EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0031(01)

2011/15/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 20 decembrie 2010 privind deschiderea unor conturi pentru procesarea plăților în legătură cu împrumuturile acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2010/31)

OJ L 10, 14.1.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 285 - 286

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/15(1)/oj

14.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 10/7


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 20 decembrie 2010

privind deschiderea unor conturi pentru procesarea plăților în legătură cu împrumuturile acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro

(BCE/2010/31)

(2011/15/UE)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 17 și 21,

întrucât:

(1)

Conform articolului 17 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), pentru a-și desfășura operațiunile, Banca Centrală Europeană (BCE) poate deschide conturi pentru instituțiile de credit, pentru organismele publice și pentru alți participanți pe piață.

(2)

Conform articolelor 21.1 și 21.2 din Statutul SEBC, BCE poate acționa în calitate de agent fiscal pentru instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, administrațiile centrale, autoritățile regionale sau locale, celelalte autorități publice și celelalte organisme sau întreprinderi publice din statele membre.

(3)

Conform articolului 1 alineatul (2) din Decizia BCE/2007/7 din 24 iulie 2007 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB (1), BCE poate accepta drept clienți bănci centrale.

(4)

Este menționat Acordul-cadru privind EFSF dintre statele membre a căror monedă este euro și European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF) o societate pe acțiuni înregistrată în Luxemburg și ai cărei acționari sunt statele membre a căror monedă este euro. Acordul-cadru privind EFSF a intrat în vigoare și a devenit obligatoriu la 4 august 2010.

(5)

În temeiul acordului-cadru privind EFSF și în conformitate cu statutul său, EFSF urmează să asigure finanțare sub forma unor convenții de împrumut (denumite în continuare „convenții de împrumut”) pentru statele membre a căror monedă este euro în cazul în care aceste state membre se confruntă cu dificultăți financiare și au încheiat un memorandum de înțelegere cu Comisia Europeană care cuprinde anumite condiții în ceea ce privește politicile.

(6)

Articolul 3 alineatul (5) din acordul-cadru privind EFSF prevede că transferarea sumelor acordate cu titlu de împrumut de EFSF unui stat membru a cărui monedă este euro va fi efectuată prin intermediul conturilor EFSF și ale statului membru împrumutat respectiv care au fost deschise la BCE în scopul convenției de împrumut. Decizia BCE/2010/15 din 21 septembrie 2010 privind administrarea creditelor acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro (2) cuprinde dispozițiile privind deschiderea unui cont de numerar în numele EFSF la BCE pentru punerea în aplicare a convențiilor de împrumut.

(7)

Rambursarea în cadrul convențiilor de împrumut se face prin conturi de numerar deschise la BCE în numele băncii centrale naționale (BCN) a statului membru împrumutat relevant.

(8)

Este necesară adoptarea unor dispoziții privind conturile de numerar ce urmează a fi deschise la BCE în numele BCN a statului membru împrumutat relevant în vederea punerii în aplicare a convențiilor de împrumut,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Deschiderea conturilor de numerar

La cererea BCN a unui stat membru împrumutat, BCE poate deschide conturi de numerar în numele BCN respective pentru procesarea plăților în legătură cu o convenție de împrumut (denumit în continuare „contul de numerar al BCN”).

Articolul 2

Acceptarea plăților efectuate pe conturile de numerar

Un cont de numerar al BCN este utilizat numai pentru procesarea plăților în legătură cu o convenție de împrumut.

Articolul 3

Acceptarea de instrucțiuni

În ceea ce privește contul de numerar al unei BCN, BCE acceptă instrucțiuni doar din partea BCN deținătoare a contului.

Articolul 4

Soldul conturilor de numerar

Nicio sumă de bani nu rămâne înscrisă vreodată în debitul contului de numerar al BCN. Prin urmare, din astfel de conturi nu sunt efectuate plăți care să depășească sumele înscrise în creditul acestor conturi.

Articolul 5

Remunerare

BCE plătește pentru soldul rămas overnight în creditul contului de numerar al BCN o dobândă egală cu rata aplicabilă stabilită de BCE pentru facilitatea de depozit conform convenției efectiv/360.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 20 decembrie 2010.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 237, 8.9.2007, p. 71.

(2)  JO L 253, 28.9.2010, p. 58.


Top