Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010O0002

Orientarea Băncii Centrale Europene din 21 aprilie 2010 privind TARGET2-Securities (BCE/2010/2)

OJ L 118, 12.5.2010, p. 65–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2012; abrogat prin 32012O0013

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2010/2/oj

12.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/65


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 21 aprilie 2010

privind TARGET2-Securities

(BCE/2010/2)

(2010/272/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), în special articolele 3.1, 12.1, 17, 18 și 22,

întrucât:

(1)

La 6 iulie 2006, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis să analizeze, în colaborare cu depozitarii centrali ai titlurilor de valoare (DCT) și cu alți participanți pe piață, posibilitatea înființării unui nou serviciu al Eurosistemului pentru decontarea operațiunilor cu titluri de valoare în banii băncii centrale, denumit TARGET2-Securities (T2S). Ca parte a misiunilor Eurosistemului în conformitate cu articolele 17, 18 și 22 din Statutul SEBC, T2S are drept scop facilitarea integrării pieței pentru serviciile posttranzacționare, asigurând decontarea în banii băncii centrale a operațiunilor cu numerar și cu titluri de valoare, în mod centralizat, neutru și fără frontiere la nivel paneuropean, astfel încât să permită DCT să furnizeze propriilor clienți servicii de decontare de tip livrare-contra-plată (delivery-versus-payment) armonizate și standardizate într-un mediu tehnic integrat cu posibilități de funcționare transfrontalieră. Întrucât asigurarea posibilității de a efectua operațiuni în banii băncii centrale reprezintă o misiune centrală a Eurosistemului, T2S este un serviciu public. BCN din zona euro vor oferi servicii de administrare a garanțiilor și de decontare în banii băncii centrale în T2S.

(2)

Articolul 22 din Statutul SEBC mandatează Eurosistemul să „asigure eficiența și soliditatea sistemelor de compensare și de plăți în cadrul Uniunii”. În plus, decontarea în banii băncii centrale evită riscurile de lichiditate și este, prin urmare, esențială pentru posttranzacționarea eficientă a titlurilor de valoare, precum și pentru piața financiară în general.

(3)

La 17 iulie 2008, Consiliul guvernatorilor a decis să lanseze proiectul T2S și să ofere resursele necesare până la finalizarea sa. De asemenea, pe baza unei oferte făcute de Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France și Banca d’Italia (denumite în continuare cele „4BC”), Consiliul guvernatorilor a hotărât că T2S urmează să fie dezvoltat și gestionat de aceste 4BC.

(4)

Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2009/6 din 19 martie 2009 privind înființarea Comitetului pentru Programul TARGET2-Securities (1) ca un organism de gestionare simplificat din Eurosistem care să elaboreze propuneri pentru Consiliul guvernatorilor cu privire la aspectele de importanță strategică și să îndeplinească sarcini de natură pur tehnică. Mandatul Comitetului pentru Programul T2S, inclus în anexa la Decizia BCE/2009/6, reprezintă unul dintre elementele esențiale ale guvernanței T2S. Anumite misiuni de punere în aplicare au fost încredințate în mod concomitent Comitetului pentru Programul T2S de către băncile centrale din Eurosistem astfel încât acesta să fie pe deplin funcțional și să acționeze în numele Eurosistemului ca ansamblu.

(5)

Prezenta orientare stabilește în special elementele esențiale pentru Programul T2S în etapele de proiectare și de dezvoltare ale acestuia. Aceasta reprezintă completarea deciziilor anterior menționate ale Consiliului guvernatorilor și contribuie, în special, la stabilirea rolurilor și responsabilităților Comitetului pentru Programul T2S și ale celor 4BC, precum și a relației de reciprocitate dintre acestea. Pe măsură ce Programul T2S este dezvoltat în continuare, aceasta va fi completată de acte juridice și acorduri contractuale suplimentare pentru care răspunderea finală va aparține Consiliului guvernatorilor.

(6)

În conformitate cu deciziile menționate anterior ale Consiliului guvernatorilor, guvernanța Programului T2S este organizată pe trei niveluri. La primul nivel al guvernanței, competența decizională finală în legătură cu T2S aparține Consiliului guvernatorilor care își asumă răspunderea generală pentru Programul T2S și, în temeiul articolului 8 din Statutul SEBC, este organul de decizie pentru întregul Eurosistem. La cel de al doilea nivel al guvernanței, Comitetul pentru Programul T2S a fost înființat pentru a asista organele de decizie ale BCE în vederea asigurării finalizării cu succes și la timp a Programului T2S. În cele din urmă, cel de-al treilea nivel al guvernanței este reprezentat de cele 4BC.

(7)

Având în vedere că serviciile T2S sunt oferite pentru DCT, este important ca relația cu aceștia să se structureze pe parcursul dezvoltării, migrării și funcționării ulterioare ale T2S. Un grup de contact al DCT va fi instituit în acest scop. Grupurile naționale de utilizatori reprezintă forumuri pentru comunicarea și interacțiunea cu furnizorii și utilizatorii serviciilor de decontare a operațiunilor cu titluri de valoare în cadrul pieței lor naționale. Grupul consultativ T2S este un forum pentru comunicarea și interacțiunea dintre Eurosistem și participanții externi la T2S.

(8)

T2S nu este o întreprindere comercială și nu are scopul de a concura cu DCT sau cu orice alt participant pe piață. Astfel, în timp ce regimul financiar al T2S vizează recuperarea integrală a costurilor, serviciile T2S nu sunt furnizate în scopul obținerii de profit. Cu privire la investiția totală în T2S din partea Eurosistemului va fi luată o decizie internă, în timp ce decizia cu privire la prețurile serviciilor T2S va viza recuperarea integrală a costurilor. În plus, Eurosistemul ar trebui să aplice în mod strict principiul nediscriminării în ceea ce privește DCT și să vizeze asigurarea unor condiții egale pentru DCT care își externalizează platforma de decontare către T2S.

(9)

T2S reprezintă un mecanism tehnic care, pe lângă faptul că va fi disponibil pentru decontarea în euro, va fi deschis și pentru BCN din afara zonei euro și pentru alte bănci centrale care ar dori să participe prin crearea disponibilității monedei lor pentru decontarea în banii băncii centrale în T2S, astfel cum este prevăzut de prezenta orientare,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   T2S este organizat pe o singură platformă tehnică integrată în sistemele de decontare pe bază brută în timp real ale băncilor centrale. Acesta este un serviciu furnizat de Eurosistem pentru DCT care permite decontarea livrare-contra-plată în banii băncii centrale în mod centralizat, neutru și fără frontiere a operațiunilor cu titluri de valoare.

