EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0028(01)

2011/22/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 13 decembrie 2010 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro (BCE/2010/28)

OJ L 11, 15.1.2011, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; abrogat prin 32013D0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/22(1)/oj

15.1.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 11/56


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 13 decembrie 2010

privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro

(BCE/2010/28)

(2011/22/UE)

CONSILIUL GENERAL AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), în special articolul 47,

întrucât:

(1)

Articolul 47 din Statutul SEBC prevede că băncile centrale ale statelor membre care fac obiectul unei derogări (denumite în continuare „BCN din afara zonei euro”) nu trebuie să verse capitalul subscris care le revine, în afara cazului în care Consiliul general, hotărând cu o majoritate care reprezintă cel puțin două treimi din capitalul subscris al Băncii Centrale Europene (BCE) și cel puțin jumătate din acționari, decide că un procent minim trebuie vărsat cu titlu de participare la costurile funcționării BCE.

(2)

Articolul 1 din Decizia BCE/2008/28 din 15 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale neparticipante (1) prevede că BCN din afara zonei euro trebuie să verse 7 % din contribuția lor la capitalul BCE începând de la 1 ianuarie 2009.

(3)

Decizia BCE/2008/23 din 12 decembrie 2008 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (2) prevede grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul SEBC și stabilește cu aplicare de la 1 ianuarie 2009 ponderile atribuite fiecărei bănci centrale naționale în grila de repartiție pentru capital (denumite în continuare „ponderi în grila de repartiție pentru capital”).

(4)

Conform articolului 1 din Decizia BCE/2010/26 din 13 decembrie 2010 privind majorarea capitalului Băncii Centrale Europene (3), de la 29 decembrie 2010 capitalul BCE a fost majorat cu 5 000 milioane EUR, de la 5 760 652 402,58 EUR la 10 760 652 402,58 EUR.

(5)

Majorarea capitalului BCE ar implica vărsarea de către BCN din afara zonei euro a 7 % din cota lor din capitalul majorat, deși costurile de funcționare ale BCE nu justifică o contribuție mai mare în termeni absoluți. Pentru evitarea acestei contribuții majorate a BCN din afara zonei euro la costurile de funcționare ale ECB, este necesară micșorarea procentului pe care BCN din afara zonei euro trebuie să îl verse, astfel încât sumele care trebuie vărsate să rămână la un nivel similar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Valoarea și forma capitalului subscris și vărsat

Începând cu 29 decembrie 2010, fiecare BCN din afara zonei euro varsă 3,75 % din cota sa din capitalul subscris al BCE. Ținând cont de ponderile în grila de repartiție pentru capital prevăzute la articolul 2 din Decizia BCE/2008/23, fiecare BCN din afara zonei euro deține un capital total subscris și vărsat astfel cum este indicat în dreptul numelui său în următorul tabel:

BCN din afara zonei euro

Capital subscris la 29 decembrie 2010

(EUR)

Capital vărsat la 29 decembrie 2010

(EUR)

Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

93 467 026,77

3 505 013,50

Česká národní banka

155 728 161,57

5 839 806,06

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

5 986 285,44

Eesti Pank

19 261 567,80

722 308,79

Latvijas Banka

30 527 970,87

1 144 798,91

Lietuvos bankas

45 797 336,63

1 717 400,12

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

5 591 234,99

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

19 754 136,66

Banca Națională a României

265 196 278,46

9 944 860,44

Sveriges Riksbank

242 997 052,56

9 112 389,47

Bank of England

1 562 145 430,59

58 580 453,65

Articolul 2

Ajustarea capitalului vărsat

(1)   Având în vedere că fiecare BCN din afara zonei euro a vărsat deja 7 % din cota sa din capitalul subscris al BCE aplicabil la 28 decembrie 2010 în conformitate cu Decizia BCE/2008/28, fiecare dintre ele varsă suma adițională prevăzută în tabelul următor, care reprezintă diferența dintre capitalul vărsat prevăzut la articolul 1 și suma vărsată în trecut:

BCN din afara zonei euro

(EUR)

Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

2 421,63

Česká národní banka

4 034,75

Danmarks Nationalbank

4 135,95

Eesti Pank

499,04

Latvijas Banka

790,95

Lietuvos bankas

1 186,56

Magyar Nemzeti Bank

3 863,01

Narodowy Bank Polski

13 648,22

Banca Națională a României

6 870,95

Sveriges Riksbank

6 295,79

Bank of England

40 473,51

(2)   BCN din afara zonei euro plătesc BCE sumele prevăzute la alineatul (1) prin intermediul unui transfer separat prin sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) la 29 decembrie 2010.

(3)   În cazul în care o BCN din afara zonei euro nu are acces la TARGET2, sumele menționate la alineatul (1) se transferă prin creditarea contului indicat în timp util de către BCE sau BCN din afara zonei euro.

Articolul 3

Dispoziții finale

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la 29 decembrie 2010.

(2)   Decizia BCE/2008/28 se abrogă de la 29 decembrie 2010.

(3)   Trimiterile la Decizia BCE/2008/28 se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 13 decembrie 2010.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 21, 24.1.2009, p. 81.

(2)  JO L 21, 24.1.2009, p. 66.

(3)  A se vedea pagina 53 din prezentul Jurnal Oficial.


Top