BAT și monitorizarea asociată. Astfel se vor exclude, în principiu, simplii intermediari comerciali (vânzători cu ridicata) care vând echipamente sau servicii operatorilor/proprietarilor de instalații pentru un profit, fără a avea neapărat o înțelegere tehnică suficientă a funcției „echipamentelor” și o cunoaștere a performanțelor funcționale ale acestora.

Cunoștințele/informațiile tehnice și economice deținute de „furnizorii de echipamente” se pot aplica unei game largi de activități, cum ar fi conceperea, proiectarea, licența, fabricarea/construirea, aprovizionarea, exploatarea, întreținerea, monitorizarea și dezafectarea unei centrale/instalații sau a unei părți a unei centrale/instalații (de exemplu, proces, sistem, componentă).

Un reprezentant al unei întreprinderi „furnizoare de echipamente” desemnat pentru un TWG ar trebui să acționeze, de facto, în calitate de reprezentant al „furnizorilor de echipamente” în general sau al unui anumit subsector (nu numai ca reprezentant al întreprinderii unde este angajat) pentru a asigura o reprezentare adecvată a sectorului.

Prin urmare, ori de câte ori este posibil, este recomandat să fie implicați reprezentanți ai asociațiilor de furnizori de echipamente prin intermediul cărora întreprinderile individuale să poată furniza informații.

4.5.   Rolul Biroului European pentru Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării (EIPPCB)

Rolul Biroului European pentru Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării (EIPPCB) este de a coordona schimbul de informații și de a garanta că informațiile sunt colectate și prelucrate în conformitate cu orientările cuprinse în prezentul document, în scopul întocmirii sau revizuirii documentelor BREF.

Pentru fiecare document BREF, personalul științific al EIPPCB conduce activitatea grupului de lucru pe teme tehnice format în acest scop.

EIPPCB dirijează activitatea privind determinarea BAT definite în Directiva 2010/75/UE ghidat de principiul expertizei tehnice, al transparenței și al neutralității. Activitatea sa presupune verificarea independentă și analiza informațiilor colectate pentru obținerea concluziilor BAT.

Dacă membrii grupului de lucru pe teme tehnice furnizează informații incomplete sau insuficiente, EIPPCB informează în acest sens TWG și forumul și solicită completări. În plus, EIPPCB urmărește să elimine lacunele de informații, căutând în mod activ datele lipsă sau incomplete (de exemplu, în timpul vizitelor la fața locului – a se vedea secțiunea 4.4.4 – sau prin contactarea unor persoane/instituții care nu sunt direct reprezentate în TWG). În plus, EIPPCB poate organiza teleconferințe sau videoconferințe atunci când este necesar să se discuta anumite aspecte legate de întocmirea sau de revizuirea unui document BREF.

Pentru a-și îndeplini rolul, EIPPCB desfășoară, în special, următoarele sarcini:

1.

participă la colectarea de informații, sprijinind-o în mod activ, și redactează documentele BREF;

2.

revizuiește/verifică datele/informațiile transmise și solicită furnizorului datelor/informațiilor completările/clarificările considerate necesare;

3.

conduce discuții tehnice în cadrul reuniunile plenare și ale subgrupurilor TWG și prezidează aceste reuniuni (a se vedea, de asemenea, secțiunea 4.6.2 și 4.4.3);

4.

asigură administrarea generală a instrumentului de colaborare BATIS (a se vedea secțiunea 4.7.1) pentru a asigura transparența schimbului de informații;

5.

prezintă proiectul final al documentelor BREF la reuniunile forumului (a se vedea secțiunea 4.3).

Alte sarcini îndeplinite de EIPPCB sunt menționate în alte părți ale prezentului document, în special în secțiunile 4.6-4.7.

Este de așteptat ca personalul EIPPCB care conduce schimbul de informații privind un anumit document BREF să stăpânească foarte bine ingineria procedeelor, problemele de mediu, reglementările privind sectorul industrial, procesele de autorizare de mediu, politica de mediu a Uniunii Europene, precum și o cunoaștere și înțelegere deosebită a sectorului industrial în cauză.

Competențele cheie necesare sunt cunoștințe tehnice, aptitudini organizatorice, abilități de comunicare, abilități de redactare, neutralitate, integritate și capacitatea de a elabora și de a scrie documente tehnice în limba engleză.

4.6.   Etape de referință în schimbul de informații

4.6.1.   Stabilirea „listei de deziderate”

În cazul revizuirii unui document BREF, în momentul (re)activării unui grup de lucru pe teme tehnice, se va solicita membrilor forumului să-și desemneze reprezentantul (reprezentanții) în TWG, iar respectivilor membri TWG li se trimite o solicitare de a furniza o listă de „deziderate” care vor fi utilizate pentru a organiza și structura discuțiile din cadrul reuniunii inițiale (a se vedea secțiunea 4.6.2.2).

Pentru a concentra revizuirea documentului BREF, dezideratele ar trebui în primul rând să abordeze aspecte importante cum ar fi cele privind:

1.

domeniul de aplicare și structura documentului BREF (a se vedea secțiunile 2.3.3 și 2.2);

2.

BAT sau niveluri de performanță de mediu asociate BAT care lipsesc, sunt depășite, incomplete sau neclare (a se vedea secțiunea 2.3.8 și capitolul 3);

3.

tipul și formatul datelor specifice centralei sau instalației care ar trebui să fie colectate pentru a alimenta revizuirea (a se vedea secțiunea 5.4);

4.

actualizarea intervalului de niveluri actuale observate ale emisiilor și consumului pentru procesul (sau procesele) general(e) și subprocesele acestora, împreună cu o indicare a tehnicilor utilizate;

5.

noi „tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT,” precum și „tehnici emergente” și procedee noi, a căror punere în aplicare ar aduce beneficii de mediu și/sau economice sectorului (a se vedea secțiunea 2.3.7 și 2.3.9);

6.

îmbunătățiri ale tehnicilor și proceselor existente în materie de protecție a mediului și/sau aspectele economice (a se vedea secțiunea 2.3.7).

În consecință, părțile documentului BREF privind „Nivelurile actuale ale emisiilor și consumului” (a se vedea secțiunea 2.3.6) și, mai ales, „Tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT” (a se vedea secțiunea 2.3.7), „Concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)” (a se vedea secțiunea 2.3.8), „Tehnici emergente” (a se vedea secțiunea 2.3.9) și „Observații finale și recomandări pentru activitatea viitoare” (a se vedea secțiunea 2.3.10) ar trebui să reprezinte scopul principal în propunerea dezideratelor.

Aspectele minore (de exemplu, greșeli de ortografie) nu ar trebui să fie raportate în „deziderate”. Perioada inițială de colectare a datelor, precum și perioada pentru prezentarea de observații organizată pentru fiecare proiect de document BREF oferă membrilor TWG ocazia de a prezenta astfel de aspecte celorlalți membri TWG.

„Lista de deziderate” ar trebui să includă o colecție de informații noi și disponibile pe care TWG ar dori să le colecteze și să le furnizeze.

Pentru a fi pe deplin utilizabil, un deziderat ar trebui să fie însoțit de:

1.

o argumentare relevantă;

2.

documente/informații justificative, dacă sunt disponibile;

3.

sugestii cu privire la tipul și formatul informațiilor relevante și la modul de colectare a informațiilor considerate necesare pentru revizuire.

4.6.2.   Reuniuni ale grupului de lucru pe teme tehnice

4.6.2.1.   Generalități

Reuniunile plenare ale grupului de lucru pe teme tehnice (de exemplu, reuniunile inițiale și reuniunile finale) sunt organizate și prezidate de EIPPCB și au loc la sediul Comisiei, în Sevilla, Spania. Limba engleză este limba de lucru utilizată în cadrul reuniunilor. Reuniunile TWG pornesc de la un document de bază pregătit de EIPPCB care stabilește aspectele propuse pentru discuții și este transmis anterior reuniunii tuturor membrilor TWG (a se vedea secțiunea 1.2.4).

