EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0014(01)

2012/433/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 18 iulie 2012 de abrogare a Deciziei BCE/2012/3 privind eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă în contextul ofertei de preschimbare a datoriei lansate de Republica Elenă (BCE/2012/14)

OJ L 199, 26.7.2012, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/433/oj

26.7.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 199/26


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 18 iulie 2012

de abrogare a Deciziei BCE/2012/3 privind eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă în contextul ofertei de preschimbare a datoriei lansate de Republica Elenă

(BCE/2012/14)

(2012/433/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolele 12.1 și 18, precum și articolul 34.1 a doua liniuță,

având în vedere Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1), în special punctele 1.6, 6.3.1 și 6.3.2 din anexa I la aceasta,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro pot desfășura operațiuni de creditare cu instituțiile de credit și cu alți participanți pe piață pe baza unor garanții corespunzătoare. Criteriile în temeiul cărora este stabilită eligibilitatea garanțiilor pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem sunt prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2011/14.

(2)

În temeiul punctului 1.6 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, Consiliul guvernatorilor poate schimba, în orice moment, instrumentele, condițiile, criteriile și procedurile de executare a operațiunilor de politică monetară din Eurosistem. În temeiul punctului 6.3.1 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, Eurosistemul își rezervă dreptul de a stabili dacă o emisiune, un emitent, un debitor sau un garant îndeplinește cerințele privind standardele înalte de creditare, pe baza oricăror informații pe care le poate considera relevante.

(3)

În contextul ofertei de preschimbare a datoriei lansate de Republica Elenă pentru deținătorii de titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul elen, la 24 februarie 2012 a fost adoptată în beneficiul băncilor centrale naționale o măsură de îmbunătățire a calității colateralului sub forma unui program de răscumpărare care să susțină calitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de Republica Elenă.

(4)

Ca o măsură excepțională, Decizia BCE/2012/3 din 5 martie 2012 privind eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă în contextul ofertei de preschimbare a datoriei lansate de Republica Elenă (2) a suspendat temporar aplicarea cerințelor minime din Eurosistem referitoare la pragurile de calitate a creditelor în ceea ce privește titlurile de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă, declarându-le eligibile pe durata aplicării măsurii de îmbunătățire a calității colateralului.

(5)

La încetarea aplicării măsurii de îmbunătățire a calității colateralului, Consiliul guvernatorilor a hotărât ca pragul de calitate a creditului aplicabil în Eurosistem, astfel cum este prevăzut la punctul 6.3.2 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, să se aplice în ceea ce privește titlurile de creanță tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Elenă, întrucât calitatea acestora de garanții adecvate nu este asigurată în prezent.

(6)

Decizia BCE/2012/3 ar trebui prin urmare abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Abrogarea Deciziei BCE/2012/3

Decizia BCE/2012/3 se abrogă.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la 25 iulie 2012.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 18 iulie 2012.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331, 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 77, 16.3.2012, p. 19.


Top