(2)   Prezenta orientare cuprinde regulile privind guvernanța Programului T2S. Aceasta stabilește și caracteristicile principale ale Programului T2S, definind rolurile și responsabilitățile Comitetului pentru Programul T2S și ale celor 4BC, precum și relațiile dintre acestea pe parcursul etapelor de proiectare și de dezvoltare. De asemenea, prezenta orientare stabilește principalele decizii care urmează să fie luate de către Consiliul guvernatorilor în legătură cu T2S. În plus, aceasta prevede principiile de bază ale următoarelor elemente cu privire la T2S: (a) regimul financiar, drepturile și garanțiile; (b) modalitatea în care accesul DCT și raporturile contractuale cu DCT vor fi determinate; (c) modalitatea în care monedele, altele decât moneda euro, devin eligibile pentru utilizarea în T2S; și (d) dezvoltarea Programului T2S.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei orientări:

„depozitar central al titlurilor de valoare” (DCT) înseamnă acea entitate care: (a) permite procesarea și decontarea operațiunilor cu titluri de valoare prin înregistrare contabilă; (b) furnizează servicii de custodie, de exemplu administrarea operațiunilor cu titluri și a răscumpărărilor; și (c) are un rol activ în asigurarea integrității emisiunilor de titluri de valoare;

„livrare-contra-plată” înseamnă un mecanism care face legătura între un transfer de titluri de valoare și un transfer de fonduri astfel încât să asigure faptul că livrarea titlurilor de valoare este efectuată numai dacă fondurile respective sunt plătite;

„BCN din zona euro” înseamnă banca centrală națională (BCN) a unui stat membru care a adoptat moneda euro;

„bancă centrală din Eurosistem” înseamnă o BCN din zona euro sau BCE, după cum este cazul;

„Acordul-cadru” înseamnă cadrul contractual care urmează să se stabilească între un DCT și Eurosistem pentru etapa de dezvoltare și etapa operațională;

„specificații funcționale generale” (GFS): înseamnă descrierea generală a soluției funcționale care urmează să fie dezvoltată pentru a îndeplini cerințele utilizatorilor T2S. Aceasta va include elemente precum arhitectura funcțională (domenii, module și interacțiuni), modelele conceptuale, modelul de date sau procesul fluxului de date;

„acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3” înseamnă acordul de furnizare și utilizare care este negociat între Comitetul pentru Programul T2S și cele 4 BC, aprobat de Consiliul guvernatorilor și semnat ulterior de băncile centrale din Eurosistem și de cele 4 BC. Conține detaliile suplimentare ale atribuțiilor și responsabilităților celor 4BC, ale Comitetului pentru Programul T2S și ale băncilor centrale din Eurosistem;

„stat membru” înseamnă o țară care este membră a Uniunii;

„BCN din afara zonei euro” înseamnă BCN a unui stat membru care nu a adoptat euro;

„etapa operațională” înseamnă perioada de timp care începe odată ce primul CDT a migrat la T2S;

„altă bancă centrală” înseamnă banca centrală a unei țări din afara Uniunii;

„calendar de plată” înseamnă calendarul care prezintă ordinea plăților tranșelor de rambursare către cele 4BC;

„acord privind nivelul de servicii” înseamnă atât acordul care definește nivelul de servicii care urmează să fie furnizate de cele 4BC pentru Eurosistem, cât și acordul care definește nivelul de servicii care urmează să fie furnizate de Eurosistem pentru DCT, în legătură cu T2S;

„etapa de proiectare și de dezvoltare” înseamnă perioada de timp care începe cu aprobarea URD de către Consiliul guvernatorilor și se încheie cu debutul etapei operaționale;

„aplicația comercială T2S” înseamnă programul informatic dezvoltat și utilizat de cele 4BC în numele Eurosistemului pentru a permite Eurosistemului să furnizeze serviciile T2S prin platforma T2S;

„procedura pentru administrarea modificărilor și versiunilor T2S” înseamnă un set de norme și proceduri care se aplică ori de câte ori este inițiată o modificare a serviciilor T2S;

„pachetul financiar T2S” înseamnă valoarea maximă ce urmează a fi rambursată din costul total al T2S. Pachetul financiar stabilește (a) pentru BCN participante suma maximă ce urmează a fi plătită pentru T2S și (b) pentru cele 4 BC suma pe care o primesc înapoi de la BCN participante la livrare, conform calendarului de plată convenit;

„platforma T2S” înseamnă, în sensul prezentei orientări și fără a aduce atingere utilizării sintagmei „platforma T2S” în alte documente care au legătură cu T2S, echipamentele și toate componentele programelor informatice (de exemplu, toate programele informatice utilizate cu excepția aplicației comerciale T2S) necesare pentru funcționarea și utilizarea aplicației comerciale T2S;

„Programul T2S” înseamnă setul de activități și de produse conexe necesare pentru dezvoltarea T2S până la migrarea integrală a tuturor DCT care au semnat Acordul-cadru cu Eurosistemul;

„Comitetul pentru Programul T2S” înseamnă organismul de gestionare din cadrul Eurosistemului instituit în temeiul Deciziei BCE/2009/6, care are misiunea de a elabora propuneri pentru Consiliul guvernatorilor cu privire la aspectele de importanță strategică și de a îndeplini sarcini de natură pur tehnică în legătură cu T2S;

„contul pentru proiectul T2S” înseamnă contul T2S utilizat pentru colectarea și distribuirea tranșelor, rambursărilor și taxelor. Contul pentru proiect poate avea subconturi pentru a separa diferitele tipuri de fluxuri de numerar. Nu este de natură bugetară;

„serviciile T2S” înseamnă serviciile care urmează să fie furnizate de Eurosistem pentru DCT pe baza Acordului-cadru;

„utilizatorii T2S” înseamnă persoanele juridice care, în scopul T2S, au intrat în relații contractuale cu DCT care au un semnat Acordul-cadru cu Eurosistemul. De asemenea, include băncile de plăți care au relații contractuale cu băncile centrale și furnizează lichiditate într-un cont T2S special de numerar printr-un cont al sistemului de decontare pe bază brută în timp real unei instituții financiare și care decontează în T2S;

„specificații funcționale detaliate pentru utilizator (UDFS)” înseamnă o descriere detaliată a funcțiilor care administrează fluxurile de date externe T2S (de la aplicație la aplicație). Va include informațiile necesare pentru ca utilizatorii să își adapteze sau să își dezvolte sistemul intern de informații în vederea conectării acestuia la T2S;

„manualul utilizatorului” înseamnă documentul care descrie modalitatea în care utilizatorii T2S pot utiliza un număr de funcții ale programului informatic T2S care sunt disponibile în varianta utilizator-aplicație (screen-based);

„document privind cerințele utilizatorului” (URD) înseamnă documentul care stabilește cerințele utilizatorului pentru T2S astfel cum au fost publicate de BCE la 3 iulie 2008 și cum au fost modificate ulterior prin procedura de administrare a modificărilor și versiunilor T2S.

SECȚIUNEA II

GUVERNANȚA PROGRAMULUI T2S

Articolul 3

Nivelurile de guvernanță

Guvernanța Programului T2S este organizată pe trei niveluri, astfel cum sunt descrise în prezenta secțiune a orientării. Nivelul 1 este reprezentat de Consiliul guvernatorilor, Nivelul 2 este reprezentat de Comitetul pentru Programul T2S, iar Nivelul 3 este reprezentat de cele 4BC.

Articolul 4

Consiliul guvernatorilor

(1)   Consiliul guvernatorilor este însărcinat cu conducerea, administrarea generală și controlul Programului T2S. De asemenea, acesta este factorul final de decizie în ceea ce privește Programul T2S și hotărăște cu privire la distribuirea atribuțiilor nerepartizate în mod expres Nivelurilor 2 și 3.

