Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1005

Regulamentul (UE) nr. 1005/2010 al Comisiei din 8 noiembrie 2010 privind cerințele pentru omologarea de tip a dispozitivelor de remorcare a autovehiculelor și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 291, 9.11.2010, p. 36–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 161 - 167

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1005/oj

9.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 291/36


REGULAMENTUL (UE) NR. 1005/2010 AL COMISIEI

din 8 noiembrie 2010

privind cerințele pentru omologarea de tip a dispozitivelor de remorcare a autovehiculelor și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 este un regulament individual în sensul procedurii comunitare de omologare de tip prevăzută de Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (2).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 abrogă Directiva 77/389/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de remorcare a autovehiculelor (3). Cerințele stabilite în directiva respectivă ar trebui preluate în prezentul regulament și, acolo unde este necesar, modificate în vederea adaptării acestora la evoluția cunoștințelor științifice și tehnice.

(3)

Domeniul de aplicare al prezentului regulament corespunde cu cel al Directivei 77/389/CEE, fiind deci limitat la vehiculele din categoriile M și N.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 661/2009 stabilește dispoziții fundamentale privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește dispozitivele de remorcare. Prin urmare, este necesar să se stabilească proceduri, încercări și cerințe specifice pentru acest tip de omologări.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului tehnic pentru autovehicule,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică autovehiculelor din categoriile M și N, definite în anexa II la Directiva 2007/46/CE.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(1)

„tip de vehicul în ceea ce privește dispozitivele de remorcare” înseamnă vehicule care nu prezintă între ele diferențe în ceea ce privește elementele esențiale cum ar fi caracteristicile dispozitivelor de remorcare.

(2)

„dispozitiv de remorcare” înseamnă un dispozitiv sub formă de cârlig, ureche sau sub altă formă, care permite fixarea unei piese de racordare, cum este o bară sau un cablu de remorcare.

Articolul 3

Dispoziții privind omologarea CE de tip a unui vehicul în ceea ce privește dispozitivele de remorcare

1.   Constructorul sau reprezentantul acestuia depune la autoritatea de omologare de tip cererea de omologare CE de tip pentru un vehicul în ceea ce privește dispozitivele de remorcare.

2.   Cererea se întocmește în conformitate cu modelul din documentul informativ prevăzut în partea 1 din anexa I.

3.   În cazul în care cerințele relevante specificate în anexa II la prezentul regulament sunt îndeplinite, autoritatea de omologare acordă omologarea CE de tip și eliberează un număr de omologare de tip în conformitate cu sistemul de numerotare prevăzut în anexa VII la Directiva 2007/46/CE.

Un stat membru nu poate atribui același număr unui alt tip de vehicul.

4.   În sensul alineatului (3), autoritatea de omologare de tip eliberează un certificat de omologare CE de tip întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în partea 2 din anexa I.

Articolul 4

Valabilitatea și extinderea omologărilor acordate în temeiul Directivei 77/389/CEE

Autoritățile naționale permit vânzarea și intrarea în serviciu a vehiculelor cărora li s-a acordat omologarea de tip înainte de data menționată la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 și continuă să aprobe extinderea omologării pentru vehiculele omologate în temeiul Directivei 77/389/CEE.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200, 31.7.2009, p. 1.

(2)  JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 154, 13.6.1977, p. 41.


ANEXA I

Documente administrative pentru omologarea CE de tip a autovehiculelor în ceea ce privește dispozitivele de remorcare

PARTEA 1

Document informativ

MODEL

Documentul informativ nr. … referitor la omologarea CE de tip a unui autovehicul în ceea ce privește dispozitivele de remorcare.

Următoarele informații sunt furnizate în trei exemplare și includ un cuprins. Orice desen este transmis la scara corespunzătoare și cu suficiente detalii, în format A4 sau într-un dosar format A4. Fotografiile, după caz, sunt suficient de detaliate.

În cazul în care sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate menționate în prezentul document informativ au dispozitive electronice de control, sunt furnizate informații cu privire la performanțele acestora.

0.   DISPOZIȚII GENERALE

0.1.   Marca (denumirea comercială a constructorului): …

0.2.   Tipul: …

0.2.1.   Denumirea (denumirile) comercială (comerciale) (dacă este cazul): …

0.3.   Mijloace de identificare a tipului, dacă este marcat pe vehicul (1): …

0.3.1.   Amplasarea marcajului respectiv: …

0.4.   Categoria de vehicul (2): …

0.5.   Denumirea și adresa constructorului: …

0.8.   Numele și adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare: …

0.9.   Numele și adresa reprezentantului constructorului (dacă este cazul): …

1.   CARACTERISTICI GENERALE DE CONSTRUCȚIE ALE VEHICULULUI

1.1.   Fotografii și/sau schițe ale unui vehicul reprezentativ: …

2.   MASE ȘI DIMENSIUNI (3)  (4)

2.8.   Masa maximă cu încărcătură admisibilă din punct de vedere tehnic indicată de constructor (5): …

2.11.5.   Vehiculul este/nu este (6) adecvat pentru remorcarea de încărcături

12.   DIVERSE

12.3.   Dispozitiv(e) de remorcare

12.3.1.   Față: cârlig/ureche/altul (6)

12.3.2.   Spate: cârlig/ureche/altul/niciunul (6)

12.3.3.   Desenul sau fotografia șasiului/suprafeței caroseriei, care să ilustreze poziția, construcția și sistemul de montare a dispozitivului (dispozitivelor) de remorcare: …

