EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0317

Regulamentul (UE) nr. 317/2010 al Comisiei din 16 aprilie 2010 de adoptare a specificațiilor modulului ad hoc din 2011 privind ocuparea forței de muncă în rândul persoanelor cu handicap pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 97, 17.4.2010, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/317/oj

17.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 97/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 317/2010 AL COMISIEI

din 16 aprilie 2010

de adoptare a specificațiilor modulului ad hoc din 2011 privind ocuparea forței de muncă în rândul persoanelor cu handicap pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului din 9 martie 1998 privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate (1), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (denumită în continuare „Convenția ONU”), semnată de Comunitatea Europeană și de toate statele sale membre, stabilește la articolul 31 privind statisticile și colectarea datelor că statele părți se angajează să colecteze informații corespunzătoare, inclusiv date statistice și de cercetare, care să le permită să formuleze și să aplice politici în vederea punerii în aplicare a Convenției ONU, inclusiv a dispozițiilor articolului 27 în legătură cu munca și ocuparea forței de muncă.

(2)

În rezoluția sa din 17 martie 2008 cu privire la situația persoanelor cu handicap în Uniunea Europeană (2), Consiliul subliniază că statisticile privind persoanele cu handicap sunt necesare pentru a alcătui o imagine de ansamblu a situației persoanelor cu handicap în Europa și că aceste date statistice și de cercetare permit elaborarea și punerea în aplicare a unor politici avizate pentru persoanele cu handicap la toate nivelurile de guvernare. Consiliul invită statele membre și Comisia, în concordanță cu competențele lor, să se asigure că se vor începe eforturile de elaborare a unei strategii europene pentru persoanele cu handicap care să continue actualul Plan european de acțiune pentru persoanele cu handicap 2004-2010, inclusiv prin evaluarea modului în care măsurile naționale reflectă angajamentele Comunității Europene și statelor membre de a pune în aplicare integral Convenția ONU la nivel european, precum și prin analizarea posibilității de a stabili obiective naționale coerente și comparabile în acest scop.

(3)

Este necesar un set de date complete și comparabile privind încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, pentru a monitoriza progresele în privința aplicării articolului 27 din Convenția ONU și realizarea obiectivelor Strategiei europene pentru persoanele cu handicap, precum și pentru a examina evoluția participării pe piața muncii a acestora.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 365/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de adoptare a programului de module ad hoc, care acoperă anii 2010, 2011 și 2012, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de muncă, prevăzută prin Regulamentul (CE) nr. 577/98 al Consiliului (3) cuprinde un modul ad hoc privind ocuparea forței de muncă în rândul persoanelor cu handicap. Ar trebui stabilită lista variabilelor pentru acest modul.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista detaliată a variabilelor care vor fi colectate în 2011 prin modulul ad hoc privind ocuparea forței de muncă în rândul persoanelor cu handicap se stabilește în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 aprilie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 77, 14.3.1998, p. 3.

(2)  JO C 75, 26.3.2008, p. 1.

(3)  JO L 112, 24.4.2008, p. 22.


ANEXĂ

ANCHETĂ PRIN SONDAJ PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

Specificarea modulului ad hoc pentru 2011 privind ocuparea forței de muncă în rândul persoanelor cu handicap

1.

Statele membre și regiunile în cauză: toate.

2.

Variabilele se codifică după cum urmează:

Codurile variabilelor anchetei prin sondaj privind forța de muncă din coloana „Filtru” se referă la anexa III la Regulamentul (CE) nr. 377/2008 al Comisiei din 25 aprilie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forței de muncă din Comunitate, în ceea ce privește codificarea utilizată pentru transmiterea datelor începând cu anul 2009, utilizarea unui subeșantion pentru culegerea datelor referitoare la variabilele structurale și definirea trimestrelor de referință (1).

