EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0408

Regulamentul (UE) nr. 408/2011 al Comisiei din 27 aprilie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide, în ceea ce privește formatul de transmitere Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 108, 28.4.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 240 - 241

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/408/oj

28.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 108/21


REGULAMENTUL (UE) NR. 408/2011 AL COMISIEI

din 27 aprilie 2011

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide, în ceea ce privește formatul de transmitere

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind statisticile referitoare la pesticide (1), în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1185/2009 stabilește un cadru nou pentru producerea de statistici europene comparabile referitoare la comercializarea și utilizarea pesticidelor.

(2)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1185/2009, statele membre trebuie să transmită datele statistice în format electronic, în conformitate cu un format tehnic adecvat care va fi adoptat de către Comisie.

(3)

Pentru a asigura confidențialitatea, în datele transmise va fi inclus un indicator care să indice dacă informațiile privind o substanță, clasă chimică sau categorie de produs sau grup principal sunt confidențiale sau nu.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Statele membre transmit datele statistice privind introducerea pe piață a pesticidelor, astfel cum este stabilit în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1185/2009, utilizând formatul SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange). Datele se transmit sau se încarcă în format electronic la punctul unic de intrare a datelor al Eurostat.

Statele membre transmit datele solicitate în conformitate cu specificațiile tehnice furnizate de către Comisie (Eurostat).

Articolul 2

Formatul tehnic pentru transmiterea datelor către Comisie (Eurostat) este descris în anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 aprilie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 324, 10.12.2009, p. 1.


ANEXĂ

Format pentru transmiterea datelor statistice privind introducerea pe piață a pesticidelor

Următoarele informații trebuie introduse în datele transmise:

Număr

Câmp

Observații

1

Țară

cod 3-alfa (de exemplu: FRA)

2

Anul

(de exemplu: 2010)

3

Grupa majoră

Codurile menționate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1185/2009, astfel cum au fost actualizate ultima dată

4

Categorii de produse

 

5

Clasă chimică

 

6

Substanța

 

7

Pentru câmpurile 3, 4, 5 și 6, cantitatea vândută

Datele se exprimă în kilograme de substanțe

8

Pentru câmpurile 3, 4, 5 și 6, indicatorul de confidențialitate

da/nu


Top