EIPPCB poate organiza reuniuni ad-hoc suplimentare cu o persoană sau un grup de membri TWG pentru a discuta sau pentru a explica anumite aspecte sau observații prezentate de membrii TWG, cu scopul de a spori șansele obținerii unui rezultat bun al procesului de schimb de informații (a se vedea, de asemenea, secțiunea 4.4.3 privind subgrupurile TWG).

EIPPCB va pregăti scurte procese-verbale sau note ale reuniunilor plenare și ad-hoc ale grupului de lucru pe teme tehnice care vor fi încărcate pe BATIS.

4.6.2.2.   Reuniunea inițială

Așa cum s-a indicat în secțiunea 4.6.1, pentru revizuirea unui document BREF, lista de deziderate va constitui baza pe care se vor organiza și structura discuțiile în cadrul reuniunii inițiale.

Reuniunea inițială va aborda în special următoarele elemente și va ajunge la concluzii cu privire la acestea:

1.

domeniul de aplicare și structura documentului BREF;

2.

natura și amploarea informațiilor care trebuie colectate în timpul revizuirii. În special, trebuie să se ajungă la concluzii privind:

(i)

formularul (formularele) specific(e) sectorului pentru colectarea și raportarea informațiilor (a se vedea, de asemenea, secțiunile 5.4 și 5.5), precum și strategia pentru difuzarea formularelor, în special, pentru a preveni situațiile în care operatorii primesc cereri multiple de date și pentru a preveni generarea unei cantități mari de date care nu pot fi utilizate;

(ii)

modalități de a asigura reprezentativitatea setului de date necesare pentru obținerea concluziilor BAT;

3.

un procedeu pentru ca TWG să identifice, atunci când este cazul, și să clarifice în documentul BREF următoarele elemente:

(i)

condițiile de funcționare care sunt considerate „normale” și „altele decât cele normale” pentru activitățile din domeniul de aplicare al documentului BREF;

(ii)

măsurile pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce poluarea în condiții de funcționare altele decât cele normale (cum ar fi pornirea sau de oprirea, renunțarea la sistemele de reducere; a se vedea, de asemenea, secțiunea 2.3.7);

4.

un orar general al activității pe baza fluxului de activitate tipic indicat în secțiunea 1.2.4, în special cu privire la termenul limită pentru primirea celei mai mari părți a informațiilor după reuniunea inițială;

5.

sarcinile specifice care urmează să fie îndeplinite de către TWG, indicând în special membrii TWG care au promis să furnizeze informații și conținutul acestora;

6.

Reuniunea inițială va oferi, de asemenea, posibilitatea de a informa membrii TWG cu privire la aspectele care trebuie să fie tratate în mod coerent în toate documentele BREF, în special:

(i)

modalități de a trata informațiile comerciale potențial confidențiale și informațiile sensibile în temeiul legislației în domeniul concurenței, conflictele de interese și aspecte conexe (a se vedea secțiunea 5.3);

(ii)

interacțiuni cu alte documente BREF (atât „orizontale,” cât și „verticale”, a se vedea secțiunea 1.1.2);

(iii)

instrumentul specific pe care TWG îl va utiliza pentru a colecta, a face schimb și a analiza informații. În special, grupului de lucru pe teme tehnice îi va fi prezentat sistemul BATIS (a se vedea secțiunea 4.7.1), precum și procedurile de comunicare a informațiilor identificate în cadrul reuniunii inițiale (a se vedea secțiunea 4.6.3).

Principalele aspecte care urmează să fie discutate în cadrul reuniunii inițiale și propunerile din partea EIPPCB vor fi comunicate într-un document de bază distribuit membrilor TWG cu cel puțin patru săptămâni înainte de reuniune.

4.6.2.3.   Reuniunea finală a grupului de lucru pe teme tehnice

4.6.2.3.1.   Generalități

Reuniunea finală a TWG are ca scop rezolvarea aspectelor rămase fără soluție, cu scopul de a încheia discuțiile tehnice din cadrul TWG.

Aceasta va aborda, în special, următoarele elemente și va ajunge la concluzii cu privire la acestea:.

1.

conținutul și structura concluziilor BAT (a se vedea capitolul 3);

2.

orice modificări care trebuie aduse conținutului capitolelor documentului BREF intitulate „Tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT” (a se vedea secțiunea 2.3.7) și „Tehnici emergente” (a se vedea secțiunea 2.3.9);

3.

aspecte care vor fi menționate în secțiunea documentului BREF intitulată „Observații finale și recomandări pentru activitatea viitoare” a documentului BREF (a se vedea secțiunea 2.3.10).

Principalele aspecte care urmează să fie discutate în cadrul reuniunii finale a TWG și propunerile din partea EIPPCB vor fi comunicate într-un document de bază distribuit membrilor TWG cu cel puțin patru săptămâni înainte de reuniune. Documentul de bază va include cel puțin o evaluare a principalelor observații prezentate (a se vedea secțiunea 4.6.6). EIPPCB va furniza, de asemenea, grupului de lucru pe teme tehnice cel puțin cea mai recentă versiune a capitolelor documentului BREF intitulate „Nivelurile actuale ale emisiilor și consumului” (a se vedea secțiunea 2.3.6), „Tehnici care trebuie luate in considerare la determinarea BAT” (a se vedea secțiunea 2.3.7) și „Concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)” (a se vedea secțiunea 2.3.8).

În cadrul reuniunii finale a TWG, obiectivul este de a ajunge la concluzii prin consensul membrilor TWG care sunt prezenți. Atunci când există opinii divergente întemeiate, acestea vor fi înregistrate astfel cum se indică în continuare în secțiunea 4.6.2.3.2.

4.6.2.3.2.   Opinii divergente

BAT, precum și nivelurile de performanță de mediu (a se vedea secțiunea 3.3) asociate cu BAT vor fi elaborate de către EIPPCB pe baza informațiilor disponibile în momentul distribuirii proiectului către TWG pentru reuniunea finală a acestuia (a se vedea secțiunea 4.6.2.3). Informațiile pot include orice propuneri specifice privind BAT sau niveluri de performanță de mediu asociate BAT primite de la TWG.

Membrii TWG trebuie să furnizeze solide argumente tehnice, economice și argumente privind diverse medii care sunt relevante pentru poziția lor, atunci când nu sunt de acord cu proiectul de concluzii BAT. Argumentele ar trebui să fie prezentate inițial sub formă de observații la proiectul formal al documentului BREF, în cadrul perioadei de consultare stabilite (a se vedea secțiunea 1.2.4).

Dacă în cele din urmă TWG nu ajunge la niciun consens cu privire la un aspect, opiniile divergente și justificarea acestora vor fi raportate în secțiunea „Observații finale și recomandări pentru activitatea viitoare” a documentului BREF numai dacă sunt îndeplinite ambele condiții după cum urmează:

1.

opinia divergentă se bazează pe informații deja puse la dispoziția EIPPCB la momentul redactării concluziilor BAT pentru documentul BREF sau a fost furnizată în perioada de prezentare a observațiilor corespunzătoare unui astfel de proiect;

2.

membrul (membrii) TWG în cauză furnizează o argumentare validă. EIPPCB va considera un argument ca fiind valid dacă este susținut de informații sau de date tehnice, privind diverse medii sau economice adecvate și relevante pentru definirea BAT.

Statele membre, organizațiile neguvernamentale de mediu sau asociațiile din industrie care prezintă sau sprijină opinia divergentă vor fi menționate în mod explicit în document (a se vedea secțiunea 2.3.10).

4.6.3.   Prima rundă de colectare a datelor în urma reuniunii inițiale

Cu excepția formularelor/chestionarelor de completat (a se vedea secțiunea 5.4), informațiile promise sau prezente în concluziile reuniunii inițiale (a se vedea secțiunea 4.6.2.2) și comunicate EIPPCB vor fi însoțite de una sau mai multe „fișe de sistematizare a informațiilor” indicând părțile documentului BREF la care se referă fiecare informație transmisă.