(2)   În special, Consiliul guvernatorilor are următoarele competențe:

(a)

guvernanța Programului T2S prin toate activitățile următoare:

(i)

adoptarea de decizii cu privire la orice element referitor la guvernanța T2S; asumarea răspunderii pentru întreg Programul T2S – acesta reprezintă, prin urmare, factorul final de decizie în cazul existenței unui diferend;

(ii)

adoptarea, ad hoc, de decizii cu privire la atribuțiile alocate Comitetului pentru Programul T2S sau celor 4 BC;

(iii)

alocarea îndeplinirii atribuțiilor specifice subsecvente sau adiționale cu privire la Programul T2S Comitetului pentru Programul T2S și/sau celor 4BC, stabilind, în același timp, deciziile pe care și le rezervă cu privire la acesta;

(iv)

adoptarea oricărei decizii cu privire la organizarea Comitetului pentru Programul T2S;

(b)

soluționarea cererilor membrilor grupului consultativ T2S prezentate în conformitate cu normele grupului respectiv;

(c)

adoptarea de decizii cu privire la regimul financiar de bază pentru T2S, și anume:

(i)

politica de comisionare pentru serviciile T2S;

(ii)

metodologia determinării costurilor pentru T2S;

(iii)

normele financiare în conformitate cu articolul 12;

(d)

adoptarea de decizii cu privire la criteriile de acces pentru DCT;

(e)

validarea și acceptarea planului Programului T2S; monitorizarea evoluției Programului T2S și adoptarea de decizii cu privire la măsurile pentru reducerea oricărei întârzieri în punerea în aplicare a T2S;

(f)

adoptarea de decizii cu privire la aspectele operaționale de bază ale T2S, și anume:

(i)

cadrul operațional T2S, inclusiv strategia pentru gestionarea incidentelor și crizelor;

(ii)

cadrul T2S de securitate a informațiilor;

(iii)

procedura de administrare a modificărilor și versiunilor T2S;

(iv)

strategia de testare a T2S;

(v)

strategia T2S de migrare;

(vi)

cadrul T2S de gestionare a riscului;

(g)

aprobarea cadrului contractual de bază, respectiv:

(i)

acordurile dintre Nivelurile 2 și 3;

(ii)

acorduri privind nivelurile de servicii negociate între Comitetul pentru Programul T2S și DCT și băncile centrale din Eurosistem, precum și cu cele 4BC;

(iii)

contractele cu DCT care sunt negociate de către Comitetul pentru Programul T2S împreună cu băncile centrale din Eurosistem și, pe de altă parte, cu DCT;

(iv)

contractele cu BCN din afara zonei euro, altele decât băncile centrale sau alte autorități monetare competente, inclusiv acordurile privind nivelurile de servicii respective;

(h)

răspunderea pentru luarea măsurilor corespunzătoare pentru a asigura executarea normelor și principiilor privind supravegherea;

(i)

stabilirea datei la care începe migrarea DCT la T2S.

Articolul 5

Comitetul pentru Programul T2S

(1)   Compunerea și mandatul Comitetului pentru Programul T2S sunt prevăzute de Decizia BCE/2009/6. Comitetul pentru Programul T2S răspunde de atribuțiile alocate Nivelului 2 în limitele cadrului general definit de Consiliul guvernatorilor.

(2)   De asemenea, mandatul Comitetului pentru Programul T2S include:

(a)

dezbaterea și aprobarea GFS, UDFS și a manualelor utilizatorului;

(b)

punerea în aplicare a cadrului operațional T2S, inclusiv strategia pentru gestionarea incidentelor și crizelor, în cadrul parametrilor stabiliți de Consiliul guvernatorilor;

(c)

negocierea acordurilor de participare monetară menționate la articolul 18 alineatele (1) și (2);

(d)

furnizarea de informații autorităților competente de reglementare și de supraveghere relevante;

(e)

negocierea acordului dintre Nivelul 2-Nivelul 3 cu cele 4BC, pentru aprobarea de către Consiliul guvernatorilor.

Articolul 6

Cele 4BC

(1)   Cele 4BC dezvoltă și utilizează T2S și furnizează Comitetului pentru Programul T2S informații cu privire la organizarea lor internă și alocarea activităților.

Cele 4BC îndeplinesc, în special, toate atribuțiile următoare:

(a)

elaborează GFS, UDFS și manualele utilizatorilor în conformitate cu planul Programului T2S, pe baza URD și a orientărilor Comitetului pentru Programul T2S;

(b)

proiectarea și dezvoltarea T2S, în numele Eurosistemului, și furnizarea componentelor tehnice ale T2S în conformitate cu planul Programului T2S și cu URD, GFS și cu UDFS și cu alte specificații și niveluri de servicii;

(c)

punerea T2S la dispoziția Comitetului pentru Programul T2S în conformitate cu termenele, specificațiile și nivelurile de servicii aprobate;

(d)

punerea la dispoziția Comitetului pentru Programul T2S, în scopul dispozițiilor financiare prevăzute la articolul 12, a următoarelor elemente:

(i)

o estimare, într-o formă care poate fi evaluată și/sau auditată de comitetul relevant din cadrul Sistemului Central al Băncilor Centrale (SEBC) sau din Eurosistem și/sau de auditori externi, a cheltuielilor pe care le vor efectua în cursul dezvoltării și utilizării T2S;

(ii)

o ofertă financiară, care să includă tipul, calendarul de plată precum și perioada de timp acoperită;

(e)

obținerea tuturor licențelor necesare pentru proiectarea și utilizarea T2S și pentru a permite Eurosistemului să se afle în poziția de a furniza serviciile T2S pentru DCT;

(f)

punerea în aplicare a modificărilor T2S în conformitate cu procedura de administrare a modificărilor și versiunilor T2S;

(g)

furnizarea de răspunsuri în domeniile de competență ale acestora la cereri formulate de Consiliul guvernatorilor sau de Comitetul pentru Programul T2S;

(h)

asigurarea pregătirii și a sprijinului tehnic și operațional pentru teste și pentru migrare, sub coordonarea Comitetului pentru Programul T2S;

(i)

negocierea acordului dintre Nivelul 2-Nivelul 3 cu Comitetul pentru Programul T2S.

(2)   Cele 4BC răspund solidar și indivizibil față de Eurosistem pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Răspunderea este angajată în caz de fraudă, culpă cu prevedere și culpă gravă. Regimul răspunderii este precizat mai detaliat în acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3.

(3)   Externalizarea sau subcontractarea atribuțiilor sus-menționate de către cele 4BC unor furnizori externi nu aduce atingere răspunderii celor 4BC față de Eurosistem și față de alți participanți și este transparentă față de Comitetul pentru Programul T2S.

Articolul 7

Raporturile cu participanții externi

(1)   Grupul consultativ pentru T2S este un forum pentru comunicarea și interacțiunea dintre Eurosistem și participanții externi la T2S. Grupul consultativ pentru T2S prezintă rapoarte Comitetului pentru Programul T2S și, în situații excepționale, poate supune atenției Consiliului guvernatorilor anumite elemente.

Grupul consultativ pentru T2S este prezidat de președintele Comitetului pentru Programul T2S. Compunerea și mandatul grupului consultativ pentru T2S sunt prevăzute în anexa la prezenta orientare.

Grupul consultativ își îndeplinește funcția în conformitate cu Regulamentul de procedură care este aprobat de Consiliul guvernatorilor.

(2)   Grupul de contact pentru DCT este un forum de comunicare și interacțiune cu DCT. Acesta facilitează pregătirea și negocierea Acordului-cadru dintre Eurosistem, pe de o parte, și DCT care doresc să participe la T2S, pe de altă parte. Grupul de contact pentru DCT este prezidat de președintele Comitetului pentru Programul T2S. Compunerea și mandatul grupului de contact pentru DCT sunt prevăzute în anexă.

(3)   Grupurile naționale de utilizatori reprezintă forumuri pentru comunicarea și interacțiunea cu furnizorii și utilizatorii serviciilor de decontare a titlurilor de valoare în cadrul pieței naționale a acestora, în scopul susținerii dezvoltării și punerii în aplicare a T2S și pentru a evalua impactul T2S asupra piețelor naționale. Grupurile naționale de utilizatori sunt prezidate de BCN respective. Compunerea și mandatul Grupurilor naționale de utilizatori sunt prevăzute în anexă.

