Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0335

Regulamentul (UE) nr. 335/2011 al Comisiei din 7 aprilie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1091/2009 în ceea ce privește conținutul minim al preparatului enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49755) și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49754) ca aditiv furajer în hrana puilor pentru îngrășare Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 94, 8.4.2011, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 178 - 180

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/335/oj

8.4.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 94/14


REGULAMENTUL (UE) NR. 335/2011 AL COMISIEI

din 7 aprilie 2011

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1091/2009 în ceea ce privește conținutul minim al preparatului enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49755) și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49754) ca aditiv furajer în hrana puilor pentru îngrășare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Utilizarea endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49755) și a endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49754) a fost autorizată pentru zece ani pentru puii pentru îngrășare prin Regulamentul (CE) nr. 1091/2009 al Comisiei din 13 noiembrie 2009 privind autorizarea unui preparat enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49755) și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49754) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare (titularul autorizației: Aveve NV) (2).

(2)

Titularul autorizației a prezentat o cerere de modificare a termenilor autorizației privind acest aditiv furajer, atunci când este utilizat în hrana puilor pentru îngrășare, prin reducerea dozei minime recomandate de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49755) și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49754) de la 4 000 XU (3)/kg și 900 BGU (4)/kg la 2 000 XU/kg și 450 BGU/kg. Cererea respectivă a fost însoțită de datele pertinente care susțin cererea de modificare.

(3)

În avizul său din 10 noiembrie 2010, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a concluzionat că datele provenite de la cele trei testări efectuate pe pui pentru îngrășare nu justifică reducerea dozei minime recomandate de la 4 000 XU și 900 BGU/kg de hrană pentru animale la 2 000 XU și 450 BGU/kg de hrană pentru animale, deoarece analizele efectuate pe hrana pentru animale au arătat că dozele prevăzute au fost depășite în mod considerabil. Totuși, datele au arătat că produsul este eficient la o doză inferioară celei autorizate la momentul actual. În conformitate cu autoritatea, datele indică, cu titlu aproximativ, că 3 000 XU și 600 BGU/kg de hrană pentru animale are potențialul de a îmbunătăți rata de creștere și indicele de consum alimentar al puilor pentru îngrășare (5).

(4)

Condițiile prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 sunt îndeplinite.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1091/2009 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1091/2009 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 aprilie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 299, 14.11.2009, p. 6.

(3)  1 XU este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de zaharuri reductoare (măsurate în echivalenți xiloză) pe minut, pornind de la xilan de tărâțe de ovăz, la pH 5,0 și la 50 °C.

(4)  1 BGU este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de zaharuri reductoare (măsurate în echivalenți celobioză) pe minut, pornind de la beta-glucan de orz, la pH 4,8 și la 50 °C.

(5)  EFSA Journal 2010; 8(12):1919.


ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului

Numele titularului autorizației

Aditiv

Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză

Specii sau categorii de animale

Vârsta maximă

Conținut minim

Conținut maxim

Alte dispoziții

Sfârșitul perioadei de autorizare

Unități de activitate/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Categoria aditivi zootehnici. Grup funcțional: promotori de digestibilitate.

4a9

Aveve NV

 

Endo-1,4-beta-xilanază

EC 3.2.1.8

 

Endo-1,3(4)-beta-glucanază

EC 3.2.1.6

 

Compoziția aditivului

Preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49755) și de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49754)

având o activitate minimă de 40 000 XU/g și 9 000 BGU/g

 

Caracterizarea substanței active

endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49755) și endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49754)

 

Metoda de analiză  (1)

 

Caracterizarea substanței active în aditiv:

metodă colorimetrică bazată pe reacția acidului dinitrosalicilic asupra zaharurilor reductoare produse prin acțiunea endo-1,4-beta-xilanazei asupra unui substrat care conține xilan;

metodă colorimetrică bazată pe reacția acidului dinitrosalicilic asupra zaharurilor reductoare produse prin acțiunea endo-1,3(4)-beta-glucanazei asupra unui substrat care conține beta-glucan.

 

Caracterizarea substanțelor active în hrana pentru animale:

metoda colorimetrică măsurând colorantul solubil în apă eliberat prin acțiunea endo-1,4-beta-xilanazei din substratul de arabinoxilan din grâu încrucișat cu colorant;

metoda colorimetrică măsurând colorantul solubil în apă eliberat prin acțiunea endo-1,3(4)-beta-glucanazei din substratul de beta-glucan din orz încrucișat cu colorant.

Pui pentru îngrășare

3 000 XU

675 BGU

 

1.

A se menționa temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare în instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului.

2.

Se utilizează în furaje bogate în polizaharide neamilacee (în special beta-glucani și arabinoxilani), de exemplu, cele care conțin peste 30 % grâu, orz, secară și/sau triticală.

3.

Din motive de siguranță: în timpul manipulării, utilizatorii trebuie să poarte mască de protecție respiratorie, ochelari de protecție și mănuși.

4 decembrie 2019


(1)  Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință al UE: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


Top