Informațiile trebuie să fie însoțite, de preferință, de propuneri concrete sub formă de proiecte de texte pentru documentul BREF și trebuie indicată secțiunea (secțiunile) în care acestea ar trebui să fie introduse. Propunerile de texte vor îndeplini cerințele prevăzute în prezentul ghid, în special cele din secțiunea 2.3.

Informațiile ar trebui să fie comunicate de preferință în limba engleză pentru a facilita accesul diferiților membri ai TWG.

EIPPCB va evalua „fișele de sistematizare a informațiilor” transmise și va oferi feedback grupului de lucru pe teme tehnice, în special, cu privire la cazul și modul în care informațiile comunicate au fost luate în considerare în documentul BREF. EIPPCB va oferi un astfel de feedback la emiterea primului proiect de document BREF. În cazul în care datele furnizate de către un membru TWG nu pot fi luate în considerare, EIPPCB ar trebui să îl informeze pe membrul respectiv cât mai curând posibil în legătură cu aceasta pentru îmbunătățirea informațiilor oferite.

4.6.4.   Solicitări de informații suplimentare (RAI)

Solicitările de informații suplimentare (RAI) sunt trimise grupului TWG de către EIPPCB în scopul colectării de informații importante pentru determinarea BAT și a nivelurilor de performanță de mediu asociate BAT care fie nu au fost identificate la reuniunea inițială (a se vedea secțiunea 4.6.2.2), fie nu au fost furnizate în timpul primei runde de colectare a datelor. O solicitare de informații suplimentare nu ar trebui să necesite o perioadă lungă de colectare a datelor. TWG va primi feedback cu privire la rezultatul unei astfel de solicitări.

4.6.5.   Documente de lucru BREF și proiecte formale de documente BREF

4.6.5.1.   Proiecte formale

Proiectele formale ale unui document BREF nou sau revizuit, așa cum se prevede în secțiunea 1.2.4, includ toate părțile indicate în secțiunea 2.3, cu posibila excepție a capitolului documentului BREF intitulat „Concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)” și a secțiunii documentului BREF intitulate „Observații finale și recomandări pentru activitatea viitoare”.

Un proiect formal care nu este proiectul formal final va fi însoțit de o evaluare a cel puțin tuturor observațiilor majore prezentate cu privire la proiectul formal anterior (a se vedea secțiunea 4.6.6). TWG va primi feedback de la EIPPCB cu privire la toate observațiile transmise (atât cele majore, cât și cele minore), înainte de a trimite documentul BREF forumului, așa cum este indicat în secțiunea 4.6.6.

Fiecare proiect formal al unui document BREF revizuit va fi sub forma unei versiuni consolidate, cu sublinierea informațiilor noi și a modificărilor efectuate în comparație cu:

1.

versiunea documentului BREF publicată anterior;

2.

informațiile conținute în proiectul (proiectele) precedent(e) elaborat(e) în timpul procesul de revizuire.

Proiectele formale sunt distribuite membrilor TWG de către EIPPCB pentru ca documentul să fie revizuit în cadru colegial și pentru colectarea informațiilor care lipsesc. Eventualele observații vor fi comunicate EIPPCB într-un termen stabilit (a se vedea secțiunile 1.2.4 și 4.6.6), utilizând formate specifice.

4.6.5.2.   Documente de lucru

Pe lângă proiectele formale ale unui document BREF și pentru a crește transparența activității desfășurate pe parcursul elaborării/revizuirii unui document BREF, EIPPCB poate decide să trimită o versiune a proiectului de document BREF sau a unor părți ale documentului BREF ca document de lucru pentru informarea și consultarea grupului de lucru pe teme tehnice, în scopul prezentării de eventuale observații.

Cu toate acestea, EIPPCB va indica în mod clar grupului de lucru pe teme tehnice aspectele asupra cărora se solicită prezentarea de observații și în același timp va indica în mod clar că aceasta este o consultare informală care nu înlocuiește procesul de consultare formală. Consultarea informală ar putea, de exemplu, să fie utilizată pentru a evidenția posibilele lacune de date și pentru a declanșa o colectare suplimentară de informații. În cazul în care consideră că este necesar, este de responsabilitatea membrilor TWG să consulte alți experți.

Această abordare nu va fi utilizată pentru concluziile BAT (a se vedea secțiunea 2.3.8) și numai structura propusă (cuprins) poate fi distribuită înainte de publicarea proiectului formal.

4.6.6.   Observații privind proiectele formale de documente BREF

După distribuirea fiecărui proiect formal de document BREF, va exista o perioadă pentru prezentarea de observații de cel puțin 8 săptămâni, astfel încât membrii TWG să poată oferi comentarii și sugestii cu privire la documentul respectiv (a se vedea secțiunea 1.2.4). Aceasta nu se aplică pentru proiectele finale elaborate după reuniunea finală a TWG (a se vedea secțiunea 4.6.2.3), când se organizează o perioadă pentru prezentarea de observații de cel puțin 4 săptămâni care se axează numai asupra modificărilor efectuate ca urmare a concluziilor reuniunii finale.

Obiectivul principal al consultării este de a invita membrii TWG la evaluarea colegială și la validarea informațiilor incluse în document, precum și pentru a umple lacunele de informații prin comunicarea de date suplimentare. În cazuri excepționale și justificate, atunci când este necesară colectarea de informații mai detaliate pentru a susține observațiile prezentate, acest lucru ar trebui să fie indicat în mod clar în observații, iar informațiile respective ar trebui să fie transmise nu mai târziu de trei luni de la termenul-limită pentru prezentarea observațiilor.

Pentru a concentra și pentru a accelera revizuirea documentelor BREF, observațiile prezentate cu privire la primul proiect (sau la primul și al doilea proiect, a se vedea secțiunea 1.2.4) vor fi împărțite în două grupuri:

1.

un prim grup va include observațiile considerate „majore” de către membrii TWG (și anume, observații care au un impact asupra concluziilor BAT, asupra domeniului de aplicare al documentului BREF, asupra structurii documentului BREF);

2.

al doilea grup va include observații „minore” (de exemplu, greșeli de tipar, observații care nu au niciun impact asupra concluziilor BAT).

Membrii TWG se vor asigura că fiecare observație pe care o prezintă aceștia este clasificată într-unul dintre aceste două grupuri înainte de a-și transmite observațiile către EIPPCB. La rândul său, EIPPCB va colecta și va difuza statistici pe baza acestei distincții pentru a oferi o indicație aproximativă a volumului de muncă implicat și pentru a contribui la identificarea problemelor majore în etapa inițială a procesului.

Observațiile considerate „majore” vor fi tratate cu prioritate de către EIPPCB și vor fi luate în considerare înainte de emiterea următorului proiect formal. Observațiile considerate „minore” ar putea să nu fie pe deplin reflectate în următorul proiect formal. Cu toate acestea, ambele tipuri de observații vor fi pe deplin luate în considerare înainte de realizarea unui proiect final.

EIPPCB oferă feedback detaliat grupului de lucru pe teme tehnice cu privire la modul în care observațiile majore ale acestuia au fost luate în considerare atunci când trimite un nou proiect formal sau când trimite documentul de bază pentru reuniunea finală a TWG (a se vedea secțiunea 4.6.2). EIPPCB oferă feedback grupului de lucru pe teme tehnice cu privire la modul în care toate observațiile au fost luate în considerare înainte de a trimite documentul BREF forumului (a se vedea secțiunea 4.3).

4.7.   Instrumente pentru schimbul de informații

4.7.1.   Sistemul de informații BAT (BATIS)

BATIS este o aplicație informatică bazată pe internet creată pentru a facilita schimbul de informații privind BAT, precum și procesul intern efectuat în cadrul EIPPCB pentru întocmirea sau revizuirea documentelor BREF. Pe lângă personalul EIPPCB, numai membrii desemnați ai forumului și ai grupurilor de lucru pe teme tehnice au acces la BATIS. Datele de contact ale membrilor TWG sunt disponibile în BATIS pentru a facilita schimbul de informații în cadrul fiecărui TWG.