Nume

Coloană

Cod

Descriere

Filtru

HEALTHMA

197-198

 

Tipul problemei de sănătate sau al bolii de lungă durată (cod corespunzător primului tip principal)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani

01

Probleme la nivelul brațelor sau mâinilor (inclusiv artrită sau reumatism)

02

Probleme la nivelul membrelor inferioare sau labei piciorului (inclusiv artrită sau reumatism)

03

Probleme la nivelul spatelui sau gâtului (inclusiv artrită sau reumatism)

04

Cancer

05

Probleme la nivelul pielii, inclusiv reacții alergice și desfigurări grave

06

Probleme cardiace, de tensiune arterială sau circulatorii

07

Probleme la nivelul cutiei toracice sau probleme respiratorii, inclusiv astmă sau bronșită

08

Probleme ale stomacului, ale ficatului, ale rinichilor sau ale aparatului digestiv

09

Diabet

10

Epilepsie (inclusiv convulsii)

11

Dureri de cap severe, precum migrenele

12

Dificultăți de învățare (tulburări la citit, de scriere sau tulburări ale abilităților matematice)

13

Anxietate cronică

14

Depresie

15

Alte probleme mintale, nervoase sau emoționale

16

Alte boli progresive (inclusiv scleroza multiplă, HIV, boala Alzheimer, boala Parkinson)

17

Alte probleme de sănătate de lungă durată

18

Nicio problemă de sănătate sau boală de lungă durată

99

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

HEALTHSE

199-200

 

Tipul problemei de sănătate sau al bolii de lungă durată (cod corespunzător celui de al doilea tip principal)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani și HEALTHMA = 1-17

01

Probleme la nivelul brațelor sau mâinilor (inclusiv artrită sau reumatism)

02

Probleme la nivelul membrelor inferioare sau labei piciorului (inclusiv artrită sau reumatism)

03

Probleme la nivelul spatelui sau gâtului (inclusiv artrită sau reumatism)

04

Cancer

05

Probleme la nivelul pielii, inclusiv reacții alergice și desfigurări grave

06

Probleme cardiace, de tensiune arterială sau circulatorii

07

Probleme la nivelul cutiei toracice sau probleme respiratorii, inclusiv astmă sau bronșită

08

Probleme ale stomacului, ale ficatului, ale rinichilor sau ale aparatului digestiv

09

Diabet

10

Epilepsie (inclusiv convulsii)

11

Dureri de cap severe, precum migrenele

12

Dificultăți de învățare (tulburări la citit, de scriere sau tulburări ale abilităților matematice)

13

Anxietate cronică

14

Depresie

15

Alte probleme mintale, nervoase sau emoționale

16

Alte boli progresive (inclusiv scleroza multiplă, HIV, boala Alzheimer, boala Parkinson)

17

Alte probleme de sănătate de lungă durată

18

Nicio altă problemă de sănătate sau boală de lungă durată

99

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

DIFFICMA

201-202

 

Prima dificultate în îndeplinirea unor activități de bază (codul celei mai importante dificultăți)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani

01

Vedere, chiar dacă poartă ochelari

02

Auz, chiar dacă utilizează o proteză auditivă

03

Mers, urcarea scărilor

04

Șezut sau stat în picioare

05

Memorie, concentrare

06

Comunicare, de exemplu a înțelege sau a fi înțeles

07

Apucarea cu mâna sau întinderea membrelor

08

Ridicarea și purtarea obiectelor

09

Aplecarea

10

A ține, a strânge sau a întoarce

11

Niciuna

99

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

DIFFICSE

203-204

 

A doua dificultate în îndeplinirea unei activități de bază (codul celei de a doua dificultăți ca importanță)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani și DIFFICMA = 1-10

01

Vedere, chiar dacă poartă ochelari

02

Auz, chiar dacă utilizează o proteză auditivă

03

Mers, urcarea scărilor

04

Șezut sau stat în picioare

05

Memorie, concentrație

06

Comunicare, de exemplu a înțelege sau a fi înțeles

07

Apucarea cu mâna sau întinderea membrelor

08

Ridicarea și purtarea obiectelor

09

Aplecarea

10

A ține, a strânge sau a întoarce

11

Niciuna

99

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

LIMHOURS

205

 

Problema (problemele) de sănătate sau boala (bolile) sau dificultatea (dificultățile) determină o limitare a numărului de ore săptămânale în care persoana poate lucra

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani și (HEALTHMA = 1-17 sau DIFFICMA = 1-10)

1

Da, problema (problemele) de sănătate sau boala (bolile)

