EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0584

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 584/2011 al Comisiei din 17 iunie 2011 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Grana Padano (DOP)]

JO L 160, 18.6.2011, p. 65–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/584/oj

18.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 160/65


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 584/2011 AL COMISIEI

din 17 iunie 2011

de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Grana Padano (DOP)]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a examinat cererea Italiei de aprobare a modificărilor elementelor din caietul de sarcini al denumirii de origine protejate „Grana Padano”, înregistrată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/96 al Comisiei (2).

(2)

Deoarece modificările respective nu sunt minore în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, Comisia a publicat cererea de modificare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3), în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) primul paragraf din regulamentul respectiv.

(3)

Comisiei i-a fost comunicată o declarație de opoziție în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 de către societatea Chäs & Co Käsehandel GmbH, Inhaber Urs Reichen, Grubenstr 39, 8045 Zürich, Elveția, prin intermediul autorităților elvețiene. Prin scrisoarea din 6 aprilie 2010, Comisia a invitat părțile interesate să inițieze consultările care se impun.

(4)

Dat fiind că într-un interval de șase luni a intervenit un acord vizând modificări minore ale caietului de sarcini, Comisia trebuie să ia o decizie.

(5)

Având în vedere aceste elemente, modificările trebuie aprobate, iar documentul unic modificat trebuie publicat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se aprobă modificările caietului de sarcini din anexa II cu privire la denumirea care figurează în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Se aplică documentul unic modificat care figurează în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iunie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148, 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO C 199, 25.8.2009, p. 24.


ANEXA I

Produse agricole destinate consumului uman, enumerate în anexa I la tratat:

Clasa 1.3.   Brânzeturi

ITALIA

Grana Padano (DOP)


ANEXA II

DOCUMENT UNIC

REGULAMENTUL (CE) NR. 510/2006 AL CONSILIULUI

„GRANA PADANO”

NR. CE: IT-PDO-0217-0011-26.7.2006

IGP ( ) DOP (X)

1.   Denumire

„GRANA PADANO”

2.   Statul membru sau țara terță

Italia

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar

3.1.   Tip de produs (anexa III)

Clasa 1.3 –

Brânzeturi

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1

Brânză tare, cu pastă fiartă și maturată lent, produsă pe toată durata anului și consumată ca atare sau pentru ras, produsă cu lapte crud semidegresat, obținut din două mulsuri zilnice și provenind de la vaci a căror alimentație de bază este formată din nutreț verde sau conservat. Este permisă prelucrarea laptelui obținut dintr-un singur muls sau din două mulsuri amestecate. Brânza are formă cilindrică, marginea ușor convexă sau aproape dreaptă, fețe plane, ușor bordate.

Roata de brânză un diametru de 35-45 cm și o înălțime a marginii externe de 18-25 cm, cu variații în funcție de condițiile tehnice de producție.

Greutatea: de la 24 la 40 kg; coaja: tare și fină, cu o grosime de 4-8 mm.

Pasta este tare, cu structură granulată fin, cu fracționare radială în formă de solzi și găurele abia vizibile. Materia grasă reprezintă cel puțin 32 % din substanța uscată. Culoarea cojii este închisă sau galben-aurie naturală, iar culoarea pastei este albă sau galben pai. Pasta are o aromă parfumată și un gust delicat.

3.3.   Materii prime (numai pentru produsele prelucrate)

Lapte crud de vacă, zer fermentat natural, cheag de vițel.

Laptele provine de la vaci crescute în aria delimitată la punctul 4.

3.4.   Hrană pentru animale (numai pentru produsele de origine animală)

Alimentația de bază a vacilor de lapte este alcătuită din nutreț verde sau conservat și este oferită vacilor în lactație, animalelor care nu sunt în lactație, vacilor de peste șapte luni.

Alimentația vacilor de lapte se bazează pe utilizarea unor alimente obținute prin cultivare în cadrul exploatațiilor sau din teritoriul de producție al „GRANA PADANO DOP”.

În rația zilnică, cel puțin 50 % din substanța uscată trebuie să fie nutreț cu un raport de nutreț/furaje, față de substanța uscată, de cel puțin 1.

Cel puțin 75 % din substanța uscată a nutrețului din rația zilnică trebuie să provină din alimente produse pe teritoriul de producție a laptelui.

Alimentele autorizate sunt enumerate într-o listă pozitivă, care cuprinde:

nutreț: nutreț proaspăt, fân, paie, nutreț însilozat (neacceptat pentru obținerea brânzei de tip „Trentingrana”);

materii prime pentru hrana vitelor, grupate pe categorii, acceptate pentru completarea nutrețului: cereale și derivatele acestora, semințe oleaginoase și derivatele acestora, tuberculi și rădăcini și produsele obținute din acestea, nutreț deshidratat, produse derivate ale industriei zahărului, semințe de leguminoase, grăsimi, minerale, aditivi.

