Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1017

Regulamentul (UE) nr. 1017/2010 al Comisiei din 10 noiembrie 2010 de deschidere a vânzării pe piața internă a cerealelor păstrate de agențiile de intervenție din statele membre

OJ L 293, 11.11.2010, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2011; abrogat prin 32011R0560

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1017/oj

11.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/41


REGULAMENTUL (UE) NR. 1017/2010 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2010

de deschidere a vânzării pe piața internă a cerealelor păstrate de agențiile de intervenție din statele membre

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 43 litera (f), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 al Comisiei din 11 decembrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului cu privire la achiziționarea și vânzarea produselor agricole în cadrul schemei de intervenție publică (2) prevede că vânzarea cerealelor păstrate de agențiile de intervenție se efectuează prin invitație de participare la licitație.

(2)

Statele membre dispun de stocuri de intervenție pentru grâu comun și orz. Pentru a răspunde necesităților piețelor, este oportun ca aceste stocuri de cereale ale statelor membre să fie puse la dispoziție pe piața internă. În acest scop, trebuie să se lanseze invitații permanente la licitație pentru revânzarea pe piața internă a cerealelor păstrate de agențiile de intervenție din statele membre. Este necesar ca fiecare dintre acestea să fie considerată ca invitație separată.

(3)

Pentru a ține seama de situația pieței interne, este oportun să se încredințeze Comisiei gestionarea invitațiilor la licitație. În plus, trebuie prevăzut un coeficient de atribuire pentru acele oferte de participare la licitație care se află la nivelul prețului minim de vânzare.

(4)

Pentru o gestionare eficientă a sistemului, este necesar să se prevadă condițiile și termenele pentru transmiterea informațiilor cerute de către Comisie.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Se deschide o procedură de licitație pentru revânzarea pe piața internă a stocurilor de intervenție de cereale, în conformitate cu dispozițiile de la Titlul III din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009.

Cantitățile maxime disponibile per stat membru sunt prezentate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Date de depunere a ofertelor de participare la licitație

(1)   Termenul de depunere a ofertelor pentru prima invitație parțială de participare la licitație expiră la 24 noiembrie 2010, la ora 11.00 (ora Bruxelles-ului).

Termenul de prezentare a ofertelor de participare pentru următoarele licitații parțiale expiră în zilele următoare, la ora 11.00 (ora Bruxelles-ului):

8 și 15 decembrie 2010,

12 și 26 ianuarie 2011,

9 și 23 februarie 2011,

9 și 23 martie 2011,

13 și 27 aprilie 2011,

11 și 25 mai 2011,

15 și 29 iunie 2011.

(2)   Ofertele de participare la licitație se depun la agențiile de intervenție agreate de statele membre, a căror listă este publicată pe internet (3).

Articolul 3

Notificarea către Comisie

Notificarea prevăzută la articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 se efectuează până la ora 16.00 (ora Bruxelles-ului) din ziua expirării termenului pentru depunerea ofertelor de participare la licitație menționat la articolul 2 din prezentul regulament.

Articolul 4

Decizia adoptată pe baza ofertelor de participare la licitație

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, Comisia stabilește, pentru fiecare tip de cereale în parte și pentru fiecare stat membru, prețul minim de vânzare sau poate decide să nu dea curs ofertelor de participare la licitație primite, în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2010.

Pentru Comisie, pentru președinte

Dacian CIOLOŞ

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 349, 29.12.2009, p. 1.

(3)  Adresele agențiilor de intervenție sunt disponibile pe site-ul web CIRCA al Comisiei Europene (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_agencies&vm=detailed&sb=Title).


ANEXĂ

Lista invitațiilor la licitație

(tone)

Stat membru

Cantități puse la dispoziție pentru vânzarea pe piața internă

 

Grâu comun

Orz

Porumb

Cod NC

1001 90

1003 00

1005 90 00

Belgique/België

0

България

0

0

Česká republika

60 937

136 395

Danmark

59 550

Deutschland

1 100 935

Eesti

40 060

Eire/Ireland

Elláda

España

France

70 385

Italia

Kypros

Latvija

0

Lietuva

0

91 377

Luxembourg

Magyarország

4 418

30 258

0

Malta

Nederland

Österreich

20 541

Polska

0

0

Portugal

România

0

Slovenija

Slovensko

0

80 112

Suomi/Finland

22 757

784 136

Sverige

148 260

United Kingdom

151 136

Simbolul „—” semnifică: nu există stoc de intervenție pentru acest tip de cereale în statul membru respectiv.


Top