Obiectivul-cheie al sistemului este de a sprijini EIPPCB în organizarea și gestionarea informațiilor legate de BREF, de a permite transparența și de a produce documente BREF de înaltă calitate.

BATIS contribuie la menținerea transparenței în procesul de întocmire și revizuire a documentelor BREF. În acest scop, toate informațiile colectate în cadrul procesului de întocmire și revizuire a documentelor BREF sunt disponibile pe BATIS, cu excepția informațiilor confidențiale sau sensibile (a se vedea secțiunea 5.3).

EIPPCB răspunde de gestionarea generală a informațiilor în cadrul BATIS. EIPPCB structurează informațiile/documentele în BATIS (prin mutarea documentelor încărcate direct de către membrii TWG), astfel încât acestea să poată fi găsite ușor, în special de membrii TWG și de membrii forumului.

În special, EIPPCB este responsabil pentru publicarea pe BATIS a informațiilor cu privire la reuniunile grupurilor de lucru pe teme tehnice și la reuniunile subgrupurilor (de exemplu, documente de bază, procese-verbale ale reuniunilor, diapozitive ale reuniunilor), precum și la observațiile TWG primite cu privire la proiectele de documente BREF și feedback-ul EIPPCB cu privire la observațiile respective (a se vedea secțiunea 4.6.6).

Membrii TWG răspund de încărcarea contribuțiilor lor individuale pe BATIS. În BATIS este disponibil online un manual de utilizare pentru utilizatorii BATIS. Atunci când BATIS nu este accesibil sau nu poate fi utilizat pentru a transmite informații (de exemplu, atunci când este trimisă către EIPPCB o carte), pot fi utilizate alte metode de comunicare a informației către EIPPCB (de exemplu, poștă electronică, fax). Totuși, se estimează ca nu aceasta să fie regula și informațiile disponibile pe cale electronică ar trebui să fie încărcate direct pe BATIS, așa cum s-a indicat anterior.

BATIS are o funcționalitate care permite membrilor TWG să fie anunțați în mod automat (adică zilnic) dacă au fost încărcate informații noi sau dacă membri ai grupului au accesat informațiile încărcate în ultimele 24 de ore.

Informațiile colectate în pregătirea elaborării sau revizuirii unui document BREF sunt puse la dispoziție prin intermediul BATIS (a se vedea secțiunea 4.7.1).

4.7.2.   Site-ul internet al EIPPCB

Site-ul internet al EIPPCB (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu) constituie principalul instrument de difuzare a documentelor BREF și a proiectelor de documente BREF. Site-ul conține:

1.

informații generale despre Directiva 2010/75/UE și despre EIPPCB;

2.

acces la documentele BREF adoptate și informații cu privire la statutul acestora (de exemplu, adoptat, în curs de revizuire);

3.

acces la documentele BREF finalizate și la proiectele formale de documente BREF;

4.

acces la ghidurile comitetului (cum ar fi prezentul ghid);

5.

avize și documente ale forumului;

6.

notificări de evenimente în temeiul Directivei privind emisiile industriale și de reuniuni EIPPCB;

7.

indicații ale planurilor de lucru ale EIPPCB privind întocmirea și revizuirea documentelor BREF;

8.

informații cu privire la oportunități de angajare în cadrul EIPPCB;

9.

acces la spațiul electronic de lucru BATIS pentru membrii TWG și membrii forumului.

4.8.   Securitatea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale membrilor TWG și ale membrilor forumului, constând în numele fiecărui membru și datele de contact, vor fi colectate de către EIPPCB la numirea acestora în calitate de membru TWG sau de membru al forumului, cu scopul exclusiv de a permite EIPPCB să gestioneze participarea membrului TWG sau a membrului forumului la întocmirea/revizuirea unui document BREF și pentru a permite membrilor TWG și membrilor forumului să acceseze instrumentele de gestionare pentru editarea și revizuirea documentelor BREF și a altor documente.

Comisia se angajează să protejeze viața privată a utilizatorilor. Politica privind „protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile Uniunii” se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (11). Pentru informații suplimentare, este disponibilă o declarație de confidențialitate pentru membrii TWG și membrii forumului, pe site-ul de internet EIPPCB. Prin urmare, EIPPCB nu publică detalii de contact ale TWG pe site-ul său.

Comisia, ca instituție care răspunde de tratarea datelor cu caracter personal menționate mai sus, reține datele.

În orice moment, membrii TWG și membrii forumului își pot exercita dreptul de accesare și modificare a datelor prin contactarea Secretariatului EIPPCB la:

E-mail: jrc-ipts-eippcb@ec.europa.eu

Tel: +34 954 488 284

Fax: +34 954 488 426.

CAPITOLUL 5

Colectarea și comunicarea datelor

5.1.   Introducere

Acest capitol prezintă orientări privind colectarea datelor pentru schimbul de informații în temeiul Directivei 2010/75/UE, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) litera (c) din directiva respectivă.

5.2.   Principii generale de colectare și comunicare a datelor pentru întocmirea și revizuirea documentelor BREF

Datele care urmează să fie colectate și trimise către EIPPCB în ceea ce privește performanța de mediu a centralelor/instalațiilor și a tehnicilor aplicate, precum și viabilitatea tehnică și economică a acestora, ar trebui să permită întocmirea, revizuirea și, dacă este necesar, actualizarea documentelor BREF și a concluziilor BAT care rezultă, așa cum este descris în capitolul 3.

Principiile generale pe care le vor urma membrii TWG pentru colectarea și transmiterea datelor sunt prezentate mai jos.

1.

Seturile de date la nivelul unor fabrici/instalații unice, indicând atât performanțele de mediu realizate, cât și tehnicile utilizate pentru realizarea acestora, sunt esențiale pentru determinarea BAT.

2.

Prin urmare, este esențial ca membrii TWG să furnizeze seturi complete de date, cel puțin la nivel de centrală, așa cum este detaliat în secțiunea 5.4. Datele reunite de la mai multe centrale/instalații nu sunt suficiente, de obicei, pentru a permite formularea unor concluzii privind BAT și/sau nivelurile de performanță de mediu asociate BAT (a se vedea secțiunile 3.3.1 și 3.3.2). În cazuri excepționale, din considerente de confidențialitate sau de sensibilitate în temeiul legislației în domeniul concurenței ar putea fi nevoie ca informațiile să fie tratate într-un mod corespunzător (de exemplu, trebuie să devină anonime) de către EIPPCB în scopul raportării acestora în documentul BREF (a se vedea, de asemenea, alineatul privind probleme legate de confidențialitate din secțiunea 5.3 în continuare).

3.

Ar trebui să fie menționate și documentate atât tehnicile din cursul producției, cât și cele de la ieșirea din circuit utilizate în centrală/instalație pentru a reduce la minimum impactul acesteia asupra mediului. Atunci când este relevant, va fi prezentată o descriere completă a tehnicii (tehnicilor) (împreună cu seturile de date), urmând structura cu 10 rubrici descrisă în secțiunea 2.3.7.

4.

Datele comunicate trebuie să fie însoțite de indicații clare pentru a ști se referă la condiții de funcționare normale sau altele decât cele normale (cum ar fi operațiunile de pornire și de oprire, scurgerile, defecțiunile, opririle temporare și încetarea definitivă a operațiunilor), a se vedea secțiunea 4.6.2.2.

5.2.1.   Tipul de date

Principalele date/informații ar trebui colectate cel puțin la nivel de instalație sau chiar la un nivel mai detaliat (de exemplu, linia de producție, unitate, proces, cuptor), făcând referire clară la tehnica (tehnicile) aplicată(e). Atunci când sunt disponibile, ar trebui să fie reutilizate date/informații deja colectate în alte scopuri.