2

Da, dificultatea (dificultățile) în îndeplinirea anumitor activități

3

Da, ambele, problema (problemele) de sănătate/boala (bolile) și dificultatea (dificultățile) în îndeplinirea anumitor activități

4

Nu

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

LIMTYPEW

206

 

Problema (problemele) de sănătate sau boala (bolile) sau dificultatea (dificultățile) determină o limitare în privința tipului de muncă pe care persoana o poate desfășura (de exemplu, probleme în legătură cu transportul de greutăți mari, munca în exterior, faptul de a rămâne așezat pentru mult timp)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani și (HEALTHMA = 1-17 sau DIFFICMA = 1-10)

1

Da, problema (problemele) de sănătate sau boala (bolile)

2

Da, dificultatea (dificultățile) în îndeplinirea anumitor activități

3

Da, ambele, problema (problemele) de sănătate/boala (bolile) și dificultatea (dificultățile) în îndeplinirea anumitor activități

4

Nu

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

LIMTRANS

207

 

Problema (problemele) de sănătate sau boala (bolile) sau dificultatea (dificultățile) determină o limitare în privința deplasării către și de la locul de muncă

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani și (HEALTHMA = 1-17 sau DIFFICMA = 1-10)

1

Da, problema (problemele) de sănătate sau boala (bolile)

2

Da, dificultatea (dificultățile) în îndeplinirea anumitor activități

3

Da, ambele, problema (problemele) de sănătate/boala (bolile) și dificultatea (dificultățile) în îndeplinirea anumitor activități

4

Nu

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

NEEDHELP

208

 

Ca urmare a problemei (problemelor) de sănătate sau a dificultății (dificultăților) în îndeplinirea anumitor activități, persoana are nevoie de (persoană neîncadrată în muncă)/utilizează (persoană încadrată în muncă) asistență personală pentru a putea să lucreze

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani și (HEALTHMA = 1-17 sau DIFFICMA = 1-10)

1

Da

2

Nu

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

NEEDADAP

209

 

Ca urmare a problemei (problemelor) de sănătate sau a dificultății (dificultăților) în îndeplinirea anumitor activități, persoana are nevoie de (persoană neîncadrată în muncă)/utilizează (persoană încadrată în muncă) echipamente speciale sau adaptări ale locului de muncă pentru a putea să lucreze

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani și (HEALTHMA = 1-17 sau DIFFICMA = 1-10)

1

Da

2

Nu

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

NEEDORGA

210

 

Ca urmare a problemei (problemelor) de sănătate sau a dificultății (dificultăților) în îndeplinirea anumitor activități, persoana are nevoie de (persoană neîncadrată în muncă)/utilizează (persoană încadrată în muncă) condiții de lucru speciale care să-i permită să lucreze (precum ocupații sedentare, muncă la distanță, timp de lucru flexibil sau o muncă mai puțin obositoare)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani și (HEALTHMA = 1-17 sau DIFFICMA = 1-10)

1

Da

2

Nu

9

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns

LIMREAS

211-212

 

Principalul motiv al limitării în desfășurarea muncii (număr de ore, tip de activitate, deplasarea către și de la locul de muncă) ce nu sunt cauzate de problemele de sănătate/bolile de lungă durată sau de dificultăți în îndeplinirea unor activități de bază

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani

01

Lipsă de calificări/experiență

02

Lipsa unor posibilități de angajare potrivite

03

Lipsă sau posibilități reduse de transport către și de la locul de muncă

04

Lipsă de flexibilitate a angajatorului

05

Afectează dreptul la prestații

06

Responsabilități familiale/de îngrijire

07

Motive personale

08

Alte motive

09

Nicio limitare în desfășurarea muncii

99

Nu se aplică (nu este inclus în filtru)

Spațiu liber

Fără răspuns


Nume

Coloană

Cod

Descriere

Filtru

 

213/218

 

Factor de ponderare pentru modulul ad hoc din 2010 (opțional)

Toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani

0000-9999

Coloanele 213-216 conțin numere întregi

00-99

Coloanele 217-218 conțin decimale


(1)  JO L 114, 26.4.2008, p. 57.


Top