Articolul 8

Buna guvernanță

(1)   Pentru a preîntâmpina conflictele de interese dintre atribuția de furnizare a serviciului T2S și funcțiile de reglementare ale Eurosistemului, băncile centrale din Eurosistem se asigură că:

(a)

membrii Comitetului pentru Programul T2S nu participă la nicio activitate de supraveghere a băncii lor centrale în ceea ce privește T2S, astfel cum este prevăzut în Regulamentul de procedură al Comitetului pentru Programul T2S adoptat de Consiliul guvernatorilor. Aceștia nu sunt membri ai Comitetului pentru sisteme de plăți și de decontare (PSSC), ai Comitetului pentru tehnologia informației (ITC) sau ai Comitetului director pentru TI al Eurosistemului (EISC);

(b)

există o delimitare între supravegherea T2S și activitățile operaționale ale T2S.

(2)   Comitetul pentru Programul T2S este supus obligațiilor de raportare, control și audit, astfel cum sunt definite de prezenta orientare. Auditurile referitoare la dezvoltarea, utilizarea și costul T2S sunt inițiate și desfășurate pe baza principiilor și normelor stabilite de Consiliul guvernatorilor în Politica de audit a SEBC în vigoare la data la care auditul relevant este efectuat.

Articolul 9

Cooperarea și informarea

(1)   Pe parcursul dezvoltării Programului T2S, cele 4BC și Comitetul pentru Programul T2S cooperează, fac schimb de informații și își oferă reciproc suport tehnic și de altă natură.

(2)   Cele 4BC, celelalte bănci centrale din Eurosistem și Comitetul pentru Programul T2S se informează reciproc fără întârziere cu privire la orice elemente care ar putea afecta în mod concret proiectarea sau dezvoltarea T2S și depun eforturi pentru reducerea oricărui risc conex.

(3)   Comitetul pentru Programul T2S prezintă trimestrial Consiliului guvernatorilor rapoarte cu privire la dezvoltarea Programului T2S. Înainte de a fi transmise Consiliului guvernatorilor prin intermediul Comitetului executiv, proiectele de rapoarte sunt transmise PSSC și EISC pentru comentarii.

(4)   Comitetul pentru Programul T2S comunică membrilor PSSC ordinea de zi, rezumatul și documentația relevantă pentru reuniunile sale pentru a le permite acestora să participe activ în cazul în care este necesar.

(5)   Comitetul pentru Programul T2S poate consulta și poate fi consultat de orice comitete competente ale SEBC, după cum este necesar.

(6)   Cele 4BC prezintă Comitetului pentru Programul T2S rapoarte regulate cu privire la Programul T2S.

(7)   Conținutul și procedura detaliată pentru obligațiile de raportare ale Comitetului pentru Programul T2S și ale celor 4BC sunt detaliate în cuprinsul acordului dintre Nivelul 2-Nivelul 3.

SECȚIUNEA III

REGIMUL FINANCIAR

Articolul 10

Politica de comisionare

(1)   Politica de comisionare pentru T2S se ghidează după principiile de bază privind lipsa scopului lucrativ, recuperarea integrală a costurilor și nediscriminarea față de DCT.

(2)   În termen de șase luni de la adoptarea prezentei orientări, Comitetul pentru Programul T2S transmite Consiliului guvernatorilor o propunere privind politica de comisionare pentru serviciile T2S, inclusiv procedurile generale și un raport privind conformitatea T2S cu obiectivul de a funcționa fără scop lucrativ și de a realiza recuperarea integrală a costurilor, inclusiv o evaluare cu privire la orice risc financiar rezultant la care ar putea fi expus Eurosistemul. Înainte de a fi transmisă Consiliului guvernatorilor, politica de comisionare va fi discutată cu DCT și cu utilizatorii.

Articolul 11

Metodologia privind costurile și procedurile contabile

(1)   T2S face obiectul metodologiei comune a Eurosistemului cu privire la costuri și al Orientării BCE/2006/16 din 10 noiembrie 2006 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (2), cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor hotărăște altfel.

(2)   Comitetul pentru Programul T2S invită cu mult în avans comitetele relevante din SEBC/Eurosistem să participe la evaluarea metodei corecte de punere în aplicare:

(a)

a metodologiei comune a Eurosistemului cu privire la costuri în contextul estimărilor de cost ale T2S și al calculării costurilor anuale ale T2S; și

(b)

a Orientării BCE/2006/16 de către BCE și cele 4 BC în contextul recunoașterii costurilor și activelor T2S.

Articolul 12

Dispoziții financiare

(1)   Comitetul pentru Programul T2S transmite Consiliului guvernatorilor o propunere cu privire la pachetul financiar pentru T2S care va include costurile T2S, și anume costurile suportate de cele 4 BC și BCE pentru dezvoltarea, întreținerea și funcționarea T2S.

(2)   Propunerea include și:

(a)

tipul ofertei;

(b)

calendarul de plată;

(c)

perioada de timp acoperită;

(d)

mecanismul de împărțire a costurilor;

(e)

costul de capital.

(3)   Consiliul guvernatorilor adoptă deciziile cu privire la mecanismele financiare.

Articolul 13

Plăți

(1)   La BCE se deschide un cont pentru proiectul T2S în numele Eurosistemului. Contul pentru proiectul T2S nu are caracter bugetar, dar este folosit pentru colectarea și distribuirea tuturor plăților anticipate, tranșelor și rambursărilor legate de costuri privind T2S, precum și taxele de utilizare a T2S.

(2)   Comitetul pentru Programul T2S administrează contul proiectului T2S în numele Eurosistemului. Cu condiția validării și acceptării produselor BC, Comitetul pentru Programul T2S aprobă plătirea fiecărei tranșe către cele 4BC în conformitate cu calendarul de plată aprobat de Consiliul guvernatorilor și prevăzut în acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3.

Articolul 14

Drepturile Eurosistemului asupra T2S

(1)   Aplicația comercială T2S este deținută în întregime de Eurosistem.

(2)   În acest sens, cele 4BC acordă Eurosistemului licențe privind drepturile de proprietate intelectuală necesare pentru a permite Eurosistemului să furnizeze DCT întreaga gamă de servicii T2S în conformitate cu normele aplicabile și nivelurile de servicii comune și pe o bază egală. Cele 4BC despăgubesc Eurosistemul pentru orice acțiuni privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală introduse de terți.

(3)   Detaliile referitoare la drepturile Eurosistemului asupra T2S sunt stabilite de cele 4BC și Comitetul pentru Programul T2S în cadrul acordului dintre Nivelul 2-Nivelul 3. Drepturile autorităților care au semnat un acord de participare monetară astfel cum este definit în articolul 18 vor fi prevăzute într-un astfel de acord.

SECȚIUNEA IV

DEPOZITARII CENTRALI DE TITLURI DE VALOARE

Articolul 15

Criteriile de acces pentru DCT

(1)   DCT sunt eligibili pentru acces la serviciile T2S cu condiția ca aceștia:

(a)

să fi fost notificați Comisiei Europene în conformitate cu articolul 10 din Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare (3) sau, în cazul unui DCT dintr-un stat care nu se încadrează în jurisdicția Spațiului Economic European (SEE), aceștia funcționează în temeiul unui cadru juridic și de reglementare care este echivalent celui în vigoare în Uniune;

(b)

să fi fost evaluați pozitiv de autoritățile competente în raport cu Recomandările CESR/SEBC pentru sistemele de decontare a titlurilor de valoare;

(c)

la cerere, să pună fiecare ISIN/titlu de valoare pentru care este un DCT emitent (sau un DCT emitent tehnic) la dispoziția altor DCT din T2S;

(d)

să se oblige să ofere altor DCT din T2S servicii de custodie de bază într-o manieră nediscriminatorie;

(e)

să se oblige față de alți DCT din T2S să efectueze decontarea în banii băncii centrale în T2S, în cazul în care moneda este disponibilă în T2S.

(2)   Normele cu privire la criteriile de acces pentru DCT sunt incluse în acordurile contractuale dintre băncile centrale din Eurosistem și DCT.