Informațiile care oferă o imagine de ansamblu asupra sectorului la nivel mondial – care ar putea include capacitatea industriei, nivelurile de producție, informații privind piața, prețurile și alte informații potențial sensibile – pot fi furnizate într-o formă unitară, dar acest lucru va fi util mai ales pentru elaborarea sau actualizarea capitolelor documentului BREF intitulate „Informații generale” și „Nivelurile actuale ale emisiilor și consumului” (a se vedea secțiunile 2.3.4 și 2.3.6).

Informațiile furnizate privind tehnicile ar trebui să abordeze, pe cât posibil, toate aspectele menționate în secțiunea 5.4, pentru a permite elaborarea capitolului documentului BREF intitulat „Tehnicile care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT” (a se vedea secțiunea 2.3.7). Performanțele tehnicilor ar trebui puse în context și susținute, în special, cu datele operaționale și economice relevante (a se vedea secțiunea 5.4).

Ar trebui să fie furnizate informații de la instalații care sunt considerate ca fiind cele mai performante (cu privire la mediul înconjurător luat în ansamblu). Pentru instalațiile respective, informațiile menționate în secțiunea 5.4 ar trebui să includă detalii suficiente pentru a ajuta la înțelegerea modului în care a fost atins nivelul ridicat de performanță de mediu observat. Aceasta nu înseamnă că ar trebui să fie colectate și trimise numai informații privind cele mai performante instalații. Pentru actualizarea capitolul 3 al documentului BREF intitulat „Nivelurile actuale ale emisiilor și consumului” (a se vedea secțiunea 2.3.6) este necesar să fie transmise informații cu privire la gama nivelurilor de emisii și consum observate în prezent pentru procesul general și pentru subprocesele acestuia.

5.2.2.   Formatul datelor

Informațiile la nivel de centrală/instalație vor fi comunicate în principal către EIPPCB folosind un formular stabilit de comun acord de către TWG, fără a limita posibilitatea de a prezenta documente justificative suplimentare, dacă se consideră util. Pentru reducerea la minimum a activității de completare a formularului comun, TWG este încurajat să ia în considerare cerințele de raportare periodică și disponibilitatea datelor. Formularele sunt deosebit de utile pentru colectarea unei mari cantități de informații, pentru a permite o comparație a datelor și pentru a identifica lacunele și anomaliile. Aceasta nu exclude utilizarea datelor complementare (de exemplu, studii de caz, date tehnice și de cost privind anumite tehnici), dacă sunt considerate esențiale pentru determinarea concluziilor BAT.

Datele/informațiile esențiale pe care trebuie să le conțină un formular pentru colectarea de seturi complete de date la nivel de centrală (sau mai detaliat) sunt indicate în secțiunea 5.4 (cu detalierea performanței de mediu și a datelor operaționale necesare).

5.2.3.   Calitatea datelor

Informațiile comunicate trebuie să fie prezentate la un nivel suficient de detaliat încât să permită evaluarea și compararea cu alte date și, în cele din urmă, pentru a fi utilizate în scopul elaborării concluziilor BAT (a se vedea capitolul 3). Deși obiectivul schimbului de informații vizează date măsurate disponibile, se recomandă să se ia în considerare sistemul de evaluare a calității datelor prezentat în apendicele 1 pentru a asigura calitatea datelor estimate.

Datele furnizate (în special datele de emisii și consum) ar trebui să fie din ultimii ani.

Toate cifrele comunicate trebuie să fie exprimate în unități SI sau în unități utilizate în mod obișnuit în cadrul sectorului și convenite de către TWG, de preferință, în cadrul reuniunii inițiale.

Toate datele, în special informațiile conținute în șabloane completate, trebuie să fie atent verificate înainte de a fi comunicate EIPPCB pentru a se asigura că sunt complete și pentru a identifica și corecta erorile și neconcordanțele. Formularele trimise care sunt considerate în mare măsură incomplete sau care conțin prea multe erori nu vor fi luate în considerare de către EIPPCB.

5.3.   Aspecte de confidențialitate

Informațiile comerciale confidențiale și informațiile sensibile în temeiul legislației în domeniul concurenței nu reprezintă, în general, o problemă, deoarece schimbul de informații se axează pe date despre emisii care țin de domeniul public, astfel cum reiese din articolul 24 alineatele (3) și (4) din Directiva 2010/75/UE și din articolul 4 din Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului (12).

Cu toate acestea, se poate întâmpla ca informații comerciale confidențiale și informații sensibile în temeiul legislației în domeniul concurenței să fie necesare/utile EIPPCB pentru evaluările sale (de exemplu, cost, volum de producție).

Dacă informațiile comunicate EIPPCB sunt considerate informații comerciale confidențiale sau informații sensibile în temeiul legislației în domeniul concurenței și, prin urmare, nu ar trebui să fie raportate în documentul BREF, acest aspect ar trebui să fie precizat în mod clar la trimiterea informațiilor, trebuind furnizat motivul/justificarea pentru confidențialitate/sensibilitate.

Informațiile comerciale confidențiale și informațiile sensibile în temeiul legislației în domeniul concurenței nu vor fi raportate în documentul BREF, cu excepția cazului în care informațiile oferă o bază importantă pentru concluziile BAT, iar furnizorul informațiilor, după verificarea în prealabil a conformității cu legislația în domeniul concurenței, autorizează în mod specific EIPPCB să raporteze informațiile în documentul BREF.

Există mai multe moduri de a trata datele confidențiale/sensibile în documentele BREF, cum ar fi reunirea acestora sau transformarea în informații anonime. Acest lucru poate fi realizat de EIPPCB, dacă este necesar, cu ajutorul celor care au furnizat informațiile.

Perioada de elaborare a unui formular (a se vedea secțiunile 4.6.2.2 și 5.4) este momentul pentru a discuta în detaliu care sunt informațiile necesare, gradul de confidențialitate (dacă există) al datelor solicitate și aspectele practice în tratarea informațiilor comerciale potențial confidențiale, a informațiilor sensibile în temeiul legislației în domeniul concurenței, a conflictelor de interese și a aspectelor conexe, pe baza procedurii discutate în cadrul reuniunii inițiale.

5.4.   Performanța de mediu și datele operaționale necesare pentru capitolele documentului BREF intitulate „Tehnici care trebuie luate în considerare pentru determinarea BAT” și „Concluzii privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT)”

5.4.1.   Informații generale privind performanța de mediu și datele operaționale

Această secțiune se referă la performanța de mediu și la datele operaționale. Cu toate acestea, pentru a elabora, a revizui și, după caz, a actualiza concluziile BAT, vor fi prezentate toate tehnicile care urmează să fie luate în considerare în luarea deciziilor BAT în documentul BREF în conformitate cu structura standard, conform secțiunii 2.3.7, unde sunt prezentate alte date necesare pentru elaborarea concluziilor BAT (în special cu privire la economie, efecte dintre diverse medii și considerații tehnice).

Este posibilă elaborarea unui chestionar comun, dar acesta poate aborda doar unele aspecte generale, fără a intra în detalii tehnice amănunțite: în prezent, nu există niciun formular comun convenit de colectare a datelor și, datorită diversității activităților reglementate de Directiva 2010/75/UE, s-ar putea elabora doar un formular comun de bază. Prin urmare, reuniunea inițială a grupului de lucru pe teme tehnice ar trebui să decidă cu privire la formatul și conținutul formularului în funcție de sectorul căruia i se adresează acesta (a se vedea secțiunile 4.6.2.2 și 5.5).

Totuși, principalele tipuri de date operaționale și privind performanța de mediu pe care ar trebui să le conțină un formular de colectare a datelor specifice centralei sau instalației sunt prezentate în secțiunile următoare.

5.4.2.   Consumul

5.4.2.1.   Informații generale privind consumul

Informațiile transmise ar trebui să includă date privind utilizarea de materiale brute și auxiliare/materii prime, apă și energie în procesele relevante.

5.4.2.2.   Consumul de materiale brute și secundare/materii prime

Informațiile ar trebui să includă, în măsura în care sunt relevante pentru activitățile în cauză:

1.

cantitatea de materiale brute și auxiliare/materii prime utilizate (inclusiv materialul secundar/reciclat) și compoziția;

2.

indicarea tehnicilor utilizate (incluzând atât tehnologia utilizată, cât și modul în care sunt proiectate, construite, întreținute, exploatate și scoase din funcțiune instalațiile) pentru a maximiza utilizarea eficientă a resurselor.