Note explicative

PARTEA 2

Certificat de omologare CE de tip

MODEL

Format: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICAT DE OMOLOGARE CE DE TIP

Comunicare privind:

omologarea CE de tip (7)

extinderea omologării CE de tip (7)

refuzul omologării CE de tip (7)

retragerea omologării CE de tip (7)

a unui tip de vehicul în ceea ce privește dispozitivele de remorcare

cu privire la Regulamentul (UE) nr. 1005/2010, astfel cum a fost modificat(ă) ultima dată prin Regulamentul (UE) nr. …/… (7)

Număr de omologare CE de tip: …

Motivul extinderii: …

SECȚIUNEA I

0.1.   Marca (denumirea comercială a constructorului): …

0.2.   Tipul: …

0.2.1.   Denumirea (denumirile) comercială (comerciale) (dacă este cazul): …

0.3.   Mijloace de identificare a tipului, dacă este marcat pe vehicul (8): …

0.3.1.   Amplasarea marcajului respectiv: …

0.4.   Categoria de vehicul (9): …

0.5.   Denumirea și adresa constructorului: …

0.8.   Numele și adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare: …

0.9.   Numele și adresa reprezentantului constructorului (dacă este cazul): …

SECȚIUNEA II

1.   Informații suplimentare: a se vedea addendumul.

2.   Serviciul tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor: …

3.   Data raportului de încercare: …

4.   Numărul raportului de încercare: …

5.   Observații (după caz): a se vedea addendumul.

6.   Locul: …

7.   Data: …

8.   Semnătura: …

Anexe

:

Dosar de omologare

Raport de încercare


(1)  Dacă mijloacele de identificare a tipului conțin caractere care nu sunt relevante pentru descrierea vehiculului, a componentelor sau a tipurilor de unități tehnice separate care fac obiectul acestui document informativ, aceste caractere sunt reprezentate în documentație prin simbolul „?” (de exemplu ABC??123??).

(2)  Clasificat în conformitate cu definițiile stabilite în partea A a anexei II la Directiva 2007/46/CE.

(3)  În cazul unui model cu o cabină normală și în cazul altuia cu o cabină cu cușetă, trebuie declarate ambele mase și ambele dimensiuni.

(4)  Standard ISO 612: 1978 - Vehicule rutiere – Dimensiunile autovehiculelor și ale vehiculelor tractate – termeni și definiții.

(5)  Completați aici valorile superioare și inferioare pentru fiecare variantă.

(6)  Se taie mențiunea care nu corespunde.

(7)  Se taie mențiunea care nu corespunde.

(8)  Dacă mijloacele de identificare a tipului conțin caractere care nu sunt relevante pentru descrierea vehiculului, a componentelor sau a tipurilor de unități tehnice separate care fac obiectul acestui document informativ, aceste caractere sunt reprezentate în documentație prin simbolul „?” (de exemplu ABC??123??).

(9)  După cum este definit în anexa II, secțiunea A din Directiva 2007/46/CE.

Addendum

la certificatul de omologare CE de tip nr. …

1.

Informații suplimentare:

1.1.

Descriere succintă a tipului de vehicul în ceea ce privește structura, dimensiunile, liniile și materialele de construcție: …

1.2.

Numărul total și amplasarea dispozitivului (dispozitivelor) de remorcare: …

1.3.

Metoda de fixare la vehicul: …

1.4.

Masa maximă cu încărcătură admisibilă din punct de vedere tehnic a vehiculului (kg): …

2.

Dispozitiv(e) de remorcare față: detașabil(e)/nedetașabil(e) (1) cârlig/ureche/altul (1)

3.

Dispozitiv(e) de remorcare spate: detașabil(e)/nedetașabil(e) (1) cârlig/ureche/altul/niciunul (1)

4.

Vehiculul este/nu este (1) adecvat pentru remorcarea de încărcături

5.

Observații: …


(1)  Se taie mențiunile necorespunzătoare.


ANEXA II

Cerințe pentru dispozitivele de remorcare

1.   CERINȚE SPECIFICE

1.1.   Număr minim de dispozitive

1.1.1.

Toate autovehiculele trebuie să aibă un dispozitiv de remorcare montat în față.

1.1.2.

Este de asemenea necesar ca vehiculele din categoria M1, cum sunt cele definite în partea A din anexa II la Directiva 2007/46/CE, cu excepția celor care nu sunt corespunzătoare pentru a remorca o încărcătură, să fie, de asemenea, dotate în spate cu un dispozitiv de remorcare.

1.1.3.

Un dispozitiv de remorcare spate poate fi înlocuit cu un dispozitiv de cuplare mecanică, astfel cum se definește în Regulamentul nr. 55 al CEE-ONU (1), cu condiția să fie îndeplinite cerințele de la alineatul 1.2.1.

1.2.   Încărcătura și stabilitatea

1.2.1.

Fiecare dispozitiv de remorcare montat pe vehicul trebuie să poată să reziste la o forță statică de tracțiune și de presiune echivalentă cu cel puțin jumătate din masa maximă cu încărcătură admisibilă din punct de vedere tehnic a vehiculului.

2.   PROCEDURA DE ÎNCERCARE

2.1.   Atât încărcătura de încercare de tracțiune, cât și cea de presiune sunt aplicate pe fiecare dispozitiv de remorcare separat montat pe vehicul.

2.2.   Încărcăturile de încercare se aplică în direcție orizontală longitudinală față de vehicul.


(1)  JO L 373, 27.12.2006, p. 50.


Top