EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0032(01)

2012/839/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2012 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă (BCE/2012/32)

OJ L 359, 29.12.2012, p. 74–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2013; abrogat prin 32013D0005(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/839/oj

29.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 359/74


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 19 decembrie 2012

privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă

(BCE/2012/32)

(2012/839/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolele 12.1 și 18, precum și articolul 34.1 a doua liniuță,

având în vedere Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1), în special punctele 1.6, 6.3.1, 6.3.2 și 6.4.2 din Anexa I la aceasta,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale (BCN) ale statelor membre a căror monedă este euro pot desfășura operațiuni de creditare cu instituțiile de credit și cu alți participanți pe piață pe baza unor garanții corespunzătoare. Criteriile în temeiul cărora este stabilită eligibilitatea garanțiilor pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem sunt prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2011/14.

(2)

În temeiul secțiunii 1.6 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, Consiliul guvernatorilor poate schimba, în orice moment, instrumentele, condițiile, criteriile și procedurile de executare a operațiunilor de politică monetară din Eurosistem. În temeiul punctului 6.3.1 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, Eurosistemul își rezervă dreptul de a stabili dacă o emisiune, un emitent, un debitor sau un garant îndeplinește cerințele privind standardele înalte de creditare, pe baza oricăror informații pe care le poate considera relevante.

(3)

Decizia BCE/2012/3 din 5 martie 2012 privind eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă în contextul ofertei de preschimbare a datoriei lansate de Republica Elenă (2) a suspendat temporar aplicarea cerințelor minime din Eurosistem referitoare la pragurile de calitate a creditelor în ceea ce privește titlurile de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă, declarându-le eligibile pe durata aplicării măsurii de îmbunătățire a calității colateralului oferită BCN de Republica Elenă. La încetarea aplicării măsurii de îmbunătățire a calității colateralului, pentru că la acel moment nu era asigurat caracterul adecvat drept colateral al titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2012/14 (3) de abrogare a Deciziei BCE/2012/3 începând de la 25 iulie 2012, prin care astfel de instrumente au devenit neeligibile.

(4)

Consiliul guvernatorilor a luat acum în considerare evaluarea pozitivă de către Eurogrup a pachetului de politici pentru prima verificare a celui de Al doilea program de ajustare economică pentru Grecia.

(5)

Consiliul guvernatorilor consideră ca acest pachet de politici este adecvat, astfel încât titlurile de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă au un standard de calitate suficient pentru a garanta eligibilitatea drept garanții pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem, indiferent de orice evaluare externă a creditului.

(6)

Prin urmare, Consiliul guvernatorilor a decis să restabilească eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem, cu condiția aplicării în ceea ce privește aceste instrumente a anumitor marje specifice de ajustare a valorii, marje diferite de cele prevăzute la punctul 6.4.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14.

(7)

Această măsură excepțională se aplică temporar până ce Consiliul guvernatorilor va aprecia că aplicarea normală a criteriilor de eligibilitate și mecanismului de control al riscurilor pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem pot fi reintroduse,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Suspendarea anumitor prevederi ale Orientării BCE/2011/14 și eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă

(1)   Cerințele minime prevăzute de Eurosistem referitoare la pragurile de calitate a creditelor, astfel cum sunt prevăzute de normele privind Mecanismul Eurosistemului de evaluare a creditelor pentru anumite active tranzacționabile din secțiunea 6.3.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, se suspendă în ceea ce privește titlurile de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă.

(2)   Titlurile de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă constituie garanții eligibile în sensul operațiunilor de politică monetară din Eurosistem, cu condiția aplicării marjelor specifice de ajustare prevăzute în anexa la prezenta decizie.

(3)   În cazul oricărei neconcordanțe între prezenta decizie și Orientarea BCE/2011/14, cea dintâi are prioritate.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 21 decembrie 2012.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 19 decembrie 2012.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331, 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 77, 16.3.2012, p. 19.

(3)  JO L 199, 26.7.2012, p. 26.


ANEXĂ

Programul marjelor de ajustare aplicabil titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă

Obligațiuni emise de guvernul elen (GGB)

Tranșă de scadență

Marje de ajustare pentru cupoane fixe și cu rată variabilă

Marje de ajustare pentru cupoane zero

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Obligațiuni bancare garantate de guvern (GGBB) și obligațiuni corporative nefinanciare garantate de guvern

Tranșă de scadență

Marje de ajustare pentru cupoane fixe și cu rată variabilă

Marje de ajustare pentru cupoane zero

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


Top