5.4.2.3.   Consumul de apă

Informațiile transmise trebuie să facă distincția între apa de răcire și apa de proces și să indice dacă apa este reutilizată și, în caz afirmativ, în ce măsură. Datele/informațiile ar trebui să includă elementele specificate în continuare, dacă sunt relevante pentru activitățile în cauză:

1.

informații despre originea apei folosite și despre apa receptor (de exemplu, nume, tip – apă de ploaie, apă de suprafață – și anume lac, râu, pârâu, mare – sau apă freatică; atunci când este relevant, de asemenea, temperatură, debit, calitate);

2.

dacă tratarea apelor de alimentare este efectuată la fața locului și indicarea tipului de tratament efectuat (de exemplu, desalinizare, filtrare);

3.

indicarea tehnicilor utilizate (incluzând tehnologia utilizată, precum și modul în care sunt proiectate, construite, întreținute, exploatate și scoase din funcțiune instalațiile) pentru reducerea consumului de apă. Dacă eforturile depuse pentru reducerea consumului de apă conduc la ape reziduale mai concentrate, acest lucru va fi indicat, precum și măsurile luate pentru a reduce la minimum impactul apelor uzate mai concentrate asupra mediului.

5.4.2.4.   Consumul de energie

Informațiile transmise ar trebui să includă, dacă sunt relevante pentru activitățile în cauză:

1.

intrări:

(i)

tipul și cantitatea de combustibil/energie utilizată (de exemplu, păcură, gaz petrolier lichefiat, gaze naturale, abur, energie electrică, deșeuri, biogaz, biocombustibil sau biomasă utilizate drept combustibil), inclusiv gazele de răcire și tehnice (de exemplu, N2, O2). Dacă este utilizat aburul, vor fi indicate temperatura și presiunea aburului;

(ii)

consumul de combustibil/energie (per tip), făcând distincție între energie electrică și termică;

2.

ieșiri:

(i)

dacă se produce energie (de exemplu, producția de energie electrică) și în ce cantitate. Dacă se produce abur, vor fi indicate temperatura și presiunea aburului;

(ii)

dacă energia este vândută sau energia termică este utilizată la fața locului sau în afara acestuia (de exemplu, termoficare);

3.

altele:

(i)

dacă există energie recuperată și în ce parte a instalației, sub ce formă și în ce cantitate;

(ii)

dacă există reacții exoterme, în ce parte a instalației și cât de mari;

(iii)

dacă există pierderi de căldură, în ce parte a instalației și cât de mari;

(iv)

dacă se utilizează evaluarea comparativă a energiei.

Atunci când se prezintă valori ale consumului de energie/eficienței energetice, ar trebui să fie furnizate limitele sistemului (părți incluse ale unei instalații) și condițiile de referință.

Datele de energie ar trebui să fie exprimate în kWh sau MJ pe masa de produs (sau pe masa de materii prime), indicând dacă, pentru determinarea acestora, au fost utilizate valori calorice nete sau brute.

Documentul de referință BAT privind „Eficiența energetică” (ENE) ar trebui să fie luat în considerare pentru colectarea și raportarea datelor privind energia.

5.4.3.   Emisii în apă

Informațiile transmise trebuie să facă distincția între apa de răcire și apa de proces și să indice dacă apa este reutilizată și, în caz afirmativ, în ce măsură. Datele/informațiile ar trebui să includă elementele specificate în continuare, dacă sunt relevante pentru activitățile în cauză:

1.

cantitatea și debitul apei reziduale de proces evacuate, precum și o indicare a faptului dacă sunt incluse evacuări excepționale;

2.

indicarea surselor (de exemplu, procese de unitate) ale apei de proces evacuate;

3.

cantitatea, debitul și temperatura apei de răcire evacuate;

4.

dacă apa de ploaie este colectată și tratată în instalație și în ce cantitate;

5.

dacă în instalație sunt tratate ape uzate provenite de la alte centrale (inclusiv ape uzate municipale) și în ce cantitate;

6.

nivelurile de emisii [sub formă de concentrații și/sau sarcini (specifice) dacă sunt considerate relevante (13), a se vedea secțiunea 3.3.1] ale poluanților evacuați pentru fiecare flux de apă reziduală luat în considerare și dacă apele uzate sunt evacuate direct sau indirect în apa receptoare. Informațiile vor specifica, de asemenea, dacă sunt incluse sau nu condiții de funcționare altele decât cele normale (cum ar fi operațiunile de pornire și de oprire, scurgerile, defecțiunile, opririle temporare și încetarea definitivă a operațiunilor). Aceste informații ar trebui să fie prezentate împreună cu informațiile de referință relevante indicate în secțiunea 5.4.7;

7.

precizarea dacă apele reziduale sunt tratate într-o centrală de tratare a apei reziduale (WWTP) aflată la fața locului sau în afara amplasamentului instalației (de exemplu, o instalație municipală sau centrală pentru un întreg complex industrial);

8.

indicarea tehnicilor utilizate (incluzând tehnologia utilizată, precum și modul în care sunt proiectate, construite, întreținute, exploatate și scoase din funcțiune instalațiile) pentru a preveni și, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile în apă;

9.

cantitatea de poluant (poluanți) anterior și ulterior tehnicii (tehnicilor) (de reducere) pentru a determina eficiența (eficiențele) de reducere.

10.

informații privind condițiile/circumstanțele care împiedică utilizarea tehnicii (de reducere) la capacitate maximă și/sau care necesită ocolirea totală sau parțială a tehnicii (de reducere), precum și măsurile luate pentru a restabili capacitatea maximă (de reducere).

5.4.4.   Emisii în aer

Datele/informațiile prezentate trebuie să includă elementele enumerate în continuare, dacă sunt relevante pentru sectorul în cauză:

1.

nivelurile de emisii [sub formă de concentrații și/sau sarcini (specifice) dacă sunt disponibile; a se vedea secțiunea 3.3.1] ale poluanților evacuați, făcând distincția între emisii canalizate (de exemplu, la coș) și necanalizate (de exemplu, difuze/fugitive), precum și precizarea dacă sunt incluse emisiile în condiții de funcționare altele decât cele normale (cum ar fi operațiunile de pornire și de oprire, scurgerile, defecțiunile, opririle temporare și încetarea definitivă a operațiunilor). Pentru datele specifice privind sarcina, produsul menționat ar trebui să fie clar definit. Aceste informații ar trebui să fie prezentate împreună cu informațiile de referință relevante indicate în secțiunea 5.4.7;

2.

indicarea faptului dacă reziduurile de gaze sunt tratate într-o instalație centrală de tratare a gazelor la fața locului sau în afara amplasamentului;

3.

indicarea surselor (de exemplu, procesele de unitate) de emisii difuze/fugitive și emisii la coș;

4.

debitul de gaze de evacuare;

5.

condițiile de referință (de exemplu, datele privind concentrațiile se vor referi la gaze reziduale uscate – dacă nu, acest lucru va fi indicat – și, dacă este cazul, va fi menționat conținutul de oxigen de referință);

6.

indicarea tehnicilor utilizate (incluzând tehnologia utilizată, precum și modul în care sunt proiectate, construite, întreținute, exploatate și scoase din funcțiune instalațiile) pentru a preveni și, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile în apă;

7.

cantitatea de poluant (poluanți) anterior și ulterior tehnicii (tehnicilor) (de reducere) pentru a determina eficiența (eficiențele) de reducere;

8.

informații privind condițiile/circumstanțele care împiedică utilizarea tehnicii (de reducere) la capacitate maximă și/sau care necesită ocolirea totală sau parțială a tehnicii (de reducere), precum și măsurile luate pentru a restabili capacitatea maximă (de reducere).

