Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0120

2010/120/PESC: Decizia 2010/120/PESC a Consiliului din 25 februarie 2010 de prelungire și de modificare a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Afganistan și Pakistan

OJ L 49, 26.2.2010, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/120(1)/oj

26.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 49/28


DECIZIA 2010/120/PESC A CONSILIULUI

din 25 februarie 2010

de prelungire și de modificare a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Afganistan și Pakistan

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28, articolul 31 alineatul (2) și articolul 33,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 24 iulie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/612/PESC (1) de numire a dlui Ettore F. SEQUI în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Afganistan pentru perioada 1 septembrie 2008 - 28 februarie 2009.

(2)

La 16 februarie 2009, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2009/135/PESC (2) de prelungire a mandatului RSUE pentru Afganistan până la 28 februarie 2010.

(3)

Pe baza unei reexaminări a Acțiunii comune 2009/135/PESC, la 15 iunie 2009 Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2009/467/PESC (3) de extindere a mandatului RSUE pentru Afganistan în vederea includerii Pakistanulului.

(4)

Mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit până la 31 martie 2010.

(5)

RSUE pentru Afganistan și Pakistan își va executa mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere obiectivelor politicii externe și de securitate comune, prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acțiunea comună 2009/467/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

D-l Ettore F. SEQUI este numit în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Afganistan și Pakistan până la 31 martie 2010.”;

2.

Articolul 2 litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

sprijină activitatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR) în regiune.”

3.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE este responsabil de executarea mandatului, acționând sub autoritatea ÎR.

(2)   Comitetul politic și de securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact al RSUE cu Consiliul. COPS furnizează RSUE orientări strategice și îndrumare politică în cadrul mandatului, fără a aduce atingere competențelor ÎR.”

4.

Articolul 5 alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Valoarea financiară de referință destinată să acopere cheltuielile aferente mandatului RSUE pentru perioada 1 martie 2009 - 31 martie 2010 este de 2 830 000 EUR.”;

„(2)   Cheltuielile finanțate din suma menționată la alineatul (1) sunt eligibile începând cu 1 martie 2009. Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii Europene.”

5.

Articolul 6 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea echipei sale. Echipa dispune de competențele necesare în chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează în mod prompt Consiliul și Comisia cu privire la componența echipei sale.”

6.

Articolul 9 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Delegațiile Uniunii și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.”

7.

Articolul 10 litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

asigurând punerea în aplicare a tuturor recomandărilor formulate de comun acord ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și furnizând ÎR, Consiliului și Comisiei rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, în cadrul rapoartelor intermediare și al celor de executare a mandatului.”

8.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Raportarea

RSUE prezintă ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru ale Consiliului, dacă este necesar. Rapoartele scrise periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea ÎR sau a COPS, RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Externe (CAE).”

9.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Coordonarea

(1)   RSUE promovează coordonarea politică globală a Uniunii. RSUE contribuie la garantarea faptului că toate instrumentele Uniunii de pe teren sunt angajate în mod coerent în vederea realizării obiectivelor politicii Uniunii. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Comisiei, precum și cu cele ale RSUE pentru Asia Centrală. RSUE informează periodic misiunile statelor membre și delegațiile Uniunii.

(2)   Pe teren, se menține o strânsă legătură cu șefii delegațiilor Uniunii și cu șefii misiunilor statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a îl susține pe RSUE în executarea mandatului. RSUE oferă orientări politice locale șefului Misiunii de poliție a UE în Afganistan (EUPOL AFGHANISTAN). RSUE și comandantul operației civile se consultă reciproc, în funcție de necesități. RSUE stabilește, de asemenea, legături cu alți actori internaționali și regionali de pe teren.”

Articolul 2

RSUE prezintă ÎR, Consiliului și Comisiei un raport privind executarea mandatului, la încheierea acestuia.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 martie 2010.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 25 februarie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  JO L 197, 25.7.2008, p. 60.

(2)  JO L 46, 17.2.2009, p. 61.

(3)  JO L 151, 16.6.2009, p. 41.


Top