(3)   BCE păstrează pe website-ul său o listă cu DCT admiși la decontarea în T2S.

Articolul 16

Raporturile contractuale cu DCT

(1)   Contractele dintre băncile centrale din Eurosistem și DCT, inclusiv acordurile privind nivelurile de servicii, trebuie să fie pe deplin armonizate.

(2)   Comitetul pentru Programul T2S, împreună cu băncile centrale din Eurosistem, negociază contractele cu DCT.

(3)   Contractele cu DCT sunt aprobate de Consiliul guvernatorilor și apoi sunt semnate de banca centrală din Eurosistem a țării în care se află sediul DCT sau de BCE pentru DCT localizați în afara zonei euro, în oricare dintre situații acționând în numele și pe seama tuturor băncilor centrale din Eurosistem. În ceea ce privește Irlanda, contractul va fi semnat de banca centrală din Eurosistem a statului membru care a notificat sistemul de decontare a titlurilor de valoare Comisiei Europene în conformitate cu articolul 10 din Directiva 98/26/CE.

Articolul 17

Respectarea cerințelor prevăzute de reglementări

(1)   Comitetul pentru Programul T2S are drept scop să susțină respectarea permanentă de către DCT a prevederilor relevante în materie juridică, de reglementare și de supraveghere.

(2)   Comitetul pentru Programul T2S apreciază dacă BCE ar trebui să emită recomandări pentru a promova adaptările legislative care să asigure DCT drepturi de acces egale la serviciile T2S și adresează propuneri cu privire la acestea Consiliului guvernatorilor.

SECȚIUNEA V

ALTE MONEDE DECÂT MONEDA EURO

Articolul 18

Condiții de eligibilitate pentru includerea în T2S

(1)   O monedă SEE, alta decât moneda euro, este eligibilă pentru utilizarea în T2S cu condiția ca BCN din afara zonei euro, altă bancă centrală sau altă autoritate responsabilă pentru o astfel de monedă să devină parte la un acord de participare monetară cu Eurosistemul și ca eligibilitatea unei astfel de monede să fi fost aprobată de Consiliul guvernatorilor.

(2)   O monedă, alta decât o monedă din SEE, este eligibilă pentru utilizarea în T2S cu condiția ca eligibilitatea unei astfel de monede să fi fost aprobată de Consiliul guvernatorilor, dacă:

(a)

cadrul juridic, de reglementare și de supraveghere aplicabil decontării în moneda respectivă asigură în mod substanțial același nivel sau un nivel mai ridicat de certitudine juridică decât cel în vigoare în Uniune;

(b)

includerea unei astfel de monede în T2S ar avea un impact pozitiv asupra contribuției T2S la piața de decontare a titlurilor de valoare a Uniunii;

(c)

cealaltă bancă centrală sau cealaltă autoritate responsabilă de o astfel de monedă devine parte la un acord de participare monetară reciproc avantajos cu Eurosistemul.

(3)   În conformitate cu mandatul Comitetului pentru Programul T2S, BCN din afara zonei euro pot fi reprezentate în cadrul Comitetului pentru Programul T2S.

SECȚIUNEA VI

DEZVOLTAREA PROGRAMULUI T2S

Articolul 19

Planul Programului T2S

(1)   În urma adoptării prezentei orientări, Comitetul pentru Programul T2S adresează Consiliului guvernatorilor propuneri pentru planul Programul T2S, pe baza URD, constând într-o listă structurată a produselor și a activităților în legătură cu Programul T2S, împreună cu interdependențele acestora și datele de început și de sfârșit prognozate.

(2)   Pe baza propunerilor adresate de Comitetul pentru Programul T2S, Consiliul guvernatorilor evaluează, validează și acceptă planul Programului T2S.

(3)   Comitetul pentru Programul T2S stabilește un calendar detaliat al programului pe baza planului Programului T2S identificând punctele cheie ale Programului T2S. Calendarul este publicat și comunicat participanților la T2S.

(4)   În cazul în care există un risc considerabil ca un punct cheie al Programului T2S să nu fie îndeplinit, Comitetul pentru Programul T2S informează de îndată Consiliul guvernatorilor și propune măsurile pentru reducerea oricărei întârzieri în punerea în aplicare a Programului T2S.

SECȚIUNEA VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 20

Acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3

(1)   Sub rezerva dispozițiilor prezentei orientări, un acord dintre Nivelul 2-Nivelul 3 prevede detalii suplimentare cu privire la atribuțiile și responsabilitățile celor 4BC, ale Comitetului pentru Programul T2S și ale băncilor centrale din Eurosistem.

(2)   Proiectul de acord dintre Nivelul 2-Nivelul 3 este transmis Consiliului guvernatorilor pentru aprobare și ulterior este semnat de Eurosistem și cele 4BC.

Articolul 21

Soluționarea diferendelor

(1)   În cazul în care un diferend în legătură cu o chestiune reglementată de prezenta orientare nu poate fi soluționat prin acordul părților afectate, oricare dintre părțile afectate poate înainta chestiunea Consiliului guvernatorilor pentru adoptarea unei decizii.

(2)   Acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3 prevede că cele 4BC sau Comitetul pentru Programul T2S pot înainta Consiliului guvernatorilor orice diferend generat de acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3.

Articolul 22

Intrarea în vigoare

Prezenta orientare intră în vigoare la 1 mai 2010.

Articolul 23

Destinatari și măsuri de implementare

Prezenta orientare se aplică tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 21 aprilie 2010.

În numele Consiliului guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 102, 22.4.2009, p. 12.

(2)  JO L 348, 11.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 166, 11.6.1998, p. 45.


ANEXĂ

GRUPUL CONSULTATIV T2S

Mandat și compunere

1.   Mandat și competențe

Grupul consultativ TARGET2-Securities (T2S) are următorul mandat:

(a)

susținerea revizuirii de către Eurosistem a Specificațiilor generale (SG) și a specificațiilor funcționale detaliate pentru utilizator (UDFS) pentru a asigura conformitatea deplină a acestora cu Documentul privind cerințele utilizatorului (URD);

(b)

susținerea revizuirii de către Eurosistem a oricăror cereri de schimbare a URD;

(c)

furnizarea de consultanță cu privire la dezvoltarea ulterioară a cadrului legal pentru SG și UDFS;

(d)

susținerea Eurosistemului în dezvoltarea ulterioară a grilei de comisionare;

(e)

continuarea activității de armonizare în domeniul decontării titlurilor de valoare în raport cu T2S;

(f)

susținerea eforturilor de implementare pe piață;

(g)

oferirea de consultanță și susținerea implementării acordului și politicilor care contribuie la crearea unui mediu T2S pentru posttranzacționare concret și eficient din punct de vedere al costurilor între T2S și DCT și care, astfel, contribuie la încurajarea depozitarilor centrali de titluri de valoare (DCT) și a utilizatorilor de pe piață să se angajeze să transfere bilanțurile și activitatea de decontare către T2S;

(h)

oferirea de consultanță cu privire la chestiuni de migrare și etapizare.

2.   Compunere

2.1.

GC este compus din președinte, un secretar, membri cu drepturi depline și observatori.

2.2.

Ori de câte ori este considerat necesar, președintele poate să invite în mod ad hoc experți suplimentari care să participe la ședințele GC și să informeze GC cu privire la acest aspect.

3.   Membrii cu drepturi depline

3.1.

Membrii cu drepturi depline au dreptul de a participa la procesul de adoptare a deciziilor de către GC.

3.2.

Fiecărui grup eligibil pentru a deveni membru cu grupuri depline în conformitate cu punctul 3.3 îi este alocat același număr de membri cu grupuri depline. Numărul membrilor cu drepturi depline din fiecare grup participant este egal cu numărul de membri cu drepturi depline din grupul băncilor centrale participante.

