Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0415

2011/415/UE: Decizia Comisiei din 14 iulie 2011 de corectare a Directivei 2010/19/UE de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic în domeniul sistemelor antiîmproșcare ale unor categorii de vehicule și ale remorcilor acestora, a Directivei 91/226/CEE a Consiliului și a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, cu privire la modificarea anexelor la Directiva 2007/46/CE Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 185, 15.7.2011, p. 76–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 105 - 105

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/415/oj

15.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 185/76


DECIZIA COMISIEI

din 14 iulie 2011

de corectare a Directivei 2010/19/UE de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic în domeniul sistemelor antiîmproșcare ale unor categorii de vehicule și ale remorcilor acestora, a Directivei 91/226/CEE a Consiliului și a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, cu privire la modificarea anexelor la Directiva 2007/46/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/415/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă cadru) (1), în special articolul 39 alineatul (2),

întrucât:

(1)

O eroare s-a produs în cursul adoptării Directivei 2010/19/UE a Comisiei din 9 martie 2010 de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic în domeniul sistemelor antiîmproșcare ale unor categorii de vehicule și ale remorcilor acestora, a Directivei 91/226/CEE a Consiliului și a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2). Directiva 2010/19/UE a introdus cerințe armonizate cu privire la sistemele antiîmproșcare pentru toate categoriile de vehicule vizate de Directiva 91/226/CEE a Consiliului (3). În consecință, anexele IV și XI la Directiva 2007/46/CE au fost deopotrivă modificate în această directivă în scopul adaptării lor la progresul tehnic. Întrucât aceste anexe au fost deja înlocuite prin Regulamentul (CE) nr. 1060/2008 al Comisiei din 7 octombrie 2008 de înlocuire a anexelor I, III, IV, VI, VII, XI și XV la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (directivă-cadru) (4) și au fost modificate prin mai multe regulamente, modificările ulterioare la acestea ar fi trebuit să fie realizate, de asemenea, printr-un regulament. În consecință, în scopul clarității juridice, este necesar să se corecteze Directiva 2010/19/UE.

(2)

Prin urmare, articolul 2 din Directiva 2010/19/UE trebuie eliminat.

(3)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului tehnic – autovehicule,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 2 din Directiva 2010/19/UE se elimină.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 14 iulie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

(2)  JO L 72, 20.3.2010, p. 17.

(3)  JO L 103, 23.4.1991, p. 5.

(4)  JO L 292, 31.10.2008, p. 1.


Top