Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1161

Regulamentul (UE) nr. 1161/2011 al Comisiei din 14 noiembrie 2011 de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 953/2009 al Comisiei în ceea ce privește listele substanțelor minerale care pot fi adăugate în produsele alimentare Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 296, 15.11.2011, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 299 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1161/oj

15.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/29


REGULAMENTUL (UE) NR. 1161/2011 AL COMISIEI

din 14 noiembrie 2011

de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 953/2009 al Comisiei în ceea ce privește listele substanțelor minerale care pot fi adăugate în produsele alimentare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare (1), în special articolul 4 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare (2), în special articolul 3 alineatul (3),

având în vedere Directiva 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind produsele alimentare cu destinație nutrițională specială (3), în special articolul 4 alineatul (3),

după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA),

întrucât:

(1)

Anexa II la Directiva 2002/46/CE stabilește lista vitaminelor și substanțelor minerale care pot fi folosite la fabricarea suplimentelor alimentare. Regulamentul (CE) nr. 1170/2009 (4) al Comisiei a înlocuit Anexele I și II la Directiva 2002/46/CE. Modificările aduse listei care figurează în anexa II la Directiva 2002/46/CE, astfel cum a fost modificată de directiva respectivă, vor fi adoptate în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 4 din directiva respectivă și în conformitate cu procedura menționată la articolul 13 alineatul (3).

(2)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 stabilește lista vitaminelor și substanțelor minerale care pot fi adăugate în produsele alimentare.

(3)

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 953/2009 al Comisiei (5) stabilește lista substanțelor care pot fi adăugate cu anumite scopuri nutriționale în produsele alimentare destinate unei alimentații speciale.

(4)

Noi substanțe minerale au fost evaluate de către EFSA cu privire la utilizarea lor în produsele alimentare. Substanțele care au primit avizul favorabil al EFSA ar trebui adăugate în listele din actele legislative respective.

(5)

Părțile interesate au fost consultate prin intermediul Grupul consultativ pentru lanțul alimentar, sănătatea animală și sănătatea plantelor, iar observațiile oferite au fost luate în considerare.

(6)

Prin urmare, Directiva 2002/46/CE, Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 și Regulamentul (CE) nr. 953/2009 ar trebui modificate în mod corespunzător.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent privind lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Punctul B din anexa II la Directiva 2002/46/CE se modifică după cum urmează:

(a)

după rubrica „fosfat feros”, se introduc următoarele rubrici:

„fosfat feros de amoniu

EDTA feric de sodiu”;

(b)

după rubrica „săruri de sodiu ale acidului ortofosforic”, se introduc următoarele rubrici:

„sulfat de sodiu

sulfat de potasiu”.

Articolul 2

Punctul 2 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 se modifică după cum urmează:

(a)

după rubrica „fosfat feros”, se introduc următoarele rubrici:

„fosfat feros de amoniu

EDTA feric de sodiu”;

(b)

după rubrica „sulfat de crom (III) și hexahidratul său”, se introduce următoarea rubrică:

„picolinat de crom”.

Articolul 3

Categoria 2 (Minerale) din anexa la Regulamentul (CE) nr. 953/2009 se modifică după cum urmează:

(a)

după rubrica „fosfat feros”, se introduc următoarele rubrici:

„fosfat feros de amoniu

x

 

EDTA feric de sodiu

x”;

 

(b)

după rubrica „sulfat de crom (III) și hexahidratul său”, se introduce următoarea rubrică:

„picolinat de crom

x”.

 

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 183, 12.7.2002, p. 51.

(2)  JO L 404, 30.12.2006, p. 26.

(3)  JO L 124, 20.5.2009, p. 21.

(4)  JO L 314, 1.12.2009, p. 36.

(5)  JO L 269, 14.10.2009, p. 9.


Top