Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0798

2011/798/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 noiembrie 2011 privind o contribuție financiară a Uniunii la măsurile de urgență de combatere a gripei aviare în Spania în 2009 [notificată cu numărul C(2011) 8721]

OJ L 320, 3.12.2011, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/798/oj

3.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/45


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 30 noiembrie 2011

privind o contribuție financiară a Uniunii la măsurile de urgență de combatere a gripei aviare în Spania în 2009

[notificată cu numărul C(2011) 8721]

(Numai textul în limba spaniolă este autentic)

(2011/798/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 75 din regulamentul financiar și cu articolul 90 alineatul (1) din normele de aplicare, angajamentul cheltuielilor de la bugetul Uniunii este precedat de o decizie de finanțare care stabilește elementele esențiale ale acțiunii care implică cheltuielile și care este adoptată de către instituția competentă sau de către autoritățile împuternicite de aceasta.

(2)

Decizia 2009/470/CE stabilește procedurile care reglementează contribuția financiară a Uniunii la măsuri veterinare specifice, inclusiv la măsuri de urgență. Pentru a eradica gripa aviară în cel mai scurt timp posibil, Uniunea ar trebui să contribuie financiar la cheltuielile eligibile suportate de statele membre. Articolul 4 alineatul (3) prima și a doua liniuță din Decizia respectivă identifică procentul din contribuțiile financiare din partea Uniunii care poate fi plătit pentru a compensa costurile suportate de statele membre.

(3)

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a normelor privind finanțarea comunitară a intervențiilor de urgență și a combaterii anumitor boli ale animalelor menționate în Decizia 90/424/CEE a Consiliului (2) stabilește norme privind cheltuielile eligibile pentru sprijin financiar din partea Uniunii.

(4)

Decizia 2010/148/UE a Comisiei din 5 martie 2010 privind o contribuție financiară din partea Uniunii pentru măsurile de urgență luate în vederea combaterii gripei aviare în Republica Cehă, Germania, Spania, Franța și Italia în 2009 (3) prevedea o contribuție financiară din partea Uniunii la măsurile de urgență luate pentru combaterea gripei aviare, printre altele, în Spania în 2009.

(5)

La data de 3 mai 2010, Spania a prezentat o cerere oficială de rambursare, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(6)

Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 prevede că plata contribuției financiare respective a Uniunii este supusă condiției ca activitățile planificate să fi fost realizate efectiv și ca autoritățile să fi furnizat toate informațiile necesare în termenele stabilite.

(7)

Un audit efectuat de serviciile Comisiei în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 a descoperit numai probleme financiare minore.

(8)

Prin urmare, Spania și-a respectat, până în acest moment, obligațiile tehnice și administrative în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Decizia 2009/470/CE și cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005.

(9)

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui stabilită, în prezent, o primă tranșă a contribuției financiare din partea Uniunii la cheltuielile eligibile suportate de Spania în vederea eradicării gripei aviare în 2009.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se plătește Spaniei o primă tranșă de 500 000 EUR, ca parte a contribuției financiare din partea Uniunii.

Articolul 2

Prezenta decizie constituie o decizie de finanțare în sensul articolului 75 din regulamentul financiar și se adresează Regatului Spaniei.

Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2011.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 55, 1.3.2005, p. 12.

(3)  JO L 60, 10.3.2010, p. 22.


Top