EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0381

Regulamentul (CE) nr. 381/2009 al Comisiei din 8 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2092/2004 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de carne de vită și mânzat uscată dezosată originară din Elveția

OJ L 116, 9.5.2009, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2013; abrogat prin 32013R0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/381/oj

9.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/16


REGULAMENTUL (CE) NR. 381/2009 AL COMISIEI

din 8 mai 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2092/2004 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a unui contingent tarifar pentru importul de carne de vită și mânzat uscată dezosată originară din Elveția

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 144 alineatul (1) coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2092/2004 al Comisiei (2), înainte de a importa anumite produse este necesar să se elibereze certificate de autenticitate care să ateste că produsele sunt originare din Elveția. Numele organismului care emite aceste certificate este specificat în anexa III la regulamentul menționat. Articolul 4 alineatul (2) din regulament menționează faptul că anexa III poate fi revizuită în cazul numirii unui nou organism emitent.

(2)

Elveția a notificat Comisiei faptul că a numit un nou organism care va fi autorizat să emită certificate de autenticitate.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2092/2004 trebuie modificat în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 2092/2004 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 mai 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 362, 9.12.2004, p. 4.


ANEXĂ

„ANEXA III

Lista organismelor din țările exportatoare autorizate să emită certificate de autenticitate

ELVEȚIA

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.”


Top