3.3.

Un reprezentant al oricăruia dintre următoarele grupuri este eligibil pentru a fi membru cu drepturi depline al GC:

(a)

băncile centrale – BCE și fiecare bancă centrală națională (BCN) din zona euro trebuie să fie reprezentată de un membru cu drepturi depline. Cu ocazia adoptării euro de către un stat membru, BCN respectivă participă și ea în calitate de membru cu drepturi depline al GC de la data intrării în zona euro. O bancă centrală din afara zonei euro care a hotărât să includă moneda sa în T2S este de asemenea reprezentată de un membru cu drepturi depline de la data deciziei respective. Comisia Europeană, în calitate de autoritate publică, este un membru cu drepturi depline inclus în grupul băncilor centrale;

(b)

depozitarii centrali de titluri de valoare (DCT) – este membru cu drepturi depline al GC și poate desemna un reprezentant orice grup de DCT, care poate fi constituit din mai mulți DCT, sau fiecare DCT, după caz, care își decontează operațiunile în euro și/sau operațiunile în moneda sa națională, alta decât euro, și care a îndeplinit următoarele criterii:

și-a declarat susținerea pentru T2S;

dorește să încheie cu Eurosistemul un contract;

și-a declarat intenția de a utiliza T2S odată ce a început să funcționeze.

Conform punctelor 3.2 și 3.3 litera (a), numărul de reprezentanți ai DCT este egal cu numărul reprezentanților băncilor centrale. Astfel, grupurile mai mari de DCT și DCT mai mari au un număr mai mare de reprezentanți, în funcție de volumul decontărilor lor. Numărul reprezentanților suplimentari este determinat de DCT reprezentați în GC și de președintele GC în conformitate cu metodologia d’Hondt pentru o reprezentare proporțională;

(c)

utilizatori – Comitetul de desemnare (CD) selectează membrii din rândul comunității de utilizatori pe baza candidaturilor primite de către secretar și în temeiul unei grile predefinite:

cel puțin șapte membri cu drepturi depline care să reprezinte importante bănci comerciale active în domeniul operațiunilor cu titluri de valoare denominate în monede eligibile pentru decontare în T2S, indiferent de locul unde au sediul social;

cel puțin doi membri cu drepturi depline care să reprezinte bănci de investiții internaționale;

cel puțin doi membri cu drepturi depline care să reprezinte bănci active în domeniul decontării titlurilor de valoare pentru deservirea clienților lor locali;

cel puțin un membru cu drepturi depline care să reprezinte o contraparte centrală.

4.   Observatori

4.1.

Observatorii au dreptul de a participa la ședințele GC, dar nu pot participa la procesul decizional.

4.2.

Un reprezentant al fiecăruia dintre următoarele grupuri/instituții este eligibil pentru a fi un observator în cadrul GC:

(a)

Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CAERVM);

(b)

Federația Europeană din Domeniul Bancar;

(c)

Grupul European al Caselor de Economii;

(d)

Asociația Europeană a Cooperativelor de Credit;

(e)

Forumul European al Serviciilor privind Titlurile de Valoare;

(f)

Federația Burselor de Valori Europene;

(g)

DCT care susțin T2S și care sunt utilizați de o BCN;

(h)

președinții subgrupurilor GC.

4.3.

Băncile centrale din Eurosistem care vor construi și utiliza platforma T2S (4BC) pot desemna un reprezentant pentru fiecare bancă centrală pentru a participa în GC în calitate de observator. Acești reprezentanți își prezintă opiniile în fața GC în mod uniform.

5.   Procedurile de desemnare

5.1.

În cazul membrilor cu drepturi depline și al observatorilor se aplică următoarele proceduri de desemnare:

(a)

un reprezentant al unei bănci centrale este desemnat de către guvernatorul/președintele băncii centrale respective în conformitate cu statutul băncii centrale aplicabil;

(b)

un reprezentant al DCT este desemnat de către conducătorul DCT respectiv;

(c)

un reprezentant al utilizatorilor este desemnat de organizațiile respective pe baza candidaturilor ad personam. Aceștia sunt desemnați de către CD în conformitate cu procedurile și criteriile CD aplicabile;

(d)

un observator este desemnat de către conducătorul grupului/instituției în cauză.

5.2.

Fiecare persoană desemnată trebuie să dețină gradul profesional adecvat și experiența tehnică relevantă. Entitățile care efectuează desemnarea trebuie să se asigure că persoana desemnată poate aloca timp suficient pentru a se implica activ în activitatea GC.

5.3.

Orice desemnare trebuie confirmată în scris secretarului.

6.   Participare

6.1.

Membrii cu drepturi depline și observatorii din GC participă în GC doar personal. Participarea lor la ședințele GC este considerată drept o dovadă a dedicării lor pentru proiect.

6.2.

Membrii cu drepturi depline și observatorii au dreptul de a desemna supleanți (cu un grad profesional și un nivel de experiență echivalente) care, în circumstanțe excepționale, participă la ședințele GC în cazul absenței celor dintâi și pot exprima opinii sau, în cazul membrilor cu drepturi depline, pot vota în numele acestora în temeiul unei împuterniciri. Membrii cu drepturi depline și observatorii în cauză informează Secretariatul cu privire la această situație cu suficient timp înainte.

6.3.

Ori de câte ori un membru cu drepturi depline sau un observator părăsește entitatea pe care o reprezintă, calitatea lor de membru încetează cu efect imediat.

6.4.

Președintele GC va solicita organizației corespunzătoare care a efectuat desemnarea sau CD, după caz, să desemneze un membru înlocuitor de fiecare dată când un membru cu drepturi depline sau un observator demisionează sau își pierde calitatea de membru, în conformitate cu procedura de desemnare aplicabilă prevăzută de articolul 5.

7.   Președintele

7.1.

Președintele trebuie să fie unul dintre membrii cu experiență ai organelor de conducere ai BCE și este numit de Consiliul guvernatorilor. Președintele este împuternicit să desemneze un supleant pentru a îl înlocui în cazuri excepționale.

7.2.

Președintele organizează și conduce ședințele GC. În această calitate, acesta stabilește ordinea de zi a ședințelor, ținând seama de contribuțiile membrilor GC, și documentele care trebuie transmise GC.

7.3.

Președintele hotărăște dacă un anumit subiect intră în sfera de competență a GC (în conformitate cu punctul 1.2) și informează GC în cazul în care stabilește că o anumită temă nu intră în competența acestuia.

7.4.

Președintele îndeplinește toate atribuțiile prevăzute în decizia Consiliului guvernatorilor, precum și toate celelalte atribuții care îi sunt încredințate ulterior de GC.

7.5.

Președintele desemnează președinții și membrii ordinari ai subgrupurilor înființate în cadrul GC.

7.6.

Președintele este singura persoană care reprezintă GC în exterior. GC va fi informat în mod corespunzător anterior oricărei situații în care GC va fi reprezentat extern de către președinte. Orice comunicare externă a GC va fi adusă în atenția GC cu suficient timp înainte.

8.   Secretariatul

8.1.

Secretarul trebuie să fie un membru al personalului BCE cu o experiență solidă și este numit de către președinte. Președintele poate desemna un supleant care să îl înlocuiască pe secretar în situații excepționale.

8.2.

BCE asigură secretarului suportul operațional și de tehnic necesar.

8.3.

Secretarul își desfășoară activitatea sub coordonarea președintelui. Atribuțiile secretarului constau, în special, în:

(a)

acordarea de asistență președintelui în îndeplinirea atribuțiilor acestuia;

(b)

organizarea ședințelor și elaborarea rezumatelor ședințelor;

(c)

asistență la elaborarea documentelor adoptate de GC;

(d)

coordonarea consultărilor;

(e)

organizarea comunicării externe în legătură cu activitatea GC și a altor grupuri (precum publicarea documentelor GC);

(f)

îndeplinirea tuturor celorlalte atribuții care îi sunt încredințate prin Regulamentul de procedură, de GC sau de către președinte, după caz.

