Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0284(01)

2010/284/: Decizia Consiliului din 19 ianuarie 2010 privind existența unui deficit excesiv în Republica Cehă

OJ L 125, 21.5.2010, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2014; abrogat prin 32014D0405

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/284(1)/oj

21.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 125/36


DECIZIA CONSILIULUI

din 19 ianuarie 2010

privind existența unui deficit excesiv în Republica Cehă

(2010/284/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 126 alineatul (7) coroborat cu articolul 126 alineatul (13),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere observațiile prezentate de Republica Cehă,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 126 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, statele membre trebuie să evite deficitele publice excesive.

(2)

Pactul de stabilitate și creștere are la bază obiectivul unor finanțe publice solide ca mijloc de consolidare a condițiilor pentru stabilitatea prețurilor și pentru o creștere susținută și durabilă, care să contribuie la crearea de locuri de muncă.

(3)

Procedura de deficit excesiv (PDE) prevăzută la articolul 126 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, clarificată prin Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv (1) (care face parte din Pactul de stabilitate și creștere) prevede adoptarea unei decizii privind existența unui deficit excesiv. Regulamentul (CE) nr. 1467/97 stabilește de asemenea dispoziții de punere în aplicare a articolului 104 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, care a devenit articolul 126 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Protocolul privind procedura de deficit excesiv anexat la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede dispoziții suplimentare referitoare la punerea în aplicare a PDE. Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului (2) stabilește norme și definiții detaliate pentru aplicarea dispozițiilor protocolului menționat.

(4)

Reforma din 2005 a Pactului de stabilitate și creștere a căutat să-i întărească eficacitatea și bazele economice, precum și să protejeze sustenabilitatea finanțelor publice pe termen lung. Obiectivul acesteia l-a constituit garantarea faptului că situația economică și bugetară este pe deplin luată în considerare în toate etapele PDE. Astfel, Pactul de stabilitate și creștere constituie cadrul care sprijină politicile guvernamentale pentru o revenire rapidă la poziții bugetare solide ținând cont de situația economică.

(5)

Articolul 104 alineatul (5) din Tratatul de instituire a Comunității Europene, care a devenit articolul 126 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prevede obligația Comisiei de a adresa Consiliului un aviz în cazul în care aceasta consideră că într-un stat membru există sau poate să apară un deficit excesiv. Luând în considerare raportul său întocmit în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunității Europene, care a devenit articolul 126 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și avizul emis de Comitetul economic și financiar în conformitate cu articolul 104 alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene, care a devenit articolul 126 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia a concluzionat că în Republica Cehă există un deficit excesiv. În consecință, Comisia a transmis Consiliului un aviz în acest sens cu privire la Republica Cehă, la 11 noiembrie 2009 (3).

(6)

Articolul 126 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că Consiliul ar trebui să ia în considerare orice eventuale observații ale statului membru în cauză, înainte de a decide, pe baza unei evaluări globale, dacă există sau nu un deficit excesiv. În cazul Republicii Cehe, evaluarea globală conduce la concluziile expuse în prezenta decizie.

(7)

Conform datelor comunicate de autoritățile cehe în octombrie 2009, se preconizează că nivelul deficitului public al Republicii Cehe va atinge 6,6 % din PIB în 2009, fiind astfel cu mult peste valoarea de referință de 3 % din PIB. Pe baza previziunilor serviciilor Comisiei din toamna anului 2009, depășirea preconizată a valorii de referință poate fi considerată excepțională în sensul tratatului și al Pactului de stabilitate și creștere. În special, aceasta este, printre altele, consecința unei încetiniri semnificative a creșterii economice în sensul dispozițiilor tratatului și ale Pactului de stabilitate și creștere. Conform previziunilor serviciilor Comisiei din toamna anului 2009, în comparație cu creșterea pozitivă de 2,5 % înregistrată în 2008, PIB-ul real va sădea cu 4,8 % în 2009, reflectând în mare parte impactul crizei economice mondiale. În timp ce deficitul global a început să crească abia în 2008, deteriorarea structurală începuse mai devreme, încă din timpul în care economia se afla într-o conjunctură favorabilă. Pe de altă parte, depășirea preconizată a valorii de referință nu poate fi considerată temporară, deoarece conform previziunilor serviciilor Comisiei din toamna anului 2009 deficitul public va ajunge la 5,5 % din PIB în 2010 și, în condițiile menținerii politicilor actuale, la 5,7 % din PIB în 2011. Previziunea ține cont de efectul măsurilor pentru combaterea crizei care vor fi încă în vigoare în 2010 (două măsuri care reprezintă aproximativ 0,7 % din PIB sunt permanente), precum și de pachetul de consolidare fiscală pentru 2010 adoptat de autoritățile cehe în octombrie 2009. Criteriul deficitului prevăzut de tratat nu este îndeplinit.

(8)

Conform datelor comunicate de autoritățile cehe în octombrie 2009, datoria publică brută rămâne mult sub valoarea de referință de 60 % din PIB și se preconizează că se va situa la nivelul de 35,5 % din PIB în 2009. Conform previziunilor serviciilor Comisiei din toamna anului 2009, se preconizează că ponderea datoriei va crește rapid, atingând astfel 44 % din PIB în 2011, în condițiile menținerii politicilor actuale.

(9)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97, „factorii relevanți” pot fi luați în considerare în etapele care conduc la adoptarea deciziei Consiliului privind existența unui deficit excesiv în conformitate cu articolul 126 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene numai dacă este îndeplinită dubla condiție ca deficitul să rămână apropiat de valoarea de referință și ca depășirea valorii de referință să fie temporară. Această dublă condiție nu este îndeplinită în cazul Republicii Cehe. Prin urmare, în etapele care conduc la adoptarea prezentei decizii nu sunt luați în considerare factorii relevanți,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În urma unei evaluări globale rezultă că în Republica Cehă există un deficit excesiv.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Cehe.

Adoptată la Bruxelles, 19 ianuarie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

E. SALGADO


(1)  JO L 209, 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 145, 10.6.2009, p. 1.

(3)  Toate documentele privind PDE pentru Republica Cehă pot fi consultate la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2


Top