Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0470

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 470/2011 al Comisiei din 16 mai 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 828/2009 de stabilire, pentru anii de piață 2009/2010-2014/2015, a normelor de aplicare pentru importul și rafinarea produselor din sectorul zahărului încadrate la poziția tarifară 1701 în cadrul acordurilor preferențiale

OJ L 129, 17.5.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 215 - 216

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/470/oj

17.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 129/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 470/2011 AL COMISIEI

din 16 mai 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 828/2009 de stabilire, pentru anii de piață 2009/2010-2014/2015, a normelor de aplicare pentru importul și rafinarea produselor din sectorul zahărului încadrate la poziția tarifară 1701 în cadrul acordurilor preferențiale

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (1), în special articolul 9 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2011 și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 și (CE) nr. 1933/2006 și a Regulamentelor (CE) nr. 1100/2006 și (CE) nr. 964/2007 ale Comisiei (2), în special articolul 11 alineatul (7),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 828/2009 al Comisiei (3), orice țară enumerată în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 sau enumerată între țările cel mai puțin dezvoltate din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008 este eligibilă pentru includerea în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 828/2009.

(2)

Uganda este una dintre țările cel mai puțin dezvoltate enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008 și a solicitat Comisiei includerea în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 828/2009. Uganda produce zahăr și, prin urmare, este un potențial exportator spre Uniunea Europeană.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 828/2009 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea I a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 828/2009 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 348, 31.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 211, 6.8.2008, p. 1.

(3)  JO L 240, 11.9.2009, p. 14.


ANEXĂ

Partea I:   Țări cel mai puțin dezvoltate

Indicativ grup

Țară terță

Număr de referință

NON-ACP-LDC (țări cel mai puțin dezvoltate din afara grupului ACP)

Bangladesh

Cambodgia

Laos

Nepal

09.4221

ACP-LDC (țări cel mai puțin dezvoltate din grupul ACP)

Benin

Burkina Faso

Republica Democratică Congo

Etiopia

Madagascar

Malawi

Mozambic

Senegal

Sierra Leone

Sudan

Tanzania

Togo

Uganda

Zambia

09.4231”


Top