8.4.

Secretarul este din oficiu membru al CD. Acesta poate de asemenea face parte din substructurile GC.

8.5.

Secretarul nu poate participa la adoptarea deciziilor GC.

9.   Proceduri de lucru

9.1.

Ca regulă, GC se întâlnește o dată pe trimestru. Președintele poate convoca ședințe suplimentare, datele acestora urmând a fi comunicate GC cu suficient timp înainte. În principiu, ședințele se desfășoară la sediul BCE.

9.2.

Limba de lucru este engleza.

9.3.

Concluziile provizorii cu privire la rezultatul unei ședințe a GC sunt publicate pe website-ul BCE în termen de trei zile lucrătoare de la data ședinței. Aceste concluzii provizorii sunt publicate pe răspunderea președintelui, fără implicarea GC, și este făcut public acest fapt. De asemenea, secretarul elaborează o listă de acțiune după fiecare ședință GC în care sunt prevăzute acțiunile și termenele-limită stabilite în cursul întâlnirii respective. Rezumatul unei întâlniri a GC este redactat de către secretar și apoi transmis tuturor membrilor GC în termen de șase zile lucrătoare de la data ședinței. Comentariile privind proiectul de rezumat trebuie primite de la membrii GC în termen de trei zile lucrătoare. Rezumatul final este publicat după ce a fost aprobat de GC. Acesta înlocuiește concluziile provizorii ale președintelui, care vor fi îndepărtate de pe website după publicarea rezumatului. Rezumatul prezintă subiectele analizate, precum și rezultatele discuțiilor.

9.4.

GC își desfășoară activitatea în mod deschis și transparent.

Ordinea de zi a întâlnirii și documentele care urmează a fi discutate (inclusiv contribuțiile substructurilor GC) vor fi transmise membrilor și publicate pe website-ul BCE cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de ședință. GC are libertatea de a stabili dacă documentele care au fost transmise cu mai puțin de cinci zile înainte de o ședință vor fi analizate în cursul ședinței respective. Comentariile și alte observații primite de secretar cu cel mult trei zile lucrătoare înainte de ședință vor fi distribuite GC și, în principiu, vor fi și publicate pe website-ul BCE. Documentele cu caracter confidențial (precum documentele primite de la participanții pe piață cu condiția respectării confidențialității sau documentele considerate confidențiale de către președinte) nu vor fi publicate.

9.5.

Hotărârile GC au fie forma avizelor care sunt trimise direct organelor de decizie ale BCE, și anume Consiliul guvernatorilor și Comitetul executiv, fie a rezoluțiilor referitoare la organizarea activității GC și a subgrupurilor.

9.6.

Ca regulă, orice aviz pentru organele de decizie ale BCE este adoptat prin consensul membrilor GC care participă la adoptarea deciziilor GC. În cazul în care nu se poate ajunge la un consens, președintele poate hotărî să evalueze gradul de susținere al unui anumit aviz prin adresarea unei solicitări tuturor membrilor cu drepturi depline ai GC care participă la adoptarea deciziilor GC să își exprime acordul sau dezacordul cu privire la o propunere. Nivelul de susținere va fi comunicat organelor de decizie ale BCE. În cazul în care există mai multe propuneri de aviz cu privire la același subiect, doar propunerile care sunt susținute de cel puțin șapte membri ai GC (sau supleanții acestora) vor fi comunicate organelor de decizie ale BCE. Membrii cu drepturi depline nu pot susține mai mult de o propunere cu privire la același subiect. Pentru elemente de importanță deosebită, șapte membri cu drepturi depline pot solicita ca opinia lor minoritară să fie comunicată de îndată organelor de decizie ale BCE.

9.7.

GC poate înființa substructuri pentru a-i susține activitatea cu privire la: (a) implementarea tehnică a cerințelor utilizatorilor; (b) armonizarea chestiunilor referitoare la T2S; (c) elementele juridice referitoare la T2S; sau (d) orice alt domeniu în care GC apreciază că este necesar un sprijin specific. Mandatul unor asemenea substructuri este definit și adoptat de GC.

GC poate crea subgrupuri care reunesc toate grupurile de participanți la GC și care au o durată mai lungă. În plus, GC poate totodată să înființeze grupuri de lucru care să nu reunească în mod necesar toți participanții la GC și/sau care să aibă o durată mai scurtă. De asemenea, GC, precum și echipa pentru proiectul T2S pot organiza ad hoc ateliere pentru discutarea anumitor subiecte specifice.

Deciziile GC cu privire la organizarea activității substructurilor vor fi adoptate prin consens sau prin supunerea la vot, cu majoritate simplă, în cazul în care nu se ajunge la un consens.

9.8.

GC trebuie să asigure că o gamă largă de participanți pe piață și autorități au posibilitatea de a contribui la GC și că sunt informați cu privire la lucrările acestuia. Secretarul are rolul de coordonator al unor astfel de consultări și este susținut de Echipa T2S a BCE și de alți membrii ai personalului BCE, dacă este necesar.

În acest scop, în fiecare țară va fi înființat un grup național de utilizatori (GNU), ca legătură între piața națională și GC. GNU pot transmite GC sugestii și rezoluții prin intermediul secretarului.

GC trebuie să utilizeze mijloacele adecvate pentru consultarea participanților pe piață, a autorităților, precum și a tuturor celorlalți participanți și părți interesate, de exemplu prin intermediul GNU, al consultărilor publice, al discuțiilor din cadrul meselor rotunde, al întâlnirilor dedicate și sesiunilor de informare sau prin publicarea declarațiilor de răspuns ca reacție la consultări.

Ca regulă, toate consultările trebuie să asigure o perioadă de cel puțin trei săptămâni pentru comentarii, cu excepția cazului în care președintele GC hotărăște altfel.

10.   Modalități de raportare și relația cu comitetele Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC)

10.1.

Consiliul guvernatorilor poate oferi GC orientări generale, fie din proprie inițiativă, fie la cerere.

10.2.

GC supune avizele sale direct organelor de decizie ale BCE pentru evaluare.

10.3.

GC poate oferi orientări direct unui subgrup, prin intermediul președintelui acestui grup, ca activitate ce urmează a fi desfășurată în temeiul mandatului, fie din proprie inițiativă, fie la cerere.

10.4.

Prin intermediul președintelui, GC poate consulta un comitet al SEBC sau unul (sau mai multe) dintre subgrupurile acestuia cu privire la anumite elemente tehnice din sfera de competență și experiență a acelui comitet (precum aspectele juridice cu privire la T2S). În principiu, pentru o asemenea consultare se acordă o perioadă minimă de trei săptămâni, cu excepția cazului în care circumstanțe speciale impun o perioadă mai scurtă. De asemenea, președintele se asigură că activitatea GC nu se suprapune cu mandatul unui comitet al SEBC.

GRUPUL DE CONTACT PENTRU DCT

Mandat și compunere

1.   Obiectivul mandatului

Grupul de contact pentru DCT (CCG) asigură pregătirea și negocierea Acordului-cadru dintre Eurosistem, pe de o parte, și DCT care doresc să participe la T2S, pe de altă parte. Acordul-cadru este un document care va fi propus de Consiliul guvernatorilor tuturor DCT europeni. Acesta reglementează etapele de dezvoltare și de utilizare ale T2S. Și va fi semnat de DCT în mod individual.

2.   Compunere

CCG este compus din sponsorii proiectului DCT și din membrii și supleanții Comitetului pentru Programul T2S.

