EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0005(01)

2010/281/: Decizia Băncii Centrale Europene din 14 mai 2010 de instituire a unui program privind piețele titlurilor de valoare (BCE/2010/5)

OJ L 124, 20.5.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/281/oj

20.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 124/8


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 14 mai 2010

de instituire a unui program privind piețele titlurilor de valoare

(BCE/2010/5)

(2010/281/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), în special articolul 12.1 al doilea paragraf, articolul 3.1 și articolul 18.1,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 18.1 din Statutul SEBC, băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „BCN din zona euro”) și Banca Centrală Europeană (BCE) (denumite colectiv „băncile centrale din Eurosistem”) pot efectua operațiuni pe piețele financiare, între altele, prin cumpărarea sau vânzarea directă de instrumente tranzacționabile.

(2)

La 9 mai 2010 Consiliul guvernatorilor a stabilit și anunțat public faptul că ar trebui inițiat un program temporar privind piețele titlurilor de valoare (denumit în continuare „programul”), în contextul condițiilor actuale excepționale de pe piețele financiare caracterizate prin tensiuni acute pe anumite segmente de piață care afectează mecanismul de transmitere a politicii monetare și, astfel, aplicarea efectivă a politicii monetare orientate către stabilitatea prețurilor pe termen mediu. În cadrul programului, BCN din zona euro, în conformitate cu cotele lor procentuale din grila de repartiție pentru subscrierea capitalului BCE, și BCE, în contact direct cu contrapărțile, pot interveni în mod direct pe piețele titlurilor de creanță publice și private din zona euro.

(3)

Programul face parte din politica monetară unică a Eurosistemului și va fi aplicat pentru o perioadă de timp limitată. Obiectivul acestuia este de a remedia disfuncționalitățile de pe piețele titlurilor de valoare și de a restabili un mecanism adecvat de transmitere a politicii monetare.

(4)

Consiliul guvernatorilor va stabili sfera de aplicare a intervențiilor. Acesta a luat notă de declarația autorităților guvernamentale din statele membre din zona euro conform căreia acestea „vor lua toate măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor fiscale pentru anul în curs și pentru anii următori în conformitate cu procedurile aplicabile deficitelor excesive” și de angajamentele suplimentare clare asumate de autoritățile guvernamentale din anumite state membre din zona euro în sensul accelerării consolidării fiscale și asigurării sustenabilității finanțelor publice ale acestor state.

(5)

Ca parte a politicii monetare unice a Eurosistemului, achiziționarea directă de instrumente de îndatorare tranzacționabile eligibile de către băncile centrale din Eurosistem în cadrul programului ar trebui să fie pusă în aplicare în conformitate cu dispozițiile prezentei decizii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Instituirea programului privind piețele titlurilor de valoare

În conformitate cu prezenta decizie, băncile centrale din Eurosistem pot achiziționa următoarele: (a) de pe piața secundară, instrumente de îndatorare tranzacționabile eligibile emise de administrațiile centrale sau de organismele publice din statele membre a căror monedă este euro; și (b) de pe piața primară și secundară, instrumente de îndatorare tranzacționabile eligibile emise de entități de drept privat cu sediul în zona euro.

Articolul 2

Criteriile de eligibilitate pentru instrumentele de îndatorare

Instrumentele de îndatorare tranzacționabile vor fi eligibile pentru achiziționarea directă în cadrul programului dacă îndeplinesc toate condițiile următoare: (a) sunt exprimate în euro; și (b) fie: (i) sunt emise de administrațiile centrale sau de entități de drept public din statele membre a căror monedă este euro; fie (ii) sunt emise de alte entități cu sediul în zona euro care îndeplinesc criteriile privind eligibilitatea activelor prevăzute în capitolul 6 din anexa I la Orientarea BCE/2000/7 din 31 august 2000 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1).

Articolul 3

Contrapărți eligibile

Sunt contrapărți eligibile pentru program: (a) contrapărțile eligibile pentru operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului astfel cum sunt definite în secțiunea 2.1 din anexa I la Orientarea BCE/2000/7; și (b) orice alte contrapărți care sunt utilizate de o bancă centrală din Eurosistem pentru plasarea portofoliilor sale de investiții exprimate în euro.

Articolul 4

Dispoziție finală

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării pe site-ul BCE.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 14 mai 2010.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310, 11.12.2000, p. 1.


Top