EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0408

Regulamentul (UE) nr. 408/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 194/2008 al Consiliului de reînnoire și de întărire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar

OJ L 118, 12.5.2010, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 148 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2013; abrogat prin 32013R0401

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/408/oj

12.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/5


REGULAMENTUL (UE) NR. 408/2010 AL CONSILIULUI

din 11 mai 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 194/2008 al Consiliului de reînnoire și de întărire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215 alineatul (1),

având în vedere Decizia 2010/232/PESC a Consiliului din 26 aprilie 2010 de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar (1),

având în vedere propunerea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

Articolul 4 din Decizia 2010/232/PESC prevede interzicerea achiziționării, a importului și a transportului din Birmania/Myanmar către Uniune de anumite categorii specificate de mărfuri.

(2)

Articolul 8 din Decizia 2010/232/PESC prevede suspendarea ajutorului sau a programelor de dezvoltare care nu au caracter umanitar, dar și acordarea unei serii de derogări pentru proiectele și programele care vizează anumite obiective specificate.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 194/2008 (2) pune în aplicare interzicerea achiziționării, a importului și a transportului categoriilor de mărfuri specificate la articolul 2 alineatul (2) din respectivul regulament. Cu toate acestea, ar trebui clarificat faptul că interzicerea achiziționării respectivelor mărfuri din Birmania/Myanmar nu ar trebui să fie aplicabilă atunci când achiziția respectivă este efectuată în cadrul unui proiect sau al unui program de ajutor umanitar ori al unui proiect sau program de dezvoltare care nu are caracter umanitar și care vizează obiectivele descrise la articolul 8 literele (a), (b) și (c) din Decizia 2010/232/PESC.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 194/2008 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 194/2008 se adaugă următorul alineat:

„(5)   Interzicerea achiziționării mărfurilor care fac obiectul unor restricții specificate la alineatul (2) litera (b) nu se aplică proiectelor sau programelor de ajutor umanitar sau proiectelor și programelor de dezvoltare care nu au caracter umanitar și care se desfășoară în Birmania/Myanmar, pentru a sprijini:

(a)

drepturile omului, democrația și buna guvernare, prevenirea conflictelor și consolidarea capacității societății civile;

(b)

sănătatea, educația și combaterea sărăciei, în special asigurarea nevoilor fundamentale și a subzistenței categoriilor celor mai sărace și mai vulnerabile ale populației; sau

(c)

protecția mediului înconjurător, în special programele care vizează rezolvarea problemei exploatării forestiere excesive și nondurabile care conduce la despădurire.

Autoritatea competentă relevantă, astfel cum este indicată aceasta pe site-urile web enumerate în anexa IV, autorizează în prealabil achiziționarea mărfurilor care fac obiectul restricțiilor respective. Statul membru relevant informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 mai 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  JO L 105, 27.4.2010, p. 22.

(2)  JO L 66, 10.3.2008, p. 1.


Top