EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1142

Regulamentul (UE) nr. 1142/2010 al Comisiei din 7 decembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1266/2007 în ceea ce privește perioada de aplicare a măsurilor tranzitorii privind condițiile de derogare pentru anumite animale de la interdicția de ieșire prevăzută de Directiva 2000/75/CE a Consiliului Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 322, 8.12.2010, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 201 - 202

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1142/oj

8.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 322/20


REGULAMENTUL (UE) NR. 1142/2010 AL COMISIEI

din 7 decembrie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1266/2007 în ceea ce privește perioada de aplicare a măsurilor tranzitorii privind condițiile de derogare pentru anumite animale de la interdicția de ieșire prevăzută de Directiva 2000/75/CE a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispozițiilor specifice privind măsurile de combatere și de eradicare a febrei catarale ovine (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (c), articolele 11 și 12 și articolul 19 al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1266/2007 al Comisiei din 26 octombrie 2007 referitor la normele de punere în aplicare a Directivei 2000/75/CE a Consiliului în ceea ce privește combaterea, monitorizarea, supravegherea febrei catarale ovine, precum și restricțiile privind deplasările unor animale din specii receptive la aceasta (2) stabilește normele referitoare la combaterea, monitorizarea, supravegherea bolii limbii albastre, precum și restricțiile privind deplasările animalelor, din și către zone cu acces reglementat, legat de această maladie.

(2)

Articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1266/2007 stabilește condițiile pentru derogarea de la interdicția de ieșire prevăzută prin Directiva 2000/75/CE. Articolul 8 alineatul (1) din respectivul regulament prevede că deplasările de animale, de material seminal, ovule și embrioni ai acestora dintr-o exploatație sau un centru de colectare sau de depozitare de material seminal localizat într-o zonă cu acces reglementat către o altă exploatație sau centru de colectare sau de depozitare de material seminal fac obiectul unei derogări de la interdicția de ieșire, cu condiția ca acestea să îndeplinească condițiile specificate în anexa III la respectivul regulament sau să îndeplinească orice alte garanții adecvate privind sănătatea animală, bazate pe un rezultat pozitiv al unei evaluări a riscului legat de măsurile destinate combaterii răspândirii virusului bolii limbii albastre, precum și protecției împotriva atacurilor vectorilor, solicitate de autoritatea competentă de la locul de origine și aprobate de autoritatea competentă de la locul de destinație, înainte de deplasarea animalelor respective.

(3)

Articolul 9a din Regulamentul (CE) nr. 1266/2007 prevede că, până la 31 decembrie 2010, prin derogare de la condițiile prevăzute în anexa III la respectivul regulament, statele membre de destinație pot solicita ca deplasarea anumitor animale care intră sub incidența derogării prevăzute la articolul 8 alineatul (1) să facă obiectul unor condiții suplimentare, pe baza unei evaluări a riscurilor și luând în considerare condițiile entomologice și epidemiologice la care animalele sunt supuse. Respectivele condiții suplimentare precizează că animalele trebuie să aibă vârsta mai mică de 90 de zile, trebuie să fi fost izolate de la naștere în spații protejate de vectori și trebuie să fi fost supuse anumitor teste menționate în anexa III la respectivul regulament.

(4)

Cincisprezece state membre și Norvegia au comunicat Comisiei că au aplicat respectiva măsură tranzitorie. Rezultatele evaluării riscurilor, accesibile publicului pe site-ul internet al Comisiei, arată că introducerea bolii limbii albastre în statele membre respective și în Norvegia, ca urmare a deplasării animalelor din zone cu acces reglementat, poate avea un impact negativ major.

(5)

Situația generală privind boala limbii albastre s-a îmbunătățit considerabil din 2008. Cu toate acestea, virusul este încă prezent în unele părți ale Uniunii.

(6)

Pentru o punere în aplicare armonizată, statele membre au solicitat criterii specifice pentru „unitatea cu protecție împotriva vectorilor”, cerință importantă pentru un număr de condiții prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1266/2007 și care are ca scop protejarea animalelor împotriva atacurilor vectorilor. În prezent, Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) lucrează la definirea unei unități sau instalații protejate împotriva vectorilor. Rezultatele acestor lucrări reprezintă date de intrare pentru definirea, de către Comisie, a criteriilor pentru unitățile cu protecție împotriva vectorilor menționate în anexa III la regulament.

(7)

Până la elaborarea criteriilor pentru o unitate cu protecție împotriva vectorilor, perioada de aplicare a măsurilor tranzitorii, prevăzută în articolul 9a din Regulamentul (CE) nr. 1266/2007, ar trebui prelungită cu încă șase luni.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1266/2007 ar trebui modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 9a alineatul (1) în teza introductivă din Regulamentul (CE) nr. 1266/2007, data de „31 decembrie 2010” se înlocuiește cu „30 iunie 2011”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 decembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 327, 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 283, 27.10.2007, p. 37.


Top