Sponsorii proiectului sunt desemnați de comitetele de conducere ale DCT care au semnat Memorandumul de Înțelegere cu Eurosistemul la 16 iulie 2009 sau care au depus ulterior o declarație unilaterală de acceptare a acestuia. Fiecare membru al DCT poate desemna un supleant care îl/o poate înlocui în caz de indisponibilitate. În cazul în care nici sponsorul proiectului, nici supleantul său nu este disponibil, DCT nu este reprezentat. În cazul în care membrii Comitetului pentru Programul T2S și supleanții acestora nu sunt disponibili, aceștia nu pot fi înlocuiți.

Președintele CCG este președintele Comitetului pentru Programul T2S. Președintele, în coordonare cu DCT, 1. hotărăște asupra frecvenței, formatului și ordinii de zi ale ședințelor; 2. invită experții externi și/sau membrii ai Echipei T2S la ședințele pe probleme specifice. Raportorul este un membru al Echipei T2S de la BCE. Acesta/aceasta 1. coordonează organizarea ședințelor și transmiterea la timp a documentelor relevante; 2. oferă susținere președintelui pentru pregătirea reuniunilor grupului; 3. redactează sinteza ședințelor; 4. oferă susținere președintelui în coordonarea relațiilor cu (sub)grupurile relevante.

3.   Proceduri de lucru, interacțiune și suport

Proceduri de lucru

CCG urmărește să adopte rezoluțiile prin consens. În cazul în care nu se poate ajunge la consens în cadrul a două reuniuni consecutive, divergențele sunt minuțios documentate. Într-o astfel de situație, este responsabilitatea Comitetului pentru Programul T2S să adreseze o propunere Consiliului guvernatorilor. DCT care nu sunt de acord cu propunerea Comitetului pentru Programul T2S au posibilitatea să își exprime opinia divergentă.

Interacțiunea dintre Grupul consultativ T2S (GC) și CCG

Președintele CCG informează GC în mod regulat asupra evoluției procesului de negociere a Acordului-cadru.

Atunci când prezintă relevanță, CCG [posibil prin intermediul subgrupului managerilor de proiect (PMSG) și al grupului de lucru pentru chestiuni contractuale (TCI)] vor primi informații de la substructurile existente al GC.

Suportul oferit CCG

CCG este sprijinit de:

PMSG, însărcinat cu pregătirea pentru negociere a informațiilor comerciale (incluzând, printre altele, elementele funcționale, tehnice și de planificare);

TCI care furnizează CCG asistență juridică și care, din această poziție, va „traduce” informațiile cu caracter comercial primite de la CCG și PMSG în termenii juridici corespunzători.

CCG va stabili mandatul acestor două grupuri de lucru și va stabili programul lor în termeni generali.

GRUPUL NAȚIONAL DE UTILIZATORI

Mandat și compunere

1.   Introducere

Grupul național de utilizatori (GNU) reunește furnizorii și utilizatorii serviciilor de decontare a titlurilor de valoare din cadrul pieței naționale a acestuia cu scopul de a susține dezvoltarea și punerea în aplicare a TARGET2-Securities (T2S). Acesta înființează un forum pentru a implica participanții pe piața națională în activitatea Grupului consultativ T2S (GC) și stabilește legătura formală dintre GC și piața națională. Acesta acționează atât în calitate de comitet de reprezentare pentru Echipa de proiect T2S, cât și în calitate de furnizor de răspuns cu privire la Grupul consultativ T2S (GC) în privința chestiunilor luate în considerare de GC. Ca atare, poate să și propună subiecte pentru analizarea de către GC.

GNU pot fi implicate în procesul de administrare a schimbărilor URD și pot juca un rol important în evaluarea unor astfel de cereri în contextul funcționării pieței naționale. GNU ar trebui să adopte principiul T2S de a încerca să evite încorporarea elementelor specifice naționale în T2S și ar trebui să promoveze în mod activ armonizarea.

2.   Mandat

GNU are misiunea de:

a evalua impactul caracterului funcțional al T2S, în special orice modificări ale cerințelor utilizatorului de T2S, pe piața națională a acestora; atunci când se procedează astfel, ar trebui să fie acordată atenția cuvenită conceptului „T2S uniformizat” (lean T2S) care urmărește să evite elementele specifice naționale și să promoveze armonizarea;

a supune atenției GC preocupările concrete ale pieței naționale;

a crește gradul de cunoaștere a T2S în toate segmentele comunității naționale a titlurilor de valoare;

a susține membrii GC care reprezintă comunitatea națională.

3.   Compunere

GNU sunt compuse din președinte, secretar și membri.

Președintele GNU este de preferință un membru cu drepturi depline sau un observator al GC. Acest rol este în mod specific îndeplinit de unul dintre reprezentanții oficiali cu experiență ai băncii centrale naționale relevante. În cazul în care banca centrală relevantă nu îl indică sau nu îl desemnează pe președintele GNU, președintele va fi numit de către președintele GC care va încerca să obțină acordul principalilor participanți pe piața relevantă. În cazul în care președintele nu este membru al GC, un membru al GC ar trebui să asigure coordonarea între GC și președintele GNU pentru a garanta legătura strânsă dintre GC și GNU.

În țările din zona euro, secretarul GNU este desemnat de banca centrală națională relevantă; în celelalte țări, secretarul GNU este numit de președintele GNU. Secretarul trebuie să ia parte la ședințele de informare regulate organizate pentru secretarii GNU de echipa T2S.

În rândul membrilor GNU sunt incluși membrii GC relevanți și observatorii (sau reprezentanții cu experiență desemnați ai acestora, agreați de președintele GNU) și alte persoane care au cunoștințele și experiența necesare pentru a reprezenta în general toate categoriile de utilizatori și furnizori de pe piața națională. Prin urmare, pot fi membri GNU: depozitarii centrali ai titlurilor, brokerii, băncile, băncile de investiții, custozii, emitenții și/sau agenții lor, contrapărțile centrale, bursele de valori și platformele multilaterale de tranzacționare, banca centrală națională relevantă, autoritățile de reglementare și asociațiile bancare relevante.

4.   Proceduri de lucru

GNU se ocupă exclusiv de aspectele relevante pentru T2S. Acestea sunt invitate să solicite în mod activ să fie informate de către echipa T2S în legătură cu chestiunile de actualitate și să formuleze opinii naționale într-o manieră oportună cu privire la problemele prezentate de secretarul GC sau ridicate de GNU. Echipa T2S furnizează GNU informații cu regularitate și organizează întâlniri cu secretarii GNU pentru a stimula interacțiunea dintre GNU și echipa T2S.

GNU încearcă să organizeze reuniuni regulate aliniate calendarului reuniunilor GC, astfel încât să poată oferi consultanță membrilor GC național. Cu toate acestea, niciun membru al GC nu este constrâns de acest tip de consultanță. De asemenea, GNU pot înainta GC solicitări scrise prin intermediul secretarului GC și pot invita un membru al GC să își prezinte opinia.

Secretarul GNU transmite ordinea de zi și documentele relevante pentru discuția din cadrul reuniunii GNU cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de reuniune. O expunere sumară a reuniunilor GNU va fi publicată pe website-ul T2S – și, dacă se consideră necesar, pe website-ul BCN respective – în limba engleză sau în orice altă limbă a Uniunii în termen de trei săptămâni de la fiecare reuniune.

Lista membrilor GNU va fi publicată pe website-ul T2S. De asemenea, GNU vor publica pe website-ul T2S o listă a adreselor de poștă electronică ale persoanelor de contact pentru GNU, astfel încât participanții pe piețele naționale să știe pe cine să contacteze în vederea exprimării opiniilor lor.


Top