5.4.5.   Reziduuri/deșeuri

Informațiile prezentate trebuie să includă elementele enumerate mai jos, dacă sunt relevante pentru sectorul în cauză:

1.

tipul (tipurile) și cantitățile de reziduuri/deșeuri (de exemplu, nămol) generate/create de activitate;

2.

caracteristicile (fizice/chimice) ale reziduurilor/deșeurilor generate/create de activitate (de exemplu, conținutul de metale, conținutul solid uscat mediu);

3.

greutatea specifică de reziduuri organice și anorganice/deșeuri evacuate și greutatea specifică care este reciclată/reutilizată intern sau extern;

4.

indicarea tehnicilor utilizate (inclusiv tehnologia utilizată, precum și modul în care instalațiile sunt proiectate, construite, întreținute, exploatate și scoase din funcțiune) pentru a preveni generarea de reziduuri/deșeuri sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce generarea de reziduuri/deșeuri.

5.4.6.   Alte informații

Datele de performanță de mediu și operaționale furnizate trebuie să fie însoțite de toate informațiile generale relevante, cum ar fi, după caz:

1.

anul în care a fost construită și dată în folosință instalația și indicarea naturii și a datelor modernizărilor majore;

2.

tipul proceselor de producție, al catalizatorilor și al echipamentelor de proces (de exemplu, laminor, schimbător de căldură și cuptor) utilizate;

3.

principalele condiții de funcționare a procesului (de exemplu, proces continuu sau discontinuu, evenimentele recurente cum ar fi decocsificarea cuptorului, regenerarea catalizatorului, sarcina de producție, temperatura procesului);

4.

diferite tipuri de produse fabricate și modul în care calitatea/compoziția acestora poate afecta consumurile/emisiile;

5.

măsuri luate pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce poluarea în condiții de funcționare altele decât cele normale (cum ar fi operațiunile de pornire și de oprire, scurgerile, defecțiunile, opririle temporare și încetarea definitivă a operațiunilor);

6.

măsurile luate pentru a reduce probabilitatea (frecvența) și/sau apariția efectelor de mediu ale incidentelor/accidentelor.

5.4.7.   Informații de referință care trebuie să însoțească datele privind emisiile

5.4.7.1.   Generalități

Pentru datele privind emisiile, pe lângă valoarea și unitatea pentru parametrul monitorizat, informațiile prezentate trebuie să includă, după caz:

1.

sursa de emisie (de exemplu, reactor, cuptor);

2.

indicarea tipului de model de emisie (de exemplu, valori minime/maxime, procentaje sau o prezentare grafică, a se vedea secțiunea 5.4.7.3).

5.4.7.2.   Monitorizare

Pentru datele de monitorizare a emisiilor, informațiile prezentate trebuie să includă, după caz, elementele enumerate în continuare:

1.

frecvența de măsurare/eșantionare/monitorizare;

2.

perioada de calculare a mediei utilizată pentru raportarea datelor (a se vedea informații detaliate în continuare);

3.

tipul de metodă de monitorizare utilizată (de exemplu, măsurare directă, măsurare indirectă, echilibre masă/căldură, factori de emisie) și indicarea standardului (standardelor) de monitorizare EN/ISO (sau altul) utilizat(e), inclusiv metoda de eșantionare și pretratarea eșantionului. Dacă sunt disponibile, se vor preciza limita de detecție (LOD) și limita de cuantificare (LOQ) pentru parametrul monitorizat. În cazurile în care standardul de monitorizare utilizat nu este un standard EN/ISO, se va furniza o descriere a standardului;

4.

o indicare a incertitudinilor de măsurare/eșantionare/monitorizare;

5.

detalii cu privire la sursa de date, de exemplu, cine a colectat, analizat și a prezentat datele;

6.

dacă datele au fost înregistrate în timpul funcționării normale sau în condiții de funcționare altele decât condițiile normale (de exemplu, pornire/oprire, întreținere regulată, condiții excepționale).

Documentul de referință privind „Principiile generale de monitorizare” (MON) ar trebui să fie luat în considerare în ceea ce privește exprimarea rezultatelor monitorizării și modul de abordare a incertitudinilor, a măsurătorilor directe și a cerințelor de monitorizare.

5.4.7.3.   Medii, intervale și distribuții ale valorilor de emisii

Atunci când se oferă informații de monitorizare a emisiilor, ar trebui să fie indicată fără echivoc perioada în care au fost colectate și calculate valorile ca valori medii. Informațiile colectate în cursul unor condiții altele decât condițiile normale de funcționare ar trebui să fie raportate separat.

Schimbul de informații ar trebui să abordeze performanța centralelor/instalațiilor și a tehnicilor în ceea ce privește emisiile, exprimate ca medii atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, după caz (a se vedea secțiunea 1.1.1). Disponibilitatea ambelor tipuri de informații, precum și relevanța și fezabilitatea colectării și analizei ulterioare a acestora ar trebui discutate în cadrul reuniunii inițiale (a se vedea secțiunea 4.6.2.2).

Un set de date care conține medii pe termen scurt (de exemplu, medii la jumătate de oră, la o oră, pe zi) care acoperă o perioadă mai lungă de timp (de exemplu, unul sau mai mulți ani) permite calcule ulterioare ale mediilor pe termen scurt și pe termen lung și ale procentajelor. Pentru a identifica modelul de emisie și posibile vârfuri de emisie care pot să apară sunt necesare, în special, intervalul de variație și funcțiile de distribuție (de exemplu, deviere maximă, medie, standard de măsurători la fața locului) din medii zilnice sau orare colectate într-o perioadă lungă de timp (de exemplu, un an sau mai mult).

Mediile anuale oferă, în general, o imagine bună a performanțelor de mediu legate de un proces/o tehnică, independent de perturbările locale sau de variațiile pe termen scurt, deoarece acestea cuprind emisii la nivelurile instalației de la toate sursele și condițiile de pe tot parcursul anului, și anume într-o situație de relativ echilibru. Mediile anuale sunt, de asemenea, de interes în contextul comparării tehnicilor candidate. Pentru mediile anuale, este important să se indice modul în care au fost obținute sau calculate (de exemplu, prin măsurători continue sau la fața locului și, în cazul din urmă, numărul acestora) și dacă sunt incluse emisii în timpul unor condiții de funcționare altele decât cele normale.

5.5.   Aspecte specifice de competența fiecărui grup de lucru pe teme tehnice

Grupul de lucru pe teme tehnic constituit pentru întocmirea sau revizuirea unui document BREF ar trebui să adere la principiile generale indicate în secțiunea 5.4 din prezentul document. În scopul schimbului de informații, definit la articolul 13 alineatele (1) și (2) din Directiva 2010/75/UE, membrii TWG ar trebui, prin urmare, să furnizeze informații (în special date de privind consumul și emisiile) cel puțin la nivel de activitate/centrală/instalație. TWG va determina dacă va merge sau nu la un nivel mai detaliat (de exemplu, reactor, cuptor, unitate de operare, proces). Cu toate acestea, datele reunite de la mai multe centrale pot fi folosite pentru elaborarea capitolului 3 din documentul BREF intitulat „Nivelurile actuale ale emisiilor și consumului”.

În cazul revizuiri unui document BREF, membrii TWG ar trebui să sugereze, în lista lor de deziderate tipul și formatul datelor specifice sectorului care ar trebui colectate pentru revizuirea documentului BREF în cauză. Documentul de bază elaborat de EIPPCB pentru reuniunea inițială ar trebui să prezinte grupului de lucru pe teme tehnice sugestii și să facă propuneri concrete pentru conturarea unui formular de colectare a datelor specifice sectorului și pentru discuții cu privire la tipul și formatul datelor care trebuie colectate și transmise.

TWG ar trebui să decidă în cadrul reuniunii inițiale dacă principiile generale privind colectarea datelor prevăzute în prezentul ghid vor trebui să fie completate cu aspecte specifice sectorului pentru documentul BREF în cauză.

