Help Print this page 

Document 32010D0691

Title and reference
2010/691/UE: Decizia Comisiei din 15 noiembrie 2010 de acordare în beneficiul Republicii Cehe a unei derogări de la aplicarea Deciziei 2006/679/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional în ceea ce privește linia Strančice–České Budějovice [notificată cu numărul C(2010) 7789]
OJ L 298, 16.11.2010, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/691/oj
Multilingual display
Text

16.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 298/85


DECIZIA COMISIEI

din 15 noiembrie 2010

de acordare în beneficiul Republicii Cehe a unei derogări de la aplicarea Deciziei 2006/679/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional în ceea ce privește linia Strančice–České Budějovice

[notificată cu numărul C(2010) 7789]

(Numai textul în limba cehă este autentic)

(2010/691/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2006/679/CE a Comisiei din 28 martie 2006 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional (1), în special punctul 7.1.3 din anexă,

întrucât:

(1)

Decizia 2009/561/CE a Comisiei (2) de modificare a Deciziei 2006/679/CE stabilește norme de implementare a specificației tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional.

(2)

În conformitate cu punctul 7.1.3 din specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional, echiparea cu ERTMS/ETCS este obligatorie în caz de modernizare sau de o nouă instalare a unității de control al vitezei trenului dintr-un ansamblu SCC în cazul proiectelor de infrastructură feroviară care primesc sprijin financiar din partea Fondului european de dezvoltare regională și/sau a Fondului de coeziune.

(3)

Atunci când sistemul de semnalizare se reînnoiește pe tronsoane scurte (mai mici de 150 km) și discontinue ale unei linii, Comisia poate acorda o derogare temporară de la această regulă, cu condiția ca statul membru în cauză să transmită Comisiei un dosar. Acest dosar trebuie să conțină o analiză economică care să demonstreze că punerea în funcțiune a ERTMS ulterior derulării proiectului finanțat de UE aduce un avantaj economic și/sau tehnic substanțial.

(4)

Comisia analizează dosarul primit și măsurile propuse de statul membru și informează comitetul prevăzut la articolul 29 din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) cu privire la rezultatul analizei efectuate. Dacă se acordă o derogare, statul membru respectiv se asigură că ERTMS este instalat în termen de cel mult 5 ani de la finalizarea proiectului și de îndată ce tronsonul în cauză este conectat cu o altă linie echipată cu ERTMS.

(5)

Linia Strančice–České Budějovice va fi modernizată treptat până în 2016, iar unele tronsoane ale acesteia beneficiază sau vor beneficia de sprijin financiar din partea Fondului european de dezvoltare regională și/sau a Fondului de coeziune.

(6)

Linia Strančice–České Budějovice este mai scurtă de 150 km și nu este conectată cu o linie deja echipată cu ERTMS. La 24 ianuarie 2010, autoritățile din Republica Cehă au trimis Comisiei o cerere de derogare, împreună cu un dosar în care demonstrează că punerea în funcțiune a ERTMS înainte de sfârșitul anului 2018, iar nu în cursul unui proiect finanțat de UE, prezintă avantaje economice și tehnice substanțiale.

(7)

În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4), Agenția Europeană a Căilor Ferate a prezentat la 20 mai 2010 un aviz tehnic privind cererea de derogare.

(8)

În avizul tehnic respectiv se preciza că dosarul trimis conține elementele necesare pentru acordarea unei derogări, însă sugera că ar trebui obținută confirmarea faptului că licitația va include o opțiune privind echiparea liniei cu ERTMS.

(9)

La 7 iunie 2010, autoritățile din Republica Cehă au confirmat că licitația va include, la ultima subsecțiune, o opțiune clară privind echiparea liniei cu ERTMS.

(10)

Comisia a informat comitetul instituit în temeiul articolului 29 din Directiva 2008/57/CE cu privire la rezultatul analizei efectuate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se acordă derogarea solicitată de Republica Cehă de la obligația de a implementa specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional pentru linia Strančice–České Budějovice.

Această derogare se acordă până la 31 decembrie 2018.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Cehe.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Siim KALLAS

Vicepreședinte


(1)  JO L 284, 16.10.2006, p. 1.

(2)  JO L 194, 25.7.2009, p. 60.

(3)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

(4)  JO L 164, 30.4.2004, p. 1.


Top