3.5.   Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată

Etapele de producție și de maturare trebuie să se desfășoare în aria de producție delimitată la punctul 4.

3.6.   Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc.

Operațiunile de răzuire și de ambalare trebuie efectuate în aria de producție delimitată la punctul 4, deoarece brânza rasă proaspătă este un produs foarte sensibil, iar păstrarea caracteristicilor organoleptice ale acesteia presupune ambalarea imediată în condiții prin care să se evite uscarea produsului. Pe de altă parte, ambalarea imediată într-un ambalaj pe care este aplicată denumirea de origine poate garanta mai bine autenticitatea produsului ras care, prin natura sa, este mai dificil de identificat decât o roată întreagă de brânză (astfel cum o confirmă și hotărârea Curții de Justiție din 20 mai 2003).

Feliile mici produse la tăierea și ambalarea „GRANA PADANO DOP” în bucăți cu greutate variabilă și/sau fixă, în blocuri mici, în cuburi mici, în bucățele etc. pot fi utilizate pentru producția de „GRANA PADANO” ras numai dacă se respectă următoarele condiții: procentul maxim de coajă este de 18 %; este garantată permanent trasabilitatea roților întregi de „GRANA PADANO DOP” din care provin feliile; feliile mici care sunt utilizate ulterior sau sunt transferate dintr-o unitate de producție în alta trebuie triate în funcție de numărul de înregistrare și de luna de producție; transportul feliilor mici este permis doar în cadrul aceleiași exploatații sau în cadrul aceluiași grup de exploatații și doar în interiorul ariei de origine. Este, prin urmare, interzisă comercializarea feliilor mici destinate producției de brânză rasă „GRANA PADANO”.

3.7.   Norme specifice privind etichetarea

Marca oficială care atestă că produsul îndeplinește criteriile care permit utilizarea denumirii de origine protejată „GRANA PADANO” și care trebuie să apară atât pe roțile întregi, cât și pe toate ambalajele de brânză „GRANA PADANO DOP” în porții și rasă este constituită dintr-un desen rombic pe care sunt scrise cuvintele „GRANA” și „PADANO”, cu litere de tipar majuscule. În colțurile superior și inferior ale rombului cu vârfuri rotunjite sunt scrise inițialele „G” și, respectiv, „P”.

Benzile de ștanțare care imprimă la rece marca de origine pe roțile de brânză în momentul punerii în forme sunt alcătuite dintr-o serie de romburi punctate care conțin în interior, alternativ, cuvintele „GRANA” și „PADANO” și poartă datele de identificare ale unității de producție și cele referitoare la luna și la anul de producție.

Este permisă utilizarea benzilor de ștanțare specifice prevăzute pentru tipul de brânză „Trentingrana” doar pentru brânza „GRANA PADANO DOP” produsă în provincia autonomă Trento, cu condiția ca pentru producție să fie utilizat exclusiv lapte provenit de la vaci hrănite cu nutrețuri din care sunt excluse pe toată durata anului nutrețurile însilozate de orice gen. Benzile de ștanțare constau în două rânduri de romburi punctate, peste care este înscris cuvântul „TRENTINO”; în partea centrală, printre formele stilizate ale unor munți, se citește cuvântul „TRENTINO” scris de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga.

Acțiunea de identificare a originii prin intermediul benzilor de ștanțare este completată prin aplicarea unei etichete de cazeină cu inscripția „GRANA PADANO”, anul de producție și un cod alfanumeric care identifică în mod univoc fiecare roată de brânză în parte.

Brânza „GRANA PADANO” maturată timp de cel puțin 20 de luni de la formare în cadrul ariei de producție, poate primi calificarea de RISERVA. Faptul că aceasta face parte din categoria „GRANA PADANO RISERVA” este confirmat de un al doilea marcaj la cald aplicat, la solicitarea agenților economici, pe marginea externă a roților, prin metode asemănătoare cu cele prevăzute pentru aplicarea mărcii DOP. Marca respectivă este constituită dintr-un cerc traversat în mijloc de cuvântul „RISERVA”. În partea superioară a cercului sunt scrise cuvântul „OLTRE” (peste) și numărul „20”, iar în partea inferioară este scris cuvântul „MESI” (luni).

În ceea ce privește produsul ambalat, sunt prevăzute următoarele categorii de produs: „Grana Padano OLTRE 16 MESI” [Grana Padano de peste 16 luni] și „Grana Padano RISERVA”[Grana Padano rezervă].

Pe ambalajele care conțin brânză încadrată la categoria „GRANA PADANO OLTRE 16 MESI”, logoul GRANA PADANO este însoțit de specificația „OLTRE 16 MESI”, pe un singur rând între două linii paralele.

Pe ambalajele care conțin brânză încadrată în categoria „GRANA PADANO RISERVA”, pe lângă logoul GRANA PADANO apare și reproducerea marcajului la cald „RISERVA”.

