Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0317

Regulamentul (CE) nr. 317/2009 al Comisiei din 17 aprilie 2009 de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii

OJ L 100, 18.4.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 185 - 186

No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2018; abrogat prin 32018R0196

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/317/oj

18.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 100/6


REGULAMENTUL (CE) NR. 317/2009 AL COMISIEI

din 17 aprilie 2009

de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 673/2005 al Consiliului din 25 aprilie 2005 de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (1), în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Ca urmare a faptului că Statele Unite nu au adaptat legea privind compensarea pentru continuarea practicilor de dumping și menținerea subvențiilor („Continued Dumping and Subsidy Offset Act” – CDSOA) în conformitate cu obligațiile asumate în cadrul acordurilor OMC, Regulamentul (CE) nr. 673/2005 a instituit o taxă vamală suplimentară ad valorem de 15 % la importul anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii, aplicabilă începând cu 1 mai 2005. În conformitate cu autorizația acordată de OMC de suspendare a aplicării concesiilor acordate Statelor Unite, Comisia adaptează anual nivelul suspendării corespunzător cu nivelul de anulare sau de prejudiciere cauzat Comisiei de CDSOA la acea dată.

(2)

Plățile efectuate în temeiul CDSOA în anul cel mai recent pentru care există date disponibile se referă la distribuirea taxelor antidumping și a celor compensatorii încasate în exercițiul financiar 2008 (1 octombrie 2007-30 septembrie 2008). Pe baza datelor publicate de Oficiul Vămilor și Protecției Frontierelor al Statelor Unite (United States’ Customs and Border Protection), nivelul de anulare sau de prejudiciere cauzat Comunității a fost evaluat la 16,31 milioane USD.

(3)

Dat fiind faptul că nivelul anulării sau al prejudicierii și, în consecință, al suspendării a scăzut, produsele de pe lista din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 673/2005, care au fost adăugate în 2006 și 2007 pe lista din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 673/2005 ar trebui eliminate de pe lista din anexa I la regulamentul menționat. Patru produse din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 673/2005 ar trebui așadar retrase din anexa I la regulamentul menționat, respectându-se ordinea de pe respectiva listă.

(4)

Efectul unei taxe vamale suplimentare ad valorem de 15 % la importurile din Statele Unite de produse enumerate în anexa I modificată reprezintă, pe parcursul unui an, o valoare comercială care nu depășește 16,31 milioane USD.

(5)

Pentru a asigura că nu există întârzieri în procesul de vămuire a mărfurilor scoase de sub incidența taxei vamale suplimentare ad valorem de 15 %, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua publicării lui.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru măsuri de retorsiune comercială,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 673/2005 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 mai 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Catherine ASHTON

Membru al Comisiei


(1)  JO L 110, 30.4.2005, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXA I

Produsele cărora li se aplică taxe suplimentare se identifică după codul lor din NC format din opt cifre. Descrierea produselor clasificate la aceste coduri poate fi găsită în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (1), modificat prin Regulamentul (CE) nr. 493/2005 (2).

4820 10 50

6204 63 11

6204 69 18

6204 63 90

6104 63 00

6203 43 11

6103 43 00

6204 63 18

6203 43 19

6204 69 90

6203 43 90

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 82, 31.3.2005, p. 1.”


Top