TWG ar trebui să discute și să dezvolte formular (formulare) specific(e) sectorului pentru colectarea și trimiterea de informații către EIPPCB în conformitate cu principiile generale indicate în secțiunea 5.2. TWG ar trebui să determine, în special, tipul de date, medii, intervale, distribuții, unități și condiții de referință care urmează să fie utilizate/transmise, ținând seama de datele disponibile și de unitățile și condițiile de referință utilizate de producători. Ajungerea la un acord cu privire la aceste aspecte va fi, prin urmare, unul dintre obiectivele reuniunii inițiale și ar trebui să existe suficient timp prevăzut pentru aceasta.

Important: Formularul (formularele) ar trebui creat(e) într-un format care să permită compilarea și analiza ușoară a datelor, cum ar fi Excel, XML sau alte instrumente statistice. Ar trebui să se prefere întrebările cu mai multe variante de răspuns. Ar trebui să se limiteze pe cât posibil utilizarea de întrebări care permit răspunsuri deschise, deoarece acestea conduc în mod inerent la clarificări necesare, din cauza lipsei de coerență a terminologiei utilizate. O opțiune pentru a facilita validarea datelor urmează să fie inclusă în șabloane. Formularul ar putea fi testat în timpul vizitelor la fața locului în vederea îmbunătățirii.

TWG ar trebui să definească în timpul reuniunii inițiale programul pentru colectarea și transmiterea datelor către EIPPCB (în conformitate cu fluxul tipic de activitate pentru întocmirea și revizuirea documentelor BREF stabilit în secțiunea 1.2.4). Ar trebui să se evite detaliile de ultim moment, deoarece este dificil pentru întregul TWG să le supună unei evaluări colegiale. Informațiile prezentate după termenul (termenele) stabilit(e) pot să nu fie luate în considerare (a se vedea, de asemenea, secțiunea 1.2.4).

Pentru datele privind emisiile, TWG ar trebui să decidă, pe baza concentrației și a datelor de sarcină (specifică) colectate (dacă ambele date sunt disponibile, acestea ar trebui să fie prezentate deopotrivă), dacă unul sau ambele tipuri de date ar putea contribui la formularea de concluzii BAT utile.

Atât concentrația, cât și sarcinile specifice pot fi utile pentru documentele BREF.

Sarcinile specifice (de exemplu, masa de poluanți eliberați pe masa de produs fabricat) permit compararea performanței de mediu a instalațiilor indiferent de volumele de producție diferite și nu sunt influențate de amestecare sau diluare.

Concentrațiile (însoțite de condițiile de referință și perioadele de calculare a mediei) oferă, în general, mai multe informații privind performanța pe termen scurt a proceselor individuale sau a operațiunilor de unitate și, prin urmare, pot dezvălui fluctuații și emisii de vârf. Acestea indică, de asemenea, performanța de mediu la un moment dat. Combinarea acestora cu datele de flux permite stabilirea sarcinii de poluare la un moment dat. Atunci când se utilizează măsurători continue, concentrațiile pot fi utilizate pentru a oferi informații cu privire la performanța pe o perioadă mai lungă de timp (de exemplu, un an).

CAPITOLUL 6

Asigurarea calității elaborării și revizuirii documentelor BREF

Asigurarea calității procesului de întocmire și revizuire a documentelor BREF se bazează în mare măsură pe aderarea la orientările conținute în prezentul document, în special în ceea ce privește conținutul și limitele documentului BREF și colectarea datelor pentru formularea BAT.

Calitatea unui document BREF depinde atât de calitatea participanților implicați în proces (nivel înalt de expertiză tehnică și de implicare), cât și de calitatea „procesului Sevilla” în sine. Pentru a garanta această calitate, este de așteptat ca statele membre, industriile vizate, organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului și Comisia să dispună, fiecare în parte, de un sistem de asigurare a calității care include:

1.

definiții clare ale responsabilităților și repartizarea sarcinilor;

2.

metode și proceduri;

3.

alocarea de resurse suficiente (în special, personal);

4.

un sistem de control intern care conduce la îmbunătățiri continue.

Asigurarea calității documentului BREF este o activitate de zi cu zi, care se bazează pe angajamentul personal al tuturor celor implicați în schimbul de informații. În general, la originea informațiilor colectate, fiecare membru al grupului TWG joacă, în calitate de controlor de prim nivel, un rol special în garantarea calității contribuțiilor sale.

Personalul EIPPCB care elaborează documentele BREF pe baza contribuțiilor grupurilor tehnice de lucru este controlor de al doilea nivel al calității informațiilor prezentate. EIPPCB funcționează în cadrul Institutului pentru Studii Tehnologice Prospective (IPTS) din cadrul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei (JRC). IPTS deține o certificare ISO 9001, iar JRC funcționează în conformitate cu standardele de control intern și cadrul de bază ale Comisiei, care se bazează pe bunele practici internaționale. Acesta oferă o asigurare suplimentară a capacității EIPPCB de a-și îndeplini sarcinile.

Procesul de asigurare a calității este încontinuu revizuit, iar forumului i se va solicita să contribuie la acest proces.


(1)  Cu excepția cazului în care există alte mențiuni, termenul „capitol” se referă la capitolele prezentei anexe.

(2)  Cu excepția cazului în care există alte mențiuni, termenul „secțiune” se referă la secțiunile prezentei anexe.

(3)  În plus, Comisia poate decide să elaboreze o serie de documente de orientare care, în cele din urmă, pot înlocui unele dintre documentele BREF orizontale.

(4)  JO L 24, 29.1.2008, p. 8.

(5)  Sub rezerva condițiilor impuse de legislația în domeniul concurenței și al protecției informațiilor confidențiale de afaceri, a se vedea secțiunea 5.3.

(6)  Atât concentrația, cât și sarcina specifică de poluant/poluanți (dacă sunt disponibile) sau datele necesare pentru a obține aceste informații, inclusiv metodele de monitorizare utilizate și condițiile de referință.

(7)  Termenul „valid” se referă la abordarea prezentată în secțiunea 4.6.2.3.2.

(8)  Incluzând atât tehnologia utilizată, cât și modul în care este proiectată, construită, întreținută, exploatată și dezafectată instalația.

(9)  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(10)  JO C 146, 17.5.2011, p. 3.

(11)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(12)  JO L 41, 14.2.2003, p. 26.

(13)  Informațiile privind sarcina (de exemplu, masa de poluanți evacuată pe an) pot ajuta la identificarea priorităților privind reducerea poluării.

Apendicele 1

SISTEMUL DE EVALUARE A CALITĂȚII DATELOR

Informațiile următoare au fost extrase din documentul de referință privind „Aspecte economice și efectele între diverse medii” (ECM) (secțiunea 2.4.1 din documentul de referință ECM adoptat în iulie 2006).

Au fost folosite sisteme de evaluare a calității datelor pentru estimările de emisii cu scopul de a oferi o indicație calitativă a fiabilității datelor estimative. Această abordare a fost extinsă la un sistem generic de evaluare a calității datelor. Se recomandă următorul sistem de evaluare a calității datelor pentru toate datele colectate:

A.

o estimare bazată pe o cantitate mare de informații pe deplin reprezentative pentru situația în care se cunosc toate ipotezele de fond;

B.

o estimare bazată pe o cantitate semnificativă de informații reprezentative pentru cele mai multe situații și pentru care se cunosc cele mai multe dintre ipotezele de fond;

C.

o estimare bazată pe o cantitate limitată de informații reprezentative ale unor situații și pentru care ipotezele de fond sunt limitate;

D.

o estimare bazată pe un calcul de inginerie derivat dintr-o cantitate foarte limitată de informații reprezentative pentru o singură situație sau două și pentru care se cunosc puține dintre ipotezele de fond;

E.

o estimare bazată pe o hotărâre de inginerie derivată numai din ipoteze.

Datele A sau B privind calitatea sunt cele mai adecvate pentru determinarea BAT.

Apendicele 2

FLUX DE ACTIVITATE TIPIC PENTRU ÎNTOCMIREA ȘI REVIZUIREA DOCUMENTELOR BREF

Image


Top