4.   Delimitarea concisă a ariei geografice

Aria de producție și de răzuire a „GRANA PADANO DOP” corespunde teritoriului următoarelor provincii: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova – malul stâng al Padului, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Veneția, Verona, Vicenza, Bologna – malul drept al râului Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna și Rimini. Aria de producție cuprinde și următoarele comune din provincia Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice și Trodena.

5.   Legătura cu aria geografică

5.1.   Specificitatea ariei geografice

Aria de producție a „GRANA PADANO DOP” coincide în mare parte cu regiunea câmpiei Padului, adică aria geografică a cursului Padului caracterizată de terenuri inundabile, aluvionare, de origine fluvioglaciară, plane, bogate în apă, și care se numără printre cele mai fertile din lume și printre cele mai adecvate pentru producția de nutreț.

Aceste caracteristici pedologice, asociate cu microclima specifică zonei, favorizează producția de porumb, care reprezintă cea mai importantă bază pentru nutrețul oferit vacilor care dau laptele destinat producției de „GRANA PADANO DOP”. Porumbul poate constitui până la 50 % din substanța uscată ingerată.

Activitatea de defrișare și irigare din zona câmpiei Padului, desfășurată începând cu secolul al XI-lea, a constituit premisa dezvoltării locale a creșterii bovinelor. Disponibilitatea unor cantități semnificative de lapte, care depășeau cu mult cererea zilnică a populației rurale, a stimulat și a făcut necesară prelucrarea laptelui într-o brânză care se putea păstra. Chiar și în prezent, ampla disponibilitate a nutrețurilor locale, mai ales a porumbului, legată de ampla disponibilitate a apei, constituie un element fundamental pentru continuarea activității de creștere a bovinelor și a producției de lapte.

5.2.   Specificitatea produsului

Specificitatea produsului „GRANA PADANO DOP” este determinată de următoarele elemente:

dimensiunea și greutatea formei;

caracteristica morfologică deosebită a pastei, legată de tehnica de producție, caracterizată de o textură granulară, care generează friabilitatea tipică în formă de solzi;

culoarea albă sau galben-pai a pastei, cu gust delicat și aromă parfumată, datorate în special utilizării ample a porumbului ceros în alimentația vacilor;

conținutul de apă și grăsime, similar în mare conținutului de proteine;

nivelul ridicat de descompunere naturală a proteinelor în peptone, peptide și aminoacizi liberi;

rezistența la maturare prelungită, chiar și peste 20 de luni.

5.3.   Legătura cauzală dintre aria geografică și calitatea sau caracteristicile produsului (pentru DOP) sau o calitate anume, reputația sau alte caracteristici ale produsului (pentru IGP)

Legătura cauzală dintre „GRANA PADANO DOP” și aria de origine ține de următoarelor elemente:

potențialul de irigare ridicat al câmpiei Padului și disponibilitatea nutrețurilor, printre care mai ales porumbul ceros, de care se leagă caracteristicile specifice precum culoarea albă sau galben-pai, gustul și aroma pastei evidențiate la punctul 5.2;

utilizarea nutrețului de porumb – sau porumb ceros – însilozat are drept consecință directă reducerea aportului în alimentația vacilor de lapte al unor compuși cromatici, precum carotene, antocieni, și clorofilă, față de cei din alimentația pe bază de esențe de nutrețuri verzi sau de fân de diverse tipuri. Această alimentație săracă în compuși cromatici este o consecință directă a însilozării porumbului;

utilizarea laptelui crud, care aduce în cazeificare bacteriile lactice tipice pentru acest teritoriu;

utilizarea fermenților lactici naturali, care creează o legătură microbiologică neîntreruptă cu aria de producție. Laptele, în formă de lactoser, deci de ferment lactic natural, constituie, pe de o parte, legătura dintre cazeificare și aria de producție și, pe de altă parte, garantează aportul continuu și constant de bacterii lactice tipice ariei de origine, care conferă principalele caracteristici specifice brânzei „GRANA PADANO DOP”.

Legătura cauzală dintre caracteristicile produsului și aria de origine se datorează și persoanei implicate în producția brânzei, care are întotdeauna o importanță centrală și fundamentală pentru produsul „GRANA PADANO DOP”.

Chiar și în prezent, prelucrarea laptelui în „GRANA PADANO DOP” este încredințată acestor specialiști brânzari, nu tehnicienilor sau oamenilor de știință.

Trimitere la publicarea caietului de sarcini

Administrația actuală a inițiat procedura națională de opoziție pentru propunerea de modificare a denumirii de origine protejată „Grana Padano”.

Textul consolidat al caietului de sarcini poate fi consultat

la următoarea adresă web:

http://www.politcheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/335

sau

accesând direct pagina de start de pe site-ul ministerului (www.politicheagricole.it) și făcând clic pe „Qualità e sicurezza” [Calitate și siguranță (sus, în dreapta ecranului)] și apoi pe „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg CE 510/2006)” [Caiete de sarcini ale produselor supuse analizei UE în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 510/2006].


Top